Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №18 від 02.09.2015. Протокол засідання Координаційної ради з питань місцевогосамоврядування при голові Новоселицької районної ради
завантажити документ
П Р О Т О К О Л № 18
засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові Новоселицької районної ради


 02 вересня 2015 року м.Новоселиця


Присутні: Міський та сільські голови району – 25 (список додається).

Відсутні: Костичанівський сільський голова Мунтян О.Ф., Маршинецький сільський голова Кіріл В.Г., Припрутський сільський голова Бабій А.В., Рідківський сільський голова Корнецький В.І., Топорівський сільський голова Дутчак І.М., Чорнівський сільський голова Голондей Ю.В.

Запрошені:
- Бельчук Діана Олексіївна – начальник реєстраційної служби Новоселицького районного управління юстиції;
- Стус Іван Тимофійович – начальник відділу Держземагентства у Новоселицькому районі;
- представники засобів масової інформації.

В роботі Координаційної ради взяли участь:

- голова районної державної адміністрації Бойко Є.В.
- заступник голови Чернівецької обласної громадської організації «Комітет виборців» – директор Чернівецького регіонального офісу реформ Баб’юк І.О.

Головував:
Голова Координаційної ради Криган Р.В.

Затверджено порядок денний та регламент засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради (додається).

Голосували:
ЗА – 27, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

Питання №1.
СЛУХАЛИ:
«Про основні положення Закону України «Про місцеві вибори» заступника голови Чернівецької обласної громадської організації «Комітет виборців» – директора Чернівецького регіонального офісу реформ Бабюка І.О.

Голосували:
Прийняти проект рішення за основу.
ЗА – 27, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

Зауважень та пропозицій до проекту рішення не було.

Голосували:
Прийняти проект рішення в цілому.
ЗА – 27, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРІШИЛИ:
рішення прийняти (№1 додається).

Питання №2.
СЛУХАЛИ: «Про зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» начальника реєстраційної служби Новоселицького районного управління юстиції Бельчук Д.О.

Голосували:
Прийняти проект рішення за основу.
ЗА – 27, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

Зауважень та пропозицій до проекту рішення не було.

Голосували:
Прийняти проект рішення в цілому.
ЗА – 27, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРІШИЛИ:
рішення прийняти (№2 додається).

Питання №3.

СЛУХАЛИ: «Про зміни до чинного законодавства України щодо оренди земельних ділянок» начальника відділу Держземагентства у Новоселицькому районі Стуса І.Т.

Голосували:
Прийняти проект рішення за основу.
ЗА – 27, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

Зауважень та пропозицій до проекту рішення не було.

Голосували:
Прийняти проект рішення в цілому.
ЗА – 27, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРІШИЛИ:
рішення прийняти (№3 додається).


 Голова Координаційної ради   Р.Криган“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова районної ради
____________Р.Криган
« » ______________2015 р.


П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й ТА РЕГЛАМЕНТ
засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові районної ради


від 02 вересня 2015 р.

 10:00 м.Новоселиця


1.Про основні положення Закону України «Про місцеві вибори».

Інформує: Баб’юк Ігор Орестович – заступник голови Чернівецької обласної громадської організації «Комітет виборців» – директор Чернівецького регіонального офісу реформ.
Всього до 35 хв.

Приймається рішення.

2.Про зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Інформує: Бельчук Діана Олексіївна - начальник реєстраційної служби Новоселицького районного управління юстиції.
Всього до 15 хв.

Приймається рішення.

3.Про зміни до чинного законодавства України щодо оренди земельних ділянок.
Інформує: Стус Іван Тимофійович – начальник відділу Держземагентства у Новоселицькому районі.
Всього до 15 хв.

Приймається рішення.

4.Різне. Начальник загального відділу районної ради Г.Шугані
УКРАЇНА
К О О Р Д И Н А Ц І Й Н А Р А Д А
З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ГОЛОВІ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я № 1

 "02" вересня 2015 року м. Новоселиця


Про основні положення Закону
України «Про місцеві вибори»


Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Чернівецької обласної громадської організації «Комітет виборців» - директора Чернівецького регіонального офісу реформ Баб’юка І.О. «Про основні положення Закону України «Про місцеві вибори», Координаційна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Інформацію заступника голови Чернівецької обласної громадської організації «Комітет виборців» - директора Чернівецького регіонального офісу реформ Баб’юка І.О. «Про основні положення Закону України «Про місцеві вибори» взяти до відома.

2.Рекомендувати міському та сільським головам району в частині повноважень забезпечити неухильне виконання вимог законодавства про місцеві вибори щодо забезпечення приміщеннями виборчих комісій і приміщеннями для голосування, матеріально-технічними засобами тощо.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника загального відділу районної ради Шугані Г.І.


 Голова Координаційної ради Р.Криган
УКРАЇНА
К О О Р Д И Н А Ц І Й Н А Р А Д А
З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ГОЛОВІ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я № 2

 "02" вересня 2015 року  м. Новоселиця


Про зміни до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень»


Заслухавши та обговоривши інформацію начальника реєстраційної служби Новоселицького районного управління юстиції Бельчук Д.О. «Про зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Координаційна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Інформацію начальника реєстраційної служби Новоселицького районного управління юстиції Бельчук Д.О. «Про зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» взяти до відома.

2.Рекомендувати міському та сільським головам району оприлюднити та довести до відома жителів населених пунктів інформацію реєстраційної служби Новоселицького районного управління юстиції про наявність скорочених термінів реєстрації об’єктів нерухомого майна.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника загального відділу районної ради Шугані Г.І.


 Голова Координаційної ради   Р.Криган

УКРАЇНА
К О О Р Д И Н А Ц І Й Н А Р А Д А
З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ГОЛОВІ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я № 3

 "02" вересня 2014 року  м. Новоселиця


Про зміни до чинного законодавства України
щодо оренди земельних ділянок


Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу Держземагентства у Новоселицькому районі Стуса І.Т. «Про зміни до чинного законодавства України щодо оренди земельних ділянок», Координаційна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Інформацію начальника відділу Держземагентства у Новоселицькому районі Стуса І.Т. «Про зміни до чинного законодавства України щодо оренди земельних ділянок» взяти до відома.

2.Рекомендувати відділу Держземагентства у Новоселицькому районі надавати практичну допомогу органам місцевого самоврядування району з оформлення землевпорядної документації та своєчасно повідомляти про нововведення і зміни у земельному законодавстві України.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу комунальної власності з питань розвитку територіальних громад та залучення інвестицій районної ради Костюка В.І.


 Голова Координаційної ради  Р.Криган


Новоселицька районна рада