Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №7-1/15 від 26.11.2015. Про затвердження Положення про президію Новоселицької районної ради VІІ скликання
завантажити документ

У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ №7 - 1/15

 26 листопада 2015 року  м. Новоселиця

Про затвердження Положення про президію
Новоселицької районної ради VІІ скликання


Керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43 та частиною 3 статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про президію Новоселицької районної ради VІІ скликання (додається).


 Голова районної ради
  Д.ВакарюкДодаток до рішення І сесії районної ради
VII скликання від 26.11.15 №7-1/15


ПОЛОЖЕННЯ про президію Новоселицької районної ради VІІ скликання

1.Президія районної ради утворюється за рішенням ради на термін дії її повноважень.

2.Президія ради у своїй діяльності є підзвітна раді.

3.До складу президії входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради та уповноважені представники депутатських фракцій (груп).

4.У своїй діяльності президія ради керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та нормативно – правовими актами вищих органів державної влади, нормативними актами обласної державної адміністрації та обласної ради, районної державної адміністрації та районної ради, прийнятими в межах їх повноважень, Регламентом районної ради, а також цим Положенням.

5.Основною функцією президії ради є попереднє узгодження пропозицій щодо формування проекту порядку денного та регламенту пленарних засідань ради.

6.Водночас на президії ради, при необхідності, можуть розглядатися питання щодо:

- координації дій постійних комісій ради у вивченні та підготовці окремих питань, які належать до відання ради;

- узгодження кандидатур на посади, яких обирає або затверджує рада;

- розгляду подань правоохоронних та контролюючих органів;

- інші важливі питання, віднесені чинним законодавством України до повноважень ради.

7.Основною формою роботи президії є засідання, які обов’язково проводяться перед кожною черговою або позачерговою сесією.

8.Засідання президії ради є правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини членів від її загального складу.

9.Засідання президії, як правило, є відкритими. Їх веде голова ради або його заступник.

10.За рішенням більшості голосів від загального складу президії може проводитися закрите її засідання.

11.В роботі засідання президії ради з правом дорадчого голосу бере участь голова районної державної адміністрації, за його відсутності - перший заступник або заступник.

12.Для відпрацювання пропозицій з важливих соціально-економічних та інших питань можуть проводитися позачергові засідання президії.

13.Ініціаторами позачергового скликання засідання президії може бути голова ради, одна із постійних комісій ради, депутатська фракція (група) та голова районної державної адміністрації.

14.При ініціюванні проведення позачергового засідання президії постійною комісією, депутатською фракцією (групою) або головою районної державної адміністрації на адресу голови районної ради подається відповідне письмове клопотання з викладенням конкретних питань, які необхідно обговорити на президії.

15.При ініціюванні проведення позачергового засідання президії головою районної ради, останнім видається відповідне розпорядження.

16.Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

17.Рішення президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу членів президії.

18.У разі рівності голосів вирішальним вважається голос головуючого на засіданні.

19.Рішення президії ради приймаються відкритим голосуванням шляхом підняття рук.

20.Рішення, висновки і пропозиції президії ради підлягають обов'язковому голосуванню на пленарному засіданні.

21.Засідання президії ради оформляється протоколом та стенографується шляхом запису на цифрових носіях, які зберігаються у відділі організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради до початку першого засідання президії нового скликання.

22.Ведення та оформлення протоколу засідання президії покладається на відділ організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради.

23.В разі неможливості прибути на засідання президії її члена з числа голови постійної комісії ради або уповноваженого представника депутатської фракції (групи), замість них виконавчим апаратом ради запрошується заступник голови або секретар постійної комісії та відповідно, за погодженням з уповноваженим, один із членів фракції (групи).

24.Перелік осіб, які запрошуються на засідання президії визначає керуючий справами ради за погодженням з головою ради.

25.На засіданні президії ради узгоджуються кандидатури в секретаріат та лічильну комісію чергової або позачергової сесії, запропоновані уповноваженими представниками депутатських фракцій (груп).

26.Організаційно-технічне забезпечення роботи президії покладається на відділ організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради.


 В.о. керуючого справами районної ради Д.Кіореско

Новоселицька районна рада

Оголошення

Об’єкт оренди: нежитлові приміщення першого поверху поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Новоселицька районна лікарня» загальною площею 19,4 кв. м., для облаштування кабінетів лікаря отоларинголога.