Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Вижницька районна рада

Документи

Розпорядження №13 від 01.03.2016. Про організацію проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» стосовно посадових осіб виконавчого апарату районної ради
завантажити документ

УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   № 13


01  березня  2016 року


Про організацію проведення перевірки

відомостей щодо застосування заборон,

передбачених Законом України «Про

очищення влади» стосовно посадових

осіб виконавчого апарату районної ради

 

Керуючись ч.7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року          № 563 (далі – Порядок), та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025 - р (далі - План):

 

1. Провести у виконавчому апараті Вижницької районної ради заходи з перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно:

1) керуючого справами районної ради, завідувачів відділів виконавчого апарату районної ради, визначивши 15 березня 2016 року днем початку проведення перевірки;

2) головних спеціалістів відділів виконавчого апарату районної ради, визначивши 22 березня 2016 року днем початку проведення перевірки.

 

2. Визначити загальний відділ виконавчого апарату районної ради відповідальним за організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон) щодо працівників виконавчого апарату районної ради (надалі – Перевірка). 

 

3. Особам, які підлягають перевірці, у десятиденний термін з дня початку проведення перевірки подати до загального відділу виконавчого апарату районної ради:

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону:

а) власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

б) копії, засвідчені підписом завідувача загального відділу виконавчого апарату районної ради і скріплені печаткою:

- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, - власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

 

4. Завідувачу загального відділу виконавчого апарату районної ради Флорі Ю.Я. забезпечити:

1) оприлюднення цього розпорядження у день його видання на офіційному веб-сайті «Територіальні громади Чернівецької області» (gromady cv.ua);

2) ознайомлення із цим розпорядженням працівників виконавчого апарату районного ради, у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, відпустках, відсутні у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, тощо);

3) розміщення на офіційному веб-сайті «Територіальні громади Чернівецької області» (gromady cv.ua) протягом трьох днів, після одержання відповідної заяви, інформації про початок проходження перевірки особою, відсканованих копій вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом);

4) протягом десяти днів з дня надходження заяви відповідної особи, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, здійснити перевірку достовірності зазначених у заяві відомостей щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом;

5) підготовку та направлення відповідних запитів з копіями документів до органів державної влади, органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

6) надання до Міністерства юстиції України (в день надіслання запитів органам перевірки) повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою згідно з додатком 4 до Порядку;

7) за результатами надходження від органів перевірки висновків про результати перевірки - підготовку у встановленому порядку довідки про результати перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку, та подати їх голові районної ради.

 

5. Попередити посадових осіб виконавчого апарату районної ради про те, що невиконання пункту 3 цього розпорядження є підставою для звільнення із займаної посади.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами районної ради.

 

Голова районної ради                                                                               М. Андрюк

 

Виконавець:

К. Голобуцька

 

Погоджено:

Г. Івоняк

Ю. Флора

 

З розпорядженням ознайомлені:

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

________________________________          ________________  __________________   

      (П.І.Б.)                                                   (дата)                       (підпис)

 

Вижницька районна рада