Територіальні громади Чернівецької області

 • вхід на портал
 • реєстрація

Паспорт району

Символіка

 Герб району
  
 Прапор району
    

Туризм

Особлива увага виконавчої влади зосереджена на пріоритетному розвиткові об’єктів курортної та туристично-рекреаційної сфер.  Будується 8 комплексів, які готові до прийому щоденно біля 100 відпочиваючих:

- розпочато будівництво сучасного  туристичного комплексу в с.Долішній Шепіт фірмою „Ренесанс”, в який передбачається вкласти  8,7 млн.грн.

- м. Вашківці продовжується будівництво готельного комплексу (Супрович Б.Б.), ведуться підготовчі роботи до здачі в експлуатацію готелю, сауни та ресторану п/п Хачман І.В. у м.Вашківці.

- завершується розбудова готельно-ресторанного комплексу «Стіжок» у смт.Берегомет (п/п Савка О.). Здано в експлуатацію ресторан.

- продовжується будівництво гірськолижного комплексу „Мигово” в с.Мигове.

- в с. Іспас завершено будівництво готельно-туристичного комплексу «Едельвейс» (п/п Бойчук В.В.)

- розпочато будівництво будинку відпочинку „СВ-тур” в с.Долішній Шепіт.

- в с. Лопушна завершується будівництво туристичної бази п/п Герасимюк М.В.

- продовжується будівництво туристичної бази в м.Вижниця п/п Чоланом І.О.

         Вижницький район володіє багатьма структурними компонентами рекреаційних, являючи собою регіон багато профільного літнього і зимового, гірського, спортивного, культурно-пізнавального, лікувально-оздоровчого та зеленого сільського туризму:

-   48% території району – гірська місцевість, середня висота гір 1000-1200 м., сніговий покрів тримається близько 5 місяців;

-   територією району протікає 10 гірських річок довжиною понад 193 км (найдовші – Черемош-80 км та Сірет – 90 км);

-   на території району розташовано об’єкт природно-заповідного фонду – національний природний парк „Вижницький ”, що має загальнодержавне значення;

-   культові споруди: монастир на Анниній горі (м.Вашківці), Св.Михайлівська церква, Римо-Католицький костьол (м.Вижниця) та ін.;

-   5 розвіданих родовищ мінеральних вод та 1 родовище лікувальних грязей.

Економіка (с/г, промисловість, торгівля, послуги)

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2015 РОКУ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДДІЛУ СТАТИСТИКИ У ВИЖНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

Сільське господарство

Станом на 1 грудня п.р. під урожай майбутнього року сільськогосподарськими підприємствами посіяно озимих культур на зерно та зелений корм 4691 га, що на 4,1% менше, ніж торік. Площі посіву озимих зернових культур на зерно зменшились порівняно з 1 грудня 2014р. на 10 га (на 0,4%), ріпаку на зерно – на 191 га (на 8,6%). Найбільшу частку в озимому зерновому клині зайняли посіви пшениці озимої – 2216 га або 83,3%.

За січень–листопад п.р. сільськогосподарськими підприємствами вироблено 15,4 т м’яса у живій вазі (у 2,2 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року) та 179,0 т молока (на 2,1% менше).

На 1 грудня п.р. в сільськогосподарських підприємствах (без врахування малих) утримувалось 88 голів великої рогатої худоби (на 12,0% менше, ніж на 1 грудня 2014р.), з них 50 – корів (на рівні минулого року) та 615 голів свиней (на 25,6% менше).

У січні–листопаді п.р. агроформуваннями (без врахування малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 23400,8 тис.грн., що у 1,7 раза більше, ніж у січні–листопаді 2014р.

На 1 грудня п.р. у сільськогосподарських підприємствах (без малих) було в  наявності  2329,1 т зерна, у т.ч. пшениці – 1415,3 т, ячменю – 313,3 т, жита – 20,0 т, кукурудзи – 552,0 т.


Капітальні інвестиції

За січень–вересень п.р. у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 36189 тис.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (99,4% від загального обсягу) складали інвестиції в матеріальні активи. Капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу по району становили 649,7 грн.


Будівництво

За січень–листопад п.р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 3861 тис.грн.


 Транспорт

За січень–листопад п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) 7,8 тис.тонн вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 2,0 млн.ткм. У порівнянні з січнем–листопадом 2014р. обсяги перевезених вантажів та вантажообороту зменшилися відповідно у 2,1 раза та на 11,5%.

Пасажирським транспортом за січень–листопад п.р. перевезено 1790,4 тис. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 199,4 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–листопадом 2014р. обсяг пасажироперевезень зменшився на 5,1%, а пасажирооборот збільшився на 16,4%.


Внутрішня торгівля

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі за січень–вересень п.р. становив 164471,2 тис.грн., що у порівнянних цінах на 8,9% менше обсягу січня–вересня 2014р.


Нефінансові послуги

За ІІІ квартал п.р. підприємствами сфери послуг було реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 4111 тис.грн., у т.ч. населенню – 2362 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становила 57,4%.


Доходи населення

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій району за жовтень п.р. зменшилась на 7,2% або на 11,6 тис.грн. і на 1 листопада п.р. становила 148,6 тис.грн. Порівняно з початком року сума боргу збільшилась в 2,3 раза або на 83,1 тис.грн. У структурі загальної суми невиплаченої заробітної плати вся сума боргу припадає на економічно активні підприємства.

За січень–жовтень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 1803 домогосподарствам (41,3% від домогосподарств, які за ними звернулися) на загальну суму 209,7 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні п.р. становила 65,5 грн. (у жовтні 2014р.– 5,0 грн.).

Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 535 домогосподарствам (62,6% від домогосподарств, які за ними звернулися) на загальну суму 860,0 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні п.р. становила 1462,6 грн. (у жовтні 2014р. – 919,3 грн.).

За січень–жовтень п.р. населенням району сплачено за житлово–комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 22338,6 тис.грн.

Рівень оплати у січні–жовтні п.р. становив 82,3%, що менше на 5,4 в.п., ніж у січні–жовтні 2014р.

На кінець жовтня п.р. населення району заборгувало за житлово–комунальні послуги 9744,9 тис.грн., що у 1,7 раза більше, ніж на початок п.р.


Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада п.р. становила 590 осіб, що на 10,7% більше, ніж на кінець жовтня п.р., але на 11,4% менше, ніж на кінець листопада 2014р. Серед безробітних жінки становили 56,4%, молодь у віці до 35 років – 44,7%. Допомогу по безробіттю отримували 83,6% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у листопаді п.р. працевлаштовано 11 осіб, що у 10,7 раза менше, ніж у жовтні п.р. та на 8,3% – ніж у листопаді 2014р.


Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення району упродовж січня–жовтня п.р. зменшилась на 91 особу і на 1 листопада п.р., за оцінкою, становила 55614 осіб. Загальне зменшення населення відбулося за рахунок міграційного скорочення – 130 осіб, водночас зафіксовано природний приріст населення – 39 осіб.

 

 

 

 


Відділ статистики у Вижницькому районі

_____________

Будь які зміни у тексті повідомлення  повинні бути  погодженні з відділом статистики у Вижницькому районі.

 

Інвестиційна привабливість

    Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
    Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку району.
    З метою формування сприятливого інвестиційного клімату та активізації інвестиційних процесів у Вижницькому районі, 27 вересня 2007 року на 11 сесії V скликання районної ради, рішенням № 117-11/07 затверджена районна Програма сприяння залучення інвестицій в економіку Вижницького району на 2007 – 2010 роки.
    Об’єктом реалізації Програми є весь соціально-економічний комплекс району: об’єкти виробничої та соціально-культурної сфери, комунального господарства різних форм власності, що знаходяться на території району.  
    Програма спрямована на організацію взаємодії органів влади та інвесторів, підтримку процесу залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району.
    Здійснюються заходи щодо участі району в проектах євро інтеграційного та прикордонного співробітництва у пріоритетних сферах економіки.
    В даний час ведеться підготовка проекту в рамках Оперативної Програми транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Молдова 2007-2013 рр.» в напрямку стимулювання економічного і соціального розвитку на тему «Будівництво туристичної бази» та напрямку захисту навколишнього природного середовища на тему «Будівництво каналізаційно-очисних споруд в м.Вижниця». На розробку таких проектів в 2008 році з районного бюджету виділено 10 тис.грн.

 
Перспективні напрямки інвестування

Деревообробна промисловість

-          Загальна площа лісів – 55 тис.га

-          Породи: хвойні – 66%, твердолистяні – 31%, м′яколисті -3%

-          обсяг вирубки лісу – 210 тис.м куб.

-          обсяг переробки лісу в районі – 80 тис.м куб.

     Можливі сфери інвестування

1.      Висушування деревини та виготовлення напівфабрикатів (4,8 млн.євро)

2.      Виробництво виробів з дерева – меблів, паркету та напівфабрикатів (2 млн.євро)

3.      Виробництво продукції з відходів деревообробки (2,5 млн.євро)

4.      Виробництво дерев′яних котеджів, альтанок і т.п. (800 тис.євро)

 

Рибне господарство

-          Сприятливі кліматичні умови для розведення риби, зокрема форелі.

-          Найпоширеніші види риби – короп, карась, товстолобик, білий амур.

  Можливі сфери інвестування:

1.      Створення рибних господарств, зокрема форельних (від 100 тис.євро)

2.      Переробка та консервація риби (від 300 тис.євро)

 

Переробка ягід та грибів

-          Найпоширеніші види грибів: білі, підберезовики, опеньки.

-          Можливий обсяг заготівлі грибів – 40 тонн на рік.

-          Найпоширеніші ягідні культури: чорниця, малина лісова, ожина, горобина, суниці.

-          Незначні обсяги переробки діючими підприємствами району.

-          Екологічно чиста продукція.

    Можливі сфери інвестування:

1.      Створення закупівельно-заготівельного підприємства (від 400 тис.євро).

2.      Переробка ягід та грибів (від 400 тис.євро).

 

Будівельні матеріали

- Цегельно-черепична сировина – 6 родовищ

- Піщано-гравійна суміш – 1 родовище

- Пісок будівельний – 1 родовище

    Можливі сфери інвестування:

1.      Виробництво цегли, черепиці, облицювального каменю та інших будівельних матеріалів (від 1 млн.євро)

Видобування гравію, будівельного піску та інших будівельних матеріалів (від 1 млн.євро)

Культура

На  Вижниччині діють:

·           33 клубні установи;

·           35 бібліотек, що об’єднані в централізовану бібліотечну систему;

·           5 шкіл мистецтв, в яких навчається 696 учнів;

·           29 кіноустановок (сільських – 22, міських – 7);

·           14 музеїв  на громадських засадах (з них 2 приватних).

Чисельність працівників культури на даний час становить 200 чол. 

З них:

·           З вищою освітою – 13 клубних працівників, 9 бібліотечних, 32 – шкіл мистецтв;

·            З середньою – спеціальною – 34 клубних, 44 бібліотечних, 41 викладачів шкіл мистецтв;

·           Навчаються заочно: 4 чол.

При культосвітніх установах працюють 180 аматорських  колективів   що об’єднують 1704 учасників.

    Діяльність усіх закладів культури району  спрямована на організацію та проведення оглядів – конкурсів народної творчості, відзначення загальнодержавних свят та знаменних дат у культурно-мистецькому житті району і країни, підвищення якості надання платних послуг населенню, пошук та запровадження нових форм та методів культурного обслуговування населення.
    Щороку проводяться творчі звіти в населених пунктах району, обмінні концерти, концерти творчих колективів обласної філармонії, звітні концерти мистецьких шкіл.
    Духові оркестри Вижницької, Берегометської та Іспаської шкіл мистецтв приймають участь  в марш-параді духових оркестрів Буковини.   Народний аматорський театр - у обласному огляді-конкурсі «Буковинська театральна весна». НААТ «Смеречина» - у Всеукраїнському хореографічному конкурсі імені Павла Вірського (м. Хмельницький), у Міжнародному фольклорному фестивалі «Буковинські зустрічі» в м. Кимпулунг (Румунія); колективи художньої самодіяльності району прийняли участь у Всеукраїнському фестивалі – етноеволюції «Великдень у Космачі» та регіональному фестивалі «Калинові обереги», Гуцульських фестивалях тощо.

    Пишається край своїми народними аматорськими колективами:

- Народний аматорський ансамбль танцю “Смеречина” Вижницький РБНТД (керівник Геннадій Звягинцев)

- Народний аматорський театр Вижницького РБНТД (режисер Михайло Ковалюк)

- Народна  аматорська  кіностудія  «Черемош» (керівник Володимир Колісниченко)

- Народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль “Смерічка”(керівник Антоніна Клоцька)  

- Народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив “Молодички-жартівнички” Чорногузівський СБК (керівник Ганна Гудима)

- Народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив “Банилівська толока” Банилівський Народний дім (керівник Василь Мазуряк)

- Народний аматорський чоловічий хор с. Іспас (керівник Михайло Проскурняк)

- Народний аматорський ансамбль танцю “Черемшина” м. Вашківці (керівник Орест Сірецький)

- Народний аматорський духовий оркестр с. Берегомет – Заріччя (керівник Микола Киселиця)

- Народний аматорський вокальний жіночий ансамбль Берегометська ШМ (керівник Мирослава Черней)

- Народний аматорський хоровий колектив міста Вашківці (керівник Олександр Лупул).

    Пріоритетним напрямком діяльності відділу культури є організація співпраці з культурологічними організаціями, з усіма структурними підрозділами райдержадміністрації, районної ради, обласним управлінням культури тощо:

·           Молодіжний форум «Надія України» ( Буковинський молодіжний блок (голова Сенчук Р.І.);

·           Участь у Всеукраїнському фестивалі  дитячої творчості  в місті Миколаїв «Золотий лелека» (обласне жіноче об’єднання «Дія» - голова Кучерява Н.І.);

·           Акція «Митці Буковини – школярам та молоді» - обласне управління культури;

·           Концерт братів Яремчуків – обласне управління культури;

·           Концерт групи Л. Дутківського – обласне управління культури;

·           ІІ регіональний фестиваль народної творчості «Калинові обереги» - відділ освіти райдержадміністрації;

·           Відкриття та закриття чемпіонату України з авторалі

·                (Чернівецький обласний автомобільний клуб «Буковина»);

·           Виїзне засідання Ради директорів клубних закладів (обласне управління культури);

·           Участь НААТ «Смеречина» у Міжнародному симпозіумі – фестивалі бджолярів в м. Києві у святковому концерті – ювілеї Ніни Матвієнко, у Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва ім. П. Вірського ( обласне управління культури);

·           Участь понад 120 учасників народних колективів у ХУІІ Міжнародному Гуцульському фестивалі в м. Яремча (районне товариство «Гуцульщина»);

·           Участь НААТ «Черемшина» у вечорі – спогаді про відомих хореографів Буковини та презентації книги «Буковинський танець», в фестивалях «Буковинські зустрічі», «Букова віть» (обласне управління культури);  

·           Зустріч – концерт оркестру народних інструментів «Пролісок» з м. Дніпропетровська (обласне управління культури);

·           Виставка творчих робіт студентів ВКПМ ім. В. Ю. Шкрібляка в м. Снятин в музеї ім. Касьяна (ВКПМ);

·           Відкриття пам’ятників Лук’яну Кобилиці ( м. Вижниця) та «Борцям за волю України ( с. Мілієво) (відділ внутрішньої політики);

·           Вечір – спогад до 80-річчя місцевого поета Тараса Баланюка (районне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»);

·           Вечір-спогад «Таке не повинно повторитись» (районне товариство репресованих);

·           Презентація книги Аніфатія Свиридюка «Перетин яблука», вручення премії ім.Д. Загула, фотовиставка Михайла Горюка, святкування 56 річниці від Дня народження Н. Яремчука (клуб творчої інтелігенції «Німчич»);

·           Виставка робіт Буковинського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва в Чернівецькому краєзнавчому музеї (Буковинський осередок майстрів народного мистецтва);

·           День підприємця (відділ економіки);

·           День матері, День молоді, Міжнародний день захисту дітей (відділ у справах сім’ї та молоді).

    Всього відділом культури спільно з народними колективами, аматорами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та іншими підрозділами райдержадміністрації проведено багато заходів по різних напрямках культосвітньої роботи.

На Вижниччині працюють 14 музеїв, з них відомі у всьому світі:

·           Художній меморіальний музей орнаменталіста  Георгія Гараса (м. Вашківці);

·           Художній музей ВКПМ (м. Вижниця);

·           родинна хата та музей Народного артиста України Назарія Яремчука (о.Рівня – Вижницька школа-інтернат) та ін.

Освіта

    В районі функціонує 20 ДНЗ та 1ДНЗ-ЗНЗ, в яких виховується 1473 дитини (44%) у 58 групах
    На балансі відділу освіти знаходяться 6 автобусів, що здійснюють підвіз 880 учнів та медпрацівників (72%). В 2008 р. за кошти місцевого бюджету придбано автобус «ПАЗ» для Д.Шепітської ЗОШ І-ІІІ ст.
    Завершується комп’ютеризація закладів освіти району. Для шкіл І-ІІІ ст.. закуплено комп’ютерної техніки на суму 523 тис.грн., шкіл І-ІІ ст.. – 176,4 тис.грн. Всього в наявності 310 комп’ютерів, з них 209 класах сільської місцевості. Для учнів 10-11-х класів припадає 1 комп’ютер на 5 учнів. 30 шкіл підключено до мережі «Інтернет»
    В районі функціонує 34 загальноосвітні навчальні заклади, з них:

- ЗОШ І-ІІ ст. -11

- ЗОШ І-ІІІ ст.- 21

- НВК               -1

- ЗОШ І ст.     - 1
    В 446 класах навчається 8172 учні, середня наповнюваність у класах – 14,48. Відкрито 12 груп продовженого дня на 323 дитини. У 14 вечірніх класах при 5 ЗНЗ навчалось 291 дитина. У 3 позашкільних навчальних закладах здобували освіту 1120 учнів
    Якість знань учнів з базових дисциплін у 2007-2008 н.р. склала 52,2%.

Охорона здоров’я

    За звітний період медичну допомогу населенню району надають три лікарні (Вижницька центральна районна лікарня, Вашківецька районна лікарня, Берегометська міська лікарня), 8 амбулаторій (шість з яких функціонують, як сімейні) і 24 ФАПи, функціонують три поліклініки і три пункти швидкої медичної допомоги (Вижниця, Вашківці, Берегомет). В районі розгорнуто 295 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 тис. чоловік населення становить 51,3, лікарів 156, середніх медичних працівників – 293, молодшого медперсоналу – 145,8, інших – 108,8. За звітний період відкрито сімейні дільниці при Берегометській міській лікарні, дві по Вашківецькій районній лікарні, реорганізовано ФАП с.Мілієве в амбулаторію загальної практики (сімейної медицини), на завершальному етапі реорганізація ФАПу с.Замостя.
    В стаціонарах району проліковано 8833 хворих (2006 р. – 8637), хворими проведено ліжко-днів – 100430 (в 2006 р. – 102477), середнє перебування хворого на ліжку становить – 10,4 (2006 р.- 11,0), зайнятість ліжка 340,4 (2006 р. – 347,4).  Ліжок  денного стаціонару – 69, проліковано 2577 хворих, ними проведено 22662 ліжко-днів, в стаціонарах на дому  проліковано 477 хворих, ліжко-днів 4568, знизився показник інфекційної захворюваності із 1484,1 до 1232,5, зниження  - 16,95 відсотки. Лікарями району прийнято хворих всього – 404364 (в 2006 р. – 401717) в перерахунку на 1 жителя показник становить 7,0 (2006 р. – 6,9). Травматизм по району складає – 1661 травма (в 2006 р. – 1600), на 10 тис. населення – 289,2 (2006 р. – 276,1), у дітей травм – 230 (2006 р. – 196).
    За 2007 рік народилось 759 дітей, померло – 817 осіб, померло до 1-го року 9 дітей.  Малюкова смертність  становить – 11,85, природній приріст населення  складає (-1,01). У Вижницькій центральній лікарні зроблено ремонт хірургічного відділення (заміна вікон, капітальний ремонт 4-х палат, коридору, заміна 3-х дверей, придбано холодильне обладнання, ремонт каналізації, забезпечення гарячою водою.
    По Вашківецькій лікарні зроблено ремонт моргу, пральні, бактеріологічної лабораторії.
    По Берегометській міській лікарні зроблено ремонт кухні, пральні, перекриття даху основного корпусу лікарні.
    Газифіковано ФАП с.Бабино.
    Проведено поточний ремонт Банилівської, Лукавецької та Карапчівської АЗПСМ, придбання приміщення для Замостянського ФАПу.

Соціальний захист, милосердя

    Станом на 01.07.2008 року заборгованість з виплати заробітної плати становить 260,0 тис. грн.. з них:
    ДП „Вашківецький спиртовий завод” – 260,0 тис.грн
    Створено нових робочих на 01 липня 2008 року: всього –516, з них в галузях економіки – 18, в іншій трудовій діяльності – 498.
Середньомісячна заробітна плата за травень 2008 року складає на:

-          одного штатного працівника – 1178,05грн.

-          в еквіваленті повної зайнятості – 1264,00 грн.

    Зареєстровано 118 колективних договорів на 2008 рік.
    Проведено станом на 01липня 5 перевірок щодо легалізації робочих місць та 8 щодо умов оплати праці.
    Проведено одне розслідування нещасного випадку невиробничого характеру Шинкарюк Марії Дмитрівні.

Призначення державних соціальних допомог та компенсаційних виплат

Станом на 15.07.2008р. в управління праці та соціального захисту населення  вернулось 3078 сім’ї.

Вид допомоги

За 2008 рік

Діючі (2004-2008 рр.)

Допомога з зв’язку з вагітністю та пологами

299

 

Одноразова допомога при народженні дитини

432

310

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку

292

1120

Допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням

36

 

Допомога одиноким матерям

30

430

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

1751

 

Допомога по догляду за психічно хворим

17

 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

109

210

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

2

 

Державна допомога сім’ям з дітьми ( застрахованим особам)

108

 

Державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

2

2

Всього:

3078

2040

    За 2008 рік виплачено допомог  на суму –  14662,1тис. грн. Заборгованості немає.
    За січень – червень 2008 року спеціалістами призначено 1377субсидії на житлово–комунальні послуги - 896, на тверде паливо – 481.  Отримали субсидію на тверде паливо та скраплений газ 380 сімей на суму  188,0 тис. грн. Заборгованість по субсидіях на тверде паливо та скраплений газ  на 15.07.08р. – 66,4 тис. грн.
    Аналіз нарахування і фінансування субсидій характеризуються наступними показниками (тис.грн.) статистичні дані, які вираховуються на 1 число поточного місяця.

Назва послуги

Заборгованість на 01.01.08

Нараховано за січень – червень

2008р.

Профінансовано

Заборгованість на 01.07.08

Природний газ

-2,5

535,9

255,1

278,3

Теплопостачання

0,0

0,0

0,0

0,0

Електроенергія

-0,2

37,9

35,0

2,7

Вода і водовідведення

0,4

4,0

5,4

-1,0

Квартплата

0,4

1,8

2,1

0,1

Тверде паливо і скраплений газ

10,9

243,5

188,0

66,4

Всього

9,0

823,1

485,6

346,5

 

Виплати соціальних допомог та компенсаційних виплат

    Проводиться обробка нарахованих спеціалістами справ (допомога сім’ям з дітьми, субсидії, компенсації чорнобильцям на оздоровлення і на харчування, за невикористані путівки) для включення їх у  відомості на проплату всіх допомог.
    На кожного заявника відкривається особовий рахунок, контролюється щомісячна виплата, закриваються по закінченню терміну виплати.
    З поштовим відділенням та банками щомісячно складаються акти звірки по всіх видах допомог. Контролюється повернення талонів про сплату по відомостях, вноситься і фіксується неоплата, яка виплачується при зверненні тощо.

 

Питання обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

    Станом на 15.07.2008 р. на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення  перебуває :

-2274 інвалідів: в. ч. І група – 236, ІІ група – 1037, ІІІ група – 1001 , серед них І-ІІ група лежачі – 83 чол., 274  інваліди-дитинства, 269  дітей-інвалідів.

-98 інвалідів ВВв та прирівняні до них, які користуються 100% пільгою на житлово–комунальні послуги, природній газ, електроенергію , тверде паливо та скраплений газ, послугами електрозв’язку ;

258 учасники бойових дій, які користуються 75% пільгою на всі види послуг, в т.ч. 109 учасників бойових дій в Афганістані не пенсійного віку;

3296 учасників  війни, які користуються 50% пільгою на всі види послуг;

 123 членів сім’ї загиблих інвалідів війни та прирівняних до них, які користуються 50% пільгою на всі види послуг;

32 ветеранів МВС (міністерство внутрішніх справ) та 60 пенсіонерів МВС, які користуються 50 % пільгою на всі види послуг ;

116 ветеранів військової служби (міністерство оборони), які користуються 50 % пільгою на всі види послуг;

235 реабілітованих ( ст.1 (116 чол.), ст.3 Закону України „Про реабілітацію”), які користуються  50 % пільгою – ст. 1.

- 251 учасників Чорнобильської катастрофи в т.ч.:

З початку року проведено наступну роботу:

¨         17 путівок  видано в санаторії України (з Міністерства праці та соціальної політики  для ветеранів війни та інвалідів загального захворювання ).

¨         Інвалідними колясками з початку року забезпечено 21 інвалід ; продовжується  забезпечення потребуючих реабілітаційними засобами пересування (палиці, милиці і стойки–ходулі), які є в наявності в управлінні праці та соціального захисту населення новими, а також отриманими, як гуманітарна допомога (16 чол.);

¨         Виписано 65 направлень на протезну дільницю м.Чернівці для інвалідів району на виготовлення протезних виробів , згідно поданих документів.(Протези, ортези, ортопедичне взуття).

·  Оформлено компенсації по догляду за перестарілими і інвалідами І групи – 128 чол.

·  Прийнято справ для розгляду районною комісією по встановленню статусу учасника війни – 90, з яких 74 громадянам встановлено статус учасника війни, на доопрацюванні – 16 справ.

·  Прийнято заяв про надбавки до пенсії за особливі заслуги перед Україною 64 чол.,

Виплачено разових матеріальних допомог за зверненнями до голови районної державної адміністрації по програмі „ Турбота „ 219 чол. на суму 21,900 грн.
    Система соціального обслуговування громадян з кожним роком набуває все більшого розвитку. В районі на даний час виявлено близько 5600 чоловік, яких потрібно взяти на обслуговування. Для цього планується збільшити кількість робочих місць які будуть потребувати додаткового фінансування.
    Вижницьким територіальним центром на даний час обслуговується - 2380 чол.
    Працює відділення соціальної допомоги вдома, в якому працює 47 соціальних робітників, і обслуговується 436 чол. Їм надається 29 різних виді з послуг затверджених терцентром. За даний період загальна кількість послуг становить - 57444, при цьому зроблено 17900 відвідувань підопічних соціальними робітниками. Для покращення обслуговування підопічних за кошти територіального центру придбано 15 велосипедів і в цьому місяці буде придбано ще 7 велосипедів для того щоб полегшити та покращити роботу соціальних робітників на селі, при цьому планується збільшити кількість послуг за рахунок часу витраченого на дорогу до підопічних, які розташовані далеко одні від одних.
    Для покращення прожиткових умов життя громадян при Вижницькому територіальному центрі створено відділення по наданню грошової та натуральної допомоги, яке за цей рік надало грошової допомоги -112000 грн., в т.ч. одиноким непрацездатним та інвалідам - 69300 грн.
    Надало натуральної допомоги - 214400 грн., із непрацездатним громадянам та інвалідам на суму – 144100 грн.
    В Геріатричному будинку для людей похилого віку проживає 25 чол., потребуючих в обслуговуванню є близько 50 чол. Для того щоб цих людей взяти на обслуговування на другий рік заплановано зробити реконструкцію будинку. Робиться документація на добудову харчоблоку. Також для покращення умов проживання в Геріатричному будинку обладнано побутову кімнату для персоналу, створено маніпуляційний кабінет, закінчено будівництво літньої альтанки, перекрито металочерепицею дах, встановлено пластикові вікна, зовнішні стіни будинку обшито сайдингом, збудовано нові димоходи, в кімнатах зроблено ремонти. Все робиться для того, щоб люди почували себе тут як власній домівці.
    При територіальному центрі створено клуб „Дозвілля", діє хор, який є учасником районних заходів, а також частим гостем у Геріатричному будинку.
    Колектив територіального центру опікувався до липня місяця круглою сиротою, яка навчалася у Вашківецькому медучилищі - Вірста Катериною Михайлівною, якій щомісячно надавалася грошова та натуральна допомоги.
    Для покращення життя дітей-сиріт Вижницьким територіальним центром планується взяти у вересні місяці 2008 р. під благодійну опіку сім'ю Зозулі із села Коритне. де знаходяться четверо дітей шкільного віку.

Молодь та спорт

    Головною метою державної молодіжної та сімейної політики є виконання “Комплексної програми молодіжної політики у Вижницькому районі на 2007-2011 роки” (затверджено фінансування на 2007 рік – 10 тис. грн.), “Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вижницькому районі на період 2007-2011 років” (для відділу затверджено фінансування в сумі 4,5 тис грн.), державних та обласних програм, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, що забезпечують реалізацію державної політики в галузі молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту.
    Основними напрямками роботи відділу на даний рік є створення сприятливих умов для покращення здоров’я дітей та підлітків, оздоровлення молоді, сприяння вихованню патріотизму, розвитку освітнього, культурного та духовного рівня, залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, організації змістовного дозвілля дітей та молоді.
    В галузі розвитку фізичної культури та спорту є об’єднання зусиль відділів райдержадміністрації, ФСТ “Колос”, ДЮСШ, зацікавлених громадських і приватних організацій та населення для розвитку фізичної культури та спорту в районі, розвиток фізичної культури та спорту в сільській місцевості, проведення чемпіонату району з видів спорту, спартакіад, турнірів. Участь спортсменів району в основних обласних змаганнях.
    Протягом року організовано та проведено відзначення державних свят та масових заходів для молоді:

- Дня пам’яті героїв Крут, бюджет заходу – 144 грн., прийняло участь близько 120 учасників. Здійснено сходження на найвищу вершину Буковинських Карпат гору Яловицю та проведено тематичний вечір пам’яті для молоді у залі засідань районної ради. Фінансування за рахунок спонсорів 200 грн..

- Вшанування пам’яті героїв–інтернаціоналістів, бюджет заходу – 186 грн., прийняло участь 80 учасників. Проведено тематичний вечір пам’яті у залі засідань районної ради.

- Відзначення Дня закоханих, проведено конкурс “Перехрестя кохання”, м.Вашківці, бюджет заходу – 150 грн., прийняло участь близько 150 учасників. Святковий вечір проведено у клубі Вашківського медичного коледжу.

- Вшанування “Дня жінки“, проведено святковий концерт на базі Вижницького РБНТД. На базі Вижницької гімназії проведено конкурсу “Міс гімназія”, бюджет заходу – 100 грн., прийняло участь 100 учасників.

- Спільно з громадською організацією “Вижницький молодіжний блок” та районним центром зайнятості проведено навчання молоді в органах влади, бюджет заходу – 105 грн., прийняло участь 22 учасники. Фінансування за рахунок спонсорів - 150 грн.

- На вшанування багатодітних матерів відділом представлено на нагородження до звання “Мати-героїня” жительок с. Іспас Н.Горюк та М.Корсунь. Проведено святковий концерт на базі Вижницького РБНТД, відзначено кращих матерів району. Бюджет заходу – 168 грн., прийняло участь близько 60 учасниць Прийнято участь в урочистостях, що проходили в обласному центрі

- Відзначено День Європи, що проходив в рамках проекту “Інформаційні дні ЄС у школах району”. В рамках святкування проведено футбольний турнір для дітей та молоді, конкурс малюнка на асфальті, дитяче “Євробачення”, туристичні змагання. Бюджет заходу – 150 грн., прийняло участь 340 учасників. Позабюджетне фінансування 400 грн..

- Відзначено День молоді у Вижницькому районі. Бюджет заходу – 200 грн., прийняло участь близько 500 учасників.

- Спільно з іншими структурними підрозділами адміністрації проведено конкурс молодих сімей “Роде наш красний – роде наш прекрасний”, фестиваль для дітей з функціональними обмеженнями “Сузір’я надії”, відзначення Дня захисту дітей.

- В рамках відзначення Дня Незалежності України проведено ряд спортивних та розважальних заходів для молоді району – товариський турнір з футболу між молодіжними командами України, Ізраїлю та Румунії. Фінальну зустріч кубка району з футболу між командами м.Вашківці та с.Коритне, вечір відпочинку та святкову дискотеку для молоді. Бюджет заходів – 100 грн., прийняло участь близько 250 учасників.

- Відзначено кращих молодих підприємців району, бюджет заходу – 72 грн., нагороджено 4 молодих підприємців.
    З метою організації дозвілля молоді та дітей з особливими потребами (інвалідами) проведену зустріч таких дітей в урочищі “Лужки”. Під час зустрічі проведено тренінг, обмін досвідом, відбулося знайомство з туристичними принадами національного природного парку “Вижницький”. З метою забезпечення прав дітей – сиріт відділом поставлено завдання 100%-го їх оздоровлення. Прийнято активну участь в проведенні зустрічі з такими дітьми напередодні початку нового навчального року.
    На виконання заходів з підготовки та проведення оздоровчої кампанії 2007 року оновлено базу дітей пільгових категорій, що потребують оздоровлення. Проводилася перевірка пришкільних та стаціонарних таборів.
    Протягом 2007 року відділом оздоровлено 135 дітей шкільного віку пільгових категорій, в тому числі дітей-сиріт – 3, інвалідів – 9, з багатодітних та малозабезпечених сімей – 88, дітей, що перебувають на диспансерному обліку – 35. З початку року оздоровлено в молодіжному дитячому центрі “Артек” 5 дітей та  в молодіжному оздоровчому таборі “Молода гвардія” 6 дітей. Проводився постійний контроль за оздоровленням дітей та надавалася необхідна методична робота у пансіонатах “Черемош” та “Зелені пагорби”. Спільно з обласним центром “Спорт для всіх” проводилися спортивні заходи для дітей. Працівники відділу залучалися до організації та проведення молодіжного наметового та бору “Арніка”.
    На виконання “Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вижницькому районі на період 2007-2011 років” проведено спартакіаду працівників державних установ, бюджет заходу – 675 грн., прийняло участь понад 200 учасників. Створено Єдиний календарний план спортивних заходів району.
    Протягом звітного періоду відділом проведено літні сільські спортивні ігри, чемпіонат району з волейболу, районну спартакіаду серед школярів. Прийнято участь в ІІІ обласних літніх спортивних іграх з наступними результатами : ІІІ м. з вільної боротьби, 4 місце з шахів, з волейболу ІІІ місце. Спортивна сім’я Романків з с.Іспас, на ІІІ обласних літніх спортивних виборола ІІІ місце. Приймається участь в сільських спортивних іграх. Залучено до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт 30, дітей з малозабезпечених сімей 162, а також 40 дітей, що проживають у гірських населених пунктах району.
    Прийнято активну участь у проведені всеукраїнських місячників “Спорт для всіх” та “Рух заради здоров'я”, місячника з впорядкування спортивних споруд. За результатами місячника “Спорт для всіх” Вижницький район виборов ІІІ місце в області. У проведені “Олімпійського дня бігу“ взяло участь близько 250 учасників. В с.Іспас проведено турнір з волейболу пам’яті В.Труфина.
    Проведено роботу щодо прийому від ФСТ “Колос”, відділу освіти, училищ  державних статистичних звітів за результатами тестування фізичної підготовленості населення. Прийнято участь в роботі районних методичних об¢єднань вчителів фізкультури, засіданнях федерації футболу. Проведено дві наради з керівниками фізкультурно-спортивних організацій району з питань навчально-спортивної роботи.
    В обласній спартакіаді працівників державних установ, що пройшла в м.Кіцмань зайнято І місце з настільного тенісу, місце з шашок, 5-6 місця з інших видів спорту. у районі проводяться  етапи Чемпіонату України з авторалі, національні та міжнародні змагання з спортивного туризму.
    Широко відзначено День фізичної культури і спорту та Олімпійський тиждень в районі. В рамках святкування нагороджено кращих спортсменів, тренерів та меценатів, проведено легкоатлетичний крос вулицями м.Вижниці, турнір з міні-футболу, змаганнях в освітніх закладах району.
    У районі активно працює громадська організація „Вижницький молодіжний блок”, основною метою якої є виховання молодої еліти України, сприяння становленню конституційно-демократичних принципів в Україні та захист навколишнього середовища.

Соціально-політичне життя

    Суспільно-політична ситуація у Вижницькому районі стабільна. Переважна більшість районних організацій політичних партій підтримують діяльність виконавчої влади району. Реакція політичних сил та громадськості на діяльність виконавчої влади району, області позитивна, про що свідчить нормальна, спокійна ситуація на Вижниччині.
    У Вижницькому районі станом на 01.08.08 управлінням юстиції зареєстровано 51 районна організація політичних партій, які утворили в населених пунктах району 131 первинну, 28 міських, 90 сільських, 11 селищних осередків. В районі найбільш помітними є  районна організація партії Народний Союз Наша Україна, яка є лідером серед інших політичних сил в районі  налічує 28  сільських осередків.
    На баланс суспільних настроїв та політичних сил в значній мірі впливають керівники районних органів виконавчої влади , місцевого самоврядування та лідери політичних партій. Керівники районної влади тісно співпрацюють з лідерами політичних осередків та громадських організацій, беруть до уваги їхні пропозиції, всіляко підтримують їхню діяльність, мають спільні погляди на патріотичне виховання молоді, вшанування та увіковічення борців за волю і незалежність України, учасників другої світової війни,  гідне життя репресованих тощо.
    Аналізуючи загальні тенденції розвитку політичних сил в районі, необхідно зазначити, що більшість районних політичних партій є правого, демократичного спрямування. Проводяться звітно-виборні конференції.

    В районі створено і зареєстровано 39 об’єднань громадян. Шість райкомів галузевих профспілок утворили регіональне об’єднання профспілок Вижницького району. Пріоритетами діяльності профспілкових організацій є співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо заключення трудових договорів, дотримання чинного законодавства про працю, відпочинок, оздоровлення. Всі громадські організації мають демократичне спрямування. Проте, не більше десятка з них, є діючими. Це насамперед районне товариство репресованих і політв’язнів, Рада ветеранів і праці, „Союз українок”, „Просвіта”, ТСОУ, Вижницький молодіжний блок.

Природні багатства

     Вижницький розташований на заході Чернівецької області у передгір′ї Карпат по течії  річки Черемош та Сірет. Наш район ціниться такими природними багатствами як  ліси, надзвичайно цікавим тваринним світом, лікувальними грязями.
    Мінерально-сировинна база включає родовища для промисловості будівельних матеріалів, їх освоєння орієнтоване в основному на забезпеченні внутрішніх потреб. Є родовища нафти, газу, джерела мінеральної води.
    Геологічні та геоморфологічні утворення гірської частини району мають велике пізнавальне та естетичне значення. Серед них виділяються урочище „Протяте каміння”, печера Довбуша. Гірські масиви Буковинських Карпат створюють сприятливі можливості для розвитку альпінізму, гірсько-пішохідного і спортивного кваліфікаційного туризму.
    Район характеризується багатою і різноманітною рослинністю, яку представляють ліси, де переважають хвойні породи дерев, а також є цінні деревостої дуба, бука, липи. Фауністичні ресурси району представлені надзвичайно цікавим тваринним світом, який налічує 303 види.
    Мінералогічні ресурси Вижниччини включають родовища мінеральних вод та грязей. З геологічною будовою та тектонічними умовами пов′язані практично невичерпні запаси лікувальних мінеральних вод найрізноманітнішого складу, що  використовується для лікування багатьох захворювань.

Археологічні пам’ятки

На території Вижницького району знаходяться такі пам’ятки археології:

 1. Курган-Турецька могила с.Банилів (центр села) (курган епохи бронзи) діаметром 40 м, висотою 2.2 м
 2. Поселення (трипільська культура ) с.Банилів (на півн.захід від села Пасіка) площею 1.3 га
 3. Городище (голіградська культура) с.Вали (урочище Город). Городище вісімкоподібної форми (150*50 м)
 4. Поселення урочище Мостівка (західно подільська, скіфська культури) м.Вашківці (0.5 км на південь від міста, лівий берег р.Вербівчина, підніжжя Анниної гори), площею 6,1 га
 5. Поселення (культура карпатських курганів)  м.Вашківці (3 км на південь від міста, урочище Монастирець) площею 210х50
 6. Поселення (культура карпатських курганів) урочище Біла Гора м.Вашківці (3 км на південь від міста, лівий берег р.Волочина) площею 180х130 м
 7. Городище (культури типу Луки-Райковецької та давньоруської) с.Карапчів (південна частина села, урочище Городок), площею 50*50 та 40х50 м
 8. Курган (епози бронзи) с.Коритне (північно-західна окраїна села, урочище Могила), діаметром 20 м, висотою 1.5 м
 9. Стоянка (епоха пізнього палеоліту) с.Коритне (захід околиця села, урочище Скляна Гора), площею 1.4 га
Поселення (культура карпатських курганів) с.Мілієве (південна околиця правий берег струмка, урочище Коритниця) 1.3 га.