Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новини

21.09.2010 08:11

Пенсії для підприємців. |  Повідомлення Пенсійного фонду

Питання пенсійного забезпечення підприємців врегульоване Законом України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон).

         Розмір пенсії, обчислений за цим Законом, залежить від страхового стажу та заробітку (доходу) кожної особи, з якого сплачені страхові внески (збір) до Пенсійного фонду України.

         Відповідно до ч.1 ст.24 Закону, страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов»язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

         Якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць пропорційно до сплачених страхових внесків.

         Згідно зі ст.. 27 Закону, розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії, у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст..40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст..25 цього Закону.     Згідно зі ст..40 цього Закону, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 01.07.2000 р. та за весь страховий стаж після цієї дати за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць (Кз + Кз +Кз +…+Кз);

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

         Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

Кз – Зв : Зс, де:

Кз – коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс – заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

         8 липня 2010 року внесено зміни до пп.4 8 розд. ХУ «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування». У зв»язку з цим фізичні особи – суб»єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.

         Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити  менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якого сплачуються страхові внески.

         Ці зміни набрали чинності з 17 липня поточного року. Отже, у підприємців з»явилась можливість підвищити розмір своєї майбутньої пенсії шляхом сплати внесків до Пенсійного фонду в розмірах, встановлених особою самостійно (в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників).

  • Автор:Р.Білобрицька заступник начальника управління, начальник відділу пенсійного забезпечення

Tеми