Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація
  • SiteHeart

Заставнівська районнна рада

Документи

Рішення №92-5/2011 від 09.09.2011. Про районну програму «Обдаровані діти» на 2011-2016 роки
завантажити документ

 

 

У К Р А Ї Н А

ЗАСТАВНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Vсесія VI скликання

 

РІШЕННЯ №92-5/2011

 

“ 09 ” вересня  2011 р.

м. Заставна

 

 

Про районну програму «Обдаровані діти»

на 2011-2016 роки

 

 

            Керуючись п.16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , ст.11 Закону України «Про освіту» з метою створення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

           

1. Затвердити районну програму «Обдаровані діти» на 2011-2016 роки  (далі - Програма), що додається.

 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити кошти на фінансування Програми виходячи із наявних бюджетних можливостей.

 

3. Покласти координацію робіт, пов’язаних з виконанням Програми на відділ освіти  район­­­ної державної адміністрації.      

 

         4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, туризму та молодіжної політики (заступник голови постійної комісії Фуштей І.Д.).

 

 

 Заступник голова районної ради                                               Сеник І.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Рішенням 5 сесії 6 скликання   

                                                                 Заставнівської районної ради

                                                                        від 9 вересня 2011р. №92-5/2011

 

 

 

 

Районна програма

«ОБДАРОВАНІ  ДІТИ »

 на  2011- 2016 роки

                                                     

 

 

       

                                                            

                                                              

 

 

 

                                               м. Заставна

 

 

 

 

 


                                                                                      

 

                                                                                             

                                                                                                        ЗМІСТ
1.1. Загальна характеристика районної програми «Обдаровані діти» на 2011-2016р.

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована районна Програма.

1.3. Мета районної Програми.

1.4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання районної Програми.

1.5. Завдання районної Програми та результативні показники.

1.6. Основні заходи та напрями діяльності районної Програми.

1.6.1. Підвищення рівня  інформаційного та науково-методичного  забезпечення 

           педагогічних працівників.

1.6.2. Виявлення обдарованих дітей і  створення умов для їх розвитку.

1.6.3.          Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми.

1.6.4.          Розширення можливостей позашкільної освіти для розвитку обдарованих дітей.

1.6.5.          Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.

1.6.6.          Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей.

1.6.7.          Стимулювання педагогічних працівників.

1.6.8.          Співпраця з громадськими організаціями.

1.6.9.          Міжнародне співробітництво.

1.6.10.          Перелік щорічних Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів, олімпіад, турнірів, конкурсів та змагань для обдарованих дітей .

1.6.11.Перелік основних заходів і завдань районної програми «Обдаровані діти» на  

            2011-2016 роки, що потребують фінансування.

1.7 Система управління та контролю за ходом виконання Комплексної програми.

2. Ресурсне забезпечення районної Програми «Обдаровані діти» на 2011-2016р.

3. Проект рішення сесії Заставнівської районної ради.

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

«ОБДАРОВАНІ  ДІТИ» на 2011-2016

1.1. Загальна характеристика районної Програми.

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Заставнівської райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади щодо  розроблення програми

Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» №1033 від 01.11.2010р.

3.

Розробник програми

Відділ освіти  райдержадміністрації

4.

Виконавці програми

Відділ освіти  райдержадміністрації, районний методичний кабінет, навчальні заклади району

5.

Співрозробники програми

Відділ райдержадміністрації у справах сім’ї та молоді

6.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти  райдержадміністрації

7.

Учасники програми

 Відділ освіти райдержадміністрації,  сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, відділ у справах мо­лоді та спорту райдержадміністрації, районний центр со­ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний методичний кабінет, позашкільні, загальноосвітні  заклади району, мі­сь­ка, селищна, сільські ради.

8.

Терміни реалізації програми

2011 - 2016 роки

9.

Етапи виконання програми

6  років

10.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

Районний бюджет.

11.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

520 800 . грн.

12.

в тому числі районного бюджету

520 800. грн.

13.

Основні джерела фінансування програми

Районний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

 

В тексті Програми використовуються скорочення таких понять:

Районний методичний кабінет                                                                 РМК

Дитячо-юнацька спортивна школа                                                         ДЮСШ

Будинок дитячо-юнацької творчості                                                      БДЮТ

Еколого-натуралістичний центр дітей та юнацтва                               ЕНЦДЮ

Позашкільний навчальний заклад                                                          ПНЗ

Дошкільний навчальний заклад                                                             ДНЗ

Загальноосвітні навчальні заклади                                                         ЗНЗ

Соціально-психологічний кабінет                                                         СПК

Районна психолого-медико-педагогічна тконсультація                      РПМПК

Молодіжний дитячий  центр «Артек»                                                   МДЦ «Артек»

Засоби масової інформації                                                                     ЗМІ

 

 

 

 

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована районна програма «Обдаровані діти» на 2011-2016 роки.

За умови реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві своєї актуальності не втрачає проблема роботи з обдарованими та здібними дітьми. Перспективним шляхом її розв'язання є організація такого педагогічного процесу, який застосовує методику пошуку та відбору обдарованих та здібних учнів і створює умови для розвитку їх природно творчого потенціалу.

Сучасний етап системи освіти характеризується її розмаїттям: вона є традиційною і водночас має інноваційні елементи, вона передбачувана і разом з тим - суперечлива, спрямована на розвиток особистості та на задоволення її інтересів. Утверджуються нові стандарти мислення, поведінки людини, майбутня доля України пов'язується з високим інтелектом народу, його віковічною мудрістю. Актуальність вироблення продуктивної освітянської політики щодо створення умов для навчання талановитої молоді є очевидною і виявляється як у цілому в державі, так і на місцевому рівні.

Основним документом, що визначає і закладає основу для пошуку, навчання і виховання творчої особистості у Заставнівському районі буде районна програма "Обдаровані діти" на 2011-2016 роки.

Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів.

 

1.3. Мета районної Програми.

З метою створення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми та її функціонування необхідно: вважати талановитими, здібними і обдарованими тих дітей, школярів та учнівську молодь, хто в силу видатних здібностей демонструє високі показники та унікальність у вивченні основ наук, у поезії, літературі, музиці, хореографії, живописі, народно-прикладному мистецтві, вокалі, спорті; хто має загальну багатопланову обдарованість та талановитість.

Програма є основою для розроблення  шкільних програм роботи з обдарованою молоддю.

Мета програми - відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, її соціального захисту.

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання районної Програми.

Для досягнення мети районної Програми необхідно:

– розробити і запровадити ефективні форми роботи з  талановитими обдарованими дітьми з метою виявлення пошуку та відбору обдарованих та здібних учнів;

-        створити «портфоліо» обдарованих дітей району, поповнювати  дані районного персоніфікованого банку обдарованих дітей;

-        створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про вчителів, працівників дошкільних та позашкільних закладів, керівників гуртків, спортсменів, народних умільців, які результативно працюють  з обдарованими дітьми та вивчати їх позитивний досвід;

-        популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ;

-        проводити  роботу по виявленню, підтримці  та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами;

-        виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, заходах;

-        здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, клубів, студій, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах;

-        започаткувати  районну книгу Пошани для обдарованих та талановитих дітей;

-        сприяти участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, фестивалях і конкурсах.

 

   Районна Програма розрахована на 6 років з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2016 року.

 

1.5. Завдання районна Програми та результативні показники.

 

Основними завданнями районної Програми є:

-      задоволення потреб суспільства у становленні й розвитку творчих, діяльних, обдарованих учнів та вихованців;

-      підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з здібними, обдарованими та талановитими дітьми;

-      забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального потенціалу;

-      визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для талановитих та здібних учнів;

-      визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків;

-      підвищення соціального статусу обдарованих дітей  та їх наставників;

-      підвищення рейтингу навчальних закладів району на рівні області та держави.

Виконання  районної програми "Обдаровані діти" на 2011-2016 роки забезпечить:

-      створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів та вихованців;

-      підвищення у школярів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької, туристсько-краєзнавчої, екологічної роботи;

-       збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.

-      підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального   забезпечення  педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

-      стимулювання співпраці дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

-      підвищення рівня професійної  компетентності педагогів у визначенні технологій навчання і виховання;

-      поширення передового педагогічного досвіду вчителів у роботі з обдарованими дітьми;

-      розроблення дієвого механізму  стимулювання  обдарованих дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей та учнів;

-      консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованими дітьми щодо удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки здібних та обдарованих дітей.

 

Фінансове забезпечення виконання районної Програми здійснюється в межах ви­датків, пе­редбачених на відповідну мету у районному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: в т.ч. районний бюджет: 2011 - 49 200тис. грн., 2012 - 55 300тис. гри., 2013 -90 400тис. грн., 2014 - 97 600тис. грн., 2015- 108 600тис. грн., 2016-114 700тис. грн.

Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку враховуючи фінансові можливості бюджету.

 

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється у межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на утримання закладів освіти району з конкретизацією коштів на виконання програми.

 

1.6.      Основні заходи та напрями діяльності

щодо забезпечення виконання районної програми «Обдаровані діти» на 2011-2016 роки.

1.6.1.                Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного  забезпечення педагогічних працівників

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.   

Поповнити банк психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих дітей

Психологічна служба РМК, практичні психологи та соціальні педагоги

Постійно

2.   

Впроваджувати досвід роботи творчої групи практичних психологів та соціальних педагогів району з проблеми «Творча обдарованість»  з метою впровадження єдиного підходу до визначення критеріїв відбору обдарованих дітей.

Практичні психологи та соціальні педагоги, керівники закладів освіти

Постійно

3.   

Організовувати  семінари, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи для вчителів району з питань інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми та учнями.

Методисти РМК, керівники закладів освіти

Постійно

4.   

Забезпечити   підвищення фахового рівня  педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі  у міжнародних програмах, конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми.

Відділ освіти райдержадміністрації,  РМК

Постійно

5.   

Організовувати  та  проводити  семінари, консультації, “круглі столи” та інші форми методичної роботи для дітей та  батьків з проблем розвитку здібностей та задатків дітей у навчальних закладах району.

Керівники закладів освіти

Постійно

6.   

Організовувати  семінари-практикуми, майстер-класи  для педагогічних працівників позашкільних закладів  з питань обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів позашкільної освіти

Постійно

7.   

Організувати роботу творчих лабораторій, майстер-класів для  керівників гуртків, художніх колективів та об’єднань, творчих учителів.

Відділи райдержадміністрації: освіти,

Постійно

8.   

Видавати інформаційні та  методичні буклети про роботу творчих колективів Заставнівського районного Будинку дитячо-юнацької творчості, ЕНЦДЮ, секцій ДЮСШ.

РМК

Постійно

9.   

Створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про вчителів, працівників дошкільних та позашкільних закладів, керівників гуртків, спортсменів, народних умільців, які результативно працюють  з обдарованими дітьми та вивчати їх позитивний досвід.

Відділ освіти райдержадміністрації, РМК

2011 р

10.                 

Створення банку методичної літератури з питань роботи з обдарованими дітьми

РМК

2011р.

11.                 

Забезпечити  педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми, нормативними, інструктивними, методичними та інформаційними документами

Відділ освіти райдержадміністрації, РМК

2011 р.

12.                 

Здійснювати співпрацю з ВНЗ в напрямку роботи з обдарованими  дітьми

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК

Постійно

13.                 

Впровадити в експериментальній формі створення «портфоліо» обдарованих дітей

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, ПНЗ, ЗНП, ДНЗ.

2011-2012 н.р.

14.                 

Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Постійно

 

1.6.2.                Виявлення обдарованих дітей і  створення умов для їх розвитку

№ п/п.

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.            

Поповнювати  дані районного персоніфікованого банку обдарованих дітей

РМК, керівники закладів освіти

Постійно

2.            

Здійснювати  психолого-педагогічний  супровід та соціальний патронаж  обдарованих дітей

психологічна служба РМК,  практичні психологи та соціальні педагоги

Постійно

3.            

Проводити апробацію методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей та нахилів обдарованих вихованців ДНЗ та учнів

 

Керівники закладів освіти, психологічна служба РМК

Постійно

4.            

Впроваджувати в практику  систему  ранньої  і поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей

Керівники закладів освіти, психологічна служба РМК

Постійно

5.            

Передбачити в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладах посади практичних психологів та соціальних педагогів згідно з нормативною чисельністю

Відділ освіти райдержадміністрації

2011-2012 н.р.

6.            

Проводити  роботу по виявленню, підтримці  та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами

Відділ освіти райдержадміністрації, РПМПК, СПК,РМК

2011-2012н.р.

7.            

Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, заходах

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Постійно

8.            

Організація консультацій для учнів та батьків учнів та вихованців ДНЗ  з проблем розвитку здібностей

Керівники закладів освіти, СПК, РМК, РПМПК

Щорічно

9.            

Проводити масові свята для обдарованих дітей за номінаціями: «Переможці Всеукраїнських, обласних конкурсів», «Переможці предметних олімпіад», «Лідери громадського життя»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти,

Щорічно

10.         

Організовувати та проводити спільно з  закладами культури району, області  культурно-просвітницькі заходи та свята за участю дитячих колективів та окремих виконавців

Відділи райдерж-адміністрації: освіти, культури і туризму

Постійно

11.         

Розробка та реалізація індивідуальних освітніх програм, технологій, методик навчання обдарованих дітей як індивідуально, так і малими групами

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

2011-2012 н.р. ( далі по потребі)

12.         

Видавати  збірки  творчих робіт обдарованих учнів

РМК

Щорічно

1.6.3.                Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.     

Забезпечити  проведення інтелектуально-творчих конкурсів, олімпіад  для учнів початкової школи

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

З 2011 року

2.     

Розробити план заходів з удосконалення роботи з обдарованими дітьми у всіх навчальних закладах

Керівники закладів освіти

2011 р.

3.     

При вивченні стану викладання предметів включати в тексти контрольних робіт завдання проблемно-творчого характеру щодо виявлення умінь учнів логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

2011-2016

4.     

Організовувати та проводити учнівські науково-практичні  конференції

РМК

Щорічно

5.     

Впровадити в практику участь дітей у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах

РМК, керівники закладів освіти

З 2011року

6.     

Забезпечити участь конкурсантів в ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту робіт  МАН

РМК, керівники закладів освіти

Щорічно

7.     

Залучати школярів до науково-дослідницької, пошукової та проектної діяльності

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

2011-2016

8.     

Організація та проведення командних турнірів з навчальних предметів

РМК, керівники закладів освіти

Щорічно

9.     

Організація участі дітей у Всеукраїнських, республіканських, очно-заочних, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, змаганнях тощо

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Щорічно

10.  

Активно впроваджувати профільне навчання, вводити  факультативи, спецкурси, класи та групи з поглибленим вивченням навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Відділ освіти райдерж-адміністрації, керівники навчальних закладів

2010-2011

11.  

Використовувати у роботі з талановитою молоддю сучасне устаткування, передову техніку і технології, інші  сучасні матеріально-технічні ресурси

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники навчальних закладів

постійно

12.  

Організувати  виставку персональних робіт обдарованих  дітей та  учнів  у кожному навчальному закладі

Керівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Постійно

13.  

Продовжити практику проведення предметних тижнів та запровадити Дні  науки в навчальних закладах

Керівники закладів освіти

Постійно

14.  

Організація та проведення районних конкурсів: читців-декламаторів, виконавців народної пісні,  виконавців естрадної пісні,  на кращий вірш, прозовий твір, малюнок; свята хореографії, фестивалю  театрального, фольклорного, декоративно-ужиткового мистецтва, оркестрового жанру приурочених до визначних державних подій та свят, туристських змагань, краєзнавчих експедицій, практичних і дослідницьких робіт в галузі екології і охорони природи, агідбригад, КВК, спортивних турнірів.

Відділи райдерж-адміністрації: освіти, культури та туризму, керівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Щорічно

15.         

Сприяти участі дитячих творчих колективів  в обласних, Всеукраїнських та  міжнародних фестивалях і конкурсах

Відділи райдерж-адміністрації: освіти, культури та туризму

постійно

 

1.6.4.                Розширення можливостей позашкільної освіти
для розвитку обдарованих дітей

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.             

Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, клубів, студій, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах

РМК, практичні психологи, керівники навчальних закладів, позашкільних установ

Щорічно

2.             

Висвітлювати в засобах масової інформації форми, методи роботи з обдарованими дітьми в позашкільних  закладах.

Керівники позашкільних закладів

Постійно

3.             

Проводити науково-дослідницькі, краєзнавчі експедиції з  обдарованими дітьми

Районний Будинок ДЮТ, ЕНЦ

Постійно

4.             

Продовжити роботу Школи лідерів учнівського самоврядування

 Районний БДЮТ

2011-2016

5.             

Організовувати зустрічі лідерів учнівського самоврядування з представниками районної ради з питань вирішення проблем молоді району

Відділ освіти  райдерж-адміністрації,РМК, БДЮТ

щорічно

6.             

Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у конкурсах та змаганнях різних рівнів

Відділ освіти райдерж-адміністрації,РМК, ПНЗ

постійно

 

1.6.5.                    Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів

№ п/п

Заходи

Виконавці

Час

реалізації

1.             

Модернізувати обладнання дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для роботи з обдарованими  дітьми

Сільські та селищні ради, відділ освіти райдержадміністрації

Постійно

2.             

Зміцнити спортивну базу загальноосвітніх навчальних закладів

Відділ освіти райдержадміністрації

Постійно

3.             

Здійснити комп'ютеризацію та під'єднання до мережі Інтернет позашкільних закладів освіти.

Відділ освіти райдержадміністрації

2011-2013 роки

 

1.6.6. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.             

Продовжити практику оздоровлення обдарованих, талановитих дітей в МДЦ «Артек» та інших оздоровчих закладах

Відділи райдерж-адміністрації: освіти, у справах сім'ї, та молоді

Постійно

2.             

Здійснювати виплати стипендій обдарованим учням за особливі досягнення в галузі науки, освіти, мистецтва, спорту та громадську активність.

Відділ освіти райдержадміністрації

Постійно

3.             

Проводити  роботу серед учнів з підготовки робіт на отримання грантів Президента України, обласної ради, відповідних фондів для обдарованої молоді

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники навчальних закладів

Постійно

4.             

Започаткувати  районну книгу Пошани для обдарованих та талановитих дітей

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК

2011-2012 н.р.

 

1.6.7.         Стимулювання педагогічних працівників

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.             

Відзначення педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, конкурсів-захистів МАН, турнірів, спартакіад, змагань, фестивалів, конкурсів учнівської творчості районного, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів грамотами, подяками, грошовими преміями

Відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно

2.             

Видавати щорічний  альманах творчих портретів педагогів, які результативно працюють з обдарованими дітьми

РМК

 З 2011 року

 

1.6.8.          Співпраця з громадськими організаціями

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.         

Налагодити співпрацю РМК, навчальних закладів району з громадськими організаціями району, області та держави у сфері розвитку та підтримки обдарованих дітей

РМК

Постійно

2.         

Здійснювати координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів у їх співпраці з громадськими організаціями

РМК, навчальні заклади

Постійно

       

1.6.9.         Міжнародне співробітництво

№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізації

1.                    

Сприяти участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, фестивалях і конкурсах.

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники навчальних закладів

Постійно

2.                    

Сприяти співробітництву з міжнародними освітніми установами, фондами та організаціями

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК керівники навчальних закладів

Постійно

3.                    

Практикувати обмін делегаціями обдарованої учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих колективів шкіл району з іншими областями країни та закордонними партнерами

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники навчальних закладів

Постійно

1.6.10.     Перелік

щорічних Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів,

олімпіад, турнірів, конкурсів та змагань для обдарованих дітей

№ п/п

Заходи

Виконавці

Час

реалізації

1.           

Фестиваль дитячої та учнівської творчості «Проліски надії»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Лютий-квітень, щорічно

2.             

Виставка поробок та творчих робіт педагогів та вихованців ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ «Від творчого педагога – до творчої дитини»

Відділ освіти райдерж-адміністрації,РМК, керівники закладів освіти

Травень,

щорічно

3.             

Всеукраїнські предметні олімпіади з математики, української мови і літератури, фізики, світової літератури, основ економіки, іноземних мов, педагогіки і психології, біології, історії, правознавства, географії, хімії, астрономії, інформатики, екології, трудового навчання

Відділ освіти райдержадміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Жовтень-березень,

щорічно

4.             

Міжнародний інтерактивний конкурс юних мате-матиків «Кенгуру».

 

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Березень

2011-2016

5.             

Районний етап конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

щорічно

6.             

Всеукраїнський  конкурс творчих учнівських робіт «Вчитель – моє покликання»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, ВРНМК, керівники закладів освіти

Березень-квітень

2011-2016

7.             

Всеукраїнський  конкурс практичної і дослідницької роботи в галузі екології і охорони природи «Мій рідний край,  моя земля»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти

Жовтень

2011-2016

8.             

Всеукраїнський конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу »

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Листопад  2011-2016

9.             

Всеукраїнський конкурс  учнівської творчості, при-свячений  Шевченківським дням «Єднаймося, брати мої»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Листопад-січень

2011-2016

10.          

Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Листопад-січень 2011-2016

11.          

Міжнародний  конкурс  з українознавства «Патріот»

 

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Січень-лютий

2011-2016

12.          

Всеукраїнський турнір юних істориків

Відділ освіти райдерж-адміністрації, РМК, керівники закладів освіти

Лютий- березень 2011-2016

13.          

Фестиваль учнівських проектів «Школа лідерів – крок у майбутнє».

Відділ освіти райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти

Березень-Квітень

2011-2016

14.          

Всеукраїнський фестиваль екологічних агітбригад

Відділ освіти райдерж-адміністрації, керівники закладів освіти

Березень

2011-2016

15.          

Всеукраїнський фестиваль агітбригад «Молодь обирає здоров’я»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, СПК, керівники закладів освіти

Квітень- травень 2011-2016

16.          

Всеукраїнський фізкультурно - оздоровчий патрі-отичний комплекс школярів «Нащадки козацької слави»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, ВРНМК, керівники закладів освіти

щорічно

 

17.          

Всеукраїнська військово-патріотична гра «Зірниця»

Відділ освіти райдерж-адміністрації, ВРНМК, керівники закладів освіти

щорічно

18.          

Всеукраїнська військово-патріотична гра україн-ського козацтва «Сокіл» («Джура»)

Відділ освіти райдерж-адміністрації, ВРНМК, керівники закладів освіти

щорічно

 

 

1.6.11. Перелік основних заходів і завдань

районної програми «Обдаровані діти» на 2011-2016 роки,

що потребують фінансування

п/п

Найменування заходу

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання

(грн.)

В тому числі за роками (грн.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Забезпечити   підвищення фахового рівня  педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі  у міжнародних програмах, конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми (оплата відряджень та проїзд)

1 300

100

100

200

300

 300

300

2.

Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ

300

-

100

-

100

-

100

3.

Підтримка  обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, заходах (оплата проїзду та харчування)

1 200

100

100

200

200

300

300

4.

Проведення масових свят для обдарованих дітей «Юна еліта району» за номінаціями: «Переможці Всеукраїнських, обласних, районних конкурсів», «Переможці предметних олімпіад», «Лідери громадського життя», «Кращий спортсмен», «Юний артист» та ін. номінації (нагородження грошовими преміями, подарунками, грамотами, подяками, квітами проїзд учасників свята та оренда приміщення)

35 000

2 000

 

5 000

5 000

7 000

8 000

8 000

5.

Зміцнення спортивної  бази загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

37 000

-

-

7 000

10 000

10 000

10 000

6.

Комп'ютеризація та під'єднання до мережі Інтернет позашкільних закладів освіти.

50 000

-

-

15 000

10 000

10 000

15 000

7

Організація та проведення районних конкурсів: читців-декламаторів, виконавців народної пісні,  виконавців естрадної пісні,  на кращий вірш, прозовий твір, малюнок; свята хореографії, фестивалю  театрального  фольклорного, декоративно-ужиткового мистецтва, оркестрового жанру приурочених до визначних державних подій та свят, туристських змагань, краєзнавчих експедицій, практичних і дослідницьких робіт в галузі екології і охорони природи,  агідбригад, КВК, спортивних турнірів: (нагородження переможців подарунками, грамотами, витрати на проїзд та харчування)

30 000

2 000

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

8.

Супровід обдарованих дітей для участі у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, турнірах, конкурсах.

22 000

2 000

3 000

4 000

4 000

4 000

5 000

9.

Організація здійснення  екскурсійних поїздок по Україні для переможців олімпіад, турнірів та конкурсів

54 000

8 000

8 000

8 000

10 000

10 000

10 000

10

Виплата одноразової допомоги учням-учасникам Всеукраїнських та Міжнародних змагань, турнірів, конкурсів та олімпіад.

50 000

5 000

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

11.

Виплата разової стипендії обдарованим учням за особливі досягнення в галузі науки, освіти, мистецтва, спорту та громадську активність.

240 000

30 000

30000

40 000

40 000

50 000

50 000

 

Всього :

520 800

49 200

55 300

90 400

97 600

108 600

114 700

 

 

 

    Керуючий справами районної ради                                                                                      М. Богуцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Система управління та контролю за ходом

виконання районної Програми

Програма спрямована на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах.

Координація за виконанням програми покладається на відділ освіти Заставнівської райдержадміністрації, контроль – на постійну комісію районної ради з питань  освіти і культури, охорони здоров’я, спорту, туризму та молодіжної політики та відділ совіти райдержадміністрації.

                 Відділи районної державної адміністрації, виконавчі органи місцевих рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за виконання за­планованих у районній Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обся­зі у визначені терміни, подають від­повідну інформацію відділ освіти районної державної адміністрації щорічно до 5 грудня 2011-2016 років.

Щорічно до 25 грудня 2011-2016 років відділ освіти райдержадміністрації подає узагальнену інформацію в  Головне управління  освіти і науки обласної державної адміністрації та інформує  комісію з питань науки, освіти, культури, молоді та спорту районної ради про хід виконання програми. Звіт про хід виконання та ефективність реалізації заходів районної  Програми заслуховується на засі­данні постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політи­ки районної ради.

Відділ освіти районної державної адміністрації здій­снює конт­роль за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми, до 20 січня 2016 року подає управлінню економіки райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми відповідно до форми, встановленої додатком 5 до Порядку формування, фінансування і

 

 

моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Заставнівського району, затвердженого рішенням VI сесії районної ради V скликання від 6 грудня 2006 року №68-6/2006 та пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання.

 

 

 

Керуючий справами районної ради       

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

2. Ресурсне забезпечення районної Програми «Обдаровані діти»

на 2011-2016 роки

 

тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2011-2016  роки

Всього витрат на виконання програми, тис. грн.

 

 

 

1

2

3

обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

520 800

520 800

державний бюджет

-

   -

обласний бюджет

-

   -

районний бюджет

520 800

520 800

кошти небюджетних джерел

-

   -

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                         М. Богуцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Районна  програма «Обдаровані діти» на 2011-2016 роки (далі – Програма)  спрямована на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах Заставнівського району, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів. Дана Програма є основою для розроблення  шкільних програм роботи з обдарованою молоддю.

 Перспективним шляхом її розв'язання є організація такого педагогічного процесу, який застосовує методику пошуку та відбору обдарованих та здібних учнів і створює умови для розвитку їх природно творчого потенціалу.

Сучасний етап системи освіти характеризується її розмаїттям: вона є традиційною і водночас має інноваційні елементи, вона передбачувана і разом з тим - суперечлива, спрямована на розвиток особистості та на задоволення її інтересів. Утверджуються нові стандарти мислення, поведінки людини, майбутня доля України пов'язується з високим інтелектом народу, його віковічною мудрістю. Актуальність вироблення продуктивної освітянської політики щодо створення умов для навчання талановитої молоді є очевидною і виявляється як у цілому в державі, так і на місцевому рівні.

Мета програми - відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, її соціального захисту.

Для досягнення мети районної Програми потрібно :

– розробити і запровадити ефективні форми роботи з  талановитими обдарованими дітьми з метою виявлення пошуку та відбору обдарованих та здібних учнів;

-          створити «портфоліо» обдарованих дітей району, поповнювати  дані районного персоніфікованого банку обдарованих дітей;

-          створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про вчителів, працівників дошкільних та позашкільних закладів, керівників гуртків, спортсменів, народних умільців, які результативно працюють  з обдарованими дітьми та вивчати їх позитивний досвід;

-          популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ;

-          проводити  роботу по виявленню, підтримці  та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами;

-          виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь  у конкурсах, фестивалях, заходах;

-          здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, клубів, студій, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах;

-          започаткувати  районну книгу Пошани для обдарованих та талановитих дітей;

-          сприяти участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, фестивалях і конкурсах.

Районна Програма розрахована на 6 років з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2016 року.

Основними завданнями районної Програми є:

-                                  задоволення потреб суспільства у становленні й розвитку творчих, діяльних, обдарованих учнів та вихованців;

-                                  підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з здібними, обдарованими та талановитими дітьми;

-                                  забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального потенціалу;

-                                  визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для талановитих та здібних учнів;

-                                  визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків;

-                                  підвищення соціального статусу обдарованих дітей  та їх наставників;

-                                  підвищення рейтингу навчальних закладів району на рівні області та держави.

 

Виконання  районної програми "Обдаровані діти" на 2011-2016 роки забезпечить:

-                                  створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів та вихованців;

-                                  підвищення у школярів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької, туристсько-краєзнавчої, екологічної роботи;

-                                   збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.

-                                  підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального   забезпечення  педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

-                                  стимулювання співпраці дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

-                                  підвищення рівня професійної  компетентності педагогів у визначенні технологій навчання і виховання;

-                                  поширення передового педагогічного досвіду вчителів у роботі з обдарованими дітьми;

-                                  розроблення дієвого механізму  стимулювання  обдарованих дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей та учнів;

-                                  консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованими дітьми щодо удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки здібних та обдарованих дітей.

 

Фінансове забезпечення виконання районної Програми здійснюється в межах ви­датків, пе­редбачених на відповідну мету у районному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку.

 

 

 

Начальник відділу освіти                                              Ткачук М.М.