Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Паспорт району

Туризм

    Сумарний потенціал ресурсів Сокирянського району від загальнодержавного показника складає 1,416 %, що є найвищим показником серед районів Чернівецької області. Таке високе значення сумарного потенціалу ресурсів досягається тим, що район займає перше місце в області за запасами мінеральних ресурсів ( на них припадає 26,3 % ), та одне з провідних місць за запасами земельних ресурсів (58,2 % в компонентній структурі природно-ресурсного потенціалу району). Ці чинники сформували своєрідний народногосподарський комплекс на території району, провідними в якому є галузі АПК, будівельної індустрії та ін.  
Важливим і необхідним для розвитку туризму району є:
    - охорона і збільшення запасів водних, лісових та фауністичних видів ресурсів;
    - реконструкція і приведення в належний стан автомобільних доріг на основних туристичних маршрутах;
    - встановлення рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів до закладів туризму;
    - розвиток спортивного туризму (насамперед створення матеріальної бази), який буде сприяти формуванню розвитку           здорового образу життя мешканців району;
    - проведення семінарів, конференцій з метою залучення інвестицій для будівництва об’єктів туристичної                         інфраструктури;
    - представлення району на  туристичних виставках-ярмарках;
    - розробка путівника-довідника про туристичні можливості району;
    - створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних та кредитних коштів у розвиток             матеріально-технічної бази туристичної галузі;
    - підтримка розвитку сільського туризму, в тому числі власників приватних садиб;
    - створення товариств та громадських організацій, що здійснюють  свою діяльність у сфері туризму;
    Для     реалізації    плану  розвитку    туризму    на Сокирянщині опрацьовано та  систематизовано  всі  наявні туристично-рекреаційні    ресурси - об'єкти історії та культури, серед яких особливу цінність для туристів     представляє     Дністровський     комплексний     гідровузол,     Свято - Миколаївський   печерний   чоловічий   монастир   с.Галиця,   старообрядницькі святині сіл Білоусівка та Грубно, музей гончарства  с. Коболчин, археологічні пам'ятки,   об'єкти   природно-заповідного   фонду.  На   їх   основі   визначено першочергові   об'єкти   туристичної   інфраструктури, зокрема: база відпочинку    в урочищі    «Вишнева»,    замовником    якої    виступає    ВАТ «Дністровська ГАЕС», туристичний комплекс в урочищі «Дубова» (Інвестор – ГТП Марунич В.І.), туристичний комплекс, в  с. Кормань, який споруджується як навчально-виробнича та відпочинкова база Чернівецького інституту Київського національного торгово-економічного університету. В нинішньому році готові до прийому відпочиваючих заклади сільського зеленого туризму зокрема сільська садиба Гутуряка с.Непоротове. Продовжується робота  по  залученню  інвестицій   до  розбудови  туристичної інфраструктури району, розвитку сільського та спортивного туризму в районі.
    З 27 вересня 2006 року діє Програма розвитку туризму Сокирянського району на 2004-2010 рр.
    За кошти передбачені заходами цієї Програми на 2007 рік проведено              облаштування стоянки для транспорту та установка огорожі, придбання туристичного спорядження.
    Протягом періоду дії програми було створено базу даних приватних садиб району, що надають послуги з обслуговування відпочиваючих, до якої внесено 2 приватні садиби.
    Рішенням десятої сесії п’ятого скликання від 19.01.08. № 4/10-08 Сокирянською районною радою було затверджено (Нову редакцію) Програми розвитку туризму в Сокирянському районі на 2008-2010 роки.
    Проведено інвентаризацію діючих об’єктів туристичної інфраструктури району.
    Розроблена система знакування на екскурсійному маршруті до Свято-Миколаївського монастиря с.Галиця, на в’їзді в м.Сокиряни, Сокирянського району зі сторони Кельменецького району, Вінницької обл.. та Молдови (інформаційно-довідкові щити історико-культурного змісту).                
    Започатковано проведення відкритих туристсько-краєзнавчих змагань між підприємствами та організаціями району (29 вересня 2007р.), проведення яких планується щорічно до «Дня туризму».
    В районі діють майстри народного мистецтва. Протягом 2007 року  гончарство нашого району було представлено на міжнародних, обласних та районних виставках-ярмарках: м. Чубинське Бориспільського району, Пирогово Київської області, м. Києві (музей народного мистецтва, музей Івана Гончара), м. Чернівці, м. Радауци (Румунія), с.Рудківці, Новоушицького району Хмельницької області.

Економіка (с/г, промисловість, торгівля, послуги)

    Значну питому вагу в економіці району займає сільське господарство.
    За підсумками посівної кампанії на Сокирянщині під урожай 2008 року відведено 29,6 тис. га, з них в агропідприємствах – 14,5 тис. га (49,2% від загальної площі), в господарствах населення – 15,1 тис. га (50,8%).
    Порівняно з 2007 роком посівна площа під сільськогосподарськими культурами в агроформуваннях збільшилась на 1,3 тис. га  або на 10,1%, у господарствах населення зросла на 1 тис. га або на 6,8%.
    У структурі посівних площ по сільгосппідприємствах району у 2008 році зерновими культурами засіяно 13,9 тис. га, що на 2,5 тис. га  (на 22%) більше, ніж у 2007 р.. Збільшення посівних площ відбулося за рахунок сільськогосподарських підприємств ( на 2,4 тис. га або на 39,6%), саме вони є основними виробниками продовольчого зерна.
    Нас радують попередні результати. Очікуваний валовий збір ранніх зернових без кукурудзи складає 20 тис.тон., що більше ніж у минулому році в 2 рази. Урожайність 37-38 ц/га. В.т.ч. пшениця 40, ячмінь 30 ц/га. Це відповідно також в 2 рази більше, ніж було в попередні два роки.
    У січні-червні п.р. обсяг вирощування худоби та птиці в агроформуваннях району становив 274,5 тонни, що на 9,8% більше, ніж за відповідний період 2007р.
    Зросли на 10,1% надої молока від однієї корови і становлять за 6 місяців 1586кг, збільшилося на 4,5% поголів’я великої рогатої худоби.
    За січень–червень 2008 р. агропідприємствами реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 6,1 млн. грн., що на 63,9% більше, ніж за відповідний період 2007 року.
    Районна влада вбачає подальший розвиток агропромислового комплексу району в широкому залученню інвестицій в дану галузь. Так, у минулому році налагоджено співпрацю ряду агроформувань району з корпорацією “ Сварог “ (м. Шепетівка) та іншими інвесторами, які тільки в 2007 році інвестували в сільське господарство району більш як 3 млн. грн. У цьому році планується за рахунок інвесторів розпочати будівництво двох фруктосховищ на 10 тис. тонн плодоовочевої продукції та реалізацію ряду програм соціального розвитку інфраструктури  населених пунктів району.
    Стабільно, з нарощуванням темпів виробництва, працюють підприємства Сокирянської виправної колонії №67 – начальник, депутат районної ради Ліпінський Віктор Станіславович та ВАТ «Сокирянський машинобудівний завод» -  голова правління Добровольський Борис Іванович.
    За січень-червень п.р. проти січня-червня  2007р. темп росту обсягів виробництва у промисловості району становив 123,7%.
    Приріст обсягів виробництва спостерігався майже за всіма основними видами діяльності промисловості.
    В переробній промисловості обсяги виробництва продукції збільшились порівняно з січнем-червнем 2007р. у 2 рази, за рахунок збільшення випуску продукції підприємствами машинобудування у 1,8 рази.
    Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води збільшили обсяги виробництва продукції. Темп росту склав 119,9%.
    За січень-травень  2008р.  промисловими підприємствами району було  реалізовано  промислової продукції на 67,4 млн. грн.
    82,9% реалізованої продукції району припадає на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води. Ними було реалізовано продукції на 55,9 млн. грн..
    У районі значна увага приділяється розвитку підприємництва. Районною радою створюються сприятливі умови для сталого розвитку суб'єктів підприємницької діяльності, їх підтримки й захисту, що є головною метою районної Програми розвитку малого підприємництва.
    Станом на 01.07.2008 року в районі зареєстровано і діє 2231 суб'єкт підприємницької діяльності різних форм власності.
    Варто відзначити, що загальна сума надходжень до бюджетів від суб’єктів підприємницької діяльності у І півріччі 2008 року склала 1,9268 млн.грн., що становить 22,6%  від загальної суми надходжень.

За січень-червень 2008 року п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами) -  4,3 тис. тонн вантажів, виконано вантажооборот в обсязі 2,7 млн. ткм. У порівнянні з січнем-червнем  2007р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 19,4%, вантажооборот – на 28,1%.

Пасажирським автотранспортом за січень-червень п.р. перевезено 383,9 тис. пасажирів, що на 40% більше, ніж за січень-червень  2007р. Обсяг пасажирообороту збільшився на 35,7%  і становив  16 млн. пас. км.

Задоволення потреб населення району в продовольчих та непродовольчих товарах, послугах громадського харчування здійснюють підприємства різних форм власності та господарювання. Роздрібна торговельна мережа та підприємства громадського харчування нараховують 483 об'єкти.  Функціонують чотири ринки та одна філія. Найбільша кількість об’єктів торгівлі та громадського харчування розташована у селах Романківці, Вашківці, Білоусівка, Михалкове.

 

Культура

    В Сокирянському районі функціонує Сокирянський районний будинок народної творчості та 23 сільські будинки народної творчості.
    Централізована бібліотечна система масових бібліотек складається з Сокирянської центральної районної бібліотеки, Сокирянської дитячої бібліотеки та 23 сільських бібліотек. Загальний книжковий фонд нараховує більше 373 тис. примірників.
    В районі діють  2 школи естетичного виховання:
    - Сокирянська музична школа з класами в селах Новоолексіївка, Гвіздівці, Волошкове, Вашківці, Сербичани та Романківці;
    - Сокирянська художня школа з класом в с. Коболчин.

В районі створено  такі колективи народної самодіяльності:
- народний камерний хор «Гроно» під керівництвом Заслуженого працівника культури України Мафтулюка М.В.;
- народний театр Сокирянського районного будинку народної творчості;
- народний фольклорно–етнографічний колектив «Прялочка» с. Селище;
- народний фольклорний ансамбль «Веселі бабусі» с. Коболчин»
- народний хор будинку народної творчості с. Коболчин «Любисток».

    Сокирянською районною радою прийнято рішення про створення районного музею гончарства в с. Коболчин директором якого є Заслужений працівник культури України Гончар І.І.

Освіта

    Мережа освітніх закладів району становить 19 дошкільних, 24 загальноосвітніх та один позашкільний.     В 44 закладах освіти району навчаються і виховуються 6252 дітей шкільного та дошкільного віку, працюють 1175 педагогів, вихователів та обслуговуючого персоналу. Капітальні видатки по галузі освіти у 2007 році складали 1,4914 млн.грн., у тому числі освоєно:
-  на капітальне будівництво – 723,6 тис.грн. (побудовано газові котельні в загально-освітніх школах І- ІІІ ст. с.Грубна,     Шебутинці, Сербичани);
-  на капітальний ремонт – 654,7 тис.грн. (ремонт даху загально-освітніх школах І-ІІІ ступенів в м.Сокиряни, в Коболинській та Гвіздовецькій школах, капітальний ремонт системи опалення загально-освітніх школах І-ІІІ ст.. с.Білоусівка, Грубна, Шебутинці, Сербичани);
- придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів району на суму 113,1 тис.грн.
  

    Крім того проведено поточний ремонт приміщень шкіл району, на що використано 105,5 тис.грн.
    На утримання закладів освіти у 2008 році передбачено видатки у сумі 32,8123млн.грн., що на 37% більше, ніж у попередньому році. З цієї суми на капітальні видатки заплановано 2010,0 тис. грн.. Однак відділом освіти, як головним розпорядником коштів, використано лише 572,8 тис. грн.. В тому числі:
- на капітальне будівництво - 1295,0 тис.грн., з них використано 99,6 тис. грн., що складає 8%;
- на капітальний ремонт - 615 тис.грн.. Використано 402,2 тис.грн.;
- на придбання обладнання - 100,0 тис.грн., використано 71тис.грн.
    Для забезпечення повноцінного харчування при школах функціонує 23 їдальні. Ними в 2007-2008 навчальному році було охоплено 3460 учнів (70% від загальної кількості). Організовано безкоштовне харчування усіх учнів 1-4 класів та 95 учнів з малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. Середня вартість обіду на кінець І кварталу доведена до 4 грн..
    Здійснюється регулярне безоплатне перевезення до місця навчання і додому школярів. Підвозиться 269 учнів 7 автобусами, одним орендованим автобусом та шляхом укладання договорів з приватними перевізниками.
    У період літнього оздоровлення в районі функціонувало 23 пришкільних табори з денним перебуванням. Протягом «оздоровчої кампанії 2008» оздоровлено 2891 учень, що становить 58% від загальної кількості дітей шкільного віку. Крім того, оздоровлено 19 учнів у стаціонарних таборах в першу зміні та 55 учнів в другу зміну.
    В районі створюються оптимальні умови для здобуття дітьми дошкільної освіти. В даний час в районі налічується 2813 дітей дошкільного віку. З них охоплено дошкільною освітою 1238 дітей, що складає 52 %. Загальна кількість дошкільних закладів 19 (1450 місць), з них у місті - 2, у сільській місцевості - 17.

Охорона здоров’я

    Лікувально-профілактична мережа району складається з 33 медичних установ, а саме: ЦРЛ на 200 ліжок з поліклінікою на 275 відвідувань, 2 дільничні лікарні на 15 ліжок, 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 22 ФАПи. У кожному населеному пункті проводиться відпуск медикаментів через аптечну мережу, яка налічує 7 аптек, 2 аптечних пункти при ЦРЛ, 27 аптечних пункти при ФАПах та амбулаторіях, 1 аптечний кіоск в с.Олексіївка.
    На 2008 рік на охорону здоров'я виділено планових призначень 14,451 млн.грн., що на 30% більше ніж у минулому році. Профінансовано за І півріччя 2008 р. 6,9686 млн.грн.
    Постановою КМ України від 20.06.2000р. № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я» передбачалося до 2011 року в усіх сільських населених пунктах де більше 1-єї тис.населення на базі діючих ФАПів, відкрити амбулаторії сімейної медицини. Згідно плану поетапного переходу організації медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в даний час в районі працює 11 таких амбулаторій.
    З 01.07.08р. відкрито заклади сімейної медицини в селах Ожеве, Сербичани, Шишківці, Гвіздівці, які комплектуються в даний час відповідними медичними кадрами, обладнанням. В селах Шебутинці та Шишківці здійснюється реконструкція приміщень, що передбачалися планом капітальних видатків на 2008р. Здано в експлуатацію Михалківську амбулаторію.
    В даний час забезпеченість ліжками становить 46,6 на 10 тис.нас. Укомплектованість лікарями становить 93,5% , середнім .медперсоналом 100%.
    Видаються безкоштовно медичні препарати пільговим категоріям населення: хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму, гіпотеріоз, онкозахворювання.

Соціальний захист, милосердя

    Управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється робота щодо нарахування та виплати всіх видів державних допомог, житлових субсидій, пільг та компенсацій, виконання інших завдань.
    На обліку в управлінні перебуває 139 малозабезпечених сімей, 1536 одержувачів допомог сімей з дітьми, 265 інвалідів з дитинства та дітей інвалідів, 525 одиноких непрацездатних громадян, 295 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 252 одержувачів компенсації на догляд за пристарілими за 80 років та інвалідами І групи, інвалідами внаслідок психічного розладу. Також на обліку перебуває 7 прийомних сімей, у яких виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
    Протягом року оформлено  20 особових справ для призначення громадянам пенсій за особливі заслуги перед Україною.
    З початку 2008 року житлові субсидії призначено 740 сім`ям на загальну суму 341,1 тис. грн.
    Управлінням здійснюються розрахунки з підприємствами за надані послуги пільговим категоріям населення:
    - за житлово-комунальні послуги;
    - відшкодування витрат доходів внаслідок безплатних перевезень автотранспортом осіб, які мають право на пільги;
    - компенсація на тверде паливо і скраплений газ.
    Путівками для санітарно-курортного лікування забезпечено 7 ветеранів війни та 3 інваліда загального захворювання та війни. Протезно-ортопедичні вироби отримали 19 громадян (100% до потреби), 83 інвалідам видано направлення для отримання ортопедичних виробів, 13 інвалідів забезпечено інвалідними візками.
    Спеціалістами управління здійснюються координація роботи за дотриманням умов праці на підприємствах району, надаються роз’яснення щодо проведення своєчасної та в повному обсязі атестації робочих місць за умовами праці, дотримання чинного законодавства з- питань охорони праці. Обстежено 37 підприємств установ та організацій з питань дотримання законодавства про охорону праці.
    Управлінням проводиться реєстрація колективних угод. Колективно – договірними зобов’язаннями охоплено 110 підприємств району. З початку року зареєстровано 44 колективні договори.
    В районі діє Сокирянський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, який був створений в 1991 році. До складу територіального центру входить:
- відділення соціальної допомоги на дому через яке територіальний цент надає майже 30 видів послуг 501 одинокому жителю району;
- відділення організації надання грошової та натуральної адресної допомоги малозабезпеченим громадянам;
- Романковецьке геріатричне стаціонарне відділення для постійного та тимчасового проживання інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, яке розраховане на 25 ліжок;
- відділення соціально - медичної та трудової реабілітації інвалідів та пенсіонерів району в якому крім  оздоровчих та лікувальних процедур надаються різноманітні послуги для громадян поважного віку;
- відділення соціальної реабілітації дітей – інвалідів. Щоденно  у відділені займається група в кількості 8 -10 дітей з різними вадами – помірна розумова відсталість, затримка психічного розвитку, ДЦП.
    На базі відділення соціально-медичної реабілітації постійно діє клуб «Надвечір`я»  та проводить репетиції хор ветеранів «Доля» в кількості 30 чоловік, шашко – шаховий клуб «Олімп», в якому можна пограти в шахи, шашки, настільний теніс та більярд із задоволенням відвідують жителі міста і району.
    За рахунок коштів районної програми «Турбота» з початку 2008 року надано матеріальної допомоги 636 громадянам на загальну суму 105,4 тис грн.  всього по району підприємствами, організаціями та установами надано адресної допомоги окремим категоріям громадян і  установам соціального захисту населення на суму 211,6 тис. грн.. у т. ч. натуральної на     82,9 тис. грн.
    Путівками для санітарно-курортного лікування забезпечено 7 ветеранів війни та 3 інваліда загального захворювання та війни. Протезно-ортопедичні вироби отримали 19 громадян (100% до потреби), 83 інвалідам видано направлення для отримання ортопедичних виробів, 13 інвалідів забезпечено інвалідними візками.
    Проведено оформлення компенсацій на бензин, ремонт, запасні частини та технічне обслуговування автомобіля 47 інвалідам.
    На території району функціонує Сокирянса районна організація Товариства Червоного Хреста, яка за сприяння міжнародних благодійних організації надає допомогу малозабезпеченим жителям району, інвалідам та учасникам війни.

Молодь та спорт

    В Сокирянському районі чимала увага приділяється питанням молодіжної політики, здоровому способу життя, реалізації державних завдань у сфері фізичної культури і спорту, що знаходить своє відображення в районних програмах, затверджених рішеннями сесій районної ради. Головна мета програм – створення належних умов для всебічного розвитку молоді, розкриття її потенціалу, удосконалення і активізація роботи, спрямованої на практичну реалізацію основних напрямків поліпшення становища у сфері фізичної культури і спорту в контексті цілісної державної політики.
    З метою організаційного забезпечення виконання програм з питань сприяння становленню та розвитку молоді, фізкультури і спорту при райдержадміністрації утворено Координаційну раду. Виконкоми міської та сільських рад при плануванні своїх заходів керуються районними програмами, враховуючи особливості, традиції та економічні умови. А фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед сільської молоді проводиться відповідно до календарних планів спортивно-масових заходів Сокирянського району.
    Доброю традицією стало проведення в районі міжнародних молодіжних змагань за участю спортсменів з Молдови, Румунії, Росії та інших держав. Найбільш популярними видами спорту є командні ігри: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, а також змагання з легкої і важкої атлетики, різних видів боротьби, більярду, шахів, шашок тощо. Останнім часом набули популярності городошний спорт, бадмінтон, дартсу. Впевнені перемоги наших спортсменів вдома та на виїзді в професійних та любительських видах спорту є підґрунтям на майбутні рекорди.
    На даний час до всіх видів фізкультурно-оздоровчої роботи залучено понад 860 молодих спортсменів району, більшість з яких мешкає в сільській місцевості. На території району функціонує 21 спортивний клуб, 5 спортивних майданчиків, 19 футбольних полів та 2 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
    Сектором у справах сім’ї,  молоді та спорту райдержадміністрації спільно з районною радою, органами місцевого самоврядування району та виконавчими органами місцевих рад, відділом освіти РДА, ДЮСШ, районною радою ВФСТ «Колос», сільськими фізкультурно-спортивними клубами району, громадськими організаціями, ветеранами спорту та мешканцями району послідовно здійснюються заходи щодо пропаганди здорового способу життя молоді, удосконалення та активізація роботи, спрямованої на формування і підготовку команд району з різних видів спорту для участі у змаганнях всіх рівнів.

Соціально-політичне життя

    Незважаючи на те, що на території району зареєстровані і існують осередки багатьох політичних партій, об’єднань та блоків, соціально-політичне життя Сокирянщини, як і держави в цілому, в останні роки є стабільним. Активізація політичного життя спостерігається під час проведення парламентських та президентських виборчих кампаній, а також в період виборів до місцевих органів влади.
    Важливою складовою соціально-політичної ситуації є проблеми ставлення населення до політичної незалежності України. На рівень соціальної напруженості помітно впливають економічні реформи, приватизація майна та землі.
    Протягом останнього часу основним потенційним чинником, який міг бути причиною соціального невдоволення і соціального напруження в суспільстві, був низький рівень доходів більшості населення. На даний час середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника в районі становить 1275 грн., що є вдвічі більше офіційного прожиткового мінімуму, встановленого для громадян працездатного віку і перевищує минулорічний показник за цей же період на 46%.  Значно зменшилася кількість безробітних та тимчасово непрацюючих осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості населення. Проте, на жаль, ще мають місце випадки прихованого безробіття.
    Для демократичного суспільства, на відміну від тоталітарного, наявність певного рівня соціальної напруженості є станом нормальним, що обумовлено вільним поширенням у ньому ідей,  часто альтернативних, боротьби за захист цих ідей.  За таких умов дії державної влади району спрямовуються на сприяння щодо дотримання різними сторонами цивілізованих форм боротьби та політичної конкуренції, недопущення виникнення гострих конфліктів, які б мали дестабілізуючі та руйнівні наслідки.

Міжнародні відносини

    Наявність спільного кордону між Сокирянським районом та Молдовою зумовлює розвиток міжнародних відносин, що ґрунтуються на досягненнях в розвитку державності, утвердження свободи, незалежності, стабільності і консолідації. З метою збереження традиційних добросусідських відношень, що йдуть з далеких минулих історичних зв’язків, укріплення дружніх контактів, 27 серпня цього року між Сокирянською районною радою та Окницькою районною Радою Республіки Молдова підписано Угоду про міжрегіональне партнерське співробітництво терміном на 5 років.
    Цим документом встановлено офіційне партнерство між обома районами в галузі економіки і соціальній сфері шляхом залучення суб’єктів підприємництва, малого та середнього бізнесу, інвестицій в рамках міжнародної програми «Верхній Прут» та широких верств населення, що буде сприяти посиленню дружніх відносин, стабільності і благополуччя в регіонах.
    Передбачається взаємне зобов’язання сторін у встановленні контактів в галузях охорони здоров’я,  культури, науки, соціальній, господарській і науковій сферах.  Буде надаватися підтримка партнерству місцевим органам самоврядування Сокирянського і Окницького районів.
    З цією метою сторонами буде розширене практичне партнерство в наступних напрямках:
- розвитку підприємницької діяльності, співробітництві в соціально-економічній,  науково-технічній та культурній     сферах, що представляють спільний інтерес;
-  взаємодопомозі в питаннях підготовки і реалізації інвестиційних проектів і програм соціально-економічного розвитку районів;
-  розвитку контактів між підприємствами, організаціями та установами районів незалежно від форм власності та відомчої належності;
-  підтримці розвитку виробничої кооперації, створенні та діяльності спільних підприємств, програм, суб’єктів підприємництва;
-  співробітництві в галузях охорони здоров’я,  культури, освіти, спорту і туризму, організації дозвілля;
-  сприянні широкому колу громадян щодо можливостей доступу до наявних об’єктів культурно-історичної спадщини;
-  підтримці громадських організацій, що надають гуманітарну допомогу. Сприянні цим організаціям в позачерговому пропуску через державний кордон.
    Слід також зазначити, що за роки незалежності ця Угода є першим подібним документом, що офіційно засвідчує партнерські відносини Сокирянського району на міжнародному рівні.

Природні багатства

    Серед природних багатств Сокирянського району за видом походження найбільш поширеними є мінеральні (корисні копалини), водні, земельні, рослинницькі, тваринницькі та кліматичні ресурси.
    Корисні копалини представлені родовищами пиляльних вапняків «Мируни» і «Балка Флока» в місті Сокиряни та родовищем в селі Коболчин, кар’єрами гравійно-піщаної суміші в селі Непоротове та цегельної глини в селі Михалкове, підземними прісними водами в усіх населених пунктах району. Також розвідано родовище бетонітових глин в селі Непоротове (не використовується), зустрічаються поклади граніту, кварцового піску, вапняків тощо. Гідрологічними пам’ятками природи місцевого значення оголошено джерела підземних мінеральних вод в селах Ожеве, Розкопинці, Коболчин, Михалкове, Волошкове. Розвідані запаси пиляльних вапняків тільки на сокирянських родовищах сягають 9,5 млн.куб.м, що вистачить на 100-120 років видобутку, гравійно-піщаної суміші – біля 600 тис.куб.м.
    Найбільшою водною артерією району є річка Дністер (в межах району верхнє і нижнє водосховища Дністровської ГЕС). Налічується значна кількість ставків на малих річках і потоках практично в усіх населених пунктах району. Найбільшим за площею є Ратушанський став поблизу села Новоолексіївка, водне дзеркало якого майже 42 га. Загальна площа водного фонду району складає 3188,2 га, що становить близько 5 відсотків від усієї площі району. Наявність водойм спонукає до облаштування місць організованого відпочинку населення на водних об’єктах та приваблює інвесторів, що в свою чергу дає поштовх розвитку туризму.
    Більш як п’яту частину площі району (14165,7 га) займають ліси, в основному  -   дубово-грабові. Проростають також  ясени, клени, берези, осики, липи, акації, хвойні  -  ялини, сосни та інші. Багата Сокирянщина і на різні види трав’янистої рослинності, лікарські рослини. Тваринний світ представлений лосями, косулями, козами, лисицями, зайцями, різними видами птахів і риб тощо.
    В районі налічується 22 об’єкти, що визнані пам’ятками природи місцевого значення. Їх загальна площа близько 1,6 тис.га. Серед них: 5 гідрологічних, 8 ботанічних, 5 іхтіологічних та 4 ландшафтних заказники місцевого значення. 16 об’єктів включено до державного земельного кадастру об’єктів природно-заповідного фонду, вони знаходяться під охороною державних підприємств та органів місцевого самоврядування за місцем їх розташування. 

Археологічні пам’ятки

Тип пам’ятки

Місце знаходження

Датування

Розміри

1.

Курганна група

с.Білоусівка

Знаходиться на північний схід від села, в урочищі Баранне

ІІтис. до н.е. (епоха бронзи)

d.=15-40м висота 0,3-3,4м

2.

Курганна група

с.Білоусівка

Знаходиться за 2 км на північ від села, в урочищі Могили

VІ тис. до н.е.

(західно-подільська скіфська культура)

d.=15-40м висота 0,5-3,5м

3.

Печерний монастир

с.Василівці

Знаходиться за 1км на південь від села, у скельній стіні на правому березі р.Дністер

ХІІ-ХІV (давньоруська культура)

 

4.

Стоянка,

поселення,

городище

с.Галиця

знаходиться за 200м. на північний схід від села, на березі Дністра, над печерним комплексом

Палеоліт (стоянка)

IV-III тис. до н.е.

(трипільська культура-пос.)

VII-Vст. до н.е.(західно-подільська скіфська культура-гор.і пос.)

ХІІ-ХІІІст.

(давньоруська культура-гор.і пос.)

50х30 м S 0,15га

530х350 м.

S 18,5 га

450х300м

S 13,5 га(пос.)

450х350м

S 15 га

5.

Печерний монастир

с.Галиця

Знаходиться на північному-сході околиці села, у верхній частині мису, на правому боці Галицького яру

XI-VIII ст. до н.е. (чорноліська культура)

XII-сер. ХХ ст.

 

6.

Троянів вал

с.Грубно

Знаходиться в центрі села, біля господарського магазину

І пол. 1тис. до н.е.

Висота 1 м.

Ширина 12-15 м

7.

Печерний

Комплекс

Церквочка

с. Кормань знаходиться за 2 км. На захід від села

І тис. до н.е. (ранньозалізний час)

ХVІ-ХVІІ ст.

 

8.

Городище,

поселення

с.Кулішівка

Знаходиться за 1,5 км на північний схід відж села, на високому мисі правого берега р.Дністер, в урочищі Підмеття

VІІ-V ст.до н.е.

(західно-подільська скіфська культура)

ІІІ-ІV ст.н.е. (черняхівська культура)

VІІІ-ІХ ст.

(культура типу Луки-Райковецької)

Гор.-скіфської, черняхівської,

Луки-Райковецької