Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2020 РОКУ 

Населення 

За попередніми даними, чисельність наявногого населення області на 1 січня п.р., за оцінкою, становила 901,6 тис. осіб.

Упродовж 2019р. чисельність населення зменшилась на 2742 особи. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення – 2789 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст –47 осіб.

Кількість живонароджених у 2019р. становила 8295 осіб, померлих – 11084 особи.

Доходи населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень п.р. становила 8185 грн і збільшилася порівняно з січнем 2019р. на 17,6%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень п.р. порівняно з січнем 2019р. становив 113,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом
січня п.р. зросла в 27,7 раза або на 3886,9 тис.грн і на 1 лютого п.р. становила 4032,7 тис.грн.

Загальна сума боргу розподілилася між підприємствами промисловості (96,9%) та оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,1%).

На економічно активні підприємства області припадало 96,9% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 3,1%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом січня п.р. збільшилася в 158,8 раза або на 3882,4 тис.грн. Уся сума боргу (3907,0 тис.грн) припадала на підприємства промисловості. 

Соціальний захист

У cічні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 356,3 млн.грн, що становило 84,0% нарахованих за цей період сум.

На кінець січня п.р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 465,2 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 225,1 млн.грн., за постачання теплової енергії та гарячої води – 89,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення і за управління багатоквартирним будинком – по 21,5 млн.грн, за поводження з побутовими відходами – 5,7 млн.грн.

Ціни 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області в січні п.р. становив 100,5% (у січні 2019р. – 100,9%).

На споживчому ринку в січні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 8,7%) подорожчали овочі. На 2,7–0,1% зросли ціни на рис, кисломолочну продукцію, сири, молоко, олію соняшникову, масло, хліб, м’ясо та м’ясопродукти.

Водночас на 1,3–0,1% подешевшали яйця, риба та продукти з риби, фрукти, продукти переробки зернових, макаронні вироби та цукор.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося за рахунок підвищення цін на природний газ на 12,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,5% в основному спричинено подорожчанням перевезень авіаційним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 6,7% та на 4,5% відповідно). Разом з тим, на 3,6% подешевшали паливо та мастила.

Послуги освіти подорожчали на 1,1% здебільшого через підвищення вартості послуг дошкільної та початкової освіти на 7,4%.

Промисловість 

Індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2019р. становив 99,0%.

Індекс промислової продукції у добувній промисловості і розробленні кар’єрів становив 109,6%, у переробній промисловості – 105,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2019р.     склав 97,4%.

Порівняно з січнем 2019р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів збільшився на 3,6%, у т.ч. у виробництві одягу – на 9,0%, у текстильному виробництві – зменшився на 1,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 72,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 71,7%.

Індекс промислової продукції в січні п.р проти січня 2019р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 94,8%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 106,2%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 128,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 57,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 126,8%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з січнем 2019р. склав 108,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні п.р. порівняно з січнем 2019р. індекс промислової продукції склав 84,0%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 75,6%.

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2019р. становив 102,5%.

У січні п.р. господарствами всіх категорій вироблено 4,6 тис.т м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 14,8% більше, ніж у січні 2019р., 13,0 тис.т молока (на 3,2% менше),
18,7 млн.шт яєць (на 9,1% менше).

На 1 лютого п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 79,5 тис голів великої рогатої худоби (на 4,0% менше, ніж на 1 лютого 2019р.), у т.ч. 50,1 тис. корів (на 3,0% менше), 148,5 тис. свиней (на 2,1% більше), 43,6 тис. овець та кіз (на 0,2% менше), птиці – 3,6 млн. голів (на 7,8% більше).

Будівництво

У січні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 40,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2019р. становив 132,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 54,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 35,7% та 9,7% відповідно.

У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 490,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 80,5% − в одноквартирних будинках, 19,5% – у будинках із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з 2018р. збільшилась в 1,7 раза.

Прийнято в експлуатацію 3848 квартир. Середній розмір квартири становив 127,4 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 19182 м2, що у 2,2 р.б., ніж у 2018р.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3947,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 14,2% більше, ніж у січні–грудні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій та кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно відповідно 28,6% та 27,6% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 19,4% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 15,0%, кредитів банків та інших позик – 2,0%, інших джерел фінансування – 7,4%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності більше третини від загального обсягу капіталовкладень (37,6%) спрямовано в будівництво. Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками в січні–грудні 2019р. освоєно 1485,0 млн.грн капітальних інвестицій.

Організаціями сфери державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування освоєно 1187,9 млн.грн або 30,1% від усіх капіталовкладень.

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів у 2019р. становив 213,8 млн.дол. США, імпорту – 208,6 млн.дол. Порівняно з 2018р. обсяг експорту збільшився на 6,9%, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо становило 5,2 млн.дол. (у 2018р. також позитивне – 60,5 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,03 (у 2018р. – 1,43).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 101 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  162,7 млн.дол. або 76,1% від загального обсягу експорту та збільшився проти 2018р. на 12,3%.

Найвагоміші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Литви, Нідерландів та Австрії, серед інших країн світу – до Білорусі, Туреччини, Молдови та США.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 115,8 млн.дол. або 55,5% від загального обсягу і збільшився проти 2018р. на 30,6 млн.дол. або на 35,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Німеччини, Румунії, Польщі, Італії та Литви, серед інших країн світу – з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі та США.

Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

У 2019р. експорт послуг становив 45637,6 тис.дол. США, імпорт – 4404,2 тис.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 16,7%, імпорт – в 1,8 раза. Позитивне сальдо становило 41233,4 тис.дол. (у 2018р. також позитивне – 36668,9 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами  із 82 країн світу.

У 2019р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано на 23007,8 тис.дол. (50,4% від загального обсягу експорту). Послуг надано у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг на 9707,1 тис.дол. (21,3%); послуг, пов’язаних з подорожами – на 6647,8 тис.дол. (14,6%) та транспортних послуг – на 5579,1 тис.дол. (12,2%).

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 33843,1 тис.дол. або 74,2% від загального обсягу експорту та збільшився проти 2018р. на 30,3%.

Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії, Нідерландів, Індії та Канади.

Основу структури імпорту послуг у 2019р. складали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, ділові та транспортні послуги.

Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з Фінляндії, Польщі, Німеччини та Туреччини.

Імпорт послуг із країн ЄС становив 3657,9 тис.дол. або 83,1% від загального обсягу імпорту і збільшився проти 2018р. у 2,3 раза.

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні п.р. становив 1,3 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з січнем 2019р. становив 114,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 0,7 млрд.грн, що на 13,4% більше від обсягу січня 2019р.

Транспорт

У січні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажообіг у обсязі 89,4 млн.ткм. У порівнянні з січнем 2019р. вантажообіг збільшився на 1,0%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 123,3 тис.т, що на 12,3% менше від обсягу січня 2019р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирообіг у обсязі 72,0 млн.пас.км, що на 1,3% більше від обсягу січня 2019р.

Пасажирським транспортом скористалось 4,7 млн пасажирів, що порівняно з січнем 2019р. більше на 4,9%.

Пасажирообіг, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив
57,5 млн.пас.км або 79,9% від загального обсягу пасажирообігу, обсяг пасажирських перевезень – 2,1 млн пасажирів або 44,7%. Порівняно з січнем 2019р. пасажирообіг автомобільного транспорту зменшився на 1,7%, обсяги пасажирських перевезень – на 5,5%.                                                                                    Головне управління статистики у Чернівецькій області