Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ
ЖОВТЕНЬ 2019 РОКУ

 

Населення 

Чисельність наявного населення області на 1 жовтня п.р., за оцінкою, становила 901,9 тис. осіб.

У січні–вересні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 2441 особу за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 2017 та 424 особи).

Кількість живонароджених у січні–вересні п.р. становила 6357 осіб, померлих – 8374 особи.

 

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

 

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці жовтня п.р. становила 5,0 тис. осіб і порівняно з кінцем вересня п.р. зменшилася на 12,8%.

Більше половини (56,2%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці жовтня п.р. становила 2211 одиниць, що на 25,6% більше в порівнянні з вереснем п.р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці жовтня п.р. становило 2 особи, що на 1 особу менше, ніж на кінець вересня п.р.

Середньооблікова кількість безробітних, які в жовтні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в жовтні п.р. збільшився порівняно з вереснем п.р. на 3,7% і становив 3089 грн, що на 26,0% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).


Доходи населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій(з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–жовтень п.р. становила 7885 грн і збільшилася порівняно з січнем–жовтнем 2018р. на 17,1%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–жовтень п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. становив 109,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом
жовтня п.р. зросла в 1,8 раза або на 91,0 тис.грн і на 1 листопада п.р. становила 202,5 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 листопада п.р. становив 0,02% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень п.р.

Загальна сума боргу розподілилася між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (57,0%) та промисловості (43,0%).

На економічно активні підприємства області припадало 43,0% загальної суми боргу та 57,0% – на підприємства-банкрути.

Протягом жовтня п.р. утворилася заборгованість працівникам економічно активних підприємств (87,1 тис.грн). Уся сума боргу припадала на примислові підприємства з водопостачання; каналізації, поводження з відходами. 

Соціальний захист

У січні–жовтні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 90558 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні п.р. становила
26400,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні п.р. становив 385,7 грн (у жовтні 2018р. – 39,9 грн).

У жовтні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримувало 39906 домогосподарств.

Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–жовтні п.р. призначено 14019 домогосподарствам.

У січні–жовтні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 48680,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в жовтні п.р. становив 3406,7 грн (у жовтні 2018р. – 3339,9 грн).

У cічні–жовтні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1460,4 млн.грн, що становило 105,3% нарахованих за цей період сум.

Ціни 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–жовтні п.р. становив 103,7% (у січні–жовтні 2018р. – 107,0%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 5,8%. Суттєво подорожчали фрукти (на 17,0%), хліб (на 10,6%), цукор (на 7,9%). Крім цього (на 7,0–3,8%) зросли ціни на масло, рибу та продукти з риби, сир і м’який сир (творог), макаронні вироби, молоко, м’ясо та м’ясопродукти.
У той же час знизились ціни на яйця (на 15,6%).

У сфері освіти ціни зросли на 9,7% за рахунок підвищення вартості послуг дошкільної та початкової освіти (на 14,3%) та вищої освіти
(на 8,6%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,9%, що викликано збільшенням вартості амбулаторних послуг та послуг лікарень на 6,0% кожного виду.

Водночас житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дешевшими на 7,9%, що зумовлено зменшенням розміру плати за природний газ (на 26,2%). У той же час, зросли тарифи на послуги каналізації (на 15,7%), водопостачання (на 8,1%), утримання та ремонт житла (на 1,2%).

Відбулося зниження цін на послуги транспорту (на 3,4%) за рахунок зменшення вартості транспортних засобів (на 7,1%), палива та мастил
(на 7,0%). Разом з тим, спостерігалось подорожчання перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 35,0% та
на 0,9% відповідно).
 

Промисловість 

Індекс промислової продукції в січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. становив 100,5%.

Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 103,5%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 93,7%, у переробній промисловості – 103,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. склав 100,1%.

Порівняно з січнем–жовтнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 36,4%, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,0 раза, у виробництві одягу – на 15,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 95,0%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 95,3%.

Індекс промислової продукції в січні–жовтні п.р. проти січня–жовтня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 97,6%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 97,8%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 108,6%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 90,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 69,3%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з січнем–жовтнем 2018р. склав 145,1%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 111,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. індекс промислової продукції склав 94,4%, у т.ч. у виробництві електроенергії –89,7%.

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. становив 97,0%, індекс продукції рослинництва – 95,0%, індекс продукції тваринництва – 101,4%.

На 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури в області скошено та обмолочено на площі 125,3 тис.га, що на 6,4% більше, ніж на
1 листопада 2018р. Збирання проведено на 96,8% площ, посіяних під урожай п.р. (торік – на 97,1% таких площ). Виробництво зерна становило
630,1 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 9,6% більше, ніж на 1 листопада 2018р.

Насіння соняшнику зібрано 34,8 тис.т (в 1,7 раза менше, ніж на 1 листопада 2018р.), сої зібрано 105,5 тис.т (на 29,9% менше).

Усіма категоріями господарств зібрано також 28,5 тис.т ріпаку і кользи (на 15,9% менше, ніж на 1 листопада минулого року), 579,6 тис.т картоплі (на 5,5% менше), 241,7 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 5,7% більше), 201,4 тис.т плодів та ягід (на 2,1% менше).

У січні–жовтні п.р. господарствами всіх категорій вироблено 47,5 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 2,8% більше, ніж у січні–жовтні 2018р., 219,3 тис.т молока (на 4,5% менше), 312,7 млн.шт яєць (на 4,5% більше) та 100,8 т вовни (на 4,7% менше).

За розрахунками, на 1 листопада п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 88,5 тис. голів великої раготої худоби (на 4,3% менше, ніж на 1 листопада 2018р.), у т.ч. 51,0 тис. корів (на 2,8% менше), 163,4 тис. свиней (на 5,8% більше), 49,7 тис. овець та кіз (на 0,1% менше), птиці – 3,7 млн. голів (на 2,7% менше).

Будівництво

У січні–жовтні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 1,4 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2018р. – 131,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 86,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 11,0% та 3,0% відповідно.

У січні–вересні п.р. в області прийнято в експлуатацію 356,7 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, з них 81,9% – одноквартирні будинки, 18,1%будинки із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з січнем–вереснем 2018р. збільшилась у 2,7 раза.

Прийнято в експлуатацію 2745 квартир. Середній розмір квартири становив 129,9 м2 загальної площі.

Крім того, у січні–вересні п.р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 15,3 тис.м2, що в 4,4 раза більше, ніж у січні–вересні 2018р

Капітальні інвестиції 

У січні–вересні п.р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2470,5 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 17,9% більше, ніж у січні–вересні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишалися кошти населення на будівництво житла та власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно відповідно 31,4% та 29,5% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 18,2% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 8,6%, кредитів банків та інших позик – 1,9%, інших джерел фінансування – 10,4%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності майже половина від загального обсягу капіталовкладень (45,7%) спрямована в будівництво. Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками в січні–вересні п.р. освоєно 1129,5 млн.грн капітальних інвестицій.

Організаціями сфери державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування освоєно 524,6 млн.грн або 21,2% від усіх капіталовкладень. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів у січні–вересні п.р. становив 150,0 млн.дол. США, імпорту – 162,6 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. обсяг експорту збільшився на 8,0%, імпорту – в 1,7 раза. Негативне сальдо становило 12,6 млн.дол. (у січні–вересні 2018р. позитивне – 41,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,92 (у січні–вересні 2018р. – 1,43).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 100 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 113,8 млн.дол. або 75,9% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–вересня 2018р. на 10,9%.

Найвагоміші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Франції, Литви, Великої Британії, Нідерландів та Чехії, серед інших країн світудо Білорусі, Туреччини, Молдови та США.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 86,5 млн.дол. або 53,2% від загального обсягу і збільшився проти січня–вересня 2018р. на 42,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Німеччини, Румунії, Польщі, Італії, Литви, Болгарії та Угорщини, серед інших країн світу – з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США та Білорусі.

Основу товарної структури обласного експорту складали механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

У січні–вересні п.р. експорт послуг становив 30302,2 тис.дол. США, імпорт – 2219,4 тис.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. експорт збільшився на 3,2%, імпорт – на 25,9%. Позитивне сальдо становило 28082,8 тис.дол. (у січні–вересні 2018р. також позитивне – 27597,6 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами  з 77 країн світу.

У січні–вересні п.р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано на 12580,4 тис.дол. (41,5% від загального обсягу експорту). Послуг надано у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг на 7412,1 тис.дол. (24,5%); послуг, пов’язаних з подорожами – на6020,6 тис.дол. (19,9%) та транспортних послуг – на 3943,1 тис.дол. (13,0%).

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 20581,0 тис.дол. або 67,9% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–вересня 2018р. на 7,8%.

Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії, Індії, Нідерландів та Канади. 

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні п.р. складали ділові послуги – на 972,9 тис.дол. (43,8% від загального обсягу імпорту послуг) та транспортні – на 600,9 тис.дол. (27,1%).

Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з Польщі, Фінляндії, Німеччини та Туреччини.

Імпорт послуг із країн ЄС становив 1810,1 тис.дол. або 81,6% від загального обсягу імпорту і збільшився проти січня–вересня 2018р. в 1,5 раза.

У січні–вересні п.р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 6100,8 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку області з початку інвестування, на 1 жовтня п.р. становив  52841,9 тис.дол. З країн ЄС внесено 45970,4 тис.дол. (87,0% від загального обсягу по області) та з інших країн світу – 6871,5 тис.дол. (13,0%).
З початку інвестування прямі іноземні інвестиції в область надійшли з 37 країн світу.
До найбільших країн-інвесторів входили Нідерланди, Кіпр, Румунія, Німеччина, Італія, Австрія, Ізраїль, Естонія та Туреччина, на які припадало 87,8% від загального обсягу прямих інвестицій по області.

Майже половина (42,7% від загального обсягу) прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена на підприємствах промисловості – 22588,6 тис.дол.

Певну зацікавленість у іноземних інвесторів викликала сфера операцій з нерухомим майном, в якій акумульовано 13087,0 тис.дол. (24,8% від загального обсягу прямих інвестицій), підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 10116,7 тис.дол. (19,1%).

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в січні–жовтні п.р. становив 12,4 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з січнем–жовтнем 2018р. становив 95,5%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 6,6 млрд.грн і зменшився проти обсягу січня–жовтня 2018р. на 4,3%. 

Транспорт 

У січні–жовтні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 1194,8 млн.ткм. У порівнянні з січнем–жовтнем 2018р. вантажооборот збільшився на 17,4%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 2439,1 тис.т, що на 21,5% більше від обсягу січня–жовтня 2018р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 767,9 млн.пас.км, що на 7,2% менше від обсягу січня–жовтня 2018р.

Пасажирським транспортом скористалось 48,8 млн пасажирів, що порівняно з січнем–жовтнем 2018р. менше на 6,6%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 635,6 млн.пас.км або 82,8% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 25,2 млн пасажирів або 51,6%. Порівняно з січнем–жовтнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 7,8%, обсяги пасажирських перевезень – на 8,9%.                                                                                    Головне управління статистики у Чернівецькій області