Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №3-3/15 від 24.12.2015. Про районний бюджет на 2016 рік
завантажити документ
У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІІІ чергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ №3-3/15

24 грудня 2015 року м. Новоселиця

Про районний бюджет на 2016 рік

Керуючись статею 77 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 1 статті 43 та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 232948700 гривень, у тому числі доходи загального фонду 231667900 гривень, доходи спеціального фонду 1280800 гривень, згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 232948700 гривень, в тому числі видатки загального фонду 231667900 гривень, видатки спеціального фонду – 1280800 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за відомчою структурою видатків, згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок районного бюджету у сумі 900000 гривень.

4. Встановити розмір резервного фонду районного бюджету на 2016 рік у сумі 969700 гривень.

5. Надати іншу цільову субвенцію місцевим бюджетам з районного бюджету на 2016 рік у сумі 13481400 гривень згідно додатку №3 до цього рішення.

6. Затвердити формулу розподілу іншої субвенції з районного бюджету на утримання дитячих навчальних закладів, які будуть фінансуватись з місцевих бюджетів згідно додатку №6.

7. Затвердити формулу розподілу іншої субвенції з районного бюджету на утримання сільських закладів культури, які будуть фінансуватись з місцевих бюджетів згідно додатку №7.

8. Затвердити відомчу класифікацію видатків районного бюджету на 2016 рік згідно додатку №4.

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 205000 гривень згідно додатку №5 до цього рішення.

10. Встановити, що у 2016 році фінансування заходів місцевих програм проводиться за умови укладення угоди між виконавцями заходів програми та головними розпорядниками коштів районного бюджету.

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за економічною структурою та за видами видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. З метою дотримання збалансованості районного бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до районного бюджету.

13. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетами сіл, головними розпорядниками коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету, фінансів, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

14.Встановити, що:

14.1. Перерозподіл обсягу субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та допомог населенню, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій і допомог населенню в межах загального обсягу таких субвенцій, впродовж 2016 року здійснюється згідно розпорядження голови районної державної адміністрації з наступним затвердженням на сесії районної ради.

14.2. Внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань по субвенціях з Державного бюджету України в межах річних призначень здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації на підставі відповідних розрахунків.

14.3. За рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пільги громадянам надаються готівкою.

15. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в Чернівецькій області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

16. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації в процесі виконання районного бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних призначень головних розпорядників коштів по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу:

- за розпорядженнями голови районної ради (щодо цільового фонду районної ради);

- за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету щодо кодів економічної та в межах коду функціональної класифікацій.

17. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації на розміщення тимчасово вільних залишків коштів загального та спеціального фондів районного бюджету у 2016 році на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

18. Головним розпорядникам коштів, які фінансуються з районного бюджету, рекомендувати міському та сільським головам:

- передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2016 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, недопускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат; - установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2016 рік.

19. Встановити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік, до доходів належать надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу України.

20.Встановити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені у частині першій статті 691 Бюджетного кодексу України.

21. Установити, що в тих випадках, коли управління та інші структурні підрозділи райдержадміністрації вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з районного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків районного бюджету.

22. Доручити голові районної ради укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.

23. Додатки №1-7 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

24. Рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2016 рік» набуває чинності з 1 січня 2016 року і діє до 31 грудня 2016 року.

25. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

26. Зобов’язати головних розпорядників коштів – управління та відділи районної державної адміністрації оприлюднити через засоби масової інформації та безпосередньо у приміщеннях підвідомчих установ загальний кошторис щодо видатків на поточний рік для даної галузі у цілому та підвідомчої установи зокрема.

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового управління районної державної адміністрації Дячук Н.С. та постійну комісію районної ради з питань планування бюджету, фінансв та управлння об’єктами комунальної власності територіальних громад району (Сухораб В.С.).


 Голова районної ради Д.Вакарюк

Новоселицька районна рада

Оголошення

Об’єкт оренди: нежитлові приміщення першого поверху поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Новоселицька районна лікарня» загальною площею 19,4 кв. м., для облаштування кабінетів лікаря отоларинголога.