Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сокирянський район

Новини

27.06.2014 11:31

Соціально-економічне становище Сокирянського району за січень-травень 2014 року  |  Статистика

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

         Рослинництво. Станом на 1 червня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) посіяно по ярому клину 10187 га, що на 4,1% більше, ніж на 1 червня 2013р.

         Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) посіяно на площі 205 га, що на 20,2% менше, ніж на 1 червня минулого року. У структурі  зернового клину ярих культур 62,9% зайнято посівами ячменю (129 га, на 31,0% менше). Станом на 1 червня п.р. кукурудзу на зерно посіяно на площі 695 га, що у 4,3 раза менше, ніж на початок червня торік.

         Під посів соняшнику на зерно відведено 76 га, що у 13,8 раза менше, ніж на 1 червня минулого року.        

Посівна площа сої склала 8212 га, що в 1,5 раза більше, ніж торік.

         Овочевих культур посаджено 2 га, що на рівні відповідного періоду минулого року.

У сільськогосподарських підприємствах (без урахування малих) станом на 1 червня 2014 року збереглися всі посіви озимих зернових культур.

         Тваринництво. За січень–травень п.р. сільськогосподарськими  підприємствами усіх форм власності району (без урахування малих підприємств) вироблено 86,7 тонни  м’яса (у живій вазі) та 606,8 тонни молока. У порівнянні з січнем–травнем 2013р. обсяг виробництва м’яса збільшився на 46,1 тонни, або у 2,1 раза, виробництво молока – на 307,6 тонни, або у 2,0 раза.

У січні–травні п.р. обсяг вирощування худоби та птиці в агроформуваннях району (крім малих) зменшився порівняно з січнем–травнем 2013р. у 2,2 раза.

Середній надій молока від однієї корови (в розрахунку на середнє поголів’я корів молочного напрямку) у сільськогосподарських підприємства району (без урахування малих) у січні–травні п.р. збільшився порівняно з січнем–травнем 2013р. на 554 кг або на 42,4% і становив 1861 кг.

В агропідприємствах району (крім малих) порівняно з 1 червня 2013 року збільшилося поголів’я великої рогатої худоби на 33,1%, у т.ч. корів – у 1,6 раза, свиней –  зменшилося на 28,1%.

На 1 червня п.р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, було в наявності кормів усіх видів 7,3 тис. ц корм.од., що на 20,1% менше ніж на 1 червня 2013р. У розрахунку на одну умовну голову великої худоби приходилося по 6,0 ц корм.од., тоді як у минулому році на цю дату – 9,0.

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–травень п.р. агропідприємствами реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 38,6 млн. грн., що у 1,6 раза більше, ніж за січень–травень 2013р. У структурі загального обсягу реалізації переважала продукція рослинництва 99,1% (у січні–травні 2013р. – 99,2%)

         На 1 червня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах зернових культур було в наявності 257 тонн.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

         За січень–березень п.р. у розвиток економіки району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 15793 тис.грн. капітальних інвестицій. Майже весь обсяг капітальних інвестицій – 99,7% склали інвестиції в матеріальні активи.

         Вагому частку капітальних інвестицій  освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій  (76,1%),  інших джерел фінансування (15,7%), кредитів банків та інших позик (5,0%,), коштів місцевих бюджетів (3,2%).

         В розрахунку на 1 особу населення за січень–березень п.р. освоєно  356,7 грн. капітальних інвестицій. 

 ТРАНСПОРТ

         За січень–травень п.р. підприємствами автомобільного транспорту  перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями–фізичними особами) – 8,0 тис. тонн вантажів, виконано вантажооборот в обсязі  4,9 млн. ткм. У порівнянні з січнем–травнем 2013р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 1,2%, вантажооборот – збільшився на 2,7%.

        Пасажирським автотранспортом за січень–травень п.р. перевезено 350,4 тис. пасажирів, що на 5,6% менше, ніж за січень–травень 2013р. Обсяг пасажирообороту становив 28,2 млн. пас. км, що на 4,6% більше у порівнянні з січнем–травнем 2013р. 

     ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

         Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну) за січень–березень п.р. склав 20981,1 тис.грн., що у  порівняних цінах на  21,0% більше, ніж за січень–березень 2013р. 

         Обсяг роздрібного товарообороту ресторанного господарства  підприємств за січень–березень п.р. в порівнянні з січнем–березнем минулого року зменшився на 41,5% і становив 86,6  тис.грн.. 

         Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств за I квартал 2014р. (з урахуванням міжрайонного обміну) склав 20894,7 тис.грн., а індекс фізичного обсягу становив 121,6% . 

         Роздрібний товарооборот (з урахуванням міжрайонного обміну) у  розрахунку на 1 особу населення за I квартал 2014р. становив 475,8 грн. (проти 378,0 грн. за аналогічний період минулого  року), в тому числі непродовольчих  товарів 415,0 грн. , продовольчих товарів 60,8 грн. 

ФІНАНСИ

         За результатами роботи в 2013р. суб’єктами господарювання району (крім банків та бюджетних установ) було отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 9,1 млн. грн. прибутку (за 2012р. було отримано 42,1 млн. грн. збитку).

         За 2013р. питома вага прибуткових підприємств району у загальній кількості становила 77,1%, що на 1,2 в. п. менше, ніж за 2012р. Загальні обсяги прибутку склали 27,5 млн. грн., що у 1,8 рази більше, порівняно з 2012р. (на 12,0 млн. грн.).

         Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств району за 2013р. становила 22,9%, що на 1,2 в. п. більше, ніж за 2012р. Загальні обсяги збитку склали 18,4 млн. грн., що в 3,1 раза менше ніж у 2012р.(на 39,2 млн. грн.).

 НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

          За січень–квітень п.р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності та відокремлених структурних підрозділів сфери послуг становив 2360,2 тис.грн., що в порівняних цінах на 15,7% менше, ніж за січень–квітень 2013р.

         Крім цього, було одержано 107,4 тис.грн. доходу від здавання під найм (у оренду) виробничих нежитлових приміщень.     

          Одним підприємством сфери послуг за січень–квітень п.р. у середньому було реалізовано послуг на 98,3 тис.грн..

        З основного виду діяльності за січень–квітень п.р. було виконано 16,6 тис. замовлень, що на 37,2% більше, ніж за січень–квітень 2013р.

         Обсяг реалізованих послуг з основного виду діяльності становив 2307,4 тис.грн., що складало 97,8% від загального обсягу реалізованих послуг.     

        Середня вартість одного замовлення за основним видом діяльності становила 139,3 грн. і зменшилася порівняно з січнем–квітнем 2013р. на 85,2 грн.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

          Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій району станом на 1 травня 2014 року становила 76,2 тис.грн. Порівняно з 1 квітня 2014р.. сума боргу зменшилася на 29,1% або на 31,3 тис.грн. 

        Протягом січня–квітня п.р. 37 сімей звернулися до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг. Субсидії призначені 35 сім’ям, що становило 94,6% від загальної кількості сімей, які за ними звернулися, (у січні–квітні 2013р. – 129 сім’ям та 92,1% відповідно), з них в міській місцевості – 14 та сільській – 21 сім’ї. Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг у січні–квітні п.р. становила 4,7 тис. грн., (у січні–квітні 2013р. – 5,4 тис. грн.), з неї в міській місцевості – 1,8 тис. грн., у сільській – 2,9 тис. грн.

         Призначень субсидій цього виду у квітні п.р. не було (середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні 2013р. становила 4,8 грн.)

          Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг у січні–квітні п.р. становила 313,1 тис. грн. Перераховано організаціям, які надають ці послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 352,6 тис. грн. (112,6% від нарахованої суми).

У січні–квітні п.р. до служби субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою звернулись 336 сімей (у тому числі в міській місцевості – 16 сімей, у сільській місцевості – 320 сімей), що на 17,9% більше, ніж у січні–квітні 2013р..

          Призначень субсидій цього виду у квітні п.р. не було (середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні 2013р. становила 807,6 грн.)

         Протягом січня–квітня п.р. 33 сім’ї району отримали субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, що на 28,3% менше відповідного періоду минулого року. Сума отриманих субсидій становила 39,7 тис.грн., що на 18,8% менше, ніж у січні–квітні 2013р.

          Житлово–комунальні платежі. За січень–квітень п.р. населенню району було нараховано до сплати за житлово–комунальні послуги 7715,7 тис.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів 8400,4 тис.грн., що становило 108,9% до сум нарахувань. У порівнянні з січнем–квітнем 2013р. рівень оплати збільшився на 3,2 в.п.

У квітні п.р. рівень оплати становив 255,8%, що на 113,3 в.п. більше, ніж у березні п.р. і на 58,8 в.п. більше, ніж у квітні 2013р.

На кінець квітня п.р. населення району заборгувало за житлово–комунальні послуги 1767,2 тис.грн. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення району з оплати житлово–комунальних послуг до початку 2014 року становив 72,1%.

 

РИНОК ПРАЦI

          До державної служби зайнятості впродовж травня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 125 безробітних громадян, що на 26,9% менше, ніж у квітні п.р..

На кінець травня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 762 безробітних громадян, що на 5,8% більше, ніж на кінець квітня п.р.. Допомогу по безробіттю отримували 84,3% осіб, які мали статус безробітного.

За повідомленням підприємств, установ та організацій району кількість вільних робочих місць та вакантних посад на кінець травня п.р. так як і на кінець квітня п.р. не було.

За сприяння державної служби зайнятості у травні п.р. було працевлаштовано 56 зареєстрованих безробітних, що у 3,1 раза менше, ніж у квітні п.р.. Серед працевлаштованих осіб 46,4% становили жінки та 39,3% – молодь віком до 35 років.

Важливим напрямком роботи для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. На кінець травня п.р. з метою набуття нової професії або спеціальності у навчальних закладах усіх типів проходила профнавчання 2 особи, тоді як у квітні п.р. 1 особа.

Із загальної кількості безробітних, які перебували на обліку в травні п.р., 35 осіб було направлено на професійне навчання, що у 3,4 раза менше, ніж у квітні п.р..

Середній розмір допомоги по безробіттю в травні п.р. зменшився порівняно з квітнем п.р. на 16,6% і становив 1038,0 грн., що на 14,8% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1218 грн.).


ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

         На 1 травня п.р. в районі, за оцінкою, проживало 44021 особа, з них 9384 осіб мешкали в міських поселеннях, а 34637 осіб – в сільській місцевості. Упродовж січня–квітня п.р. чисельність наявного населення району зменшилася на 78 осіб.

         Зменшення наявного населення на 1.05.2014р. порівняно з початком 2014 року становило в цілому – 0,2%.

Населення району зменшується виключно за рахунок природного скорочення 96 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення 18 осіб. Природне скорочення населення спостерігається як в сільській місцевості так і в міських поселення (відповідно 82 та 14 осіб). Міграційний приріст спостерігається також як у сільській місцевості (8 осіб) так і в міських поселеннях зафіксований міграційний приріст (10 осіб).

Природне скорочення населення у січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2013р. зменшилося на 2 особи (на 2,0%).

На природний рух населення впливають два фактори: рівень народжуваності та рівень смертності. Кількість народжених за січень–травень п.р. зменшилася порівняно з січнем–травнем 2013р. на 23 особи або на 12,8% і становила 156 осіб.

Природний рух населення району характеризується перевищенням смертності над народжуваністю у 1,6 раза. У січні–травні п.р. рівень смертності в районі порівняно з січнем–травнем 2013р. зменшився з 19,0‰ до 17,4‰, померлих на 1000 жителів. За січень–травень п.р. було зареєстровано 1 мертвонараджений та 2 дітей, які померли у віці до 1 року, що на рівні січня–травня 2013р.

Міграційний приріст населення в січні–травні п.р. становило 18 осіб.

Міграційне скорочення населення в результаті міжрегіональної міграції в січні–травні п.р. становило 7 осіб. В інші регіони України вибула 51 особа (у т.ч. 38 з сільської місцевості), а прибуло з них 44 особи (у т.ч. 31 у сільську місцевість). За межі країни вибула 1 особа (у т.ч. 1 з сільської місцевості), приїхало з інших країн 60 осіб (у т.ч. 50 у сільську місцевість).

 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Й ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

         Впродовж 2013р. на 11 підприємствах району утворилося 4269,4 тонн відходів I–IV класів небезпеки (з урахуванням обсягів відходів, утворених у домогосподарствах), що на 33,1% менше, ніж у 2012р.. Із загальної кількості утворених відходів 4,6 тонни становили відходи I–III класів небезпеки, що у 2,1 раза більше, ніж у 2012р. На початок 2014р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств накопичилось 42694,8 тонн відходів, з яких 0,1 тонни – відходи I–III класів небезпеки.

 

Tеми