Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Новини

25.02.2015 13:53

На «гарячій лінії» щодо застосування РРО «єдинниками» |  Повідомлення податкової інспекції

З якого часу використання касових апаратів для платників другої і третьої груп все ж таки стане обов’язковою умовою?

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» застосування РРО платниками третьої групи розпочинається з першого липня 2015 року, а платниками другої групи - з першого січня 2016 р.

Основною зміною є те, що відповідно до пункту 296.10 Кодексу платники єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО).

У всіх інших випадках платники єдиного податку фізичні особи-підприємці другої і третьої груп зобов’язані застосовувати РРО.

Водночас змінами до Перехідних положень Кодексу (пункт 28) встановлено, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім визначених у пункті 296.10 Кодексу, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування РРО до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм Податкового Кодексу України перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

 

На яких платників ще розповсюджуються вимоги по застосуванню РРО?

Пунктом 2 статті 3 Закону N 265 передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі, зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Одночасно із Закону N 265 виключено пункт 13 статті 9 щодо звільнення від застосування РРО та РК при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції), тобто мережі Інтернет.

Тобто, суб’єкти господарювання при продажі товарів у мережі Інтернет, у тому числі фізичні особи-підприємці платники єдиного податку 2 та 3 груп (починаючи із визначеного Кодексом для кожної групи терміну), повинні застосовувати РРО та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми.

Такі зміни викликані значним поширенням продажу товарів (послуг), замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, необхідністю захисту прав споживачів у разі отримання недоброякісного товару (послуги) і створення можливості звернення до судових органів для захисту прав та унеможливленням обігу контрафактних та контрабандних товарів.

 

Чи зобов'язаний підприємець – платник єдиного податку  видавати покупцеві друкований документ?

Згідно з оновленою статтею 3 Закону про РРО N 265, госпсуб’єкти, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зокрема, зобов’язані:

- видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в т.ч. й через мережу Інтернет, при отриманні товарів (послуг) розрахунковий документ на повну суму проведеної операції. Водночас із Закону про РРО виключено норму щодо звільнення від застосування РРО та РК при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції). Тобто госпсуб'єкти при продажу товарів у мережі Інтернет, у т. ч. підприємці 2-ї та 3-ї груп ЄП, повинні застосовувати РРО та видавати покупцю розрахунковий документ.

- щоденно друкувати на РРО (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх зберігання в КОРО. Слова «у разі здійснення розрахункових операцій» додано для уникнення неоднозначного трактування норми щодо друкування «Z-звітів» (фіскальних звітних чеків) у випадку, коли у конкретний день розрахункові операції через РРО не проводились.

 

Чи відбулись зміни щодо обов’язкового застосування РРО та РК при наданні послуг підприємствами?

До пункту 1 статті 9 Закону N 265 внесено зміни щодо обов’язкового застосування РРО та РК при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.

У зв’язку з викладеним розширюється сфера застосування РРО підприємствами, які надають послуги (перукарні, салони краси, спортивні клуби, хімчистки, сервісні центри з ремонту побутової техніки тощо), що також сприятиме захисту прав споживачів у разі отримання недоброякісних послуг і створить можливість звернення до судових органів для захисту прав, унеможливить обіг контрафактних і контрабандних товарів та забезпечить належний контроль обігу готівки.

Таким чином, підприємства сфери послуг при проведенні розрахунків мають застосовувати РРО на загальних підставах.

 

У яких ще випадках має застосовуватись РРО?

У пункті 2 статті 9 Закону N 265 зазначено, що РРО мають застосовуватись при здійсненні операцій з купівлі - продажу іноземної валюти, а також операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу, в тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС).

ПТКС - електронні пристрої, за допомогою яких споживачі можуть самостійно поповнити рахунки мобільних телефонів, розрахуватися за користування Інтернетом, здійснити інші оплати та послуги. 

Тобто з 01.01.2015 р. при використанні госпсуб'єктами ПТКС повинні забезпечити видачу покупцеві розрахункового документу встановленої форми (фіскального чеку).

 

Чи дозволяється первинна реєстрація РРО, які не створюють електронну контрольну стрічку ?

З 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), РРО з купівлі-продажу інвалюти. До 1 січня 2016 року дозволяється використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року.

Таким чином, користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015 електронних контрольно-касових апаратів, що подають до фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (Z- звіти), встановлено перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв'язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.

 

Які документи необхідно подати суб’єкту господарювання до органу державної фіскальної служби для реєстрації РРО?

Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до органу державної фіскальної служби:

- заяву про реєстрацію РРО за формою N 1-РРО (додаток 1) (далі - реєстраційна заява);

- копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

- копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

- копію договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню.

Копії документів засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця.

У разі подання реєстраційної заяви в паперовому вигляді суб'єктом господарювання пред'являються оригінали відповідних документів.

При поданні реєстраційної заяви в електронному вигляді оригінали таких документів пред'являються державної фіскальної служби разом із довідкою ЦСО про опломбування РРО та актом введення в експлуатацію.

Оригінали документів, крім реєстраційної заяви, повертаються суб'єкту господарювання, копії залишаються в державної фіскальної служби.

І головне, щоб не помилитися при обранні реєстратора розрахункових операцій, дозволеного до використання, варто скористатися Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій (затверджений наказом ДФС України № 362 від 11.12.14 року), який знаходиться на офіційному сайті ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html.

 

Чи будуть проводитись перевірки суб’єктів господарювання та який розмір штрафів за порушення вимог Закону про РРО?

Тимчасово  до 1 липня 2015 року госпсуб'єкти звільняються від санкцій за порушення вимог Закону про РРО:

 - при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою;

 - при виконанні операцій з купівлі-продажу інвалюти, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Нацбанку, комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; 

 - при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).

Отже, зазначені платники, які з 01.01.2015 року мають застосовувати РРО, звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону на півроку, що дає їм змогу зареєструвати, ввести в експлуатацію відповідні РРО для виконання вимог чинного законодавства.

  • Автор:Марина Бурдужук, головний державний інспектор з питань інформаційно-комунікаційного супроводження Новоселицької ОДПІ

Новоселицька районна рада