Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новини

23.10.2014 15:14

ДПІ в Путильському районі інформує |  Повідомлення податкової інспекції

            Надходження  єдиного податку

 

            За 9 місяців 2014 року платники податків Путильщини, які працюють на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 1878,8 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 23,5%. За січень-вересень  минулого року ”єдинщики”  спрямували  до бюджету 1521,3 тис.грн.

           Вагома частка з цієї суми сплачена фізичними особами – підприємцями -1480,8 тис.грн. Від діяльності спрощенців-юридичних осіб до бюджету надійшло 398 тис.грн.

             Нагадаємо, що суб’єкти господарювання також мають можливість подавати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді, до того ж за власним рішенням протягом року вони ж  можуть  змінювати групу або ставку податку.

           Крім того, для спрощення документообігу з 2014 р. платникам податків, які працюють на спрощеній системі оподаткування, свідоцтва платника єдиного податку вже не видаються. Замість свідоцтва зареєстрований платник може за бажанням безкоштовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, який діє до внесення змін до реєстру.

Благодійність на користь учасників бойових дій  не оподатковується ПДФО

З 26 вересня нинішнього року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» від 2 вересня 2014 року №1668-VII. Закон поширюється на правовідносини, що виникли з 21 листопада 2013 року.

Даним Законом доповнено норми ПКУ пп.170.7.8, згідно з яким не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), що надається учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, зазначених у п 165.1.54 для закупівлі або у вигляді: для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того оподаткуванню не підлягає благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), надана учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, учасникам масових акцій та членам їхніх сімей, мешканцям та переселенцям з території АТО, переселенцям з АР Крим для оплати (компенсації) вартості: лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення.

Водночас учасники бойових дій та члени їхніх сімей, учасники масових акцій та члени їхніх сімей, мешканці та переселенці з території АТО, переселенці з АР Крим на підставі пп. «б» пп.170.7.8 ПКУ мають право на отримання без оподаткування благодійної допомоги, наданої  на відновлення втраченого майна та інші потреби за переліком, який визначається КМУ, що виникли у таких платників податків у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, (у 2014році 1218000грн.)

Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, тобто15 або 17 %, і платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги.

До учасників бойових дій Законом № 1668 віднесено:

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції; працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;

фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

До членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти – інваліди.

 

В Україні сформують реєстр волонтерів АТО

 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» від 2 вересня 2014 року № 1668-VII врегульовано питання щодо порядку формування та ведення Реєстру волонтерів АТО.

Так, Розділ VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» доповнено новими положеннями. Зокрема, пунктом 2-1 такого змісту: Реєстр волонтерів антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цим пунктом, забороняється.

При цьому слід зазначити, що до дати запровадження Реєстру волонтерів АТО вимоги щодо внесення благодійників –фізичних осіб до цього реєстру не застосовуються.

 

Виплати у вигляді додаткового блага не є об’єктом оподаткування військовим збором

 

Окремим фізичним  особам виплачуються доходи у вигляді додаткового блага відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст.164 Податкового кодексу України. Відповідно до норм Податкового кодексу додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податків (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV вищезазначеного Кодексу). Тому, виплати у вигляді додаткового блага не є об’єктом оподаткування військовим збором.

Водночас, у разі  надання роботодавцем працівнику матеріальних благ, послуг, інших видів доходів, які пов’язані з виконанням обов’язків трудового найму, зумовлених умовами трудового договору (контракту) чи передбаченого нормами колективного договору, та входять до складової заробітної плати, визначеної ст.2 Закону про оплату праці, такий дохід оподатковується військовим збором на загальних підставах.

 

Сплата державного мита  при посвідченні договорів оренди земельних ділянок

Відповідно до пп. «у» п.3 ст.3 Декрету про  державне мито, за нотаріальне посвідчення договорів оренди (суборенди) земельних ділянок,  державне мито справляється в розмірі 0,01% від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється  за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності грошової оцінки земель,  розмір державного мита становить 1% суми договору, але не менше ніж один неоподаткований мінімум доходів громадян.     

 Також, звертаємо Вашу увагу,  що сплата державного мита при відчуженні нерухомого майна разом із земельною ділянкою, на якій воно розташовано, справляється окремо за кожним з об’єктів  відповідно до визначених розмірів:

 -    за посвідчення договору відчуження об’єкта  нерухомого майна,  що перебуває у  власності громадян, який здійснює таке відчуження, - у розмірі 1% від суми договору, але не менше ніж один  неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з  урахуванням норм п.5 глави 1  розділу  V  Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита №811;

-    за  посвідчення  договору відчуження земельної ділянки, що перебуває у власності громадянина, який  здійснює таке відчуження, - у розмірі 1% від суми  договору, але не менше ніж один  неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з  урахуванням норм п.6 глави 1  розділу  V Інструкції №811.

 

Оподаткування спадщини, що отримана дитиною сиротою

 

Відповідно до п.п.174.2.1 п.174.1 ст.174 Податкового кодексу України  спадщина, яка  отримана дитиною від батьків (у т.ч. від батьків, які її всиновили), оподатковується за нульовою ставкою, а спадщина, отримана дитиною від інших членів сім’ї (баби, діда, тітки, дядька тощо) або від сторонніх осіб – за ставкою  5 %.

Якщо ж дитина є сиротою або позбавлена батьківського піклування, то оподаткування спадщини залежить від того, у якому вигляді така спадщина залишена. Спадщина, отримана такими дітьми у вигляді нерухомості (квартира, дім, земельна ділянка тощо), рухомого майна  (автомобіль, витвір мистецтва, прикраси тощо) та грошових коштів обкладається за нульовою ставкою. Якщо ж сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, отримає спадщину у вигляді об’єкта комерційної власності або сум страхового відшкодування чи сум, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкоємця, то такі види спадщини оподатковується за ставкою 5 %.

До об’єкта комерційної власності належать цінні папери (крім депозитного або ощадного, іпотечного сертифіката), корпоративне право, інтелектуальна власність та право на отримання доходу за нею тощо.

Систематична безповоротна фіндопомога є базою нарахування ЄСВ

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників, входить до фонду додаткової заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам підприємства у зв`язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці. Крім того, зазначена вище допомога належить до виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ. Суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством, відносяться до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці та не підлягають нарахуванню та утриманню ЄСВ. Таким чином, базою нарахування та утримання ЄСВ є безповоротна фінансова допомога, що має систематичний характер та виплачена роботодавцем працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах. Не є базою нарахування ЄСВ сума безповоротної фінансової допомоги разового характеру та безповоротна фінансова допомога, виплачена роботодавцем працівникам, які не перебувають з ним у трудових відносинах.

Заповнення розрахункових документів при сплаті грошового зобов'язання

ДПІ у Путильському районі нагадує, що Наказом Міндоходів від 22.10.2013 №609 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», зареєстрованого Міністерством юстиції України від 05.11.2013 №1878/24410 передбачено, що до результатів проведеної контрольно – перевірочної роботи підрозділам податкового та митного аудиту враховуються наступні коди видів сплати:

- 130 – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 131 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 134 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового та митного аудиту (інші надходження);

- 354 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 355 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту.

А також надаємо пам’ятку по заповненню розрахункового документу при сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом Міндоходів за результатами проведеної підрозділом податкового та митного аудиту контрольно – перевірочної роботи.

Заповнення розрахункових документів при сплаті грошового зобов'язання

Пам'ятка

по заповненню розрахункового документу при сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом Міндоходів за результатами проведеної підрозділом податкового та митного аудиту контрольно – перевірочної роботи

(згідно вимог наказу МФУ

 від 22.10.2013 №609)

                При сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом Міндоходів за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту поле „Призначення платежу” розрахункового документу заповнюється наступним чином

*

;131

;

сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ( * );

2 - код виду сплати (131);

3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу (сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту);

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.

Визначення граничного строку подання податкової декларації

ДПІ у Путильському районі нагадує платникам податків:

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Однак, термін сплати податків і зборів, у такому випадку, не переноситься. Тобто, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. При цьому, платник не повинен враховувати перенесення термінів подання звітності у зв’язку з вихідними чи святковими днями.

Відповідна норма передбачена ст.49 та ст.57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

 

 

  • Автор:ДПІ в Путильському районі
  • Джерело: власне

Tеми