Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сторожинецький район

Новини

07.05.2012 13:12

Звіт голови районної державної адміністрації Федоровича Ф.К. на ІХ сесії районної ради VІ скликання «Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку,бюджету району, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих їй радою повноважень».  |  Діяльність органів виконавчої влади


Звіт голови  районної  державної  адміністрації   Федоровича Ф.К. на  ІХ сесії  районної  ради  VІ скликання  «Про  виконання програми  соціально-економічного  та  культурного розвитку,бюджету  району, рішень  ради  із  зазначених  питань,  а також  про  здійснення   райдержадміністрацією делегованих їй радою  повноважень».

Впродовж року діяльність  районної державної адміністрації, її відділів та управлінь була спрямована  на покращення  економічної ситуації, ефективне використання  фінансових ресурсів, поліпшення  умов підприємницької діяльності, вирішення проблем у соціальній сфері.
Аналіз соціально-економічного розвитку свідчить, що в районі спостерігається тенденція економічного зростання. У 2011 році досягнуто приросту обсягів реалізації промислової продукції, валової продукції сільського господарства, забезпечено виконання місцевих бюджетів, зростання середньомісячної заробітної плати та ліквідації з її заборгованості, збережено мережу об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я.
Впродовж звітного періоду  райдержадміністрації  вдалося  прийняти і втілити у життя  цілу низку рішень, які сприяли сталому розвитку  району. Це стало результатом  тісної та злагодженої  співпраці районної державної дміністрації  та районної ради, всього депутатського корпусу, керівників підприємств та організацій району.

           Взаємодія з органами місцевого самоврядування
Впродовж звітного періоду спостерігалась конструктивна співпраця між представницькою і виконавчою гілками влади району щодо вирішення першочергових питань розвитку нашого краю.
Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та районних підрозділів центральних органів виконавчої влади постійно приймається активна участь в засіданнях сесії районної ради.
Структурними підрозділами райдержадміністрації впродовж 2011 року надавалась практично-методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад району, зокрема з питань: ведення діловодства, звернень громадян, захисту прав та законних інтересів дітей, ведення відомчого архіву, виборчого законодавства, містобудування, в частині виконання службових документів, оформленні  рішень і протоколів  засідань  виконавчих комітетів, загалом щодо здійснення виконкомами рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Спостерігається тісна співпраця з виконавчими комітетами місцевих рад в частині планування роботи районної державної адміністрації. Так, при формуванні планів роботи райдержадміністрації постійно враховуються заходи, які плануються виконавчими комітетами місцевих рад району.
Головою районної державної адміністрації затверджено список посадових осіб районної державної адміністрації, які забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з виконавчими комітетами місцевих рад району.
Впродовж звітного періоду працівниками районної державної адміністрації та районних підрозділів центральних органів виконавчої влади приймалась активна участь в засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад району, а також у проведенні загальних зборів громадян населених пунктів району.
Структурними підрозділами райдержадміністрації та районної ради спільними зусиллями проводилась  підготовка та проведення урочистостей з нагоди відзначення в районі державних свят, знаменних та пам’ятних дат.    

          Організаційно – масова і кадрова робота
Упродовж 2011 року проведено 8 засідань колегії районної державної адміністрації, на яких розглянуто 44  питання з прийняттям відповідних рішень, з них 17  внесено на розгляд сесії районної ради.
Впродовж звітного періоду головою районної державної адміністрації проведено  9 тематичних нарад. На даних нарадах розглянуто 32 питаня.
За участю голови районної державної адміністрації впродовж звітного періоду (щотижнево), проводились апаратні наради, на яких постійно розглядались актуальні питання соціально-економічного розвитку району, заслуховувались звіти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та керівників окремих районних підрозділів міністерств і відомств України про проведену роботу. Також впродовж 2011 року головою районної державної адміністрації проводились (щотижнево) наради з керівниками силових структур району.
Впродовж звітного періоду заступниками голови, керівником апарату та структурними підрозділами районної державної адміністрації проведено 2 конференції педпрацівників району, 3 засідання колегії відділу освіти, 29 галузевих нарад. Крім цього, щотижнево проводилися наради із керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та керівниками окремих районних підрозділів міністерств і відомств України відповідно до розподілу обов’язків між першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації.
Відповідно до плану роботи на 2011 рік та розпорядження районної державної адміністрації від 15 грудня 2010 року № 661 у 2011 році здійснено 12 перевірок виконання делегованих повноважень виконавчими органами місцевих рад району (6 комплексних та 6 тематичних).
Станом на 01 січня 2012 року згідно штатного розпису в районній державній адміністрації нараховувалось 114 осіб, із них 105 державних службовців.
Найголовнішим завданням кадрової служби є реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреб в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.
 Аналіз, проведений районною державною адміністрацією, показав, що вимоги Указу Президента України від 16 квітня 2010 року № 542 "Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями" в частині, що стосується призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – керівники територіальних органів) виконуються. Без погодження з керівництвом Сторожинецької районної державної адміністрації не призначено жодного  керівника.
Стан розгляду звернень громадян

Керівництвом районної державної адміністрації постіно приділялася належна увага роботі із звернення громадян.
Впродовж  2011 року  в районній державній адміністрації  розглянуто 1841 звернення громадян, або  на 321 звернення менше попереднього року
( 2162). Письмових звернень зареєстровано   1345 проти  1461 у 2010 році. На особистому прийомі керівництва районної державної адміністрації прийнято  496 осіб або на 205 осіб менше, ніж у 2010 році.
Всього звернулось до районної державної адміністрації 2472 громадяни, з яких 11,8 % - інваліди, учасники війни,  бойових дій;  3,4 %  – багатодітні сім'ї, одинокі матері; 11,7 % - ветерани праці та пенсіонери.
За звітний період відбулося зменшення колективних звернень з 97 у 2010 році до 49 у 2011 році.
У 2011 році із району до Адміністрації  Президента України звернулось 29 осіб проти 36 осіб у 2010р., до Кабінету Міністрів України - 21 особа проти 90 осіб у  2010 р., до Верховної  Ради України - 7 осіб проти 2 осіб у  2010 р., до обласної державної адміністрації –  138 осіб  проти 154 осіб  у 2010 р.
Впродовж першого кварталу поточного року до Адміністрації  Президента України звернулась лише одна особа (1кв. 2011 р. – 8 осіб)., до Кабінету Міністрів України - 6 осіб (1кв. 2011 р. – 5 осіб), до обласної державної адміністрації –  17 осіб  (1кв. 2011 р. – 41 особа).

На сьогоднішній день особлива увага приділяється роботі щодо здійснення та забезпечення права кожного громадянина на доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». За період з 10.05.2011 до райдержадміністрації надійшов 1 запит на інформацію, надіслано 1 відповідь.
Щоквартально питання роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданні колегії районної державної адміністрації. У поточному році це питання розглядалося  на засіданні колегії райдержадміністрації у лютому, рішенням колегії рекомендовано розглядати питання щодо роботи із зверненням громадян також на щотижневих нарадах при голові райдержадміністрації.

Бюджет      
Основна  увага в роботі райдержадміністрації приділялась наповненню бюджетів усіх рівнів.
Підбиваючи підсумки розвитку бюджетної сфери у 2011 році, слід зазначити, що основною метою роботи влади  у цій сфері було  підвищення фінансової незалежності, збільшення рівня надходжень до бюджету, забезпечення нормального функціонування бюджетних установ.
Так, до зведеного бюджету району  за минулий рік  надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території району, на 59,9 млн.грн., що на 16,1% більше, ніж за 2010 рік.
При цьому, до місцевих бюджетів за 2011 рік надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 41,4 млн. грн., що на 7,1 млн.грн.  ( 120,8 %) більше, ніж у попередньому році та на 2,2 млн.грн. більше показника, передбаченого Програмою економічного і соціального розвитку району на 2011 рік (надалі – Програма).
До державного бюджету за звітний період надходження склали 18,5 млн.грн., в порівнянні з попереднім роком поступило доходів більше на 1,2 млн.грн., або на 6,1%.
До  загального  фонду району надiйшло 28,1млн. гривень, при  планi 27,6 млн. гривень, що відповідає 101,6 вiдсоткам, бiльше плану надiйшло 441,1 тис. гривень. В порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого  року, до загального фонду в січні-грудні 2011 року поступило доходів більше  на 2,9 млн. гривень, що складає 111,7 відсотків.
Районний бюджет по загальному фонду за січень-грудень 2011 року виконаний на 100,0%, фактично поступило 14,9 млн. гривень, при запланованих 14,9 млн. гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходів надійшло більше на 1,3 млн. гривень, що складає 109,5 відсотка.
За січень-грудень 2011 року план по загальному фонду виконали всі місцеві бюджети.
З державного бюджету отримано  дотацiї  вирiвнювання  в сумi     165,4 млн. грн., додаткової дотації – 4,0 млн. грн., що складає 100% до уточненого плану, цiльової  субвенцiї загального фонду з державного бюджету в сумi 110,9 млн. грн, що складає 99,9 % до уточненого плану на 2011 рік.
Виконання видаткової частини місцевих бюджетів за 2011 рік становить 293,9  млн. грн., або 98,8 % до уточненого плану.
Основна частина коштів у звітному періоді використана на утримання установ соціально-культурної сфери:
-  на утримання закладів освіти – 112,2 млн. грн.;
-  на утримання закладів охорони здоров’я –37,9 млн. грн;
-    на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення –115,4 млн. грн.;
-    на утримання закладів культури – 11,3 млн. грн.;
-    на утримання органів місцевого самоврядування в сумі – 10,7 млн. грн. ;
-    на утримання закладів фізичної культури та спорту – 1,3 млн. грн;
-  на утримання місцевої пожежної охорони – 1,1 млн. грн.;
-    на житлово-комунальне господарство – 1,2 млн. грн.
Впродовж року забезпечено своєчасну та повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення  розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.
В першому  кварталі поточного року в районі утримується тенденція перевиконання планових показників місцевих бюджетів та забезпечується своєчасність виплати заробітної плати і інших соціальних виплат.

Сільське господарство
Агропромисловий комплекс   займає найбільшу питому вагу у валовому виробництві продукції  району. Тому районною державною адміністрацією  впродовж минулого року приділялась значна увага  розвитку  сільського господарства з метою досягнення позитивних результатів.
В галузі тваринництва у 2011 році вдалось зупинити тенденцію по спаду  поголів’я тварин в усіх категоріях господарств та станом на 1 січня 2012 року вийти на показник, вищий середнього по області.
За темпами приросту рослинницької продукції наш район посів друге місце серед районів області.
У 2011 році всіма категоріями господарств збільшено площі посіву технічних культур  на 1057 га, зернових -  на  523 га, картоплі - на 74 га, овочів - на 104 га. Цими господарствами зібрано  8286 тонн ранніх зернових культур. Кожний гектар посіву видав по 25,9 ц/га, що на 11 ц/га  більше, ніж у 2010 році. Найвищу урожайність ранніх зернових отримано в АП ТОВ «Кам’яна» - 41, 5 ц/га.
Погодно-кліматичні умови минулого року сприяли збиранню високих урожаїв пізніх культур. Кукурудзи на зерно зібрано  29,4 тис.  тонн при середній урожайності  46,4 ц/га, картоплі - 111,8 тис. тонн при середній урожайності  199 ц/га, овочів - 21,1 тис.тонн при середній урожайності 173,8 ц/га, плодів - 7,2 тис. тонн при середній урожайності 74,5 ц/га.
Під урожай 2012 року проведено посів 1461 га озимого  ріпаку та 1411 га озимих зернових культур. Оранку на зяб проведено на площі 15000 га.
У минулому році проведено значну роботу по залученню до обробітку сільськогосподарських земель інвестиційними компаніями. Зокрема,  вдалось налагодити співпрацю  з ТОВ «Мрія Глибоччини», де  вже перебуває  в обробітку 2240 га землі, відновлено обробіток землі в селі Нові Бросківці фермерським господарством «Полонина –Агро». В селі  Стара Жадова започаткувала діяльність інвестиційна компанія «Племінний завод Курганський», якою вже взято в обробіток 200 га землі та планується розвивати тваринництво. В поточному році робота в напрямку ефективного використання  сільськогосподарських угідь інвестиційними компаніями продовжується.
Виробництво тваринницької продукції району в основному зосереджено в приватному секторі. Однак, за останній рік спостерігається нарощування  виробництва і в сільськогосподарських підприємствах.
За  2011 рік сільськогосподарськими підприємствами району  реалізовано  біля 650 тонн м’яса у живій вазі, надоєно  175  тонн молока та  одержано 26,9 тис. штук яєць. Обсяг вирощування худоби та птиці становить 1000 тонн, що у  12,2 разів більше  2010 року.  Середній надій молока на одну корову збільшився на 951 кг і становить 3156 кг.  В порівнянні з попереднім роком  збільшилось поголів’я овець - на 1,2 тис. голів,  поголів’я птиці  - на 30,2 тисяч  голів.                                                     
В лютому 2011 року ТОВ «УПГ-Панка» завершило реконструкцію 6 тваринницьких приміщень та поставило на вирощування біля 100 тис. голів індиків.   Щорічне виробництво м»яса становить більше 800 тонн. Цим підприємством  в поточному році введено в експлуатацію м’ясо-забійний цех, що дає можливість переробляти продукцію на місці та поставляти її в торгівельну мережу району та області.
З метою підтримки розвитку особистих селянських господарств в минулому році започатковано  створення міні-ферм з виробництва молока. При підтримці Міжнародної благодійної організації «Добробут громад» для  міні-ферм було   придбано племінні тварини, доїльні установки та холодильне  обладнання. Перспектива створення таких ферм є досить велика, адже в майбутньому вони стануть основними постачальниками молока на молокопереробні підприємства.
Завдяки організаційній роботі районної державної адміністрації в минулому  році вдалось розпочати вирішення давно наболілої проблеми  по створенню молокопереробної галузі в нашому краї. Зокрема,  з районного та обласного бюджетів профінансовано роботи з реконструкції приміщень під молокозавод, а в поточному  році  інвестиційні  кошти в сумі 1200 тисяч гривень  спрямовані на придбання  технологічного та технічного обладнання. Аналогів  такого молокопереробного заводу на кооперативних засадах в Україні ще немає. В даний час проводиться   робота по  закупівлі  і монтажу обладнання, введення в експлуатацію підприємства планується на кінець другого кварталу поточного року.
Стабільно працюють в районі  два консервні заводи - в селі Кам’яна та місті Сторожинець, де здійснюється переробка овочів, фруктів, грибів, березового соку.
У квітні  2011 року введено в експлуатацію сучасне  підприємство з виробництва борошна  різних ґатунків «Буковинський млин». Тут встановлено  високотехнологічне обладнання європейського зразка, яке дає можливість переробляти одну тонну зерна за годину.
Заготівлю та реалізацію молока в нашому районі  взяли на себе сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які стали захисниками інтересів молокоздавачів перед молокопереробними заводами. За минулий рік заготовлено та реалізовано біля 1500 тонн молока та проведено повні розрахунки з його здавачами. З введенням в експлуатацію місцевого заводу діяльність кооперативів значно розшириться, адже до здачі молока буде залучено  більшість населених пунктів нашого району.
З метою забезпечення  жителів району посадковим матеріалом, насінням, мінеральними добривами, сільськогосподарською продукцією  в минулому році було організовано  проведення двох агропромислових ярмарків «Сторожинеччина веснує» та «Осінь на Підгір’Ї». В поточному році весняний ярмарок, на якому  жителі району мали змогу придбати в широкому асортименті насіння, посадковий матеріал, знаряддя праці, тощо, був проведений у квітні на центральному майданчику міста.
 Також було  започатковано  проведення    свята  виходу на полонину «Красноїльська полонина -2011», яке стане традиційним  для нашого краю.
    
    Промисловість
          Аналіз роботи промислового комплексу району за січень-грудень 2011 року показав, що ситуація у галузі стабільна. За 12 місяців  виготовлено товарної продукції в діючих цінах на загальну суму 82,8 млн. грн. проти 75,4 млн. грн. у 2010 році (темп росту  становить 110,0 %).
Більшість  підприємств, які входять до основного кола звітуючих, протягом року наростили обсяги виробництва.
Кращих результатів з виробництва товарної продукції за підсумками року    досягнуто на таких підприємствах, як МП «Сторожинецький ХКТ» - 235,5%, МП «Скіф» - 177,2%, Держспецлісгосп АПК – 154,0%, ЗАТ «Буковинапродукт» - 133,1%, Держлісгосп – 127,2% та інші.
З 17 промислових підприємств, які входять до основного кола звітуючих, не досягли обсягів попереднього року лише 4 підприємства – МП «Сторожинецький м’ясокомбінат» - 28,9%, ТОВ «Буковинський індустріальний союз» - 79,2%, ТОВ «Сторожинецька кераміка» - 61,5%, МП «Веселка» - 88,5%.
За статистичними даними, обсяг реалізованої промислової продукції за 12 місяців  склав 101,5   млн. грн., що на 6,5 млн. грн. більше, ніж передбачалося Програмою та на 9,5 млн. грн. більше, ніж у 2010 році (110,3%), на одну особу реалізовано промислової продукції на 1045,7 грн. при показнику Програми 874,5 грн. За підсумками першого кварталу 2012 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 33,7 млн. грн., що до січня-березня минулого року становить  130,0%.
Впродовж року вживалися певні заходи щодо недопущення скорочення темпів промислового виробництва підприємствами району. Так, з ініціативи районної державної адміністрації з метою покращення фінансового стану ВАТ «Красноїльський ДОК» та забезпечення підприємства сировиною підписано Меморандум про співробітництво між Сторожинецькою районною державною адміністрацією, ДП «Сторожинецький лісгосп» та ВАТ «Красноїльський ДОК» і укладено Договір про поставку лісгоспом сировини. Умови договору виконуються, пиломатеріали постачаються по мірі надходження коштів.  
Спільно з управлінням статистики  проводилась робота по залученню до звітування з виробництва товарної продукції новостворених підприємств. Так, з початку минулого року до основного кола звітуючих увійшли ТОВ «Консо» та «Буковина – Глобал - Дизайн», в поточному році -  ТОВ «Вікна-стиль», спільно з управлінням статистики в районі проводиться  робота щодо можливого підключення інших виробників.
Промисловими підприємствами району впродовж року було впроваджено у виробництво ряд нових видів продукці, в т.ч.  3-х видів дитячих меблів  на МП «Веселка», нових видів стільців на  ТдОВ «Меблевий комбінат», ТОВ «Буковинський індустріальний союз» та  МП «Скіф», тощо.
Районною державною адміністрацією проводилась робота із залучення інвестицій для створення підприємств з переробки низькосортної деревини та відходів деревини. Головним напрямком переробки відходів є їх використання в інших виробництвах, як сировини для виготовлення нової промислової продукції. В смт. Красноїльськ створене і діє приватне  підприємство, яке шляхом переробки тирси, щепи виготовляє  паливні гранули -  пелети. В перспективі створення таких підприємств в селах Давидівка та Стара Жадова.
У розвиток промисловості було спрямовано 6,4% загальної суми інвестицій в основний капітал, їх обсяг проти 2010 року збільшився на 25,9%.
 
Будівництво
Будівельну галузь району на даний час представляють 10 підрядних організацій, якими виконано будівельних робіт на загальну суму 43,1 млн. грн., що становить 113,2% до обсягів 2010 року та майже на 20,0 млн.грн. більше передбаченого Програмою соціально-економічного розвитку. Впродовж року будівельними організаціями району здійснювалось нове будівництво школи в с. Давидівка, проводились роботи з берегоукріплення в нашому районі та за його межами, капітальні та поточні ремонти в загальноосвітніх та медичних закладах, в Національному університеті та інш.
В поточному році обсяг виконаних будівельних робіт продовжує зростати. Так,  впродовж першого кварталу  підприємствами району виконано робіт на суму 5,0 млн. грн., що удвічі більше  обсягів січня-березня  минулого року ( 217%).
Знаковою подією для району стало відкриття до початку навчального року ЗОШ I-III ст. у с. Кам’яна вартістю будівництва 33,0 млн.грн. Завершено будівництво спортивного залу в Зруб-Камарівській ЗОШ I-IIст. Продовжувалось будівництво другої черги Красноїльської гімназії та Зруб-Давидівської ЗОШ, реконструкція приміщення Спаської ЗОШ I-II ст.
До початку опалювального сезону завершено будівництво автономних газових котелень в ліцеї, гімназії та ЗОШ I-III ст. №1 в м.Сторожинець.
Найбільший обсяг робіт на суму 18,4 млн. грн. було здійснено підприємством ТОВ «Трансспецмонтаж – БМП».
В районі проведено значний обсяг робіт з капітального та поточного ремонту комунальних доріг. Згідно розподілу субвенції з державного бюджету, що виділяються області на будівництво, реконструкцію та ремонт вулиць і доріг комунальної власності Сторожинецькому району було виділено 4142,1 тис.грн.  До переліку об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Чернівецької області, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації № 261-р від 05.05.02011 року, увійшли 18 доріг Сторожинецького району в наступних населених пунктах: с.Ропча, с.Верхні Петрівці, с.Чудей, с.Слобода-Комарівці, с.Їжівці, смт.Красноїльськ, м.Сторожинець.
Окрім коштів субвенції, передбачених в державному бюджеті, на ремонт комунальних доріг району було виділено 561,3 тис. грн. з обласного дорожнього фонду, в тому числі 270 тис. грн. було направлено на погашення боргу по виконаних у 2010 році робіт з ремонту вул. Б.Хмельницького в м. Сторожинець.  Інші 291,3 тис. грн. використано на прокладання асфальтового покриття по вул. Садовій в с. Снячів.
В поточному році планується завершити ремонт вул. Чернівецької (кошторисна вартість – 1,6 млн.грн.) та Федьковича у м. Сторожинець, вулиць Крянге та Верхньо-Козаківської в селах Нижні Петрівці та Бобівці. На ці цілі району виділено 2,8 млн. грн. коштів обласного дорожнього фонду. Крім цього, в першому кварталі району надійшла субвенція з державного бюджету на ремонт комунальних доріг в сумі 600,0 тис.грн., до кінця року надходження складуть 3,05 млн.грн.
У звітному періоді була проведена певна робота з відновлення мостів та мостових переходів, зруйнованих паводками 2010 року. Так, частково відновлено міст у с. Їжівці, 2 моста – у с. Тисовець, 1 міст – у с. Стара Жадова. При чому останні з них були відновлені спільними зусиллями підприємств та організацій району. Власними силами громади відновлено 5 мостових переходів в смт Красноїльськ та ведеться відбудова мосту в с. Великий Кучурів.
На цей час розпочато роботу з відновлення мосту по
вул. Клинівській у м. Сторожинець, який був зруйнований внаслідок паводку у 2010 році, вартість відновлювальних робіт орієнтовно складає близько 14,0 млн.грн.
У минулому році було поновлено проектно - кошторисну документацію на будівництво другої черги підвідного газопроводу до сіл Ропча та Буденець,  отримано позитивний експертний висновок (№ 26-00379.11/2  від 06.07.2011). Пакет документів надано УКБ обласної державної адміністрації, з місцевого бюджету виділено 9,9 тис.грн. для оплати за експертизу проекту. На цей час ПАТ «Чернівцігаз» НАК «Нафтогаз України» збирає відповідні висновки та проводить дослідження (геологічні, геодезичні та інш.) для проектування першої черги, в т.ч. переходу через р. Сірет.

       Підприємництво
Станом на 01 січня 2012 року в районі зареєстровано 5688  фізичних осіб-підприємців при очікуваних показниках районної Програми 5700 та 213 малих підприємств – юридичних осіб, як і було передбачено  районною Програмою. Впродовж  12-ти місяців 2011 року в районі зареєстровано 422 фізичні особи-підприємці та 23 юридичні особи.
Впродовж звітного періоду зусилля органів влади спрямовувались на виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.
В районі створені необхідні об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва – асоціація підприємців, галузева рада підприємців, уповноважений з питань захисту прав підприємців.
 За сприяння районної державної адміністрації в минулому році відновлено роботу представництва фонду підтримки підприємництва, утворено галузеву асоціацію роботодавців району, керівника  якої включено до складу колегії районної державної адміністрації.  На виконання доручень Президента України, з метою спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру було проведено підготовчу роботу щодо забезпечення видачі таких документів через державних адміністраторів за принципом «єдиного вікна». Таким чином, з 01 січня п.р. забезпечено видачу документів дозвільного характеру виключно за принципом «єдиного вікна».
Інформація про приватизацію об’єктів комунальної власності, зміни до чинного законодавства щодо реєстрації та перереєстрації СПД, висвітлюються на сторінках районної газети “Рідний край”.
Суб’єкти підприємницької діяльності інформуються та залучаються до участі у виставково-ярмаркових заходах.
Успішним компонентом підготовки незайнятого населення до занять підприємництвом є організація навчання основам бізнесу, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. За направленням служби зайнятості у закладах освіти та навчально-курсових комбінатах проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищували кваліфікацію 342 особи з числа безробітних. 22 особи започаткували власну справу шляхом отримання одноразової виплати, що становить 169,0% до 2010 року.
З метою покращення співпраці влади та бізнесу в районі запроваджено проведення круглих столів, семінарів - нарад з питань розвитку підприємництва, урочисте святкування дня підприємця.


     
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
У звітному періоді  за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 191,2 млн.грн. капітальних інвестицій. Переважну частину з них (90,6%) склали інвестиції в основний капітал  - у капітальне будівництво та на придбання машин та обладнання.  У загальній сумі інвестицій в основний капітал 70,0% припадає на кошти населення, вкладені у будівництво житла, обсяг яких суттєво зменшився через відміну спрощеної системи введення в експлуатацію житлових будинків. За цієї причини відбулося зниження  загальної суми інвестицій в основний капітал порівняно з 2010 роком на 36,3%. Проте, необхідно зазначити, що  за обсягом вкладених інвестицій у 2011 році район посідає друге місце серед інших районів області.
В минулому році завершено будівництво та введено в експлуатацію 160 житлових будинків, загальна площа їх становила 32,9 тис.кв.м., що є найкращим показником серед районів області. Позитивна тенденція продовжується і в поточному році. За оперативною інформацією, за перший квартал введено в експлуатацію 14,3 тис.кв.м. житла, що утричі більше, ніж за аналогічний  минулого року.
Порівняно з 2010 роком зросла частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів державного бюджету та власних коштів підприємств і організацій.
Одним із важливих механізмів соціально-економічного розвитку району, як і держави в цілому, є активізація інвестиційного процесу.
Тому в районі як у минулому, так і в поточному році здійснюється інвестиційна політика, спрямована на активізацію діяльності інвесторів, нарощування внутрішніх фінансових ресурсів, покращення структури інвестицій та оптимізацію напрямків їх вкладання.
В галузі агропромислового комплексу  в минулому році продовжувалась  реалізація двох проектів  Міжнародної Благодійної Організації „Добробут громад” -  „Допомога постраждалим особистим селянським господарствам від повені ” та «Допомога сільським родинам Буковини у розвитку особистих селянських господарств». Бюджет впроваджуваних  проектів становить 2893,0 тисяч гривень. Дані проекти направлені на підтримку розвитку особистих селянських господарств в наданні їм високопродуктивних тварин, насіння картоплі, багаторічних трав, мінеральних добрив та засобів захисту рослин.  
У червні минулого року було підписано Меморандум  між Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Сторожинецькою районною державною адміністрацією, обслуговуючими кооперативами  та Міжнародною Благодійною Організацією «Добробут Громад» про співпрацю  в  напрямку кооперування коштів для  створення кооперативного молокопереробного заводу  в селі Панка, до кінця року було завершено реконструкцію приміщень.   З метою забезпечення молокозаводу сировиною  та розвитку сімейного  молочного бізнесу в районі в минулому році розпочато роботу по створенню міні-ферм з виробництва молока, які в майбутньому стануть основними постачальниками молока  для   переробного підприємства.
За рахунок співпраці з Міжнародною Благодійною Організацією «Добробут громад»   в минулому році створено  три  міні-ферми, для яких закуплено 25  голів племінних нетелей, доїльні установки та холодильне обладнання на загальну вартість 500 тис. грн., в поточному році планується продовження впровадження проекту шляхом створення  ще 2-3 таких ферм.  
         Для пожвавлення інвестиційного процесу  району вкрай необхідні інвестиції у виробництво, в тому числі – іноземні. В районі налічується 6 діючих підприємств з іноземними інвестиціями, загальна сума вкладених інвестицій складає 560,0 тис. дол. США.  Впродовж минулого року не відбулося зростання обсягу залучених ними інвестицій, проте, не було і відтоку інвестицій з району.
         В лютому поточного року в районі зареєстровано нове підприємство з іноземними інвестиціями, статутний фонд якого складає 38,0 тис. дол.США, що забезпечить зростання загального обсягу інвестицій в поточному році.
Наразі, в умовах  значного  подорожчання енергоресурсів, значна  увага з боку держави та місцевої влади приділяється політиці енергозбереження, яка передбачає впровадження енергозберігаючих заходів з метою  оптимізації споживання ПЕР.
Разом із спільним Українсько-Чеським підприємством «Еко-технік -Україна» вивчається питання  щодо можливості встановлення на території району сонячних батарей для виробництва електроенергії на загальній площі 25-40 га, загальна сума інвестицій очікується близько 100,0 млн.Євро. Наразі проводиться відбір земельної ділянки з кількох запропонованих інвестору.
З урахуванням того, що район має значну сировинну базу для виготовлення паливних гранул (пелет, щепи) вивчається  можливість створення  підприємств з виробництва альтернативних видів палива в селах Стара Жадова та Давидівка.
З метою реалізації в районі проектів цільових екологічних зелених інвестицій, управлінням економіки РДА в минулому році було сформовано перелік таких проектів, який подано Державному Агенству екологічних інвестицій України. Проектами передбачається проведення реконструкції котелень та системи опалення за рахунок коштів  Агентства.
У звітному періоді значна увага була приділена залученню для розвитку району коштів через ряд інвестиційних проектів.
Так, район успішно пройшов конкурсний відбір на участь у другій фазі проекту  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та виборов право реалізації мікропроектів у 4 населених пунктах району – Великому  Кучурові, Старій Жадові, Комарівцях та Кам’яні. Кошти проекту орієнтовно в сумі 320,0 тис.грн. планується залучити на реконструкцію приміщень під дитячі установи (в 3-х населених пунктах) та на проведення вуличного освітлення в с. Комарівці. В поточному році робота по впровадженню проектів вже ведеться, організовано ряд семінарів як в райдержадміністрації, так і в кожному з цих населених пунктів, відбувся форум місцевого самоврядування, створено громадські організації, розробляється проектно-кошторисна документація. Завершити  реалізацію проектів планується до кінця поточного року.  
Ведеться робота щодо впровадження в районі 7 проектів транскордонного співробітництва в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова – 2007-2013» (1 – по м.Сторожинець, 3- с. Нижні Петрівці, 1- с.Тисовець та 1 – с.Їжівці). По цих проектах у минулому році оформлено концептуальні ноти, які подано на конкурс, що буде проводитись у Румунії орієнтовно у липні-серпні поточного року.
У звітному періоді розпочато роботи з  впровадження в районі  проекту „Облаштування міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон „Красноїльськ”, орієнтовна вартість проекту – близько 1,5 млн.євро.

Споживчий ринок
            Свідченням постійного сприяння органів виконавчої влади району розвитку ринкових відносин у сфері торгівлі, громадського харчування є тенденція до збільшення кількості підприємств усіх форм власності. Розширення мережі відбулося за рахунок нового будівництва, реконструкції діючих об’єктів.
У 2011 році розпочали свою діяльність  14 підприємств роздрібної торгівлі та 1 підприємство оптової торгівлі,  кількість  підприємств ресторанного господарства не змінилася. Станом на кінець  2011 року  мережа підприємств роздрібної торгівлі налічує 604 об’єкти, оптової торгівлі – 11 підприємств, ресторанного господарства – 113.
Обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень 2011 року становив  99,7 млн. грн. проти 88,5 млн. грн. за відповідний період 2010 р., що у порівняльних цінах становить 101,4%.
З метою недопущення безпідставного і надмірного зростання цін на основні продовольчі товари,  які підлягають державному контролю,  в районі проводилась  робота на виконання  розпорядження обласної державної адміністрації № 302-р від 09.06.08р “Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів”, яким встановлено граничні рівні торговельних надбавок до оптово-відпускної ціни виробника на 14 видів продовольчих товарів.
Впродовж  року  спільно з контролюючими службами району було здійснено 14  перевірок на продовольчому ринку, торговельних майданчиках та підприємствах торгівлі району.  Перевірено 378 суб’єктів господарювання усіх форм власності  з питань дотримання вимог вищезазначеного розпорядження, податкового, санітарного та ветеринарного законодавства.
Виявлено випадки необґрунтованого зростання цін у 29 підприємствах торгівлі, матеріали перевірок  направлені  Державній  інспекції з контролю за цінами в Чернівецькій області для вжиття відповідних  заходів.
Виявлено ряд інших порушень правил торгівлі на 146 суб’єктах господарювання, складено 112 адміністративних протоколів, які направлені за належністю для відповідного реагування.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.06.2010 №341- р з метою недопущення перевитрачання державних коштів та запобігання закупівлі товарів, робіт і послуг за завищеними цінами запроваджено щомісячний моніторинг закупівель товарів за державні кошти без застосування тендерних процедур та  аналіз закупівельних цін на окремі товари. Результати аналізу, матеріали щодо завищення закупівельних цін на продукти харчування направляються обласній державній адміністрації для відповідного реагування.
Обсяг реалізованих платних послуг за січень-грудень 2011 року склав 11,0 млн. грн. проти   10,4 млн. грн. за 12 місяців 2010 року при запланованому Програмою показнику 10,5 млн.грн.
Найбільше для споживачів було реалізовано послуг у сфері діяльності транспорту – 39,1%, геології та геодезії – 20,0%.
В поточному році спостерігається значне збільшення цього показника. Так,  приріст обсягу реалізованих послуг на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року  зріс з 2,8 грн. до 8,0 грн., або у 2,8 р. Збільшення обсягу нефінансових послуг   досягнуто в основному за рахунок залучення до звітування з цього виду показників в органи статистики окремих підприємств району (КП «Сторожинецьке ЖКГ», ПСК «Сторожинецький універмаг», ДП «Флеш Авто Захід Сервіс»).

    Транспорт і зв'язок
Підсумки діяльності транспортного комплексу району за 2011 рік свідчать про те, що в районі створено умови для повного і якісного задоволення потреб населення у пасажирських перевезеннях.   Станом на сьогоднішній день у районі здійснюють діяльність з перевезення пасажирів 6 СГД, в тому числі 4 юридичні особи  -  ПП «Підгір’я - Авто » ( Бойко М.І.), ПП “ Меркурій” ( Єричук О.І. ), ПП  “Багіра” ( Храпчинська П.М.),  ДП «Флеш Авто Захід Сервіс» (В.Г. Костинян) та 2 підприємці – фізичні особи – С. Кириляк і В. Мацейко, які отримали ліцензію на цей вид діяльності  і на конкурсній основі здобули право роботи на окремих автобусних маршрутах.
Для перевезення пасажирів діє 50 маршрутів загального користування, з них приміських-22, міжміських-28.
Пасажирська мережа на території району з’єднує  практично кожний населений пункт з районним чи обласним центром.  
Пасажирським автотранспортом за звітний період перевезено 800,9 тис. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 16,5 млн.пас.км. У порівнянні з 2010 роком  обсяг перевезених пасажирів та пасажирооборот зменшились на 5,9% та 4,0% відповідно. Причиною зниження цих показників є надання права на перевезення пасажирів підприємству «Флеш Авто Захід Сервіс», яке включено до кола звітуючих лише з 01 січня поточного року і, за підсумками січня-лютого, вже  спостерігається ріст цих показників на 13,5% та 18,0% відповідно.
Пільгова категорія населення перевізниками обслуговується безкоштовно.   Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації перевізникам відшкодовуються втрати від пільгових перевезень окремих категорій громадян. Протягом року перевезено 118 тисяч громадян пільгової категорії населення. По  всіх перевізниках  за рік нараховано компенсацію за втрати по пільговому перевезенню в сумі 350,3 тис. грн., профінансовано  237,5 тис. грн.
За 2011рік  підприємствами автомобільного транспорту перевезено 72,8 тис. тонн вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 58,3 млн. т. км. У порівнянні з 2010 р. обсяг перевезень та вантажооборот  збільшились на 26,2% та 6,0% відповідно.     Зростання цих показників забезпечили підприємства малого бізнесу, які виконують міжобласні та міжнародні перевезення.
На початок поточного року 18 населених пунктів району охоплено сучасним видом зв’язку - швидкісним інтернетом. Впродовж звітного періоду проводились роботи  щодо підключення до користування цим видом зв’язку абонентів сіл Панка, Комарівці, Стара Жадова, Снячів, Годилів. На АТС цих населених пунктів змонтовано сучасне обладнання широкосмугового доступу до мережі Інтернет, на сьогоднішній день підключено  440 абонентів.


Розвиток автомобільних доріг
Район має розвинену мережу автомобільних доріг, в тому числі 38,9 км – державної власності, 298,8 – місцевого значення  та 1362,8 км – комунальної власності. За 2011 рік  філією «Сторожинецький автодор»  виконано робіт на загальну суму  6206,7 тис. грн. проти  5191,1 тис. грн. у 2010 році, в тому числі по Сторожинецькому району – 4006,3 тис. грн.
На експлуатаційне утримання доріг місцевого і державного значення протягом року освоєно 2771,4 тис.грн., з яких 929,3 тис.грн. було спрямовано  на дороги державного значення Криворівня – Вижниця – Сторожинець – Чернівці та 1842,1 тис.грн. – на дороги місцевого значення.
Виконано робіт на замовлення місцевих рад району на загальну суму 203,6 тис.грн.
Проведено поточний  ремонт доріг місцевого та державного значення на загальну суму 1031,3 тис.грн.


Освіта
Розвиток освітянської галузі, розширення мережі закладів освіти району є одним з пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації.
Щороку обсяги видатків на утримання навчально-виховних закладів району збільшуються. У 2011 році вони склали 123,9 млн. грн., що на 13,9% більше, ніж у 2010 році.
В районі функціонує 80 навчальних закладів (дошкільних – 25, загальноосвітніх -51, позашкільних 4), в яких навчається і виховується понад 15 тисяч дітей.
Проводиться робота щодо розвитку дошкільної освіти, розширення мережі та вдосконалення її якості. В районі функціонує 25 дошкільних навчальних закладів та 5 навчально-виховних комплексів, в яких виховуються понад 2600 дітей дошкільного віку.
Для задоволення потреб батьків в одержанні дітьми дошкільної освіти здійснено реконструкцію приміщень і відкрито дошкільні групи в Ропчанському (2 групи, 45 дітей) та Чудейському (3 групи, 87 дітей) навчально-виховних комплексах.
Після завершення реконструкції їдальні військового містечка в м.Сторожинець буде відкрито 5 дошкільних груп.
Викуплено приміщення в селах Снячів та  Стара Жадова, в яких після ремонтів запрацюють ДНЗ. Ведеться реконструкція приміщення під дошкільний заклад в селі Великий Кучурів, здійснюється добудова  Чудейського ДНЗ.
Вже на сьогодні різними формами дошкільної освіти охоплено 71% дітей віком від трьох до шести років. За 2011 рік на 9,5% відбувся ріст даної категорії.
У 2011 році в штати ДНЗ додатково введено 13,5 ставки медичних сестер (на сьогодні їх 100%) та 9 ставок фізінструкторів (40%). Загалом вихованням дошкільнят займається 236 педагогів.
Для забезпечення стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою щорічно функціонують групи з короткотривалим перебуванням, в поточному році їх відвідують 605 дітей.
Основу освітянської галузі району становить 51 загальноосвітній навчальний заклад. Впорядкована і повністю задовольняє запити населення мережа закладів освіти. В районі успішно функціонують 37 україномовних, 11 румуномовних та 3 школи, навчання в яких здійснюється українською та румунською мовами.
Належна увага надається питанням зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти. 1 вересня 2011 року було урчисто відкрито Кам’янську ЗОШ І-ІІІ ступенів, на базі якої працює обласна школа лідерів учнівського самоврядування, та сучасний спортивний зал в Зруб-Комарівській ЗОШ І-ІІ ступенів.
На даний час продовжується будівництво другої черги Красноїльської гімназії та Зруб-Давидівської загальноосвітньої школи, спортивного залу Комарівської ЗОШ І-ІІ ступенів, завершено реконструкцію приміщення (праве крило) Спаської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво Чудейської ЗОШ та Тисовецької ЗОШ, добудову спортивних залів і класних приміщень у Старожадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Дібрівській ЗОШ І-ІІ ступенів, завершується оформлення документації на розширення Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
У зв’язку з припиненням функціонування міської тепломережі переведено на автономне опалення природним газом приміщення Сторожинецького ліцею, гімназії та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
З метою належної підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду поточні ремонти різної складності виконані у всіх закладах освіти району. Всього виконано робіт на загальну суму понад 5,5 млн.грн.
З метою забезпечення ефективного та повноцінного відпочинку дітей, протягом червня на базі загальноосвітніх шкіл району працювали 48 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням. В них оздоровлено 7418 (61% від учнівського контингенту). В цьому році планується створення власного освітянського оздоровчого табору у селі Чудей, що дозволить покращити не лише мережу оздоровчих дитячих закладів, а й збільшить кількість дітей, які матимуть можливість оздоровитись у стаціонарних таборах.
На належному рівні організовано гаряче харчування учнів.
Різними видами харчування охоплено 12294 дитини, що становить 96,8% від загальної кількості учнів.
Безкоштовно харчуються 6097 учнів (48%), з них 1-4 класів – 4720 учнів (100%), 5-11 класів – 1377 учнів пільгової категорії.
Для забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місць навчання і додому, придбано 1 шкільний автобус за кошти районного бюджету. Крім того, придбано три шкільних автобуси за кошти, що надійшли від об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», що дало змогу збільшити кількість учнів, яким надаються послуги з підвозу, на 20 % . В районному бюджеті на 2012 рік передбачено 340 тис. грн. для придбання ще одного шкільного автобуса.
Всі  навчальні  заклади  І-ІІ ст.  та  І-ІІІ ст.  укомплектовані  сучасними    комп’ютерними  комплексами.  В   Сторожинецькій,  Красноїльській,  Банилово-Підгірнівській  гімназіях,  Їжівській,  Великокучурівській  ЗОШ І-ІІІ ст.  діють  по  2  комп’ютерних  класи,  а  в Михальчанській  ЗОШ І-ІІІ ст.  -  3.  На  базі  одного  з  них (Михальчанська ЗОШ І-ІІІ ст.)  створено  кабінет  інформаційно-комунікаційних технологій.
43    комп’ютерних  комплекси  (91,5% )  підключені  до  глобальної  мережі  Інтернет,  що  дозволяє  формувати  і  розвивати  у  школярів  знання  та  вміння знаходити  і  систематизувати  необхідну  інформацію,  повноцінно  та  ефективно  використовувати  резерви  світового  інформаційного  простору.
За  минулий  навчальний  рік  придбано  8  мультимедійних проекторів,  10  персональних  комп’ютерів,  комплектуючі  для  заміни  старих  комп’ютерів  всього  на  суму  113,6 тис. гривень.
Позашкільна освіта посідає вагоме місце в системі освіти району. В ЦДЮТ, ЦЕНТУМ, ДЮСШ гуртковою роботою охоплено понад 4 тис. дітей.
В серпні 2011 року урочисто відкрито центр естетичного виховання «Юність Підгір’я», що дало змогу значно покращити позашкільну освіту і виховання школярів району.

Охорона здоров'я
Робота лікувально-профілактичних  закладів    Сторожинецького  району  була спрямована     на  виконання  пріоритетних  напрямків  діяльності,  якими  визначено  удосконолення  системи  охорони  здоров’я  матері  і  дитини,  боротьба  з  соціально-небезпечними  хворобами,  реформування  первинної  медико-санітарної  допомоги,  покращення  матеріально- технічного  стану  установ  охорони  здоров’я.
У 2011 році в  районі  не  було зареєстровано  жодного  випадку малюкової смерті  від  причин,  які  можна  було би попередити.
В  І кварталі 2012 року  рівень  малюкової  смертності  склав 2,48%о  при  середньообласному  показнику 8,4%о.
За  останні  10 років в  районі  не допущено  жодного  випадку  материнської  смертності.
Рішенням  УІ сесії  УІ скликання  Сторожинецької  районної  ради від  21 жовтня 2011 року  прийнято  нову  «Програму  протидії  захворюванню на  туберкульоз  на  2012 – 2015 роки». Метою  Програми  є  поліпшення  епідемічної  ситуації   шляхом  зниження  показників  захворюваності  та  смертності,  покращення  лікування.
У 2011 році  вперше  на  туберкульоз  захворіло 46  осіб проти 52  у  2010 році.
В  першому  кварталі  поточного року  в  районі  проведено  масове  флюорографічне  обстеження.  Обстежено  15079 осіб,  що складає 96,5%  від  підлягаючих.  Стабільними  залишаються  показники  захворюваності  на  онкологічні  хвороби.
У 2011 році  захворюваність  склала  182,6 на 100 тис. населення ( у  2010р. - 185,6)  при   середньообласному  показнику 266,5.
Показник  смертності  склав 111,8 на 100 тис. населення (по області -157,9).
У  2011 році  зареєстровано 51 випадок  інфаркту міокарда проти  70 випадків у 2010 році.
При  плані асигнувань на 2011рік в  сумі 38,4 млн. грн.  галузь  охорони  здоров’я  профінансована  в  сумі 38,4 млн.грн.  або  на 99,3%, залучено  додаткових  джерел  фінансування (спеціального  фонду  бюджету)  на  суму 444,5тис.грн.
При фінансуванні витрат кошти першочергово спрямовувались на  пріоритетні  напрямки  розвитку,  в  тому  числі  на  виплату  заробітної плати,  надання  невідкладної  медичної  допомоги  хворим, харчування,  енергоносії  тощо.
В  системі  охорони  здоров’я  району  продовжується  робота  з  утримання  належного  рівня    надання  медичної  допомоги  населенню  району,  під  постійним  контролем  перебувають  питання  економного  споживання  енергоносіїв,  правильності  та  ефективності  використання  бюджетних  коштів.
З  метою  покращення  матеріально-технічного  стану  установ  охорони  здоров’я  району  проведено  роботу  щодо  реконструкції  та  ремонту  закладів.  Загальна  сума  вкладень склала  2,4 млн.грн. Закуплено  апаратуру  та  обладнання  на  суму  195,2 тис.грн.  Оновлено  м’який  та  твердий  інвентар,  для  чого  використано  276,6 тис.грн.
В  районі  завершено  перший  етап  реформування  медичної  галузі  шляхом  реорганізації  закладів  первинної   медико-санітарної  допомоги.  Утворено  15  самостійних  амбулаторій   загальної  практики-сімейної  медицини,  7  сімейних  амбулаторій  при  сільських  дільничних  лікарнях, 2 відділення  сімейної  медицини  при  райполіклініці.
В  минулому році   відкрито  пункт  швидкої  медичної  допомоги  при  Михальчанській  сільській  дільничній  лікарні, ФАП на х. Поляни в с.Банилів-Підгірний.
Проведено  підготовку  до  структурно-організаційного  та  фінансово-економічного розмежування  первинного  і  вторинного  рівнів  надання  медичної  допомоги  шляхом  створення  Центру  первинної  медико-санітарної допомоги.       В даний час завершується  реорганізація  ФАПу  в  с.Череш  в  амбулаторію  загальної практики - сімейної  медицини.

Культура
Для стабільного функціонування закладів культури на 2011 рік  було виділено  коштів в сумі 11,6 млн. грн., в т.ч. з районного бюджету – 8,5 млн.грн., місцевого бюджету –  3,1 млн. грн.
Впродовж року вживались заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури. На їх капітальний  ремонт  використано 586,18 тис. грн.,  поточний - 185,02 тис. грн., на  матеріально-технічне забезпечення – 145,7 тис. грн.
Найбільша сума коштів - 341,1 тис.грн. була спрямована на  реконструкцію та капітальний ремонт котельні районного будинку національних культур і підведення до неї газопостачання.
У звітному періоді спостерігається значне  збільшення надходжень від надання закладами культури платних послуг населенню. Всього за 2011 рік надано платних послуг на суму 333,4 тис. грн.,   що на 89,0 тис. грн. більше в порівнянні з 2010 роком.
Закладами культури району впродовж 2011 року проводилися  різноманітні заходи: творчі звіти установ перед населенням; народні гуляння; мистецькі свята; участь колективів народної творчості та майстрів образотворчого мистецтва в обласних оглядах, конкурсах, святах, фестивалях; вечори-зустрічі; тематичні концерти; дитячі конкурси; ранки; презентації книг; ретроспективні виставки учнів художньої школи; участь обдарованих дітей шкіл естетичного виховання у мистецькій програмі «Нові імена»; театралізовані свята; традиційні фольклорні свята; виїздні концерти; акції «Милосердя»; вечори відпочинку тощо.
Стало традиційним проведення різних заходів: фестивалю церковних хорів, районного фольклорно-етнографічного свята «Від Різдва Христового до Йордану», щорічного конкурсу «Успішна пані Підгір'я», Міжнародного пісенного дитячого фестивалю «Пісенне джерело», районного ярмарку «Осінь на Підгір'ї».
У 2011 році започатковано проведення районних свят «Вишиванка Підгір'я» та «Красноїльська полонина», які відразу завоювали прихильність не тільки жителів нашого району, а і його гостей.
Проводиться робота по відродженню народних свят, звичаїв та обрядів. Зокрема, підтримується традиція проведення фольклорних свят у с. Снячів «Ой на Івана, ой на Купала» та у с. Тисовець «Петричера».
Проведено огляд-конкурс творчих колективів району, присвячений 20-й річниці незалежності України, переможці конкурсу брали участь у святковому концерті до дня незалежності України, який проходив на міському стадіоні «Дружба».
У 2011 році проведена атестація народних колективів, яких в районі налічується 9. Усі вони успішно підтвердили своє звання, а оркестр народних інструментів «Рапсодії Карпат» отримав почесне звання «народний». Також у 2011 році керівнику зразкового дитячого фольклорно-етнографічного колективу «Ізвораш» Вікторії Костинян присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури України.
У бібліотеках району реалізовано програму «Бібліоміст», завезено копм’ютерну техніку, проведено підключення до всесвітньої мережі «Інтернет». У програмі взяли участь бібліотеки-філії сіл Панка, Кам’яна, Великий Кучурів, смт Красноїльськ, районна дитяча бібліотека та центральна районна бібліотека.
Культурно-просвітницькі акції бібліотек району у 2011 році проходили в рамках Року 20-річниці Незалежності України, Року історико-культурної спадщини, Року  Першокниги, Року освіти та інформаційного суспільства.               

Туризм
Туристична галузь є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.
За цих умов усе більш перспективним стає розвиток туризму на Буковині та, зокрема, у нашому районі.
У травні 2011 року район брав активну участь в обласному  ярмарку «Буковинський туристичний ярмарок», де були представлені  брошури «Сторожинеччина туристична запрошує», буклети «Туристичними стежками Сторожинецького краю», «Інвестиційна привабливість Сторожинецького району».
Для реклами туристичних можливостей та покращення інформації про туристичну галузь району в інтернет-центрі Центральної районної бібліотеки  відкрито рубрику «Сторожинеччина туристична», додатково надруковано 500 екземплярів буклету «Туристичними стежками Сторожинецького краю».
Активно залучаються до втілення в життя туристичного бізнесу підприємці району. З передачею озер в довгострокове користування підприємцям облаштовуються місця відпочинку практично на кожному з них.   На сьогоднішній день в районі діють  бази відпочинку «Аква-плюс», «Лісовичок», туристичні комплекси «Друзі мої», «Панночка», «Маленький Париж», «Берег любові», в стадії будівництва - бази відпочинку в селах  Великий Кучурів та  Панка (приватні підприємці Голішко О.С., Мазур Л.Д.), «Панський маєток» в с. Буденець (приватний підприємець Кость Р.Б.), база відпочинку в с. Банилів-Підгірний (приватний підприємець Штефюк Д.М.).
Унікальне поєднання надзвичайно красивої природи, багатства народних традицій, дивовижного кулінарного мистецтва та щирої гостинності людей сприяє розвитку сільського зеленого туризму. Зокрема, в с. Банилів-Підгірний сьогодні гостинно приймають туристів оселі Червоняка В.П., Пуклича В.Т., Фраюка І.Г., Сметанюка В.Г. Власники пропонують повний пансіон з вибором дуже смачних страв за невисоку ціну, що приваблює споживача. В цих оселях вже відпочивають туристи з України, Німеччини, Ізраїлю.
За сприяння відділу культури і туризму районної державної адміністрації в районі  діє Сторожинецька районна Громадська організація «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму  «Зелена садиба», метою діяльності якої є об’єднання всіх власників приватних осель та  залучення нових, для спільного захисту законних прав, задоволення професійних і соціальних потреб та інтересів своїх членів, сприяння реалізації розробок та досліджень з питань розвитку сільського туризму в Сторожинецькому районі. Представники нашого району щорічно беруть участь у Всеукраїнській виставці-ярмарку «Сільський зелений туризм».
В стадії будівництва на території  району перебувають три туристичних комплекси:
-  туристичний комплекс в с.Банилів-Підгірний  площею 8 га;
- гірськолижний туристичний комплекс «Красна» в смт Красноїльськ площею 4 га;
- водно-відпочинковий туристичний комплекс смт Красноїльськ, площа водного плеса 15 га, земель – 1,5 га.

Сімя, молодь, спорт
Робота районної державної адміністрації у сфері сімї, молоді та спорту була спрямована на виконання державних, обласних та районних програм підтримки дітей, молоді, сімей, підготовки та проведення відпочинку  і оздоровлення дітей, розвитку різних видів спорту.
Під час літньої оздоровчої кампанії 2011 року було направлено на оздоровлення в стаціонарні табори всіма установами та організаціями 506 дітей району. Особлива увага приділялася дітям пільгових категорій.
На оздоровлення до МДЦ «Артек» впродовж  року направлено 19 дітей пільгових категорій, до  ДП «УДЦ «Молода гвардія» - 10 дітей.
Ведеться належна робота щодо видачі посвідчень багатодітним сім’ям для отримання соціальних пільг та компенсацій.  
Станом на 01.04.2012 року виписано та видано  1929 посвідчень батьків багатодітних сімей  та 4013 посвідчень дитини багатодітної сім’ї.
У  2011 році було оновлено банк даних багатодітних сімей. Так, станом  на 01.01.2012 року,  в районі нараховувалося 2065 багатодітних сімей, в яких проживає 7508 дітей.
В районі проживає майже 1 % (0,93) багатодітних сімей від загальної кількості по Україні, в яких виховується більше 1 % (1,01) дітей усіх багатодітних сімей України.
У 2011 році продовжувалась робота  щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», підготовлено 548 пакетів документів і подано для присвоєння почесного звання України «Мати – героїня».  Указом Президента України присвоєно почесне звання «Мати – героїня» 211 жінкам нашого району, одноразову фінансову допомогу за 2011 рік отримали 204 жінки «Матері-героїні». На сьогоднішній день також чекаємо посвідчень, відзнак та одноразової допомоги для тих, кому Указами Президента України у січні та березні 2012 року присвоєно звання, а це - 68 жінок району.
Упродовж звітного періоду збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім, комплексних та багатоступеневих змагань.
На території району функціонують 3 ДЮСШ, Сторожинецька районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України та спортивні клуби.
Відділеннями ДЮСШ,  спортивними гуртками ЦДЮТ, відділеннями обласних ДЮСШ  охоплено регулярною спортивною діяльністю  1326 учнів або більше 10 %  від загальної кількості школярів району, з якими сьогодні працює 32 тренера.
У 2011 році збірні команди району вибороли з олімпійських видів спорту - 2 місце з тенісу настільного та 3 місця з вільної боротьби, боксу, волейболу (чоловіки) та футболу. З неолімпійських видів спорту – 2 місце з пауерліфтингу та 3 місце з футзалу. В загальнокомандному обласному комплексному заліку Сторожинецький район посів 3 місце з неолімпійських видів спорту та 4 місце - з олімпійських.
Велася робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту.  У минулому році введено в експлуатацію 3 спортивних зали - у загальноосвітніх навчальних закладах сіл  Кам’яна та  Зруб – Комарівський, в стадії завершення спортивний зал у с. Комарівці.
Упродовж звітного періоду збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Робота з дітьми
Питання виховання і захисту підростаючого покоління завжди є і будуть актуальними, адже діти - гарант самозбереження й поступу нації. Одним з критеріїв стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є кількість дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Незважаючи на активізацію зусиль щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, у Сторожинецькому районі щорічно на тлі зменшення кількості населення віком до 18 років збільшується чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Низка законів України, актів Президента  України та Уряду держави закріпили пріоритетність сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування: усиновлення, влаштування дітей під опіку/піклування, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, усунення причин, що породжують дитячу бездоглядність та вилучення дітей з біологічної сім’ї.
Станом на 31.12.2011 в районі функціонувало 3 дитячих будинки сімейного типу та 4 прийомних сім’ї, у яких виховується 31 дитина з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Впродовж 2011 року утворено 1 дитячий будинок сімейного типу та влаштовано в дитячі будинки сімейного типу  3 дітей.
Впродовж 2011 року було усиновлено 4 дитини, що перебували на первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації. На території району в сім’ях усиновлювачів проживає  46  дітей. Всі діти проживають у задовільних умовах, а їх батьки виконують свої батьківські обов’язки належним чином. Впродовж 2006-2011 років в районі не було випадків скасування усиновлення.
Впродовж 2011 року здійснено 268  обстежень  сімей, на утриманні яких перебувають діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не виявлялися випадки порушення прав  дітей та неналежного виконання обов’язків особами, що замінюють батьків.
З метою профілактики дитячої бездоглядності та скоєння неповнолітніми правопорушень, злочинів впродовж 2011 року проведено 70 профілактичних рейдів-перевірок, в результаті яких виявлено 42 дитини, з них 22 - під час навчального процесу перебували за межами навчальних закладів, 20 - перебували у громадських місцях після 23:00 год. без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють. За 2011 рік здійснено 240 обстежень сімей, де проживають  577 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, за результатами яких вирішено питання взяття на облік  85 дітей, знято з профілактичного обліку 69 дітей.
Одним з видів роботи служби у справах дітей  райдержадміністрації є здійснення перевірок дотримання чинного законодавства щодо охорони прав  та інтересів дітей та надання методичної допомоги. Так, впродовж 2011 року здійснено 154 перевірки, виявлено 143 дітей, які потребують соціально-правового захисту.
Спільно з органами опіки та піклування розглянуто 258 скарг громадян щодо захисту житлових і майнових прав дітей, 120 дітям відновлено право на житло, з яких 44 – це діти – сироти та позбавлені батьківського піклування.

Соціальне забезпечення та соціальний захист населення
Зайнятість населення, праця та заробітна плата
Важливим на сьогодні є підтримка малозабезпечених сімей та надання державної допомоги і інших соціальних виплат сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
В районі зазначені допомоги отримують понад 12 тисяч сімей. Фінансування з Державного бюджету на виплати державних соціальних допомог здійснюється своєчасно. За 2011 рік на вказані цілі використано понад 103,2млн. грн.
В районі забезпечується виконання постанови Уряду щодо соціального захисту громадян в умовах підвищення цін на природний газ та житлово-комунальні послуги.
Запроваджено стандартну модель надання всіх видів соціальних допомог та субсидій, призначення яких здійснюється за єдиною заявою на підставі одного пакету документів.
Забезпечено інформування населення через засоби масової інформації щодо порядку їх призначення.
Впродовж звітного періоду за призначенням субсидії звернулося 2879 сімей, що становить 12,5% до загальної кількості сімей в районі. Право на отримання субсидії мали 2686 сімей. Нараховано субсидій на суму 1226,6 тис. грн., програма субсидій профінансовано на 82,4%.
В районі проживає 370 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і отримують компенсаційні допомоги, пільги передбачені законодавством. На виплати компенсації та допомог постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи використано 408,5 тис. грн., що становить 100% до доведених помісячних планів фінансування.
В районі проживає 25505 осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою. У 2011 році надано послуг пільговій категорії населення на суму 5591,2 тис.грн., профінансовано програму надання пільг на суму 5325,4 тис.грн. (з урахуванням боргу на 1 січня 2011 року – 687,1 тис.грн.).
За ініціативою та клопотанням районної державної адміністрації,  обласний  штаб з питань ліквідації наслідків стихійного лиха 2010 року прийняв рішення щодо виплати  625 постраждалим жителям району коштів в сумі  1240,0 тис. грн. за рахунок коштів благодійного фонду, що дало можливість компенсувати людям завдані стихією збитки в межах, передбачених законодавством.
Одним із пріоритетів у роботі органів виконавчої влади району всіх рівнів, контролюючих та правоохоронних органів, сторін соціального партнерства є питання погашення заборгованості із заробітної плати.
Завдяки активізації організаційної, правової роботи, підвищення ефективності діяльності районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасності виплати пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та відповідальності керівників-боржників за 2011 рік борг з оплати праці зменшено на 577,3 тис. грн. або на 100%.
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2012 року та на сьогоднішній день відсутня.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі за статистичними даними за 2011 рік становила 1764 грн. при запланованому показнику 1705 грн. і зросла порівняно з 2010 роком на 11,1%. Збільшення середньомісячної заробітної плати відбулося за всіма видами економічної діяльності. За оперативною інформацією, впродовж першого кварталу поточного року розмір середньомісячної заробітної плати зріс на 267 грн. та на кінець кварталу становить  2031 грн.
На зареєстрованому ринку праці району утримується позитивна тенденція до збільшення кількості вільних робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях району. Впродовж 2011 року підприємства, установи та організації району подали інформацію про наявність 1209 вільних робочих місць, що в 1,2 рази або на 221 вакансію більше проти 2010 року. За направленням служби зайнятості було укомплектовано 1013 вакансій, що у 1,2 рази (на 141 вакансію) більше в порівнянні з 2010 роком. Кількість укомплектованих вакансій у 2011 році зросла на 22,1% проти 2010 року.
Чисельність громадян, охоплених активними заходами сприяння зайнятості населення, протягом звітного періоду становила 1741 ос., що на 23% або на 324 особи більше проти 2010 року. Рівень охоплення незайнятого населення, яке користувалося соціальними послугами служби  зайнятості, заходами активної політики зайнятості збільшився в порівнянні із аналогічним періодом 2010 року на 11 відсоткових пункти та склав 76%.
У 2011 році працевлаштовано 1120 осіб, в тому числі з числа незайнятого населення 730 осіб (на 5,4% або на 58 осіб більше, ніж  у 2010 році). На робочі місця, створені за рахунок надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
 України на випадок безробіття, працевлаштовано 69 безробітних. Роботодавцям району відшкодовані витрати на заробітну плату в розмірі 1,1 млн. грн.
Також у звітному періоді працевлаштовано шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності 22 особи. Середній розмір виплати на організацію власної справи безробітними склав 6390,9 грн., загальна сума виплат склала 140,6 тис. грн.
Впродовж 2011 року за направленнями служби зайнятості проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 342 безробітних, що на 7,5% більше попереднього  року.
У звітному періоді до оплачуваних громадських робіт залучено 669 незайнятих осіб, що в 1,5 рази (на 226 осіб) більше, ніж у 2010 році. Рівень залучення незайнятого населення до тимчасових робіт збільшився на 8,8 відсоткових пункти та склав 29,2%.
       
Пенсійне забезпечення
Основним завданням органів Пенсійного фонду у повсякденній роботі залишається забезпечення повного і своєчасного надходження коштів до Пенсійного фонду, залучення суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб до сплати платежів, скорочення заборгованості, пошук додаткових шляхів залучення коштів для виплати в повному обсязі підвищених розмірів пенсій та соціальних допомог.
За 2011 рік до Пенсійного фонду України від платників району надійшло 80302,90 тис.грн. страхових та єдиного соціального внесків, що становить 117,4 відсотка до 2010 року або більше на 11873,81 тис.грн.
Зростання власних надходжень, порівняно з минулим роком, зумовлено збільшенням обсягів фактичних витрат на оплату праці, з яких сплачується єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України.
Стабільне та динамічне наповнення бюджету Пенсійного фонду дозволяє забезпечувати своєчасну та у повному обсязі виплату пенсій.
Рівень забезпечення власними коштами фінансування видатків на пенсійні виплати за рахунок власних коштів збільшився до 47,4% проти 41,1% у минулому році.
Упродовж року виплата пенсій, з урахуванням проведених перерахунків, здійснювалася у повному обсязі. Місячна потреба на виплату пенсій збільшилась на 9,27%.
У 2011 році значно покращилася взаємодія органів Пенсійного фонду та Державної виконавчої служби зі стягнення заборгованості з боржників. Сума стягнутих у примусовому порядку коштів зросла майже у три рази.
Загальний борг впродовж року зменшився  на 345,0 тис.грн.  - з 1859,6 тис. грн. до 1514,6 тис. грн.
Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Сторожинецькому районі впродовж року  збільшилася на 121 особу і станом на 01.01.2012 становила  21172 осіб.
У зв’язку з підняттям розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, автоматизованим шляхом проведено 5 масових перерахунків. Крім того, проведено 10 перерахунків у зв’язку з уточненими показників середньої заробітної плати в Україні.
Упродовж року дещо змінилася структура пенсіонерів за розмірами отримуваних пенсій. Так станом на 01.01.2012 року пенсію в розмірі до 1000 грн. отримують 73,56 % пенсіонерів району, в порівнянні з відповідною датою 01.01.2011 року питома вага таких пенсіонерів зменшилась на 5,34%. Водночас на 4,3% зросла питома вага пенсіонерів, які одержують пенсію в розмірі від 1001 до 1500 грн. (22,73% контингенту пенсіонерів) і на 1,01%  одержувачів пенсії, розмір якої більше 1500 грн. (3,7% від загальної чисельності пенсіонерів району). Середній розмір призначеної пенсії зріс на 7,8% та станом на 01.01.2012 становить 980,16 грн.
З метою економії коштів на оплату послуг з доставки і виплати пенсій управління Пенсійного фонду України в Сторожинецькому районі проводиться робота по залученню пенсіонерів до отримання пенсій через вкладні рахунки в банківських установах. Чисельність пенсіонерів, одержувачів виплат у банківських установах в порівнянні з 2010 роком зросла на 989 особи, у такий спосіб отримують пенсію майже 32,94% одержувачів.
Вжиття заходів щодо контролю за надходженням коштів до бюджету Пенсійного фонду, здійснення своєчасних та у повному обсязі пенсійних виплат для забезпечення соціальної стабільності в районі і надалі залишаються пріоритетними завданнями органів виконавчої влади.

Забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян
Впродовж звітного періоду  продовжувалась реалізація Комплексної програми профілактики правопорушень в Сторожинецькому районі на 2011-2012 роки.
Щотижня на нарадах при голові районної державної адміністрації з керівниками правоохоронних органів, інших структур заслуховувалися питання взаємодії правоохоронних органів з органами  державної виконавчої влади щодо профілактики правопорушень, боротьби з корупцією та злочинністю, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян.
Питання  “Про стан злочинності на території району та шляхи покращення роботи з профілактики правопорушень та криміногенної ситуації” було розглянуто  на  засіданні колегії районної державої  адміністрації.
У 2011 році проведено комплекс організаційних та практичних заходів, направлених на оздоровлення криміногенної обстановки та стану правопорядку, припинення правопорушень, виявлення та розкриття злочинів, особливо тих, які скоювались на вулицях та громадських місцях.
Заходи, реалізовані для стабілізації криміногенної обстановки в районі, характеризуються високою ефективністю, про що свідчить значне зменшення кількості зареєстрованих по району злочинів (на 21,6%). Так, у минулому році   було зареєстровано 333 злочини проти 425 злочинів у 2010 році, в тому числі тяжких злочинів 108 проти 132 у 2010 році.
Загальний відсоток розкриття злочинів за 2011 рік складає 87,7% (по області 84,7 відсотка).
На території району вдалося значно зменшити кількість скоєних  злочинів, пов’язаних з розбійними нападами, грабунками, хуліганством, підробкою документів, ДТП.
Вжитими профілактичними заходами протягом минулого року вдалось припинити ріст  злочинності серед неповнолітніх. За минулий рік зареєстровано 23 злочини проти 37 у 2010 році (-37,8%).    
Впродовж  року для забезпечення ефективної  діяльності правоохоронних органів, районною державною адміністрацією спільно з районною радою, органами місцевого самоврядування надавалась допомога правоохоронним органам в зміцненні матеріально-технічної бази, облаштуванні службових приміщень, вирішенні  інших соціальних проблем.

Оборонна робота
У відповідності до Закону України “Про військовий обовязок і військову службу” та відповідних  розпоряджень обласної та районної держаних адміністрацій в районі в період з квітня по травень та з жовтня по листопад  2011 року проводився призов на строкову службу громадян України, які проживають на території району. Наряд  на відправку, встановлений обласним військовим комісаром,  виконаний у повному обсязі. До Збройних Сил  України відправлено 123 призовника.
Для організації призову  з районного бюджету було виділено коштів в сумі 4,0 тис.грн., призовна дільниця обладнана відповідно до вимог Міністерства Оборони України.
На виконання Указу Президента від 19.06.2006 № 546/2006 „Про Державну програму переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом” на військову службу за контрактом призвано 15 громадян до Збройних Сил України та  3 - до державної прикордонної служби.   
У 2011 році  проведено  командно-штабні тренування з територіальної оборони району, у ході яких відпрацьовувалися питання налагодження взаємодії силових структур різних відомств з підготовки та ведення територіальної оборони та протидії ймовірним терористичним актам.  
У рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства  „Україна-Румунія-Республіка Молдова” на 2007-2013 роки передбачено реалізацію проекту „Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією”. Зазначений проект передбачає розвиток інфраструктури пункту пропуску „Красноїльськ – Віков де Сус ”.
З метою реалізації проекту районною державною адміністрацією у минулому році було проведено відповідну роботу.
 Так, організовано та проведено  громадське обговорення жителями смт. Красноїльськ  питання розбудови пункту пропуску, проведено   проектно - вишукувальні та топографо - геодезичні роботи земельної ділянки під реконструкцію місцевого пункту пропуску „Красноїльськ”, виготовлено містобудівне обґрунтування, проведено геологічні роботи та виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під реконструкцію пункту пропуску.  Для водопостачання пропускного пункту „Красноїльськ” виготовлено проект буріння свердловини на воду.
Всього на розбудову пункту пропуску в минулому  році виділено 52,3 тис. грн. коштів з   місцевого бюджету.   
Розпорядженням обласної державної адміністрації від  30.06.2011 № 437-р „Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2011 році на виконання заходів з реалізації Комплексної програми будівництва та облаштування місцевих пунктів через державний кордон України, що розташовані на території області, на період до 2015 року” затверджено календарний план заходів з  реалізації Комплексної програми будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску та обсяг фінансування для пункту пропуску „Красноїльськ” в сумі 434 тис. грн. Головним розпорядником коштів визначено управління капітального будівництва облдержадміністрації.
Все вищенаведене буде сприяти інтенсивному розвитку Сторожинецького району, насамперед в сфері транскордонного співробітництва, налагодженні економічних, культурних та родинних зв’язків, а також залученню іноземних інвестицій в розвиток пріоритетних галузей економіки району, що дасть змогу поступового переходу Сторожинецького району від депресивної території до самодостатньої.

Суспільно-політична ситуація
Робота районної виконавчої влади направлена на реалізацію на Підгір’ї державної внутрішньої політики та формування у населення позитивного сприйняття державницького курсу.
В районі легалізовано 79 районних організацій політичних партій,  40 громадських організацій шляхом повідомлення про заснування районним управлінням юстиції. Найактивніші серед них – організація ветеранів України, товариство політичних в’язнів і репресованих УСВА, організація інвалідів України та спілка ветеранів Афганістану.
Діяльність органів виконавчої влади ґрунтується на принципах неупередженого ставлення до політичних і громадських організацій незалежно від їх спрямованості. З метою якнайповнішого врахування пропозицій та рекомендацій представників недержавних об’єднань та використання досвіду громадян, які впродовж багатьох років займали керівні посади, при районній державній адміністрації створено Громадську раду та Раду старійшин, до складу яких увійшли лідери громадських об’єднань, науковці, громадські діячі, ветерани державної служби і служби в органах місцевого самоврядування. На засіданнях рад розглядались питання, що мають суспільне значення для мешканців Підгір’я.
На суспільно – політичну ситуацію в районі традиційно впливає фактор полікультурності, багатонаціональний склад населення району, тощо. Влада району прагне створити умови для задоволення національно – культурних потреб усіх етнічних громад краю.
В районі вдалося також сформувати цивілізоване поле суспільно – релігійних відносин, налагоджено співпрацю райдержадміністрації з релігійними організаціями для вирішення питань, визначених їхніми статутами. Райдержадміністрація сприяє реальному забезпеченню прав громадян на свободу совісті, свободу вільного вибору релігії, світогляду, надання всім віросповіданням рівних прав і можливостей.
В населених пунктах району постійно проводяться заходи з відзначення  державних  та пам’ятних дат, професійних свят, тощо. Під час проведення  таких заходів, а також  в період їхньої підготовки  представники  усіх  територіальних громад, незалежно від віку  та віросповідання,  згуртовуються  навколо  мети створення  святкового настрою для жителів району, здійснення патріотичного виховання підростаючого покоління.
Районна державна адміністрація та районна рада виступають співзасновниками районного часопису «Рідний край» на утримання якої у 2011 році з місцевого бюджету виділено 290 тис. грн.
Висвітлення офіційної точки зору вищих посадових осіб держави та позиції місцевих органів з питань реалізації внутрішньої та зовнішньої політики здійснюється через офіційний веб-портал райдержадміністрації. Працюючи в режимі інформаційного агентства, офіційний веб-ресурс райдержадміністрації постійно оновлюється. Головна сторінка сайту містить інформаційні повідомлення про діяльність керівників райдержадміністрації, структурних підрозділів виконавчої влади і територіальних підрозділів органів виконавчої влади, а також про події у районі, які мають суспільне значення.
  • Джерело: "Рідний край" від 04.05.2012 року

Tеми