Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сторожинецький район

Новини

12.05.2011 16:52

11 травня «Клуб Української Молоді» презентував книгу «Дотримання прав нацменшин в Україні» |  Міжрегіональне співробітництво


Автори дослідження у Чернівецькій області: учасники проекту ГО «Молодіжної Альтернативи», експерти організації - партнера ЧММО «Клуб Української Молоді»: Євгенія Олійник, Валерія Руссу, Анастасія Мельничук

В результаті дослідження видано брошуру «Дотримання прав нацменшин в Україні»

Предметом дослідження є права національних меншин. Для аналізу проблеми використовувалися: відкрита інформація, нормативно-правова база та документи щодо практичної робота органів місцевої влади регіонів – Крим (Сімферополь, Севастополь), Одеса, Чернівці, Ужгород по вирішенню етнополітичних проблем у рамках політико-правового поля української держави.

Джерела інформації: раніше прийняті органами державної влади цільових регіонів акти, щодо положення національних меншин, упередженого ставлення до нацменшин, шляхів та механізмів формування та реалізації етнонаціональної політики, орієнтованої на демократичні цінності, що передбачають забезпечення мовних, культурних, освітніх прав національних меншин, етнічних спільнот


Основні висновки експертів щодо дотримання прав национальних меншин в Чернівецькій області

Кожна з національних меншин, що проживає в області, представлена власним національно-культурним товариством. На підтримку національних меншин Чернівецької області владою краю розроблена «Регіональна програма підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 2010–2012 роки», основна мета якої полягає у забезпеченні національної ідентичності представників національних меншин на території області, надання фінансової підтримки національно-культурним товариствам на відтворення і збереження власних культур та традицій.

Діяльність товариств національних меншин області активно висвітлюється місцевими ЗМІ. Особливою увагою наділяються переважно масові заходи, які регулярно проводять національно-культурні товариства, що підвищує зацікавленість серед населення життям представників інших народностей.

Щодо забезпечення прав національних спільнот на навчання рідною мовою, то варто зазначити, що найбільша кількість шкіл в області, де навчання ведеться мовою національних меншин — це школи з румунською та російською мовами. Однак представники інших народностей мають можливість вивчати рідну мову факультативно. Культурологічні потреби представників нацменшин Чернівецької області також забезпечуються належним чином.

Національно-культурні товариства області дуже активні, а це є умовою забезпечення різноманітних прав національних меншин. Також влада краю зацікавлена у відповідному задоволенні потреб його жителів. В області діють програми, розроблені на підтримку діяльності товариств та об’єднань за національною ознакою. Громадські організації постійно проводять моніторинг рівня забезпечення прав національних меншин в області, що сприяє контролю за здійсненням програм, розроблених владою, та вдосконаленню розробки нових програм на підтримку нацменшин регіону.


Євгенія ОЛІЙНИК
, ЧММО «Клуб Української Молоді»


БЦВТ інформує громадськість про результати реалізації проекту:
«Ідентичності прикордоння: досвід буковинської толерантності»

Чернівецька область є прикордонним регіоном, де проживають представники близько 80 національностей, найчисельнішими є: українці (75%), румуни (12,5%), молдовани (7,3%), росіяни (4,1%), євреї (0,2%), поляки (0,3%), білоруси (0,2%) та німці (0,1%). Демократичні перетворення в державі сприяли зростанню національної самосвідомості, самоорганізації та етнічній ідентифікації, створенню національно-культурних товариств та об’єднань. У Чернівецькій області зареєстровано 25 національно-культурних товариств. Румунські, польські, німецькі, єврейські національно-культурні товариства відкрили в обласному центрі національні дома, які є культурними осередками цих національних меншин.

Впродовж дев’яти місяців Буковинцький центр виборчих технологій впроваджував в Чернівецькій області проект: Ідентичності прикордоння: досвід буковинської толерантності».  Метою проекту було розвінчання етнічних стереотипів та фобій, підвищення професійної відповідальності працівників ЗМІ у висвітленні етнонаціональної проблематики, підвищення обізнаності громадськості про традиції, культуру та психологічну специфіку інших етносів.

Проект також сприяв поширенню інформації серед представників різних етнічних громад про невід’ємне право кожної людини на етнічну самоідентифікацію, усвідомленню різниці між різними етносами.

За проектом було видано збірник міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, які встановлюють права етнічних громад та регулюють діяльність національно-культурних товариств Чернівецької області.

Підтримано діяльність інтернет сайту «Буковина толерантна», метою якого є інформування закордонних користувачів Інтернету про забезпечення прав національних меншин на освіту, культуру та інформацію в Чернівецькій області; висвітлення етнополітичних процесів у трикутнику - Україна, Румунія, Молдова, та зокрема, на Буковині і в Бессарабії.

В області також було представлено цикл радіопередач під загальною назвою: «Буковина – край поліетнічний!».

На базі районних закладів освіти чотирьох районів (Герцаївського, Глибоцького, Новоселицького та Сторожинецького) було проведено навчально-методичні семінари для вчителів «Уроки толерантності в поліетнічних районах: методика викладання», а для журналістів місцевих ЗМІ проведено освітній семінар «Етнотолерантні меді!».

Завдяки проекту було проведено аналіз рівня толерантності в Чернівецькій області та з’ясовано механізми формування етнічних ідентичностей. Зросла кваліфікованість журналістів місцевих ЗМІ у висвітленні етнонаціональної тематики. Було забезпечено діалог між національно-культурними товариствами краю, поширено інформацію про міжнародну політико-правову практику забезпечення толерантності.

Буковинський центр виборчих технологій сподівається на подальшу тісну та плідну співпрацю з національно-культурними товариствами, органами державної влади та представниками освіти Чернівецької області щодо покращення поінформованості громадськості краю про традиції, культуру та мовну специфіку етнічних громад, що сприятиме зменшенню впливу етнічних стереотипів та фобій в міжетнічному спілкуванні та взаємодії.

  • Автор:Євгенія ОЛІЙНИК, ЧММО «Клуб Української Молоді»
  • Джерело: БукІнфо

Tеми