Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Заставнівський район

Новини

25.05.2012 08:59

ДЕРЖАВА ДОТУВАТИМЕ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКА ВРХ |  Сільське господарство


Як повідомили в управлінні АПР райдержадміністрації, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року №342, дотація за молодняк виплачуватиметься фізичним особам за утримання молодняка великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах та який на момент подання вперше відповідних документів досяг певного віку:

250 гривень за голову — за молодняк віком від 3 до 5 місяців;

500 гривень за голову — за молодняк віком від 6 до 8 місяців;

750 гривень за голову — за молодняк віком від 9 до 11 місяців (включно).

Надалі бюджетна дотація за молодняк виплачуватиметься фізичним особам за збереження молодняка у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним одинадцятимісячного віку.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають сільським, селищним чи міським радам копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта особи;

довідки про відкриття рахунку в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються щоквартально до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики. Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я молодняка, крім зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською, селищною чи міською радою.

Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу обліку складають реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики та щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) разом із витягом з погосподарської книги, що підтверджує наявність молодняка у зазначених в реєстрі фізичних осіб, подають його управлінням АПР райдержадміністрації.

  • Джерело: Голос краю

Tеми