Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новини

11.09.2014 14:38

ДПІ в Путильському районі інформує |  Повідомлення податкової інспекції

Дохід від здавання в оренду власної нерухомості

оподатковується ПДФО

Якщо орендодавець у 2014 році здає свою квартиру в оренду фізичній особі, яка не є суб’єктом господарювання, то ПДФО орендодавець повинен сплачувати щокварталу протягом 2014 року. Згідно з пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу.

Відповідно до пп. «б» пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу дохід з джерелом його походження з України це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у вигляді, зокрема, доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні.

Згідно з пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Податковим кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображається у річній податковій декларації.

У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку — орендодавця за формою та у спосіб, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1242.

Отже, у разі якщо фізична особа (орендодавець) у 2014 році здає свою квартиру в оренду фізичній особі (орендарю), яка не є суб’єктом господарювання, то податок на доходи фізичних осіб орендодавець повинен сплачувати щокварталу протягом 2014 року, а декларацію подати до контролюючого органу до 01.05.2015 року.

Дохід від здавання в оренду власного нерухомого майна підлягає оподаткуванню за ставками 15 (17)%, визначеними в ст. 167 Податкового кодексу.

 

При електронній перевірці платник повинен надати контролерам завірені копії первинних документів

Відповідно до статті 14 Закону України від 22 травня 2003 року № 851 «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу. Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством.

При цьому перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису (ст. 12 Закон № 851). 

Пунктом 6 статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996 - XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації, підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

Пунктом 85.4 статті 85 Податкового кодексу України встановлено, що при проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово – господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Отже, платник податку при проведенні податкової перевірки зобов'язаний у разі необхідності звернутися до контрагента, яким створювалися первинні документи в електронному вигляді з вимогою виготовити їх копії на паперових носіях та після отримання останніх надати їх належним чином завірені копії контролюючому органу, який проводить перевірку.

 

Довіреність від імені юридичної особи дає право підпису

заяви за ф. №1-ОПП

Підпунктом 17.1.2 пункту 17.1 ст.17 Податкового кодексу визначено, що платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника.

Відповідно до ст. 244 Цивільного кодексу України, довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Статтею 246 Цивільного кодексу визначено, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Таким чином, уповноважена особа юридичної особи у разі тимчасової відсутності керівника має право підписати заяву за ф. №1-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи за умови, що така довіреність видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплена печаткою такої юридичної особи.

У разі відсутності керівника з об’єктивних причин, заяву за ф. №1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала заяву за ф. №1-ОПП, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з заявою за ф. №1-ОПП до органу доходів і зборів.


Платник, який не включаються до Єдиного державного реєстру повідомляє органи доходів і зборів про зміну засновників юридичної особи

Стосовно платників податків, відомості про яких включаються до Єдиного державного реєстру, інформація про зміну засновників юридичної особи оновлюється в органах доходів і зборів на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному нормами статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Так, Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до ЄДР (п. 14 ст. 29 Закону № 755).

Водночас, платники податків, які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що надаються для взяття на облік згідно з главою 6 Податкового кодексу України та Порядком, крім змін, які вносяться до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, зобов’язані протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів, подати контролюючому органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формою №1-ОПП, за формою № 5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою №1-РПП – з позначкою «Перереєстрація, зміни».

Увага! З 29 серпня відкрито бюджетні рахунки для сплати ПДФО з процентів по депозитах

ДПІ у Путильському районі Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області повідомляє, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та наказів Державної казначейської служби України від 06.08.2014 № 225, від 14.08.2014 № 232, від 22.08.2014 № 239 «Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету», відкрито нові рахунки по сплаті Податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів, які вводяться в дію з 29.08.2014 р.

Ознайомитися з рахунками можна ознайомитися у рубриці «Бюджетні рахунки» за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

 

№п/п

Назва отримувача коштів

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

Рахунок отримувача

Банк отримувача

Код банку отримувача (МФО

8

Путильське УК/Путильський

р-н/11010800

36754781

31117175700189

ГУДКСУ у Чернівецькій області

856135

Надходження єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

від платників Путильщини.

Щомісячно подають звіти та сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування понад 130 платників Путильщини. Так, платниками  району впродовж січня-серпня 2014 року перераховано до бюджету 30990,5тис.грн., вищевказаного платежу.

 Зокрема, в серпні платниками ЄСВ спрямовано до бюджету  понад 3 млн.грн. Переважна частина цих коштів надійшла від роботодавців Путильщини, які нарахували та сплатили єдиний внесок на суми заробітної плати, винагороди за договорами цивільно – правового характеру, допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Завдяки впровадженню електронних сервісів, зростає кількість платників, які користуються відповідним електронним сервісом для подачі звітності. У серпні цього року 106 платників (80 відсотків) подали звітність з єдиного соціального внеску  в електронному вигляді.

Нагадуємо, звітність з єдиного соціального внеску можна також подати наступними способами: електронною поштою з використанням ключів електронного цифрового підпису або на паперових носіях, завірених підписом керівника. На паперових носіях, можливо надавати звітність у разі, якщо кількість застрахованих осіб менше 5 осіб.

 

 

  • Автор:ДПІ в Путильському районі
  • Джерело: власне

Tеми