Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація
  • SiteHeart

Вижницька міська рада об'єднаної територіальної громади

Документи

Документ №б/н від 02.03.2011. Про Правила благоустрою м. Вижниця
завантажити документ


У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИЖНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ

________ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ                                 Проект

 

_____________ 2011 року                                                    м. Вижниця

Про Правила благоустрою

міста Вижниці.Відповідно до вимог частини другої статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", пункту 44 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

                                     міська      рада    В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Правила благоустрою міста Вижниці, згідно з додатком.

2.Дія рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах міста Вижниці, а також громадян.

3.Відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" та пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення надати повноваження КП «Вижницьке МБУ» право складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених порушень Правил благоустрою міста Вижниці, встановлених цим рішенням, та надсилати їх відповідно до вимог статей 152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4.Виконавчому комітету Вижницької міської ради в місячний термін визначити перелік посадових осіб, які мають повноваження відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених порушень правил благоустрою міста Вижниці, встановлених цим рішенням, та надсилати їх відповідно до вимог ст. ст. 152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.

5.Виконавчому комітету Вижницької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства в установленому порядку затверджувати комплексні плани благоустрою м. Вижниці.

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення 3 сесії міської ради VI скликання від 12.01.2011 року «Про Правила благоустрою міста Вижниця».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони довкілля (Вятковська Н.Т.), та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Колотила С.О.

 

 

Міський голова                                                                            О.Г. Чепіль

 

 

Додаток

до рішення Вижницької міської ради

 від                 2011 р. N    

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ВИЖНИЦІ

 

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Правила благоустрою міста Вижниці (далі - Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах міста;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до Генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

орган місцевого самоврядування - місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

автостоянка - спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, що має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

стаціонарна мала архітектурна форма - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

центральні райони міста Вижниці - центральне ядро міста та прилегла зона, що складають центральну частину міста, визначену Генеральним планом міста.

 

1.1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

1.1.1. Ці Правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.1.2. Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

1.1.3. Правила містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

1.2.1. Правила затверджені Вижницькою міською радою в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території міста Вижниці органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території міста Вижниці.

1.2.2. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил, прийнятті їх в установленому порядку.

1.3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

1.3.1. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.3.2. Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою міста, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території міста.

1.4. Порядок громадського обговорення проекту Правил

1.4.1. Для громадського обговорення цих Правил публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, розміщується на сайті виконавчого комітету Вижницької міської ради та обговорюється на громадських слуханнях, які організовує виконавчий комітет Вижницької міської ради.

1.4.2. Виконавчий комітет Вижницької міської ради не пізніше одного місяця після публікації проекту цих Правил організовує проведення громадських слухань з визначенням місця, дати, часу, учасників, запрошених представників громадських організацій, засобів масової інформації, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Вижницької міської ради, комунальних підприємств, установ і організацій, органів самоорганізації населення.

1.4.3. За результатами громадського обговорення проекту цих Правил складається протокол, зміст якого враховується при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням до Вижницької міської ради.

 

 

1.5. Порядок внесення змін до Правил

1.5.1. Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями Вижницької міської ради.

1.6. Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого комітету Вижницької міської ради.

 

II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Комплексний благоустрій території міста

2.1.1. Комплексним благоустроєм міста вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок тощо) робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителів та гостей міста Вижниці.

2.1.2. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі Генерального плану міста Вижниці, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природнокліматичних умов і містобудівних особливостей міста Вижниці, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту відповідно до Правил забудови м. Вижниці, затверджених Вижницькою міською радою.

2.1.3. Роботи з комплексного благоустрою міста, які проводяться над або під інженерними мережами та технічними засобами телекомунікацій, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, провідного радіомовлення під час проведення ремонту заміняються на естетичні та сучасні конструкції з металу, що має захист від корозії.

2.1.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою міста, прокладання телекомутаційних мереж, підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту та територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, договору на право відділу Держкомзему у Вижницькому районі сервітуту, Правил забудови м. Вижниці, погоджується відповідними органами в установленому порядку.

План благоустрою та озеленення земельної ділянки у місті виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, тимчасові споруди та малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

2.1.5. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи щодо комплексного благоустрою об'єктів вважаються завершеними тільки після закриття дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт.

2.2. До об'єктів благоустрою міста належать:

2.2.1. Території загального користування:

а) парки (лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні майданчики, дитячі майданчики, історичні національні, меморіальні та інші), сади та сквери;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) зони відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загального користування.

 

2.2.2. Прибудинкові території.

2.2.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

2.2.4. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.

2.2.5. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:

2.3.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.

2.3.2. Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.

2.3.3. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.

2.3.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.

2.3.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.

2.3.6. Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.

2.3.7. Комплекси та об'єкти монументального мистецтва.

2.3.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків.

2.3.9. Малі архітектурні форми.

2.3.10. Громадські та пересувні вбиральні.

2.3.11. Бюветні комплекси водопостачання.

2.3.12. Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв'язок), антени рухомого (мобільного) зв'язку та супутникового зв'язку.

2.3.13. Інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.4. Утримання територій об'єктів благоустрою.

2.4.1. Благоустрій об'єктів здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, Правил забудови м. Вижниці, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

2.4.2. Благоустрій земель запасу міста Вижниці, вільних від зелених насаджень, здійснюється КП «Вижницьке МБУ».

2.5. Заходи з реалізації проекту благоустрою міста.

2.5.1. Проект благоустрою міста виконується на замовлення виконавчого комітету Вижницької міської ради та реалізується згідно з заходами загальноміських галузевих програм.

 

III. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування.

3.1.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бортового каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

3.1.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до Законодавства України.

Відповідальність за незабезпечення благоустрою, у тому числі при виконанні робіт самовільно, покладається на власника об'єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт.

3.1.4. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

3.1.5. Утримання та благоустрій земель запасу міста забезпечує КП «Вижницьке МБУ».

3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником.

3.1.7. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки - по фасадній частині садиби до бордюрного каменю проїжджої частини або до тротуарної доріжки.

3.1.8. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводить КП «Вижницьке МБУ».

3.2. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них на законних підставах, зобов'язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

3.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).

3.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

3.2.5. Проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Вижницької міської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

3.2.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

3.2.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.2.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт у КП «Вижницьке МБУ».

3.2.9. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд та інформувати виконавчий комітет Вижницької міської ради.

3.2.10. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо).

Проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче.

3.2.11. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

3.2.12. Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, шляхом встановлення бордюрного каменю.

3.2.13. Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.

3.2.14. Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими нормативами.

3.2.15. Здійснювати своєчасний ремонт вхідних груп.

3.2.16. Облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі.

3.2.17. Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

3.3. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані здійснити благоустрій об'єктів та елементів благоустрою згідно з паспортом благоустрою, який розробляється на підставі пропозицій та вимог КП «Вижницьке МБУ».

КП «Вижницьке МБУ» надає припис власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їх об'єктів та елементів благоустрою у відповідний стан.

 

IV. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

4.1.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами КП «Вижницьке МБУ» та інших контролюючих органів.

4.1.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

 

V. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Утримання житлових будинків та прибудинкових територій регламентується Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 та іншими чинними нормативно-правовими актами у цій сфері.

5.2. Обов'язки власників (балансоутримувачів), орендарів житлових будинків та прибудинкових територій:

5.2.1. Організувати технічне обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкових територій.

5.2.2. Забезпечити виконання вимог "Технологічної карти організації праці двірника КП «Вижницьке МБУ», по обслуговуванню житлового фонду", при цьому:

- загальна тривалість робочого часу двірників повинна складати 7 годин при шестиденному 41-годинному робочому тижні;

- примірний розпорядок робочого дня встановити:

6.00 - 10.00 - робота з урахуванням часу на інструктаж;

10.00 - 14.00 - перерва;

14.00 - 17.00 - робота;

вихідний день - неділя.

- вживати заходів з охорони під'їздів житлових будинків згідно з розпорядженнями виконавчого органу Вижницької міської ради за напрямками:

- організація служби консьєржів;

- встановлення домофонів з електро-електронними замками;

- встановлення вхідних дверей посиленої конструкції до під'їздів та обладнання їх кодовими замками.

5.2.3. Постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапоротримачів, вхідних груп та іншого обладнання на прибудинкових територіях, антен ефірного телебачення.

5.2.4. Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів житлових будинків та прибудинкових територій і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

5.2.5. Обстеження балконів, лоджій, піддашків, карнизів та поясів проводити з обов'язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів.

5.2.6. Негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони.

5.2.7. Ремонт житлових будинків, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами на фасади, які видає Архітектура, і дозволами (ордерами) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт КП «Вижницьке МБУ».

5.2.8. Перепланування квартир та приміщень житлових будівель може проводитись тільки після набуття чинності відповідних рішень виконавчого органу Вижницької міської ради.

5.2.9. Своєчасно усувати недоліки в освітленні входів до під'їздів, сходових клітин, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків.

5.2.10. Здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо).

5.2.11. Надавати право операторам кабельного телебачення на підключення будинку до телемереж за погодженням з відповідними органами.

5.2.12. Забороняється проводити вивіз відходів з контейнерів, які розташовані на прибудинкових територіях, як правило, з 23-00 до 05-00.


VI. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ

6.1. Загальні положення

6.1.1. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) "Природне і штучне освітлення", галузевих комунальних норм України "Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення" (ГКН 02.08-008-2002), наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій".

 

6.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення

6.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутріквартальних проїздів здійснюється згідно з нормативними документами (ДБН В.2.5-28-2006, п. 4.28 - 4.66, табл. N 13 - 16, 18 - 22).

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

Проекти (паспорти) художнього освітлення фасадів будинків і споруд є невід'ємною частиною архітектурно-технічного паспорта об'єкта архітектури, форма якого затверджена наказом Держбуду від 09.09.99 N 220, або окремим документом для існуючих будівель і споруд, на які відсутня первісна проектна документація.

6.2.2. Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюється їх балансоутримувачем.

6.2.3. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м.

Для освітлення вказаних об'єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

6.2.4. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок.

6.2.5. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

6.2.6. Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим балансоутримувачем об'єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку (наказ N 178 від 09.11.2007 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України).

6.2.7. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під'їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

6.2.8. Відсоток непрацюючих світлоточок на головних магістралях міста не повинен перевищувати 3 %, на інших територіях - 5 %.

6.2.9. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному та санітарному стані.
Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

6.2.10. Вивіз пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, проводиться балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

6.2.11. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об'єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

6.2.12. Перелік пам'яток культурної спадщини та інших об'єктів громадського призначення для зовнішнього архітектурно-декоративного освітлення затверджується розпорядженням виконавчого органу Вижницької міської ради.

6.2.13. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання зовнішнього освітлення щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться у термін не більше трьох діб.

6.2.14. Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній та ранковий темний час доби знижувати рівень освітленості за п. 4.44 ДБН В.2.5-28-2006 відповідно до графіка переключень, затвердженого Вижницькою міською державної адміністрації.

6.2.15. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час естетичну виразність найбільш важливих об'єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

Прилади архітектурного освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів та мешканців будинків.

6.2.16. У центральній частині міста (в межах території: вул. Українська, вул. Грушевського) власники (балансоутримувачі) будинків та споруд зобов'язані забезпечити зовнішнє художнє освітлення їх фасадів.

 

VII. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

7.1. Загальні вимоги

7.1.1. Збирання і вивезення відходів, очистка території в м. Вижниці регулюються Законом України "Про відходи", Санітарними правилами утримання територій населених місць (СанПиН 42-128-4690-88, Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів (затверджені наказом Держбуду України N 54 від 21.03.2000.

7.2. Права та обов'язки суб'єктів у сфері поводження з відходами

7.2.1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:

- безпечні для їх життя та здоров'я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;

- одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об'єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується;

- відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об'єктів поводження з відходами;

- участь в обговоренні питань, пов'язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;

- екологічне страхування відповідно до законодавства України;

- відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.

7.2.2. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані:

- дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;

- вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

7.2.3. Безхазяйні відходи.

Відходи, що не мають власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів визначається Кабінетом Міністрів України.

Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на Вижницьку міську раду та її виконавчі органи. Виконавчий комітет Вижницької міської ради веде облік безхазяйних відходів і несуть відповідальність за комплексне використання таких відходів, додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

7.3. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів

7.3.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн для сміття, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

7.3.2. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов'язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з житлоексплуатуючими організаціями чи спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.

7.3.3. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштованих для цього майданчиках, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

7.3.4. Контейнери для збирання сміття та відходів як вторинної сировини повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається.

Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків, дитячих закладів, спортивних та дитячих майданчиків, а також місць відпочинку населення не менше 20 м, але не більш 100 м від входів до під'їздів житлових будинків.
У разі неможливості дотримання зазначених вимог контейнери для твердих побутових відходів встановлюються на відстані, яка визначається комісійно за участю районного архітектора, уповноважених представників громадських та житлово-експлуатаційних організацій. Акт комісії погоджується в районній санітарно-епідеміологічній станції та затверджується виконавчим комітетом Вижницької міської ради.

Зберігання твердих побутових відходів у контейнерах:

- за температури повітря - 5° C і нижче - не більше 3-х діб;

- за температури повітря від - 5° C до + 5° C - не більше 2-х діб;

- за температури повітря + 5° C і вище - не більше 1 доби (щоденний вивіз). (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2006 N 54 "Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів").

7.3.5. Якщо на прибудинкову територію немає в'їздів для сміттєвозів внаслідок ремонту тощо, контейнери необхідно тимчасово встановити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення негайно прибирати їх до місць зберігання.

7.3.6. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, міжквартальних проїздів та в арках будинків.

7.3.7. Великогабаритні відходи: старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, бункеронакопичувачах та у великогабаритних контейнерах і вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі або власники квартир у встановленому порядку.

7.3.8. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.

7.3.9. На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, на вокзалах, ринку, парках, скверах, садах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об'єктів, тимчасових споруд, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни для сміття встановлюються на тротуарах головних вулиць і площ через кожні 50 метрів, на інших вулицях - через 100 метрів, біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об'єктів не менше як по дві, біля кожного входу до громадських та житлових будинків, переходах та до інших будівель не менш як по одній.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані.

7.3.10. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбують не менше двох разів на рік - навесні і восени. Урни для сміття фарбують не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника, користувача, балансоутримувача, підприємство на яке покладено обов’язки вивозу або з яким укладено угоду на вивіз та номер його телефону за трафаретом установленого зразка.

7.3.11. Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності з правилами, затвердженими Вижницькою міською радою, а дресирування собак повинно проводитись на спеціально відведених дресирувальних майданчиках.

Забороняється викидати трупи свійських тварин та птахів у контейнери для відходів. Поховання загиблих (померлих) свійських тварин та птахів виконується у встановленому порядку на спеціалізованому кладовищі.

7.3.12. Місця відпочинку та масового скупчення людей (парки, сквери, ринки тощо) для зручності та поінформованості відвідувачів та пасажирів мають бути забезпечені графічною інформацією щодо розташування на їх території туалетів.

7.4. Прибирання території міста

7.4.1. Роботи з прибирання території міста проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузей міського господарства.

7.4.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчим комітетом Вижницької міської ради  з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання.

7.4.3. Прибирання території міста проводиться двічі на добу: до 7-00 год. та до 19-00 год. На головних вулицях з інтенсивним рухом транспорту роботи з прибирання територій виконуються у нічний час з 23-00 год. до 6-00 год.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, ринку, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення масових зібрань та заходів тощо) виконується протягом всього робочого дня. Прибирання прилеглих територій торгівельних тимчасових споруд проводиться двічі на добу: в 7-00 год. та в 20-00 год.

Прибирання територій кладовищ, меморіалів тощо проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.

7.4.4. Роботи з прибирання території дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, дворів, доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів здійснюються спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою з робочою шириною захвату до 1,5 м.

Тротуари шириною понад 3,5 м, а також внутріквартальні проїзди і двори слід прибирати машинами, призначеними для прибирання проїзної частини вулиць (при задовільній несучій спроможності покриттів).

Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну до початку роботи прибиральної техніки на вулицях міста.

7.4.5. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться засобами підприємств, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал.
З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

7.4.6. Після кронування або зняття дерев на головних вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться протягом робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб.

Після вирубки дерев пеньки повинні бути видалені протягом доби на головних вулицях та протягом трьох діб - на вулицях другорядного значення та прибудинкових територіях.

Повалені дерева повинні бути видалені власником (користувачем, балансоутримувачем) негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій - протягом доби з часу виявлення.

7.4.7. Вивезення сколу асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїзній частині вулиць та прибудинкових територіях проводиться виконувачем робіт: на головних вулицях міста - негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія - протягом доби.

7.4.8. У літній період прибирання, підмітання, миття та поливання території проводиться вручну (зі спеціальних водопровідних систем) чи за допомогою спецмашини в ранні ранкові або пізні вечірні години.

Миття тротуарів має бути закінчене до виконання цієї операції на проїзній частині, для чого час прибирання повинен бути узгоджений із графіком роботи поливально-мийних машин.

7.4.9. Осад з оглядових колодязів, каналізаційних та зливоприймальних інженерних мереж вивозиться з місця проведення профілактичних робіт протягом двох діб.

7.5. Особливості прибирання міських територій у зимовий період

7.5.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами. Власники садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання.

Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню.

Не допускається розкидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутріквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.

7.5.2. Підгортання (окучування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів, а вивезення його з головних магістралей повинно бути завершене не пізніше двох діб після закінчення снігопаду. Вивозити сніг необхідно на місця, визначені рішенням виконавчого комітету Вижницької міської ради, погоджені з санітарними та екологічними службами в установленому порядку.

7.5.3. Очищення дахів та козирків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та бурульки, що зняті з дахів та козирків, необхідно окучувати і протягом доби вивозити.

7.6. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) та сипучих матеріалів, щебеню в м. Вижниці

7.6.1. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Вижниці здійснюється при обов'язковому оформленні талона - перепустки для автотранспорту, отриманні дозволу на право вивезення відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Вижниці, який видається КП «Вижницьке МБУ», маршрутних записів, тентуванні автомобіля та інших умов, передбачених вимогами чинного законодавства.

Перевезення сипучих матеріалів, щебеню здійснюється при обов'язковому тентуванні автомобіля.

7.6.2. Контроль за транспортуванням відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Вижниці здійснюється відділом ДАІ УМВС України в Чернівецькій області, яке щотижня передає до Вижницької міської ради інформацію стосовно правопорушників з метою вжиття заходів адміністративного впливу за порушення вимог цих Правил.

7.6.3. КП «Вижницьке МБУ» видачу і продовження ордерів (планових і аварійних) на виконання будь-яких ремонтно-будівельних та інших робіт на території м. Вижниці, пов'язаних з великою кількістю будівельних відходів, що визначається КП «Вижницьке МБУ», здійснює тільки за умови попереднього погодження замовником з КП «Вижницьке МБУ» місць складування будівельних відходів.

7.7. Обов'язки власників малоповерхових будівель та тимчасових споруд

7.7.1. Утримувати в належному стані території, прилеглі до будівлі.

7.7.2. Регулярно здійснювати вивіз сміття (побутового, будівельного тощо) та вторинних матеріалів шляхом укладання договорів на вивезення з житлоексплуатуючими організаціями або з спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів, чи власноруч.

 

VIII. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА СПОРУД НА НИХ

8.1. Загальні положення

8.1.1. Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, а також до Технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 010-94), що затверджені наказом голови Української державної корпорації "Укравтодор" N 190 від 26.09.97, Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу.

8.1.2. Експлуатаційне утримання - комплекс заходів щодо технічного нагляду за утриманням міських вулиць, доріг та споруд на них.

8.1.3. Види робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній вулиці, дорозі та окремій дорожній споруді встановлюються відповідно до класифікації робіт з ремонту та утримання із урахуванням результатів обстежень та оцінки їхнього фактичного стану.

8.1.4. Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд у різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з ДСТУ 3587-97 та технічними правилами ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 01-94).

8.1.5. Балансоутримувач забезпечує прибирання балансових доріг і споруд на них, своєчасний якісний ремонт твердого покриття балансових доріг і площ, балансових колесовідбійних стрічок і направляючих огорож та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на балансовій вулично-шляховій мережі міста.

8.1.6. Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів").

8.1.7. Ущільнення ґрунту та відновлення дорожнього покриття після виконання аварійних робіт на інженерних мережах повинні виконуватись тільки при наявності дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Вижниці та у відповідності з вимогами Державних будівельних норм.

8.1.8. Балансоутримувач забезпечує належне санітарне і технічне утримання зупинок пасажирського транспорту.

8.1.9. Утримання територій під мостами здійснює балансоутримувач мостів.

8.2. Порядок прибирання доріг та споруд на них

8.2.1 Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг установлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття.

8.2.2. Залежно від інтенсивності руху може бути призначена така періодичність прибирання твердого покриття вулиць та площ (не рідше):

 

до 1 тис. авто за добу - 1 раз на тиждень;

від 1 - 2   - " -               - 2 рази на тиждень.

внутрішньоквартальних проїздів, що ведуть до: технологічних та будівельних майданчиків  - 2 рази на добу;

комунально-побутових об'єктів - 1 раз на дві доби;

житлових та громадських будинків  - 1 раз на добу.

8.2.3. Основною операцією під час літнього утримання є підмітання з подальшим вивозом сміття.

8.2.4. Підмітання слід здійснювати вдень від 7 до 21 години, причому після висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або миття.

8.2.5. Прибирання міських вулиць та доріг способом миття може застосовуватись там, де є система закритого зливостоку. Миття внутріквартальних проїздів і тротуарів виконується тільки вдень з 7 до 19 години.

8.2.6. Не рекомендується мити тротуари та внутріквартальні проїзди, які не обладнані поребриком або бордюром, а також покриття тротуарів із плит без заповнених стиків.

8.2.7. Забороняється мити дорожнє покриття, якщо температура повітря становить 0° C і нижче.

8.3. Зимове утримання доріг та споруд на них

8.3.1. Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та скол криги, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

8.3.2. У випадках, коли середня інтенсивність руху транспортних засобів не перевищує 120 авто/год., із розрахунку на кожну смугу руху, а також під час снігопадів інтенсивністю до 5 мм/год. (за висотою шару не ущільненого снігу), снігоочищення проводиться тільки плужно-щітковими снігоочисниками без застосування хімічних реагентів.

8.3.3. Залежно від інтенсивності руху та температури повітря очищення проїзної частини без застосування хімічних реагентів починати не пізніше, як через 0,5 год. після початку снігопаду і повторювати через 1,5 - 2 год. по мірі накопичення снігу. Після закінчення снігопаду виконати завершальні роботи - сніг згребти та підмести.

8.3.4. У залежності від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час обробки технологічними матеріалами повинна відповідати установленим нормам.

8.3.5. Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год., сніг слід згрібати та підмітати окремо. Роздільне згрібання та підмітання снігу раціональне у випадках, коли процес снігоочищення складається з двох і більше циклів.

8.3.6. Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

8.3.7. Для боротьби з ожеледицею застосовувати профілактичний метод, який запобігає утворенню ожеледиці, або метод пасивного впливу, який підвищує зчепні якості обледенілого покриття.

8.3.8. Профілактичне оброблення дорожнього покриття слід здійснювати за 1 - 2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями) при нормі посипання реагентів 15 - 20 г/м. Оброблення реагентами слід починати з менш завантажених вулиць, щоб покриття вулиць з інтенсивним рухом транспорту, а також ділянки з ухилом були оброблені безпосередньо до початку утворення ожеледиці.

8.3.9. У разі превентивного оброблення покриття доцільно використовувати рідкі хімічні реагенти по нормі в перерахунку на масу сухого матеріалу.

8.3.10. У разі пасивного методу боротьби з ожеледицею покриття обробляють піскосоляною сумішшю за нормою 200 - 300 г/м2. На ухилах, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/м. Оброблення повторювати через 2 - 3 години, якщо зберігається льодова плівка.

8.3.11. Сніг з тротуарів та внутріквартальних проїздів має прибиратися механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів. Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину після завершення робіт по механізованому прибиранню проїжджої частини.

8.3.12. Вдень очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів слід починати після проходження певного часу від початку снігопаду. Сніг, який щойно випав, не рекомендується прибирати вночі (від 22 до 6 год.), оскільки в цей час він практично не ущільнюється.

8.3.13. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутріквартальних проїздах слід вести фракційним способом, використовуючи пісок без домішок солі.

В окремих випадках обледенілі або покриті сніго-льодовим накатом внутріквартальні проїзди допускається посипати піскосоляною сумішшю з 3 % вмістом солі.

8.3.14. Тротуари та внутріквартальні проїзди обробляються піском за нормою 200 - 300 г/м2. На зупинках громадського транспорту, ділянках з ухилами та сходинками норму посипання збільшують до 400 - 500 г/м2. Обробка покриття має бути закінчена протягом 1 - 1,5 год. після початку утворення слизькості покриття.

8.3.15. Взимку, коли тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе їх підмітання. У цих випадках користуватися системою мокрого знепилювання робочої зони підмітально-прибиральних машин можна лише при плюсовій температурі повітря.

8.4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху

8.4.1. Знаки дорожні, загальні технічні умови: правила застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 4100-2002; загальні технічні вимоги; правила застосування та вимоги безпеки повинні відповідати ДСТУ 4092-2002; пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах повинен відповідати ДСТУ 4123-2006 та вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 "Про Правила дорожнього руху".

8.4.2. Технічні засоби регулювання дорожнього руху, що не внесені до загальноміської дислокації, підлягають демонтажу КП «Вижницьке МБУ» із подальшим їх збереженням на підприємстві до прийняття остаточного рішення щодо власності відповідно до чинного законодавства України.

8.4.3. Балансоутримувачі технічних засобів регулювання дорожнього руху та металоконструкцій на автостоянках, автозаправних станціях та інших місцях, пов'язаних з паркуванням транспортних засобів, несуть відповідальність за належний технічний стан ТЗРДР (чистка, фарбування металоконструкцій та заміна пошкоджених дорожніх знаків).

8.4.4. Встановлення дорожніх знаків, розміщення рекламних інформаційних носіїв та іншої сторонньої інформації на конструкціях технічних засобів регулювання дорожнього руху без погодження з балансоутримувачем, Державтоінспекцією, відділом містобудування та архітектури РДА та без внесення до загальноміської дислокації забороняється.

8.4.5. Роботи по усуненню пошкоджених технічних засобів регулювання дорожнього руху проводяться з огородженням місць проведення робіт, облаштованих відповідними дорожніми знаками та ліхтарями червоного кольору, в нічний час доби.

8.4.6. Балансоутримувачі території виконують будівельні, ремонтні, аварійні, монтажні роботи, пов'язані з утриманням технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста, а саме:

- встановлення консолей та стійок, розтяжок;

- прокладання та підключення до електропостачання кабельних мереж;

- монтаж та демонтаж дорожніх знаків;

- будівництво пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки;

 - встановлення дорожніх знаків індивідуального проектування, табло зі змінною інформацією, керованих дорожніх знаків та камер відеоспостереження за дорожнім рухом здійснює без ордера на виконання робіт; - інші види робіт.

8.4.7. Консолі, стійки, розтяжки, кронштейни утримуються балансоутримувачем території у задовільному технічному та санітарному стані.

8.4.8. Вивіз пошкоджених консолей, стійок, інших металоконструкцій та пристроїв примусового зниження швидкості, що можуть призвести до травмування людей, проводиться балансоутримувачем негайно.

8.4.9. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути виготовлені з активного, нетоксичного, нерадіоактивного, негорючого, пружного матеріалу із підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують цілісність конструкції під час наїзду на неї вантажного автомобіля.

8.4.10. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути стійкі до корозії, паливно-мастильних матеріалів, вологостійкі і витримувати температурні коливання від -40 до +50° C.

8.4.11. При проведенні дорожніх робіт у місцях, де встановлені ППЗШ, завчасно письмово повідомляти про це балансоутримувача.

 

8.5. Дорожні огородження

8.5.1. При виконанні на дорогах робіт, пов'язаних із розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам ДСТУ 2735-94 "Огородження дорожні".

 

IX. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА

ОБ'ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

(МІСЬКИХ ЛІСІВ, ПАРКІВ, СКВЕРІВ, БУЛЬВАРІВ ТОЩО)

9.1. Загальні вимоги

9.1.1. Утримання зелених насаджень регламентується Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105, а міських лісів - відповідно до Лісового кодексу України.

9.1.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

9.1.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів міського та районних бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

9.1.4. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045, Порядком видалення зелених насаджень на території м. Вижниці, затвердженим розпорядженням виконавчого комітету Вижницької міської від 27.06.2007 N 811, розпорядженнями виконавчого комітету Вижницької міської щодо сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, та ордером на видалення зелених насаджень (крім випадків, передбачених вищезгаданими Порядками), а на території державного лісового фонду - на підставі лісорубних квитків, оформлених в установленому порядку.

9.1.5. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування повинен проводитися спеціалізованими підприємствами зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою, механізмами, кваліфікованим персоналом, на умовах договору з балансоутримувачем.

9.1.6. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об'єктів зеленого будівництва, за погодженням з Управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області, можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення некапітального характеру.

9.1.7. Кожний власник, користувач, балансоутримувач тимчасової споруди, яка розміщена у зеленій зоні, повинен мати схему благоустрою вказаної зони.

9.2. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах м. Вижниці є:

9.2.1. На об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів.

9.2.2. На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства.

9.2.3. На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - забудовники чи власники цих територій.

9.2.4. На землях запасу міста - КП «Вижницьке МБУ».

9.2.5. У приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

9.3. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов'язані:

9.3.1. Проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків.

9.3.2. Проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав'яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5 - 8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб.

9.3.3. Полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9 години, або у вечірній час після 18 години.

Забороняється поливати зелені насадження, якщо температура повітря становить 0° C і нижче.

9.3.4. Негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі, якщо стан їх загрожує життю, здоров'ю громадян або здатен нанести збитки юридичним особам, з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін.

9.3.5. Утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх.

9.3.6. Систематично видаляти самосійні дерева (з кореневою шийкою до 5 см дерева видаляються без відшкодування відновної вартості). Постійно знімати омелу з дерев.

9.3.7. Встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу.

9.3.8. Реалізовувати заходи з запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними.

9.3.9. При розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень їх власник зобов'язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 кв.м навкруги цього засобу (або у відповідності до проекту).

9.3.10. При виконанні робіт по ліквідації аварій на інженерних мережах терміново зносити дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж.

9.4. Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів та зелених зонах загального користування та керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов'язані:

9.4.1. Своєчасно виконувати вимоги з питань благоустрою території міста комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста.

9.4.2. Щоденно прибирати територію в радіусі 50 метрів навколо закріплених будівель і споруд і відновлювати зелені насадження в разі їх пошкодження, забезпечувати квіткове оформлення закріпленої території.

9.5. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

9.5.1. Рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціального технологічного транспорту).

9.5.2. Закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

9.5.3. Вивозити і звалювати в не відведених спеціально для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг.

9.5.4. Випасати свійських тварин, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених спеціально для цього місцях, займатися верховою їздою.

9.5.5. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

9.5.6. Засипати листям стовбури дерев, змітати опале листя у лотки водовідведення.

9.5.7. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева.

9.5.8. Викопувати дерева, чагарники та квіти.

9.5.9. Самовільно, без дозволу власника (користувача, балансоутримувача), висаджувати дерева та кущі.

9.5.10. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях.

9.5.11. Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах та інших озеленених територіях.

9.5.12. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території, виданого КП «Вижницьке МБУ».

9.5.13. Посипати тротуари, доріжки, прогулянкові стежки та інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання.

9.5.14. Самовільно розміщувати засоби реклами, тимчасові споруди та малі архітектурні форми.

9.5.15. Влаштовувати місця для відпочинку, встановлювати намети у не відведених спеціально місцях.

9.5.16. Самовільно влаштовувати городи, добувати з дерев сік, смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження.

9.5.17. Влаштовувати ігри, спортивні змагання тощо.

9.5.18. Знищувати мурашники, гнізда птахів, ловити птахів і звірів та стріляти у них.

9.5.19. Викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

9.6. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов'язаний:

9.6.1. Огороджувати дерева на території будівельного майданчика.

9.6.2. У процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки довкола наявних дерев.

9.6.3. Не допускається копання канав глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані, меншій 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику.

9.6.4. Не допускати засипання ґрунтом стовбурів дерев та чагарників.

9.6.5. Зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом виконавчої влади, для використання під час створення зелених насаджень.

9.6.6. Не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані, меншій 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

Контроль за дотриманням цих вимог здійснюють балансоутримувачі.

 

X. ПЕРЕЛІК УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ) НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

10.1. Загальні положення

10.1.1. Відповідно до чиного законодавства при передачі земельних ділянок об'єктів благоустрою у користування можуть встановлюватись обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором, на всю територію ділянки або її частини.

10.1.2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником, користувачем, балансоутримувачем повноважень, визначених законодавством або іншими нормативно-правовим актами щодо володіння, користування і розпорядження належною їм земельною ділянкою об'єкта благоустрою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов'язки чи обмеження.

10.1.3. Вижницька міська рада передбачає окремим рядком у бюджеті міста Вижниці на поточний рік виділення відповідних ресурсів на благоустрій земель запасу міста на підставі подань та розрахунків організацій, які є відповідальними за здійснення їх благоустрою.

 

XI. ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ У М. ВИЖНИЦІ

11.1. Загальні положення

11.1.1. Ці Правила враховують вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, в тому числі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму".

11.1.2. Ці вимоги містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з статтями 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.2. Обов'язки та обмеження дій керівників, уповноважених посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян:

11.2.1. Забезпечувати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші попереджувальні заходи щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час у місцях та на спорудах підвищеного рівня акустичного забруднення (транспортні магістралі, вокзали, підприємства, трансформатори, автомобільні стоянки, паркувальні майданчики тощо), встановлювати штучні та природні акустичні екрани, звукозахисні споруди або захисні елементи, висаджувати дерева з властивостями забезпечення шумоізоляції тощо.

11.2.2. Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, дитячих будинків-інтернатів та в інших громадських місцях упродовж доби.

11.2.3. Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальноміських заходів тощо обмеження часу роботи музичних ансамблів з 9-00 до 24-00 години та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.

У разі розміщення джерел шуму в житлових будинках відповідні роботи повинні проводитись з 9-00 до 19-00.

11.2.4. У випадках проведення під час передбачених законом святкових і неробочих днів, днів міста, інших свят, спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений цими Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим комітетом Вижницької міської ради в установленому порядку.

11.2.5. Дозволи на гранично допустимі рівні шумів, що утворюються стаціонарними джерелами шуму, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами на відкритих майданчиках, в інших закладах розважального бізнесу, ресторанах, кафе, барах, інших закладах видаються керівникам та уповноваженим посадовим особам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянам виконавчим органом Вижницької міської ради після надання розрахункових або інструментальних даних і карт розподілу рівнів шуму, карт акустичного дискомфорту, що розробляються на основі спеціально виконаних цільових досліджень по методиках, узгоджених з органами та установами державного санітарного нагляду України.

11.2.6. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів здійснюється із дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів". За порушення порядку використання піротехнічних засобів винна особа притягається до адміністративної відповідальності відповідно до статті 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.2.7. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у приміщеннях житлових будинків і на прибудинкових територіях, у приміщеннях і на територіях лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури, готелів і гуртожитків, розташованих у межах міста Вижниці закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, в приміщеннях інших будівель і споруд та на прибудинкових територіях, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, на території парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків (на захищених відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" об'єктах) у нічний час, із двадцять другої до восьмої години, забороняється, крім випадків, коли проведення відповідних заходів погоджено відділом з питань надзвичайних ситуацій Вижницької РДА порядку, визначеному в пп. 11.2.8 п. 11.1 цих Правил.

11.2.8. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на захищених відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" об'єктах у нічний час, із двадцять другої до восьмої години, здійснюється після отримання письмової згоди відділу з питань надзвичайних ситуацій Вижницької РДА, засвідченої печаткою останнього. Для отримання зазначеної згоди особа, яка має намір проводити салюти, феєрверки, інші заходи із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на захищених об'єктах у нічний час, із двадцять другої до восьмої години, зобов'язана за п'ять днів до запланованої дати проведення відповідних заходів подати письмове звернення до відділу з питань надзвичайних ситуацій Вижницької РДА. У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка звертається; захід, який вона планує провести із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів; технічні характеристики вибухових речовин і піротехнічних засобів, які використовуватимуться під час проведення заходу; об'єкт, на якому планується проведення відповідного заходу; проміжок часу, в який заплановано його проведення. Відділ з питань надзвичайних ситуацій Вижницької РДА розглядає письмове звернення протягом двох днів з моменту його отримання і надає згоду на проведення вказаного у зверненні заходу або мотивовану відмову. Відділ з питань надзвичайних ситуацій Вижницької РДА надає згоду на проведення вказаного у зверненні заходу лише за умови відсутності небезпеки нанесення шкоди життю і здоров'ю жителів територіальної громади міста Вижниці та їх майну. У разі, якщо відділом з питань надзвичайних ситуацій Вижницької РДА було надано згоду на проведення салюту, феєрверку, іншого заходу із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на захищеному об'єкті у нічний час, з двадцять другої до восьмої години, проведення якого призвело до нанесення шкоди життю і здоров'ю жителів територіальної громади міста Вижниці (або) та їх майну, особа, яка проводила відповідний захід, притягається до адміністративної відповідальності за статтями 152, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.2.9. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 8-00 год. заборонено.

Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність (вище 40 ДБА) протягом доби заборонено.

11.2.10. Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, закладах розважального бізнесу), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень без погодження з мешканцями прилеглих будинків, житлових приміщень терміну початку і завершення робіт заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 19-00 до 8-00 год. та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

11.2.11. В офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень шум не повинен перевищувати такий рівень: не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час (до 22-00).

11.2.12. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях у нічний час з 22-00 до 8-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.

11.2.13. Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків та салютів без укладання договорів з балансоутримувачами територій, де проводяться святкові заходи, та без дотримання вимог обмеження часу проведення заходів з 08-00 до 22-00 год. у святкові і неробочі дні та використання їх у робочі дні впродовж доби - забороняється.

 

XII. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ

12.1. Порядок проведення державних та недержавних загальноміських заходів

12.1.1. Для проведення державних масових заходів виконавчий комітет Вижницької міської ради  готує відповідний проект розпорядження Вижницького міського голови до початку проведення запланованого заходу, в установленому порядку.

12.1.2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Вижницької міської ради. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

12.1.3. До проведення масового заходу організатори зобов'язані укласти угоди щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття із КП «Вижницьке МБУ».

12.1.4. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

12.1.5. Організацією підготовки до проведення масового заходу опікується заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходу є обов'язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу.

Представники організатора масового заходу повинні мати відповідні посвідчення, довіреності, завірені печаткою, та документи, які посвідчують особу.

12.1.6. Проведення масового заходу закінчувати до 24 години.

12.1.7. На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення тимчасових споруд, малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, екранів та інше).

12.1.8. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог "Правил благоустрою території міста Вижниці" здійснює КП «Вижницьке МБУ».

Працівники КП «Вижницьке МБУ» з метою контролю за дотриманням вимог цих Правил мають право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з його організаторами.

 

XIII. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ СТАЦІОНАРНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ПЕРЕСУВНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ

13.1. Загальні положення

13.1.1. Порядок розміщення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм визначений Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, Порядок розміщення малих архітектурних, форм для провадження підприємницької діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 982.

Єдиною підставою для проведення робіт з встановлення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм є дозвіл (ордер) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням відповідних робіт КП «Вижницьке МБУ», який видається за наявності дозволу на розміщення тимчасових споруд, виданого відділом містобудування та архітектури.

13.2. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд

13.2.1. Розміщення та утримання стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форму місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарків, проводиться згідно з вимогами рішень виконавчого комітету Вижницької міської ради, в яких обов'язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.

13.2.2. Біля кожної стаціонарної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до них покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів):

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м;

- з боку вітрини і службового входу - 1 м;

-з боку входу для покупців - 1,5 м.

У разі розміщення стаціонарних малих архітектурних форм на відстані більше 1 метра від тротуару до них з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

13.2.3. Біля стаціонарних малих архітектурних повинні бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території не менше 20 м. Власники стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм проводять заходи з озеленення закріпленої для обслуговування території.

13.2.4. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду стаціонарної малої архітектурної форми згідно з паспортом, затвердженим відділом містобудування та архітектури.

13.2.5. Стаціонарні малі архітектурні форми та пересувні малі архітектурні форми, які розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними стаціонарними малими архітектурними формами та пересувниними малими архітектурними формами і підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення, у терміни, визначені в приписі КП «Вижницького МБУ».

Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм, не здійснила демонтаж у визначені строки, демонтаж стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм здійснюється в порядку, встановленому п. 13.3 цих Правил.

Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення стаціонарних малих архітектурних форм, не набуває права власності на них.

13.2.6. Забороняється розміщення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм у червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо передбачених рішеннями Вижницької міської ради.

13.3. Порядок демонтажу самовільно встановлених стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм

13.3.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм, власники яких ухиляються від демонтажу або власники яких не відомі, відновлення благоустрою на місці самовільного встановлення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм здійснює балансоутримувач земельної ділянки.

13.3.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених розміщених стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм приймається виконавчим комітетом Вижницької міської ради з урахуванням пропозицій служб міста, що виявили самовільне розміщення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм.

13.3.3. Демонтаж самовільно встановлених стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм здійснюється в наступному порядку:

Комісія у складі представника КП «Вижницьке МБУ», представника міліції (за згодою), представника відділу містобудування та архітектури Вижницької РДА, представника відділу Держкомзему у Вижницькому районі, представника балансоутримувача земельної ділянки та особи, яка здійснила самовільне розміщення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм у 3-х примірниках, який містить:

1. Дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу.

2. Прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії.

3. Посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм.

4. Опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

13.3.4. Після складання акта демонтажу стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

13.3.5. Демонтовані стаціонарні малі архітектурні форми та пересувні малі архітектурні форми видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм згідно з затвердженими тарифами. 

 

XIV. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

14.1. Загальні положення

14.1.1. Розміщення та утримання зовнішньої реклами в м. Вижниці повинно відповідати вимогам Закону України "Про рекламу", Типовим правилам розміщення зовнішньої реклами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067.

Рекламні засоби розміщуються у відповідності до дозволу, який видається на підставі розпорядження виконавчого комітету Вижницької міської ради.

Розміщення зовнішньої реклами, опор освітлення обов'язково погоджувати з власниками інженерних мереж.

Єдиною підставою для виконання робіт, пов'язаних з встановленням рекламних засобів, є дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт КП «Вижницьке МБУ», виданий на основі дозволу відділу містобудування та архітектури.

14.1.2. Демонтаж самовільно встановлених або з порушенням вимог дозвільної документації Рекламних засобів здійснюється в наступному порядку:

Комісія у складі представника КП «Вижницького МБУ», представника міліції (за згодою), представника відділу містобудування та архітектури Вижницької РДА, представника відділу Держкомзему у Вижницькому районі, представника балансоутримувача земельної ділянки та особи, яка здійснила самовільно встановлених або з порушенням вимог дозвільної документації Рекламних засобів (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу Рекламних засобів у 3-х примірниках, який містить:

1. Дату, час, адресу розташування Рекламних засобів і підстави для їх демонтажу.

2. Прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії.

3. Посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні Рекламних засобів.

4. Опис Рекламних засобів (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електропостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

14.1.3. Після складання акта демонтажу Рекламних засобів вони перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

14.1.4. Демонтовані Рекламні засоби видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання Рекламних засобів, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення Рекламних засобів згідно з затвердженими тарифами. 

14.1.5. Рекламні засоби, які розміщені в охоронних зонах інженерних мереж без погодження їх балансоутримувачів, у випадку виникнення аварійної ситуації демонтуються балансоутримувачами або власником рекламних засобів на вимогу виконавця робіт по усуненню аварії без відшкодування збитків.

 

XV. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, ЇХ ПРИЗУПИНЕННЯ, ПОДОВЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ

15.1. Порядок отримання дозволів (ордерів) на порушення благоустрою

15.1.1. Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення на період виконання земляних і монтажних робіт, пов'язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідації аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка установленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника).

15.1.2. КП «Вижницьке МБУ» здійснює видачу дозволів (ордерів) на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території м. Вижниці.

15.2. Подання документів на отримання дозволів (ордерів) на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території м. Вижниці:

15.2.1. Заявник звертається до КП «Вижницьке МБУ» з заявкою встановленої форми.

15.2.2. До заявки додаються необхідні документи:

- техно-робочий проект або робочі креслення, погоджені з відділом містобудування та архітектури;

- копія наказу замовника за підписом керівника організації про призначення відповідальної особи за технічний нагляд за об’єктом (для юридичних осіб, фізичних осіб-приватних підприємців).

15.2.3. Заявка та документи опрацьовуються в КП «Вижницьке МБУ» та за результатами, не пізніше 5 робочих днів, видається вмотивована відмова або лист погоджень з переліком балансоутримувачів об'єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд.

15.2.4. Перелік балансоутримувачів, які мають право погоджувати лист погоджень, визначається КП «Вижницьким МБУ».

Бланк ордеру наданий виконавцю робіт для отримання погоджень відповідних служб повинен бути погоджений виконавцем робіт та відкритий у КП «Вижницьке МБУ» протягом 30 календарних днів. Перелік служб у яких погоджується ордер визначається КП «Вижницьким МБУ» згідно проектної документації.

15.2.5. Термін погодження не може перевищувати 1 місяць. В окремих випадках термін погодження може бути подовжено за зверненням заявника не більше ніж на 1 місяць.

В разі неподання погодженого листа погоджень у визначені терміни, заявнику надається відмова в отриманні дозволу (ордера).

15.2.6. Дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території м. Вижниці видається КП «Вижницьке МБУ» в термін 5 робочих днів з моменту подання заявником усіх необхідних документів (включаючи лист погоджень).

15.2.7. Дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою надається на кожен окремий об'єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам.

15.2.8. Термін дії дозволу (ордеру) визначається КП «Вижницьким МБУ» зокрема:

- виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об’єктів, розширення і технічного переоснащення, підключення до інженерних мереж – на термін дії дозволу на виконання будівельних робіт, виданого інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

- проведення робіт зі встановлення МАФ, ОЗР або будь-яких інших споруд виконаних із полегшених конструкцій без влаштування фундаментів — терміном на 2 місяці.

- термін проведення інших робіт встановлюється КП «Вижницьким МБУ» в кожному окремому випадку індивідуально з урахуванням складності та об'єму робіт.

15.2.9. На прокладання інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи (ордери) по кожній мережі за винятком, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.

15.2.10. Види робіт, які не потребують оформлення дозволу (ордера), якщо інше не передбачено розпорядженням виконавчого комітету Вижницької міської ради, але потребують завчасного повідомлення КП «Вижницьке МБУ»:

- встановлення квіткових ваз;

- встановлення дорожніх знаків;

- встановлення декоративних огорож на час проведення масових заходів;

- влаштування мереж зовнішнього освітлення по існуючих опорах;

- фарбування наземних пішохідних переходів, мостів;

- встановлення опор без розриття траншей та обмеження руху;

- поточний ремонт у межах червоних ліній;

- відновлення транспортних огорож 1-ої та 2-ої групи;

- встановлення паркоматів.

15.3. Основні види робіт:

15.3.1. Нове будівництво:

15.3.2. Реконструкція будівель і споруд:

15.3.3. Капітальний ремонт будівель і споруд

15.3.4. Ремонт фасадів будівель і споруд:

15.3.5. Прокладання, реконструкція та ремонт інженерних мереж:

15.3.6.. Встановлення тимчасових споруд або малих архітектурних форм:

15.3.7. Встановлення ринків, виготовлених збірних конструкцій, які встановлюються без улаштування заглибленого фундаменту:

15.3.8. Встановлення (монтаж) об'єктів зовнішньої реклами:

15.3.9. Знесення будівель і споруд:

15.3.10. Встановлення тимчасових огорож (для утримання земельної ділянки в належному санітарному стані та її охорони):

15.3.11. Геологічні вишукування:

15.3.12. Археологічні вишукування:

15.3.13. Влаштування пробних кущів паль:

15.3.14. Поточний ремонт проїзних частин вулиць, площ, тротуарів внутрішньоквартальних проїздів, дворових територій:

15.3.15.. Благоустрій територій:

15.3.16. Транспортні розв'язки, підземні та наземні пішохідні переходи:

15.3.17. Заміна вітрин, вікон, дверей (в разі внесення змін у несучі конструкції):

15.3.18. Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок:

15.3.19. Влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового відстою автотранспорту без капітальної забудови:

15.3.20. Перепланування приміщень (без влаштування окремих входів з вулиці) та влаштування балконів:

15.3.21. Перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці:

15.3.22. Складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля і т. п.):

15.3.23. Розчистка водоймищ:

15.3.25. Встановлення пересувних атракціонів:

15.3.26. Розміщення автомобільного газозаправного пункту:

15.3.27. Інші види робіт, пов'язані з порушенням благоустроєм та його відновленням, визначаються КП «Вижницьким МБУ» на підставі нормативно-правових актів, рішень Вижницької міської ради, рішень виконавчого комітету Вижницької міської ради.

15.4. Отримання дозволів (ордерів) на порушення благоустрою

15.4.1. Ордер видається тільки особам керівного і інженерно-технічного складу (начальник дільниці, старший виконроб, виконроб, майстер), допущеним до виконання будівельних робіт, що підтверджується наказом відповідної організації.

15.4.2. За самовільне виконання будь-яких будівельних робіт та робіт пов'язаних з розриттям, що проводяться без ордеру КП «Вижницького МБУ», керівник організації несе відповідальність нарівні з безпосереднім виконавцем робіт.

15.4.3. Ордери на виконання робіт, пов’язаних з будівництвом багатоквартирних житлових будинків, об’єкти виробничого та іншого призначення, видаються генеральному підряднику на весь комплекс робіт в межах будівельного майданчика або кварталу на нових масивах.

За межами будівельного майданчика або кварталу на нових масивах підключення і прокладання всіх підземних комунікацій проводяться по окремих ордерах КП «Вижницького МБУ».При порушенні благоустрою у зв'язку з виконанням робіт, на які термін дії дозволу (ордера) перевищує один місяць, виконавець цих робіт зобов'язаний розмістити на місці робіт інформацію про себе, про термін виконання робіт та порушення благоустрою тощо.

Зовнішній вигляд інформаційного засобу, його зміст визначається КП «Вижницьким МБУ».

15.4.4. Строки закінчення робіт, встановлені ордером, обов’язкові для виконання.

В разі порушення строку виконання робіт з об'єктивних причин, ордер продовжується КП «Вижницьким МБУ» за заявою зацікавленої особи після перевірки стану робіт на об’єкті і причин їх затримки, а винні особи притягаються до адміністративної відповідальності.

15.4.5. Відновлення шляхового покриття повинно виконуватися цілорічно (незалежно від пори року) в строки, обумовлені ордером КП «Вижницького МБУ».

15.4.6. Поновленню підлягає розриття смуги прокладання підземних комунікацій. У разі пошкодження асфальтобетонного покриття проїжджої частини вулиці і тротуарів при роботі механізмами або складуванні будівельних матеріалів поза межею смуги інженерних комунікацій організація, яка проводить роботи, зобов’язана відбудувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини і тротуарів в межах всієї монтажної зони .

У разі зміни або ліквідації (призупинення діяльності) генеральної підрядної організації замовник зобов'язаний переоформити дозвіл (ордер) на нового виконавця робіт.

15.4.7. Якщо роботи призупинені в зв'язку з відсутністю фінансування, дозвіл (ордер) за згодою замовника (забудовника) і підрядної організації переоформлюється (без права виконання робіт) на замовника (забудовника) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої території в задовільному санітарно-технічному стані.

У разі невизначеного терміну відновлення фінансування об'єкт може бути законсервовано, а після надання до КП «Вижницьке МБУ» затвердженого акта про консервацію об'єкта дозвіл (ордер) підлягає закриттю.

Відповідальність за санітарно-технічний стан об'єкта несе замовник (забудовник).

15.4.8. При коригуванні проектних рішень (у бік зменшення обсягів робіт) вносяться відповідні зміни у виданий дозвіл (ордер) за письмовим зверненням замовника (забудовника). При збільшенні обсягів робіт видається новий дозвіл (ордер).

15.4.9. Виконання робіт вважається самовільним, якщо дозвіл (ордер) на тимчасове порушення не було завчасно подовжено.

15.4.10. Контроль за своєчасним виконанням робіт і відновленням покриття здійснює КП «Вижницьке МБУ».

15.4. Отримання дозволів (ордерів) на порушення благоустрою у разі виникнення аварій:

15.4.1. Отримання дозволів (ордерів) на порушення благоустрою у разі виникнення аварій має заявницький характер.

Відповідальність за своєчасне повідомлення та подачу документів для оформлення дозволу (ордера) несе балансоутримувач (власник) мереж, споруд та інших об'єктів.

За несвоєчасне повідомлення, подачу документів відповідальна особа балансоутримувача (власник) притягується до адміністративної відповідальності.

15.4.2. У разі виникнення аварій на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов'язаний в цей же день проінформувати КП «Вижницьке МБУ», Вижницьке ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області та балансоутримувача території, на якій відбулася аварія, та негайно вжити заходів щодо її ліквідації.

15.4.3. При аваріях, ліквідація яких пов’язана з розриттям, попередній дозвіл дається КП «Вижницьким МБУ» в телефонному режимі з подальшим оформленням аварійного ордеру (додаток 2) протягом 1 робочого дня. Строки закінчення робіт по аварійному ордеру — 3 календарні дні з розрахунком, що роботи проводяться обов’язково в три зміни (цілодобово).

Якщо роботи по аварійному ордеру неможливо закінчити протягом 3 днів, організація, яка усуває аварію, зобов'язана отримати на загальній підставі звичайний ордер замість аварійного.

15.4.4. Після визначення обсягу порушеного благоустрою при ліквідації аварії виконавець робіт зобов'язаний оформити аварійний дозвіл (ордер) у КП «Вижницькому МБУ».

При відновленні благоустрою територій з фігурним мощенням роботи виконувати за рахунок балансоутримувача територій у місцях, де встановлення фігурного мощення не погоджувалось з власниками інженерних мереж.

15.4.6. У дозвіл (ордер) обов'язково вноситься інформація про організації - балансоутримувачі існуючих інженерних мереж, яким виконавець робіт зобов'язаний повідомити по телефону про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії.

Опори освітлення при аваріях на інженерних мережах демонтуються власником по заявці експлуатуючої організації інженерних мереж.

15.4.7. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою у зв'язку з погодними умовами аварійний дозвіл (ордер) переводиться у плановий з визначенням терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

15.4.8. У разі невідновлення благоустрою у визначені в аварійному дозволі (ордері) терміни виконавець робіт притягається до адміністративної відповідальності, а аварійний ордер КП «Вижницьким МБУ» переводить у плановий ордер на тимчасове порушення благоустрою з новими термінами відновлення благоустрою, про що інформує виконавця робіт.

15.4.9. Термін закриття дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою встановлюється до 5 діб після закінчення робіт по ліквідації аварії з обов'язковим його поверненням у КП «Вижницьким МБУ».

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення порушеного благоустрою покладається на організацію - виконавця робіт протягом одного року.

15.4.10. Усі елементи благоустрою, які знаходяться в межах охоронних зон інженерних мереж та заважають експлуатації, підлягають знесенню за першою вимогою відповідних експлуатаційних організацій силами винних у самовільному розміщенні.

15.4.11. При переведенні аварійного дозволу (ордера) в плановий в зв'язку з виявленням значних обсягів пошкоджень інженерних мереж плановий дозвіл (ордер) видається без вимоги нового проекту та без змін переліку погоджувальних організацій (за умови відсутності змін існуючого проекту).

15.5. Призупинення, поводження і закриття дозволів (ордерів)

15.5.1. Дія дозволу (ордера) може бути призупинена при:

- виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил;

- виявленні неповноти дозвільних документів відповідних організацій або фальсифікації документів;

- виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території;

- порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством;

- виявленні порушень установленого порядку оформлення ордерів, тимчасового призупинення дозвільної документації, на підставі якої було видано ордер;

- невиконанні, в тому числі з порушенням термінів, відповідних приписів КП «Вижницького МБУ».

У дозвіл (ордер) у разі його призупинення вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення.

Відновлення дії дозволу (ордера) виконується на підставі письмового звернення підрядної організації до КП «Вижницьке МБУ» з підтвердженням усунення порушень та гарантією дотримуватись порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами.

Тимчасове призупинення дії дозволу (ордера) не є підставою до подовження (перенесення) терміну його дії.

15.5.2. Зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) застосовується в разі:

- виникнення непереборних при продовженні робіт загроз безпеці населенню та території;

- значних порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних і санітарних норм і правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об'єктів культурної спадщини і т. п.;

- невиконання або несвоєчасного виконання виявлених порушень під час призупинення дії ордера;

- невиконання замовником (забудовником) обов'язків згідно з угодою (контрактом) на будівництво;

- виявлення грубих порушень установленого порядку оформлення ордерів, закінчення терміну дії дозвільної документації, на підставі якої видано ордер;

- значних порушень вимог забезпечення упорядкованого середовища життєдіяльності в період будівництва, які створюють загрозу безпеці населення і території, порушують режим безперервного інженерного забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення населення та прилеглих територій;

У разі зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) власник повертає його до КП «Вижницьке МБУ».

Рішення про скасування або призупинення дії дозволу (ордера) приймає КП «Вижницьке МБУ», про що повідомляє в письмовій формі замовнику (підряднику) та зацікавленим організаціям.

15.5.3. Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) покладається на замовника (забудовника), який зобов'язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких зупинено дію ордера.

Для відновлення робіт необхідно оформити в установленому порядку новий ордер.

15.5.4. Дозвіл (ордер) після закінчення терміну його дії повинен бути:

- подовжений - у разі необхідності подальшого виконання робіт на об'єкті після перевірки, з яких причин неможливо було виконати роботи у вказаний термін;

- закритий - у разі закінчення робіт на об'єкті, у тому числі з благоустрою, або коли роботи не розпочинались у зазначені терміни.

15.5.5. Відновлення покриття повинне початися не пізніше 3 днів після завершення робіт і закінчитися в строки, передбачені ордером КП «Вижницького МБУ».

Відновлення шляхового покриття повинно виконуватися цілорічно (незалежно від пори року) в строки, обумовлені ордером КП «Вижницького МБУ».

15.5.6. Після відновлення благоустрою та закриття дозволу (ордера) відповідними балансоутримувачем території та КП «Вижницьким МБУ» ордер вважається закритим, а відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе балансоутримувач.

15.5.7. Контроль за виконанням робіт на об'єктах благоустрою здійснюється КП «Вижницьким МБУ» шляхом прийняття робіт щодо поновлення благоустрою після його відновлення.

Про прийняття робіт щодо поновлення благоустрою після його відновлення складається акт обстеження про відновлення благоустрою.

Після закриття ордеру КП «Вижницьким МБУ» видається довідка (додаток 5) для пред'явлення в інспекцію архітектурно-будівельного контролю про стан благоустрою після проведення робіт

 

XVI. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖАХ, СПОРУДАХ, НАДЗЕМНОМУ ІНЖЕНЕРНОМУ ОБЛАДНАННІ ТА З БЛАГОУСТРОЮ НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ

16.1. Порядок виконання робіт

16.1.1. Прокладання інженерних мереж і будівництво підземних споруд може здійснюватись відкритим та закритим способом.

16.1.2. Виконання будівельних робіт дозволяється після проведення підготовчих робіт по забезпеченню максимального збереження існуючого інженерного обладнання, споруд, покриття доріг та тротуарів, зелених насаджень на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

16.1.3. Реконструкція діючих та прокладання нових підземних комунікацій, як правило, проводяться одночасно з реконструкцією шляхово-транспортних та гідротехнічних споруд, а також при інших роботах по благоустрою міських територій.

Комплексний благоустрій територій виконується тільки після завершення підземних робіт.

16.1.4. Організації, що виконують будівництво та експлуатацію інженерних мереж під проїздами та тротуарами, в обов'язковому порядку забезпечують розміщення новозбудованих оглядових колодязів і ківерів на одному рівні з дорожнім покриттям.

Перекоси, просідання новозбудованих люків оглядових колодязів і ківерів більше 1 см не допускаються. Люки встановлюються тільки з запірними пристроями.

Експлуатаційні організації кожного року зобов'язані замінювати не менше 1-го відсотка цегляних оглядових колодязів на залізобетонні зі встановленням залізобетонних плит під люки.

16.1.5. Кінці кабельних ліній при ліквідації повинні бути закупорені, газопроводи продуті повітрям, нафтопроводи, мазутопроводи пропарені, а їх кінці заварені.

16.1.6. Роботи по реконструкції діючих теплових мереж та підключення до існуючих теплових мереж, що пов'язані з припиненням теплопостачання, виконуються з 15 квітня до 15 жовтня.

В опалювальний сезон ці роботи можуть виконуватись тільки на підставі розпорядження виконавчого комітету Вижницької міської ради з організацією виконання робіт у три зміни без припинення теплопостачання споживачів.

16.1.7. Право на виконання земляних та монтажних робіт на підземних інженерних мережах, наземному інженерному обладнанні наступає тільки після отримання дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою КП «Вижницького МБУ».

16.1.8. До виконання робіт з прокладання мереж у зоні існуючого благоустрою можуть бути допущені будівельні організації, які мають ліцензію на виконання відповідних відновлювальних робіт.

16.1.9. Забороняється підключення до інженерних мереж будь-яких об'єктів будівництва (реконструкції) без затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації та без ордера КП «Вижницького МБУ» на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку з виконанням земляних робіт.

16.1.10. Власники або експлуатуючі організації інженерних мереж та шляхово-транспортних споруд при погодженні проектно-дозвільної документації на прокладання інженерних мереж в обов'язковому порядку зазначають перелік підприємств, установ та організацій, які отримали технічні умови на проектування на даній ділянці вулиці, площі і т. п., та не виконали роботи, з метою організації одночасного їх прокладання та відновлення благоустрою.

16.1.11. З метою зменшення розриття проїжджих частин вулиць та інше при проектуванні, реконструкції, будівництві нових вулиць, площ необхідно передбачати, у відповідності зі розрахунковими схемами підземних інженерних мереж, споруд, за погодженням з відповідними експлуатаційними організаціями, закладання на перетині вулиць (проїздів) необхідної кількості каналів і футлярів з камерами для прокладання вказаних підземних мереж або передбачити їх прокладання в місцях, які виключають розриття проїжджих частин, поверхні над лініями метрополітену, та влаштування на тротуарах біля бортових каменів маячкових бетонних плит на кінцях резервних каналів або передбачати прокладання інженерних мереж у прохідних колекторах.

16.1.12. Після проведення будівництва, реконструкції або капітального ремонту шляхового покриття забороняється будь-яке (крім аварійного) розриття проїжджої частини протягом 5 років, а тротуарів - протягом 3-х років.

16.1.13. Відповідно до статті 16 Закону України "Про транспорт" переобладнання інженерних комунікацій, розташованих у межах червоних ліній вулиць, пов'язане з реконструкцією та ремонтом міських шляхів, мостів та шляхопроводів, здійснюється організаціями, що їх експлуатують, за власний рахунок чи за рахунок бюджетних коштів та за рахунок коштів, використання яких не суперечить чинному законодавству України.

Примітка. До початку проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулично-шляхової мережі організації, що їх експлуатують через засоби масової інформації сповіщає замовникам, керівникам будівельних організацій, службам експлуатації інженерних мереж і споруд міста про терміни початку та закінчення робіт згідно із зразком:

До уваги замовників, керівників будівельних організацій, служб експлуатації інженерних мереж і споруд міста. У зв'язку з реконструкцією (капітальним ремонтом, будівництвом) нижченаведених вулиць (організації, що їх експлуатують) пропонує в термін з ___по 20__ року виконати роботи по прокладанню (переобладнанню) підземних інженерних мереж, гільз, резервних трубопроводів і каналів, оскільки погодження на розриття цих вулиць (шляхів), площ у наступні 5 років видаватись не будуть (наводиться перелік вулиць, шляхів, площ). За довідками звертатись в (організації, що їх експлуатують) за телефоном (вказати номер телефону).

16.1.14. Прокладання та перекладання підземних споруд мають виконуватись до початку робіт по будівництву доріг, проведення благоустрою та озеленення.

16.1.15. Організації, що виконують роботи з поточного і капітального ремонту шляхів, пов'язані із змінами відміток проїжджої частини, зобов'язані під наглядом представників відповідних експлуатаційних служб встановлювати люки камер та колодязів підземних споруд і ківерів на одному рівні з проїжджою частиною. Основа під люки та ківери має бути виконана із бетону або залізобетону з маркою бетону по морозостійкості не менше F200. Виконання основи із цегли або асфальтобетону (у межах проїжджої частини і тротуарів вулиць) забороняється.

16.1.16. Будівельна чи ремонтна організації повинні не пізніше, як за 5 діб до початку робіт сповістити замовника і відповідні експлуатаційні підрозділи:

- про термін виконання робіт по ремонту шляхів, прокладанню підземних споруд, розриттю шурфів та їх засипку;

- про необхідність прийняття закінчених робіт;

- про готовність до проведення технічних випробувань та прийняття споруд в експлуатацію.

16.1.17. Кожне місце розриття на проїжджій частині у відповідності з проектом виконання робіт, узгодженим з зацікавленими організаціями, ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області огороджується тимчасовим щитовим огородженням висотою 1,2 м, встановлюються тимчасові дорожні знаки узгодженої схеми відповідно до вимог Держстандарту України та червоні ліхтарі в темний час доби.

В умовах інтенсивного руху міського транспорту і пішоходів до виконання робіт дозволяється приступати лише після встановлення огорожі, обладнання місць проведення робіт засобами застереження, тимчасовими знаками з визначенням напрямків об'їзду перешкод відповідно до РСТУ 1966-86.

Розриття траншей і котлованів у таких випадках виконуються, як правило, з вертикальними стінками, їх кріпленням, що мінімально обмежує рух транспорту, пішоходів і забезпечує збереження розміщених безпосередньо поблизу будівель і споруд.

На побутових приміщеннях, щитах огорож, механізмах, кабельних котушках і т. п. мають бути позначки організацій, яким вони належать, та номери їх телефонів.

Забороняється складування будівельних матеріалів та ґрунту, а також вигрузка та погрузка їх на проїжджих частинах за межами будівельного майданчика.

16.1.18. Ґрунт, будівельні матеріали та конструкції допускається складувати у межах огородженої території або в місцях, передбачених проектом виконання робіт. Складування громіздких, великомірних конструкцій та деталей за межами будівельних майданчиків має виконуватися в місцях, передбачених проектом виконання робіт, як правило, не раніше ніж за 24 години до початку їх монтажу. Завезення їх раніше зазначеного терміну може здійснюватися після узгодження з КП «Вижницьке МБУ».

16.1.19. У межах охоронних зон інженерних мереж забороняється:

- споруджувати житлові, громадські та дачні будинки, розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції, склади пально-мастильних матеріалів;

- будувати гаражі та автостоянки, автомобільні дороги V категорії та залізниці;

- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи з масовим скопиченням людей;

- будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок;

- складувати матеріали і конструкції;

- влаштувати переїзди і переходи через зовнішні трубопроводи теплових мереж; проводити будь-які роботи (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, знесення будівель та споруд, земляні, вантажно-розвантажувальні, насадження дерев, розбивку клумб, розкривання дорожнього покриття) без письмового дозволу та без нагляду організацій, відповідальних за експлуатацію цих мереж і комунікацій.

16.1.20. Роботи по відновленню шляхового покриття при поперечному розритті виконуються без затримок після засипки траншей і котлованів і мають завершуватись на вулицях, тротуарах, скверах, бульварах, у парках та місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів в 1-денний термін, в інших місцях - у межах 2 діб, що передбачається проектом виконання робіт, після отримання відповідних висновків лабораторних іспитів на відповідність нормативним вимогам коефіцієнта ущільнення ґрунту в траншеї.

Відновлення шляхового покриття та благоустрою має виконуватись при наявності тимчасового огородження.

Відновлений благоустрій територій приймається від будівельних (ремонтних) організацій за актом представниками відповідних служб експлуатації та контролю за благоустроєм.

16.1.21. Організації, що виконують роботи по прокладанню, реконструкції інженерних мереж, несуть відповідальність за якість засипання траншей піском, влаштування основи проїзних частин, тротуарів, відновлення зелених зон і у випадку виникнення їх просідання протягом року зобов'язані ліквідувати брак за першою вимогою балансоутримувачів.

Фактичний обсяг робіт та витрат по ліквідації браку визначається на підставі тристороннього акта, одним із учасників підписання якого має бути уповноважена особа КП «Вижницького МБУ».

Уникання участі в комісійному обстеженні або підпису акта не звільняє організацію, на яку був оформлений дозвіл (ордер), від відповідальності.

16.1.22. Керівники організацій та посадові особи, відповідальні за виконання робіт по прокладанню інженерних мереж, зобов'язані:

- систематично проводити огляд стану огорожі будівельного майданчика на відповідність проекту, укріплення траншей, сходин і інших елементів, своєчасно вживати заходів по вивезенню ґрунту, розібраних асфальтобетонних покриттів, прибирання сміття та невикористаних матеріалів, які повинні бути вивезені в дводенний строк після закінчення робіт;

- вживати заходів щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами сипучих матеріалів і розчинів, засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами;

- забезпечувати поверхневий водовідвід з території будівельного майданчика.

16.2. Вимоги щодо облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт

16.2.1. Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов'язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою та обслуговування прилеглої території в період будівництва, про дозвіл на будівництво, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо.

16.2.2. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт.

16.2.3. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні відповідати вимогам до матеріалів та конструкцій, викладеним у розпорядженні виконавчого комітету Вижницької міської ради, мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх написів, наклейок, об'яв.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами, стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні - відремонтовані та пофарбовані заново.

16.2.4. При проведенні робіт на проїзній частині вулиць в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.

Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, імпульсними сигнальними стрілками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.

Без наявності вказаних засобів робота людей на проїзній частині забороняється.

Номенклатура, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначаються, виходячи з характеру робіт, які виконуються, і повинні відповідати затвердженим схемам, які необхідно погоджувати з ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області та виконавчим комітетом Вижницької міської ради.

Імпульсні стрілки повинні бути ввімкнутими незалежно від часу доби.

16.2.5. З метою забезпечення безпеки пішоходів у місцях близького розміщення об'єктів, на яких виконуються роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо, з боку пішохідної зони над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі - настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони, де рухаються автотранспортні засоби.

16.2.6. Навісні декоративно-сітчасті огорожі для фасадів будівель і споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.

Рекомендований колір сітчастої огорожі: зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.

16.2.7. Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію монтажних лісів при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їй стійкості. Не допускається наявність значних викривлень та провисань, які надають поверхні огородження неохайний вигляд.

16.3. Керівники, уповноважені посадові особи будівельних організацій зобов'язані:

16.3.1. Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям. Організовувати механічну або ручну очистку і мийку транспортних засобів при виїзді. При винесенні з території об'єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.

16.3.2. Вживати заходів щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на вулично-шляхову мережу сипучих матеріалів та розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем.

16.3.3. Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об'єктів.

16.3.4. Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.

16.3.5. Вивозити будівельне сміття з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.

16.4. Прийняття в експлуатацію закінчених робіт на інженерних мережах і спорудах

16.4.1. Прийняття в експлуатацію інженерних мереж і споруд після завершення робіт виконується у відповідності з чинними нормативними документами.

16.4.2. Введення в дію об'єктів, завершених будівництвом і не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

16.4.3. Підземні мережі, які прийняті в експлуатацію з порушенням і не враховані внаслідок цього при наступному проектуванні та будівництві інших об'єктів, можуть бути випадково зруйновані.

Матеріальні збитки, які пов'язані з руйнуванням незареєстрованих мереж і споруд при будівництві, відшкодовуються за рахунок власника.

 

XVII. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

17.1. Загальні вимоги

17.1.1. Контроль за станом благоустрою міста, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил здійснюється КП «Вижницьким МБУ», Вижницьким РВ УМВС України в Чернівецькій області та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Вижницької міської ради, в межах наданих повноважень, комунальними підприємствами, установами та організаціями, які несуть відповідальність за належне утримання об'єктів благоустрою.

17.1.2. КП «Вижницьке МБУ» надає методичні рекомендації та координує діяльність всіх підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою території міста.

КП «Вижницьке МБУ» скликає в установленому порядку наради з питань благоустрою, погоджує плани заходів та вимагає звіти (інформацію з окремих питань благоустрою) про виконані роботи, направляє Вижницькій міській раді, виконавчому комітету Вижницької міської ради, а також заступнику голови Вижницької міської ради інформацію про недоліки в сфері благоустрою та пропозиції щодо їх усунення.

17.2. Повноваження наглядових та контролюючих органів щодо здійснення контролю за виконанням Правил

17.2.1. Уповноважені працівники КП «Вижницьке МБУ» мають право залучати спеціалістів виконавчого комітету Вижницької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері благоустрою території міста, вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України "Про благоустрій населених пунктів" і цих Правил, складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

17.2.2. Уповноважені працівники КП «Вижницького МБУ» мають право контролювати стан утримання житлових будинків та прибудинкових територій за наступними напрямками:

- стан санітарного утримання та ремонту сходових кліток і під'їздів;

- переобладнання та перепланування житлових будинків, жилих приміщень, балконів і лоджій, використання їх не за призначенням;

- стан утримання та ремонту фасадів, цоколів, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць;

- стан утримання та ремонту покрівель;

- стан освітлення входів та місць загального користування житлових будинків та прибудинкових територій;

- стан утримання та ремонту вхідних груп;

- стан утримання та ремонту твердого покриття прибудинкових територій;

- стан утримання та ремонту садових лав та куточків відпочинку;

- стан утримання та ремонту сміттєзбірників (урни, контейнери) та контейнерних майданчиків;

- стан утримання та ремонту зливостоків і дренажів;

- стан утримання та ремонту дитячих, спортивних і господарчих майданчиків;

- стан утримання та ремонту пандусів та спеціальних місць для паркування автомобілів, які перевозять інвалідів;

- за фактами порушень в утриманні зелених насаджень на прибудинкових територіях;

- за фактами самовільного випалювання сухої рослинності, її залишків та інших відходів;

- за фактами оголення коренів дерев та руйнування схилів і підпірних стінок;

- за фактами несвоєчасного прибирання прибудинкових територій та порушення графіків вивезення твердих побутових, будівельних та великогабаритних відходів;

- за фактами порушень вимог Правил утримання свійських тварин у м. Вижниці; та вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України "Про благоустрій населених пунктів" і цих Правил, складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

17.3. Громадські інспектори благоустрою міста:

17.3.1. Беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил.

17.3.2. Проводять перевірки і складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушень вимог законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил і подають їх органам, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері.

 

XVIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

18.1. Відповідальність

18.1.1. До відповідальності за порушення у сфері благоустрою притягуються особи, винні у:

- порушення вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про відходи" та "Про охорону навколишнього природного середовища";

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і цих Правил;

- проектуванні об'єктів благоустрою м. Вижниці з порушенням вимог Правил забудови м. Вижниці та державних будівельних норм;

- порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення;

- забрудненні (засміченні) території;

- самовільному наклеюванні оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок тощо та нанесенні написів, малюнків тощо на об'єктах благоустрою території міста;

- неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо;

- створюванні умов, які ускладнюють або унеможливлюють прибирання об'єктів та елементів благоустрою.

18.2. Обов'язки та повноваження посадової особи контролюючого органу:

18.2.1. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов'язана скласти та видати офіційний документ - припис, який є обов'язковим для виконання в термін до трьох діб особами, які є відповідальними за утримання об'єктів благоустрою.

У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушенню благоустрою території.

Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений.

У разі відмови особи отримати припис в графі "Припис одержав" робиться про це запис.

18.2.2. Посадова особа контролюючого органу, яка під час перевірки об'єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов'язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

При складанні протоколу правопорушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

У випадках не встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, у протоколі робиться відповідний запис. Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів.

18.2.3. Після складення протоколу, він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до Вижницької міської адміністративної комісії чи до місцевих адміністративних комісій за місцем проживання порушника.

18.2.4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

18.2.5. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

18.2.6. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об'єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному у розділі XXI цих Правил.

18.2.7. У відповідності до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення Управління державного архітектурно-будівельного контролю виявляє та вживає заходів щодо самовільного будівництва будинків або споруд, а також самовільної зміни архітектурного вигляду будинків або споруд під час їх експлуатації та складає протоколи про адміністративні правопорушення.

18.2.8. Уповноважені працівники КП «Вижницьке МБУ» з залученням працівників відділу містобудування та архітектури забезпечують контроль за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності, рекламних засобів, вимагають від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень та складають протоколи про адміністративні правопорушення.

18.2.9. У разі виявлення силами КП «Вижницьке МБУ» самовільно встановлених елементів благоустрою, його власнику вноситься припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу у триденний термін.

18.2.10. У разі необхідності та з метою забезпечення громадського порядку під час проведення демонтажу КП «Вижницьке МБУ» звертається до органів міліції, які відповідно до своїх обов'язків:

- подають у межах наданих прав допомогу представникам державних органів у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

- встановлюють особу порушника, якщо особа не відома;

- проводять затримання особи, яка чинить опір;

- проводять вилучення товарної маси та беруть її під охорону до встановлення особи порушника.

18.2.11. У разі протидії проведенню робіт з елементів благоустрою або примусового переміщення автотранспортних засобів до винних осіб застосовуються заходи адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

 

XIX. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ОБ'ЄКТАМ БЛАГОУСТРОЮ

19.1. Загальні положення

19.1.1. У разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об'єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, посадова особа, яка виявила порушення, складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об'єкту благоустрою, та відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення.

19.2. Реагування

19.2.1. Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходів до створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об'єкта благоустрою (далі - комісія).

До складу комісії включаються представники балансоутримувача. Головою комісії призначається представник балансоутримувача об'єкта благоустрою.

Якщо у балансоутримувача створена постійно діюча комісія, то повідомляється голова комісії про факт заподіяння майнової шкоди об'єкту благоустрою (вручається копія протоколу про адміністративне правопорушення).

Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об'єкта благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об'єкта. У випадку відмови підписати акт, в ньому робиться відповідний запис.

19.2.2. Комісія проводить обстеження об'єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об'єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року N 826 "Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою", та згідно з Методикою визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 жовтня 2006 року N 356.

19.2.3. Балансоутримувач зобов'язаний в термін до 10 календарних днів з дня вчинення правопорушення акт разом із копією протоколу про адміністративне правопорушення направити на розгляд відповідних органів згідно з чинним законодавством.

19.2.4. У відповідності до вимог статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення міська адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку.

Позовна заява подається до суду власником або балансоутримувачем об'єкта благоустрою.

Крім того, з метою стягнення вартості майнової шкоди, заподіяної елементам та об'єктам благоустрою в результаті проведення робіт без дозволу (ордера) спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста, які перебувають у власності територіальної громади міста Вижниці, Вижницька міська рада передає повноваження балансоутримувача всіх елементів та об'єктів благоустрою комунальному підприємству «Служба замовника», з питання прийняття передбачених законом заходів щодо стягнення вартості майнової шкоди.

Кошти, стягнені з порушника благоустрою, перераховуються на рахунок комунального підприємства «Вижницьке МБУ», яке використовує зазначені кошти на відновлення порушеного благоустрою.

19.2.5. Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об'єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник зобов'язаний виконати вимоги постанови у 15-денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

19.2.6. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив, і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов'язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

19.2.7. У разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-денний термін, то зазначена постанова разом із заявою з клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків балансоутримувачем об'єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки, у 3-місячний термін з дня винесення постанови адміністративною комісією надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

19.2.8. Контроль за дотриманням порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об'єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об'єктів благоустрою.

 

XX. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, НА ОСНОВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА

20.1. Правила розроблені згідно з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про благоустрій населених пунктів", іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

 

XXI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

21.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в м. Вижниці, передбачений цими Правилами, визначається виконавчим комітетом Вижницької міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Т.Т. Бельмега

 

 

 

Додаток 2

до Правил благоустрою м. Вижниці,

затверджених рішенням Вижницької міської ради

від _____          2011 р. N____

 

ПРОТОКОЛ N ____

про адміністративне правопорушення

 

"___" ____________ 20__ р.                                                                                                 м. Вижниці

Я, _________________________________________________________________________

 (посада особи, яка складає протокол, прізвище, ім'я, по батькові) склав цей протокол на __________________________________________________________

 (прізвище, ім'я, по батькові фізичної чи посадової особи)

За адміністративне правопорушення, яке виразилось в нижченаведеному:

місце скоєння правопорушення: _________________________________________________

час скоєння або виявлення правопорушення _______________________________________

суть правопорушення __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________, чим порушені вимоги ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункт(и) ________ Правил благоустрою м. Вижниці, затверджених рішенням Вижницької міської ради від ____________ N ____.

Відомості про особу, на яку складено протокол:

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________

Місце проживання та реєстрації __________________________________________________

Міський чи мобільний номер телефону ___________________________________________

Посада, місце роботи __________________________________________________________

Юридична адреса місця роботи, робочий телефон __________________________________

Документ, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення тощо) ________________________

Відомості про свідків і потерпілих (прізвище та ініціали, адреса їх проживання) _____________________________________________________________________________

Пояснення особи, на яку складено протокол:

Я, ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

ознайомлений(на) з протоколом і по суті його пояснюю нижченаведене: _______________

_____________________________________________________________________________

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень щодо порушення, вказаного в даному протоколі, відмовляється: _________________________________________

______________________________________________________________________________

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката та фахівця у галузі права, користуватися послугами перекладача, оскаржити постанову по справі.

Зі змістом ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення ознайомлений(на).

Підпис особи, на яку складено протокол _____________________________________________

Підпис посадової особи, на яку складено протокол ____________________________________

Тел. ____________________

 

 

Секретар міської ради                                                                                Т.Т. Бельмега

 

 

 

Додаток 3

до Правил благоустрою м. Вижниці,

затверджених рішенням Вижницької міської ради

від _____          2011 р. N____

 

 

ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КП «Вижницьке МБУ

59200, м. Вижниці, вул. В.Івасюка 5, тел. 2-14-83

ПРИПИС N

від "___" ____________ 20__ року

 

Мною _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

встановлено порушення:________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Порушення скоєно: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

На підставі Правил благоустрою м. Вижниці, затверджених рішенням Вижницької міської ради від ____________ N ____________

ПРОПОНУЮ:

Усунути порушення шляхом______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Про виконання припису повідомити за телефоном __________________________________

Припис склав _________________________________________________________________

(підпис та ініціали)

Припис одержав _______________________________________________________________

(підпис та ініціали)

 

 

Секретар міської ради                                                                                Т.Т. Бельмега

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Правил благоустрою м. Вижниці,

затверджених рішенням Вижницької міської ради

від _____          2011 р. N____

 

 

ЗАЯВКА

на отримання планового дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку з__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва роботи та об'єкта)

 

Коротка характеристика об'єкта __________________________________________________

(кількість поверхів, протяжність, площа тощо)

по вулиці _____________________________________________________________________

(поштова адреса об'єкта, району міста)

Організація, яка виконує роботи _________________________________________________

(поштовий індекс, район міста, вулиця, N будинку)

Телефон ___________________________________ код ЄДРПОУ _____________________

Банківські реквізити: __________________________________________________________

(р/р, назва банку, МФО, податкова інспекція)

Відповідальна посадова особа за порушення благоустрою при виконанні робіт:_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та реєстрації, серія, номер паспорта та ким виданий, міський чи мобільний номер телефону, посада, місце роботи, юридична адреса місця роботи, робочий телефон,) Термін виконання робіт ________________________________ Відповідальні особи виконавця робіт та замовника попереджені, що в разі порушення Правил благоустрою м. Вижниці, затверджених рішенням Вижницькою міською радою від ________ N ______, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Фінансування об'єкта відкрито. В разі неспроможності фінансування робіт дозвіл (ордер) зобов'язуюсь переоформити на себе або на нового виконавця роботи та вжити заходів по консервації

 

 

Керівник  ___________________

(підпис)   М. П.   

_____________________________

     (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер   ___________________

(підпис)

_____________________________

     (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Т.Т. Бельмега

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Правил благоустрою м. Вижниці,

затверджених рішенням Вижницької міської ради

від                 2011 р. N_____

 

ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КП «Вижницьке МБУ

59200, м. Вижниці, вул. В.Івасюка 5, тел. 2-14-83

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕНЬ ДО ДОЗВОЛУ (ОРДЕРА) N _____________

(не дає права на порушення благоустрою у зв'язку з виконанням будь-яких робіт)

 

Виданий ________________________________________________________________________

Відповідальний по дозволу (ордеру) _________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку з______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

За адресою: _____________________________________________________________________

                                                (вулиця, провулок, площа тощо)

на ділянці від______до_________з розриттям траншеї (котловану) ___ метрів, без виходу, з виходом розриття (огорожі) за червоні лінії вулиць (непотрібне закреслити) по проекту, погодженому інженерним відділом за N ___ від ____________

Надані документи:

1.

2.

Заявлений термін виконання робіт - _____ міс.

ПОГОДЖУЮЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ*:

 

Назва установи, організації

Зміст погодження

На оформлення дозволу(ордера)

На закриття дозволу (ордера)

1    2    3     ____________

* перелік балансоутримувачів об'єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд, які мають право погоджувати лист погоджень, визначається спеціальним відділом контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста.
Примітка:
1. При погодженні дозволів (ордерів) зацікавлені балансоутримувачі мають. право викласти свої вимоги з питань їх відкриття або закриття на окремому аркуші, зареєстрованому та оформленому у встановленому порядку. В такому випадку в дозволі (ордері) вказується номер, дата реєстрації та підпис виконавця.

2. Оформлення дозволу (ордера) виконується при наявності:

- чіткого каліграфічно написаного або друкованого тексту погодження;

- підпису відповідальної особи (керівника або його заступника);

- дати погодження;

- печатки або штампу організації.

Начальник відділу ________________________________________

Виконавець ___________________ "___" ____________ 20__ рік

ДОЗВІЛ (ОРДЕР) ВИДАНО зі строком початку зі строком закінчення "___" ____________ 20__ рік   "___" ____________ 20__ рік

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Т.Т. Бельмега

 

 

Додаток 6

до Правил благоустрою м. Вижниці,

затверджених рішенням Вижницької міської ради

від                   2011 р. N

 

ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КП «Вижницьке МБУ

59200, м. Вижниці, вул. В.Івасюка 5, тел. 2-14-83

 

ДОЗВІЛ (ОРДЕР) N ___

від "___" ____________ 20__ рік

 

Замовник _________________________________________________________________________

Виконавець робіт __________________________________________________________________

Відповідальний по ордеру __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку з_____________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

За адресою:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(вул., провулок, площа і т. п.)

на ділянці від _______ до _______ з розриттям траншеї (котловану) _________ метрів, без виходу, з виходом розриття (огорожі) за червоні лінії вулиць (непотрібне закреслити) по проекту, погодженому управління містобудування та архітектури за N ______ від ___________

Надані документи:

1.

2.

3.

Особливі умови виконання робіт:

 

ВИКОНАННЯ РОБІТ ДОЗВОЛЕНО зі строком початку зі строком закінчення "___" ____________ 20__ рік "___" ____________ 20__ рік 

Керуючий КП «Вижницьке МБУ» ________________________________

 

РОЗПИСКА-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Я _________________________________________________________ відповідальний по

 (П. І. Б.) ордеру зобов'язуюсь:

1. Додержуватись Правил благоустрою міста Вижниці, затверджених рішенням Вижницької міської ради N     від              , вимог Правил забудови м. Вижниці та державних будівельних норм України.

2. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць.

3. Роботи виконувати в суворій відповідності до погодженої та затвердженої проектної документації та проекту виконання робіт.

4. Підтверджую, що даний об'єкт повністю забезпечений необхідними матеріалами, робочою силою і типовою огорожею.

5. При знаходженні вибухонебезпечних предметів роботи негайно припинити, вивести людей і техніку в безпечне місце, виставити охорону, повідомити КП «Вижницьке МБУ» та відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (тел. 2-14-83, 2-33-84).

6. До початку робіт з метою уникнення пошкоджень існуючих підземних мереж викликати представників таких організацій:

а.)

б.)

в.)

7. У разі невиконання робіт у термін, визначений в ордері, для його подовження до КП «Вижницьке МБУ» подається письмова заява з обґрунтуванням причин несвоєчасного виконання робіт та з визначенням незавершених об'ємів.

8. При закритті ордера з простроченим терміном дії він буде подовжений на загальних підставах до дати закриття погоджуючими організаціями або на дату подання письмової заяви до КП «Вижницьке МБУ».

9. Попереджений про заборону передачі ордера без відома КП «Вижницьке МБУ» (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством) іншим юридичним та фізичним особам. За невиконання зобов'язань за діючим ордером несу відповідальність у адміністративному та судовому порядку.

10. Закінчені будівництвом об'єкти не приймаються в експлуатацію, якщо вони виконані з відхиленням від проектних рішень.

ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОДОВЖЕНО:

 

 

 

 

Підпис відповідального по ордеру ________________ "___" ____________ 20__ року.

Адреса організації ________________________ тел. ___________________  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Т.Т. Бельмега

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу “Правил благоустрою території міста Вижниця” на діяльність суб’єктів господарювання міста

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом введення в дію “Правил благоустрою території міста Вижниця (далі — Правила благоустрою):

1.1. Закон України “Про благоустрій населених пунктів ” та інші нормативно-правові акти у сфері благоустрою не відповідають вимогам практики забезпечення належного рівня благоустрою міста (утримання безгосподарних територій, несвоєчасне та неякісне відновлення території після аварійного розриття, самовільні роботи з порушенням благоустрою, не введений в дію Порядок визначення відновної вартості об’єктів порушеного благоустрою, постійне накопичення на прибудинкових територіях великогабаритних відходів тощо), тому необхідне прийняття Правил благоустрою.

2. Цілі Правил благоустрою:

2.1. Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

2.2. Місто Вижниця має відповідати вимогам міста європейського рівня благоустрою.

3. Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблем.

Розробити, обговорити за участю представників підприємств, установ та організацій, на засіданні виконавчого комітету Вижницької міської ради, а також громадськості (на громадській раді при міському голові), затвердити рішенням Вижницької міської ради і ввести в дію Правила благоустрою м. Вижниця.

Таким чином, впровадження нових правил є єдиним законним способом.

4. Очікувані результати прийняття Правил благоустрою.

Взагалі виграють всі вижничани, тому що будуть створені кращі умови їх життєдіяльності, а саме:

4.1. Забезпечується впровадження вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

4.2. Щоб не було у місті територій, які не прибираються, виконавчому комітету Вижницької міської ради надається право закріплювати за підприємствами, установами та організаціями території (незалежно від форм їх власності та підпорядкування), для їх утримання в належному санітарно-технічному стані.

Вводиться норма (20 м) прилеглої території до паркану або будівлі чи споруди підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які вони зобов’язані утримувати в належному санітарно-технічному стані.

У разі розташування територій, будівель чи споруд підприємств, установ та організацій вздовж вулиць, прилегла територія визначається до бордюрного каменю проїзної частини. Рішенням виконавчого комітету Вижницької міської ради щодо благоустрою території міста стануть обов’язковими для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм їх власності і підпорядкування), а також громадянами, які на ній проживають.

4.3. З метою недопущення накопичення на прибудинкових територіях будівельних відходів цими Правилами зобов’язуються КП «Вижницьке МБУ» та ОСББ контролювати дії тих громадян, які при проведенні ремонту чи реконструкції житлових приміщень зобов’язані вивозити будівельні відходи за рахунок порушників.

4.4. За рахунок впровадження порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної в разі адміністративного правопорушення при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, збільшується вплив на правопорушників у сфері благоустрою (постанова Кабінету Міністрів від 15 червня 2006 року № 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою”, “Методика визначення відновної вартості об’єкта благоустрою”, затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 жовтня 2006 року № 356).

5. Прогнозні зазначення показників результативності впровадження нових Правил благоустрою.

5.1. Дія Правил благоустрою поширюється на підприємства, установи та організації всіх форм власності, мешканців міста Вижниця, які є балансоутримувачми (власниками) об’єктів благоустрою в м. Вижниця.

5.2. Господарюючі суб’єкти згідно з Правилами благоустрою будуть постійно відшкодовувати балансоутримувачм (власникам) об’єктів благоустрою збитки, які нанесені під час самовільних робіт на об’єктах благоустрою у м. Вижниця.

5.3. Контроль за станом благоустрою міста, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил, здійснюється інспекцією з питань благоустрою в м. Вижниця, Вижницьким районним відділом УМВС України в Чернівецькій області, іншими підприємствами, установами та організаціями, які несуть відповідальність за належне утримання об’єктів благоустрою.

5.4. Ознайомлення суб’єктів господарювання та жителів міста з Правилами благоустрою проводиться через місцеві друковані засоби масової інформації.

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                               С.О. Колотило

 

Оголошення

Виконавчий комітет Вижницької міської ради оголошує конкурс по відбору експертів - суб’єктів оціночної діяльності по оцінці земельних ділянок.