Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новини

18.02.2009 15:18

Прийнято районний бюджет |  Діяльність органів місцевого самоврядування

На XXVIII сесії Глибоцької районної ради п'ятого скликання було прийнято бюджет на 2009 р. Подаємо коментар начальника районного фінансового управління Степанії! ШОРОДОК.

Формування розрахункових показників місцевих бюджетів на 2009 рік здійснено в умовах розгортання економічної кризи та її впливу на розвиток економіки країни і, як ,наслідок, на фінансово-економічну ситуацію району,

При цьому головним було збереження основних пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України.

 Враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та з метою забезпечення коштами першочергових соціальних видатків, зокрема заробітної плати, стипендій,  допомог,  у бюджеті на 2009 рік передбачено скорочення інших очних видатків (крім на енергоносії, медикаменти та перев'язочні матеріали і продукти харчування) за загальним фондом місцевих бюджетів в середньому на 30%   у порівнянні із 2008 роком.

До речі, для установ державного бюджету таке скорочення склало в середньому 70%.

Згідно закону на 2009 рік установлено прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні 2008 року—669 грн. Новий розмір мінімальної зарплати з 1 січня 605 грн., з 1 квітня 625 грн., з 1 липня 630 грн., з 1 жовтня 650 грн., з грудня 669 грн.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ встановлено Кабінетом Міністрів України, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 545 грн. на місяць.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів яких будуть менші за визначений розмір мінімальної зарплати, посадовий Оклад встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати.

23 січня сесія районної ради прийняла районний бюджет на 2009 рік, який на 18,3 % більший, ніж у 2008 році.

Власних доходів по загальному фонду, які зараховуються до районного бюджету, заплановано отримати в сумі 9784,5 тис. грн. Це, зокрема, податок з доходів фізичних осіб    9509,8 тис. грн., що Складає 97,2%. Податки    на   прибуток   підприємств   і організацій, що належить до комунальної власності, становитимуть 60 тис. грн.; 15% плати за землю 161,7 тис. грн.; плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, об'єднань громадян, асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статусів територіальних громадян в сумі 25 тис. грн.; частина прибутку господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка такої власності, що вилучається до бюджетного фонду 28 тис. грн.

Доходів по спеціальному фонду планується отримати в сумі 779,6 тис грн. Із них 621,5 тис.

власних надходжень бюджетних установ,

22.5  тис. від відшкодування сільськогос­подарського і лісогосподарського виробництва, 55.6          тис. від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, і 80 тис.від цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування. Кошти, що надходять із інших бюджетів (зокрема вилучення із селищного бюджету), складатимуть 845,9 тис. грн. Вперше з часу прийняття Бюджетного кодексу   2009 році не вилучатимуть із Черепковецького сільського бюджету, а буде надана дотація вирівнювання в сумі 476,1 тис. грн. Це пов'язано із  ліквідацією  Вадул-Сіретської митниці згідно наказу Державної митної служби України від 22 жовтня минулого року, яка була одним із найбільших платників податків, що зараховувалися до місцевих бюджетів району. Так, надходження по податку з доходів фізичних осіб склали в 2008 році 2129,3 тис грн. або 16%. Із них надходження до районного бюджету відповідно 1419,5 тис. грн. та до Черепковецького сільського 709,8 тис. грн. За рахунок вищезгаданих доходів забез­печувалось понад 2% видатків району. Якщо в квітні не буде змін до Державного бюджету, зокрема про перенесення базових даних по податку з доходів фізичних осіб за останні три роки по Вадул-Сіретській митниці до міського бюджету Чернівців, то втрати доходів бюджету району в умовах економічної кризи не дадуть можливості виконати вимоги ст.44 закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та забезпечити в повному обсязі потреби в асигнуваннях на виплату захищених статей бюджету.

Дотації вирівнювання заплановано отримати в сумі 89569,1 тис. грн., що на 11298,6 тис. грн. більше, ніж в 2008-у. Надходження з державного бюджету трансфертів у  вигляді субвенції заплановано в сумі 45486,5 тис. грн., що на 8887,4 тис. грн. більше, ніж в минулому році. Отже, всього доходів до районного бюджету надійде у сумі 147438,8 тис. грн,

Розрахунок видатків на освіту на 2009 рік здійснено, виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості учня загально­освітньої школи, на одну дитину дошкільного віку приведених контингентів дітей дошкільного віку у сумі 54368,5 тис. грн. (більше, ніжу минулому році на 4608,6 тис. грн.); на охорону здоров'я 17123,6 тис. грн. (на 1966,1 тис. більше); на соціальний захист га соціальне забезпечення передбачено 47948,5 тис. грн. (більше на 9229,4 тис. грн.); на культуру і мистецтво заплановано 2569,5 тис. грн.. (на 16,1 тис. більше); на засоби масової інформації 200 тис. грн. (більше на 20 тис. грн.); на фізичну культуру і спорт 684 тис. грн. (більше на 129 тис. грн.). Повністю в цьому році погаситься  реструктуризована заборгованість по 57 ст. закону України «Про освіту».

На відміну від минулорічного бюджету немає коштів з Державного бюджету на капітальні видатки.

Також за рахунок зменшення видатків по районних відділах: освіти —в сумі 716,5 тис. грн., культури і туризму 516 тис. грн. надано цільову субвенцію бюджетам сіл для забезпечення видатків по захищених статтях.

Передбачено фінансування з районного бюджету ряд програм і заходів, які потребують коштів, завершення оплати за виконані роботи в установах освіти, охорони здоров'я та відділу культури і туризму.

Як бачимо, за нинішніх цін, рівнів інфляції, безробітті, зменшенні виробництва, виживати буде дуже складно. Тому потрібно працювати над поповненням бюджету в умовах жорсткої економії бюджетних. коштів.

Tеми