Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новини

25.01.2011 15:50

Голова Чернівецької обласної ради взяв участь в роботі Ради регіонів при Президентові України |  Політика

        Голова Чернівецької обласної ради Василь ВАТАМАНЮК взяв участь і виступив на засіданні Ради Регіонів при Президентові України. У своєму виступі стосовно пріоритетів економічного розвитку області в контексті стратегії економічного розвитку України керівник крайової представницької влади Буковини наголосив на вагомості таких життєво необхідних напрямків Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2015 року, як створення високопродуктивного агропромислового комплексу, сприяння рівноправному і взаємовигідному транскордонному співробітництву та розбудова рекреаційно-туристичної сфери.Зокрема, пріоритетними напрямами розвитку АПК Буковинського краю визначено відродження тваринницької галузі, розвиток садівництва на засадах впровадження інноваційних технологій вирощування садів, забезпечення обгрунтованих обсягів вирощування технічних та олійних культур.  Василь ВАТАМАНЮК наголосив також на важливій ролі накопиченого в Чернівецькій області досвіду щодо залучення фінансових ресурсів Європейського Союзу в рамках реалізації європейських програм добросусідства та партнерства. Це стосується насамперед проектів розвитку транскордонного співробітництва та реалізації заходів екологічної безпеки.

Перспективними з точку зору інвестиційної привабливості та рентабельності є такі сфери розвитку туристичної галузі на Буковині, як спортивний, сільський, етнографічний та гірськолижний туризм. Забезпечення необхідної для їх життєдіяльності інфраструктури потребує державної підтримки та відповідного фінансування. Таким чином, наявний в області кадровий, науковий і технічний  потенціал у поєднанні з цільовою фінансовою підтримкою з боку держави, на думку голови обласної ради, дозволить спільними зусиллями успішно реалізовувати на теренах Чернівецької області нову державну регіональну політику, яка, за словами Президента України Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, «покликана поєднати завдання економічної реформи і модернізації країни з завданнями розвитку регіонів».


Tеми