Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сторожинецький район

Новини

17.02.2010 08:25

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ  |  Відповіді на питання

Управління Пенсійного фонду України у районі повідомляє, що відповідно до ст.36,47,48 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» дітям померлого годувальника призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника, яка виплачується за місцем фактичного проживання одержувача пенсії в межах України. При цьому дітям-сиротам, які перебувають на повному державному утриманні, пенсія перераховується на їхні особисті рахунки у банку
Пунктами 2, 3,44, 48 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25. 11. 2005 №22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2005 №1566/11846, передбачено, що пенсійні справи одержувачів пенсій зберігаються в органах Пенсійного фонду за місцем проживання (реєстрації) або за фактичним місцем проживання (реєстрації) пенсіонерів. При переїзді пенсіонера на місце проживання в іншу місцевість пенсійна справа одержувача пенсії пересилається органу Пенсійного фонду за новим місцем проживання. При цьому заява про призначення, поновлення виплати пенсії, про запит пенсійної справи у зв'язку із зміною місця проживання, про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається особисто пенсіонером, а якщо особа, якій призначена пенсія, є неповнолітньою, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання.
Крім того, опікуни можуть одержувати по лінії управління праці та соціального захисту населення допомогу. Згідно з законодавством, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається у тому разі, якщо середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів і пенсії за попередні шість календарних місяців не перевищує прожиткового мінімуму. Для одержання допомоги опікун чи піклувальник повинен подати заяву про призначення допомоги,     копію рішення про встановлення опіки чи піклування, копію свідоцтва про народження дитини, довідку про склад сім'ї з місця проживання заявника, довідку про місячні розміри аліментів і пенсії, які одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання дитиною пенсії довідку видають органи праці та соціального захисту населення). Допомога на дітей-сиріт призначається на шість місяців. Питання про продовження її виплати вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії.
Щодо призначення пенсії дитині-сироті, то на неї мають право не всі діти. Тут усе залежить від заробітної плати батьків, які померли. «З числа одержувачів пенсій з втрати годувальника є дві категорії сиріт - це діти, які втратили одного годувальника - напівсироти, і ті, що втратили обох батьків - сироти. Розмір пенсійної виплати залежить в обох випадках від трудових даних померлих: тобто від їх стажу та заробітної плати».
Навіть, якщо діти-сироти, на яких призначена пенсія по втраті годувальника, влаштовані у державні установи на повне державне утримання, пенсія все одно виплачується повністю. її перераховують на рахунок в банку на ім'я дитини до досягнення повноліття. Круглим сиротам пенсію призначають до досягнення 23-річного віку, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Якщо померли обоє батьків, то розрахунок проводиться за кожного окремо. Законом передбачено, що пенсія з втрати годувальника на одну дитину призначається у розмірі 50% від пенсії, на яку би мав право померлий. На двох і більше дітей дають 100% пенсії за віком, на яку би мав право померлий.
Соціально-правовий захист дітей-сиріт є одним із важливих завдань для управління Пенсійного фонду України у районі, управління праці та соціального захисту населення та інших служб району.
Всі заходи зазначених служб спрямовані на те, щоб, перш за все, забезпечити захист прав дітей, які втратили батьків.

  • Автор:Оксана БАЯК. заступник начальника відділу пенсійного забезпечення управління Пенсійного фонду України у районі
  • Джерело: "Рідний край" від 12.02.2010

Tеми