Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сторожинецький район

Новини

22.04.2013 12:43

Запрошуємо до участі у конкурсі бізнес-планів |  Проекти та інвестиції

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс бізнес-планів
 
1. Мета конкурсу.
1.1. Обласний конкурс бізнес-планів (далі - Конкурс) серед мешканців малих міст Буковини  є громадською ініціативою, підтриманою Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ і має на меті підвищення соціальної активності жителів малих міст, в першу чергу, молоді,  залучення людських ресурсів та впровадження інноваційних підходів до становлення та розвитку малого підприємництва.

2. Завдання Конкурсу.
     - навчання  бажаючих  основам  підприємництва шляхом проведення
семінарів спільно з районними та міськими центрами зайнятості;
     - надання методично-консультативної допомоги підприємцям - початківцям  щодо організації власного бізнесу;
     - допомога у впровадженні перспективних проектів у життя.
 
3. Оргкомітет Конкурсу.
3.1. Організатором Конкурсу виступає    Чернівецька обласна громадська організація «Асоціація виробників Буковини» (м. Чернівці). Співорганізатори – мерії малих міст Буковини та районні і міські центри зайнятості у Чернівецькій області.
3.2. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також інші громадські організації, благодійні фонди, комерційні структури,  які поділяють мету Конкурсу та здатні надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу.
3.3. До організації Конкурсу не можуть залучатися політичні партії чи об'єднання. Конкурс носить виключно неполітичний характер.
3.4. Вирішення поточних організаційних питань покладається на Асоціацію виробників Буковини.
3.5. Асоціація виробників Буковини повноважна приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу та проводити консультації по спірних питаннях з GIZ, але не має права втручатися в роботу Конкурсного журі та впливати на оцінку робіт.
3.6. Асоціація виробників Буковини в ході проведення конкурсу зобов'язана надавати учасникам Конкурсу консультаційну підтримку з організаційних питань та з питань підготовки конкурсної заявки. Контактною особою виступає директор організації Неля Малько - тел. 0503740872,            e-mail: malko2005@ukr.net.
 
4. Висвітлення Конкурсу
4.1 Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, методичні та інші інформаційні матеріали склад журі, оперативні новини та висвітлення результатів Конкурсу відбувається на Інтернет-сайті Асоціації виробників Буковини www.avb.at.ua, а також розповсюджується через мерії малих міст та центри зайнятості.
4.2. Співорганізатори оголошують про початок проведення Конкурсу через власні Інтернет-сайти, соціальні Інтернет-мережі та засоби масової інформації.
4.3. Для висвітлення перебігу та результатів Конкурсу запрошуються районні та обласні  засоби масової інформації в якості інформаційних партнерів Конкурсу.
 
5. Терміни проведення Конкурсу:
5.1. Конкурс розпочинається 10 квітня 2013 року та триває до 20 червня 2013 року включно.
5.2. Оцінка робіт та визначення результатів Конкурсу проводиться до 25 червня 2013 року, оприлюднення результатів Конкурсу – 26 червня 2013 року.
5.3. Нагородження переможців та призерів Конкурсу відбудеться 26 червня 2013 року.
 
6. Умови проведення Конкурсу
     6.1. У  Конкурсі  беруть  участь  громадяни, що проживають в малих містах Чернівецької області.
     6.2. Для участі в Конкурсі претенденти подають:
     -    заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);
     -     бізнес-план.
     6.3. Бізнес-план має містити:
     дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та
послуги,  позиціонування товару  на  ринку,  його  відмінні  риси,
належну   кваліфікацію  майбутнього  персоналу;  опис  обладнання,
відомості про джерела постачання  сировини,  матеріалів,  а  також
гарантії їх стабільності, залучення субпідрядних організацій, план
маркетингу,  забезпечення  конкурентоспроможності   продукції   та
послуг,   механізм  ціноутворення,  методи  стимулювання  продажу,
рекламний бюджет, кадрову політику та іншу інформацію відповідно до вказівок по написанню бізнес-плану, які додаються до даного положення.
    
    Бізнес-план повинен   бути   викладений  українською або російською   мовою  та оформлений таким чином:
     - має  містити  резюме бізнес-плану обсягом 1 -1,5 сторінки
друкованого тексту формату А4;
     - мати  обсяг  до  10  сторінок друкованого тексту формату А4
(текстовий редактор - MS Word, шрифт основного  тексту  -
Times New  Roman,  розмір  шрифту  (кегель)  -  14, без врахування додатків.

6.4. Для участі в Конкурсі учасник має надіслати свою конкурсну заявку одним із доступних способів:
-            в електронному вигляді через мережу Інтернет на електронну адресу aswb@ukr.net з приміткою у темі "На конкурс"
-            або в друкованому чи письмовому вигляді на поштову адресу Асоціації виробників Буковини: 58000, місто Чернівці, вул. Гоголя, 12. Датою вважається дата відправки поштового повідомлення.
6.5. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію чи розміщення в Інтернет - ресурсах роботи або її частини. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства.
6.6. Подані на Конкурс роботи не рецензуються та не повертаються.
 
7. Оцінка робіт та визначення переможців
7.1. Для оцінки робіт організатори Конкурсу формують Конкурсне журі у складі не менше 5 осіб. Конкурсне журі  має бути сформоване не пізніше 1 червня 2013 року.
7.2. Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним правилам Конкурсу здійснює "Асоціація виробників Буковини" як організатор Конкурсу та спеціально залучені на безоплатній основі компетентні особи.
7.3.  Конкурсне журі визначає найкращі роботи, які отримують І, ІІ та ІІІ місця. Цікаві роботи, які не стануть переможцями Конкурсу, будуть відзначені заохочувальними призами та грамотами.
 7.4. Кожен член журі оцінює конкурсну заявку по 10-бальній системі. Бали сумуються і по загальній сумі визначаються переможці.

Оцінювання робіт здійснюватиметься експертною комісією за такими критеріями:
1.    відповідність вимогам до структури бізнес-плану;
2.    наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;
3.    ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);
4.    забезпечення створення нових робочих місць;
5.    оригінальність,  обґрунтованість та інноваційність ідеї;
6.    соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.
Переможцем визначається учасник, конкурсна заявка якого набирає максимальну кількість балів. Наступні місця розподіляються по спадаючій відповідно до кількості отриманих балів.
7.5.  Результати Конкурсу будуть оголошені Конкурсним журі через офіційні Інтернет - сайти організаторів Конкурсу,  а також через засоби масової інформації, та оприлюднені на "круглому столі" 26 червня 2013року.
Переможцям Конкурсу, а також учасникам, чиї роботи були відзначені заохочувальними призами, при умові їх відсутності на "круглому столі" надсилаються повідомлення електронною поштою, поштою чи у будь-який інших доступний спосіб.
7.6.   Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.
7.7. Учасники Конкурсу запрошуються до участі у підсумковому "круглому столі",  який відбудеться у м. Чернівці в день нагородження переможців Конкурсу.
7.8.  Роботи-переможці, а також найкращі роботи, відзначені заохочувальними призами, будуть розміщені на офіційних Інтернет-сайтах організаторів Конкурсу.

8.      Фінансування конкурсу
8.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з власних джерел організаторів за підтримки GIZ , а також інших джерел, не заборонених законодавством.
8.2. Поштові витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники.
8.3. Учасники Конкурсу запрошуються організаторами на церемонію нагородження та "круглий стіл" у м. Чернівці без компенсації витрат на проїзд.
8.4. Призовий фонд формується за рахунок власних коштів організаторів за підтримки GIZ, а також за рахунок спонсорів конкурсу. Переможці нагороджуються грошовими преміями:
-          за І місце – 7 000 (сім тисяч) гривень;
-          за два ІІ місця – дві премії по 5000 (п’ять  тисяч) гривень;
-          за три ІІІ місця – три премії по 3000 (три тисячі) гривень.
Також за бажанням організаторів та організацій, що приєднаються до проведення конкурсу та при наявності фінансових можливостей можуть вводитися додаткові номінації.
8.5. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати терміни проведення Конкурсу та дати підведення підсумків.Додаток 1 до пункту 6.2
 Положення  про конкурс бізнес-планів                            
                                     

                                                   ЗАЯВКА
                             на участь у конкурсі бізнес-планів


 1. Інформація про конкурсанта:
 П.І.Б. __________________________________________________________
 Дата народження _________________________________________________
 Освіта __________________________________________________________
 Місце проживання ________________________________________________
 Телефон, факс ____________________ e-mail _______________________

 2. Вид економічної діяльності:

 сільське господарство;                              транспорт і зв'язок;

 лісове господарство;                                 фінансова діяльність;

 рибне господарство;                                  операції з нерухомістю,
                                                                      здавання під найм та послуги
                                                                      юридичним особам;

 промисловість;                                           державне управління;

 будівництво;                                               освіта;

 оптова й роздрібна торгівля,                     охорона здоров'я та соціальна
 торгівля транспортними засобами,           допомога;
 послуги з ремонту;

 готелі й ресторани;                                      колективні, громадські
                                                                       та особисті послуги.

 3. Назва бізнес-плану ___________________________________________
 _________________________________________________________________

 4. Досвід роботи в даній сфері __________________________________
 _________________________________________________________________
 5. Своїм підписом надаю згоду на обробку персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

Дата заповнення ___ _________ 2013 р.        Підпис ___________________

        Додаток 2 до п.6.3.
 Положення про конкурс бізнес-планів

Вказівки з підготовки бізнес-плану

ПРИМІТКА:  Дані рекомендації  містять вказівки, мета яких -  допомогти Вам у написанні Вашого бізнес-плану.
                                         _____________________________

Прочитання всього тексту цього документу – це перший крок у підготовці вашого бізнес-плану.
Не потрібно давати багато загальної інформації. Викладайте тільки ті факти, які стосуються безпосередньо Вашого бізнесу.
Наведена нижче інформація носить рекомендаційний характер. Ви можете змінювати структуру Вашого бізнес-плану, додавати чи вилучати певні розділи, в залежності від специфіки Вашого бізнесу.
Загальний обсяг текстової частини (без додатків, фінансових розрахунків)  не має перевищувати
10-ти сторінок.
 
Резюме.
Даний розділ стоїть в бізнес-плані на початку, але заповнюється після того, коли вже готовий весь бізнес-план, і являє собою підбиття підсумку вашого бізнес-плану. За об’ємом – на одну сторінку. Містить дуже коротко інформацію про наступне:
-    Вкажіть юридичний статус підприємства;
-    Товари та послуги з урахуванням їх унікальних характеристик;
-    На кого орієнтований ваш товар чи послуга;
-    Як формується ціна;
-    Скільки потрібно вкласти коштів у бізнес;
-    Який  планується прибуток за рік.


I.  Компанія та її продукти
Мета цього розділу допомогти вам в описанні вашого майбутнього підприємства детально, але стисло. Ви повинні чітко представити бізнес, яким ви займаєтесь, товар чи послугу, яку ви пропонуватимете, та характеристику вашої галузі.
Стисло опишіть,  у якій галузі працює ваша компанія, або у яку галузь вона має намір увійти, які товари чи послуги вона пропонуватиме, і хто є або буде її головними клієнтами. Крім того, обговоріть форму володіння та юридичний статус компанії. Проконсультуйтеся у юриста з приводу того, яка форма власності та юридичний статус найкращі у вашому випадку.
Детально опишіть товари або послуги, які продаватимуться. Підкресліть всі унікальні характеристики вашого товару чи послуги та окресліть різницю між тим, що зараз є на ринку, та тим, що ви запропонуєте.
II.  Дослідження та аналіз ринку
Мета цього розділу - представити достатню кількість фактів для того, щоб дізнатися, чи матиме ваш товар/ послуга    ринок збуту, та чи зможете ви  досягти достатніх обсягів збуту,  незважаючи на конкурентний ринок. Цей розділ - один з найважчих для підготування і один з найважливіших. Майже всі подальші розділи інвестиційної пропозиції залежать від прогнозованих обсягів збуту, отриманих у цьому розділі. Рівень реалізації, який ви прогнозуєте, спираючись на            дослідження та аналіз ринку, безпосередньо впливає на масштаби операційної діяльності, маркетинговий план та суму необхідних інвестицій.
В цьому розділі дайте відповіді на питання:
Хто буде споживачами вашого товару чи послуги?. Хто буде найголовнішими покупцями, та де вони знаходяться? Що лежить в основі їхнього рішення про покупку: ціна, якість, сервіс, особистий контакт або певна комбінація цих факторів?
Опишіть основний ринок для вашого продукту, як географічно, так і у вираженні обсягів реалізації.
 Крім того, опишіть сезонні коливання та потенційне річне зростання всього ринку для вашого товару чи  послуги та обговоріть основні фактори, які впливають на це зростання (тенденції у галузі, економічні тенденції, урядова політика, міграції населення).
Зробіть реалістичну оцінку сильних та слабких сторін конкуруючих товарів та послуг та назвіть компанії, які поставляють їх. Порівняйте ці конкурентні товари або послуги за ціною, виконанням, сервісом, гарантією та  іншими відповідними характеристиками. Представте короткий огляд поточних переваг конкурентних товарів та послуг та вкажіть, чому вони не задовольняють потреби споживача.
Зробіть резюме тих особливостей вашого товару або послуги, завдяки яким на нього буде попит всупереч наявній та потенційній конкуренції. На основі вашої оцінки переваг вашого товару або послуги,  розміру та тенденції ринку, споживачів, конкурентів та їхньої продукції визначте ваші обсяги реалізації  в одиницях та гривнях на рік (12 місяців). Не забудьте навести будь-які припущення, на основі яких здійснюються ваші прогнози.
             III.  Маркетинговий план
Опишіть загальну маркетингову філософію та стратегію компанії. Вони повинні виходити з маркетингового  дослідження та оцінки ринку. Вони повинні містити огляд тих видів груп споживачів, на яких будуть спрямовані початкові інтенсивні промоції збуту, а також груп, на яких будуть спрямовані пізніші зусилля для збільшення реалізації.
Політика ціноутворення - одне з найважливіших рішень, які вам доведеться прийняти. Ціна повинна бути оптимальною для того, щоб проникнути на ринок, утримати позицію на ринку та отримувати прибутки.
 Обговоріть ціни, які будуть встановлені за ваш товар або послугу, та порівняйте вашу політику ціноутворення з політикою ваших головних конкурентів.
Опишіть методи, які будуть використані для реалізації та дистрибуції товару або послуги. 
Опишіть підходи, які використаєте для того, щоб привернути увагу потенційних покупців до свого продукту.
 Яка буде вартість реклами та промоції? Якщо реклама та промоція будуть
 суттєвим пунктом витрат, необхідно навести опис того, яким чином та коли ці витрати будуть зроблені.
IV.  Операційний план
Операційний план повинен описувати будівлі та приміщення, місце розташування, вимоги до площі,
капітальне обладнання та робочу силу, які необхідні компанії для виготовлення товару чи послуги.
Вказані нижче параметри досить загальні для того, щоб охопити різні види підприємств. Тільки ті з них,
 які важливі для вашого конкретного підприємства, повинні бути розглянуті у вашій інвестиційній пропозиції.
Опишіть заплановане місце розташування підприємства та обговоріть переваги та недоліки цього
місця з огляду на близькість до споживачів.
Опишіть, яким чином та коли площа та обладнання будуть у розпорядженні для того, щоб розпочати бізнес.
 Обговоріть будь-які плани стосовно добудови чи перебудови площі. Поясніть потреби в обладнанні та
вкажіть вартість та часові рамки таких закупок.
Опишіть процес виробництва вашого товару або послуги. Стисло опишіть ваш підхід до контролю якості,  виробництва та інвентаризації.  Що інноваційного ви передбачаєте застосувати в процесі виробництва?
Чи маєте ви та/або плановані працівники у достатній кількості та якості,  необхідні навички для того, щоб виробляти товар або надавати послугу?
Якщо ваші (їхні) навички недостатні, опишіть, як ви будете підвищувати кваліфікацію?
V.  Управлінська команда
Управлінська команда – це ключ до перетворення хорошої ідеї на успішний бізнес.
Опишіть конкретні обов’язки та відповідальність кожного ключового члена управлінської команди.
 Для кожної особи наведіть стислий опис її досвіду та освіти, зосереджений на її здатності виконувати  призначену роль.
Вкажіть доходи, які виплачуватимуться власникові або власникам.  
VI.  Фінансовий план
Фінансовий план лежить в основі оцінки ділової ініціативи та повинен представляти ваш прогноз майбутньої діяльності.
A.    Вкажіть джерела та порядок використання коштів.
B.    Зробіть прогноз доходів на витрат на 12 місяців.
C.    Зробіть аналіз беззбитковості.
Після того, як ви завершили підготовку фінансових документів, стисло підкресліть важливі висновки, які можна зробити (наприклад, коли можна очікувати досягнення беззбитковості підприємства). Поясніть всі свої припущення та джерела  ваших даних.
VIII.  Додаток (допоміжні дані)
Даний розділ не є обов’язковим – але…
Додаткова інформація, яка підтримує або обґрунтовує ваш інвестиційний запит, завжди корисна. Далі наведені види інформації, які можуть бути корисні.
A.    КОПІЯ ДОГОВОРУ ПРО ОРЕНДУ ЧИ ДОКУМЕНТ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ (ЗА НАЯВНОСТІ)
Б.   ОСОБЛИВІ НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ (що стосуються даного виду діяльності)
В. БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПІДТРИМАТИ ОСНОВНІ ПУНКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ       ПРОПОЗИЦІЇ, НАПРИКЛАД, ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ, ВИРІЗКИ З ГАЗЕТ ТА ЖУРНАЛІВ, ФОТО ТОЩО


 Tеми