Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Комарівський старостинський округ

Новини

02.04.2010 12:10

Відбулася чергова сесія сільської ради |  Діяльність органів місцевого самоврядування

від 21.01.2009 № _______

Розподіл видатків на 2009 рік

за головними розпорядниками

грн.

Код Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

головного

з них: з них: в тому

розпоряд- Назва головного

Всього оплата з них: комунальні з них: в тому РАЗОМ

ника коштів розпорядника коштів спожива-ння з них: з них: в тому РАЗОМ

спожива-ння числі

праці послуги та розвитку Всього оплата комунальні бюджет

праці послуги та розвитку

енергоносії енергоносії розвитку

Назва КТКВ енергоносії розвитку

КТКВ

001 Комарівська сільська рада 1116700,00 1116700,00 665104,00 67827,00 0,00 116400,00 26400,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 1233100,00

10000 Державне управлiння 179375,00 179375,00 128200,00 1587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179375,00

10116 Органи мiсцевого самоврядування 179375,00 179375,00 128200,00 1587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179375,00

60000 Правоохоронна дiяльнiсть та 43325,00 43325,00 30410,00 1740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43325,00

забезпечення безпеки держави

60702 Місцева пожежна охорона 43325,00 43325,00 30410,00 1740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43325,00

70000 Освiта 571300,00 571300,00 291100,00 47800,00 0,00 13700,00 13700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585000,00

70101 Дошкiльнi заклади освiти 571300,00 571300,00 291100,00 47800,00 0,00 13700,00 13700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585000,00

80000 Охорона здоров`я 229300,00 229300,00 158444,00 6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229300,00

80300 Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм 229300,00 229300,00 158444,00 6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229300,00

спецiалiзованих полiклiнiк та

загальних i спецiалiзованих

стоматологiчних полiклiнiк)

90000 Соцiальний захист та соцiальне 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

забезпечення

90412 Iншi видатки на соціальний захист 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

населення

100000 Житлово-комунальне господарство 2100,00 2100,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,00

100203 Благоустрiй мiст, сіл, селищ 2100,00 2100,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,00

110000 Культура i мистецтво 90300,00 90300,00 56950,00 8500,00 0,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91600,00

110201 Бiблiотеки 24891,00 24891,00 18200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24891,00

110204 Палаци i будинки культури, клуби та 65409,00 65409,00 38750,00 8500,00 0,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66709,00

iншi заклади клубного типу

170000 Транспорт, дорожнє господарство, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400,00

зв`язок, телекомунiкацiї та

iнформатика

170703 Видатки на проведення робіт, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400,00

пов`язаних з будiвництвом,

реконструкцiєю, ремонтом i

утриманням автомобiльних дорiг

240000 Цiльовi фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96000,00 6000,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 96000,00

Код Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

головного

з них: з них: в тому

розпоряд- Назва головного

Всього оплата з них: комунальні з них: в тому РАЗОМ

ника коштів розпорядника коштів спожива-ння з них: з них: в тому РАЗОМ

спожива-ння числі

праці послуги та розвитку Всього оплата комунальні бюджет

праці послуги та розвитку

енергоносії енергоносії розвитку

Назва КТКВ енергоносії розвитку

КТКВ

240602 Утилізація відходів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000,00 5000,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 95000,00

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої влади

Всього видатків 1116700,00 1116700,00 665104,00 67827,00 0,00 116400,00 26400,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 1233100,00

0 0