Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Документ №7 -11/16 від 22.12.2016. Програма реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді Новоселицького району на 2017–2019 роки
завантажити документ

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішення ХХVІІІ чергової сесії

                                                                     районної ради VІ скликання

                                                                              від 18 грудня 2014 року 8-28/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді

 Новоселицького району

на 2015 – 2016 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ПОГОДЖЕНО»                                                     «ПОГОДЖЕНО»

Начальник управління                                           Начальник фінансового

економіки та розвитку                                            управління

інфраструктури

_____________ Л.Істратій                                        ________________ Н.Дячук

 

 

 

Програма реалізації державної політики з питань сім’ї,

дітей та молоді Новоселицького району на 2015– 2016 роки

 


1. Загальна характеристика Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.09 року "Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ  молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ  молоді та спорту районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Відділ молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури, національностей та релігій районної державної адміністрації, районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, Комунальна установа «Новоселицька центральна районна лікарня», вико­навчі органи міської та сільських рад

7.

Терміни реалізації Програми

 З 1 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року

7.1.

Етапи виконання Програми

І - 2015 – 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 235,0 тис.грн.

9.1.

в тому числі бюджетних коштів:

215,0 тис.грн.

9.2.

- з них коштів обласного бюджету

-

9.3.

- з них коштів районного бюджету

215,0 тис.грн.

9.4.

 - кошти не бюджетних джерел

20,0 тис.грн.

10.

Основні джерела фінансування програми

Районний бюджет2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді в Новоселицькому районі на 2015-2016 роки

 

Програма реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді в Новоселицькому районі на 2015-2016 роки (надалі - Програма) спрямована на поглиблення процесу формування і реалізації нової молодіжної, дитячої та сімейної політики в районі.

Зокрема, до основних проблем щодо реалізації державної політики з питань молоді, дітей та сім'ї в Новоселицькому районі слід віднести такі:

- недостатній рівень поінформованості молоді щодо формування здорового способу життя, запобігання поширенню негативних явищ (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, ВІЛ-СН1Д) та шкідливість їх впливу на подальше життя;

- соціальний, інформаційний та культурний розрив між сільською та міською молоддю;

- недостатня інформованість громадян району щодо небезпек, які пов'язані з виїздом за кордон (торгівля людьми та жінками зокрема);

- низький рівень ініціативності й активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, безпосередньої участі молодих людей у формуванні й реалізації державної політики щодо вирішення соціальне значимих проблем як суспільства взагалі, так і молоді зокрема;

-невисокий рівень обізнаності та практичних знань молоді щодо можливостей підприємницької діяльності, написання бізнес-планів.

Разом з тим у молодіжному середовищі продовжують залишатися і інші актуальні проблеми, що вимагають якісного нового підходу.

У період виконання Програми управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами органів державної влади та місцевого самоврядування, молодіжними та громадськими організаціями, при забезпеченні належного рівня фінансування, відповідно до запланованих заходів, готове забезпечити реалізацію державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді на належному рівні.

 

3. Мета Програми

 

Програма розроблена з метою поглиблення процесу формування і реалізації нової молодіжної, дитячої та сімейної політики в районі, що має стати одним з найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності держави і постійно здійснюватись з урахуванням її можливостей на політичному, економічному та організаційному рівнях.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

 

     Для досягнення мети Програми необхідно:

- систематично проводити заходи з пропаганди здорового способу життя, з розвитку в молодих людей потреби у забезпеченні активних форм відпочинку та дозвілля;

- надавати цільову підтримку молодіжним громадським організаціям;

● забезпечити :

- повноцінну наповненість інформаційного простору з питань реалізації молодіжної політики в Новоселицькому районі;

- можливість тимчасового працевлаштування молоді;

- підвищення обізнаності та практичних знань молоді щодо можливостей підприємницької діяльності;

 - просвітницьку роботу з молодими людьми з питань репродуктивного здоров'я, безпечного материнства, виховання та розвитку дітей, організації сімейного й дитячого відпочинку;

- підтримку молоді, яка потрапила до складної життєвої ситуації та надання допомоги громадським об'єднанням, що здійснюють опіку молоді в складних життєвих обставинах.

Програма реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді в Новоселицькому районі на 2015-2016 роки розрахована на 2 роки і діє з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року.

 

5. Завдання Програми.

 

Програма передбачає виконання таких актуальних завдань:

 ●сприяння:

 -ініціативі й активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширенні можливостей безпосередньої участі молодих людей у формуванні й реалізації державної політики щодо вирішення соціально значимих проблем як суспільства взагалі, так і молоді зокрема;

 -фізичному розвитку молоді, формуванню цінностей і навичок здорового способу життя;

 -утвердженню гендерної рівності як фундаментального критерію демократії;

 ●створення умов для:

- зайнятості молодих людей, розвитку ними підприємницької діяльності;

 - подолання соціального, інформаційного та культурного розриву між сільською та міською молоддю;

 - культурного розвитку молоді, організації її змістовного дозвілля:

 - протидії поширенню в молодіжному середовищі різних форм антисоціальної поведінки;

 ● формування:

 - у свідомості людей розуміння важливості ролі сім'ї у житті суспільства;

 - нових засад соціального і правового захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів;

 ● засад попередження насильства в сім'ї;

 

Фінансове забезпечення виконання програми здійснюється в межах ви­датків, пе­редбачених на відповідну мету у районному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 Ресурсне забезпечення Програми реалізації державної політики з питань сім’ї,

дітей та молоді Новоселицького району на 2015 – 2016 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми

Термін виконання Комплексної програми

Всього витрат

на виконання Програми

2015 рік

2016 рік

 

Обсяг ресурсів всього,

у тому числі

115,0

120,0

235,0

державний бюджет

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

районний бюджет

105 ,0

110,0

215,0

- м.Новоселиця

-

-

-

бюджети сіл

-

-

-

кошти небюджетних джерел

10,0

10,0

20,0

 

Показники продукту Програми реалізації державної політики з питань сім’ї,

дітей та молоді Новоселицького району на 2015 – 2016 роки

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Терміни виконання Програми

Всього за період дії Програми

2015 рік

2016 рік

 

5.1.Показники продукту Програми

1.    

Проведення заходів з метою формування здорового способу життя та профілактики негативних проявів в молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, насильства, злочинності тощо)

К-сть

10

15

20

35

2.    

Організація і проведення виставок творчості молоді, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів і концертів

К-сть

15

25

35

60

3.    

Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, з метою реалізації молодіжної та сімейної політики в районі

К-сть

6

10

15

25

4.    

Підтримка дитячих та молодіжних проектів

К-сть

2

4

6

10

 

5.2.Показники ефективності Програми

1.

Заходи, що проводяться управлінням освіти, молоді та спорту спільно з іншими виконавцями Програми

К-сть

33

50

70

130

2.

Середня вартість проведення масових заходів управління освіти, молоді та спорту.

Грн.

400

500

600

550

 

5.3.Показники якості Програми

1.

Особи, охоплені заходами, що проводяться управлінням освіти, молоді та спорту спільно з іншими виконавцями Програми.

К-сть

2500

3000

6000

9000

2.

Збільшення кількості молоді, залученої до активної громадської діяльності

%

5

10

10

10

3.

Збільшення кількості дітей, оздоровлених за рахунок бюджетних коштів

%

55

60

60

60

4.

Підвищення поінформованості громадян щодо питань протидії торгівлі людьми.

%

5

10

12

11

6. Напрями діяльності і заходи Програми

Перелік заходів

 програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела

 фінансування

Орієнтовні

обсяги фінансування

Очікуваний

результат

Здоров’я молоді – здоров’я нації

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити проведення заходів з метою формування здорового способу життя та профілактики негативних проявів в молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, насильства, злочинності, ВІЛ/СНІДу тощо)

Постійно

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, молодіжні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

10,0

тис.грн.

Профілактика негативних проявів в молодіжному середовищі

2.

Проведення літньої оздоровчої кампанії для дітей пільгових категорій

2015 - 2016

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Обласний бюджет

Згідно розподілу управління молоді та спорту Чернівецької ОДА

Збільшення кількості осіб, охоплених літнім відпочинком та оздоровленням

3.

При здійсненні медпрацівниками спостереження за дітьми на дільницях, виявляти дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з подальшим направленням їх у лікувально-профілактичні заклади області

2015 - 2016

КУ «Новоселицька центральна районна лікарня»

Районний бюджет

У межах видатків передбачених на охорону здоров’я

Надання кваліфікованої медичної допомоги

4.

Сумісно з фахівцями районної санітарно-епідеміологічної станції проводити перевірки дотримання в дитячих бу­динках сімейного типу та прийомних сім’ях санітарно-гігієнічних норм

2015 - 2016

КУ «Новоселицька центральна районна лікарня»

Вкладень коштів не потребує

-

Надання кваліфікованої медичної допомоги

5.

Сприяти створенню молодіжних фіз­культурно-спортивних клубів з різних видів спорту та за інтересами, підтримувати їх роботу

 

2015 - 2016

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

-

Залучення широких верств населення до заняття фізичною культурою і спортом

6.

 

 

 

 

Надання іменних та одноразових стипендій видатним спортсменам району

2015 - 2016

Фінансове управління, відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

110 тис.грн.

Успішні виступи спортсменів району на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Молодий громадянин України – освіта, виховання, духовність та культура

1

Сприяти зміцненню соціального партнерства між різними органами влади та молодіжними організаціями. Сприяти діяльності молодіжних і громадських організацій, які сприяють соціальному становленню молоді, розвитку духовності та зміцненню моральних засад, вихованню у молодих людей патріотизму, організації змістовного дозвілля молоді

Постійно

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

-

 

Залучення молоді до процесу державотворення

2

Організовувати і проводити виставки творчості молоді, музичні, фольклорні, театральні фестивалі, конкурси і концерти. Надавати підтримку діяльності молодіжних центрів, клубів, інших закладів мистецького, просвітницького спрямування

Постійно

Відділ молоді та спорту, відділ культури, національностей та релігій райдержадміністрації

Районний бюджет

30,0

тис.грн.

Виявлення та підтримка молодих талантів

3

Забезпечити діяльність волонтерських загонів, шкіл волонтерів, їх залученню до проведення заходів з питань соціального становлення молоді

2015 - 2016

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

-

 

Залучення молоді до розбудови громадянського суспільства

 4

Здійснювати заходи з відзначення державних та місцевих свят, Дня Матері, Дня сім’ї, відродження національних свят, пропаганди кращих духовних надбань українського народу, підтримки традицій, спрямованих на вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінок у суспільстві, формування демократичного світогляду

2015 - 2016

Відділ молоді та спорту, відділ освіти,  відділ культури, національностей та релігій райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

40,0

тис.грн.

Проведення змістовного дозвілля дітей та молоді

5

Організаційна та методична підтрим­ка діяльності органів шкільного та студентського самоврядування

Постійно

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

-

Залучення молоді до процесу державотворення

Молода сім’я

1

Видавати і розповсюджувати інфор­маційно-просвітницькі матеріали з питань попередження насильства в сім'ї

Раз у півріччя

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Районний бюджет

5,0

Запобігання насильства у сім’ї.

2

Забезпечити надання психологічної, соціально-медичної, соціально-педагогічної, соціально-економічної, юридичної, інформаційної допомоги молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також сім'ям, де мають місце випадки вчинення на­сильства або виникає реальна загроза його вчинення

Постійно.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

-

 

Запобігання насильства у сім’ї

3

Здійснювати соціальний супровід ди­тячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та сімей, де мають місце випадки вчинення насильства або виникає реальна загроза йото вчинення

Постійно.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

-

 

Запобігання насильства у сім’ї

Професіоналізм молоді – запорука працевлаштування та підприємництва

1

Прийняти участь у Всеукраїнських конкурсах „Молодий підприємець року” і „Конкурс бізнес-проектів” з метою підтримки підприємницьких ініціатив молоді

Щорічно

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

-

 

Підтримка підприємницьких ініціатив молоді

2

Проводити тематичні конференції, навчальні семінари, дні кар¢єри молодих державних службовців з метою активізації у молодіжному середовищі просвітницької діяльності з питань державного будівництва, державного управління, державної служби, сприяння професійному зростанню молодих держаних службовців

Постійно

Відділ організаційно-кадрової роботи, відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

-

 

Підвищення професійної майстерності молодих державних службовців

Молодь у важких життєвих ситуаціях

1

Проводити районні і міжгалузеві наради, семінари з питань координації зусиль, здійснення аналізу та уточнення стратегії реалізації заходів щодо запобігання торгівлі людьми

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

3,0

тис.грн.

Запобігання торгівлі людьми

2

Створювати та розповсюджувати соціальну рекламу щодо різних напрямків діяльності районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Висвітлювати діяльність центру в засобах масової інформації з метою підвищення рівня та якості надання соціальних послуг, створення позитивної громадської думки до соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

3,0

тис.грн.

Надання адресної допомоги людям, які опинилися у складних жит­тєвих обставинах

3

Заходи до Міжнародного Дня інвалідів

Щорічно

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

4,0

тис.грн.

Підтримка творчих здібностей дітей соціально-незахищених категорій

Гендерна рівність – запорука демократичного суспільства

1

 Здійснювати співпрацю з міжнародними та українськими організаціями з питань статусу жінок та дотримання міжнародних стандартів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

-

 

Збільшення рівня співпраці з громадськими організаціями

2

Здійснювати гендерний аналіз кадрового складу та кадрового резерву органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

-

 

Виявлення та попередження гендерного дисбалансу та гендерної дискримінації

3

Організувати виступи у засобах масової інформації з питань гендерної рівності

Раз у півріччя

2015 -2016

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

-

 

Збільшення кількості осіб, проінформованих з питань гендерної рівності

Підтримка сім’ї та попередження насильства у сім’ї

1

Розробити та надрукувати інформаційно-просвітницькі матеріали

2015 - 2016

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

 

4,0

тис.грн.

Підвищення серед молоді рівня сприйняття сім’ї, як ключової ланки суспільства

2

Організувати роботу телефону довіри з питань подолання насильства щодо жінок і чоловіків

2015 - 2016

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

-

 

Збільшення рівня попередження насильства у сім’ї

3

Розміщувати в засобах масової інформації матеріали щодо профілактики насильства у сім’ї

2015 - 2016

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням громадських організацій

Вкладень коштів не потребує

-

 

Збільшення рівня попередження насильства у сім’ї

4

Надавати всебічну допомогу учасникам різноманітних благодійних фестивалів та конкурсів

2015 - 2016

 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням громадських організацій

Районний бюджет

3,0

тис.грн.

Підвищення серед молоді рівня сприйняття сім’ї, як ключової ланки суспільства

Протидія торгівлі людьми

1

Виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту дітей та молоді

2015 - 2016

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням громадських організацій

Районний бюджет

3,0

тис.грн.

Підвищення рівня проінформованості громадян щодо питань торгівлі людьми

2

Підвищувати рівень інформованості населення щодо засобів і методів, які використовуються торговцями людьми, шляхом організації та здійснення інформаційно-просвітницьких заходів

2015 - 2016

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням громадських організацій

Вкладень коштів не потребує

-

 

Підвищення рівня проінформованості громадян  щодо питань торгівлі людьми

 


7. Система управління та контролю за ходом

виконання Програми

 

         Відповідальні за виконання за­планованих у Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обся­зі у визначені терміни, подають від­повідну інформацію відділу молоді та спорту районної державної адміністрації до 20 грудня щорічно впродовж 2015-2016 років.

         Відділ молоді та спорту  районної державної адміністрації здій­снює конт­роль за станом впровадження і реалізації заходів Програми та інформує про хід її виконання щороку на пленарному засіданні сесії або на профільній постійній комісії районної ради, подає узагальнену інформацію управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації до 5 числа щоквартально.

 

 

 

 

 

 Керуючий справами районної ради І.Балацко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про виконання Програми

реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді в Новоселицькому районі на 2013- 2014 роки

 

  Дана Програма була розроблена з метою поглиблення процесу формування і реа­лізації нової молодіжної, дитячої та сімейної політики в районі.

  Координацію за впровадженням та реалізацією Програми здійснював відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Над виконанням вимог даної Програми в Новоселицькому районі працювали структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, інші установи та організації району.

У бюджеті району на 2014 рік на фінансування даної Програми передбачено 60 тис грн. (з них 51 тис.грн. – стипендії кращим спортсменам району).

Дані кошти в першу чергу спрямовані на організацію дозвілля дітей та молоді пільгових категорій, проведення благодійних акції для дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, багатодітних родин до Великодніх свят, Міжнародного дня захисту дітей та Дня Святого Миколая.

З метою надання практичної допомоги щодо створення молодіжних організацій проводились тренінгові заняття.

Відділом молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту спільно з відділами та службами районної державної адміністрації було започатковано проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів, які відбуваються, як у районному центрі, так і в селах району.

На високому рівні проводяться ряд святкових заходів з нагоди державних свят та пам’ятних подій.

З метою підтримки талановитих спортсменів забезпечено отримання 8 щомісячних іменинних стипендій районної ради.

Налагоджено співпрацю з різними громадськими організаціями, засобами масової інформації та установами, які займаються реалізацією молодіжної політики.

 

 Начальник відділу молоді та спорту управління

 освіти, молоді та спорту райдержадміністрації                      М. Козубовський      

Новоселицька районна рада