Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація
  • SiteHeart

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

Населення 

На 1 вересня п.р. в області, за оцінкою, проживало 906,6 тис. осіб, з них 389,6 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 517,0 тис. осіб – у сільській місцевості. У січні–серпні п.р. чисельність наявного населення області зменшилась на 1473 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 2,4 особи.

Зменшення наявного населення на 01.09.2017р. порівняно з початком року становило в цілому 0,16%.

Населення області зменшилось за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1125 та 348 осіб).

Кількість живонароджених у січні–серпні п.р. зменшилась порівняно з січнем–серпнем 2016р. на 326 осіб (на 4,8%) і становила 6409 осіб. Інтенсивність народжуваності по області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась з 11,1 до 10,6 особи у разрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (11,7‰ проти 9,2‰).

У січні–серпні п.р. рівень смертності в області порівняно з  січнем–серпнем 2016р. не змінився і становив 12,5 померлих на 1000 жителів.

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (14,0‰ проти 10,4‰).

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості) 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня п.р. становила 6,6 тис. осіб, що менше на 3,0%, ніж на кінець серпня п.р. та на 9,1%, ніж на кінець вересня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за
вересень п.р. порівняно з серпнем п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,2% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості зменшився на 0,1 в.п. і становив 1,3%, а в міських поселеннях залишився незмінним – 1,0%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець вересня п.р. становила 1458 одиниць і зменшилася на 1,9% у порівнянні з серпнем п.р., але порівняно з вереснем 2016р. – зросла на 35,6%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці вересня п.р. становило 4 особи, що менше на 1 особу, ніж на кінець серпня п.р. та на 3 особи, ніж на кінець вересня 2016р.

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у вересні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила
5,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні п.р. зменшився порівняно з серпнем п.р. на 1,4% і становив 1703,3 грн, що в 1,9 раза менше, ніж законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).
 

Доходи населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–серпень п.р. становила 5329 грн і зросла порівняно з січнем–серпнем 2016р. в 1,5 раза.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) за січень–серпень п.р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 129,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) області протягом серпня п.р. зросла на 6,0% або на 106,2 тис.грн і на 1 вересня п.р. становила 1870,9 тис.грн. Порівняно з початком поточного року борг зменшився на 1,3% або на 23,7 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 вересня п.р. становив 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за серпень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та освіти до 4,6% – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Станом на 1 вересня п.р. значну частину заборгованості з виплати заробітної плати становили борги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (87,8% від загальної суми боргу).

Упродовж серпня п.р. зросла заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах сфери надання інших видів послуг (у 2,0 раза або на 18,3 тис.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 10,0% або на 150,0 тис.грн), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 5,5% або на 2,3 тис.грн).

Зменшився борг із виплати заробітної плати лише в закладах освіти (на 28,2% або на 57,7 тис.грн).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на
1 вересня п.р. становила 1826,6 тис.грн і зросла порівняно з 1 серпня п.р. на 6,0% або на 103,9 тис.грн. Порівняно з початком поточного року борг зменшився на 2,2% або на 41,4 тис.грн. Із загальної суми боргу економічно активних підприємств 90,0% припадало на підприємства сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 8,0% – освіти, решта – сфери надання інших послуг.

Упродовж серпня п.р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 8,4% і на 1 вересня п.р. становила 541 особу або 0,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3376 грн, що в 1,7 раза менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої в серпні п.р.

На економічно неактивних підприємствах на 1 вересня п.р. заборгованість відсутня. 

Соціальний захист

У січні–серпні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 167540 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні п.р. становила 105,5 млн.грн (у січні–серпні 2016р. – 78,7 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні п.р. становив 121,3 грн (у серпні 2016р. – 164,9 грн).

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії в серпні п.р., становила 33,9% від загальної кількості домогосподарств області (у серпні 2016р. – 30,5% домогосподарств).

У січні–серпні п.р. субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 22972 домогосподарствам.

У січні–серпні п.р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 62,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної в серпні п.р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2611,3 грн (у серпні 2016р. – 1325,5 грн).

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії в січні–серпні п.р., становила 5,9% від загальної кількості домогосподарств області (в 1,7 р.б., ніж у січні–серпні 2016р).

У січні–серпні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 631,9 млн.грн, що становило 66,4% до суми нарахувань.

Ціни

Індекс споживчих цін по області в січні–вересні п.р. становив 108,7% (у січні–вересні 2016р. – 106,7%).

З початку року індекс споживчих цін на продукти харчування
становив 110,7%. Найбільш суттєво подорожчали
м’ясо та м’ясопродукти (на 24,2%), фрукти (на 21,1%), хліб (на 18,6%). Крім цього, зросли ціни
на овочі (на 12,3%),
масло (на 11,6%), сир і м’який сир (творог) (на 10,0%), цукор (на 9,5%), макаронні вироби (на 9,2%), молоко (на 7,5%) і олію соняшникову (на 1,0%). У той же час, значно подешевшали яйця (на 19,3%).

Підвищення цін на транспорт у цілому на 10,0% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг з перевезень авіаційним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 27,8% та на 27,2% відповідно). Також зросла вартість палива та мастил (на 8,5%), послуг з перевезень залізничним пасажирським транспортом (на 5,5%), транспортних засобів (на 2,9%).

У сфері освіти ціни зросли на 9,2% за рахунок підвищення вартості послуг установ вищої освіти на 9,9%, дошкільної та початкової освіти
на 4,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 7,1%, що було зумовлено підвищенням тарифів на електроенергію (на 28,1%), каналізацію (на 12,1%), водопостачання
(на 10,2%), утримання будинків та прибудинкових територій (на 2,2%), утримання та ремонт житла (на 2,0%), природний газ (на 1,2%).

У сфері охорони здоров’я спостерігалось зростання цін на 4,7%. Амбулаторні послуги та послуги лікарень стали дорожчими на 6,3% та
5,6% відповідно. Також подорожчала фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання (на 4,4%).
 

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 106,5%.

Індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. у добувній та переробній промисловості становив 106,3%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 111,6%, у переробній промисловості – 106,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. склав 98,0%. Зокрема, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів він становив 140,4%, у виробництві олії та тваринних жирів – 123,3%, готових кормів для тварин – 111,4%, напоїв – 109,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 93,4%, м’яса та м’ясних продуктів – 88,4%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – 86,8%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 73,4%, молочних продуктів – 69,0%.

У січні–вересні п.р. підприємствами області було вироблено виробів здобних 274 т (на 29,2% більше, ніж у січні–вересні 2016р.), м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 1,4 тис.т (на 12,7%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 7,5 тис.т (на 12,3% більше).

Водночас м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого вироблено 6,9 тис.т, що на 1,9% менше, ніж у січні–вересні 2016р., продуктів готових та консервованих з мʼяса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – 621 т (на 5,2%), м’яса свиней свіжого чи охолодженого – 1,7 тис.т (на 5,8%),  молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого) 386 т (на 7,9%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 13,4 тис.т (на 10,0%), тортів – 48 т (на 11,1%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі 975 т (на 14,0%), йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – 198 т (на 39,1% менше).

Порівняно з січнем–вереснем 2016р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зріс на 23,8%, у т.ч. у текстильному виробництві –  на 39,3%, у виробництві одягу – на 13,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 91,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 92,0%. Підприємствами цього виду діяльності в січні–вересні п.р. було вироблено  виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини  605 м3 (в 1,6 р.б, ніж у січні–вересні 2016р.), шпону лущеного – 6507 м3 (на 3,7% більше), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 67,1 тис.м3 (на 6,5% менше), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 449 шт (на 24,8% менше, ніж у січні–вересні 2016р.).

Індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. проти січня–вересня 2016р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 83,7%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 99,4%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 100,4%, гумових і пластмасових виробів – 96,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 80,3%.

Індекс обсягів виробництва продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. у машинобудуванні склав 123,7%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 85,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. приріст продукції становив 6,9%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 11,6%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи в січні–вересні п.р. збільшились на 10,4%, електроенергії – на 1,9%.

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 103,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 108,5%, у господарствах населення – 102,1%.

Індекс продукції рослинництва в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 106,0%, у т.ч. в агроформуваннях – 120,0%, у господарствах населення – 103,1%.

Індекс продукції тваринництва в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 98,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 90,5%, у господарствах населення – 100,3%.

Станом на 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури в області зібрано на площі 98,5 тис.га, що на 7,0% менше, ніж на 1 жовтня 2016р. або 79,6% від посіяного (проти 86,4% торік). Валовий збір зерна склав 496,3 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 12,4% більше, ніж на 1 жовтня 2016р., в т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 195,2 тис.т (на 8,1% більше), у господарствах населення – 301,1 тис.т (на 15,4% більше).

Збільшення обсягу виробництва зерна в області зумовлене високою урожайністю зернових, яка перевищила минулорічну на 8,7 ц/га і становила 50,4 ц/га, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 11,8 ц/га (52,0 ц/га), у господарствах населення – на 6,6 ц/га (49,4 ц/га). Серед ранніх зернових культур найбільшу віддачу забезпечили озима та яра пшениця – відповідно 53,3 і 47,7 ц/га.

На 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій зібрано також 25,5 тис.т ріпаку озимого (в 1,8 р.б., ніж на 1 жовтня минулого року), при середній урожайності 27,1 ц/га, 31,7 тис.т сої (на 32,6% менше) по 17,5ц/га, 587,8 тис.т картоплі (на 3,9% більше) по 172 ц/га, 194,6 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 1,0% більше) по 185 ц/га, 136,9 тис.т плодів та ягід (на 7,6% більше). Майже весь обсяг картоплі, овочів та плодоягідної продукції отримано господарствами населення, ріпаку озимого, навпаки, сільгосппідприємствами.

У січні–вересні п.р. господарствами всіх категорій, вироблено 39,7 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 1,0% більше, ніж у січні–вересні 2016р., 213,7 тис.т молока (на 1,6% менше), 265,3 млн.шт. яєць (на 5,7% менше), 110,8 т вовни (на 1,2% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій утримувалось 102,9 тис. голів великої рогатої худоби (на 0,4% більше ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. 57,4 тис корів (на 1,3% менше), 168,0 тис. свиней (на 3,0% менше), 55,3 тис. овець та кіз (на 3,5% більше), птиці всіх видів – 3,8 млн. голів (на 2,9% більше). 

Будівництво

За січень–вересень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 671977 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 100,3%, у т.ч. по будівлях – 92,1%, з них житлових – 98,3%, нежитлових – 70,8%; інженерних спорудах – 115,0%.

За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві будівель, становили 390361 тис.грн або 58,1% від загального обсягу будівельних робіт, з них житлових – 318764 тис.грн (47,4%), нежитлових – 71597 тис.грн (10,7%). На будівництві інженерних споруд виконано робіт на 281616 тис.грн (41,9% від загального обсягу).

У січні–вересні п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, офісних приміщень, житлових будинків та гуртожитків.

У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 80,3%, з капітального та поточного ремонтів – 7,6% та 12,1% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами 

Обсяг експорту товарів у січні–серпні п.р. становив 81,4 млн.дол. США, імпорту – 72,6 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. обсяг експорту збільшився на 7,0% (на 5,3 млн.дол.), імпорту – на 26,6% (на 15,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 8,8 млн.дол. (у січні–серпні 2016р. – 18,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,12 (у січні–серпні 2016р. – 1,33).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 82 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 51,9 млн.дол. або 63,8% від загального обсягу експорту (у січні–серпні 2016р. – відповідно 44,5 млн.дол. або 58,6%) та збільшився порівняно з січнем–серпнем 2016р. на 7,4 млн.дол. або на 16,6%.

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Італії, Греції, Угорщини, Нідерландів, Болгарії та Франції.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Білорусі, Російської Федерації, Молдови, Туреччини, Канади та Китаю.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 40,4 млн.дол. або 55,7% від загального обсягу (у січні–серпні 2016р. – відповідно 34,0 млн.дол. та 59,2%) і збільшився проти січня–серпня 2016р. на 6,4 млн.дол. або на 18,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Болгарії, Угорщини та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини та Білорусі.

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, механічні та електричні машини, меблі, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали текстильні матеріали та текстильні вироби, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, деревина і вироби з деревини. 

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–вересні п.р. становив 9564,5 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–вересень п.р. у порівнянні з січнем–вереснем 2016р. становив 104,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні п.р. становив 5076,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,2% більше обсягу січня–вересня 2016р. 

Транспорт 

У січні–вересні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 804,5 млн.ткм. У порівнянні з січнем–вереснем 2016р. вантажооборот збільшився на 10,1%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–вересні п.р. становив 1397,0 тис.т, що на 11,9% менше від обсягу січня–вересня 2016р.

Пасажирським транспортом у січні–вересні п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 620,4 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–вереснем 2016р. пасажирооборот збільшився на 1,6%.

У січні–вересні п.р. пасажирським транспортом скористалось
43,2 млн пасажирів, що в порівнянні з січнем–вереснем 2016р. більше на 7,7%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–вересні п.р. становив 513,7 млн.пас.км або 82,8% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 24,1 млн пасажирів або 55,9%. У порівнянні з січнем–вереснем 2016р. пасажирооборот автомобільного транспорту збільшився на 1,1%, а обсяги пасажирських перевезень – на 10,6%.

В обсязі пасажирських автоперевезень частка фізичних осіб-підприємців становила 44,4%. У січні–вересні п.р. ними було перевезено 10,7 млн пасажирів, що становило 97,8% від обсягу січня–вересня 2016р.

 

                                                                 Головне управління статистики у Чернівецькій області