Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Розпорядження №35-р від 17.11.2015. Про проведення інвентаризації основних засобів комплексу будівель Комунальної установи «Новоселицька центральна районна лікарня», що належить до спільної власності територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району
завантажити документ
УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 17 листопада 2015 року №35-р


Про проведення інвентаризації основних засобів комплексу
будівель Комунальної установи «Новоселицька центральна
районна лікарня», що належить до спільної власності
територіальних громад міста Новоселиця та сіл
Новоселицького району


З метою перевірки та документального підтвердження наявності, стану та оцінки основних засобів комплексу будівель Комунальної установи «Новоселицька центральна районна лікарня», що належить до спільної власності територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району шляхом порівняння з даними бухгалтерського обліку та забезпечення належного контролю за його збереженням, керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національним положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та Національним Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджених Наказом Міністерства фінансів України №1202 від 12.10.10, Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №879 від 02.09.14, частиною 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000:

1. Провести станом на 01 грудня 2015 року інвентаризацію основних засобів комплексу будівель Комунальної установи «Новоселицька центральна районна лікарня», що розташований за адресою: 60300, Чернівецька обл., м.Новоселиця, пров.Карамзіна,1.

2. Головному лікарю Комунальної установи «Новоселицька центральна районна лікарня» Каларашу В.О. створити відповідну інвентаризаційну комісію.

3. В акті інвентаризації вказати інвентарний номер основних засобів, первісну (переоцінену) вартість, суму зносу, строк корисного використання, інші відомості.

4. Акт інвентаризації та протокол інвентаризаційної комісії надати у відділ комунальної власності з питань розвитку територіальних громад та залучення інвестицій районної ради до 10 грудня 2015 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на т.в.о. начальника відділу комунальної власності з питань розвитку територіальних громад та залучення інвестицій районної ради Шугані Ю.А.

Голова районної ради Р.Криган

Новоселицька районна рада