Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Вижницький район

Новини

25.11.2009 17:17

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2009 РОКУ |  Економіка та бізнес

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

За січень–вересень п.р. промисловими підприємствами району було реалізовано промислової продукції на 23705,2 тис.грн.

Підприємства добувної та переробної промисловості реалізували промислової продукції на суму 22669,6 тис.грн. або 95,6 % від загальнорайонного обсягу реалізованої промислової продукції.

В загальнорайонному обсязі реалізації 57,9% продукції належало підприємствам з оброблення деревини та з виробництва виробів з деревини, крім меблів. Цими підприємствами за січень–вересень п.р. було реалізовано продукції на суму 13730,3 тис.грн.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв реалізовано 30% загального обсягу реалізованої продукції по району або на 7110,6 тис.грн.

У розрахунку на одну особу населення підприємствами району було реалізовано промислової продукції на суму 418,1 грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Станом на 2 листопада п.р. агроформуваннями району (без врахування малих) зібрано 7,3 тис.т зернових культур (у початково оприбуткованій вазі), що у 4,4 раза більше, ніж на відповідну дату торік, 359 т картоплі (у 2,4 раза більше), 248 т овочів (у 1,8 раза менше), а також 10,4 тис.т ріпаку озимого і 240 т сої.

Станом на 2 листопада п.р. під урожай майбутнього року сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) посіяно 2329 га  озимих на зерно та зелений корм, що удвічі менше, ніж торік на цю дату, у т.ч. зернових культур – 2 тис.га (на 25,7% більше) та ріпаку – 355 га (у 8,8 раза менше).

За січень–жовтень п.р. сільськогосподарськими підприємствами вироблено 94,5 т м’яса у живій вазі та 510,9 т молока. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг виробництва м’яса зменшився на 58,8%, молока – на 21,6%.

На 1 листопада п.р. в сільськогосподарських підприємствах утримувалось: 670 голів великої рогатої худоби ( з них 261  корів) , 599 свиней, 200 овець. Порівняно з 1 листопада 2008р. в районі збільшилось поголів’я свиней – у 3,3 раза або на 415 голів, водночас поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 35% – на 361 голову,  у т.ч. корів на 16,6% – на 52 голови.

За січень–жовтень п.р. агроформуваннями реалізовано власної сільськогосподарської продукції на 2841,1 тис.грн., що на 36,9% менше, ніж за відповідний період 2008р.


КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ


За січень–вересень п.р. в розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 38259 тис.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (99,9% від загального обсягу) складали інвестиції в матеріальні активи.

За січень–вересень п.р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 21199 тис.грн. інвестицій в основний капітал, що на 51,4% менше порівняно з січнем–вереснем 2008р.

         Порівняно з січнем–вереснем 2008р. зросла частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів державного бюджету (на 3,7 в.п.) інших джерел фінансування (на 4,6 в.п.) та власних коштів підприємств та організацій (на 1,4 в.п.).

Водночас, скоротилась частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів (на 8,2 в.п.), кредитів банків та інших позик (на 1,5 в.п.).

У розвиток промисловості спрямовано лише 8,9% інвестицій у основний капітал, їх обсяг у порівнянні з січнем–вереснем 2008р. зменшився на 65,7%.

Із загального обсягу капіталовкладень 0,8% спрямовано у сферу торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Проти січня–вересня 2008р. інвестиції в цей вид економічної діяльності зменшились на 93,3%.

Підприємства, які займаються будівництвом освоїли 18,1% усіх капіталовкладень. Їх обсяги порівняно з січнем–вереснем 2008р. зросли в 3,4 рази.

У соціально–культурну сферу (житлове будівництво, освіту, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги; діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг) спрямовано 12999 тис.грн. (61,3% від загального обсягу інвестицій).

У житлове будівництво спрямовано 12283 тис.грн. (57,9% від загального обсягу інвестицій в основний капітал), що на 46,4% менше, ніж у січні–вересні попереднього року.

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–жовтень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 477 тис.грн., що становило 14,5% до обсягів січня–жовтня 2008р.

 

ТРАНСПОРТ


За січень–жовтень п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями–фізичними особами) 16 тис.тонн вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 4,4 млн.ткм. У порівнянні з січнем–жовтнем 2008р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 5,3%, вантажооборот – на 12,5%.

Пасажирським транспортом (з урахуванням перевезень підприємцями–фізичними особами) за січень–жовтень п.р. перевезено 1180,5 тис. пасажирів, що на 13,5% більше, ніж за січень–жовтень 2008р. Обсяг пасажирообороту зменшився на 12,2% і становив 66,2 млн.пас.км.


ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

Номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2008.р. збільшилася на 11,6% і становила 1309 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились державне управління (2094 грн.), фінансова діяльність (1772 грн.), а серед промислових видів діяльності – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (2053 грн.).

Значно нижчою залишалась заробітна плата у працівників підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (436 грн.) та на підприємствах сільського господарства та повязаних з ними послуг (552 грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати  станом на 1 жовтня п.р.  становила 622,5 тис.грн. і порівняно з 1 вересня п.р. збільшилась на 95,1 тис.грн. або на 18%, а порівняно з початком року – на 20,5% або на 105,7 тис.грн.

У січні–жовтні п.р. 577 сім’ям призначені субсидії для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що становило 86,6%  від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (в січні–жовтні 2008р. – 953 сім’ям та 94,4% відповідно). Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні п.р. становила 30,6 грн. (у жовтні 2008р. –5,3 грн.).

Субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені   554 сім’ям (69,7% від сімей, які за ними звернулися). Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні п.р. становила 331 грн. (у жовтні 2008р. – 443 грн.).

За січень–вересень п.р. населенням  району було сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9030,4 тис.грн., що становило 117% до сум нарахувань. У порівнянні з січнем–вереснем 2008р. рівень оплати збільшився на 11,3 в.п.

Заборгованість населення району з платежів за житлово-комунальні послуги станом на 1 жовтня п.р. становила  1188,3 тис.грн.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

На початок листопада п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 667 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 12,6% менше, ніж на 1 жовтня п.р. Серед зазначеної категорії громадян 98,4% мали офіційний  статус безробітного. Серед безробітних жінки складали 51,5%, молодь у віці до 35 років – 37,8%. Рівень зареєстрованого безробіття  на 1 листопада  п.р. становив 2,0% населення працездатного віку.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ


На 1 жовтня п.р. в районі, за оцінкою, проживало 56,3 тис.осіб. Загальне зменшення населення відбулося виключно за рахунок міграційного скорочення – 280 осіб, яке частково  компенсувалось природним приростом населення –101 особа.

За січень–вересень п.р. зареєстровано 310 шлюбів та 135 розлучень, кількість шлюбів в порівнянні з відповідним періодом 2008р. збільшилась на 3%, кількість розлучень  зменшилась на 8,2%.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

 

Органами внутрішніх справ за січень–вересень п.р. зареєстровано 264 злочини.

В порівнянні з січнем–вереснем 2008р. кількість злочинів, зафіксована органами внутрішніх справ, збільшилась на 15,8 %

Частка тяжких та особливо тяжких злочинів становила 35,2%, що на 52,5% більше, ніж за січень–вересень 2008р. Кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, збільшилась удвічі і становила 12 злочинів. Кількість злочинів, скоєних групою осіб, збільшилась у 2,8 раза і склала 34 злочини. Кількість рецидивних злочинів збільшилась на 71,4% (зареєстровано 24 злочини).

Із загальної кількості злочинів, зареєстрованих органами внутрішніх справ у січні–вересні п.р., злочини економічної спрямованості становили 18,6% або 49 злочинів, що на 32,4% більше, ніж у відповідному періоді 2008 р.

 

 


_____________

Будь які зміни у тексті повідомлення  повинні бути погодженні з управлінням статистики у Вижницькому районі

  • Автор:Управління статистики у Вижницькому районі
  • Джерело: Сайт району

Tеми