Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новини

14.05.2010 10:08

Звітність до Пенсійного фонду України в електронному вигляді: швидко, зручно, надійно |  Повідомлення Пенсійного фонду

На даному етапі життя вже нікого не здивуєш новиною, що наше суспільство стало “технологічно-комп”ютиризоване”. Не можна недооцінювати роль інформаційно-комунікаційних технологій в підвищенні економічності, якості та розширенні складу послуг, моніторингу процесів, що відбуваються.

Велика увага приділяється розвитку інформаційної взаємодії між різними установами та організаціями. Особливо важливим є вирішення питання перенесення навантаження на інформаційно-комутаційні системи в місцях існування постійних інформаційних потоків, одним з яких є формування та подання різного роду звітностей.

Не обминули ці нововведення і Пенсійний фонд України.

Формування та передача в райуправління звітів з використанням електронного цифрового підпису можливе вже сьогодні .

Це дозволяє платнику економити час на підготовку та подання звітності , виключає можливість допущення арифметичних помилок при обрахунку сум відрахувань до Пенсійного фонду, отримання додаткових зручностей.

Електронні звіти з електронним цифровим підписом страхувальника, мають юридичну силу та можуть використовуватись як доказ в суді, або під час розгляду спорів у досудовому порядку.

Умовами подання звітності в електронній формі є наявність комп”ютерної техніки та доступ до інтернет-мережі.

Використовувати електронну звітність можуть як юридичні, так і фізичні особи, незалежно від того чи використовують вони найману працю.

Для формування електронної звітності до ПФУ (Додаток 23, СПОВ) можна використовувати як спеціалізовані програми бухгалтерського обліку та звітності (Паруч,1С бухгалтерія та інші) так і спеціалізований програмний комплекс “АРМ - Звіт страхувальника” АРМ-ЗС),розроблений державним підприємством “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”.

Якщо проаналізувати щорічну звітність до системи персоніфікованого обліку, можна зробити висновок,що в середньому надходить приблизно 17 тисяч документів індивідуальних даних на рік. Обробка такого обсягу даних потребує великих ресурсів-робочих місць,часу,відповідних технічних засобів.

Механізм подачі електронних звітів такий:

Страхувальник за допомогою прикладного програмного забезпечення та АРМ ЗС формують звіти в електронній формі. Після формування за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке надається акредитованим центром сертифікації ключів, на звіт накладається криптографічний захист та до нього додається електронний цифровий підпис. Таким чином формується електронний документ, який передається засобами мережі Інтернет до Центру прийому звітів в електронній формі.

Центр прийому звітів в електронній формі виконує роль районного управління ПФУ. В Центрі здійснюється прийом звіту, розшифрування звіту, перевірка електронного цифрового підпису, технологічні перевірки отриманого звіту. Після проведення усіх цих контролів страхувальнику передається квитанція, в якій зазначається результат прийому файлу, дата та час прийому.

Отриманий звіт разом з усіма електронними реквізитами заноситься до бази звітів Центру, з якої його можна буде отримати в будь-який час за допомогою засобів візуалізації.

Після внесення в базу даних Центру звіт шифрується та передається засобами корпоративної мережі до управління Пенсійного фонду України в районі,де здійснюється розшифрування звіту,визначається до якої автоматизованої системи звіт призначається-Системи обліку сплати страхових внесків (ОССВ) або Системи персоніфікованого обліку відомостей. Таким чином закінчується головний цикл обробки звіту.

Якщо Вас зацікавила ця інформація, Ви можете :

- листом довільної форми інформувати райуправління;

- надати Центру обробки електронних звітів завірені власною печаткою копію листа про інформування управління Пенсійного фонду України в районі та копію розпорядчого документа щодо визначення посадових осіб, яким надане право накладання електронного цифрового підпису на електронний звіт;

- Укласти із Центром обробки електронних звітів договір про обслуговування у системі подання електронних звітів.(Типовий договір розміщено на сайті Центру обробки електронних звітів. Цей договір визначає права і обов”язки сторін, порядок вирішення спорів, а також встановлює особливості інформаційного обміну під час подання електронних звітів).


  • Автор:Управління Пенсійного Фонду України в районі

Tеми