Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сокирянська районна рада

Документи

Розпорядження №78-р від 13.07.2018. Про окремі питання проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, перелік питань та форму перевірки знань, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань
завантажити документ

ГОЛОВА СОКИРЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

м. Сокиряни

 

"13" липня 2018р.                                                                             78-р

Про окремі питання проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, перелік питань та форму перевірки знань, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань
 
 

Відповідно до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників та призначення на посади окремих категорій працівників об'єктів спільної власності територіальних громад Сокирянського району (в редакції рішення від 10.07.2018р. №32/12-18):

1. Затвердити Перелік питань та форму перевірки знань, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, згідно додатку.

2. Для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти утворюється конкурсна комісія в складі по два представника кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту освіту». Конкурс проводиться відповідно до додатку 1.2 Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників та призначення на посади окремих категорій працівників об'єктів спільної власності територіальних громад Сокирянського району (в редакції рішення від 10.07.2018р. №32/12-18) з урахуванням положень додатку 1.4 під час формування та організації роботи конкурсної комісії.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                                                        В. Козак

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови районної ради

від 13 липня 2018р. № 78-р

Перелік питань та форма перевірки знань, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

1. Конкурсний відбір переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами письмової перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та перевірки професійних компетентностей, а також публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

2. Перелік запитань для письмової перевірки:

 

Закон України «Про освіту»

1. Право громадян на освіту.

2. Види освіти.

3. Складники освіти.

4. Рівні повної загальної середньої освіти.

5. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти.

6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

7. Інклюзивне навчання.

8. Керівник закладу освіти.

9. Колегіальні органи управління закладів освіти.

10. Громадське самоврядування в закладі освіти.

11. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

12. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

13. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями.

14. Категорії учасників освітнього процесу.

15. Права здобувачів освіти.

16. Обов’язки здобувачів освіти.

17. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.

18. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.

19. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

20. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти.

 

 

 

 

Закон України «Про загальну середню освіту»

1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

2. Поняття загальної середньої освіта.

3. Завдання загальної середньої освіти.

4. Здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Заклад загальної середньої освіти.

6. Статус закладу загальної середньої освіти.

7. Форми навчання в закладах загальної середньої освіти.

8. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти.

9. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти.

10. Порядок зарахування учнів.

11. Учасники освітнього процесу.

12. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців).

13. Педагогічні працівники.

14. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти.

15. Атестація педагогічних працівників.

16. Повноваження закладу загальної середньої освіти.

17. Управління закладу загальної середньої освіти.

18. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти.

19. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти.

20. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту.

 

Концепція реалізації державної політики

у сфері реформування загальної середньої освіти

«Нова українська школа» на період до 2029 року

1. Проблема, яка потребує розв’язання згідно Концепції.

2. Мета Концепції.

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми, згідно Концепції.

4. Ключові компетентності Концепції.

5. У чому полягає реформування структури загальної середньої освіти.

6.Що передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти.

7. Строки реалізації Концепції (етапи).

8. Очікувані результати реалізації Концепції.

9. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів для реалізації Концепції.

10. Ключові завдання освітян Сокирянщини із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

 

 

Зразки ситуаційних завдань

1. Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. Як Ви, як керівник, забезпечуватимете відмінну дисципліну, належний морально-психологічний клімат. І, чи вважаєте Ви партнерські відносини між керівником і підлеглими правильними?

2. Поняття «професійне вигорання людини» можливе на будь-якому робочому місці, проте у школі це явище найпоширеніше. Ваші дії, як керівника, з метою запобігти і не допустити його у педагогічному колективі.

3. Запропонуйте проект плану заходів з поліпшення мотивації серед учнів та педагогів закладу загальної середньої освіти.

4. Назвіть переваги та ризики, які, на Вашу думку, можуть виникнути в процесі децентралізації та реформи місцевого самоврядування для ЗСО.

5. Керівники комунальних закладів освіти прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про запобігання корупції». Керівники призначають премії, щорічну грошову винагороду вчителям – своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган місцевого самоврядування. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у комунальному навчальному закладі.

6. У закладі ЗСО сформувався злагоджений і дружний колектив. Усі прийшли на місце роботи практично одночасно, і у всіх була однакова заробітна плата. Керівник розподіляв навантаження між працівниками рівномірно (наскільки було можливо), і в колективі з цього приводу ніколи не виникало невдоволення, усі вважали, що все справедливо. Через півтора року один працівник змінив своє ставлення до роботи. Відмовлявся виконувати доручення з різних причин. Паралельно він дуже активно проводив свою «політику дружби» стосовно керівника. У результаті у колективі почалися хвилювання. Працівники постійно обговорювали ситуацію щодо свого колеги і керівника.

Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи можна в цьому випадку спрогнозувати, що надалі буде відбуватися в колективі?

7. У закладі загальної середньої освіти посаду вчителя фізичної культури займає педагогічний працівник 1955 року народження. До керівника навчального закладу неодноразово зверталися батьки та учні з претензіями до виконання посадових обов’язків зазначеного вчителя та наріканнями на професійні якості та подачу навчального матеріалу. Індивідуальні бесіди та розмови із вчителем фізичної культури не принесли бажаних результатів, тому звернення батьків та невдоволення учнів продовжувалися.

Ваші дії у зазначеній ситуації? Вкажіть шляхи вирішення даної проблеми.

8. У навчальному закладі працює учитель – пенсіонер та молодий спеціаліст за спеціалізацією «Вчитель іноземної мови». У двох написані заяви на повне тижневе навантаження. Згідно Закону України «Про загальну середню освіту», встановити навантаження менше тарифної ставки без письмової згоди працівника керівник закладу не має права. Таку заяву працівники відмовилися писати. А забезпечити двох працівників повною ставкою (18 год.) не має можливості (враховуючи кількість класів та відповідну кількість годин із даного предмета).

Як вирішити дану проблему? На що керівник має звернути увагу при розподілі педагогічного навантаження?

3. Письмова перевірка (державною мовою) здійснюється одночасно для всіх претендентів на заміщення однієї посади за екзаменаційними білетами, що знаходяться у конверті, який  відкривається у присутності претендентів на заміщення вакантної посади.

Кожен білет містить по три питання на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та одне ситуаційне завдання.

Екзаменаційні білети складаються відповідальною за організацію конкурсу особою за наведеною формою та затверджуються головою районної ради. Кількість білетів має бути не менше 15.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної ради

____________       _______________

(підпис)                                          (прізвище, ініціали)

“___” ______________ 201_ р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

письмової перевірки знань претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

1. Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту».

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про загальну середню освіту».

3. Питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

4. Ситуаційне завдання.

4. При підготовці відповідей на питання білета претендент здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого апарату Сокирянської районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис претендента та дата складання письмової перевірки.

Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 1 годину 20хвилин.

5. Зміст відповіді на питання оцінюється відповідно до таких критеріїв:

-          знання законодавства;

-          чітка обґрунтована відповідь;

-          конкретність відповіді на поставлене питання;

-          повнота відповіді;

-          професійні знання.

Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:

-          нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);

-          управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);

-          психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);

-          лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);

-          комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

6. Для визначення результатів письмової перевірки використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання/відповідають вимогам професійної компетентності керівника;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно/ не повною мірою відповідають вимогам професійної компетентності керівника;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання/не відповідають вимогам професійної компетентності керівника.

7. По закінченні часу, відведеного на письмові відповіді, проводиться їх перевірка та оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії.

Результати оцінювання кожен член комісії вносить до власної оціночної відомості.

ВІДОМІСТЬ

письмової перевірки знань претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Питання

Бали

Кандидат

Знання Закону України «Про освіту»

 

 

Знання Закону України «Про загальну середню освіту»

 

 

Знання Концепції «Нова українська школа»

 

 

 

Ситуаційне завдання

 

 

 

Загальна кількість балів/середній бал

 

 

Кандидат

 

Кандидат № 1

Знання Закону України «Про освіту»

 

 

Знання Закону України «Про загальну середню освіту»

 

 

Знання Концепції «Нова українська школа»

 

 

Ситуаційне завдання

 

 

 

Загальна кількість балів/середній бал

 

 

 

Член комісії                      ______________________                        ______________________

                                                                                                   (підпис)                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

У протоколі засідання Комісії відображається загальна сума середніх балів.

8. Аркуші з відповідями претендентів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у виконавчому апараті районної ради згідно терміну, визначеного номенклатурою  справ.

9. До початку проведення публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку ЗСО, конкурсанти подають електронну версію Перспективного плану відповідальній особі за проведення конкурсу. Відповідальна особа виконавчого апарату районної ради забезпечує ознайомлення членів конкурсної комісії з Перспективним планом до початку презентації.

Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (на 5 років), на посаду керівника якого оголошено конкурс, повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти тощо.

10. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку ЗСО перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом у спосіб, який визначає сам конкурсант.

Час, який відводиться кожному конкурсанту для презентації, складає до 20 хвилин, для запитань та обговорення відводиться до 10 хвилин.

Презентація оцінюється за наступними критеріями:

 

 

Зміст

Критерії

Обґрунтування критеріїв

Бали

Захист роботи

Розуміння завдання

- робота демонструє точне розуміння завдання

- використані як матеріали, що мають відношення до теми, так і ті, що не мають відношення до теми

- використані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

2

 

 

1

 

 

 

0

Захист роботи

Повнота розкриття теми

- повно

- частково

- не розкрита

2

1

0

Захист роботи

Авторська оригінальність

- унікальна робота; містить велику кількість оригінальних, винахідницьких прийомів

- в роботі наявні авторські знахідки

- стандартна робота, не відрізняється авторською індивідуальністю

 

2

 

 

1

 

 

0

Захист роботи

Якість доповіді

- аргументованість основних позицій, композиція доповіді логічна, повнота представлених в доповіді результатів роботи

- порушено логіку виступу, неповне представлення результатів роботи, неповна система аргументації

- немає аргументів по головним позиціям, повне порушення логіки, не представлені результати дослідження

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0

Захист роботи

Обсяг та глибина знань за темою

 

- доповідач демонструює ерудицію, відображаює міжпредметні зв’язки

- доповідач грамотно викладає матеріал, проте не показує достатньо глибоких знань

- доповідач виявляє повну відсутність володіння матеріалом

 

2

 

 

 

1

 

 

0

Відповіді на питання

Відповіді на питання

- доповідач переконливо і повно відповідає на питання, намагається використати відповіді для успішного розкриття теми

- доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді

- доповідач не може відповісти на питання або під час відповідей поводить себе агресивно, некоректно

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

0

Захист роботи, відповіді на питання

Ділові та вольові якості доповідача

- доповідач прагне досягти високих результатів, готовий до дискусії, дружньо налаштований, контактний

- доповідач готовий до дискусії, не завжди виявляє доброзичливість

- доповідач не готовий до дискусії, агресивний, уникає контакту

 

2

 

 

 

 

1

 

 

0

Результати оцінювання кожен член комісії вносить до власної оціночної відомості.

ВІДОМІСТЬ

оцінювання публічної презентації перспективних планів розвитку ЗСО претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Критерії

Бали

Кандидат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів/середній бал

 

 

Кандидат

 

Кандидат № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів/середній бал

 

 

 

Член комісії                      ______________________                        ______________________

                                                                                                   (підпис)                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

У протоколі засідання Комісії відображається загальна сума середніх балів.

11. Середні бали, отримані претендентом за письмову перевірку знань та презентацію записуються до зведеного протоколу.

Зведений протокол

результатів конкурсу на заміщення посади керівника закладу загальної середньої освіти

від «____» ___________ 201__ р.

Прізвище, ім’я, по батькові члена конкурсної комісії

Кандидат

Кандидат

Середній бал, отриманий за письмову перевірку знань

Середній бал, отриманий за презентацію

Середній бал, отриманий за письмову перевірку знань

Середній бал, отриманий за презентацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Загальна сума балів

 

 

 

 

Голова комісії      ______________          ______________

                                       (підпис)                                  (П.І.Б.)

 

Члени комісії        ______________          ______________

                                       (підпис)                                  (П.І.Б.)

                            ____________              ____________

                                       (підпис)                                  (П.І.Б.)

                                      ______________          ______________

                                       (підпис)                                  (П.І.Б.)

                                      ______________          ______________

                                       (підпис)                                  (П.І.Б.)

______________          ______________

                                       (підпис)                                  (П.І.Б.)

12. Переможцем стає учасник Конкурсу, який набрав максимальну кількість балів, що зазначається у підсумковому протоколі.

 

Керуючий справами районної ради                                         С.Горн