Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сокирянська районна рада

Документи

Положення №22/02-16 від 09.02.2016. ПОЛОЖЕННЯ про президію Сокирянської районної ради
завантажити документ

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішенням 2 сесії Сокирянської

                                                                             районної ради VІІ скликання

                                                                  від 09 лютого 2016 року № 22/02-16

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Сокирянської районної ради

 

1. Президія районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

2. Президія утворюється рішенням районної ради на термін її повноважень і у своїй діяльності підзвітна раді.

До складу президії входять за посадами: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. У своїй діяльності президія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами районної ради та цим Положенням.

4. Основною формою роботи президії є засідання, які скликаються головою ради, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником голови ради, в міру необхідності. Проведення засідання президії перед черговою сесією районної ради є обов'язковим.

Засідання президії є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від її загального складу.

Засідання президії є, як правило, відкритими. Їх веде голова ради або його заступник.

На засідання президії запрошуються голова районної державної адміністрації або його заступники, якщо питання, внесені на розгляд президії, стосуються виконання делегованих повноважень (стаття 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

5. На засіданнях президії розглядаються питання:

5.1. Забезпечення підготовки пленарних засідань сесій, документів і матеріалів, які вносяться на їх розгляд; формування порядку денного сесії ради.

5.2. Організації виконання рішень і доручень (протокольних рішень) ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, зверненнями громадян.

5.3. Координації дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

5.4. Аналізу стану справ у сферах, віднесених законодавством до відання районної ради, підготовки необхідних пропозицій.

5.5. Інші питання діяльності районної ради, віднесені законом до її повноважень.

6. Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини членів президії від її загального складу, і підписується головуючим на засіданні. У разі рівності голосів, голос головуючого вважається вирішальним.

7. Засідання президії оформляються протоколом. Організаційно-технічне забезпечення роботи президії покладається на виконавчий апарат районної ради.

 

   Заступник голови районної ради                                                         О.БОЙКО