Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Розпорядження №37-р від 17.11.2015. Про проведення інвентаризації основних засобів частини (41/100) нежитлових будівель друкарні, що належить до спільної власності територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району
завантажити документ
УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 17 листопада 2015 року №37-р


Про проведення інвентаризації основних засобів частини
(41/100) нежитлових будівель друкарні, що належить до
спільної власності територіальних громад міста Новоселиця
та сіл Новоселицького району


З метою перевірки та документального підтвердження наявності, стану та оцінки основних засобів частини (41/100) нежитлових будівель друкарні, що належить до спільної власності територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району шляхом порівняння з даними бухгалтерського обліку та забезпечення належного контролю за його збереженням, керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національним положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та Національним Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджених Наказом Міністерства фінансів України №1202 від 12.10.10, Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №879 від 02.09.14, частиною 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000:

1. Провести станом на 01 грудня 2015 року інвентаризацію основних засобів частини (41/100) нежитлових будівель друкарні, що розташована за адресою: 60300, Чернівецька обл., м.Новоселиця, вул. Газети «Правда», 3.

2. Головному редактору Комунальної установи «Редакція Новоселицької районної газети «Слово правди» Вакарчук Г.Л. створити відповідну інвентаризаційну комісію.

3. В акті інвентаризації вказати інвентарний номер основних засобів, первісну (переоцінену) вартість, суму зносу, строк корисного використання, інші відомості.

4. Акт інвентаризації та протокол інвентаризаційної комісії надати у відділ комунальної власності з питань розвитку територіальних громад та залучення інвестицій районної ради до 10 грудня 2015 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на т.в.о. начальника відділу комунальної власності з питань розвитку територіальних громад та залучення інвестицій районної ради Шугані Ю.А.

Голова районної ради Р.Криган

Новоселицька районна рада