Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація
  • SiteHeart

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

    

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2017 РОКУ

 

Населення 

На 1 листопада 2017р. в області, за оцінкою, проживало 906,9 тис. осіб, з них 390,2 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 516,7 тис. осіб – у сільській місцевості. У січні–жовтні 2017р. чисельність наявного населення області зменшилась на 1249 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 1,7 особи.

Зменшення наявного населення на 01.11.2017р. порівняно з початком року становило в цілому 0,14%.

Населення області зменшилось за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1215 та 34 особи).

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2017р. зменшилась порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 496 осіб (на 5,8%) і становила 8078 осіб. Інтенсивність народжуваності по області порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась з 11,3 до 10,7 особи у розрахунку на 1000 наявного населення

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (11,8‰ проти 9,2‰).

У січні–жовтні п.р. рівень смертності в області порівняно з січнем–жовтнем 2016р. не змінився і становив 12,3 померлих на 1000 жителів.

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (13,8‰ проти 10,3‰).

 

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості) 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 5,9 тис. осіб, що на 7,6% більше, ніж на кінець жовтня 2017р., але на 14,4% менше, ніж на кінець листопада 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за
листопад 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. не змінився і на кінець місяця становив 1,0% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості збільшився на 0,1 в.п. і становив 1,2%, а в міських поселеннях залишився незмінним – 0,9%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець листопада 2017р. становила 1245 одиниць і зменшилася на 9,5% у порівнянні з жовтнем 2017р., але порівняно з листопадом 2016р. зросла на 41,2%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці листопада 2017р. становило 5 осіб, що на 1 особу більше, ніж на кінець жовтня 2017р., але на 3 особи менше, ніж на кінець листопада 2016р.

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в листопаді 2017р. отримували допомогу по безробіттю, становила 4,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в листопаді 2017р. збільшився порівняно з жовтнем 2017р. на 2,0% і становив 1839,5 грн, що в 1,7 раза менше, ніж законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). 

Доходи населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–жовтень 2017р. становила 5413 грн і зросла порівняно з січнем–жовтнем 2016р. в 1,5 раза.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) за січень–жовтень 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 129,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) області протягом жовтня 2017р. зменшилася на 7,5% або на 150,7 тис.грн і на 1 листопада 2017р. становила 1848,8 тис.грн. Порівняно з початком 2017р. борг зменшився на 2,4% або на 45,8 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на                   1 листопада 2017р. становив 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та освіти до 4,5% – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Станом на 1 листопада 2017р. значну частину заборгованості з виплати заробітної плати становили борги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (91,5% від загальної суми боргу).

Упродовж жовтня 2017р. зменшився борг із виплати заробітної плати в закладах освіти (на 15,8% або на 20,0 тис.грн) та на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 6,2% або на 111,6 тис.грн).

Водночас зросла заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 5,9% або на 2,8 тис.грн).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на
1 листопада 2017р. становила 1798,8 тис.грн і зменшилася впродовж місяця на 7,8% або на 153,5 тис.грн. Порівняно з початком 2017р. борг зменшився на 3,7% або на 69,2 тис.грн. Із загальної суми боргу економічно активних підприємств 94,1% припадало на підприємства сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 5,9% – на заклади освіти.

Упродовж жовтня 2017р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 2,5% і на 1 листопада 2017р. становила 500 осіб або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3598 грн, що в 1,6 раза менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої в жовтні 2017р.

На економічно неактивних підприємствах на 1 листопада 2017р. заборгованість відсутня. 

Соціальний захист 

У січні–жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 197530 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні 2017р. становила 109,0 млн.грн (у січні–жовтні 2016р. – 85,6 млн.грн), з неї в міських поселеннях – 47,2 млн.грн, у сільській місцевості – 61,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні 2017р. становив 178,6 грн (у жовтні 2016р. – 398,0 грн).

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в жовтні 2017р., становила 38,9% від загальної кількості домогосподарств області (у жовтні 2016р. – 30,4% домогосподарств).

У січні–жовтні 2017р. субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 26607 домогосподарствам.

У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 71,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної в жовтні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2558,2 грн (у жовтні 2016р. – 1894,6 грн).

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії в січні–жовтні 2017р., становила 7,3% від загальної кількості домогосподарств області, що на 35,4% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 725,1 млн.грн, що становило 68,3% до суми нарахувань. 

Ціни 

Індекс споживчих цін по області у січні–листопаді 2017р. становив 111,3% (у січні–листопаді 2016р. – 110,1%).

З початку 2017 року індекс споживчих цін на продукти харчування
становив 114,3%. Найбільш суттєво подорожчали м’ясо та м’ясопродукти (на 29,0%), хліб (на 23,9%), масло (на 18,9%), сир і м’який сир (творог)
(на 17,7%), яйця (на 16,3%),
фрукти (на 15,6%), молоко (на 14,8%) та макаронні вироби (на 12,6%). Крім цього, зросли ціни на овочі (на 7,9%), олію соняшникову (на 3,0%), рибу та продукти з риби (на 0,3%). У той же час подешевшав цукор (на 5,3%).

Підвищення цін на транспорт у цілому на 14,8% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг з перевезень авіаційним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 32,0% та на 27,6% відповідно). Також зросла вартість палива та мастил (на 19,7%), транспортних засобів (на 3,2%), послуг з перевезень залізничним пасажирським транспортом (на 1,1%).

У сфері освіти ціни зросли на 9,2% за рахунок підвищення вартості послуг установ вищої освіти на 9,9%, дошкільної та початкової освіти
на 4,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 7,2%, що було зумовлено підвищенням тарифів на електроенергію (на 28,1%), каналізацію (на 12,1%), водопостачання
(на 10,2%), утримання та ремонт житла (на 3,0%), утримання будинків та прибудинкових територій (на 2,2%), природний газ (на 1,2%).

У сфері охорони здоров’я спостерігалось зростання цін на 6,2%. Амбулаторні послуги стали дорожчими на 6,9%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 6,0%, послуги лікарень – на 5,6%.

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 107,3%.

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. у добувній та переробній промисловості становив 108,5%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 113,7%, у переробній промисловості – 108,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. склав 99,3%. Зокрема, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів він становив 121,3%, у виробництві олії та тваринних жирів – 121,1%, готових кормів для тварин – 111,9%, напоїв – 106,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 94,1%, м’яса та м’ясних продуктів – 92,2%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – 86,2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 73,2%, молочних продуктів – 63,7%.

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області було вироблено виробів здобних 338 т (на 23,4% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.), соку яблучного – 12,4 тис.т (на 21,9%), м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 2,0 тис.т (на 10,6%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 9,5 тис.т (на 13,3%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого 8,9 тис.т (на 6,1% більше).

Водночас м’яса свиней свіжого чи охолодженого вироблено 2,1 тис.т, що на 5,9% менше, ніж у січні–листопаді 2016р., хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 16,5 тис.т (на 8,8%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі 1,2 тис.т (на 12,7%), тортів – 59 т (на 13,2%), продуктів готових та консервованих з мʼяса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – 742 т (на 14,6%), молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого) 443 т (на 15,6%), йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – 214 т (на 46,0% менше).

Порівняно з січнем–листопадом 2016р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зріс на 16,2%, у т.ч. у текстильному виробництві – на 35,8%, у виробництві одягу – на 2,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,5%. Підприємствами цього виду діяльності в січні–листопаді 2017р. було вироблено  виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини  690 м3 (на 35,6% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.), шпону лущеного – 7515 м3 (на 3,7% менше), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 84,0 тис.м3 (на 5,3%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 582 шт (на 20,5% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.).

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2017р. проти січня–листопада 2016р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 89,3%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 99,3%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 101,1%, гумових і пластмасових виробів – 93,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 82,8%.

Індекс обсягів виробництва продукції в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. у машинобудуванні склав 140,9%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 85,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. приріст продукції становив 4,8%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 8,9%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи в січні–листопаді 2017р. збільшились на 3,8%, електроенергії – на 0,9%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 105,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 113,8%, у господарствах населення – 103,2%.

Індекс виробництва продукції рослинництва в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 109,3%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 124,3%, у господарствах населення – 104,9%.

Індекс продукції тваринництва в січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 98,6%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 91,8%, у господарствах населення – 100,2%. 

Станом на 1 грудня 2017р. під урожай 2018р. господарствами усіх категорій посіяно 56,3 тис.га озимих на зерно та зелений корм, що на 5,8% більше, ніж на 1 грудня 2016р.

Із загального посіву озимих площі зернових культур на зерно збільшились на 2,5 тис.га або на 5,9%, ріпаку – на 0,5 тис.га (на 4,5%). Найбільшу частку в озимому зерновому клині зайняли посіви пшениці озимої – 39,9 тис.га або 88,2%.

У січні–листопаді 2017р. господарствами всіх категорій, вироблено 52,6 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 0,6% менше, ніж у січні–листопаді 2016р., 260,4 тис.т молока (на 1,7% менше), 304,6 млн.шт. яєць (на 4,3% менше), 110,8 т вовни (на 1,2% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. господарствами всіх категорій утримувалось 96,5 тис. голів великої рогатої худоби (на 0,6% більше, ніж на 1 грудня 2016р.), у т.ч. 57,0 тис. корів (на 0,9% менше), 156,7 тис. свиней (на 1,9% менше), 49,0 тис. овець та кіз (на 3,3% більше), птиці всіх видів – 3,5 млн. голів (на 6,2% більше).

Будівництво

За січень–листопад 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 935033 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 107,3%, у т.ч. по будівлях – 96,5%, з них житлових – 99,2%, нежитлових – 87,7%; інженерних спорудах – 126,5%.

За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві будівель, становили 533764 тис.грн або 57,1% від загального обсягу будівельних робіт, з них житлових – 411644 тис.грн (44,0%), нежитлових – 122120 тис.грн (13,1%). На будівництві інженерних споруд виконано робіт на 401269 тис.грн (42,9% від загального обсягу).

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, офісних приміщень, житлових будинків та гуртожитків.

У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 79,0%, з капітального та поточного ремонтів – 11,0% та 10,0% відповідно. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів у січні–жовтні 2017р. становив 106,0 млн.дол. США, імпорту – 92,1 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. обсяг експорту збільшився на 5,5% (на 5,5 млн.дол.), імпорту – на 21,1% (на 16,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 13,9 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. – 24,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,15 (у січні–жовтні 2016р. – 1,32).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 83 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 68,3 млн.дол. або 64,4% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2016р. – відповідно 54,4 млн.дол. або 54,1%) та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 13,9 млн.дол. або на 25,5%.

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Італії, Словаччини, Нідерландів, Угорщини, Франції, Болгарії, Греції та Великої Британії.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Білорусі, Молдови, Російської Федерації, Туреччини, Канади та Китаю.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 52,3 млн.дол. або 56,8% від загального обсягу (у січні–жовтні 2016р. – відповідно 44,5 млн.дол. та 58,6%) і збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 7,8 млн.дол. або на 17,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Німеччини, Румунії, Польщі, Італії, Великої Британії, Болгарії, Угорщини, Франції та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Туреччини, Китаю, Білорусі та Російської Федерації.

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали текстильні матеріали та текстильні вироби, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з деревини.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку області з початку інвестування, на 1 жовтня 2017р. становив 63720,3 тис.дол. США, що на 11,5% більше обсягів інвестицій на початок року. З країн ЄС внесено 51035,9 тис.дол. (80,1% від загального обсягу по області) та з інших країн світу – 12684,4 тис.дол. (19,9%). Прямі іноземні інвестиції в розрахунку на одну особу населення становили      70,3 дол.

З початку інвестування прямі іноземні інвестиції в область надійшли з 41 країни світу. До найбільших країн-інвесторів входили Нідерланди, Велика Британія, Кіпр, Туреччина, Румунія, Італія та Ізраїль, на які припадало 73,1% від загального обсягу прямих інвестицій по області.

Скругленный прямоугольник: Довідково:Майже половина (46,6% від загального обсягу) прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена на підприємствах промисловості – 29720,4 тис.дол., у т.ч. переробної промисловості – 27149,4 тис.дол. Суттєві обсяги інвестицій внесено в підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 20233,9 тис.дол. та виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності – 3655,8 тис.дол.

Певну зацікавленість у іноземних інвесторів викликали підприємства сільського, лісового та рибного господарства, в яких акумульовано 11245,6 тис.дол. (17,6% від загального обсягу прямих інвестицій), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –  7562,7 тис.дол. (11,9%), сфери операцій з нерухомим майном – 6663,7 тис. дол. (10,5%) та транспорту, складського господарства, поштової та кур‘єрської діяльності – 3324,5 тис.дол. (5,2%). 

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–листопаді 2017р. становив 12051,7 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–листопад 2017р. у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. становив 103,8%. Обсяг обороту роздрібної торгівлі за листопад 2017р. у порівнянні з листопадом 2016р. зменшився на 0,7%, у порівнянні з жовтнем 2017р. – на 3,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 6396,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,9% більше обсягу січня–листопада 2016р. 

Транспорт 

У січні–листопаді 2017р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 1003,2 млн.ткм. У порівнянні з січнем–листопадом 2016р. вантажооборот збільшився на 8,2%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–листопаді 2017р. становив 1755,6 тис.т, що на 6,1% менше від обсягу січня–листопада 2016р.

Пасажирським транспортом у січні–листопаді 2017р. виконано пасажирооборот у обсязі 801,9 млн.пас.км, що на рівні обсягу січня–листопада 2016р.

У січні–листопаді 2017р. пасажирським транспортом скористалось 55,2 млн пасажирів, що в порівнянні з січнем–листопадом 2016р. більше на 9,1%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–листопаді 2017р. становив 666,3 млн.пас.км або 83,1% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 31,0 млн пасажирів або 56,2%. У порівнянні з січнем–листопадом 2016р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 1,1%, а обсяги пасажирських перевезень збільшились на 11,7%.

В обсязі пасажирських автоперевезень частка фізичних осіб-підприємців становила 43,9%. У січні–листопаді 2017р. ними було перевезено 13,6 млн пасажирів, що становило 99,5% від обсягу січня–листопада 2016р.

  Головне управління статистики у Чернівецькій області