Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №1-28/14 від 18.12.2014. Про визначення районної ради концесієдавцем об’єкту, що стосується операцій поводження з відходами на території району
завантажити документ

У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІІІ чергова сесія VІ скликання

РІШЕННЯ № 1 - 28/14

18 грудня 2014 року                                                                                                                                                м. Новоселиця

Про визначення районної ради концесієдавцем об’єкту,
що стосується операцій поводження з відходами на
території району


Розглянувши клопотання районної державної адміністрації щодо підписання районною радою концесійного договору, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань екологічної безпеки, транскордонного співробітництва та інвестиційної діяльності та з питань законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій, керуючись пунктом 19 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада:

ВИРІШИЛА:

1.Пункт 1 рішення 17 чергової сесії районної ради VІ скликання за № 9 -17/13 від 30 травня 2013 року «Про визначення районної державної адміністрації концесієдавцем об’єкту, що стосується операцій поводження з відходами на території району» визнати таким, що втратив чинність з моменту прийняття даного рішення.

2.Визначити з 19 грудня 2014 року районну раду концесієдавцем об’єкту, що стосується операцій поводження з відходами на території району.

3.Угоди про передачу повноважень, укладених між сільськими головами і головою районної державної адміністрації та протокол Конкурсної комісії за № К-3/13 від 18 листопада 2013 року «Про визначення переможця концесійного конкурсу ТОВ «Буковинаекопром»», вважати такими, що забезпечують подальше концесіювання об’єкту, що стосується операцій поводження з відходами на території району.

4.Доручити голові районної ради Кригану Р.В. укласти концесійний договір з переможцем конкурсу ТОВ «Буковинаекопром», що додається, та вирішувати в міжсесійний період інші питання, пов’язані з виконанням предмету цього договору.

5.Районній державній адміністрації передати у виконавчий апарат районної ради всі документи, пов’язані з підготовкою, проведенням та визначенням переможця концесійного конкурсу щодо передачі об’єкту, який стосується операцій поводження з відходами на території району.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій (Ротар Т.М.) та з питань екологічної безпеки, транскордонного співробітництва та інвестиційної діяльності (Бежан В.В.).

Голова районної ради                                                                                                                                                       Р. КриганКОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР

м. Новоселиця                                                                                                                        "_____"_______________2014 р.

1.СТОРОНИ ДОГОВОРУ

1.Новоселицька районна рада в особі голови Кригана Романа Володимировича, що діє згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Новоселицької районної рада від 18 грудня 2014 року за № ___ - 28/14 (далі – Концесієдавець) з однієї сторони, та ТОВ «Буковинаекопром», в особі директора Мельника Василя Миколайовича, що діє на підставі Статуту (далі – Концесіонер) з іншої сторони, уклали концесійний договір про таке.

2.ПРЕДМЕТ КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ

2.Концесієдавець надає на 49 років Концесіонеру право на надання послуг, які стосуються операцій поводження з відходами із зобов’язанням будівництва заводу із збирання, оброблення та утилізації відходів (без права спалювання та захоронення) і подальшого адміністрування об'єкта концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері екології за умови виконання умов цього договору.

3.Об'єктом концесії за цим договором є: право на надання послуг, які стосуються операцій поводження з відходами із зобов’язанням будівництва заводу із збирання, оброблення та утилізації відходів (без права спалювання та захоронення) і подальшого адміністрування об'єкта концесії на території Новоселицького району. 4.Опис об’єкта та предмету концесії визначені у конкурсній документації, яка є невід’ємною частиною цього договору і умови, якої Концесіонер зобов’язується виконувати у повному розмірі.

5.У предмет концесії не включаються операції з поводження із небезпечними, медичними та іншими відходами, що мають спеціальний режим.

6.Під утилізацією твердих побутових відходів мається на увазі сортування, обробка твердих побутових відходів і інших подібних ним, включно й біологічно вироблених, на території Новоселицького району.

7.Фінансування об'єкта концесії здійснюється виключно коштами Концесіонера згідно з кошторисом витрат на його створення (будівництво), в тому числі:

- будівництво заводу зі зберігання, сортування, утилізації (без права спалювання та захоронення), видалення і знешкодження відходів;

- купівля транспортних засобів для перевезення відходів;

- купівля контейнерів для збору відходів;

- інші витрати на організацію збору, переробки та утилізації відходів.

8.Майно, яке створив чи придбав Концесіонер на виконання умов концесійного договору, належить йому на праві власності та може переходити у власність держави чи територіальної громади після закінчення дії концесійного договору відповідно до умов передбачених Законом України «Про концесії» та цього договору.

9.Концесіонеру належить право власності на прибуток отриманий від управління (експлуатації) об’єкта концесії, а також на продукцію отриману в результаті виконання умов цього договору.

10.Фінансування діяльності Концесіонера з державного та місцевого бюджету не допускається.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11. Обов’язки концесієдавця:

Концесієдавець зобов’язується

1)передати Концесіонеру право на надання послуг, які стосуються операцій поводження з відходами із зобов’язанням будівництва заводу із збирання, оброблення та утилізації відходів (без права спалювання та захоронення) і подальшого адміністрування об'єкта концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері екології за умови виконання умов цього договору;

2)надати ексклюзивність виключно Концесіонеру права щодо проведення операцій з твердими відходами на території Новоселицького району, протягом дії цього договору;

3)не укладати угоди з іншими державними чи приватними компаніями діючими чи новостовреними щодо проведення подібної діяльності поводження з твердими відходами на території Новоселицького району протягом дії цього договору;

4)розглядати та своєчасно затверджувати тарифи за збір, перевезення, утилізацію, переробку, сортування твердих побутових відходів для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб підприємців, які проживають, розташовані та здійснюють діяльність на адміністративній території Новоселицького району;

5)передати Концесіонеру право отримувати від фізичних та юридичних осіб на адміністративній території Новоселицького району коштів за надані послуги зі збору, перевезенню та утилізації твердих побутових відходів;

6)в найкоротший строк забезпечити надання Концесіонеру в оренду на строк дії договору концесії земельної ділянки площею до 5,0 га у порядку, встановленому Земельним кодексом України, виділену для створення (будівництва) заводу зі зберігання, сортування, утилізації (без права спалювання та захоронення), видалення, знешкодження відходів та документи необхідні для виготовлення встановлених законом дозволів необхідних для здійснення діяльності передбаченої цим договором;

7)передати Концесіонеру після підписання договору концесії документи (надання яких покладається на Концесієдавця), передбачені чинним законодавством, що необхідні для будівництва заводу;

8)не втручатися у фінансово-господарську діяльність Концесіонера та зберігати його комерційну таємницю;

9)не створювати Концесіонеру перешкод, щодо використання утилізованих, відсортованих, перероблених відходів, які будуть належати йому на праві приватної власності, в рамках передбачених законодавством;

10)концесієдавець має й інші обов’язки передбачені цим договором та законодавством України.

12.Обов'язки Концесіонера:

Концесіонер зобов’язаний

1)прийняти в концесію право надання й адміністрування послуги, що стосується операцій поводження з відходами із зобов’язанням будівництва заводу із збирання, оброблення та утилізації відходів (без права спалювання та захоронення) і подальшого адміністрування на території Новоселицького району;

2)за рахунок власного фінансування на наданій земельній ділянці створити (побудувати) завод зі збирання, перевезення, сортування, обробки (переробки), утилізації (без права спалювання та захоронення), видалення та знешкодження відходів;

3)розпочати проектування будівництва екологічного заводу зі збирання, перевезення, сортування, обробки (переробки), утилізації (без права спалювання) видалення, знешкодження відходів, в термін до 90 днів з часу надання земельної ділянки. Діяльність зі збору, перевезенню, сортуванню, переробці та утилізації відходів повинна бути розпочата впродовж 10 днів з дати введення заводу в експлуатацію;

4)використовувати тільки новітні та екологічні технології у відповідності до законодавства України та норм Європейського Союзу з метою забезпечення оптимальних умов щодо поводження з відходами на території Новоселицького району;

5)складувати тверді побутові відходи, які не підлягають утилізації та переробці, у спеціально облаштованих місцях в межах орендованої земельної ділянки;

6)використовувати у своїй діяльності спеціальні автомобілі для збирання та перевезення відходів в кількості необхідній для забезпечення 100%-ого обслуговування;

7)облаштувати місця для збору відходів сміттєвими урнами (ящиками, контейнерами) в кількості необхідній для забезпечення 100%-ого обслуговування;

8)забезпечити технічні можливості для щоденного обслуговування жителів Новоселицького району із збору та утилізації сміття з розрахунку не менше 1,4 кг з людини в день;

9)здійснювати діяльність із збору та перевезення твердих побутових відходів на території Новоселицького району у встановлених інтервалах та маршрутах, визначених відповідно до графіка, узгодженого з Концесієдавцем;

10)створити не менше 250 робочих місць для здійснення діяльності передбаченої цим договором та працевлаштувати громадян у відповідності до трудового чинного законодавства України. При працевлаштуванні перевагу надавати працівникам, які можуть бути звільненні з комунальних підприємств району, що займаються операціями поводження з відходами;

11)утримувати об’єкт концесії у належному стані та вживати відповідних заходів щодо його покращення;

12)використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів;

13)нести відповідальність за виконання умов цього договору та законодавства України перед третіми особами, які залучені до виконання спеціальних робіт на об’єкті будівництва заводу;

14)після закінчення терміну, на який було укладено концесійний договір, переукласти договір концесії, або передати об’єкт концесії (право на надання послуг, які стосуються операцій поводження з відходами із зобов’язанням будівництва заводу із збирання, оброблення та утилізації відходів (без права спалювання та захоронення) і подальшого адміністрування на території Новоселицького району) Концесієдавцю відповідно до умов цього договору за оплату залишкової балансової вартості заводу;

15)виконувати умови цього концесійного договору;

16)надати Концесієдавцю розрахунки вартості наданих послуг для подальшого затвердження тарифів. Структура та рівень тарифів, повинні відображати фактичну вартість послуг і відповідати законодавчим передумовам. Їх перегляд повинен здійснюватися щорічно в залежності від середнього рівня показника інфляції або дефляції, а також загальних витрат на проведення діяльності з операцій поводження з відходами, передбачених в офіційних статистичних документах цін;

17)проводити компанію з інформування населення через місцеві та національні засоби масової інформації про можливість виникнення екологічних проблем із-за неправильного поводження з ТПВ і шляхи їх вирішення. Компанія триватиме 6 місяців і буде здійснена, починаючи за три місяці до запланованого запуску екологічного заводу;

18)концесіонер не має права передавати в субконцесію або передавати в оренду третій стороні об’єкт концесії.

13. Права Концесієдавця:

1)здійснювати перевірки виконання умов цього договору Концесіонером;

2)вимагати від Концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єкта концесії, яке сталося з вини Концесіонера;

3)одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов'язків;

4)вимагати дострокового розірвання цього договору в разі порушень Концесіонером істотних умов договору, що унеможливлюватимуть надання публічної послуги з операціями поводження з відходами, і які Концесіонер відмовляється виправити, і з умовою дотримання прикінцевих положень цього договору та з обов’язковою сплатою витрат, понесених Концесіонером на створення заводу;

5)має також інші права передбачені цим договором та законодавством України.

14.Права Концесіонера:

Концесіонер має право:

1)вживати заходи відповідно до законодавства стосовно бенефіціарії послуг з операцій поводження з відходами щодо осіб, які не виконують свої зобов’язання по оплаті виконання цих послуг в установлений строк;

2)здійснювати виробничу діяльність, або надання послуг на основі будівництва заводу зі зберігання, сортування, утилізації (без права спалювання), видалення, знешкодження відходів та їх подальшого адміністрування на території Новоселицького району;

3)переважне право на продовження строку дії цього договору в разі виконання його умов;

4)отримувати плату за надані послуги;

5)на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об’єкті концесії третіх осіб;

6)на отримання в особисту власність утилізованих, відсортованих, зібраних та перероблених вторинних сировинних ресурсів, а також використовувати ці ресурси без обмеження, як власник, у рамках, передбачених законодавством.

4.УМОВИ, РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ

15.Концесійний платіж встановлюється тільки на операції поводження з відходами (збирання та перевезення відходів), а на новостворені об’єкти - Концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів (ст. 12 Закону України «Про концесії»), так як самостійно і за свій власний рахунок створює об’єкт та інфраструктуру для виконання концесійних умов даного договору.

16.Річний концесійний платіж становить 1 (один) відсоток від річного загального обсягу наданих послуг із збирання та перевезення відходів.

17.Внесення концесійного платежу проводитися на рахунок районного бюджету Новоселицького району щоквартально в 5-денний термін від дати подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

18.Суми концесійного платежу, що над міру перераховані до районного бюджету, зараховуються в наступні платежі або повертаються Концесіонеру в 5-денний термін з дня одержання його письмової заяви.

19.Розмір концесійного платежу переглядається за згодою сторін щорічно та може бути змінено у відповідності до ст. 12 Закону України «Про концесії».

20.Публічна послуга з надання операції щодо поводження з відходами, яка перебуває у власності Концесієдавця, отримана у концесію, включається до балансу Концесіонера - юридичної особи із зазначенням, що ця послуга отримана в концесію.

21.Правовий режим майна, яке надається в концесію (або створюється), на виконання умов цього договору, визначається з урахуванням Закону України «Про концесії».

22.У разі розірвання договору, ліквідації Концесіонера, в тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом, Концесіонер зобов’язаний повернути Концесієдавцю об’єкт концесії (право на надання послуг, які стосуються операцій поводження з відходами із зобов’язанням будівництва заводу із збирання, оброблення та утилізації відходів (без права спалювання та захоронення) і подальшого адміністрування на території Новоселицького району за залишковою вартістю заводу.

5.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПРИЙМАННЯ СТВОРЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

23.Роботи і зобов’язання, необхідні для здійснення концесійної діяльності, виконуються за погодженим з Концесієдавцем календарним планом.

24.Концесіонер повинен під власну відповідальність та за свій рахунок провести всі необхідні перевірки і випробування, а також отримати всі необхідні для створення (будівництва) об’єкта концесії дозволи відповідних установ.

6.ВИДИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

25.За умовами цього договору Концесіонер здійснює такі види діяльності, роботи, послуги на території Новоселицького району:

1)операції щодо поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), сортування і утилізація (без права спалювання та захоронення) твердих побутових відходів;

2)будівництво та управління (адміністрування) заводом з переробки, сортування та зберігання, утилізації (без права спалювання та захоронення) видалення, знешкодження відходів та їх реалізація.

26.Концесіонер зобов’язується за свій рахунок одержати ліцензії на здійснення виробничої та іншої діяльності, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню.

27.Ліцензії одержуються Концесіонером до початку виконання відповідних видів робіт. Копії отриманих ліцензій подаються Концесієдавцю.

28.Фінансування поліпшення (створення) майна здійснюється в повному розмірі за рахунок Концесіонера.

29.Порядок використання об’єктів права інтелектуальної власності визначається чинним законодавством України.

7.ПОРЯДОК ВИКОРИТСАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

30.Протягом усього терміну дії цього договору Концесіонер у порядку, передбаченому чинним законодавством України, нараховує суми амортизаційних відрахувань.

31.Амортизаційні відрахування, нараховані на основні фонди, отримані у концесію, або створені у зв’язку з виконанням умов цього договору, залишаються у розпорядженні Концесіонера і використовуються виключно на відновлення основних фондів, отриманих у концесію, або створених у зв’язку з виконанням умов цього договору.

8.СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА КОНЦЕСІЇ

32.Майно, створене відповідно до умов цього договору, страхується Концесіонером на користь Концесіонера.

33.Концесіонер зобов’язаний протягом трьох місяців після здачі в експлуатацію об’єкта концесії, укласти угоду про його страхування.

34.При настанні страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачуються страховиком, повністю спрямовуються на відновлення робочого стану об’єкта концесії.

35.Роботи з відновлення робочого стану об’єкта концесії повинні розпочатися у триденний строк після настання страхового випадку.

36.Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

9.ТРИВАЛІСТЬ ДОГОВОРУ

37.Тривалість договору складає 49 (сорок дев’ять) років, починаючи з моменту набрання чинності.

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА КОНЦЕСІЙНИМ ДОГОВОРОМ

38.За невиконання або за неналежне виконання умов концесійного договору, у тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених Законом України «Про концесії», сторони несуть відповідальність, встановлену законами України та концесійним договором.

39.У разі визнання Концесіонера банкрутом він відповідає за своїми борговими зобов'язаннями майном, яке належить йому на праві власності відповідно до законодавства України.

40.Сторони за цим договором звільняються від відповідальності у разі форс-мажорних обставин непереборної сили, які виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для всіх суб'єктів, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень та інших обставин, які не могли бути керованими сторонами цього договору.

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ

41.Будь яка зміна цього концесійного договору має бути зроблена у письмовому вигляді через додаткову угоду, підписану обома сторонами.

42.Дія концесійного договору припиняється у разі:

-закінчення строку, на який його було укладено;

-ліквідації Концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом;

-анулювання ліцензії, виданої Концесіонеру на здійснення відповідного виду господарської діяльності;

-загибелі об'єкта концесії.

43.Концесійний договір може бути розірвано за погодженням сторін.

На вимогу однієї із сторін концесійний договір може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законами України.

44.У разі розірвання концесійного договору, закінчення строку його дії, ліквідації Концесіонера у зв'язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності Концесіонер зобов'язаний повернути Концесієдавцю об'єкт концесії на умовах, зазначених у концесійному договорі. Якщо Концесіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати Концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта сталися не з його вини.

45.Концесійний договір може бути визнаний судом недійсним відповідно до цивільного законодавства.

46.У разі одностороннього розірвання цього договору Концесієдавцем, окрім випадків передбачених абз.2 пункту 11.3., Концесієдавець зобов’язаний оплатити Концесіонеру повну вартість інвестицій, внесених для створення інфраструктури, необхідної для проведення діяльності з надання операцій поводження з відходами із зобов’язанням будівництва заводу із збирання, оброблення та утилізації відходів (без права спалювання та захоронення).

47.Договір втрачає свою силу в момент закінчення терміну, на який він був укладений.

12.РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

48.Спори між Сторонами розв’язуються шляхом попередньої процедури переговорів.

49.У разі не вирішення розбіжностей шляхом знаходження консенсусу вони розглядаються в судовому порядку.

13.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

50.У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього договору, Сторона повинна попередити письмово іншу Сторону за 45 (сорок п’ять) днів. Про зміну умов цього договору складається додаткова угода, яка підписується Концесієдавцем та Концесіонером і є невід’ємною частиною цього договору.

51.Цей договір набирає чинності з дня його підписання.

52.Строк дії цього договору може бути продовжено у разі виконання Концесіонером умов концесійного договору та за погодженням з Концесієдавцем.

53.Усі додатки до концесійного договору є його невід’ємною частиною.

Підписано сьогодні ____________ року в 4-х примірниках – оригіналах, з яких 2 примірники оригіналу передається Концесієдавцю та 2 примірники оригіналу передається Концесіонеру.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ РАЙОННОЇ РАДИ
 КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ
Новоселицька районна рада
Код ЄДРПОУ __________________
р/р ___________________в ГУДКУ в Чернівецькій області
МФО _________________________
60300, Чернівецька обл., м.Новоселиця, вул.Чкалова, 7
________________________Р.Криган
КОНЦЕСІОНЕР
ТОВ «Буковинаекопром»
Код ЄДРПОУ 38939622
60300, Чернівецька обл., Новоселицький р-н,
м.Новоселиця, вул.Центральна, 144

______________________В.Мельник

Новоселицька районна рада

Оголошення

Голова районної ради Дмитро Вакарюк підписав розпорядження від 20.11.2019 року № 33-р про скликання 05 грудня 2019 року ХХVІІ чергової сесії районної ради VІІ скликання