Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація
  • SiteHeart

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2018 РОКУ

Населення 

На 1 лютого п.р. в області, за оцінкою, проживало 906,7 тис. осіб, з них 390,9 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 515,8 тис. осіб – у сільській місцевості. У січні п.р. чисельність наявного населення області зменшилась на 31 особу, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,4 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення 318 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст 287 осіб.

Кількість живонароджених у січні п.р. збільшилась порівняно з січнем 2017р. на 18 осіб (на 2,4%) і становила 761 особу. Інтенсивність народжуваності по області порівняно з відповідним місяцем минулого року збільшилась з 9,6 до 9,9 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (10,9‰ проти 8,6‰).

У січні п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем 2017р. з 15,1 до 14,0 померлих на 1000 жителів.

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (16,4‰ проти 10,8‰).

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості) 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого п.р. становила 6,9 тис. осіб і порівняно з кінцем січня п.р. зросла на 0,2%, а з кінцем лютого 2017р. зменшилася на 21,3%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за
лютий п.р. порівняно з січнем п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,2% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у міських поселеннях та сільській місцевості також залишився на рівні січня п.р. і на кінець лютого п.р. становив 0,9% та 1,5% відповідно.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці лютого п.р. становила 1206 одиниць, що на 5,1% більше порівняно з січнем п.р. та на 32,7% – порівняно з лютим 2017р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом лютого п.р. не змінилося і на кінець місяця становило 6 осіб (на кінець лютого 2017р. – 10 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в лютому п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в лютому п.р. зменшився порівняно з січнем п.р. на 4,9% і становив 2050,5 грн, що в 1,8 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3723 грн). 

Доходи населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) січні п.р. становила 5914 грн, що в 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). і зросла порівняно з січнем 2017р. на 25,4%, але зменшилася порівняно з груднем 2017р. на 18,6%.

Зменшення номінальної заробітної плати в січні п.р. порівняно з груднем 2017р. відбулося в більшості видів економічної діяльності, найбільш вагомо – у сфері державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (на 45,1%), на підприємствах будівництва (на 38,3%) та у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (на 36,2%). Серед промислових видів діяльності найбільш суттєвим зменшення заробітної плати було на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (в 1,6 раза), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 28,5%) та виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 19,7%).

Водночас в окремих видах економічної діяльності спостерігалося збільшення номінальної заробітної плати впродовж січня п.р. у порівнянні з груднем 2017р., зокрема, на підприємствах сфери операцій з нерухомим майном (на 27,3%) і інформації та телекомунікацій (на 6,4%). Серед видів промислової діяльності збільшення нарахувань спостерігалось на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 2,6%) та з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання (на 1,4%).

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень п.р. порівняно з січнем 2017р. становив 110,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) підприємств, установ та організацій області протягом січня п.р. збільшилася на 26,7% або на 493,2 тис.грн і на 1 лютого п.р. становила 2340,8 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого п.р. становив 0,3% від фонду оплати праці, нарахованого за січень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та освіти до 4,8% – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Станом на 1 лютого п.р. значну частину заборгованості з виплати заробітної плати становили борги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (83,5% від загальної суми боргу).

Упродовж січня п.р. зросла заборгованість із виплати заробітної плати в закладах освіти (у 3,3 раза або на 100,4 тис.грн), на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 11,7% або на 205,4 тис.грн) та у сфері оптової і роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 4,0% або на 2,2 тис.грн). Утворився борг на підприємствах промисловості (185,2 тис.грн).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на
1 лютого п.р. становила 2283,8 тис.грн і збільшилася порівняно з 1 січня п.р. на 27,4% або на 491,0 тис.грн. Із загальної суми боргу економічно активних підприємств 85,6% припадало на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 8,1% – промисловості, решта – на заклади освіти.

Упродовж січня п.р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 24,0% і на 1 лютого п.р. становила 579 осіб або 0,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3944 грн, що на 33,3% менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої в січні п.р. 

Соціальний захист 

У січні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3853 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні п.р. становила 3826,4 тис.грн (у січні 2017р. – 25372,1 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні п.р. становив 993,1 грн (у січні 2017р. – 1450,1 грн).

У січні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 126806 домогосподарств (41,3% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні п.р. субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 208 домогосподарствам.

У січні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 499,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в січні п.р. становив 2401,0 грн (у січні 2017р. – 2440,2 грн).

У січні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 123,4 млн.грн (57,7% нарахованих за цей період сум). 

Ціни 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області за січень–лютий п.р. становив 102,7% (за січень–лютий 2017р. – 101,9%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 2,8%. Найбільш суттєво подорожчали фрукти (на 13,1%), молоко (на 12,2%) та овочі (на 9,7%). Крім цього, зросли ціни на макаронні вироби (на 2,6%), хліб (на 2,0%), масло (на 1,8%), сир і м’який сир (творог)
(на 1,6%),
рибу та продукти з риби (на 1,1%), олію соняшникову (на 0,5%). У той же час спостерігалось зниження цін на цукор (на 2,5%), м'ясо та м’ясопродукти (на 1,4%) та яйця (на 0,2%).

Підвищення цін на транспорт у цілому на 5,3% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг з перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 6,2%), палива та мастил (на 6,1%), транспортних засобів (на 5,2%), послуг з перевезень авіаційним пасажирським транспортом (на 4,7%).

У сфері охорони здоров’я спостерігалось зростання цін на 4,0%. Послуги лікарень та амбулаторні послуги стали дорожчими на 5,3% та 4,2%  по кожному виду. Також подорожчала фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання (на 3,8%).

У сфері освіти ціни зросли на 1,8% за рахунок підвищення вартості послуг установ дошкільної та початкової освіти (на 11,5%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,4%, що було зумовлено підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій (на 2,2%), утримання та ремонт житла (на 1,9%), опалення (на 1,2%), водопостачання
(на 0,7%), каналізацію (на 0,6%).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 112,5%.

Індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. у добувній та переробній промисловості становив 118,9%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 66,3%, у переробній промисловості – 119,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. склав 98,9%. Зокрема, у виробництві напоїв він становив 216,6%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – 104,2%, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 102,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 100,6%, м’яса та м’ясних продуктів – 100,0%, олії та тваринних жирів – 99,4%, готових кормів для тварин – 85,0%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – 83,4%, у виробництві молочних продуктів – 43,1%.

У січні–лютому п.р. підприємствами області було вироблено свинини свіжої чи охолодженої (туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання)) 419 т (на 28,5% більше, ніж у січні–лютому 2017р.), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 2,8 тис.т (на 1,1% більше).

Водночас кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин, не віднесених до інших угурповань (далі –н.в.і.у.), вироблено 1,4 тис.т (на 15,7% менше, ніж у січні–лютому 2017р.), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) 179 т (на 17,5%), продуктів готових та консервованих з мʼяса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – 118 т (на 27,6%), яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених (туш, напівтуш, четвертин необвалених) 124 т (в 1,9 раза менше, ніж у січні–лютому 2017р.).

Порівняно з січнем–лютим 2017р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 4,7%, у т.ч. у текстильному виробництві –  на 1,4%, у виробництві одягу – на 19,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 104,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 104,7%. Підприємствами цього виду діяльності в січні–лютому п.р. було вироблено деревини з ялини та смереки уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм            10,0 тис.м3 (на 42,9% більше, ніж у січні–лютому 2017р.), гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження – 3,2 тис.т (на 20,9%), дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 70 шт (на 7,7%), шпону, листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід – 996 м3 (на 3,2% більше), деревини (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або деревʼяного покриття підлоги, дубових) – 2,5 тис.м3 (на 19,4% менше), деревини хвойних порід уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини, смереки та сосни) – 2,3 тис.м3 (у 2,0 раза менше, ніж у січні–лютому 2017р.).

Індекс промислової продукції в січні–лютому п.р. проти січня–лютого 2017р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 138,2%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 105,0%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 108,8%, гумових і пластмасових виробів – 99,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 94,5%.

Індекс обсягів виробництва продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. у машинобудуванні склав 292,9%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 145,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. приріст продукції становив 5,1%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 19,1%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи в січні–лютому п.р. зменшились на 9,5%, електроенергії – на 1,5%. 

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 99,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 110,0%, у господарствах  населення – 97,0%.

У січні–лютому п.р. господарствами всіх категорій, вироблено       8,4 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 12,7% більше, ніж у січні–лютому 2017р., 27,2 тис.т молока (на 3,1% менше), 32,8 млн.шт. яєць (на 19,3% більше).

За розрахунками, на 1 березня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 87,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 4,3% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у т.ч. 54,5 тис. корів (на 3,7% менше), 134,5 тис. свиней (на 6,9% менше), 45,8 тис. овець та кіз (на 0,2% більше), птиці –   3,0 млн. голів (на 1,8% більше).

Будівництво

За січень–лютий п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 168,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 171,9%.

У січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. будівництво будівель зросло в 1,7 раза, у т.ч. житлових – зменшилось на 6,7%, нежитлових – зросло у 12,5 раза; будівництво інженерних споруд збільшилось в 1,6 раза.

У січні–лютому п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, торгово–розважальних комплексів, офісних приміщень, житлових будинків та нежитлових будівель.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 97,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 1,5% та 1,1% відповідно. 

Зовнішня торгівля товарами 

Обсяг експорту товарів у січні п.р. становив 38,2 млн.дол. США, імпорту – 8,2 млн.дол. Порівняно з січнем 2017р. обсяг експорту збільшився в 5,0 раза (на 30,5 млн.дол.), імпорту – на 18,4% (на 1,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 30,0 млн.дол. (у січні 2017р. також позитивне – 0,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 4,63 (у січні 2017р. – 1,10).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 64 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 20,4 млн.дол. або 53,3% від загального обсягу експорту (у січні 2017р. – відповідно 4,4 млн.дол. або 57,3%) та збільшився порівняно з січнем 2017р. на 16,0 млн.дол. або в 4,6 раза.

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Іспанії, Італії, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Франції та Греції.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Індії, Туреччини та Російської Федерації.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5,1 млн.дол. або 61,9% від загального обсягу (у січні 2017р. – відповідно 2,9 млн.дол. та 42,0%) і збільшився проти січня 2017р. на 2,2 млн.дол. або в 1,7 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Польщі, Німеччини та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації та Білорусі.

Основу товарної структури обласного експорту складали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини, готові харчові продукти, механічні та електричні машини.

Основу товарної структури обласного імпорту складали текстильні матеріали та текстильні вироби, механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з деревини. 

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–лютому п.р. становив 2117,4 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–лютий п.р. у порівнянні з січнем–лютим 2017р. становив 102,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому п.р. становив 1122,3 млн.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–лютого 2017р. на 2,3%. 

Транспорт

У січні–лютому п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 163,8 млн.ткм. У порівнянні з січнем–лютим 2017р. вантажооборот збільшився на 17,7%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–лютому п.р. становив 260,6 тис.т, що на 31,0% більше від обсягу січня–лютого 2017р.

Пасажирським транспортом у січні–лютому п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 146,0 млн.пас.км, що на 29,8% більше від обсягу січня–лютого 2017р.

У січні–лютому п.р. пасажирським транспортом скористалось  10,0 млн пасажирів, що в порівнянні з січнем–лютим 2017р. більше на 17,9%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–лютому п.р. становив 120,5 млн.пас.км або 82,6% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 5,4 млн пасажирів або 54,4%. У порівнянні з січнем–лютим 2017р. пасажирооборот автомобільного транспорту збільшився на 32,5%, а обсяги пасажирських перевезень – на 17,7%.

Головне управління статистики у Чернівецькій області