Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Великий Кучурів (Сторожинецький район)

Загальні відомості

Карта села

Карта села Великий Кучурів

Герб Великого Кучурова

Програма оновлення села на 2009-2019 роки

 

 

Програма

оновлення села Великокучурівської

сільської  громади

на 2009-2019 роки

 

с. Великий Кучурів                               Старе Поле

 2009 р.

 

 

Зміст

 

Стр.

 

1.     Вступ..........................................................................................................3


3.2   Характеристика Великокучурівської сільської громади..............20

4.     Села Великий Кучурів та Годилів…………………….........................28

4.1. Історія  громади................................................................................28

4.2. Характеристика сіл....................................................................  …29

4.3. Структура сіл………………………………………………………32                                                                      

4.4 Інвентаризація ресурсів сіл ……………………………………….32

5.     План оновлення сіл…………………………………………………….49                                                                  

5.1 SWOT-аналіз...........................................................................................49          

     5.2  Ціль програми (візія).............................................................................50

     5.3 Макети плану оновлення  сіл................................................................51                                                  

     5.4.Опис пріоритетних направлень реалізації програми

           оновлення сіл…………………………………………………………..61                                                                              

     5.5.Графік реалізації програми оновлення сіл Великий Кучурів та Годилів………………………………………………………………………....62       

     5.6.Система введення програми та джерела її фінансування...................64     

Словник термінів..........................................................................................65     

Додатки

 

 

 

 

 

Вступ

Програма оновлення села – це процес покращення умов проживання людей на сільских територіях, побудований на базі  активності сільського населення, використання локальних ресурсів, партнерського співробітництва громадськості та місцевого самоврядування.

Ціллю програми є покращення привабливості села, як місця роботи і проживання його жителів, шляхом пристосування до сучасних вимог з одночасним збереженням духовності і традиційної спадщини. Програма створює умови для покращення та оновлення села і ставить на високий рівень інвестиційну привабливість сільских територій.

Оновлення проходить шляхом залучення жителів села до процесу планування і проведення заходів на місці їх проживання, передачі місцевої громадськості (громаді) обов'язків по вибору векторів розвитку їх села і фінансової підтримки за рахунок суспільних фондів.

Таку програму можна представити у вигляді формули:

Оновлення села = відповідальність і ініціатива жителів + локальні ресурси + суспільна підтримка

 

Концепція програми оновлення села була розроблена в 60-х роках минулого століття в Баварії. Досить швидко вона поширилася по інших німецьких землях, нижній Австрії. У 70-х і 80-х роках ця програма виявилася успішним інструментом у вирішенні багаточисельних проблем на сільських територіях, викликаних негативними наслідками розвитку сільського господарства (промислове виробництво), а також спробами запровадити на сільських територіях стиль життя міста, наслідком чого відбувся відтік молоді і поява незаселених територій.

Причиною початку реалізації такої програми настала впевненість в тому, що неможливо подолати кризу сільських територій без участі локального суспільства і використання локальних ресурсів, які повинні взяти відповідальність за своє майбутнє у власні руки, реализуючи свої проекти.

Після вступу України в Європейский Союз з’явиться можливість співфінансуванння з структурних фондів ЄС і розповсюдження їх на всю територію.

Програма оновлення села базується на активності жителів, використанні локальних ресурсі в розвитку, партнерській співпраці органів місцевої самоврядування.

Результати оновлення села мають свій матеріальний ефект, що полягає в поліпшенні естетики села і забезпеченні доступу жителів села до місць відпочинку і об'єктів культури. В той же час не менш важливою є нематеріальна сторона справи, що полягає в зміні способу мислення жителів села, розвиток відчуття відповідальності за те, що відбувається на території мешкання (своя мала Батьківщина) і якість життя.

Кожний з учасників програми виконує свої функції:

1.     Жителі села:

-         обирають свого лідера і групу з декількох осіб під назвою «група оновлення села»;

-         розробляють план розвитку села (мала стратегія села),

-         визначають пріоритетні напрями, які будуть реалізовані в першу чергу;

-         співпрацюють з сільською радою в питаннях реалізації запланованих заходів. Сільська рада повинна затвердити запропонований жителями план розвитку села;

-         приймають участь в реалізації міроприємств, організаційно, фінансово, матеріально та індивідуально,

2.     Сільська рада:

-         координує реалізацію програми на своїй території,

-         підтримує лідера села і групу його помічників,

-         затверджує план розвитку села і виділяє кошти на співфінансування  міроприємств,

-         проводить технічну розробку запланованих інвестицій і несе відповідальність за виконання програми і фінансову звітність у відповідності з чинним законодавством,

-         звертається до районної, обласної, Верховної Ради з пропозицією про фінансування міроприємств, запланованих в рамках запланованої програми,

-         приймає участь в реалізації міроприємств організаційно і фінансово,

3.     Районна рада:

- координує програму на території району,

 -  приймає і розглядає заявки на здобуття фінансування заходів і виділяє фінансові ресурси на їх реалізацію,

-   проводить інформаційну підтримку проектів,

-   створює можливість підвищення кваліфікації і обміну досвідом учасників програми (тренінги, навчальні поїздки).

Одним із джерел фінансування Програми оновлення ми надіємось будуть фонди Європейского Союзу.

Аграрна політика України останнім часом все більше акцентує увагу на розвитку сільських територій.

З цією метою в Україні було прийнято ряд нормативно-правових документів (Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, Концепція Загальнодержавної Програми соціального розвитку села на період до 2011 року, Державна цільова Програма розвитку українського села на період до 2015 року). Величезну допомогу в реалізації цих програм надає міжнародне співтовариство. Ведуть активну діяльність ряд міжнародних урядових і суспільних організацій і фондів, діяльність яких направлена на підвищення добробуту сільських громад, зміцнення цивільного суспільства, демократизацію і реформування органів місцевого самоврядуваня в Україні.

Фінансова допомога виділяється сільській раді Сторожинецькою районною радою, Чернівецькою обласною радою та адміністрацією, а також покращуються умови соціально-культурного життя за рахунок  приватних підприємців, спонсорів, громади села. Як приклад організації громади в сільське громадське товариство «Мрія», силами якого в 2004 році було обєдання громад інших сіл для будівництва підвідного газопроводу, протяжністю понад 30 км., вартість якого склала більше 7 млн. грн.  і в короткий час було збудовано і здано в експлуатацію, запалено голубий вогник в 2006 році. На цьому громадське формування не закінчило свою діяльність, так протягом 2007-2008 рр., за рахунок коштів громадського товариства «Мрія» проведено освітлення більше 30 км. сільських вулиць. В даний час сільська громада співпрацює з Європейською Програмою Розвитку ООН у напрямку покращення медичного обслуговування населення та покращення умов праці медичних працівників, шляхом проведення поточного ремонту фельдшерсько-акушерського пункту в с. Годилів Великокучурівської сільської ради. В результаті впровадження даної програми буде проведено заміна вікон та дверей, газифікація та опалення, підведення водопроводу,  поточний ремонт в приміщенні та фасаду.

Наочним прикладом такої співпраці є навчання фахівців органів державної влади і місцевого самоврядування,  дорадчої служби по  методиці розробки і впровадження програм, направлених на розвиток сільського зеленого туризму, збереження навколишнього середовища і оновлення сільських територій. Навчальний процес здійснюється в рамках проекту «Підтримка реформ місцевого самоврядування на сільських територіях» польської програми міжнародної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща в 2009 році.

Поморським центром сільськогосподарського дорадництва в Гданську, відділенням в Старому Полі спільно із Міністерством закордонних справ України для впровадження пілотних програм.

Групи направлені для навчання і проходження стажування в Поморському центрі сільськогосподарського дорадництва в Гданську, відділенні в Старому Полі.

Завданням цих груп була максимальна адаптація польської моделі розробки і впровадження програм до української законодавчої, нормативно-правової бази, функцій державних органів влади і органів місцевого самоврядування в Україні.

Успішна реалізація пілотних програм дозволить в майбутньому розповсюдити досвід  їх розробки і впровадження  в інших регіонах України.

                               Характеристика Великокучурівської сільської громади

 

Великучурівська сільська рада розташавана в південно-західній частині Чернівецької області. Відстань до обласного центру – 7 км. з центра села, а до районного центра м. Сторожинець – 18 км. Межує сільська рада з м. Чернівці та сільськими радами сіл Камяна, Тисовець, Снячів Сторожинецького району та Волока, Коровія Глибоцького району.


Площа сільської ради -  3043,1 га.

До Великокучурівської сільської ради входять два села:

-         с. Великий Кучурів – 6532 чол.

-         с. Годилів – 1720 чол.

-         сільська рада знаходиться в центрі с. Великий Кучурів і включає 18 штатних одиниць, 30 депутатів та 11 членів виконкому.

З кожним  роком кількість населення громади зростає, зарахунок  збільшення народжуваності та приплив населення з інших місцевостей     із-за привабливого територіального розташування.


Демографія .

 Населення сільської ради складає 8 252 чоловік.

Структура населення представлена в таблицях                                                                                                                        

На території ради проживають:

                                                        Таблиця № 1

  Національність

%

українці

98

росіяни

0,7

румуни

0,3

молдовани

0,8

білоруси

0,1

інші

0,1

     

 

 

                                                                                              Таблиця № 2

Кількість населення за віком:

Рік

                        Населення у віці

Передпродуктивному (від 0 до 16 років )

Продуктивному (від 16 до 45 років)

Післепродук

тивному (від 45 і вище)

2003

1205

3151

2951

2005

1248

3196

2936

2007

1260

3208

2918

2009

1464

3502

3286

                                                                                                         

 

                                                                                                         Таблиця № 3

         Структура населення згідно статті:

 

Стать

Абсолютна величина

%

Жінки

4337

52

Чоловіки

3915

48

 

 

 

                                                                                                         Таблиця № 4

 

         Структура населення за оглядом професійної активності:

 

Показники

Учні

Працюючі

Безробітні

Пенсіонери та інваліди

Всього

855

3805

310

1586

Жінки

435

1995

120

820

Чоловіки

420

1810

190

766

                                                                                                          

Таблиця № 5

 

         Освітній рівень мешканців села:

 

Показники

Вищий

Середій

Початковий

Абсолютная величина

510

4200

1020

 

18

50

12

 

                                                                                                               Таблиця № 6


         Основні джерела прибутку мешканців :

 

 Показники

%

ОСГ

12

Підприємницька діяльність

35

Наймана праця

28

Пенсія

25

Інше

-

                                                                                                       

 

 

                                                                                                        Таблиця № 7

 

         В період з 2003 по 2009 рік міграція і натуральний рух населення

       складають:

 

Рік

Населення, (всього,)

Заключені шлюби

 

Народжені

 

Померші

 

Природний приріст

 

Приплив населення,

Відплив населення,

Сальдо міграції

осіб

кількість

осіб

осіб

осіб

осіб

осіб

осіб

2003

7307

60

88

71

17

26

44

-18

2004

7370

57

92

76

16

82

35

47

2005

7380

52

92

90

2

35

27

8

2006

7284

40

94

76

18

25

103

-78

2007

7386

64

83

73

10

132

40

92

2008

7700

47

103

73

30

346

62

284

2009

 (за 6 місяців)

8252

28

78

47

31

557

26

521

 

 

 

3.2.2. Економіка

   

У Великокучурівській сільській раді здійснюють діяльність 462 субєктів господарювання, в тому числі:  

 

·        підприємницька діяльність         -        408

·        сільське господарство                -        4

·        будівництво                                -        4

·        звязок                                          -        3

·        торгівля                                       -        34

·        сфера послуг                               -        8

·         транспортні послуги                  -        1
 

3.2.3. Ринок праці

 

         Число зайнятих у:

·        Сільському господарстві           -        2550

·        Будівництві                                 -        236

·        Торгівлі і послугах                     -        550

·        Транспорті                                 -        56

·        Адміністрації                              -        20

Таблиця № 8

 

Рік

Безробітні

Відсоток безробітних у відношенню до усіх працездатних

%

Загалом

 

 

 

У тому числі жінки

До 25 років

25-34 років

35-44 років

45-55

Більше 55 років

 

2006

180

55

5

4

61

8

111

4

2007

220

75

4

16

35

87

102

6

2008

310

120

8

12

60

110

120

8

 

Число безробітних з освітою:

o        початковою  -   60

o        середньою    - 240

o        вищою          - 10

 

3.2.4 Сільське господарство

 

    Площа сільськогосподарських угідь складає 3043,1 га., в тому числі:

а). Рілля                                 – 1753,06

б). сінокоси і пасовища                   – 353,3

в). Сади                                – 267,55

г). Ліси                                   – 112,54

д). Багаторічні культури        – 14,74

 

   Площа неугідь і перелогів (га):

·         заболочені          –5,7

·         камянисті          – 7,4

·         толока               – 137

·         низинні землі    – 5,7

·         яри                    – 5,1

·         вода                   – 29,0

 

 

Середня площа господарства у Великокучурівській сільській раді складає 0,60 га. Число господарств з площею сільськогосподарських угідь до 2 га. складає 75, 2-5 га. – 14.  Число приватних господарств – 2420, державних – 1.

     Основними напрямами в сільському господарстві є рослинництво та тваринництво.

 

Таблиця № 9

 

а) рослинництво

 

Основні види сільськогосподарських рослин

Уділ у посівні площі в %

Середній урожай

ц/га

пшениця

4

35

ячмінь

6

30

кукурудза

30    

70

картопля

10

220

корм. буряк

2

350

 

                                                                                                             Таблиця № 10

б) тваринництво

 

Види сільськогосп. тварин

Поголівя всього у селі

Середнє поголівя у господарстві

Продуктивність

ВРХ

375

0,15

3700 л

МРХ

422

017

2,5 вовни

свині

543

0,22

450 гр./д

коні

45

0,01

 

птиця

11 896

4,92

250 яєць

кролі

481

0,20

 

 

 

3.2.5. Інфраструктура сіл

 

Житловий фонд Великокучурівської сільської ради складається з 2500 будинків загальною площею 250000 тис. м.кв. Середня забезпеченість житлом на одного жителя складає 30 м.кв.

 

Біля кожного будинку є індивідуальний колодязь і власна вигрібна яма. До електромережі заживлені 100 % господарств, газифіковано – 82 %, телефонною мережею забезпечені 90 % домашніх господарств, 15 % -  мають комп’ютер.

Є доступ до мережі інтернет.

Система опалювання в будинках приватного сектора  - індивідуальне,  Вид топли ва - газ, тверде паливо (вугілля, дрова).

 Під спостереженням сільської ради знаходиться 185 км. дороги. Дороги знаходяться в задовільному стані. Їх ремонт проводить за кошти сільського населення та сільської ради.

Проблемою на території ради є вивіз сміття, а також відсутність урн і контейнерів для сміття, що приводить до утворення стихійних звалищ.

 

 Соціальна інфраструктура

 

а) установи освіти 

 

Таблиця № 11

 

Назва школи

Число класів

Число учнів

Число вчителів

Технічний стан будинків

Обладнання

Великокучурівська

ЗОШ

23

630

42

добрий

середнє

Годилівська ЗОШ

12

225

20

добрий

середнє

Великокучурівська музична школа

10

108

8

добрий

середнє

 
 

  б) медична служба

                                                                                                       Таблиця № 12

 

Наименованування медпункту

Перелік послуг

Число  мед. персоналу

Технічний стан будинків

Обладнання

 

Великокучурівська СДЛ

 

Медичні послуги

54

добрий

задовільне

ФАП

Медичні послуги

3

незадовільний

задовільне

 

 

3.2.6 Спорт і відпочинок 

 

На території сільської ради знаходяться такі спортивні об’єкти:

·         спортивний стадіон в с. Великий Кучурів;

·         спортивні майданчики в с. Великий Кучурів та в с. Годилів;

·         спортивна площадка в с. Годилів;

·         спортивні зали в школах;

·         дитяча юнацько-спортивна школа.

 

При сільській раді є посада спортивного інструктора.

 

3.2.7. Культура

          

 

                                                                                                                    Таблиця № 13

 

 

Найменування

Вид діяльності

Число працівників

Технічний стан будинків

Обладнання

 

Будинок Культури с. Великий Кучурів

Художня самодіяльність

6

середній

середнє

Клуб в с. Годилів

Художня самодіяльність

3

поганий

погане


4. Села Великий Кучурів та Годилів

 

4.1 Історія громади

 

Вперше село Великий Кучурів згадується в друкованих джерелах за 1422 рік. В 1782 відбулося загарбання села австрійськими окупантами. 1869        було закінчено будівництво залізниці Чернівці-Сучава, відкрито станцію села Великий Кучурів. 1918 село було окуповано румунами. 28 червня 1940 в село вступили радянські війська. 21 березня 1941         утворено перший в районі колгосп. 4 липня 1941      вдерлися румунські війська. 5 квітня 1945 відновив першим у районі свою діяльність колгосп ім. 28 червня. 1963 споруджено обеліск на могилі прикордонників В. Адзарєва. М.Шибакова, С.Тетеріна

 

Видатні особистості с.Великий Кучурів

 

ПІБ

Роки 

життя

Дільність

Сушинський Іван Васильович

1950р

Поет, начальник Головного управління юстиції Чернівецької ОДА. Автор поетичної збірки „Перед полуднем віку”.

Маковій Гарафина Петрівна

1949р

Народознавець, прозаїк. Видавець книг, відмінник народної освіти, організатор створення музею „Берегиня” в Великокучурівській школі

Мінтенко Мірча (Михайло) Дмитрович

1940р

Фольклорист, краєзнавець, громадський діяч. Друкуватись почав з 1955 року в газетах „Нове село”, „Буковинське село”, „Життя І слово”

Берча Раду

1939р

Художник-карикатурист, лауреат кількох національних премій Румунії. Після закінчення Ясського художнього ліцею залишився проживати в Румунії.

Суховерський Микола-Цилестин Адольфович

1913р

Громадський діяч, юрист, Почесний доктор Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича. Від 1950 до 1990 року постійний представник філії УНО у місцевому відділі КУК. У різні періоди протягом сорока років працював у КУК, УНО, УСГ.

Артемович Агенор

1879-1935 рр

Вчений філолог-лінгвіст, знавець античності, громадський діяч. У 1928 -1930 роках був директором української реформованої реальної гімназії у Ржевніце неподалік від Праги.

 

 

 

 

 

4.2. Характеристика села Великий Кучурів

 

Село Великий Кучурів розташовано в південно-західній частині Чернівецької області. Відстань до обласного центра – міста Чернівці становить 7 км., а до райцентра – міста Сторожинець 18 км. Через село протікає три річки: Дерелуй, Верхівець, Коровля. Чисельність населення складає 8 252 чол. Загальна площа населеного пункту становить 3041 га. Через село проходить залізниця, яка збудована у 1869 році, яка з’єднує місто Чернівці з Сучавою Республіки Румунії. А також проходять автомобільні дороги Чернівці-Глибока та Чернівці-Сторожинець.

 

В самому центрі села розташована Великокучурівська сільська рада, до якої входять два населених пунки: село Великий Кучурів і село Годилів. В селі є дві загальноосвітні школи I-III ступенів, сільська дільнична лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт, музична школа, дитячо-юнацька спортивна школа, два заклади культури, дві філії бібліотечної системи, два відділення зв’язку, відділення ощадного банку України, лісництво, аптека, будинок побуту, паливний склад, ветдільниця, Придністровська дослідна станція садівництва, АПТОВ «Великокучурівське».

На сьогодні на території сільської ради діють більше 30 приватних закладів торгівлі і громадського харчування, а також сільське споживче товариство, яке займається не тільки реалізацією товарів, але й забезпечує харчування дітей в школах. Належний успіх і вплив на соціально-економічний розвиток села мають торгово-побутовий комплекс «Шанс», ресторан «Імперіал» та «Маленький Париж».

На території села діють такі релігійні об’єднання: православних християн Московського та Київського патріархату, християни віри Євангелійської, Євангелістів християн баптистівю.

Керіництво села велику увагу приділяє економічному та соціально-культурному розвитку села, турубується проблемами мешканців села.

 

 

 

 

 

Дитячий садок «Малятко» с. Великий Кучурів.

    

 

 В 2006 році збудовано дитячий садочок «Малятко» на три вікові групи.

       Розпочато капітальний ремонт будинку культури села Великий Кучурів, ФАПу с. Годилів. Проводиться ремонт асфальтованих доріг.

 

 

З метою газифікації села Великий Кучурів було створено Великокучурівське сільське громадське товариство «Мрія», яке збудувало підвідний газопровід протяжністю 32 км. Від села Бобівці до села Тисовець через село Великий Кучурів. Газопровід збудовано за кошти громадян та підтримки районної ради та адміністрації. Активну участь в проведенні робіт по газифікації села приймали депутати сільської ради, члени виконавчого комітету та громадяни села. В 2006 році було запалено голубий вогник. В даний час за ініціативою СГТ «Мрія» та співпрацею Програми ПРООН  проводиться поточний ремонт ФАП с. Годилів. 

Протягом 2007-2008 рр. активно проводилася робота в селі по освітленню вулиць. Освітлено більше 30 км. сільських доріг. На освітлення села залучалися кошти СГТ «Мрія» та частину коштів  із місцевого бюджету. Проведено капітальний ремонт приміщень сільської дільничної лікарні та музичної школи.

Розширено телефонну мережу сіл Великий Кучурів і Годилів. Майже в кожній домівці встановлено телефон.

В селі процвітає підприємницька діяльність. На території села Великий Кучурів та Годилів активно функціонують різні приватні підприємства: «Квіти Буковини», «Вікна-Стиль», ТЗОВ «Сіанон-ЛТД», МПП «Комфорт», МПП «Меркурій», ПП «Дельта А», 3 цехи по розливу мінеральної води, 3 майстерні по ремонту автомобілів, 2 деревообробні майстерні, майстерня по ремонту теле-радіо апаратури, швейна майстерня та майстерня по ремонту взуття, СТОА з автомийкою, олійня, млин, пилорама, міні-пекарня та інші. Біля озера на куті Рутка в селі Великий Кучурів збудовано базу відпочинку із кафе-баром.

 

 

 

 

 

 

Зона відпочинку «Рутка»

 

 

Належна увага приділяється розвитку фізичної культури і спорту в селі. При ДЮСШ діють різні спортивні секції, які очолюють досвідчені тренери та інструктори. При сільській раді в штаті працівників є спортивний інструктор. Село пишається чотирьма футбольними командами, які досягають певних успіхів в районних та обласних змаганнях.  В цьому році футбольна команда «Маяк» виграла кубок Сторожинецького району. Команда «Олімп» бере участь у першості Чернівецької області.

В 2007 році в селі вперше в області було проведено аукціон з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Одержано понад 1мільйон 200 тисяч гривень, які були направлені на соціальний розвиток села.

Велика увага приділяється благоустрою сільських доріг. За останній час стан їх значно покращився: заасфальтовано 8 км і засипано щебенем 35 км. доріг. Проведено поточний ремонт ценральної асфальтованої дороги від м. Чернівці до села Тисовець. Облаштовано 1,5 тротуарних доріжок.

Постійно проводиться робота щодо покращення санітарного стану та благоустрою населених пунктів. Стало традицією проведення весняного та осінніх місячників благоустрою села. Облаштовано сміттєзвалище в селі. Допомогу у покращенні благоустрою села  надають мешканці, у власності яких є 40 тракторів і 45 вантажних автомобілів.

Використання виконавчим комітетом такого ресурсу, як органи самоорганізації населення, створює відповідні умови для залучення громадян до управління, сприяє вирішенню ряду соціально-економічних  проблем в селі.

 

 

 

Вікова структура населення (осіб у віці):

а) від 1 до 9 років – 733;

б) від 10 до 16 – 664:

в) від 17 до 26 – 1297;

г) від 27 до 42 – 1989;

д) від 43 до 57 – 1616;

е) від 58 і більше – 1586.

Таблиця № 14

         Структура населення згідно статті:

 

Стать

Абсолютна величина

%

Жінки

4337

52

Чоловіки

3915

48

 

                              

4.3.Структура села

 

Село Великий Кучурів - типове село з хаотично розкинутими вулицями і середніми розмірами присадибних ділянок.

 Село складається з 12 кутів:

·        Коровля

·        Воротище

·        Селище

·        Кринка

·        Бавки

·        Турлук

·        Горб

·        Глисний

·        Вивіз

·        Стінка

·        Рутка

·        Діброва

 

  Будинки індивідуальні, одно- , двоповерхові. В центрі села знаходиться сільська рада, будинок культури, сільська дільнична лікарня і православна церква Московсього патріархату. Через село проходить залізниця та дві вулиці районного та обласного значення.

 

   4.4.  Інвентаризація ресурсів села Великий Кучурів

 

    Ресурси – це різні матеріальні і нематеріальні елементи сільських територій конкретного села, які можуть бути використані в побудові етапів реалізації суспільних або приватних завдань оновлення місцевості.

                                                                                                                                
Таблиця № 15

 

Вид ресурсу

Брак

Є малого значення

Є середнього значення

Є великого значення

Примітка

Довкілля

- кліматичні цінності

 

 

Х

 

 

- рослинні цінності

 

 

Х

 

 

- екологічно цінні території або об”єкти

 

 

Х

 

 

- тваринний світ

 

 

Х

 

 

- екологічні особливості

 

 

 

Х

 

- води поверхневі(річки,ріки,озера,ставки)

 

 

 

Х

 

- грунти та корисні копалини

 

 

 

Х

 

Культурна середовище

- нацменшини та етнічні групи

 

Х

 

 

 

- архітектурні цінності та культурні особливості

 

Х

 

 

 

-цінності структури забудови

 

 

 

Х

 

- архітектурні памятки

 

Х

 

 

 

- артистичні колективи

 

Х

 

 

 

- місцеві артисти

 

 

Х

      

 

Історична та релігійна спадщина

- місця,особи,предмети культу

 

 

 

Х

 

-  свята,празники,прощі

 

 

 

Х

 

- традиції,звичаї обряди,говірка

 

 

 

Х

 

- легенди,історичні факти

 

 

Х

 

 

 

 

- Значні історичні особи

 

Х

 

 

 

- особливі назви

 

 

Х

 

 

 

 

Обєкти та  території

 

- будівельні ділянки під житлові будинки

 

 

 

Х

 

- ділянки для котеджів

 

 

 

Х

 

- ділянки під будову підприємств,цехів,послуг

 

 

Х

 

 

- традиційні об”єкти села(кузьня,млин)

 

 

Х

 

 

- площади и места встречи жителей

 

 

 

Х

 

 

- майдани і місця зустрічі мешканців

 

 

Х

 

 

Єкономіка та сільське господарство

- особливі вироби(с-г тварин і культури)

 

Х

 

 

 

- відомі фірми

 

 

     Х

 

 

- можливість використання відходів рослинництва та тваринництва

 

 

Х

 

 

Сусіди та особи,які відвідують село

- сприятливе,привабливе сусідство(велике місто,комунікаційний шлях,туристичні цінності)

 

 

    

Х

 

Установи

- пункти соціального захисту

 

 

 

Х

 

- школи

 

 

 

Х

 

- будинки культури

 

 

 

Х

 

Населення та громадські організації

- асоціації

 

Х

 

 

 

- неформальні гурти

 

Х

 

 

 

 

 

 

  4.4.1.Природні ресурси

 

Село розташовано біля обласного центру в лісостеповій зоні з  помірно-континентальним кліматом. Через село протікають три річки: Дерелуй, Коровля, Верхівець. Річка Верхівець бере початок від одного з найбільших озер, розміром 18 га водного плесу. Також в селі є два малих озера і багато індивідуальних.

 

 

 

 

 

 

Озеро на куті Рутка

 

 

 

 

 Розроблено джерело мінеральної води, яке в даний час не використовується.  В селі є понад 100 га. залісненої території, на яких найбільше таких дерев, як: дуб, клен, ясен, тополя, горіх та інші.

Тваринний світ предствлений: зайцями, лисицями, польовими мишами, горобцями, воронами, голубами та інші.

 Місцевість багата рослинністю, серед яких понад 80 видів лікарських рослин. Грунти родючі, в основному черноземи, дерново-підзолисті.

 

   4.4.2.Культурна спадщина

 

В 1963 р. споруджено обеліск на могилі прикордонників В. Адзарєва. М.Шибакова, С.Тетеріна, а також памятник загиблим односельчанам в роки Великої Вітчизняної війни. На цьому місці щорічно традиційно збираються жителі села для святкування Дня Перемоги. Ця традиція об’єднує людей різного віку.

 

 

 

 

З архітектурних пам’ятників є церква Пресвятої Богородиці.

 

 

 

     Вже стало традицією проведення Дня Села, де всі жителі села беруть активну участь.  Готуються національні страви. Проводяться організовано різдвяні свята (Новий Рік, коляда, маланка), великодні свята, державні та національні свята.

 

   4.4.3. Соціальна інфраструктура

 

а) установи освіти 

 

На території Великокучурівської сільської ради розташовані дві загальноосвітні середні школи, які побудовані в с. Великий Кучурів в 1995 році, а в с. Годилів- в 1987 р.

 

 

Загальноосвітня школа в с. Великий Кучурів

 

Будівлі знаходяться в доброму стані. Котельня Годилівської ЗОШ газифікованона в 1997 році, ведуться роботи по виготовленню технічної документації по газифікації котельні Великокучурівської ЗОШ. А також необхідно збудувати огорожу подвір’я школи с. Великий Кучурів. З метою покращення тепло та енегозбереження необхідно провести заміну вікон на метелопластикові як в Великокучурівській так і в Годилівській школах.

Загальноосвітня школа в с. Годилів

 

 

Дітям початкових класів та малозабезпеченим надається безкоштовне харчування.

Школу с. Великий Кучурів забезпечено автобусом для перевезення дітей з віддалених кутів села.

В школах облаштовані комп’ютерні класи. Керівництво шкіл ведуть активну роботу щодо підключення інтернета. З четвертого класу діти вивчають іноземну мову – англійську. В школах діють спортивні секції із футболу, волейболу, баскетболу, боротьби самбо та інші. Діти, які займаються в секціях приймають активну участь в районних, обласних змаганнях на яких займають призові місця. Діють гуртки художньої самодіяльності, де задіяні діти молодших і старших класів. В Годилівській ЗОШ діє ансамбль з числа учнів старших класів, які представляють нашу громаду на різних сільських, районних та обласних конкурсах художньої самодіяльності.

Діти мають можливість отримати музичну освіту в музичній школі с. Великий Кучурів, де в 2008 році проведно  розширення, тобто збільшення кількість класних кімнат, зарахунок проведення ремонту приміщення поліклініки.

Великокучурівська музична школа.

 

 

Таблиця № 16

 

 Назва школи

Число класів

Число учнів

Число вчителів

Технічний стан будинків

Обладнання

Великокучурівська

ЗОШ

23

630

42

добрий

середнє

Годилівська ЗОШ

12

225

20

добрий

середнє

Великокучурівська музична школа

10

108

8

добрий

середнє

 

 

 В 2006 році збудовано дитячий садочок «Малятко» на три вікові групи, колектив якого складає 18 чоловік. Збудовано за кошти сільського та районного бюджету, підприємців. Частково обладання дитячого садка проведено зарахунок підприємців села. Для покращення функціонування дитячої установи необхідно провести газифікацію котельні, збудувати окреме примішення харчового блоку та завершити благоустрій території, тобто облаштувати дитячі ігрові площадки. В даний час є велика потреба в розширенні дитячої установи, на черзі до якої знаходиться більше 150 дітей. Черговим завданнм виконавчого комітету та громади села є реконструкція приміщення старої школи під дитячий садок.

 

Приміщення старої школи

 

 

 

Також одним із завдань є будівництво дитячої установи в с. Годилів, де кількість населення зростає з кожним роком.

 

 

 б) медична служба

 

В селі Великий Кучурів медична служба представлена сільською дільничною лікарнею, колектив якої складає 54 медичні працівники.

Сільська дільнична лікарня

 

 

В селі Великий Кучурів медична служба представлена сільською дільничною лікарнею, колектив якої складає 54 медичні працівники, а в с. Годилів фельдшерсько-акушерським пунктом, де надають медичні послуги три медичні працівники. Приміщення СДЛ знаходиться в доброму стані, де в 2007-2008 рр. проведено капітальний ремонт фасаду, замінено старе  шиферне покриття на металочерепицю, замінено вікна на металопластикові. Реконструйовано приміщення котельні на автогаражі. Проведено газифікацію котельні. Всі роботи зроблені за кошти місцевого та районного бюджетів, що значно покращило умови праці медичного персоналу та покращення надання медичних послуг. Для розширення послуг населенню необхідно збудувати приміщення ренген кабінету, діагностичного центру, актового залу та окремого приміщення швидкої допомоги.

 

Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту с.Годилів

 

 

Приміщення ФАПу села Годилів, технічний стан якого знаходиться  в незадовільному стані, потребує ремонту.

В даний час за ініціативою СГТ «Мрія» та співпрацею Програми ПРООН  проводиться поточний ремонт ФАП с. Годилів. 

 

 

Таблиця № 17

 

Найменування медпункту

Перелік послуг

Число  мед. персоналу

Технічний стан будинків

Обладнання

 

Великокучурівська СДЛ

 

Медичні послуги

54

добрий

задовільне

ФАП

Медичні послуги

3

незадовільний

задовільне

 

 

 

 

  4.4.4. Спорт і відпочинок 

 

На території сільської ради знаходяться такі спортивні об’єкти:

 

·         спортивний стадіон в с. Великий Кучурів;

·         спортивні майданчики в с. Великий Кучурів та в с. Годилів;

·         спортивна площадка в с. Годилів;

·         спортивні зали в школах;

·         дитячо-юнацька спортивна школа.

 

Належна увага приділяється розвитку фізичної культури і спорту в селі. При ДЮСШ діють різні спортивні секції, які очолюють досвідчені тренери та інструктори. При сільській раді в штаті працівників є спортивний інструктор. Село пишається чотирьма футбольними командами, які досягають певних успіхів в районних та обласних змаганнях.  В цьому році футбольна команда «Маяк» виграла кубок Сторожинецького району. Команда «Олімп» бере участь у першості Чернівецької області.

Для належного подальшого розвитку фізичної культури та спорту потрібно провести реконструкцію стадіону та капітальний ремонт роздягальні, покращити матеріально-технічне оснащення, придбання спортивного інвентаря.

Дозвілля молоді проводиться організацією дискотек в будинку культури с. Великий Кучурів та в клубі с. Годилів, де також проводяться культурно-масові заходи, концерти, тощо.

 

 

 

 

 

4.4.5.  Культура

                                                                                                                        Таблиця № 18

 

 

Найменування

Вид діяльності

Число працівників

Технічний стан будинків

Обладнання

 

Будинок Культури с. Великий Кучурів

Художня самодіяльність

6

середній

середнє

Клуб в с. Годилів

Художня самодіяльність

3

поганий

погане

 

 

В селах діють два заклади культури:

- будинок культури в с. Великий Кучурів;

- клуб в с. Годилів.

 

Будинок культури с. Великий Кучурів.

 

 

В будинку культури та в клубі працюють гуртки художньої самодіяльності, до яких задіяні молодь та діти шкільного віку. Працівники культури періодично проводять звітні концерти та конкурси, з яких найкращі номери обираються для участі в районних та обласних культурно-масових заходах.

 

 

 

 

Будинок культури с. Великий Кучурів.

 

 

 

Будинок культури  в с. Великий Кучурів побудований в 1972 році і в даний час приміщення знаходиться в задовільному стані. За 2006-2008 рр. проводено поточний ремонт глядацького залу, де замінено оснащення сцени, проведено заміну вікон на металопластикові. Розпочато ремонт фасаду, проведено заміну шиферного перекриття на металочерепицю.

Для покращення умов працівників закладу культури та та якісного проведення дозвілля сільських мешканців необхідно покращити матеріально-технічну базу, завершити ремонт будинку культури с. Великий Кучурів, забезпечти роботу опалювальної системи його, провести капітальний ремонт клубу с. Годилів.

 

 

4.4.6. Технічна інфраструктура.

 

Село Великий Кучурів з містом Чернівці зєднує асфальтована дорога, протяжністю 8 км., а з містом Сторожинець – гравійна дорога, протяжністю 18 км.

 

На балансі сільської ради знаходиться 185 км. дороги.

 

 

Дороги знаходяться в задовільному стані. Їх ремонт проводить за кошти сільського населення та сільської ради. Однією із проблем є недостатня кількість тротуарів для пішоходів, а також недостатня кількість доріг з твердим покриттям, на що націлена робота громади.

 

 

Перевезення населення здійснюється малим приватним підприємством «Меркурій» та іншим приватним підприєством, який обслуговує маршрут Чернівці-Снячів, а також залізничне сполучення.

Житловий фонд Великокучурівської сільської ради складається з 2500 будинків загальною площею 250000 тис. м.кв. Середня забезпеченість житлом на одного жителя складає 30 м.кв.

Біля кожного будинку є індивідуальний колодязь і власна вигрібна яма.

100 % господарств - заживлені до електромережі,

90 % – забезпечені телефонною мережею

 

Відділення звязку с. Годилів

 

 

 

82 % - газифіковано

15 % -  мають комп’ютер.

Є доступ до мережі інтернет.

   Частина населення с. Годилів, жителі Придністровської дослідної станції садівництва, заживлені до комунікації м. Чернівці, протяжність їх становить в межах 1500 м., які знаходяться в задовільному стані. Проблемним питанням залишається відсутність води в час їх найбільшого споживання, для чого потрібно встановлення підкачуючої підстанції. В зв’язку з інтенсивною забудовою даної місцевості виникла проблема реконструкції каналізаційної системи, яку необхідно вирішити найближчим часом.

Система опалювання в будинках приватного сектора  - індивідуальне,  Вид топлива - газ, тверде паливо (вугілля, дрова).

Проблемою на території ради є вивіз сміття, а також відсутність урн і контейнерів для сміття, що приводить до утворення стихійних звалищ.

 


 

     4.4.7. Економіка та сільське господарство

 

а) економіка

   

У Великокучурівській сільській раді здійснюють діяльність 462 субєкти господарювання, в тому числі:  

 

·        підприємницька діяльність         -        408

·        сільське господарство                -        4

·        будівництво                                -        4

·        звязок                                          -        3

·        торгівля                                       -        34

·        сфера послуг                               -        8

·         транспортні послуги                  -        1

 

Підприємницька діяльність більшості приватних підприємців, які займаються виготовленням весільних прикрас, свічок, надгробних плит та памятників, здійснюється на ринках та в межах міста Чернівці.  В звяку з тим, що село розташоване поряд з містом більша частина населення працює за межами села, що є однією з причин незначної кількісті населення зайнятих в сільському господарстві.

 

б) сільське господарство

 

    Площа сільськогосподарських угідь складає 3043,1 га., в тому числі:

 

а). рілля                                  – 1753,06

б). луки і пасовища                – 353,3

в). сади                                 – 267,55

г).ліси                                     – 112,54

д).багаторічні культури                    – 14,74

 

   Площа неугідь і перелогів (га):

 

·         заболочені          –5,7

·         камянисті          – 7,4

·         толока               – 137

·         низинні землі    – 5,7

·         яри                    – 5,1

·         вода                   – 29,0

 

Середня площа господарства у Великокучурівській сільській раді складає 0,60 га. Число господарств з площею сільськогосподарських угідь до 2 га. складає 75, 2-5 га. – 14.  Число приватних господарств – 2420, державних – 1.

     Основними напрямами в сільському господарстві є рослинництво та тваринництво, яке зосереджене в основному в особистих селянських господарствах. Виробниками сільськогосподарської продукції в основному є люди старшого та похилого віку, які не виготовляють товарної продукції, і не є основним джерелом доходу.

 В даний час  більше 50 % сільськогосподарських угідь не обробляються і знаходяться в занедбаному стані, що є одним із напрямків зосередженої роботи на розвиток цієї галузі.

 

Адміністративне приміщення Придністровської

дослідної станції садівництва УААН

 

 

На території сільської ради розташоване державне підприємство Придністровська дослідна станція садівництва Української ААН. Загальна площа підприємства – 280 га. Основною завданням станції є науково-дослідна робота в галузі садівництва.

 

                                                                                                      Таблиця № 19

 

Основні види сільськогосподарських рослин

Уділ у посівні площі в %

Середній урожай

ц/га

пшениця

4

35

ячмінь

6

30

кукурудза

30    

70

картопля

10

220

корм. буряк

2

350

 

 

                                                                                                            Таблиця № 20

 

Види сільськогосп. тварин

Поголівя всього у селі

Середнє поголівя у господарстві

Продуктивність

ВРХ

375

0,15

3700 л

МРХ

422

017

2,5 вовни

свині

543

0,22

450 гр./д

коні

45

0,01

 

птиця

11 896

4,92

250 яєць

кролі

481

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

5. План оновлення села

 

5.1. SWOT аналіз с. Великий Кучурів та с. Годилів

                                                                                             Таблиця №   21

                                        

п/п

Переваги

п/п

Недоліки

1

Вигідне географічно-територіальне розташування, межує з м. Чернівці.

1

Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури села із сторони держави.

2

Наявність соціальних об'єктів (Будинок культури, клуб, СДЛ, ФАП, церкви, молитовні будинки, загальноосвітні школи, спортзали, стадіон, спортивні майданчики, музична школа, ДЮСШ, бібліотеки, етнографічний музей дитячий садок ).

2

Незадовільний стан окремих

приміщень та об'єктів соціальної сфери, окремих господарств

 

 

3

Наявність інфраструктури ( електро-,  водо-,  каналізаційних, телефонних мереж).

3

Недостатній рівень побутових послуг населення

4

Наявність джерела мінеральної води.

4

Не розроблене джерело мінеральної води.

5

Газифікавано 82 % господарств сіл.

5

Незадовільний стан окремих асфальтованих і гравійних доріг.

6

Наявність зони відпочинку, озер та річок.

6

Відсутність підприємств по переробці сільськогосподарської продукції.

7

Сприятлива екологічна обстановка. Відсутність промислових підприємств з шкідливими викидами

7

Недостатньо оргінізований вивіз сміття на сміттєзвалище, відсутність контейнерів, урн для сміття.

8

 Толерантність жителів села. Відсутність міжнаціональних конфліктів.

8

Відсутність підприємств по переробці відходів.

9

Наявність автомобільних доріг районного та обласного підпорядкування

9

Низька ативність населення.

10

 

10

Обмежена кількість робочих місць

11

 

11

Обмежений доступ до інтеренету

12

 

12

 Відсутність програми  стратегічного та перспективного розвитку  села

№ п/п

Шанси

№ п/п

Загрози

1

Залучення інвестицій (державних, іноземних)

1

Міграція населення за межі села та закордон для працевлаштування.

2

Розробка та розлив мінеральної води.

2

Старіння населення.

3

Розвиток сільського туризму

3

Недостатня кількість державних  коштів для розвитку села.

4

Наявність програм державних та регіональних для розвитку села.

  4

 Відсутність цільового кредитування і дотування сільського господарства

5

Розвиток малого і середнього бізнесу

5

Забруднення навколишнього середовища

6

Активізація населення

6

Відсутність інвестицій.

7

Створення нових робочих місць.

7

Політична нестабільність.

8

Активна підтримка міжнародних організацій.

8

Економічна криза

9

Вступ України в Євросоюз.

 

 

 

 5.2  Ціль програми (візія)

 

Великокучурівська громада через 10 років...

 

з високорозвинутою культурою, зі своїми традиціями і звичаями

із стабільним економічним розвитком, з достатнім матеріальним станом жителів і безпечними умовами для проживання, з наявністю місць проведення дозвілля.

 Села Великий Кучурів та Годилів  – це села із зеленими доглянутими вулицями, що вирішило проблему збору і утилізації твердих побутових відходів, з сучасною інфраструктурою, із спортивними і дитячими майданчиками.

  Села в яких звучить дзвінкий дитячий сміх, отримують путівку в життя високоосвічені, культурні, екологічно і естетично грамотні молоді люди,  народжуваність переважає над смертністю.

Наявність центрів культури, робота їх,  в повному об'ємі забезпечить  тісний контакт людей старшого покоління  з молоддю.

 

Будемо щасливими.....

 

Використовуючи джерела державного та приватного фінансування, інвестиційних програм, жителі села зможуть реалізувати всі намічені проекти.

Все це приведе до об'єднання громади, дозволить створити активну ініціативну групу на чолі з лідером сіл, виховати патріотизм місцевих жителів, зберегти традиції і обряди, любов до свого села, поліпшити якість життя, а також все це  сприятиме  толерантному спілкуванню і інтеграції населення, формуванню здорового способу життя у молоді.

 

 

 

 

 

 

 


5.3 Макети плану оновлення сіл Великий Кучурів та Годилів

                                                                                                                                                                                                       Таблиця №  22

Перелік основних проблем

Аналіз

Діагноз

Що є?

Як є?

Що вирізнює?

- Вигідне територіальне розміщення.

 - Розміщення біля обласного (індустріального) центру відкриває можливість працевлаштування.

- Людський потенціал

- Наявність підприємливих і трудолюбивих людей.

- Придністровська дослідна станція садівництва

- Відкриває можливість удосканаленню та підвищення ефективності  сільськогосподарського виробництва.  

- Додаткове джерело надходження коштів до місцевого бюджету.

 

- Мінеральне джерело

 

- Не розроблено

Які виконує функції?

- Соціально-побутові

Бажають бути кращими

- Сільськогосподарські

- Підприємницькі

Ким є мешканці села?

- Проживає 8252 чол. Переважна кількість українці.

 

- Активність населення бажає бути кращою

Джерела доходу?

- Підприємництво (виготовлення весільних прикрас, свічок та інше).

- Работа за межами села та закордоном.

- Пенсії.

- Работа в особистих селянських господарствах.

- Соціальні виплати і допомога.

 

- Низький рівень доходу населення.

- Відсутність сучасної сільськогосподарської техніки.

- Обмежена кількість робочих місць.

Як є організовано?

- Сільська рада

- Виконавчий комітет

- Приватні підприємці

- АПТОВ «Великокучурівське»

- ПДСС

- Релігійні організації

- Рада ветеранів

- Сільське громадське товариство «Мрія»

- Батьківські комітети

- Партійні організації

-Ведуть активну діяльність

-Низька участь молоді в громадському житті села.

Що пропонує дітям та молоді?

- Кружки і секції при Будинку культури та клубі

- Дискотеки

- Спортивні секції та змагання при ДЮСШ

- Спортивні площадки і стадіон

- Дитяча дошкільна установа «Малятко»

- Недостатнє матеріально-технічне оснащення (спортивний інвентар, відео-, аудіо апаратура)

Яким шляхом розвязує проблеми?

- Загальні збори села.

- Громадські слухання.

- Збори громадського товариства.

- Вуличні комітети.

- Розгляд проблем на засіданнях сесії та виконкомах сільської ради

- Звернення до районних та обласних  органів влади

- Відсутність активності в певної частини населення та молоді в обговоренні, вивченні і допомоги у вирішенні тієї чи іншої проблеми села.

 

 

Який має зовнішній вигляд?

- Приміське село з окремими хуторами з індивідуальними садибами, з активним індивідуальним житловим будівництвом з недостатньо розвиненою інфрасткутурою.

 

- Покращення інфраструктури села.

- Недостатня кількість тротуарів, клумб, урн та контейнерів для сміття.

- Невикошені та засмічені придорожні обочини і канави.

Які звичаї і традиції плекають та розвивають?

- Великодні (Пасха).

 - Різдвяні (Новий Рік, Коляда, маланка).

- Храмове свято (день села).

 - Весілля

- Христини

- Державні та національні свята.

- Традиції і звичаї зберігаються.

-        Технічний прогрес негативно впливає на звичаї та традиції

-         

 

 

 

Якими є помешкання та садиби?

- Індивідуальні одно-, трьох поверхові житлові будинки з присадибними ділянками.

- В основному стан помешкань та садиб добрий і дуже добрий.

Який стан оточення та довкілля?

- Сільськогосподарські угіддя обробляються не повністю.

- Довкілля частково в задовільному стані.

- Річки, прибережні та придорожні лісосмуги частково засмічені.

 

- Нераціональне використання землі.

- Відсутність фінансування програм розвитку сільських територій та їх благоустрою.

- Мають місце стихійні сміттєзвалище

- Відсутність гноєсховища.

- Відсутність промислових підпрриємств.

- Невисокий рівень забруднення землі ядохімікатами.

 

Яким є сільське господарство?

- АП ТОВ Великокучурівське

- Придністровська дослідна станція садівництва

- Індивідуальні сільськогосподарські виробники.

- Фермерські господарства .

- Особисте селянське господарство.

- Дрібно-товарне ведення сільськогосподарського виробництва.

- Малоефективне використання земель через відсутність техніки та сучасноих технологій виробництва

 

 

Які є комунікаційні сполучення?

- Асфальтовані дороги.

- Гравійні дороги.

- Телефонізація (85%)

- Комп’ютеризація  (15%).

- Транспортне сполучення.

- Залізничне сполучення.

- Асфальтовані та гравійні дороги потребують постійного ремонту (середньотехнічний стан).

- Бракує тротуарів для пішоходів.

 

 

Інше(вагомі елементи структури села)

- Великокучурівська ЗОШ

- Задовільний стан школи. Необхідна газифікації  котельні та огорожа території, заміна вікон та метелопластикові, ремонт фасаду

 

- Будинок культури та клуб

-Вимагає капітального ремонту приміщень та опалювальної системи.

-Відсутність санвузлів всередині приміщення.

- Необхідна сучасна апаратура.

 

 

 

- Стадіон

 

- Необхідна реконструкція стадіону та ремонт роздягальні.

- Покращення матеріально-технічної бази.

 

- Приміщення старої школи

- Реконструкція приміщення старої школи під дитячу дошкільну установу та облаштування краєзначого музея села

 

 

- Сільська дільнична лікарня

 

- Будівництво додаткового корпусу ренген кабінету та діагностичного центру.

 

- Дитячий садок «Малятко»

- Необхідність дитячого садка в с. Годилів.

- Будівництво харчового блоку

- Газифікація котельні.

-Облаштування дитячих майданчиків.

 

 

- Відділення зв’язку в с. Годилів

- Виділення відділення в окреме приміщення (будівництво)

 

 

- Пожежна частина

- Оснащення пожежної частини сучасним обладнанням


Макет плану оновлення сіл Великий Кучурів та Годилів

                                                                                                                                                                                 Таблиця № 23

 

Основні елементи плану

Прогноз

Програми

Проекти

Звернення до зовнішніх організацій

Як має бути?

Що треба зробити?

Яким чином?

 

Що вирізнює?

- Розвиток сфери послуг

- Будівництво готелів, ресторанів, кафе,  АЗС

-  Благоустрій села та прилеглих територій

-Виділення бюджетних коштів

- Залучення приватних інвестицій підприємців

 

 

- Сільська рада

- Інвестори

-Використання мінеральної води, як лікувальної та столової.

- Будівництво лінії по розливу води та кабінету для лікування при сільській дільничній лікарні

- Залучення приватних інвестицій підприємців

 

-  Інвестори

- Впровадження новітніх технологій

- Виведення і висадження нових сортів садженців

-Залучення державних та європейських програм

 

 

- Сільська рада

-        Українська академія аграрних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні елементи плану

Прогноз

Програми

Проекти

Звернення до зовнішніх організацій

Як має бути?

Що треба зробити?

Яким чином?

 

Які має виконувати функції?

- Проживання сільського населення направляти на покращення соціально-побутових умов

- Розвиток сільського господарства

- Збереження культурної мпадщини

- Сприяти розвитку малого і середньоо бізнесу, зеленого туризму та агротуризму

- Розвиток інфраструктури села

- Створення нових робочих місць

- Підвищення культури в населення

- Сприяння розвитку народних місцевих промислів

- Залучити кошти жителів села і сільської ради

- Залучення приватних інвестицій

- Залучення державних і міжнародних програм

- Сільська рада

- Жителі села

- Інвестори

- Підприємці

 

Якими мають бути мешканці?

- Соціально-активними

- Національно-свідомими

- Підприємливими

- Освіченими

- Працьовитими

- Підвищення культурно-освітнього рівня населення

- Пропоганда здорового способу життя

- Проведення культурно-масових заходів, створення нових секцій та гуртків, проведення спортивних турнірів

- Проведення навчальних семінарів

- Максимальне використання наявної матеріальної бази та духовно-культурної спадщини

-Сільська рада

 -Жителі села

- Релігійні організації

- Школи

- Будинок культури, клуб

- міжнародні оргінізатори-донори

 

Які мають бути джерела доходу?

 

- Стабільний і високий рівень доходів мешканців села

- Наявність альтернативних джерел доходів

-Сприяння розвитку сільської території

- Сприяння в сфері реалізації продукції

- Створення умов розвитку альтернативних джерел доходів

 

-Правова та інформаційна допомога утворення виробничих сільськогосподарських кооперативів, асоціацій, товариств

- Проведення навчальних лекцій та семінарів

- Залучення допомоги сільської ради РДА, районної ради, центру зайнятості та кредиторів, громадських міжнародних організацій

- Сільськарада

- Громадські організації

- Релігійні організації

- ассоціації

-кредитні союзи

- Громадські та міжнародні організації

 

Основні елементи плану

Прогноз

Програми

Проекти

Звернення до зовнішніх організацій

Як має бути?

Що треба зробити?

Яким чином?

 

Як має бути організоване населення?

- Активізація населення

- Організація товариств розвитку села та сільських територій

-

- Інформування жителів села про програми та можливості оновлення села, шляхом проведення зборів, семінарів, лекцій

- Доведення до населення інформації про можливість впровадження новітніх технологій та сучасних методів господарювання

- Інформування про реальний стан справ

- Створення ініціативних груп

- Використання потенціалу та енергію життєво-активних осіб (лідерів)

 - Організація зустрічей по обміну досвідом з іншими територіальними громадами

- Сільська рада

- Релігійні організації

- Громадські міжнародні організації, фонди.

- Міжнародні організації - донори

Що має пропонувати дітям та молоді?

- Всебічний розвиток дітяй та молоді як особистості

 

- Ремонт Будинку культури та клубу

- Реконструкція стадіону – Заміна вікон в школі

- Реконструкція старої школи під дитячий садок

- Будівництво дитячого садка в с. Годилів та дитячих майданчиків при ДДУ

-Створення і модернізація матеріально-технічної бази в Будинку культури та спортивного інвентаря при ДЮСШ

 

 

 

- Виділення коштів з фонду розвитку сільської ради

- Залучення коштів місцевого, районного та обласного бюджетів

- Залучення коштів спонсорів

- Реалізація місцевих і державних проектів

- Інвестиційні міжнародні програми

 

 

 

 

- Сільська рада

- Школи

- Будинок культури

- Батьківський комітет

- РДА та ОДА

- Спонсори

- Міжнародні організації-донори

Основні елементи плану

Прогноз

Програми

Проекти

Звернення до зовнішніх організацій

Як має бути?

Що треба зробити?

Яким чином?

 

Яким шляхом має розв’язувати проблеми?

- Обговорення проблемних питань на зборах, громадських слуханнях, вуличних комітетах, трудових колективах, сесіях, виконкомах сільської ради – та прийняття відповідних рішень

-Аналіз наявних фінансово-матеріальних ресурсів і можливостей

- Складання стратегії розвитку розв’язання проблемних питань

 

 

- Створення інвестиційних умов для залучення додаткових фінансів

- Залучення різних гілок влади і тісна співпраця з ними

- Використання бази можливостей структурних підрозділів, організацій та населення, які знаходяться на сільській території

 

- Сільська рада

- Жителі села

- РДА та ОДА

- Регінальні програми та фонди

Який має бути зовнішній вигляд?

- Благоустроєний, естетично привабливий, екологічно-чистим, економічно-розвиненим з розвинутрою інфраструктури та сферою побутового обслуговування.

- Ремонт фасадів, будинків та об’єктів соціальної сфери

- Будівництво, ремонт доріг і тротуарів

- Встановлення контейнерів та урн для сміття

- Озелення села

- Завершення освітлення вулиць

 

 

- Проведеня конкурсів на самий кращий будинок, господарство, вулицю

- Активна співпраця чільської ради населення та дорожніх служб

- Залучення програм та коштів місцевої влади, спонсорів, жителів села

- Організація вивозу сміття

 

 

- Сільська рада

-Жителі села

- Дорожні та будівельні організації

- Спонсори

- Регіональні фонди

- міжнародні організацій-донори

- РЕС

 

 

 

Основні елементи плану

Прогноз

Програми

Проекти

Звернення до зовнішніх організацій

Як має бути?

Що треба зробити?

Яким чином?

 

Які звичаї і традиції слід плекати та розвивати?

- Збереження та відновлення обрядів, традицій, звичаїв минулих поколінь та примноження їх в сьогоденні

- Забезпечити існування, функціонування та передачу місцевої культурної спадщини із покоління в покоління

 

 

 

- Створення краєзнавчого музея села

- Оргізація зустрічей старожилів села із молодим поколінням

- Проведення виставок, свят, фестивалів, національної одежі та ремесла

 

 

 - Жителі села

- Сільська рада

- РДА

 - Релігійні організації

- Спонсори

- Рада ветеранів

- Архів РДА

 

 

 

Якими мають бути помешкання та садиби?

- Благоустроєні, естетично-привабливі із сучасним побутовим обладнанням згідно сучасного технічного прогресу

- Розвиток агросадиб та зеленого туризму

- Приведення в належний вигляд будинків, присадибних ділянок, господарських будівель

- Заходи по озелененню господарства

 

- Проведення семінарів, навчань по естетичному оформленню агросадиб, у відповідності до архітектурних вимог

- Конкурс на кращий двір, усадьби

- Облаштування місць для побутових відходів та гноєвосховищ

 

 

 

- Сільська рада

- Комунальні підприємства

-Жителі села

 

Яким має бути стан оточення та  довкілля?

- Екологічно чистим

 

- Раціонально використовувати землі і природні ресурси

- Ліквідація стихіних сміттєзвалищ

- Очистка від сміття придорожніх та при бережніх смуг

-Запровадження екологічно чистих технологій виробництва с/г продукції

- Організація забезпечення збору та вивозу сміття та встановлення контейнерів та урн

- Посилений контроль за збереженням навколишнього середовища

- Сільська рада

- Фермери

- С/г підприємства

- Жителі села

- комунальні підприємства

-         громадські міжнародні організації-донори

 

 

 

Основні елементи плану

Прогноз

Програми

Проекти

Звернення до зовнішніх організацій

 

Як має бути?

Що треба зробити?

Яким чином?

 

Яким має бути сільське господарство?

- Раціональним,

- Технологічно сучасним

- Організованим

- Не шкідливим для навколишнього середовища

- Вирощування екоклогічно чистиої с/г продукції

- Запровадження сучасних технологій вирощування с/г культур

- Закупка сучасної с/г техніки

- Раціональне використання землі

- Організація с/г кооперативів, фермерських господарств, товариств, спілок та інших

- Участь в регіональних та державних програмах, лізингах

- Залучення кредитів в банках

 

- Сільська рада

-Комунальні підприємства

-Приватні підриємці та інвестори

-Міжнародні організації-донори

Які мають бути комунікаційні сполучення?

- Асфальтовані дороги віжремонтовані, екологічно безпечні, технічно справні, належної якості, відповідно стандартизовані, які забезпечуть потреби населення

- Капітальний ремонт існуючих комунікаційних систем, водопроводу, каналізацій, очистних споруд

- Будівництво і реконструкція доріг і тротуарів з твердим покриттям і

- Залучення бюджетних коштів приватних та інвестиціних капіталовкладень

- Державні та міжнарожні регіональні програми

- Будівництво відділення зв’язку в с. Годилів

Сільська рада

-Комунальні підприємства

-Приватні підриємці та інвестори

-Міжнародні організації-донори

Інше (вагомі елементи структури села)

- Відповідність сучасним вимогам

- Модернізація шкіл, культурно-освітніх закладів, ДЮСШ, дитячо-дошкільної установи, сільської дільничної лікарні, пожежної частини

 

 

- Придбання необхіжних матеріалів

-Забезпечення новітньою апаратурою

- Капітальний ремонт системи опалення та газифікація котельні

-Ремонт стадіону та будівництво дитячої спорт площадки

- Заміна вікон в школі на метелопластикові

- Будівництво ренген кабінету та діагностичного центру

- Оновлення, оснащення пожежної частини

- Районий бюджет

- Батьківський комітет

- Піприємства

- Жителі села

- Міжнародні організації-донори


5.4.Опис пріоритетних направлень реалізації програми оновлення сіл Великий Кучурів та Годилів

                                                                                                                       Таблиця №24

 

Пріоритет 1

 

Поліпшення культурно-освітньої інфраструктури

Пріоритет 2

 

Оновлення технічної інфраструктури

Пріоритет 3

 

Створення додаткових робочих місць для жителів села.

Мета 1

Мета 2

Мета 1

Мета 2

Мета 1

Розвиток соціальної інфраструктури

Розвиток спортивно-оздоровчої бази

Оновлення комунікацій

Поліпшення

інфраструктури навколишнього середовища

Підвищення рівня інформованості жителів села.

Проекти:

 

1.Реконструкція приміщення старої школи під дитячу дошкільну установу

 

 

 

 

 

2. Ремонт, модернізація, газифікація, благоустрій дитячого садка «Малятко»

 

3. Капітальний ремонт клубу с. Годилів та фасаду Будинку культури в с. Великий Кучурів, модернізація опалювальної системи

 

4. Модернізація опалювальної системи та газифікації котельні ЗОШ с. Великий Кучурів, заміна вікон на метелопластикові в школах

 

 

 

 

Проекти:

 

1.Оновлення і модернізація

стадіону та роздягальні

 

 

 

 

 

 

2. Будівництво дитячої спортивної площадки в с. Годилів (ПДСС)

 

 

3.Створення дитячого ігрового  майданчика, місць  відпочинку  з озелененням.

 

Проекти:

 

1.Покращення стану доріг та облаштування тротуарних пішохідних доріжок

 

 

 

 

2. Модернізація  комунікаційних мереж  та будівництво каналізаційних систем в с. Годилів (ПДСС)

 

 

 

 

 

Проекти:

 

1. Ліквідація стихійних звалищ, забезпечення села урнами і контейнерами для збору сміття, організація вивозу сміття.

 

2.  Раціональне використання природних ресурсів, шляхом освоєння мінерального джерела

Проекти:

 

1.Навчання жителів новим видам діяльності, яким можна займатися в селі, інформування про перспективні сільськогосподарські культури і технології їх обробітку.

 

2.Залучення інвестицій

 

 

5.5.Графік реалізації програми оновлення

сіл Великий Кучурів та Годилів

                                                                                                                         Таблиця № 25

 

№ п/п

Назва проекта

Завдання

Дата реалізації

Джерела фінансування

1

2

3

4

1

Реконструкція приміщення старої школи під дитячу дошкільну установу

2011-2014

- Сільська рада

- Жителі села

- Районий бюджет

- Підприємці

- Фонди 1.2.3.5

 

2

Ремонт, модернізація, газифікація, благоустрій дитячого садка «Малятко»

2010-2013

- Районий бюджет

- Сільська рада

- Жителі села

- Підприємці

3

Капітальний ремонт клубу с. Годилів та фасаду Будинку культури в с. Великий Кучурів, модернізація опалювальної системи

 

2010-2012

- Сільська рада

- Районий бюджет

- Підприємці

- Жителі села

4

Модернізація опалювальної системи та газифікації котельні ЗОШ с. Великий Кучурів, заміна вікон на метелопластикові в школах

 

2010-2015

- Сільська рада

- Районий бюджет

- Підприємці

- Фонди 1, 2, 3

5

Оновлення і модернізація

стадіону та роздягальні

 

2011-2015

- Сільська рада

- Районий бюджет

- Підприємці

- Фонди 1, 2, 3

6

Будівництво дитячої спортивної площадки в с. Годилів (ПДСС)

2010-2011

- Сільська рада

- Районий та місцевий бюджет

- Підприємці

- Комунальне підприємство

- Фонд 1,2*

7

Створення дитячого ігрового  майданчика, місць  відпочинку  з озелененням.

2010-2015

- Сільська рада

- Районий бюджет

- Підприємці

 

8.

Покращення стану доріг та облаштування тротуарних пішохідних доріжок

2010-2019

- Сільська рада

- Районий та обласний бюджет

- Підприємці

- Фонди 1,2,3

9

Модернізація  комунікаційних мереж  та будівництво каналізаційних систем в с. Годилів (ПДСС)

2010-2012

 

- Сільська рада

- Районий бюджет

- Підприємці

- Жителі села

- Комунальне підприємство

10

Ліквідація стихійних звалищ, забезпечення села урнами і контейнерами для збору сміття, організація вивозу сміття.

2010-2012

- Сільська рада

- Районий бюджет

- Підприємці

- Жителі села

11

Раціональне використання природних ресурсів, шляхом освоєння мінерального джерела

2010-2015

- Сільська рада

- Районий та обласний бюджет

- Підприємці

- Фонди 1,2,3

12

Навчання жителів новому вигляду діяльності, яким можна займатися в селі, інформування про перспективні сільськогосподарські культури і технології їх обробітку.

2010-2019

- Сільська рада

- Района рада

- Підприємці

- Жителі села

13

Залучення інвестицій

2010-2019

- Сільська рада

- Районна рада

- Підприємці

- Жителі села

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.Система впровадження програми та джерела її фінансування

 

Програма оновлення сіл Великий Кучурів та Годилів розроблена відповідно до Закону України «Про впорядкування населених пунктів», Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Концепції Загальнодержавної Програми соціального розвитку сіл на період до 2011 року, Державною цільовою Програмою розвитку українського села на період до 2015 року,  програмою соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади Великокучурівської  сільської ради на 2009-2019 роки

Реалізація програми передбачає наступні етапи:

1.       Проведення зборів громадян для виявлення першочергових проблем села і формування ініціативних груп.

2.       Розробка проекту програми по оновленню села.

3.       Винесення проекту програми на загальне обговорення.

4.       Внесення пропозицій по зміні і доповненню проекту програми.

5.       Затвердження програми на засіданні сесії Великокучурівської сільської ради і виконавчого комітету.

6.       Ознайомлення жителів сіл із затвердженою програмою.

7.       Складання проектно- кошторисної документації.

8.       Пошук джерел фінансування.

9.       Виконання робіт (з обов'язковою  участю жителів села).

При плануванні і реалізації програми  необхідно привернути засоби державного і місцевого бюджету (що виділяються на розвиток сільської місцевості), Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, а також засоби, що виділяються на виконання програм розвитку підприємництва, туризму, підтримки молоді і інших джерел.

Додатковими джерелами фінансування можуть служити:

-мікрокредити банків;

-засоби республіканського і регіонального фонду підтримки підприємництва на реалізацію соціальнозначимих проектів

- інвестиції в житлово-комунальне господарство села.

-інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Крім того необхідно врахувати допомогу самих жителів сіл Великого Кучурова та Годилова у вигляді добродійних внесків і участі в проведенні будівельних робіт. Також необхідно використовувати засоби міжнародних організацій і фондів
Словник термінів

 

Пріоритети розвитку - це головне керівництво в справі реалізації програми

 

Мета – це мрія, до якої ми прагнемо в ході реалізації програми.

 

Регіон – окрема адміністратівно- територіальна одиниця адміністративно-територіальної системи – Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь.

 

Район – субрегіональна адміністративно-територіальна одиниця адміністративно-територіальної системи - Автономної Республіки Крим, інших регіонів України.

 

Стратегія – стратегічний план регіонального розвитку, що визначає цілі, пріоритети, напрями стійкого економічного і соціального розвитку окремого регіону  на середньостроковий період

(4-6 років) і довгостроковий період (10-15 років).

 

Програма соціально-економічного розвитку – документ, що розробляється для стимулювання економічного і соціального розвитку регіону або району в короткостроковій перспективі. Програма містить оцінку поточної економічної і соціальної ситуації, визначає пріоритетні напрями розвитку, цілі і заходи на один рік, а також визначає показники результативності діяльності, які використовуються для оцінки досягнення мети і запланірованнних результатів.

 

Впорядкування населених пунктів – комплекс робіт по інженерному захисту, розчищенню, осушенню і озелененню територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних заходів по поліпшенню мікроклімату, санітарному очищенню, зниження рівня шуму та інші, які здійснюються на терріторіїі  населеного пункту з метою його раціонального використання, належного змісту і охорони, створення умов по захисту і відновленню сприятливою для життєдіяльності людини навколишнього середовища.

 

Територія – сукупність земельних ділянок використовуваних для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, дорогий, площ, набережних, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, учбових, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських і ін. об'єктів у межах населеного пункту.

 

Зміст територій в належному стані – використання території за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил впорядкування території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об'єктів впорядкування.

 

Заходи щодо впорядкування населених пунктів – роботи по оновленню, належному змісту і раціональному використанню територій, охороні і організації впорядковування об'єктів впорядкування з урахуванням особливостей їх використання.

 

Заходи щодо впорядкування населених пунктів – роботи по оновленню, належному змісту і раціональному використанню територій, охороні і організації впорядковування об'єктів впорядкування з урахуванням особливостей їх використання.

 

SWOT-аналіз – аналіз, результати аналізу зовнішніх чинників і внутрішнього аналізу, що підсумовують і об'єднуючий, що класифікує чинники, що визначають стратегію по чотирьох групах: сильні сторони, слабкі сторони, можливості і погрози.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси та інфраструктура

Населення (за останнім переписом): 6210 чол.

Відстань до міста Чернівці: 7 км.

Покриття мобільним телефонним зв’язком: МТС, Київстар,  Beeline,  Jeans, Djuce.

Заклади:

 

1

Пошта

Є

2

Міліція

Є

3

Медичні заклади

Є

4

Банківські установи

Є

5

Навчальні заклади

Є

6

Клуби, бібліотеки, заклади культури

Є

7

Культурно-мистецькі колективи

Немає

8

Краєзнавчі, художні, меморіальні музеї

Є


Традиційні народні промисли:

  1. Виготовлення весільних прикрас.
  2. Виготовлення парафінових свічок.

Природні ресурси, пам’ятки:

 

1

Лісові угіддя

Немає

2

Угіддя реліктових, лікарських рослин

Немає

3

Водні ресурси (річки, мінеральні / лікувальні джерела)

Є

4

Гори (схили, тощо)

Є

5

Інші природні ресурси (мінерали, копалини, тощо)

Немає

6

Пам’ятки природи (печери, скелі, урочища,  тощо)

Немає

7

Пам’ятки історії та архітектури (замки, церкви, тощо)

Є

 

Додаткова інформація

Чим пишається громада?

Гарними краєвидами, славними працьовитими  людьми.

Генеральний план села


Фотогалерея