Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2018 РОКУ
 

Населення 

На 1 червня п.р. в області, за оцінкою, проживало 905,5 тис. осіб, з них 390,6 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 514,9 тис. осіб – у сільській місцевості. У січні–травні п.р. чисельність наявного населення області зменшилась на 1184 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 3,2 особи.

Зменшення наявного населення на 01.06.2018р. порівняно з початком року становило в цілому 0,13%.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення 1368 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст 184 особи.

Кількість живонароджених у січні–травні п.р. зменшилась порівняно з січнем–травнем 2017р. на 273 особи (на 7,2%) і становила 3503 особи. Інтенсивність народжуваності по області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась з 10,1 до 9,3 особи у розрахунку на 1000 наявного населення

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (10,2‰ проти 8,2‰).

У січні–травні п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем–травнем 2017р. з 13,1 до 13,0 померлих на 1000 жителів.

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (14,8‰ проти 10,6‰).

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня п.р. становила 6,0 тис. осіб і порівняно з кінцем травня п.р. зменшилася на 3,8%, а з кінцем червня 2017р. – на 17,3%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за червень п.р. порівняно з травнем п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,1% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у міських поселеннях та в сільській місцевості також залишився на рівні травня п.р. і становив відповідно 0,9% та 1,3%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці червня п.р. становила 1403 одиниці, що на 9,7% менше порівняно з травнем п.р., але на 30,0% більше – порівняно з червнем 2017р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом червня п.р. залишилося без змін і на кінець місяця становило 4 особи (на кінець червня 2017р. – 7 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в червні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у червні п.р. збільшився порівняно з травнем п.р. на 5,3% і становив 2205 грн, що в 1,7 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3723 грн). 

Доходи населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–травень п.р. становила 6326 грн і зросла порівняно з січнем–травнем 2017р. на 26,0%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–травень п.р. порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 112,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) протягом травня п.р. зменшилася на 8,3% або на 62,2 тис.грн і на 1 червня п.р. становила 682,6 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 червня п.р. становив 0,1% від фонду оплати праці, нарахованого за травень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів до 1,4% – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Станом на 1 червня п.р. значну частину заборгованості з виплати заробітної плати становили борги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (90,1% від загальної суми боргу).

Упродовж травня п.р. зменшилася заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 9,5% або на 64,9 тис.грн), водночас збільшився борг на підприємствах сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 4,2% або
на 2,7 тис.грн).

На економічно активні підприємства області припадало 90,1% загальної суми боргу.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на
1 червня п.р. становила 614,9 тис.грн і зменшилася порівняно                        з 1 травня п.р. на 9,6% або на 64,9 тис.грн, а з початком поточного року –   у 2,9 раза або на 1177,9 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Упродовж травня п.р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 1,1% і на 1 червня п.р. становила 180 осіб або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3416 грн, що на 49,6% менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої в травні п.р. 

Соціальний захист 

У січнітравні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 24151 домогосподарству.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні п.р. становила 12330,5 тис.грн (у січні–травні 2017р. – 92266,2 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в травні п.р. становив 100,4 грн (у травні 2017р. – 728,7 грн).

У травні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 13733 домогосподарства.

У січнітравні п.р. субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 16432 домогосподарствам.

У січні–травні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 47734,9 тис.грн (у січні–травні 2017р. – 41436,7 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в травні п.р. становив 3561,1 грн (у травні 2017р. – 2614,7 грн).

У січні–травні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 600,9 млн.грн (73,8% нарахованих за цей період сум).

Ціни 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області за січень–червень п.р. становив 104,2% (за січень–червень 2017р. – 107,1%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 3,4%. Найбільш суттєво подорожчали овочі (на 19,4%), борошно пшеничне (на 7,2%), молоко (на 6,6%), фрукти (на 5,5%) та хліб (на 5,0%). Крім цього, зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти (на 3,5%), макаронні вироби (на 2,9%), масло (на 2,6%), сир і м’який сир (творог) (на 2,4%), рибу та продукти з риби (на 1,4%). У той же час зниження цін на яйця склало 27,0%, крупи гречанні – 15,1%, цукор – 5,7%, олію соняшникову – 1,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,2%. Підвищились ціни на амбулаторні послуги на 5,9%. Послуги лікарень та фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання стали дорожчими на 5,3% та 5,2% відповідно.

Зростання цін на транспорт у цілому на 3,6% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг із перевезень залізничним, авіаційним та автодорожнім пасажирським транспортом на 20,2–6,4%. Також подорожчали транспортні засоби на 2,4%, паливо та мастила –
на 2,3%.

У сфері освіти ціни зросли на 1,9% за рахунок підвищення вартості послуг установ дошкільної та початкової освіти (на 12,3%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 1,0%, що зумовлено підвищенням плати за каналізацію, тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій (на 7,6% по кожному виду), водопостачання (на 6,3%), цін на матеріали та послуги з утримання та ремонту житла (на 2,2%), опалення (на 1,4%). 

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 107,8%.

Індекс промислової продукції в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. у добувній та переробній промисловості становив 110,4%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 103,3%, у переробній промисловості – 110,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. склав 89,3%. Зокрема, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів він становив 105,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних
виробів – 96,4%, готових кормів для тварин – 93,6%, м’яса та м’ясних продуктів – 88,5%, напоїв – 84,2%, олії та тваринних жирів – 84,0%, молочних продуктів – 69,9%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – 64,7%, фруктів і овочів – 58,8%.

У січні–червні п.р. підприємствами області було вироблено хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання 8,5 тис.т (на 2,7% менше, ніж у січні–червні 2017р.), кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин, не віднесених до інших угруповань (далі н.в.і.у.) 4,7 тис.т (на 8,8%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) 569 т (на 11,0%), свинини свіжої чи охолодженої (туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання)) 940 т (на 11,8%), продуктів готових та консервованих з мʼяса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – 333 т (на 25,5%), яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених (туш, напівтуш, четвертин необвалених) 393 т (у 2,1 раза менше, ніж у січні–червні 2017р.).

Порівняно з січнем–червнем 2017р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 21,2%, у т.ч. у текстильному виробництві – на 25,9%, у виробництві одягу – на 18,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 97,8%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 97,4%. Підприємствами цього виду діяльності в січні–червні п.р. було вироблено деревини з ялини та смереки уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм
27,7 тис.м3 (на 37,1% більше, ніж у січні–червні 2017р.), гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження – 9,4 тис.т (на 1,9% більше), деревини (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або деревʼяного покриття підлоги, дубових) – 8,8 тис.м3 (на 3,3% менше), дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 222 шт (на 12,9%), шпону, листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід – 3,2 тис.м3 (на 30,0%), деревини хвойних порід уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини, смереки та сосни)
8,7 тис.м3 (в 1,8 раза менше, ніж у січні–червні 2017р.).

Індекс промислової продукції в січні–червні п.р. проти січня–червня 2017р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 85,7%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 104,1%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 133,6%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 90,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 145,3%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. склав 206,0%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 106,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. приріст продукції становив 3,8%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 6,9%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи в січні–червні п.р. зменшились на 3,2%, електроенергії – збільшились на 1,7%.

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 101,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 115,0%, у господарствах
населення – 98,9%.

Індекс продукції рослинництва в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 115,2%, у т.ч. в агроформуваннях – 1559,8%, у господарствах населення – 108,7%.

Індекс продукції тваринництва в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 100,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110,8%, у господарствах населення – 97,6%.

За підсумками сівби під урожай 2018р. відведено 308,2 тис.га, з них в агропідприємствах – 115,3 тис.га (37,4% від загальної площі), у господарствах населення – 192,9 тис.га (62,6%). Загалом по області посівна площа під сільськогосподарськими культурами порівняно з 2017р. зменшилася на 0,5%, у т.ч. в агропідприємствах – на 3,6%, у господарствах населення, навпаки, збільшилась на 1,5%.

Зернових культур в області посіяно 121,2 тис.га, що на 2,5% менше, ніж у 2017р. Під урожай 2018р. було посіяно 44,6 тис.га озимих зернових, що на 2,6 тис.га або на 6,2% більше, ніж під урожай 2017р. Ярий клин зернових культур в області зменшився порівняно з 2017р. на 5,7 тис.га
(на 6,9%) та становив 76,6 тис.га.

Посівна площа технічних культур у 2018р. збільшилась на 1,9% та становила 89,9 тис.га.

Картоплі посаджено 35,1 тис.га, що на 0,8% більше, ніж у 2017р., овочів посіяно 12,5 тис.га (також на 0,8% більше).

Кормові культури посіяно на площі 48,5 тис.га, що на 1,0% менше від минулорічного.

Розпочато збирання врожаю ранніх сільськогосподарських культур. Станом на 1 липня п.р. зібрано 0,6 тис.т ранніх зернових при середній урожайності 41,6 ц/га. Картоплі накопано 2,5 тис.т, овочів відкритого грунту зібрано 0,9 тис.т.

Валовий збір плодоягідної продукції станом на 1 липня п.р. становив 14,9 тис.т, що на 11,5% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Із загального обсягу плодоягідної продукції зібрано 5,3 тис.т ягід, що на 9,2% більше, ніж на 1 липня 2017р.

У січні–червні п.р. господарствами всіх категорій, вироблено 24,6 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 1,6% більше, ніж у січні–червні 2017р., 121,8 тис.т молока (на 2,9% менше), 176,8 млн.шт. яєць (на 8,2% більше) та 77 т вовни (на 6,6% менше).

За розрахунками, на 1 липня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 99,6 тис. голів великої рогатої худоби (на 4,1% менше, ніж на 1 липня 2017р.), у т.ч. 54,5 тис. корів (на 3,0% менше), 155,1 тис. свиней (на 7,0% менше), 58,1 тис. овець та кіз (на 3,7% менше), птиці –
4,1 млн. голів (на 2,1% більше).
 

Будівництво

За січень–червень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 587,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 122,4%.

У січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2017р. будівництво будівель збільшилось на 15,0%, у т.ч. нежитлових – у 3,2 раза; інженерних споруд – на 34,9%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилось  на 14,1%.

У січні–червні п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, ремонту газових мереж у м.Чернівцях, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, торгово-розважальних комплексів, офісних приміщень, житлових будинків та нежитлових будівель області.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 75,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 21,4% та 3,6% відповідно. 

Зовнішня торгівля товарами 

Обсяг експорту товарів у січні–травні п.р. становив 83,0 млн.дол. США, імпорту – 51,3 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2017р. обсяг експорту збільшився в 1,9 раза (на 38,9 млн.дол.), імпорту – на 17,7% (на 7,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 31,7 млн.дол. (у січні–травні 2017р. також позитивне – 0,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,62 (у січні–травні 2017р. – 1,01).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 86 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
63,1 млн.дол. або 76,0% від загального обсягу експорту (у січні–травні 2017р. – відповідно 27,6 млн.дол. або 62,5%) та збільшився проти січня–травня 2017р. на 35,6 млн.дол. або у 2,3 раза.

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Греції, Польщі, Нідерландів та Італії.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Білорусі, Туреччини та Молдови.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 31,6 млн.дол. або 61,6% від загального обсягу (у січні–травні 2017р. – відповідно 23,4 млн.дол. та 53,6%) і збільшився проти січня–травня 2017р. на 8,2 млн.дол. або на 35,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини та Білорусі.

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали текстильні матеріали та текстильні вироби, механічні та електричні машини, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. 

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–червні п.р. становив 6638,3 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–червень п.р. у порівнянні з січнем–червнем 2017р. становив 100,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні п.р. становив 3518,6 млн.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–червня 2017р. на 0,4%.

 

Транспорт

 

У січні–червні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 580,3 млн.ткм. У порівнянні з січнем–червнем 2017р. вантажооборот збільшився на 13,5%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–червні п.р. становив 1073,1 тис.т, що на 33,6% більше від обсягу січня–червня 2017р.

Пасажирським транспортом у січні–червні п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 456,9 млн.пас.км, що на 20,6% більше від обсягу січня–червня 2017р.

У січні–червні п.р. пасажирським транспортом скористалось 31,3 млн пасажирів, що в порівнянні з січнем–червнем 2017р. більше на 9,5%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–червні п.р. становив 374,5 млн.пас.км або 82,0% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 16,6 млн пасажирів або 53,0%. У порівнянні з січнем–червнем 2017р. пасажирооборот автомобільного транспорту збільшився на 22,9%, а обсяги пасажирських перевезень – на 8,1%.

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області