Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новини

15.06.2010 09:57

Основні права громадян у відносинах з органами ПФУ |  Повідомлення Пенсійного фонду

Загальні права громадян у відносинах з органами Пенсійного фонду України

 

            Кожний громадянин, який звертається в органи Пенсійного фонду України, має право:

-         на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду України;

-         безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;

-         іти на особистий прийом до керівних працівників і спеціалістів органів Пенсійного фонду України за встановленими в цих органах графіками та звертатися в громадські приймальні органів Пенсійного фонду України.

 

 

Право громадян на інформацію про своє пенсійне забезпечення

 

Громадяни мають право:

-         ознайомлюватися в приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, якою володіють органи Фонду;

-         вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі;

-         вимагати надання копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;

-         ознайомлюватися в органах Фонду з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії.

 

Право громадян у разі звернення щодо призначення пенсії

 

Під час звернення щодо призначення пенсії громадяни мають право:

-         подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше як за місяць до виникнення такого права – через представника підприємства, установи, організації; особисто; поштою; через представника, який діє на підставі доручення;

-         одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів;

-         вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів;

-         одержати письмове повідомлення від органів Фонду призначення пенсії або відмову в її призначенні із зазначенням причин відмови;

-         одержати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

 

 

Права громадян під час виплати пенсії

 

Громадяни, яким призначено пенсії, мають право:

-         вибрати організацію, котра здійснюватиме виплату й доставку пенсії (поштові відділення чи банківські установи);

-         одержувати пенсію не пізніше як 25-го числа місяця, за який виплачують пенсію;

-         на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

 

Право громадян на звернення

 

Громадяни мають право:

-         звертатися в органи Фонду із пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді в терміни, визначені в Законі України «Про звернення громадян»;

-         вимагати розгляду звернень у своїй присутності та з участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

 

Право громадян на оскарження рішень органів Пенсійного фонду України

 

Громадяни, яких не задовольняє рішення органу Пенсійного фонду України, мають право:

            - оскаржити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;

            - звертатися в суд зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб;

            - оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня.

 

Обов»язки громадян у відносинах з органами Пенсійного фонду України

 

            Громадяни зобов»язані:

-         не допускати нечемного ставлення до працівників Фонду;

-         не припускатися подання неправдивих документів для призначення пенсії;

-         у 10-денний термін повідомляти органи Пенсійного фонду України про події, які спричиняють зміну розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців тощо).

  • Автор:Т.О.Присакар начальник управління Пенсійного фонду України в районі

Tеми