Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Кам'янська сільська рада

Сесії

Сесія №1 запланова на 2015-11-17

Протокол І сесії   Кам’янської сільської ради УІІ скликання від 17.11.2015 року

Сесія №50-5/2011 від 14.07.2011

                                        У  сесія      УІ  скликання

 

РІШЕННЯ № 50-5 / 2011

 

14 липня 2011 року                                                                  с.   Кам»яна

          

Про встановлення місцевих

податків і зборів

 

         Керуючись Законом України  ст.26 “Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997р. № 280/97-ВР та на підставі ст.265, 266, 267, 268 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010р  

 

                           СІЛЬСЬКА  РАДА   В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Встановити та ввести в дію на території сільської ради слідуючі місцеві податки і збори:

·        Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

·        Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

·        Туристичний збір

 

2.     Затвердити Положення по слідуючих місцевих податках і зборах:

·        Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

·        Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

·        Туристичний збір

 

 

3.     Раніше прийняте рішення про встановлення місцевих податків і зборів вважати таким, що втратило чинність.

 

 

 

Сільський голова                                                             В.І.Гідора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням V сесії  Кам»янської ради VІ скликання

від 14.07. 2011р. №50-5/2011

 

 

Положення

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статі 265 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010р.. та статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” від  21.05.97 року №280/97-ВР.  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки   на підставі Прикінцевих положень Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010р. набирає чинності з 1 січня 2012 року.                                                                               

 

2. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об'єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

4. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

5. Ставки податку

Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку становлять 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

5.  Порядок нарахування та строки сплати податку

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

5.1 Порядок обчислення суми податку

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

5.2 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

5.3. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

5.4. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

6.  Відповідальність платників і контроль податкових органів

Відповідальність за повноту та своєчасну сплату покладається на платників податку. За несвоєчасну сплату податку платники несуть відповідальність у порядку, визначеному Податковим Кодексом.

Контроль за сплатою збору покладається на державну податкову інспекцію у Сторожинецькому районі.

 

 

 


Секретар _ ради

С.С.Грицяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сесія №49-5|2011 від 14.07.2011

 

 

                                             У  сесія   УІ   скликання

 

                                      РІШЕННЯ  № 49  -  5  / 2011

 

 

14   липня     2011  року                                                         с.Кам"яна

 

Про роботу дільничого інспек-

тора по посиленню боротьби із

злочинністю  та дотримання

правопорядку в селі .

 

 

 

                            Заслухавши та обговоривши доповідь дільничого інспектора РВ УМВС    " Про роботу дільничого інспектора по посиленню боротьби із злочинністю та дотримання правопорядку в селі "  сільська  рада  відмічає ,  що на виконання  Указу  Президента  України  " Про  комплексну  програму  профілактики  злочинності  на 2010-2015 роки " дільничим інспектором РВ УМВС  , виконкомом  сільської ради  проводиться певна  робота  з  профілактики злочинності  та правопорядку  в населених пунктах  сільської ради. Основна їх увага  зосереджена  на вдосконалення  форм і методів боротьби  із злочинністю , розкритті і розслідуванні злочинів.

                           Це питання постійно  стоїть на контролі.

                           Менше  стало  порушень громадського  порядку .

                           Однак  поряд  із  зниженням  злочинності  залишається високий рівень  адміністративних  правопорушень , як дрібне  хуліганство, сімейних  дебоширів.

                             За  6  місяців   по сільській раді  розглянуто 54 заяви зареєстрованих в Сторожинецькому  РВ УМВС  49   з яких  відмовлено в порушенні  кримінальної  справи. Додатково поставлено  на облік   осіб , що зловживають спиртними  напоями , як сімейні дебошири  11   осіб.

                             Ці  та інші  правопорушення мають місце  тому , що  недостатньо  проводиться робота  з пропаганди  знань  серед населення  медичними , депутатами  сільської  ради  , активом  села.

 

 

                                                

 

                                          -                       2                      -

 

                            Виходячи з необхідності  рішучого посилення  боротьби із злочинністю   , захисту життя , здоров"я  та  майнових  інтересів  громадян , радикального  зміцнення  правопорядку   

 

 

 

                               СІЛЬСЬКА  РАДА  В И Р І Ш И Л А  :

 

 

 

             1.  Дільничому інспектору   РВ  УМВС  , виконкому  сільської  ради , керівникам  організацій , установ , підприємств  всіх  форм  власності , здійснювати  практичні  заходи  по  забезпеченню  зразкового  громадського  порядку , попередженню  і припиненню  правопорушень , викоріненню  причин , що породжують  злочинність  та інші  громадські дії з боку  окремих громадян  на території сільської ради , з цією метою :

              1.1.  Удосконалювати  стиль і методи  роботи  дільничого інспектора РВ УМВС , забезпечити  своєчасне  розкриття  злочинів , крадіжок та інших правопорушень.

             1.2.   Дільничому  інспектору РВ УМВС спільно з  депутатами  щомісячно   проводити  рейдові перевірки по селу  по виявленню крадіжок , самогоноваріння , вирощування  на присадибних ділянках маку.

             1.3.    Дільничому інспектору брати участь  під час проведення масових заходів  по виявленню осіб , які   перебувають у п"яному  стані  в  Будинку культури , сільському клубі , барах і порушують  громадський порядок .

              1.4.  Постійно  тримати під контролем  та  сприяти у працевлаштуванні  осіб , які  повернулися з місць позбавлення  волі.

               2.    Зобов"язати  культосвітні , медичні установи  постійно виступати  перед населенням по роз"ясненню  правового  законодавства , вести протиалкогольну пропаганду , розкривати шкідливість алкоголю , його негативний  вплив  на економіку , побут  , моральне  обличчя  і свідомість людей.

               3.          Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань  регламенту , депутатської діяльності , етики та законності  і про його виконання доповісти  сесії сільської ради  в червні 2012 року

 

 

               СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                   В.І.ГІДОРА