Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №3 від 30.10.2014. Про основні підходи до формування місцевих бюджетів на 2015 рік
завантажити документ

УКРАЇНА

К  О  О  Р  Д  И  Н  А  Ц  І  Й  Н  А      Р  А  Д  А


З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ГОЛОВІ

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  № 3

 

 

 

«30» жовтня 2014 року                                                                                                                                   м. Новоселиця

 

Про основні підходи до формування місцевих

бюджетів на 2015 рік


Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Дячук Н.С. «Про основні підходи до формування місцевих бюджетів на 2015 рік», Координаційна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації  Дячук Н.С. «Про основні підходи до формування місцевих бюджетів на 2015 рік» взяти до відома.

2.Рекомендувати міському та сільським головам району вживати заходи щодо:

1)розширення бази оподаткування по податках  і зборах, які надходять до місцевих бюджетів;

2)посилення  контролю  за повнотою надходження  орендної плати за користування землями  державної та комунальної власності;

3)вилучення земельних ділянок у фізичних та юридичних осіб, які тривалий час ухиляються  від плати за їх користування;

4)своєчасного повідомлення  податкової інспекції про укладені договори на оренду земельних  ділянок та внесення відповідних змін до них;

5)належного складання податкових паспортів та приведення обґрунтованих розрахунків  прогнозного обсягу надходжень доходів до місцевих бюджетів у 2015 році  з  урахуванням змін  у бюджетному і податковому  законодавстві та прогнозних показників Міністерства фінансів України;

6)своєчасної підготовки та подання до фінансового управління районної державної адміністрації інформації про очікувані у 2015 році надходження коштів від приватизації комунального майна та прийняття рішень  на передачу частини видатків на виконання делегованих повноважень  і укладання відповідних  угод в терміни, визначені бюджетним законодавством;

7)забезпечення жорсткого режиму економного використання енергоносіїв,  видатків на  послуги,  відрядження тощо;

8)впорядкування роботи бюджетних установ, недопущення необґрунтованого росту  чисельності їх працівників та оптимізації витрат шляхом виключення  непріоритетних  та неефективних функцій і завдань;

9)постійного  здійснення аналізу показників  виконання місцевих бюджетів та прийняття відповідних рішень  на сесіях і виконкомах рад щодо покращення цієї роботи.

3.Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1)забезпечити неухильне виконання заходів щодо економного та раціонального використання коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України за № 65 від 01 березня 2014 року  «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» із змінами;

2)здійснити ретельний аналіз, прийнятих районних програм, визначитись в доцільності їх оптимізації або можливого  припинення окремих із них та обсягах  асигнувань, необхідних для виконання заходів за рахунок  коштів районного бюджету;

3)розробити та затвердити в установленому порядку заходи щодо оптимізації витрат на установи, забезпечити жорсткий режим економного використання енергоресурсів, скорочення видатків на не першочергові послуги, відрядження тощо;

4)бюджетні запити на 2015 рік подати до фінансового управління районної державної адміністрації у визначені законодавством терміни за програмно-цільовим методом.

4.Фінансовому управлінню районної  державної адміністрації:

1)спільно з відповідними підрозділами районної державної адміністрації визначити перелік програм, які будуть фінансуватися з районного бюджету у 2015 році;

2)посилити контроль  за використанням  бюджетних коштів головними розпорядниками, міською та сільськими радами. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної державної адміністрації Балту В.В., голову районної  ради Кригана Р.В. та начальника фінансового управління районної державної адміністрації Дячук Н.С.


Голова Координаційної ради                                                                                                                                      Р.Криган

Новоселицька районна рада