Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №4-1/15 від 26.11.2015. Про затвердження Регламенту Новоселицької районної ради VІІ скликання
завантажити документ

У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ №4 - 1/15

 26 листопада 2015 року  м. Новоселиця


Про затвердження Регламенту Новоселицької районної ради VІІ скликання

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Регламент Новоселицької районної ради VІІ скликання (додається).


 Голова районної ради
  Д.Вакарюк
 

Додаток

До рішення І сесії районної

ради VІІ cкликання від 26.11.15р.

№4-1/15 

 

РЕГЛАМЕНТ
НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
І СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.     Новоселицька районна рада є органом місцевого самоврядування, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляє спільні інтереси територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району.

 

2.     Кількісний склад депутатів районної ради VІІ скликання визначено постановою Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2015 року №216 відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» і становить 36 депутатів, рівних у своїх правах.

 

3.     Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу.

 

4.     Регламент районної ради (далі – Регламент) визначає та встановлює порядок скликання і проведення сесій, прийняття рішень, формування  органів ради і виконавчого апарату, організацію роботи депутатів, президії, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських фракцій (груп), законодавчу процедуру окремих видів діяльності ради та її посадових осіб щодо виконання повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами України.

 

5.     Регламент затверджується не пізніш як на другій сесії новообраної ради. 

 

6.     Зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою голови ради, президії, постійних комісій, депутатських фракцій (груп) та депутатів ради.

 

7.     Робота ради ведеться державною мовою. У разі, якщо депутат або запрошена на пленарне засідання сесії особа не володіє державною мовою, вони мають право виступати іншою доступною для депутатів мовою. При потребі, виконавчим апаратом ради забезпечується переклад їхнього виступу. 

 

8.     Засідання ради, президії, постійних та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за винятками встановленими цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та президію ради. В них можуть брати участь, з правом дорадчого голосу, народні депутати України та депутати обласної ради.

 

9.     На сесії ради запрошуються голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату районної державної адміністрації, начальники управлінь та відділів районної державної адміністрації, міський і сільські голови, голови об’єднаних територіальних громад, керівники районних правоохоронних та контролюючих органів, депутати обласної ради від Новоселицького району, представники засобів масової інформації, за необхідності - інші особи.

 

10. З ініціативи голови ради, президії, постійних комісій і депутатів, на пленарні засідання ради можуть запрошуватися народні депутати України, посадові та службові особи обласної ради, обласної державної адміністрації, керівники установ і підприємств, депутати обласної, міської і сільських рад, представники громадських організацій, політичних партій, трудових колективів та інші особи.

 

11. Рада, не менш як однією третиною голосів або підписів депутатів від загального складу, може офіційно запросити або вимагати присутності на пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи районного рівня. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо.

 

12. Відкритість та гласність роботи ради забезпечується шляхом оприлюднення проектів рішень ради на офіційному порталі gromady.cv.ua та/або їх публікації у засобах масової інформації, співзасновниками яких є районна рада.

Виконавчий апарат ради сприяє журналістам у здійсненні ними професійної діяльності, запрошує їх на пленарні засідання ради, президії, постійних комісій та інші заходи, за необхідності - забезпечує їх стенограмами, протоколами і матеріалами, окрім випадків, коли прийнято відповідне рішення про проведення таких засідань в закритому режимі.

 

13. За рішенням, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради, інформація про роботу пленарного засідання може публікуватись в обласних ЗМІ.

 

14. Порядок розміщення депутатів у залі засідань визначається робочою групою з підготовки пропозицій щодо формування органів ради та вирішення інших організаційних питань новообраної ради.

 

Місця для депутатів відводяться окремо від місць для запрошених і присутніх на пленарних засіданнях і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

15. Організаційне, правове, документальне, інформаційне та інше забезпечення роботи пленарних засідань ради, її органів і депутатів, здійснює виконавчий апарат ради.

 

16. Діяльність районної ради базується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

 

17. До прийняття Регламенту районної ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

 

18. Забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації гарантується шляхом їхньої присутності на засіданнях постійних комісій, президії та сесії ради.

 

РОЗДІЛ ІІ
СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

2.1. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЙ

19. Перша сесія новообраної ради скликається районною виборчою комісією, не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради.

 

20. Чергові сесії скликаються за розпорядженням голови ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 

 

21. За відповідним розпорядженням голови ради може бути скликана позачергова сесія.

 

22. У разі відсутності голови ради або невмотивованої відмови ним скликати пленарне засідання ради, чергова або позачергова сесія скликається заступником голови ради.

 

23. Розпорядження про скликання чергової або позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів ради та мешканців району не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Зазначена інформація розміщується на офіційному веб-порталі ради gromady.cv.ua і публікується (оголошується) в ЗМІ, співзасновником яких є районна рада та додатково доводиться до депутатів і запрошених іншими засобами зв’язку. 

 

24. Сесія ради також може бути скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради із зазначенням конкретних питань та проектами рішень, розгляд яких пропонується на пленарному засіданні. Якщо у голови ради немає обґрунтованих заперечень щодо скликання сесії, він видає відповідне розпорядження.

В разі наявності у голови ради заперечень щодо доцільності проведення сесії, такі заперечення у 3-х денний термін доводяться до ініціаторів скликання пленарного засідання.

 

25. У разі, якщо голова ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради, в залежності яке питання вноситься на розгляд сесії.

 

26. В цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як однією третиною депутатів, або рішення постійної комісії, підписане її головою, оприлюднюються з дотриманням вимог пункту 23 цього Регламенту.

 

27. Головує на пленарному засіданні, за дорученням сесії, один з депутатів ради.

 

28. За рішенням більшості голосів від загального складу депутатів ради може проводитися виїзна сесія.

 

 

 

2.2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СЕСІЙ

29. Пропозиції щодо питань, які передбачається внести на розгляд сесії, вносяться головою ради, його заступником, президією ради, постійними комісіями ради, депутатами, головою районної державної адміністрації, в межах делегованих повноважень, відділом Держгеокадастру в Новоселицькому районі, Новоселицькою об’єднаною державною податковою інспекцією, керівниками комунальних підприємств та установ, засновниками яких є районна рада, Новоселицьким районним відділенням Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

 

30. Проекти рішень ради готуються виконавчим апаратом ради, відділами та управліннями районної державної адміністрації, депутатами, постійними комісіями ради, відділом Держгеокадастру в Новоселицькому районі, Новоселицькою об’єднаною державною податковою інспекцією, керівниками комунальних підприємств та установ, засновником яких є рада, Новоселицьким районним відділенням Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, і подаються до відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради, не пізніш як за 40 календарних днів до дати проведення сесії. 

 

31. Проекти рішень підлягають офіційному оприлюдненню на офіційному веб-порталі районної ради gromady.cv.ua або в друкованих засобах масової інформації, співзасновником яких є районна рада, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на сесії, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

 

32. До проектів рішень, підготовлених управліннями та відділами  районної державної адміністрації, обов’язково додається клопотання про внесення вказаного питання на розгляд сесії ради, підписане головою районної державної адміністрації, та окремий аркуш погодження, який візується: виконавцем проекту рішення; заступником голови районної державної адміністрації; куратором відповідного управління або відділу; керівником апарату районної державної адміністрації; юридичним сектором районної державної адміністрації; загальним відділом районної державної адміністрації; фінансовим управлінням районної державної адміністрації (у випадку підготовки рішень, пов’язаних з фінансовими питаннями); заступником голови районної ради; головним спеціалістом з юридичних питань районної ради; керуючим справами районної ради; головою відповідної постійної комісії районної ради; в необхідних випадках - іншими відповідальними посадовими особами.

 

33. До проектів рішень, підготовлених депутатами, постійними комісіями районної ради, відділом Держгеокадастру в Новоселицькому районі, Новоселицькою об’єднаною державною податковою інспекцією, керівниками комунальних підприємств та установ, засновником яких є рада, Новоселицьким районним відділенням Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, в обов’язковому порядку додається відповідне клопотання про внесення даного питання на розгляд сесії та аркуш погодження, який візується виконавцем проекту рішення, заступником голови районної ради, головним спеціалістом з юридичних питань районної ради, головою постійної комісії, керуючим справами районної ради та, за необхідності,  іншими посадовими особами.

 

34. До проектів рішень, підготовлених виконавчим апаратом ради, в обов’язковому порядку додається аркуш погодження, який візується виконавцем проекту рішення, заступником голови районної ради, головним спеціалістом з юридичних питань районної ради, головою постійної комісії, керуючим справами районної ради та, за необхідності, іншими посадовими особами. 

 

35. Водночас з клопотанням, проектом рішення та аркушем погодження автором подаються інші матеріали для розгляду на засіданнях постійних комісіій та сесії ради, а також пропозиції щодо розсилки рішень, із зазначенням найменування підрозділу, установи чи організації, яким слід направити рішення, та кількість примірників. 

 

36. При внесенні на розгляд сесії проекту рішення щодо прийняття районної програми, окрім клопотання та аркуша погодження, виконавцем в обов’язковому порядку, у відділ організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради, надається експертний висновок управління економіки та розвитку інфраструктури і фінансового управління районної державної адміністрації. 

 

37. Проекти рішень повинні містити короткий об’єктивний аналіз ситуації,  посилання на статті чинного законодавства України, зазначати про розгляд даного питання на засіданнях постійних комісій ради, передбачати конкретні заходи щодо удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, усунення наявних недоліків, із зазначенням виконавців та реальних термінів тощо.

 

38. Відповідальність за якість підготовки проектів рішень, своєчасне їх подання до районної ради, покладається на виконавця та його безпосереднього керівника.

 

39. До проекту порядку денного сесії включаються тільки ті питання, які вирішуються районною радою виключно на її пленарних засіданнях відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

40. На підставі поданих суб’єктами, зазначеними у пункті 29 цього Регламенту, клопотань, проектів рішень та інших відповідних матеріалів, відділ організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради готує проект порядку денного сесії.

 

41. Всі проекти рішень та проект порядку денного сесії обов’язково попередньо розглядаються та обговорюються на засіданнях постійних комісій, які рекомендують доцільність їх внесення на розгляд сесії, про що повинні засвідчувати відповідні висновки та рекомендації по кожному окремому питанню, підписані головою комісії.

 

42. Узагальнені пропозиції постійних комісій ради щодо проекту порядку денного сесії вносяться на розгляд президії ради для їх узгодження.

 

43. Проекти порядку денного чергових сесій, разом із усіма проектами рішень, виконавчим апаратом ради надсилаються депутатам для ознайомлення та вивчення на їх електронну пошту не пізніше як за 15 календарних днів до дати сесії.

При бажанні депутата або при відсутності в нього електронної пошти, він отримує вищезазначені документи у паперовому вигляді в день проведення засідання постійної комісії.

При проведенні позачергової сесії ради, проекти порядку денного та рішень надаються депутатам у паперовому вигляді в день проведення засідання постійних комісій.

 

44. Пропозиції щодо включення в проект порядку денного додаткових питань, після того як завершили роботу постійні комісії та узгоджено проект з президією ради, можуть бути внесені суб’єктами, зазначеними у пункті 29 цього Регламенту, безпосередньо на пленарному засіданні ради до голосування в цілому за проект порядку денного.

 

45. Проект рішення про районний бюджет попередньо розглядається на засіданнях усіх постійних комісій та затверджується радою у відповідності до вимог статті 77 Бюджетного Кодексу України.

 

46. Проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, в обов’язковому порядку погоджуються з Чернівецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

 

2.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕСІЙ

47. Пленарні засідання ради розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніш як о 18 годині з перервою на 15 хвилин через півтори години роботи. Рада може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв.

У разі потреби, рада може прийняти рішення щодо проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви для додаткового опрацювання документів, проведення засідань постійних або тимчасових комісій, депутатських фракцій (груп), запрошення на сесію посадових осіб тощо.

 

48. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться працівниками відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради. На вимогу головуючого або не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, може бути проведена перереєстрація депутатів після перерви або під час пленарного засідання.

 

49. Депутати розміщуються в залі засідань на місцях, позначених відповідними табличками, за партійним принципом.

 

50. Сесія ради розпочинається і завершується виконанням Державного Гімну України та Гімну Новоселицького району.

 

51. Перше пленарне засідання першої сесії ради відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про результати виборів депутатів. 

 

52. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання, рада більшістю голосів від загального складу обирає тимчасову президію з числа депутатів, в кількості не більше п’яти осіб: представників політичних партій, які набрали найбільшу кількість голосів на місцевих виборах.

 

53. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях до обрання голови ради.

 

54. З моменту обрання голови ради пленарні засідання веде голова ради.

 

55. На першому пленарному засіданні І сесії новообраної ради, для підготовки пропозицій щодо порядку денного ІІ пленарного засідання, формування органів ради та вирішення інших організаційних питань, радою обирається робоча група, в яку входить по одному депутату від кожної політичної сили, обраної до ради. 

 

56. Після обрання робочої групи шляхом відкритого голосування більшістю голосів депутатів від загального складу ради, приймається рішення про дату проведення ІІ пленарного засідання роботи першої сесії. Термін перерви в роботі сесії повинен становити не більше, ніж 15 календарних днів. На призначену радою дату депутати збираються для продовження роботи сесії.

 

57. Наступні чергові та позачергові сесії відкриває і веде голова ради або його заступник.

 

58. У випадку, коли сесія ради скликається за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, або голови районної державної адміністрації, її пленарне засідання відкриває голова ради, а в разі його відмови - один із депутатів ради. 

 

2.4. РОБОТА СЕСІЙ

59. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності такої кількості депутатів, головуючий переносить пленарне засідання на іншу годину або день.

 

60. Тривалість часу для доповідей, як правило, становить до 40 хвилин, співдоповідей – до 15 хвилин, заключного слова – до 3 хвилин, виступів у обговоренні питань – до 5 хвилин, реплік, пропозицій, довідок, поправок, зауважень – до 2 хвилин.

 

61. На пленарному засіданні тільки головуючий може надати слово для доповіді, співдоповіді, виступів, заяв, повідомлень, довідок, пропозицій, поправок, реплік та виголошення окремої думки.

 

62. До президії сесії входять голова ради, заступник голови ради, голова районної державної адміністрації (за його відсутності перший заступник).

В разі присутності на сесії голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації, їх заступників, керуючого справами обласної ради,  народних депутатів України, інших посадових осіб вищих органів державної влади, головуючий може запросити їх до президії.

 

63. Для здійснення організаційно-технічних заходів та виконання доручень головуючого, більшістю депутатів від загального складу ради, шляхом відкритого голосування за списком, обирається секретаріат сесії у складі 2-х осіб, кандидатури яких запропоновані уповноваженими представниками депутатських фракцій (груп) на президії ради.

 

64. Секретаріат сесії реєструє повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, що надходять від депутатів на засіданні ради, і передає їх головуючому на сесії.

 

65. Для організації голосувань і підрахунку голосів, більшістю депутатів від загального складу ради, шляхом відкритого голосування за списком, обирається лічильна комісія у складі 2-х осіб, кандидатури яких запропоновані уповноваженими представниками депутатських фракцій (груп) на президії ради.

 

66. В лічильну комісію не можуть входити депутати, кандидатури яких внесено для обрання на посаду.

 

67. За результатами підрахунку кожного голосування, лічильна комісія інформує головуючого на пленарному засіданні, який, у свою чергу, доводить результати голосування до присутніх у сесійній залі та оголошує про прийняття або відхилення рішення.

 

68. За дорученням однієї третини голосів від загального складу ради, в разі необхідності, лічильна комісія встановлює кількість присутніх депутатів на пленарному засіданні, розглядає звернення депутатів, пов’язаних з порушенням порядку чи іншими перешкодами в голосуванні.

 

69. На початку пленарного засідання сесії головуючий надає до 10 хвилин для заяв, повідомлень та звернень депутатів.

 

70. До затвердження в цілому порядку денного роботи сесії, суб’єктами зазначеними у пункті 29 цього Регламенту, можуть вноситися пропозиції щодо включення додаткових питань на розгляд сесії, зміни черговості їх розгляду, визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними, порядку висвітлення роботи сесії, зміни часового регламенту для виступаючих, надання згоди на присутність на сесії представників відповідних органів чи організацій та інші процедурні питання, що стосуються організації роботи пленарного засідання ради.

 

71. Рішення ради з процедурних питань, зазначених у пункті  70 цього Регламенту, приймаються третиною голосів депутатів від загального складу ради, і оформляються протокольно.

 

72. При включенні на сесії додатково до порядку денного нового питання, яке не обговорювалося на засіданні постійної комісії, головуючий оголошує про місце і час проведення засідання відповідної комісії.

 

73. Проект порядку денного сесії затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

74. Питання порядку денного пленарного засідання ради розглядаються в тій послідовності, у якій їх затвердила рада.

 

75. Після затвердження радою в цілому порядку денного роботи сесії, не можуть бути внесені додаткові питання на розгляд пленарного засідання, а також змінюватися їх порядок обговорення. 

 

76. Розгляд пропозицій, доповнень, зауважень і уточнень до проектів рішень здійснюються після прийняття проекту за основу більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

77. Пропозиції депутатів до проектів рішень оголошуються за допомогою технічних засобів. Перед голосуванням головуючий уточнює формулювання пропозиції. Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

 

78. Рішення сесії приймаються по кожному окремому внесеному в порядок денний питанню і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

 

79. Про розгляд питань у звичайному режимі, чи за скороченою процедурою, приймається протокольне рішення третиною голосів депутатів від загального складу ради.

 

2.5. ВИСТУПИ ДЕПУТАТІВ ТА ПРИСУТНІХ НА СЕСІЇ

 

80. Слово для виступу депутату на сесії надається після оголошення головуючим слів «Хто бажає виступити з питання, що обговорюється?».

Депутат має право відмовитися від свого виступу або передати слово іншому депутату.

 

81. В окремих випадках головуючий, за згодою однієї третини депутатів від загального складу ради, може змінити черговість виступів промовців з оголошенням мотивів такої зміни.

 

82. Виступаючий на пленарних засіданнях ради повинен дотримуватися часового регламенту.

При зверненні головуючого до виступаючого, останній повинен призупинити свій виступ. Головуючий продовжує час виступу промовця, на який його було перервано.

 

83. Контроль за дотриманням виступаючими часового регламенту покладається на головуючого на сесії.

 

84. Якщо промовець перевищує час відведений для виступу або висловлюється не по суті питання, що обговорюється, головуючий на сесії після двох попереджень має право позбавити його слова.

 

85. Виступи депутатів з мотивів призначення на посаду, звільнення, продовження дії контракту, мають визначати чітку позицію щодо голосування «за», «проти» або «утримався».

 

86. Запитання до доповідачів та співдоповідачів повинні ставитися коротко і чітко.

 

87. Продовження виступів промовців, понад встановлений регламентом час, головуючим проводиться тільки з дозволу більшості депутатів від загального складу ради.

88. Запрошені на сесію ради особи виступають на пленарному засіданні з дозволу більшості депутатів від загального складу ради.

 

89. Припинення дебатів проводиться за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

90. На прохання депутата, який не зміг виступити на сесії, підготовлений ним текст включається до стенографічного звіту засідання ради.

 

91. Голова ради, його заступник мають право у будь-який час на репліку, але не більше двох разів з одного і того ж питання. Таке ж право має голова районної державної адміністрації з питань повноважень діяльності районної державної адміністрації.

 

92. Голова або заступник голови постійної чи тимчасової комісії ради з дозволу головуючого, може надавати необхідні роз’яснення з питання, що обговорюється, але не більше 2-х разів.

 

93. З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату надається тільки один раз. Виступи здійснюються з трибуни або з робочого місця за допомогою технічних засобів. Перед виступом депутат повинен представитися, назвавши своє прізвище, фракцію (позафракційний) або групу, до якої він належить.

 

94. Більшістю голосів від загального складу, рада може дозволити депутату додатково висловитися з одного і того ж обговорюваного питання, а також, за порушення депутатської етики і культури, позбавити його виступу на період обговорення певного питання, або на весь період засідання сесії.

 

2.6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ГОЛОВУЮЧОГО НА СЕСІЇ

95. Обов’язки головуючого на сесії:

- дотримуватися норм цього Регламенту та вживати заходи щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

- керувати роботою секретаріату та лічильної комісії сесії, оголошувати результати голосування;

- забезпечувати рівні можливості депутатам, депутатським фракціям (групам) для участі в обговоренні питань;

- відслідковувати процедуру дотримання кворуму при прийнятті рішень;

- своєчасно реагувати на порушення депутатської етики;

- оголошувати офіційні повідомлення;

- оголошувати, без процедури голосування, перерву до 30 хвилин на вимогу не менш як однієї фракції (групи), за умови використання цього права один раз впродовж пленарного засідання;

-         реагувати на зауваження депутата про порушення головуючим положень цього Регламенту та вживати заходи щодо їх усунення;

-         інформувати присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритої сесії.

 

  1. Права головуючого на сесії:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

- робити виступаючим зауваження та попередження у випадках, коли вони виступають не з обговорюваного питання, порушують норми депутатської етики та прийнятий часовий регламент;

- позбавляти слова виступаючих при відсутності з їх боку реагувань на попередження відповідно до пункту 84 цього Регламенту;

- надавати в будь-який час слово для виступу (не більше 2-х разів з одного і того ж питання) голові постійної комісії та голові тимчасової контрольної комісії для надання необхідних роз’яснень;

- ставити уточнюючі запитання виступаючим на пленарному засіданні;

- давати вказівки працівникам виконавчого апарату ради щодо надання депутатам додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного сесії;

- лишати права голосу виступаючого, який виступає без дозволу;

- брати участь в обговоренні питань на загальних засадах.


2.7. ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ І НОРМ ЕТИКИ ДЕПУТАТАМИ ТА ЗАПРОШЕНИМИ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ

97. Депутатам та запрошеним на сесію ради забороняється вносити в сесійну залу та використовувати під час проведення пленарних засідань засоби та предмети, які можуть заважати роботі сесії.

 

98. На пленарному засіданні депутат або запрошена особа не повинні перешкоджати викладенню та сприйняттю виступу, закликати до неправомірних дій.

 

99. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий надає слово депутату відразу або в кінці обговорення питання, але до голосування.

 

100.  У випадку виголошення депутатом образливих слів на адресу іншого депутата або депутатської фракції (групи), головуючий попереджає цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ.

 

Депутат, на адресу якого було виголошено образливі слова, може звернутися до головуючого на сесії з вимогою про надання йому слова для репліки.

 

101.  Якщо депутат, депутатська фракція (група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони звертаються до постійної комісії ради з питань регламенту, законності та надзвичайних ситуацій. За висновками вказаної комісії рада приймає рішення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

102.  На вимогу головуючого або пропозицію депутата, підтриманою більшістю голосів від загального складу ради, запрошена особа, яка порушує цей Регламент, зобов’язана покинути сесійну залу.

 

2.8. СПОСОБИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ

1)    ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ ШЛЯХОМ ПІДНЯТТЯ РУК

 

103.  При відкритому голосуванні шляхом підняття рук, обрана радою лічильна комісія веде підрахунок кількості голосів поданих: «за»; «проти»; «утрималось».

Про результати підрахунку голосів лічильна комісія інформує головуючого на пленарному засідання.

 

104.  Результати голосування оголошуються головуючим на пленарному засіданні ради і заносяться до протоколу сесії.

 

105.  При виявленні порушення у порядку проведення відкритого голосування, за рішенням однією третини голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне голосування.

 

 

 

 

2) ВІДКРИТЕ ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

106.  Відкрите поіменне голосування проводиться на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

107.  При відкритому поіменному голосуванні членами лічильної комісії складається список депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні, в якому зазначається прізвище, ім’я та по-батькові депутата.

Складений список підписується головою та секретарем лічильної комісії. В ньому обов’язково зазначається назва питання, яке ставиться на голосування.

Своє голосування щодо прийняття рішення депутат засвідчує записом «за», «проти» або «утримався» навпроти свого прізвища у списку, про що ставить особистий підпис.

108.  Лічильна комісія підраховує голоси відкритого поіменного голосування, складає відповідний протокол і передає цей протокол та список депутатів, які брали участь в голосуванні, головуючому на пленарному засіданні. На підставі протоколу, головуючий оголошує результати поіменного голосування в цілому – прийнято рішення чи відхилено.

 

109.  Результати відкритого поіменного голосування заносяться до протоколу сесії ради.

 

110.  За рішенням, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради, результати поіменного голосування можуть бути опубліковані у засобах масової інформації.

 

111.  При виявленні процедури порушення у порядку проведення відкритого поіменного голосування, за рішенням однієї третини голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне голосування.


3) ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ

112.  У разі проведення таємного голосування, кількість членів лічильної комісії може бути збільшено. Члени лічильної комісії зі свого складу обирають голову і секретаря. 

Рішення лічильної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів.

 

113.  Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією у визначеній нею кількості та формі.

 

114.  Час і місце таємного голосування визначається сесією, а порядок його проведення - встановлюється лічильною комісією і оголошується головою комісії.

 

115.  Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

- одержує від відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради список депутатів, присутніх на пленарному засіданні;

- організовує виготовлення бюлетенів та забезпечує їх захист шляхом проставлення підписів усіх членів комісії та відтиску печатки виконавчого апарату ради;

- перевіряє наявність умов для таємного голосування (кабін, скриньок, їх опечатування, підготовка приміщення тощо) та забезпечує додержання таємниці голосування.

 

116.  Кожному депутатові, відповідно до списку на підставі пред’явлення ним будь-якого документа, що посвідчує особу, під розпис членами лічильної комісії видається бюлетень для голосування.

 

117.  Депутат здійснює голосування у кабіні або в окремій кімнаті для таємного голосування шляхом проставлення у квадраті «ЗА» або «ПРОТИ»  відповідної позначки.

 

118.  Позначка в квадраті «ЗА», проставлена депутатом, означає, що він підтримує дану кандидатуру (рішення), позначка в квадраті «ПРОТИ» - не підтримує.

У випадку не підтримання депутатом жодного із кандидатів (рішення), навпроти слів «НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА (РІШЕННЯ)», він проставляє відповідну позначку.

 

119.  У випадку внесення в бюлетень тільки однієї кандидатури (рішення) у квадраті «ЗА» або «ПРОТИ», депутатом проставляється відповідна позначка, що означає підтримання або не підтримання даної кандидатури (рішення). 

 

120.  Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, без підписів членів лічильної комісії, відтиску печатки та з дописаними прізвищами.

 

121.   З метою неухильного дотримання вимог таємного голосування не допускається:

- винесення депутатом бюлетеня із сесійної зали;

- передача бюлетеня іншим депутатам чи особам;

- узгодження кандидатури для голосування;

- афішування депутатом за кого проголосовано;

- використання власних ручок, фломастерів та олівців;

- проставлення будь-яких інших додаткових поміток як на лицевій, так і зворотній стороні бюлетеня;

- загинання кутів бюлетеня.

 

122.  Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується усіма членами комісії. Результати таємного голосування головою лічильної комісії доводяться до відома депутатів ради.

 

123.  Протокол лічильної комісії та бюлетені є невід’ємною частиною переліку документів, що стосуються процедури таємного голосування та додатком до протоколу сесії.

 

124.  Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

-   обрання голови та заступника голови ради, та їх звільнення з посади, на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради;

-   прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

-   внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

 

125.  Таємне голосування може проводитися в інших випадках на вимогу більшості депутатів від загального складу ради.

 

126.  Депутат ради зобов’язаний голосувати особисто.

 

127.  При виявленні процедури порушення, у порядку таємного голосування, за рішенням однієї третини голосів депутатів від загального складу ради проводиться повторне голосування.

 

2.9. АКТИ РАДИ ТА ВИМОГИ ДО НИХ

128.  Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.

 

129.  Рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

 

130.  Рішення ради приймаються відкритим голосуванням шляхом підняття рук, відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням.

 

131.  Прийняті радою рішення впродовж 5-ти робочих днів після дати завершення роботи сесії підписуються головою ради або його заступником в разі головування ним на сесії, та оприлюднюються на офіційномувеб-порталі районної ради gromady.cv.ua та/або в друкованих засобах масової інформації, співзасновником яких є районна рада.

 

132.  У випадках, передбачених пунктом 27 цього Регламенту, рішення ради підписуються депутатом, який головував на пленарному засіданні, та в продовж 5-ти робочих днів після дати завершення роботи сесії оприлюднюються на офіційному веб-порталі районної ради gromady.cv.ua та/або в друкованих засобах масової інформації, співзасновником яких є районна рада.

 

133.  Рішення першої сесії новообраної ради «Про результати виборів депутатів районної ради нового скликання і визнання їх повноважень» та «Про обрання тимчасової президії районної ради» підписуються головою районної територіальної виборчої комісії.

 

134.  Рішення про обрання голови районної ради нового скликання підписується членом тимчасової президії, який головував на сесії.

 

135.  Додатки до рішень підписуються керуючим справами ради.

 

136.  Рішення ради набирають чинності з дня їх підписання головою ради або іншою уповноваженою на те особою, якщо радою не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

 

137.  Рішення набирають чинності з дня їх офіційного опублікування в ЗМІ та розміщення на веб-порталі ради gromady.cv.ua, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

 

138.  Кожному рішенню ради присвоюється номер, який складається із порядкового номеру, номеру пленарного засідання сесії та календарного року (наприклад, 1–1/15).

 

139.  Підписані рішення тиражуються відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям, яких вони стосуються, не пізніше як у триденний строк після їх підписання.

 

140.  Протокольні рішення надсилаються виконавцям у вигляді витягів з протоколу сесії ради та підписуються керуючим справами ради.

 

141.  Прийняті рішення поточного скликання ради зберігаються у відділі організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради.

 

142.  Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян, обов’язково доводяться до відома населення через засоби масової інформації. На письмову вимогу громадян їм може бути надана копія відповідного рішення.

 

143.  Рішення ради, з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України, визнаються незаконними в судовому порядку.

 

2.10. ПРОТОКОЛ, СТЕНОГРАМА ТА МАТЕРІАЛИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

144.  Протокол пленарного засідання ради складається відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради впродовж 5-ти робочих днів після дати завершення роботи сесії і підписується головою ради (заступником), а у випадках, передбачених частиною 15 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 26 цього Регламенту – депутатом ради, який головував на засіданні.

 

145.  У протоколі сесії зазначається:

- дата, час і місце проведення засідання;

- число депутатів, обраних до ради;

- кількість депутатів, присутніх та відсутніх на засіданні; 

- питання порядку денного, внесені на розгляд сесії; 

- прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;

- внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

- результати голосування і прийняті рішення.

 

146.  Пленарні засідання ради стенографуються шляхом запису на цифрових носіях і зберігаються у відділі організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради до першої сесії наступного скликання.

 

147.  Протокол сесії ради та стенограма на цифрових носіях є офіційними документами, які підтверджують процес обговорення і прийняття рішень радою.

 

148.  Відділ організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради після кожного пленарного засідання формує матеріали сесії, які включають:

- протокол засідання;

- відомості про реєстрацію депутатів;

- оригінали документів, які розглядалися на сесії;

- висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;

- тексти виступів депутатів, які не були проголошені; 

- запити депутатів;

- матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.

 

149.  Протоколи сесій є відкритими та оприлюднюються відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення районної  ради  впродовж 5-ти робочих днів після дати завершення роботи сесії та надаються на запит у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ
ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ, 
ЙОГО ЗАСТУПНИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

150.  Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

Порядок проведення таємного голосування визначається цим Регламентом.

Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

 

151.  Кандидатури на посаду голови ради висуваються на сесії ради. Висування кандидатур здійснюється відкрито. Право на висування кандидатур мають депутати та депутатські фракції (групи) ради. Депутат може висунути для обрання на голову ради і свою кандидатуру.

 

152.  Після висування проводиться обговорення всіх висунутих кандидатур, що дали згоду балотуватись, в порядку черговості їх подання. Самовідвід приймається радою без голосування. Кожному кандидату надається час до 15 хвилин для виступу зі своєю програмою.

Депутати ради мають право задавати питання кандидату, висловлювати свою думку щодо виголошеної ним програми, агітувати «за» чи «проти» висунутої кандидатури.

На обговорення кожної кандидатури відводиться до 10 хвилин сесійного часу. За необхідності, за рішенням більшості голосів депутатів від загального складу ради, час обговорення може бути продовжено.

 

153.  Після обговорення, прізвища висунутих кандидатів вносяться до списку для таємного голосування.

У разі, якщо на посаду голови ради висунуто більше двох кандидатур, і жодна з них не одержала кількості голосів, необхідних для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

 

154.  Якщо в ході голосування жоден з двох кандидатів не отримав більше половини голосів від загальної складу депутатів ради, відбуваються повторні вибори. При цьому висуваються як нові кандидатури, так і попередні.

 

155.  Про обрання голови ради сесія приймає відповідне рішення.

 

156.  Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать територіальній громаді району, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

 

157.  Голова ради у своїй діяльності є підзвітним раді та виконує функції і повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншими нормативно-правовими актами.

В межах своїх повноважень голова ради видає розпорядження. Порядок підготовки проектів розпоряджень встановлюється головою ради.

 

158.  Голова ради може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Депутати, що ініціювали питання про звільнення голови ради, повинні обґрунтувати свою пропозицію. Після цього проводиться обговорення. Голові ради надається право на спростування висунутих на його адресу звинувачень. Час, необхідний для вирішення цього питання, встановлюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

159.  Звільнення голови ради з посади не є наслідком припинення ним повноважень депутата ради.

 

160.  Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради, крім випадків, передбачених частинами 4 та 5 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

 

161.  Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

- звернення з особистою заявою до ради про складання повноважень голови;

- порушення вимог щодо обмеження його діяльності з іншою роботою, встановлених законом.

Зазначені повноваження голови ради припиняються з дня прийняття відповідного рішення ради, яким береться до відома зазначений факт.

 

162.  Повноваження голови ради припиняються з дня припинення ним повноважень депутата районної ради. 

 

163.  Повноваження голови ради також можуть бути припинені на підставі положень Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

 

164.  Заступник голови ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування. Кандидатуру заступника голови ради вносить голова ради. Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів від загального складу депутатів ради. 

 

165.  Якщо запропонована головою ради кандидатура на посаду заступника голови ради не одержала необхідної кількості голосів, голова ради представляє на розгляд сесії нові кандидатури та має право ще один раз внести повторно ту ж саму кандидатуру. За пропозицією голови ради розгляд даного питання може бути перенесений на наступну чергову сесію, або сесія не закривається й поновлює свою роботу в термін не пізніше 15 календарних днів.

Таємне голосування по обранню заступника голови проводиться у порядку, встановленому цим Регламентом.

 

166.  Про обрання заступника голови ради сесія приймає відповідне рішення.

 

167.  Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради.

 

168.  Заступник голови ради виконує посадові обов’язки, визначені головою ради. У межах своїх функціональних повноважень дає усні чи письмові доручення головам постійних комісій та працівникам виконавчого апарату, керівникам комунальних установ та підприємств району, що перебувають в управлінні районної ради.

 

169.  Заступник голови ради здійснює повноваження голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх повноважень.

 

170.  Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням більшості голосів депутатів від загального складу ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

 

171.  Повноваження заступника голови ради також можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради в разі:

- звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень;

- порушення вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлених законом.

 

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до уваги зазначений факт.

 

172.  Повноваження заступника голови ради можуть бути припинені на підставі положень Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших категорій громадян похилого віку в Україні».

 

173.  Повноваження заступника голови ради припиняються з дня припинення ним повноважень депутата районної ради.

 

174.  Заступник голови ради у своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, є підзвітний голові районної ради та раді.

 

РОЗДІЛ ІV
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ РАДИ,
ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

175.  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не пізніше як на другій сесії рада утворює постійні комісії, визначає їх кількісний та персональний склад, обирає голів комісій, затверджує Положення про постійні комісії.

 

176.  Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням її рішень.

 

177.  Постійні комісії є відповідальними і підзвітними перед радою та обираються на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний та персональний склад комісії затверджується радою. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

178.  Пропозиції щодо голів постійних комісій та їх персонального складу вносить на розгляд сесії голова ради з урахуванням рекомендацій уповноважених депутатських фракцій (груп), депутатів та членів робочої групи з формування органів ради.

За вимогою не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради може проводитися обговорення кандидатур на посаду голів комісій. Для цього відводиться час до 10 хвилин на кожну кандидатуру.

 

179.  Рішення про формування постійних комісій ради приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу депутатів.

Голосування проводиться списком або, за рішенням більшості депутатів від загального складу ради, окремо щодо кожної кандидатури голови комісії та персонального її складу.

 

180.  Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про його відкликання вносяться головою ради, відповідною постійною комісією, або не менш як третиною депутатів від загального складу ради. Голова комісії також може бути відкликаний радою за його особистою письмовою заявою.

 

181.  Упродовж строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізувати раніше утворені та вносити зміни до їх складу. 

 

182.  До складу постійних комісій ради не можуть входити голова ради та його заступник.

 

183.  Голови постійних комісій ради можуть залучатися до роботи тимчасових контрольних або інших комісій, створених радою для роботи на території району.

 

184.  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

185.  Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії.

 

186.  Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

4.2. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

187.  Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів ради для вивчення або здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

 

188.  Кількісний склад тимчасової контрольної комісії формується з урахуванням принципу пропорційності представництва депутатських фракцій (груп).

 

189.  Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії подаються депутатськими фракціями (групами).

Якщо депутатська фракція (група) не запропонувала свого представника для роботи в комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (групи).

 

190.  Голова тимчасової контрольної комісії, заступник та секретар повинні представляти різні політичні фракції (групи).

 

191.  Рішення про створення тимчасової контрольної комісії приймається не менш як однієї третиною депутатів від загального складу ради.

 

192.  За результатами роботи голова або заступник тимчасової контрольної комісії інформують раду про проведену роботу. Рада більшістю голосів від загального складу депутатів приймає рішення щодо завершення роботи комісії або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього термін її діяльності.

 

193.  З метою об’єктивного вивчення доручених радою питань і прийняття неупередженого рішення, засідання тимчасової контрольної комісії ради проводяться, як правило, закритими. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала відомою у зв’язку з їхньою роботою.

 

194.  Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

4.3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

 

195.  Районна рада утворює президію ради, яка діє на основі відповідного положення, що затверджується більшістю голосів депутатів від загального складу ради не пізніш як на другій сесії ради.

 

196.  Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо перед кожною сесією узгоджує пропозиції щодо формування проекту порядку денного та регламенту пленарного засідання ради.

 

197.  До складу президії входить голова ради, його заступник, голови постійних комісій та уповноважені представники депутатських фракцій (груп).

 

198.  Повноваження президії ради припиняються з моменту припинення повноважень ради.


4.4. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

199.  Виконавчий аппарат ради утворюється радою для забезпечення здійснення нею повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

 

200.  Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами.

 

201.  За поданням голови ради більшістю голосів депутатів від загального складу, рада затверджує структуру і чисельність виконавчого апарату ради.

 

202.  Витрати на утримання виконавчого апарату ради встановлюються радою за поданням її голови, а в разі його відсутності - заступника.

 

203.  Виконавчий апарат за посадою очолює голова ради.

 

204.  Призначення та звільнення з посад працівників виконавчого апарату ради здійснюється головою ради.

 

205.  Виконавчий апарат ради у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Положенням про виконавчий апарат, що затверджується відповідним розпорядженням голови ради.

 

РОЗДІЛ V
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ РАДИ

 

5.1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПУТАТІВ РАДИ

206.  Повноваження і обов’язки депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами та законами України.

 

207.  Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення головою районної територіальної виборчої комісії на сесії ради інформації про результати виборів та визнання повноважень депутатів, і закінчується в день першої сесії ради нового скликання.

 

208.  Після визнання повноважень депутат приймає присягу депутата ради.

 

209.  Депутат ради представляє інтереси всієї територіальної громади району, округу, має необхідні права, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їхні доручення.

 

210.  На час сесій, засідань постійних комісій та здійснення інших депутатських повноважень, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

 

211.  Депутат має право:

- ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійних та інших комісій, до складу яких його обрано;

- вносити пропозиції, рекомендації, зауваження, поправки з питань віднесених до повноважень ради;

- знайомитися з будь-якими офіційними документами, які приймалися радою, матеріалами про діяльність її постійних комісій, президії, робити з них виписки, копіювання, необхідні для виконання депутатських повноважень;

- офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, і організаціях, незалежно від форм власності з питань, що належать до відання районної ради;

- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території району або виборчого округу, Координаційній раді з питань місцевого самоврядування при голові районної ради;

- порушувати перед органами влади, організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних і контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців та вимагати їх вирішення;

- доступу до засобів масової інформації, засновником або співзасновником яких є районна рада;

- на невідкладний прийом до посадових та службових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, розташованих на території району;

- вимагати усунення порушень чинного законодавства та встановлення правового порядку;

- на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання.

 

212.  Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району, щодо здійснення ними певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення готується депутатом самостійно і направляється ним особисто до адресата. 

Депутатське звернення не включається до порядку денного сесії.

В разі озвучення депутатом звернення на сесії, радою більшістю голосів від її загального складу приймається рішення про направлення даного звернення для реагування та виконання до відповідного органу чи установи.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій ухиляються від вирішення порушеного депутатом питання у встановлений термін, то депутат має право внести депутатський запит. 

 

213.  Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, сільського, міського голови, голови об’єднаної територіальної громади, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, які віднесені до відання ради. 

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

 

214.  Депутатське запитання – це засіб отримання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, рішення по ньому не приймається. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії або надана в індивідуальному порядку.

 

215.  Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями, або надсилаються у 5-ти денний термін відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради для виконання відповідним органам і посадовим особам, які зобов’язані їх розглянути у місячний термін, та про результати розгляду повідомити депутата та районну раду. 

Результати розгляду пропозицій та зауважень депутата узагальнюються відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради і вносяться на розгляд наступного пленарного засідання як «Інформація щодо реагування на пропозиції та критичні зауваження депутатів ради, висловлених на черговій та попередніх сесіях».

 

216.  Депутат зобов’язаний:

- брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано;

- входити до складу однієї із постійних комісій ради;

- не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про проведену роботу та виконання доручень;

- брати участь у громадських слуханнях, масових заходах, які проводяться органами місцевої влади на території району або виборчого округу;

- вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередньо участь у їх вирішенні;

-вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви, скарги членів територіальної громади та вживати заходи щодо їх оперативного вирішення.

 

217.  У разі неможливості прибути на сесію, депутат особисто повідомляє про це голову ради.

 

218.  Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях ради, її органів, може розглядатися постійною комісією з питань регламенту.

На вимогу комісії депутат зобов’язаний надати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради.

 

219.  У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до керівництва відповідної політичної партії з пропозицією щодо вжиття певних дисциплінарних заходів та можливого відкликання такого депутата у встановленому чинним законодавством порядку.

 

220.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

5.2. РОЗГЛЯД  ДАПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ 

221.  Депутатський запит може бути внесений депутатом, групою депутатів або депутатською фракцією попередньо до відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради або на початку пленарного засідання ради у письмовій чи усній формі.

 

222.  Текст письмового депутатського запиту повинен бути підготовлений на відповідному бланку, розробленому виконавчим апаратом ради, і підписаний ініціатором (-ами) запиту.

 

223.  Текст депутатського запиту на пленарному засіданні ради оголошується особисто депутатом.

 

224.  Не допускається направлення депутатського запиту особі, органу, до кола службових обов’язків яких не належить розгляд порушених у запиті питань, або викладеного в неетичній, образливій для адресата формі.

Такий запит за рішенням однієї третини голосів від загального складу ради повертається його ініціатору.

 

225.  За рішенням однієї третини голосів від загального складу ради депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання.

 

226.  Сесія приймає рішення по кожному окремому запиту про його направлення для виконання до відповідного органу або посадової особи.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, в іншому випадку - вважається відхиленим.

 

227.  Рішення по депутатських запитах, головою ради або іншою уповноваженою на те особою, підписуються не пізніше 5-ти робочих днів після завершення роботи сесії.

Відділ організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради направляє до відповідної установи, організації чи посадової особи для реагування копії рішення сесії та запиту депутата.

 

228.  Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на запит депутату та раді. Термін виконання запиту не повинен перевищувати один місяць.

 

229.  Відповіді на депутатські запити можуть бути оголошені головуючим на пленарному засіданні ради, якщо на цьому буде наполягати депутат, група депутатів або депутатська фракція, які були ініціаторами запиту.

 

230.  Депутат (представник від групи, фракції) після оголошення головуючим відповіді на запит, має право на виступ та надання оцінки виконання посадовими особами чи органом його запиту.

Час на такий виступ не повинен перевищувати 5-ти хвилин.

 

231.  У разі якщо депутат незадоволений відповіддю на запит, він має право вимагати її обговорення на пленарному засіданні ради. Рішення з даного питання приймається третиною голосів депутатів від загального складу ради.

232.  У разі обговорення відповіді на депутатський запит на сесії ради, виконавчий апарат запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було направлено для виконання такий запит.

 

233.  Обговорення відповіді на депутатський запит включає:

- виступ депутата (представника від фракції, групи), який вніс депутатський запит з обґрунтуванням своєї позиції – до 5-ти хвилин;

- виступ представника органу або посадової особи, до якої було звернуто депутатський запит – до 5-ти хвилин;

- виступи не більше 4-х депутатів – до 3-х хвилин.

 

234.  За результатами обговорення депутатського запиту, сесія приймає відповідне рішення.

 

235.  Відповіді, які надійшли від державних органів, установ, підприємств, організацій та посадових осіб щодо виконання ними депутатських запитів, узагальнюються відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради і вносяться на розгляд сесії як «Інформація щодо реагування на депутатські запити, внесені на черговій та попередніх сесіях».

 

236.  У разі, якщо депутатський запит виконаний і не потребує додаткового вивчення, за згодою ініціатора (ів), яким (и) було його внесено та ініціативи організаційного та інформаційно-аналітичного відділу ради за підписом керуючого справами ради такий запит знімається з контролю.

 

5.3. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ У РАДІ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ (ГРУП)

237.  Депутати ради можуть об’єднуватися у фракції (групи) за партійним, територіальним чи іншим принципом, обраним фракцією (групою).

 

238.  Порядок роботи депутатської фракції (групи), умови вступу, виходу чи виключення з неї визначається самою депутатською фракцією (групою).

 

239.  Принципи формування і функціонування депутатських фракцій (груп) повинні бути демократичними, не суперечити вимогам Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», положенням цього Регламенту, іншим законодавчим актам України.

 

240.  Депутат не може входити до складу більш як однієї депутатської фракції (групи). До складу депутатських фракцій (груп) можуть входити позапартійні депутати.

 

241.  Голова ради, його заступник не входять до складу жодної депутатської фракції (групи).

 

242.  У депутатську фракцію повинно входити не менше 5 депутатів, у депутатську групу – 3.

 

243.  Депутатська фракція (група) повинна обов’язково бути зареєстрована у відділі організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради за письмовим поданням її уповноваженого представника із зазначенням назви, персонального складу та партійної належності депутатів.

 

244.  Депутатські фракції (групи) не можуть формуватися для захисту особистих чи комерційних інтересів.

 

245.  Після реєстрації депутатської фракції (групи) у відділі організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради, головуючий на черговому пленарному засіданні інформує депутатів про формування фракції (групи), її кількісний склад та уповноваженого представника.

 

246.  Про зміни у складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради. У разі, коли склад депутатської фракції (групи) стає меншим від встановленої кількості відповідно до пункту 242 цього Регламенту, то така фракція (група) на наступному засіданні ради головуючим оголошується розпущеною.

 

247.  Депутатські фракції (групи) попередньо обговорюють кандидатури на посади голови ради, його заступника, голів комісій, персональний склад президії, постійних та інших комісій ради.

 

248.  Депутатські фракції (групи) мають право на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради, а також – об’єднувати зусилля для створення більшості в раді чи опозиції.

 

249.  Кожна депутатська фракція (група) має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях ради та її органів.

 

250.  На вимогу фракції (групи) виконавчий апарат ради розповсюджує матеріали підготовлені фракцією (групою), якщо вони внесені на розгляд сесії у встановленому цим Регламентом порядку.

 

251.  Діяльність депутатської фракції (групи) припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про її розпуск, після закінчення строку повноважень ради, а також відповідно до положень зазначених у пункті 246 цього Регламенту.

 

5.4. ПРОЦЕДУРА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛДАИ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

252.  Пропозиції щодо підготовки звернення до вищих органів державної влади та їх посадових осіб мають право вносити голова ради, президія, постійні комісії, депутати, депутатські фракції (групи), голова районної державної адміністрації в межах делегованих повноважень, та відділ Держгеокадастру в Новоселицькому районі.

 

253.  Проект рішення та текст звернення, суб’єктами зазначеними у пункті 252 цього Регламенту, готуються самостійно і не пізніше як за місяць до проведення чергового або позачергового пленарного засідання ради з відповідним клопотанням передаються в районну раду.

 

254.  Проект рішення і текст звернення повинні бути підготовлені кваліфіковано, вказувати конкретного адресата, відображати аналіз ситуації, причини, що спонукали до підготовки такого звернення, містити чіткі формулювання та заходи по вирішенню проблем з пропозиціями прийняття відповідних законодавчих актів, внесення змін до них тощо.

 

255.  Підготовлений проект рішення, текст звернення та інші представлені ініціатором документи, виконавчим апаратом ради вносяться на розгляд відповідної постійної комісії, на засіданні якої обов’язково повинен бути присутній автор (и) цих документів.

 

256.  При позитивному розгляді постійною комісією проекту рішення та тексту звернення, про що засвідчує відповідний висновок, підписаний головою комісії або його заступником, дане питання включається в порядок денний чергового або позачергового пленарного засідання ради.

 

257.  Рішення про направлення звернення до вищих органів державної влади та їх посадових осіб приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

РОЗДІЛ VІ
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ

 

258.  Робота ради планується по півріччях.

 

259.  Проект плану роботи ради готується відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення ради за пропозиціями голови ради, його заступника, президії, постійних і тимчасових комісій, фракцій (груп), депутатів та голови районної державної адміністрації, в межах делегованих повноважень.

 

260.  Проект плану роботи ради попередньо розглядається на засіданнях усіх постійних комісій ради.

 

261.  План роботи ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.


 

В.о. керуючого справами районної ради   Д. Кіореско 


Новоселицька районна рада

Оголошення

Об’єкт оренди: нежитлові приміщення першого поверху поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Новоселицька районна лікарня» загальною площею 19,4 кв. м., для облаштування кабінетів лікаря отоларинголога.