Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Новини

13.03.2015 11:21

Чи буде виплачуватися пенсія, якщо пенсіонер виїжджає до Румунії? |  Повідомлення Пенсійного фонду

Пенсійне забезпечення громадян України та Румунії здійснюється відповідно до Угоди між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Румунською Народною Республікою про соціальне забезпечення від 24.12.1960, зобов’язання за якою продовжують виконувати і Україна, і Румунія.

Зазначений договір базується на територіальному принципі, за яким витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає особа.

Так, статтею 5 Угоди визначено, що пенсії призначаються та виплачуються компетентними органами тієї договірної сторони, на території якої постійно проживає до дня звернення за призначенням пенсії громадянин, який має право на пенсію, і за законодавством цієї договірної сторони. Якщо пенсіонер переселився з території однієї договірної сторони на територію іншої, то орган, який виплачував пенсію, припинить виплату пенсії по закінченні місяця, в якому відбулося переселення. Компетентні органи договірних сторін, на територію якої переселився пенсіонер, надають пенсіонеру після його переселення пенсію згідно зі своїм законодавством, починаючи з першого числа місяця, наступним за місяцем, в якому мало місце переселення.

Статтею 4 Угоди передбачено, що при призначенні пенсій та допомоги зараховується повністю трудовий стаж та період іншої, рівної йому діяльності, в тому числі і стаж для одержання пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, набутий на території обох договірних сторін і підтверджений компетентними органами тієї з них, на території якої він був набутий. Обчислення стажу за час роботи в кожній з договірних сторін провадиться за законодавством тієї сторони, на території якої протікала робота або прирівняна до неї діяльність.

Таким чином, у разі переїзду на постійне місце проживання до Румунії, пенсія буде призначатися згідно із законодавством Румунії. При призначенні пенсії в Румунії український страховий стаж буде повністю зараховуватися компетентним органом Румунії після офіційного його підтвердження органом Пенсійного фонду України.
  • Автор:Марія Гортопан, заступник начальника УПФУ в Новоселицькому районі

Новоселицька районна рада