Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація
  • SiteHeart

Кострижівська селищна рада
Контактна інформація

59410, смт. Кострижівка, Заводська, 81 тел. 2-73-42

Кострижівка

Оголошення

1.Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 2.Дані про земельну ділянку: 59410 Чернівецька область Заставнівський район смт. Кострижівка по вул. Довбуша,1-а розташована в районі парку та пляжу, (землі запасу селищної ради, прибережна захисна смуга р.Дністер) орієнтовною площею 0,0064 га цільове призначення:- для рекреаційних цілей. 3.Умови конкурсу: 3.1. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. 3.2.Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт. 3.3Обов’язкові умови конкурсу: - термін виконання робіт не більше 30 днів; - надання інформації щодо кількості проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців: - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг робіт із землеустрою, за формою згідно з додатком 1; - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця); - згода на обробку персональних даних додаток 2 (для претендента - фізичної особи - підприємця); - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); - копія(ї) сертифіката (ів) інженера-землевпорядника; - проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт. 5.Строк подання конкурсної документації: до 17 год. 16 липня 2017 року (включно). 6.Поштова адреса, за якою подаються документи: виконавчий комітет Кострижівської селищної ради, вул. Заводська,81 59410 Чернівецька область Заставнівський район, тел.(03737) 2-73-42 7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс з відбору виконавців послуг виконання робіт із землеустрою земельної ділянки рекреаційного призначення комунальної власності відбудеться 21 липня 2017 року о 10.00 год. в залі засідань виконавчого комітету Кострижівської селищної ради, вул. Заводська,81 59410 Чернівецька область Заставнівський район, тел.(03737) 2-73-42. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання учасник до участі у конкурсі не допускається. Додаток 1 До конкурсної комісії ______________________ (місцезнаходження комісії) ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах (непотрібне закреслити) Заявник:______________________________________________________________________ (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) Керівник:_____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я по батькові, посада) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________ _____________________________________________________________________________ (місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи) Телефон____________________________факс___________________e-mail______________ Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою _____________________________________________________________________________ (повне найменування об’єкта, його місцезнаходження) «___»_____________20___р. __________________________ (підпис керівника) М.П. Додаток 2 До конкурсної комісії ______________________ (місцезнаходження комісії) ЗГОДА на обробку персональних даних Я, ___________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах. ____________________ ______________________ (дата) (підпис)