Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Кіцманський район

Новини

30.05.2019 11:50

ЗВІТ Т.В.О. ГОЛОВИ КІЦМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2018 РІК |  Діяльність органів виконавчої влади

ВСТУП

Робота районної державної адміністрації у 2018 році була спрямована на неухильне виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, актів і доручень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, рішень обласної та районної ради, програми економічного і соціального розвитку Кіцманського району та бюджету району.

В економічній сфері дії влади були зосереджені на подоланні існуючих проблем і перешкод на шляху до розбудови ринкової економіки, забезпечення системного зростання продукції у базових галузях, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, розширення внутрішнього ринку, здійснення заходів із детінізації економічних процесів.

Аналіз соціально-економічного розвитку свідчить, що завдяки вжитим заходам і спільним діям райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування в районі вдалося не тільки утримати позитивні тенденції розвитку району, але і забезпечити економічне зростання.

В розвитку району відбулося зростання соціально-економічних показників, зокрема: обсягів виробництва валової продукції сільського господарства, реалізованої промислової продукції, прийняття в експлуатацію житла, капітальних інвестицій в розвиток економіки району, зовнішньоторговельного обороту товарів, обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі, перевезень вантажів та пасажирів, вантажообороту, пасажирообороту, доходів місцевих бюджетів, середньомісячної заробітної плати, відсутня заборгованість по заробітній платі, забезпечено стабільну і своєчасну виплату пенсій, збережено мережу об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту.

Разом з тим, відмічається скорочення виробництва молока, реалізованих платних послуг, у наявності є заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податковий борг за податковими зобов’язаннями платників до зведеного бюджету, заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги.

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА І КАДРОВА РОБОТА

Основний принцип діяльності районної державної адміністрації - це прозорість і відкритість влади. Пріоритетами є: забезпечення економічного зростання, збільшення доходів місцевих бюджетів, зменшення рівня безробіття, підвищення реальних доходів населення, реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення і соціального захисту громадян.

Упродовж 2018 року проведено 7 засідань колегії районної державної адміністрації, на яких прийнято 43 відповідних рішень. З основних питань, які виносились на розгляд - це підсумки соціально-економічного розвитку району  та хід виконання районного бюджету.

 

Рис.1.1. Колегія Кіцманської районної державної адміністрації

 

За 2018 рік видано 704 розпорядження районної державної адміністрації, у тому числі 52 спільних з районною радою.

 

Найголовнішими завданнями кадрової служби є реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

Усього в районній державній адміністрації станом на 01.01.2019 року згідно штатного розпису, налічується 99 працівників, з них 95 державних службовців.

Упродовж 2018 року призначено на посаду 3 державних службовців, звільнено з посад 13 осіб. За 2017 рік призначено - 6 державних службовців, звільнено 10 осіб.

З метою підвищення кваліфікації і удосконалення роботи працівників владних структур на всіх рівнях, що є необхідною умовою для ефективного провадження європейських стандартів урядування в Україні державні службовці та посадові особи району беруть участь у семінарах, навчаннях, тренінгах.

 

 

2. СТАН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Керівництвом райдержадміністрації постійно приділялася належна увага роботі із зверненнями громадян, яка проводиться в районній державній адміністрації відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" від 7 лютого 2008 р. №109/2008.

Особистий прийом громадян т.в.о. голови районної державної адміністрації, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації проводиться в службових кабінетах у порядку, встановленому графіком.

Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян в районній державній адміністрації висвітлюється в районних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 554 звернення (проти 918 звернень за 2017 рік). Із них 547 письмових та 7 усних. Кількість письмових звернень зменшилась на 319, а усних на 45.  Колективних звернень надійшло 8 (проти 24), повторних 25 (проти 55), дублетних 5 (проти 11).

 

З усіх звернень, які надійшли, найбільше (358) стосуються виділення матеріальної допомоги та соціального захисту населення, 72 -  комунального господарства, 31 – аграрної політики та земельних відносин, 21 – праці і заробітної плати.   

 

Впродовж 2018 року проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 9 звернень громадян.

Керівництвом районної державної адміністрації протягом 2018 року проведено 19 виїзних прийомів громадян, на яких побували 21 особа. 

В населених пунктах району також проводилися виїзні прийоми громадян керівниками структурних підрозділів обласної та районної державних адміністрацій. Інформація про місце та час проведення таких прийомів висвітлювалася в районній газеті «Вільне життя».

 Відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації надано методичну допомогу щодо роботи із зверненнями громадян секретарям виконавчого комітету Южинецької, Драчинецької, Оршовецької, Нижньостановецької сільських рад.   

Також надано методичну допомогу спеціалістам сектору з питань надзвичайних ситуацій, сектору з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури, відділу культури, національностей та релігій, служби у справах дітей райдержадміністрації.

В Боровецькій, Дубівецькій, Малятинецькій сільських та Неполоковецькій селищній радах, відділі агропромислового розвитку, секторі з питань містобудування та архітектури, відділі освіти, молоді та спорту, управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проведено перевірку по дотриманню чинного законодавства про звернення громадян.   

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян висвітлюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 

 

3. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Налагоджено конструктивну співпрацю між представницькою і виконавчою гілками влади щодо вирішення першочергових питань розвитку

району. Ініціативи районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування знаходили підтримку депутатського корпусу.

Значна увага приділялася наданню конкретної практичної і методичної допомоги  виконавчим комітетам місцевих рад.

За 2018 рік здійснено 3 комплексних та 12 тематичних перевірок стану виконання делегованих повноважень виконавчими комітетами сільських, селищних та міської рад, за їх наслідками органами місцевого самоврядування вживалися заходи з усунення недоліків, виявлених під час перевірок.

Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування систематично розглядалися на нарадах-семінарах різних рівнів, з головами, секретарями, землевпорядниками та бухгалтерами місцевих рад.

Для посилення контролю за виконанням делегованих районною радою повноважень райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, територіальними органами центральних органів виконавчої влади запроваджено щоквартальний розгляд стану виконавської дисципліни на засіданнях колегії райдержадміністрації. На нарадах керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади звітують про виконання завдань, визначених контрольними документами. Фактам порушення своєчасного та повного виконання завдань, визначених цими документами, з боку керівництва дається принципова оцінка.

За 2018 рік прийнято 51 доручення голови та заступників голови районної державної адміністрації, більшість яких спрямована на здійснення заходів щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району та виконання інших делегованих повноважень.

 

4. БЮДЖЕТ

Підбиваючи підсумки розвитку бюджетної сфери у 2018 році потрібно відзначити, що основною метою районної влади у цій сфері є збільшення рівня надходжень до місцевих бюджетів, забезпечення функціонування бюджетних установ.

Дохідна частина місцевих бюджетів Кіцманського району за 2018 рік виконана в сумі 594 844,687 тис. грн., що становить 104,4% до затвердженого плану на рік (592 245,012 тис. грн.), в тому числі до загального фонду надійшло 588 081,276 тис. грн., або 100,4% до затвердженого плану на рік (585 760,039  тис. грн.) та до спеціального фонду – 6 763,410 тис. грн., або 104,3% до затвердженого плану на рік (6 484,973 тис. грн.).

За 2018 рік одержано:

- базову дотацію з державного бюджету в сумі 42 914,300 тис. грн., або 100% до річних призначень (42 914,300 тис. грн.);

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 132395,100 тис. грн., або 100% до річних призначень (132 395,100 тис. грн.), в тому числі освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 86532,800 тис. грн., або 100% до річних призначень (86532,800 тис. грн.), медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 39825,300 тис. грн., або 100% до річних призначень (39825,300 тис. грн.) та субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 6037,000 тис. грн., або 100% до річних призначень (6037,000 тис. грн.);

- дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 200,000 тис. грн., або 100% до річних призначень (200,000 тис. грн.);

- дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 32616,483 тис. грн., або 99,97% до річних призначень (32625,000 тис. грн.);

- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 306398,156 тис. грн., що становить 99,0% до річних призначень (309566,793 тис.  грн.), в тому числі інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 32382,825 тис. грн., що складає 98,0% до уточненого плану – 33042,063 тис. грн.

За 2018 рік до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) на суму 73 557,238 тис. грн., при затвердженому плані на звітний період 68 036,776 тис. грн., що становить 108,1%, або зверх плану надійшло 5 0520,462 тис. грн.

За даний період всі місцеві ради забезпечили виконання дохідної частини.

Порівняно з 2017 роком надходження загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 17 165,692 тис. грн., або на 30,4%. Досягнуто рівня минулого року по надходженнях доходів до загального фонду по 21 місцевому бюджету.

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду Кіцманського району складає податок на доходи з фізичних осіб – 45,3%, який поступив до районного бюджету в сумі 33 319,770 тис. грн., що на 2 870,393 тис. грн. більше планових показників, або 109,4%.

Другим за величиною джерелом наповнення місцевих бюджетів району є єдиний податок – 25,2% від усіх надходжень, який поступив в сумі 18 518,259 тис. грн., що на 972,251 тис. грн. більше планових показників, або 105,5%. Найбільша сума єдиного податку поступила до Брусницької сільської ради –     1 469,299 тис. грн., до Іванковецької сільської ради – 1 307,400 тис. грн., до Лашківської сільської ради – 1 269,453 тис. грн., до Берегометської сільської ради – 1 102,070 тис. грн. та до Шипинецької сільської ради – 1 040,281 тис.грн.

Також вагому частку надходжень становить акцизний податок – 12,0% від усіх надходжень, або 8 836,5 тис. грн., що на 424,131 тис. грн. більше планових показників (105,0% до плану).

За 2018 рік надійшло 9 498,297 тис. грн. податку на майно, в тому числі: податок на нерухомість – 1 602,620 тис. грн., або 124,1% до плану на звітний період, плати за землю – 8 388,595 тис. грн., або 106,9% до плану.

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 5 817,339 тис. грн., або 105,0% до уточненого річного плану (5 538,902 тис. грн.).

Протягом 2018 року пільги зі сплати податків та зборів органами місцевого самоврядування Кіцманського району не надавались.

Виконання видаткової частини бюджету Кіцманського району за 2018 рік становить 580 704,690 тис. грн., або 95,9% до затвердженого плану на рік (605 697,877 тис. грн.), в тому числі загальний фонд бюджету виконано в сумі 561 461,147 тис. грн., або 96,6% до затвердженого плану на рік (581 148,120 тис. грн.), спеціальний фонд виконано в сумі 19 243,543 тис. грн., або 78,4% до затвердженого плану на рік (24 549,757 тис. грн.).

Першочергово кошти загального фонду місцевих бюджетів району направлялися на соціально - культурну сферу:

- на утримання установ та закладів освіти за 2018 рік спрямовано          149 752,577 тис. грн., що становить 28,3% до загальної суми видатків району, або 92,4% до затвердженого плану видатків на рік (161 996,577 тис. грн.);

- на утримання закладів охорони здоров’я використано 67 076,615 тис. грн., що становить 12,7% до загальної суми видатків району, або 98,6% до затвердженого плану видатків на рік (68 052,774 тис. грн.);

- на соціальний захист та соцзабезпечення спрямовано 260 332,123 тис. грн., що становить 49,3% від загальної суми видатків району, або 99,1% до затвердженого плану видатків на рік (262 769,652 тис. грн.);

- на культуру і мистецтво направлено коштів в сумі 12 449,249 тис. грн., що становить 2,4% до загальних видатків району, або 97,3% до затвердженого плану видатків на рік (12 800,945 тис. грн.);

- на фізичну культуру і спорт спрямовано 3 834,225 тис. грн., що становить 0,7% в загальному обсязі видатків району, або 96,8% до затвердженого плану видатків на рік (3 959,099 тис. грн.).

Протягом 2018 року забезпечувалась пріоритетність фінансування захищених статей бюджету.

По загальному фонду бюджету району на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 175 093,812 тис. грн., що становить 33,1% до загальної суми видатків, або 93,8% до затвердженого плану видатків на рік  (186 673,061 тис. грн.); на медикаменти спрямовано 64,198 тис. грн., що становить 99,9% до затвердженого плану видатків на рік (64,2 тис. грн.); на продукти харчування використано 381,426 тис. грн., що становить 0,07% до загальної суми видатків, або 90,7% до затвердженого плану видатків на рік      (4 206,969 тис. грн.); на оплату енергоносіїв спрямовано 16 556,720 тис. грн., що становить 3,1% до загальної суми видатків, або 93,6% до затвердженого плану видатків на рік (17 694,916 тис. грн.); на соціальне забезпечення –        251 639,806 тис. грн., що становить 47,6% до загальної суми видатків, або 99,1% до затвердженого плану видатків на рік (253 928,535 тис. грн.).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №875 «Про внесення змін до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" з 2017 року фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за двома кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ 2282 і 3210). Так, за 2018 рік на заклади охорони здоров’я спрямовано кошти в сумі 67 076,615 тис. грн., що становить 98,6% до затвердженого плану видатків на рік (68 052,774 тис. грн.), в тому числі на захищені статті видатків – 64 713,391 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями – 49 662,993 тис. грн., продукти харчування - 630,181 тис. грн.,  оплата енергоносіїв – 6 113,373 тис. грн., медикаменти – 1 867,450 тис. грн., соціальне забезпечення – 6 439,394 тис. грн.), що становить 96,5% до загальної суми видатків.

Станом на 01.01.2019 року простроченої заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетної сфери немає. 

 

Кіцманським управлінням Головного управління ДФС у Чернівецькій області в результаті проведення роботи з платниками податків за 2018 рік до Зведеного бюджету мобілізовано податків, зборів (обов’язкових платежів) на суму 228,77 млн. грн., що на 47,0 млн.грн. більше проти 2017 року або становить 125,9%.

До Державного бюджету України надійшло податків та зборів 92,1 млн.грн., що на 21,9 млн. грн. більше проти минулорічного показника. Темп росту склав 131,1%.

До місцевих бюджетів забезпечено надходження податків та зборів в сумі 136,65 млн.грн., що більше проти 2017 року на 25,2 млн.грн. або становить

122,6%.

В 2018 році забезпечено надходжень по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 131,5 млн.грн., що більше проти 2017 року на 29,1 млн. грн. або на 28,4%.

Кіцманське управління ГУ ДФС в Чернівецькій області повідомляє, що станом на 01.01.2019 року по Кіцманському району податковий борг до Зведеного бюджету складає 4907,96 тис.грн. (в т.ч. до місцевого бюджету - 3874,61 тис.грн.) Заходами примусового стягнення зменшено заборгованість до Зведеного бюджету в порівнянні до 01.01.2018 року на суму 1945,34 тис.грн. (в т.ч. державний бюджет - 682,25 тис.грн., місцевий бюджет - 1263,09 тис.грн.).

Кіцманський управлінням вжито ряд заходів щодо ліквідації податкового боргу шляхом активізації претензійно-позовної роботи, а саме:

З початку року сформовано та направлено боржникам Кіцманського району 319 податкових вимог на підставі яких забезпечено поступлення до Зведеного бюджету в сумі 1992,18 тис.грн. (в т.ч. до місцевого бюджету в сумі 623,82 тис.грн.).

З початку року до суду направлено 13 позовних заяв про стягнення заборгованості із суб’єктів підприємницької діяльності на суму 905,9 тис.грн. (в т.ч. 1 матеріал на суму 121,6 тис.грн. на стягнення з рахунків боржників). Згідно рішення суду прийнято 14 постанов, які набрали законної сили на суму 274,9 тис.грн. (в т.ч. на стягнення з рахунків 1 постанова на суму 121,6 тис.грн.). На підставі постанов суду про стягнення боргу з банківських рахунків боржників виставлено 22 інкасові доручення згідно направлених інкасових доручень стягнуто 157,2 тис.грн.

З початку року на виконавчому провадженні органів державної виконавчої служби України знаходилось 68 (включаючи минулорічні) виконавчі листи по боржниках Кіцманському району на суму 1039,7 тис.грн. В результаті вжитих державними виконавцями заходів в поточному році до Зведеного бюджету за виконавчими документами надійшло 77,58 тис.грн.

 

5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Важливу роль у стабільному розвитку економіки району відіграє робота агропромислового комплексу.

Головною метою сільськогосподарського виробництва є формування конкурентоспроможного аграрного сектору економіки шляхом впровадження у виробництво сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Сільгоспвиробниками району за 2018 рік очікується отримати 549,0 млн. грн. валової  продукції, що 5% більше  виробленої продукції 2017 року.

Урожайність зернових культур у 2018 році по усіх категоріях господарств Кіцманського району становлять 58,2 ц/га.

В сільськогосподарських підприємствах урожайність зернових в звітному році склала 60,0 ц./га, що на 4% більше 2017 року, зокрема: озимої пшениці - 50,4 ц./га., ярої пшениці - 31,3 ц./га., озимого ячменю - 43,4 ц./га., ярого ячменю - 25,0 ц./га., кукурудзи на зерно - 108,4 ц./га., озимого ріпаку - 23,7 ц./га.

Під урожай 2019 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно 6165 га озимих зернових на зерно, в тому числі пшениці 5507 га, ячменю 656 га. Крім того посіяно 1367 га озимого ріпаку на зерно.

Район спеціалізується по виробництву м’яса ВРХ свиней та птиці, а також по виробництву молока та вирощування риби.

Валовий надій молока сільськогосподарськими підприємствами району у 2018 році становить 8294 тонни молока, або 94,9% до показника 2017 року. Середній надій молока від однієї корови (в розрахунку на поголів’я корів молочного стада, яке було на початок року) в 2018 році становить 5079 кг майже на рівні минулого року

На 01 січня 2019 року у сільськогосподарських підприємствах району нараховується 3994 гол. ВРХ, цей показник складає 62,5% до обласного показника, в тому числі корів - 1819 гол., (108,0% до м.р.). Свиней нараховується 5296 гол. (97,4% до м.р.), птиці - 152578 гол. (115,8% до м.р.).

Реалізація худоби та птиці (у живій вазі) станом на 01.01.2019 року становить 8059 тонн, що складає 100,1% в порівнянні з 2017 роком.

У 2018 році сплачено орендної плати на суму 44109,4 тис. грн., або це складає 104% до договірних зобов’язань. Виплата орендної плати проводиться в основному зерном, готівкою, а також іншою сільськогосподарською продукцією.

 

6. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна площа господарства ДП "Кіцманський ліс АПК" становить 3711 га., з них: регіонально-ландшафтні парки, господарська зона 1510 га, рекреаційно-оздоровчі ліси 1034 га, експлуатаційні ліси 1167 га.

За 2018 рік рубки головного користування проведено на площі 33,7 га, заготовлено 5152 куб. метрів деревини.

Підприємство проводить комплекс міроприємств по охороні, захисту, використанні та відтворенні лісу.

У 2018 році виявлено 1 випадок самовільних рубок, зрубано 4,36 куб.м. деревини. Завдано шкоди лісовому господарству на суму 22,2 тис. грн.

Використання ліміту лісосічного по рубках головного користування здійснюється в межах розрахункової лісосіки.

Рубки пов’язані з веденням лісового господарства та інші рубки проведено на площі 102,9 га, заготовлено 2228 куб. метрів ліквідної деревини

Рубки пов’язані з веденням лісового господарства проведені у відповідності з доведеним планом по підприємстві та відомостей запроектованих лісогосподарських заходів матеріалами лісовпорядкування.

У 2018 році посаджено 5,9 га лісових культур, під природне поновлення залишено 30,0 га. В господарстві посадка лісових культур проводиться на всіх ділянках, де проведені суцільні рубки і на яких не передбачено природне поновлення. У 2018 році підприємство, у відповідності до чинного законодавства, до затвердження нової розрахункової лісосіки, користувалася нормативами затвердженими минулим лісовпорядкуванням.

 Всього витрачено коштів на виробничо-господарську діяльність 2018 р – 5742,5 тис. грн., з них: адміністративні та загальновиробничі витрати становили 3806,4 тис. грн.

7. ПРОМИСЛОВІСТ

Промисловий потенціал району у 2018 році був представлений 18 промисловими підприємствами (до основного кола промислових підприємств району в жовтні поточного року включено новостворене ТОВ «Гравійно-піщаний кар’єр»), 4 структурними підрозділами сільськогосподарських підприємств та 3 комунальними господарствами.

Промисловий комплекс формують підприємства з виробництва харчових продуктів (8), хімічна та нафтохімічна промисловість (1), добувна промисловість (2), оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (3), виробництво гумових і пластмасових виробів (1), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (5), текстильне виробництво (1), виробництво паперу та паперових виробів (1), каналізація, поводження з відходами (3).

 Обсяг реалізованої продукції за 2018 рік склав 1044,2 млн. грн., що на 434,6 млн. грн. більше, ніж за 2017 рік. Темп росту обсягу реалізованої продукції склав 171,3%.

Найбільше реалізовано продукції ТОВ “УПГ-Інвест” - на суму 635,8 млн. грн. (149,8% до 2017 року), ТОВ “Дьолер Буковина” - 293,3 млн. грн. (308,9% до м.р.), ДП “Неполоковецький КХП” - 33,5 млн.грн. (85,5% до 2017 року), ТОВ «Нова Енергія» - 23,3 млн.грн.

 

8. БУДІВНИЦТВО

За 2018 рік індивідуальними забудовниками району введено в експлуатацію житла загальною площею 20931,0 м2, (за 2017 рік - 7398,0 м2).

Темп зростання (зменшення) обсягу введення житла в експлуатацію складає 301% до показника 2017 року.

Впродовж 2018 року сектором з питань архітектури та містобудування райдержадміністрації на звернення громадян надано:

−    99 будівельних паспортів забудови земельної ділянки для будівництва та реконструкції індивідуальних житлових будинків та господарських будівель і  споруд на території населених пунктів Кіцманського району;

−    18 містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів                        будівництва;

−    2 паспорти прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

−    162 висновки на проекти землеустрою щодо відведення земельної                     ділянки;

−    підготовлено 4 проекти розпорядження щодо розроблення (затвердження) детального плану території за межами населеного пункту;

−    погоджено 17 завдань на розроблення детальних планів території.

За  період з 15 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року розглянуто:

- 223 заяви громадян та суб’єктів господарювання про надання інформації щодо  відповідності місця розташування об’єкта (житлового будинку, господарських будівель і споруд) вимогам державних будівельних норм збудованих на  земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (узаконення самочинного  будівництва);

- 31звернення від установ та організацій;

- 16 звернень від фізичних осіб.

За підсумками загального аналізу звернень від громадян та інших  суб’єктів господарювання за 2018 рік сектором з питань містобудування та архітектури розглянуто 551 звернення.

Мережа доріг загального користування Кіцманського району складає 247,2 км, з яких: державного значення 144,5 км,  місцевого значення – 102,7 км, а також вулиць населених пунктів, які перебувають у комунальній власності місцевих рад – 794,3 км.

Станом на 01.01.2019 року дорожньо-експлуатаційними організаціями  ліквідовано більше 10,1 тис. мямковості асфальтного покриття для чого використано 1,4 тис. тон  суміші та відремонтовано 6,9 тис. м2 комунальних доріг із гравійним покриттям, які фінансувалися за рахунок коштів місцевих рад. Зокрема, ліквідовано ямковість на ділянках доріг:

-         Т-26-01 «Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська»;

-         Т-26-07 «Кіцмань – Сторожинець – Глибока»;

-         О26117 «Кіцмань – Киселів – Степанівка»;

-         О26118 «Кіцмань – Ошихліби – Неполоківці – Берегомет»;

-         О26119 «Брусниця – Нижні Станівці – Р-62»;

-         О26113 «Кіцмань – Валява – Витилівка – Лужани»;

-         О26116 «Лужани – Ошихліби»;

-         О26115 “Нижні Станівці - Верхні Станівці - Ясени”;

-         О26114 «Ошихліби – Іванківці – Гаврилівці – Хлівище – Ставчани»;

-         О26114 «/Кіцмань-Киселів-Степанівка/ - Шишківці – Борівці»;

-         С260607 «Лашківка – Витилівка».

Слід відмітити, що окрім дорожніх бригад, допомогу у ремонті доріг надають також голови місцевих рад, ініціативні жителі населених пунктів та керівники сільськогосподарських товариств.

Окрім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в районі проведено поточний середній ремонт автомобільної дороги О26119 Брусниця-Нижні Станівці-/Р-62/ (об’єкт з чорним покриттям дороги), підрядником виступало  ТОВ «Шляхбуд-Лім» з ціновою пропозицією 1,67 млн. грн.

Здійснено поточний середній ремонт автомобільної дороги О26110 Киселів - Борівці на ділянці км 0+000 - км 1+500. Виконавець робіт  ТОВ «Будторгінвест» з ціновою пропозицією 8,0 млн.  грн. Роботи завершені в повному обсязі.

9. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Капітальні інвестиції. В розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування за 2018 рік вкладено 164,67 млн. грн., що складає 141,7% відносно 2017 року (116,24 млн. грн.).

Показник обсягу капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) в розрахунку на одну особу населення за звітний період склав 2273,4

грн. проти 1674,2 грн. за 2017 рік.

Основними підприємствами, які спрямовували кошти у будівництво та придбання необоротних матеріальних активів, в довгострокові біологічні активи тваринництва по сільськогосподарських підприємствах були: ПСП «Мамаївське», СВК «Зоря» (придбання обладнання та інвентаря, здійснення капітального ремонту), ТОВ «Брусницька земля», ПП ім..Василя Крикливця (придбання транспортних засобів), ТОВ «Берекол» (машини, обладнання, інвентар), ТОВ «Валявське» - 225,0 тис.грн., Агрофірма «Шипинецька земля» (придбання обладнання).

Промисловими підприємствами, які інвестували кошти в обладнання та на придбання транспортних засобів були ТОВ «Нова Енергія», ТОВ «Буковинська цегла» та УВКП «Пліт».

Органами місцевого самоврядування також здійснювались вкладення інвестицій в будівництво, придбання основних засобів та нематеріальних активів, зокрема: Кіцманська міська рада (придбання обладнання та інвентаря, здійснення капітального ремонту), Дубівецька, Лашківська, Стрілецькокутська сільські ради (здійснення капітального ремонту).

Відділ освіти Кіцманської райдержадміністрації вкладено кошти у придбання обладнання та інвентаря, а також на здійснення капітального ремонту в ЗНЗ району.

Іноземні інвестиції. Станом на 31.12.2018 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій підприємств району склав 15116,7 тис. дол. США. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій до 01.01.2018 року становить 98,7%. Зменшення показника відбулось у зв’язку із коливанням курсової різниці.

За обсягом прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одиницю населення район займає лідируючу позицію в області із показником 220,5 дол.США (на 01.01.2018 року даний показник становив 222,6 дол.США). Прямі іноземні інвестиції з початку інвестування здійснювали нерезиденти з 6 країн світу.

Значні обсяги інвестицій зосереджено на підприємствах переробної промисловості - більш ніж 90% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району. Найвагоміші внески зробили інвестори ТОВ «Дьолер Буковина» (виробництво овочевих та фруктових соків) - 10 111,1 тис.дол.США, 2 029,8 тис.грн., 4 045,0 тис.євро (Нідерланди, Кіпр).

В галузь сільського господарства найбільше коштів інвестовано нерезидентами із Кіпру в  ПП «Інтерагроком» - 725,0 тис.дол.США, 2469,0 тис.грн., 100 тис.євро (вирощування зерняткових та кісточкових фруктів).

 

Проекти та гранти.

Одним із основних джерел фінансування соціальних проектів, на реалізації яких зосереджена особлива увага районної державної адміністрації, є кошти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). У 2018 році з даного фонду профінансовано ремонтні роботи на 7-ми об’єктах району на загальну суму 13,4 млн. грн.

Протягом 2017-2018 років в районі реалізовувався проект “Капітальний ремонт відділень Кіцманської центральної районної лікарні”. Кошторисна вартість проекту становила 5,9 млн. грн., з яких 5,3 млн. грн. – кошти ДФРР, а 590 тис. грн. – обсяг співфінансування. З виділених у 2017 році на реалізацію проекту коштів на ремонт хірургічного відділення використано 1,56 млн. грн., 1,9 млн. грн. – на ремонт харчоблоку. З виділених у 2018 році коштів (2,3 млн. грн.) проведено капітальний ремонт відділення медицини невідкладних станів ЦРЛ.

Провели реконструкцію ЗНЗ І-ІІІ ступенів в с.Нижні Станівці (проектом передбачено прибудову санвузла та будівництво котельні). Кошторисна вартість проекту 998,136 тис. грн., з яких 898,322 тис. грн. – кошти ДФРР, а 99,814 тис. грн. – кошти місцевого бюджету (обсяг співфінансування).

Розпочато добудову спортивного залу з внутрішніми вбиральнями до Оршівецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів в с.Оршівці. Реалізація проекту передбачена на 2018-2019 роки. Кошторисна вартість проекту 6695,623 тис. грн., з яких 6026,061 тис. грн. – кошти ДФРР, а 669,562 тис. грн. – кошти місцевого бюджету (обсяг співфінансування). У 2018 році з ДФРР було виділено 4026,061 тис. грн.

Здійснено реконструкцію Валявського ЗНЗ І-ІІ ступенів с.Валява (заміна покрівлі). Кошторисна вартість проекту 1115,65 тис. грн., з яких 1004,085 тис. грн. – кошти ДФРР, а 111,565 тис. грн. – кошти місцевого бюджету (обсяг  співфінансування).

Також, виконано відповідні роботи у Малятинецькому ЗНЗ І-ІІ ступенів в с.Малятинці. Кошторисна вартість проекту 1089,324 тис. грн., з яких 980,392 тис. грн. – кошти ДФРР, а 108,932 тис. грн. – кошти місцевого бюджету (обсяг  співфінансування).

Здійснено реконструкцію ЗНЗ І-ІІ ступенів в с.Кліводин (прибудова внутрішніх вбиралень до будівель загальноосвітнього навчального закладу). Кошторисна вартість проекту 952,658 тис. грн., з яких 857,392 тис. грн. – кошти ДФРР, а 95,266 тис. грн. – кошти місцевого бюджету (обсяг співфінансування).

Провели реконструкцію ЗНЗ в с.Борівці (реконструкція будівлі школи з прибудовою санвузлів та актової зали загальноосвітнього навчального закладу).  Кошторисна вартість проекту 1469,314 тис. грн., з яких 1322,383 тис. грн. – кошти ДФРР, а 146,931 тис. грн. – кошти місцевого бюджету (обсяг співфінансування).

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р, 07.11.2018 №867-р, 05.12.2018 №934-р “Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” затверджено розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) між місцевими бюджетами за об'єктами (заходами). Кіцманському району виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 5492,0 тис. грн. на 39 інвестиційних програм (проектів).

Райдержадміністрація продовжує активну роботу з підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності району в 2019 році. В жовтні 2018 року райдержадміністрацією розроблено та підготовлено 7 інвестиційних проектів, які подано на участь у регіональному конкурсі з відбору проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

 10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньоторговельний оборот товарами за 2018 рік по району склав 13832,3 тис.дол.США, в т.ч. експорт 8397,1 тис.дол.США, імпорт – 5435,2 тис.дол.США.

По відношенню до відповідного періоду попереднього року обсяг експорту склав 653,1%, обсяг імпорту – 307,1%.

За звітний період склалось позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу району в розмірі 2961,9 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,54.

За 2018 рік обсяг експорту товарів в розрахунку на одну особу населення склав 122,5 дол.США (за 2017 рік - 18,7 дол.США).

Експортні операції здійснювали наступні підприємства:

- ТОВ «Нова енергія» - мебельний щит дубовий (Ізраїль), альтернативні види палива (пелети) на Румунію;

- ТОВ «Інма» - вироби з деревини (Нідерланди);

- ТОВ «Дьолер Буковина» - продукція переробки фруктів, соки концентровані, включаючи купажовані (Польща, Німеччина);

- ТОВ «УПГ-Інвест» - продукція тваринництва (м’ясо індиків) на Німеччину;

- ДП Чернівецький ГПК - лісопродукція, пиломатеріали, щипа (Румунія, Молдова).

З Німеччини імпортувався молодняк індиків ТОВ «УПГ Інвест».

 

Італійськими фахівцями та Кіцманським центром для дітей-інвалідів «Дзвіночок» впроваджувався спільний проект реабілітації та інклюзії
"Реабілітація та інклюзія дітей з особливими потребами в Україні" метою якого є інтеграція дітей-інвалідів у суспільство, зміцнення та підвищення кваліфікації українських спеціалістів з реабілітації дітей-інвалідів, розвиток інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Кіцманського району, підтримка сімей дітей-інвалідів.

В період з 14 по 24 жовтня 2018 року в районі перебувала делегація італійських фахівців, до складу якої увійшли лікар-реабілітолог Фабіо Рагузо та фізіотерапевти Марта Фантіні та Генті Нано. Італійські спеціалісти працювали з колективом Кіцманського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, поділились досвідом, надали цінні рекомендації та провели навчальні курси.

10-11 жовтня 2018 року делегація Кіцманського району у складі заступника голови райдержадміністрації Галини Мельничук та керівника апарату Надії Попович взяла участь в третій німецько-українській конференції партнерства між містами у німецькому місті Фрайбург-у-Брайсгау. Організаторами заходу є команда проекту «Партнерства з містами України» (Engagement Global).  Під час конференції були проведені панельні дискусії на теми співпраці заради розвитку в Україні та з Україною, подолання викликів при співпраці заради розвитку, реалізації партнерської роботи та участь громадян у місцевому самоврядуванні.


11. ТРАНСПОРТ

Робота транспортних підприємств спрямована на створення необхідних передумов для більш повного і якісного задоволення потреб населення району у пасажирських та вантажних перевезеннях. Реалізація основних напрямків роботи дозволила досягти стабільної і ефективної роботи галузі.

В районі сформована автобусна маршрутна мережа, яка задовольняє потреби населення в пасажирських автоперевезеннях. Маршрутна сітка складається із 2-х приміських внутрішньо-районних, 19 приміських внутрішньо-обласних маршрутів, на яких працюють три перевізники ПАТ «Кіцманське АТП – 17739», ПАТ «Денисівка»,  ПП Гакман Я.І. Регулярність перевезень на маршрутах складає 92,1%. 

За 2018 рік в районі перевезено 1951,0 тис. пасажирів (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами), що на 5,8% більше, ніж за 2017 рік. Пасажирооборот склав 55,9 млн.пас.км, що на 38% більше проти 2017 року.

Вантажів перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями фізичними особами) 64,6 тис.т, що на 10,3% більше за 2017 рік. Вантажооборот складає 39,3 млн.т/км, що більше на 12,7% проти 2017 року.  

12.  ЕНЕРГЕТИКА

За 2018 рік усіма абонентами району спожито електроенергії 83,7 млн. кВт/год. на суму 143,3 млн. грн., розрахунок становить 141,4 млн. грн., або  98,7%.

Рівень оплати установами, що фінансуються з бюджетів, складають: з державного – 100,0%, з місцевого – 100,1%.

Рівень оплати за електроенергію населенням склав 97,9%.

Загальна заборгованість станом на 01.01.2019 з урахуванням боргів минулих років становить 10,7 млн. грн., що на 934,5 тис. грн. більше ніж на початку 2017 року.

Заборгованість населення становить 11,78 млн. грн., що на 1,34 млн. грн. більше ніж на 01.01.2018.

Враховуючи, що частина населених пунктів Кіцманського району обслуговується Вижницьким відділенням ПАТ «Чернівцігаз» дані, що споживання природного газу у Кіцманському відділені відсутні.

 13. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

З метою покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню проводиться робота по створенню альтернативних підприємств по обслуговуванню та утриманню житлового фонду. На даний час в районі створено 20 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 1 житлово-будівельний кооператив.

Вживаються заходи щодо забезпечення населення, підприємств та організацій необхідними житлово-комунальними послугами.

Житлово-комунальні послуги, а саме утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів в Кіцманському районі згідно статистичних звітів надають Кіцманське ВУЖКГ, КП «Неполоковецький комунгосп», ДП «Укрспирт» Лужанське МПД.

Цими підприємствами за 2018 рік надано послуг населенню на суму 3093,1 тис. грн., фактична оплата склала 2146,8 тис. грн., або 69,4%. Заборгованості за надані житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2019 складає 394,7 тис.грн.

Згідно рішень сесії Чернівецької обласної ради від 27.03.2018 №14-21/18 та від 24.07.2018 №105-23/18 «Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році» Кіцманському району виділена субвенція з обласного бюджету на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів в сумі 450,0 тис. грн., зокрема для Стрілецькокутської, Киселівської, Шишківської, Борівецької, Южинецької, Хлівищанської, Дубівецької, Глиницької сільських рад.  

В 2018 році відповідно до розпорядження Кіцманської районної державної адміністрації №145 від 28.03.2018 «Про проведення санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Кіцманського району в 2018 році» в районі у квітні-травні проведено весняний місячник санітарної очистки та благоустрою населених пунктів, а також 21.04.2018 взято участь у всеукраїнській акції «За чисте довкілля».             

В районі проведено ряд «толок» де були залучені всі організації, підприємства, органи влади та громадські організації.

Зокрема проведено заходи, участь в яких узяли 19,6 тисяч осіб в 46-ти населених пунктах. За час проведення акції в районі упорядковано 24,3 тис. м2 прибудинкових територій, 326,0 тис. м2 парків та скверів, 447 км вулиць і доріг, 31 кладовище, ліквідовано 270 несанкціонованих смітників, висаджено  більше 0,2 тис. саджанців дерев, біля 100 кущів, значні площі зелених газонів та квіткових клумб. Упорядковано 52 пам’ятники та монументи з увічнення пам’яті про події Другої світової війни та її учасників. Інформація про хід проведення місячника санітарної очистки висвітлено в 5 публікаціях за допомогою районних ЗМІ та інтернет ресурсів райдержадміністрації.

 

14. СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Сьогодні торгівля є однією із сфер економіки, яка динамічно розвивається, її вплив на розвиток району стає більш вагомим.

Станом на 01.01.2019 року на території району нараховується 463 діючих об’єктів торгівлі торговою площею 31358 м2 та 176 об’єктів ресторанного господарства на 13175 посадкових місць. Мережа закладів торгівлі та ресторанного господарства зросла проти 01.01.2018 року на 1,3% та 1,7% відповідно.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі та ресторанного господарства (з урахуванням міжрайонного обміну) за 2018 рік становить 239,51 млн. грн., що на 49,65 млн. грн. більше обсягів 2017 року.

Забезпечується проведення ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції з залученням фермерських господарств, сільгосппідприємств, місцевих переробних підприємств. Так, 6 травня 2018 року в КСК “Буковинська троя” в с.Реваківці відбувся фестиваль «Фестини творчих родин на Юрія у кіцманчан», 15 червня в с.Чортория відбувся районний фестиваль творчості “На гостини до Івана”, з нагоди 76-річниці від дня народження Івана Миколайчука, 7-8 липня в КСК “Буковинська троя” в с.Реваківці проведено районне обрядове свято “Ой на Івана, ой на купала”, 30 вересня в КСК “Буковинська троя” в с.Реваківці проведено обласний сільськогосподарський ярмарок “Буковинська осінь 2018”. У проведенні даних заходів взяли участь товаровиробники району та представники Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської областей, де за цінами товаровиробника можна було придбати: м’ясо, рибу, ковбасні вироби, молочну продукцію, мед, овочі, фрукти, квіти, саджанці, вироби з дерева, вишиванки, сувенірну продукцію, тощо.

Обсяг реалізованих платних послуг за 2018 рік складає 52,9 млн. грн., що менше проти 2017 року на 13,7 млн.грн. або становить 79,4%.

Вагоме місце у забезпеченні населення району товарами, особливо продуктами харчування, займають ринки з продажу продовольчих товарів. В районі функціонують 4 ринки, із них: 2 міські та 2 сільські. Загальна площа ринків району становить 21918 кв.м., кількість торгових місць на ринках – 379.

 

 

15. ПІДПРИЄМНИЦТВО

Нині сфера малого і середнього підприємництва в районі є невід’ємною складовою частиною економіки району і являє собою зріз усіх її галузей у визнаних законодавством межах за чисельністю зайнятих та обсягами виробництва.

Упродовж 2018 року виконувались заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Кіцманському районі на 2017-2018 роки.

Станом на 01.01.2019 року в районі у сфері малого і середнього бізнесу кількість діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва склала 290 одиниць. Загальна чисельність фізичних осіб-підприємців складає 2800, що на 6,7% більше проти показника 2017 року (2625).  

Частка продукції малих і середніх підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) по району склала 100%.  

В цілому чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва склала 2278 осіб, зокрема: на малих підприємствах було зайнято 1228 осіб, на середніх підприємствах – 1050 осіб. У фізичних осіб – підприємців - 900 осіб.

Протягом 2018 року підприємництво району активізувало роботу щодо інвестування власних коштів у нерухоме майно. Так, за звітний період в районі відкрито 4 магазини, магазин-кафе з літнім майданчиком, торгову точку на території водолікарні «Ідальня», в’язальний цех по виробництву шкарпеток.

Значну роль у поліпшенні підприємницького клімату в районі відіграє запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва. Протягом 2018 року суб’єктами спрощеної системи оподаткування сплачено єдиного податку 29550,1 тис.грн., в тому числі юридичними особами 2416,9 тис.грн., фізичними особами 18979,8 тис.грн., сільськогосподарськими виробниками (ІV група) 8153,4 тис.грн.

За звітний період суб’єктами малого та середнього підприємництва району сплачено всього податкових платежів 122847,1 тис.грн., що складає 53,7% до бюджетів усіх рівнів.

Суб’єкти підприємницької діяльності району, у відповідності до чинного законодавства, залучаються до участі у регіональних та державних замовленнях. Основними видами замовлень є постачання продуктів харчування у шкільні їдальні, садочки, лікарню.

На розвиток та становлення малого підприємництва велике значення має формування відповідної ринкової інфраструктури. На даний час в районі функціонує 11 об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, зокрема: Центр надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації, районний фонд підтримки підприємництва, інформаційно-консультативний центр з питань розвитку підприємництва та захисту суб’єктів малого та середнього підприємництва при Кіцманській районній державній адміністрації, інформаційно-консультативна група при Кіцманському районному центрі зайнятості, Центр обслуговування платників податків, 2 філії кредитних спілок (“Буковинський альянс” та “Самопоміч”), 4 філії страхових компаній (“Оранта”, “UNIQA”, “Євроінс Україна” та “Ю.Бі.Ай.”).

 

16. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Найважливіша перевага ЦНАП - це ліквідація потреби особи звертатися до різних  адміністративних органів, розпорошених територіально та за різними прийомними годинами, також – це суттєве покращення якості послуг, оперативність їх надання, дотримання термінів надання послуг, велика інформованість про послуги. 

З метою організації та належної доступності адміністративних послуг та у зв’язку із змінами у діючому законодавстві адміністраторами Центру надання адміністративних послуг Кіцманської райдержадміністрації спільно із суб’єктами надання адміністративних послуг було опрацьовано 13152 звернення та надано 19216 консультацій  по питаннях, які входять у компетенцію адміністраторів Центру. Протягом року громадяни та суб’єкти господарювання мали можливість отримати в Центрі 54 види послуг у різних  сферах діяльності.

Найбільша кількість звернень у 2018 році отримана у сфері послуг Держгеокадастру, у сфері реєстрації бізнесу, у сфері державної реєстрації нерухомого майна. Відмов суб’єктами надання адміністративних послуг в наданні послуг складає 1,2% від загальної кількості звернень.

Враховуючи загальну кількість населення, яка скористалась різними видами послуг (у тому числі всі види консультацій)  середня кількість звернень протягом місяця до Центру становить 1096 особи.

Протягом 2018 року у Чернівецькій ОДА відбулась низка нарад спрямованих на вирішення питань з впровадження реформи децентралізації та удосконалення проблемних питань діяльності центрів надання адміністративних послуг Чернівецької області, участь у яких прийняв керівник Центру надання адміністративних послуг Кіцманської РДА.

Проведено спільну нараду, «круглий стіл» з представниками Кіцманського РВ УДСНС України у Чернівецькій області з керівниками бізнесових структур, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Кіцманського району з обговорення проблемних питань дерегуляції підприємницької діяльності, роз’ясненням основних вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

З метою організації системи доступності адміністративних послуг у Центрі послуги надаються не лише мешканцям міста та району. Так, низкою видів послуг скористалися і мешканці інших районів Чернівецької  області. На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних послуг розроблені інформаційні та технологічні картки. На офіційному веб-сайті Кіцманської РДА створено і постійно оновлюється сторінка «Центр надання адміністративних послуг», на якій можна ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та з питань оформлення відповідних документів.

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення законодавства, тому постійно проводиться методична та роз’яснювальна робота, як для адміністраторів, так і для спеціалістів суб’єктів надання шляхом проведення спільних робочих нарад. Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму та обізнаності адміністраторів. Протягом року представниками Центру прийнято участь у семінарах, навчальних заходах підвищення кваліфікації.

Також працівники Центру постійно приймають участь в он-лайн курсах. Так, керівником Центру прийнято участь в онлайн-курсі організованому спільно  Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  та отримано сертифікат  підвищення кваліфікації: "Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП".

Протягом 2018 року з метою підвищення кваліфікації у Центрі було проведено 12 внутрішніх навчальних заходів щодо ознайомлення із новинами у діючому законодавстві та щодо впровадження надання нових адміністративних послуг у сфері реєстрації громадських формувань.

 17. РИНОК ПРАЦІ

Впродовж  2018 року соціальними послугами  скористалося 1920 осіб, які мали статус безробітного, що на 307 осіб менше, ніж у 2017 році. У звітному періоді статус безробітного набуло 1122 осіб, з числа тих, що звернулися  в пошуках роботи.

З початку року відстежується позитивна тенденція щодо збільшення кількості вільних робочих місць і вакантних посад. У 2018 році налічувалось 956 пропозицій працевлаштування і кількість вакансій збільшилась на  9% (по Україні – на 10,1%). На рівень укомплектування вакансій, які подаються роботодавцями впливає  професійно-кваліфікаційна диспропорція між попитом на робочу силу  та її пропозицією на зареєстрованому ринку праці.

Зростання кількості вакансій сприяло збільшенню чисельності працевлаштованих. Загальна чисельність осіб, забезпечених роботою (за направленням служби зайнятості, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод) протягом 2018 року склала 1012 громадян, в т.ч. 635 осіб, які мали статус безробітного.

Важливим інструментом подолання диспропорції між попитом роботодавців у робочій силі  та  її пропозицією на ринку праці є професійне навчання. З метою забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах протягом  минулого року було залучено до професійного навчання 224 безробітних. Майже всі безробітні проходили навчання на замовлення роботодавців. Рівень працевлаштування безробітних після профнавчання склав 98,0%. 

Одним з вагомих чинників, що знімає соціальну напругу на ринку праці, сприяє соціально - економічному розвитку району, є  громадські та інші роботи тимчасового характеру. В таких роботах взяло участь 202 безробітних, з них 24 особи  брали участь у громадських роботах. Безробітними району було проведено благоустрій територій сільських  рад району. Протягом  2018 року безробітними району виконаний об’єм робіт на суму 99,6 тис. грн., в т.ч. з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  на організацію громадських робіт використано 49,8 тис. грн., з місцевого бюджету - 49,8 тис. грн.

Упродовж 2018 року працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску 18 безробітних, в тому числі 3 безробітних, які потребують додаткових гарантій держави у працевлаштуванні.

Особлива увага протягом 2018 року приділялась наданню соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам. Мали статус безробітного 7 осіб; з них 4 безробітних звернулись у звітному періоді. Працевлаштовано 1 особу даної категорії.

Профорієнтаційні послуги отримали всі внутрішньо переміщені особи.

Станом на 1 січня 2019 року продовжують отримувати послуги 2 безробітних, що мають довідку про взяття на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО.

Також, у 2018 році отримували соціальні послуги 45 учасників АТО, з них 19 осіб звернулось протягом січня-грудня 2018 року. Працевлаштовано 3 осіб даної категорії, 1 військовослужбовець проходив професійне навчання, 1 брав участь громадських та інших роботах тимчасового характеру. Профорієнтаційні послуги отримали всі особи даної категорії і продовжують перебувати на обліку 15 демобілізованих військовослужбовців.

 

18. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ТА СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою забезпечення ефективного соціального захисту населення району за 2018 рік відділом адресних соціальних допомог прийнято 8571 заяву від громадян на призначення всіх видів допомог та субсидій, що на 5617 чи на 39% менше ніж за 2017 рік (14188).

За видами допомоги:

-  допомога по вагітності та пологах – 335, за 2017 рік - 354;

-  допомога при народженні дитини – 604, за 2017 рік - 694;

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 1239, за 2017 рік - 1429;

- державна соціальна допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства – 211, за 2017 рік - 214;

- допомога одиноким матерям – 760, за 2017 рік - 764;

- допомога опікунам (піклувальникам) – 51, за 2017 рік - 45;

- тимчасова допомога замість аліментів – 106, за 2017 рік - 264;

- допомога особам, які переміщуються із зони АТО – 57, за 2017 рік - 45;

- субсидія на оплату ЖКП та СГТП – 4569, за 2017 рік - 3971 та інші.

Протягом 2018 року 211 ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС та 1 дитині-інваліду внаслідок ЧАЕС призначено щорічну допомогу на оздоровлення.

За призначенням та перерахунком субсидії для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги протягом 2018 року звернулось 4569 сімей, в тому числі 889 сімей за призначенням СГТП. Станом на 1 січня 2019 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує 5169 сімей.

За 2018 рік профінансовано допомог сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства в сумі 89028,2 тис. грн., що становить 99,0% проти 2017 року. Заборгованості станом на 01.01.2019 року немає.

Будинкам сімейного типу в 2018 році профінансовано 1192,8 тис. грн., за 2017 рік - 1208,9 тис. грн. Станом на 01.01.2019 р. заборгованості немає.

На надання компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшло 2156,9 тис. грн., що на 32,6 тис. грн. більше від суми надходжень 2017 року. Прийнято розрахунків на суму 2168,5 тис. грн., що на 66,2 тис. грн. більше проти нарахувань 2017 року. Фактично виплачено компенсацій в сумі 2136,9 тис. грн., в т. ч. погашено заборгованість за 2017 рік – 47,6 тис. грн..

Станом на 01.01.2019 року нараховано пільг населенню по енергетичній субвенції в сумі 12086,0 тис. грн., що становить 156,7% до минулорічного показника (станом на 01.01.2018 року нараховано 7712,7 тис. грн.).  Профінансовано відповідно надані послуги в сумі 11435,2 тис. грн. в т.ч. на погашення заборгованості минулого року – 1877,4 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2019 р. проти 01.01.2018 р. зросла на 1621,2 тис.грн. і становить 2528,2 тис. грн.

Надані пільги по перевезенню автомобільним та залізничним транспортом станом на 01.01.2019 року в обліку не відображено у зв’язку із відсутністю кошторисних призначень на грудень 2018 року. Фінансування становить 120,0 тис. грн. Заборгованість по даній субвенції станом на 01.01.2019 р. проти 01.01.2018 р. зменшилась на 120,0 тис.грн. і становить 245,1 тис. грн. 

Нарахування пільг по ЧФ ПАТ «Укртелеком» становить 185,0 тис. грн., в т.ч. 2,7 тис. грн. судовий збір. Профінансовано 185,0 тис. грн.. Заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

Нарахування пільг по твердому паливу та скрапленому газу становить 230,1 тис. грн. Фінансування пільг по твердому паливу та скрапленому газу здійснено в сумі 230,1 тис. грн.. Заборгованість відсутня.

У 2018 році з державного бюджету виплачено:

- одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам на суму 15,3 тис. грн.;

- одноразової матеріальної допомоги матерям-героїням на суму 123,3 тис. грн.;

- щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань у сумі 1741,1 тис. грн. (починаючи з квітня 2018

року);

- для виплати довічних державних стипендій використано 16,9 тис. грн.

- на виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів було профінансовано та використано 540,8 тис. грн.;

- на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях використано 700,0 тис. грн.;

- на виплату компенсації на оплату житлово-комунальних послуг особам, які переселилися з зони проведення АТО використано 463,4 тис. грн.;

- військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби виплачено 112,7 тис. грн.;

- на забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням виплачено 73,7 тис. грн.;

- для оплати професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників АТО використано 67,5 тис. грн.;

- для виплати компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку інвалідів використано 2,8 тис. грн.;

- на санаторно-курортне лікування – 89,3 тис. грн.;

- на оплату технічних засобів реабілітації – 1903,3 тис. грн..

 

З 1 вересня по 31 грудня 2018 року 145 молодим матерям надано одноразову допомогу — «Пакунок малюка» при народженні дитини. Пакунок включає набір найнеобхідніших засобів для малюка. Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок також містить інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.

Протягом 2018 року з районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» надано одноразову грошову допомогу  335 жителям Кіцманського району на загальну суму 348,66 тис. грн. Послуги за користування готівкою КЕКВ 2240 – 1,34 тис. грн.

Згідно рішення постійно діючої робочої групи з розподілення коштів, виділених на Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей протягом 2018 року надано одноразову грошову допомогу 362 учасникам антитерористичної операції (учасникам бойових дій) на загальну суму 450,0 тис. грн.

Головними державними соціальними інспекторами апарату управління праці та соціального захисту населення за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. проведено перевірку по 2899 особових справах отримувачів допомог та субсидій, що на 981 особову справу більше, ніж за 2017 рік (1918 особових справ).

Відділом персоніфікованого обліку пільгової категорії населення управління праці та соціального захисту населення  ведеться постійна робота, пов’язана із збиранням, перевіркою достовірності, систематизацією та зберіганням інформації про фізичних осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства для заповнення бази ЄДАРП. Щомісяця відділом ведеться робота по обміну посвідчень нового зразка учасникам ліквідації та потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також присвоєння статусу та видача нових посвідчень.

Протягом 2018 року:

-       прийнято 57 заяв на оздоровлення;

-       видано 48 путівок  на оздоровлення;

-       видано направлень на технічні та інші засоби реабілітації: крісел-колясок – 50 шт., засоби для ходіння – 20 шт., допоміжні засоби для особистої гігієни – 26 шт., меблі – 36 шт., триколісний велосипед – 6 шт.;

-       видано направлень на отримання протезно-ортопедичних виробів – 227  шт.;

видано посвідчень із статусом: інваліда Афганець – 8 шт., інвалід АТО - 15 шт., члена сім’ї загиблого – 1 шт., революція гідності – 1 шт..

Сформовано 4 розпорядження на виплату коштів для відшкодування витрат на поховання інвалідів війни та учасників бойових дій.

Кіцманський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Дзвіночок" працював згідно річного плану роботи на 2018 рік, який включав організаційні заходи: організація педагогічної та психологічної реабілітації, медичний супровід, робота з батьками, навчання та надання практичної допомоги, заходи суспільного впливу, свята, розваги, екскурсії.

Центр відвідує 30 дітей, до 2 років та 2-18 років. Затверджено 4 групи, щоденне навантаження дітей в групі становить 8-10 дітей. 

В серпні 2018 року відбулося відкриття сенсорної кімнати в районному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Дзвіночок». А покликана сенсорна кімната створити для дітей з особливими потребами комфортний особистий простір, кімнату навчання і виховання, відпочинку і релаксації.

За допомогою благодійних внесків в сумі 15375 грн. було встановлено спеціальну перегородку, зроблено ремонт, закуплено необхідне приладдя. Тож тепер діти з інвалідністю зможуть в особливій атмосфері відпочивати та залучати до кращого сприйняття світу різні види чуття.

19. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника економіки району за 2018 рік становить 7132,0 грн. Співвідношення до 2017 року складає 132,0% (5403,0 грн.).

Сектором з питань праці для перевірки дотримання легалізації зарплати по району (а саме, виявлення не зареєстрованих працівників та дотримання мінімальних гарантій з оплати праці у фізичних осіб підприємців та приватних підприємствах) створена комісія, в яку входять працівники управління Держпраці, УПСЗН, центру зайнятості, державної податкової інспекції та Пенсійного фонду України. За 2018 рік проведено 107 перевірок по оплаті праці та соціально-трудових відносинах, по дотриманню мінімальних гарантій та легалізації зарплати на підприємствах району різних форм власності та у фізичних осіб-підприємців, співвідношення становить 101,9% до 2017 року (105 перевірок). За результатами перевірок виявлено 26 не зареєстрованих осіб, що у 3 рази більше проти минулого року (8 осіб). В результаті роботи проведеної із суб’єктами господарювання з усіма працівниками оформлено трудові відносини відповідно до чинного законодавства.  

Забезпечено постійний моніторинг стану погашення заборгованості із заробітної плати, проводиться вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах усіх форм власності, в тому числі рівня оплати праці, своєчасного запровадження мінімальних розмірів заробітної плати, дотримання міжкваліфікаційних та міжпосадових співвідношень в оплаті праці.

Станом на 01.01.2019 року заборгованості із виплати заробітної плати немає.

20.  ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Упродовж 2018 року Кіцманським сервісним центром забезпечено та організовано роботу щодо оперативного та якісного обслуговування громадян з дотриманням стандартів обслуговування громадян, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України». Так, у зазначеному періоді надано близько 11,0 тис. консультацій, роз’яснень та різного виду послуг з питань пенсійного забезпечення. Зокрема, в «Єдиному вікні» прийнято 1396 заяв про призначення та перерахунок пенсій , видано 2783 довідки, оформлено 859 документів для виплати допомоги на поховання та 320 – щодо виплати недоотриманої пенсії, прийнято 258 заяв щодо зміни способу виплати пенсії, видано 1141 пенсійне посвідчення.

Основними критеріями якості та професійності надання послуг є дотримання етики поведінки спеціалістами фронт-офісу, здатність та вміння практичного застосування знань пенсійного законодавства при наданні консультацій, прийомі заяв та проведенні правової експертизи документів, підвищення кваліфікації працівників, які надають послуги, з засвоєнням новацій та законодавчих змін.

З метою створення зручних умов для обслуговування громадян району поширено практику відвідування осіб з особливими потребами за місцем проживання, тимчасового перебування або лікування для вирішення питань їх пенсійного забезпечення. Фахівці пенсійної служби здійснюють виїзди на замовлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб з інвалідністю за зором та пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Такі виїзди дали можливість надати послугу 26 особам з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання (здійснено 22 виїзди).

Крім того, керівництвом центру проведено 27 виїзних прийоми громадян на яких прийнято 157 осіб.

В умовах децентралізації органів влади в країні важливим кроком стало надання послуг на рівні об’єднаних територіальних громад. Станом на 01.01.2019 в 2 об’єднаних територіальних громадах забезпечено роботу віддалених робочих місць фахівців Кіцманського відділу обслуговування громадян.

За час функціонування віддалених робочих місць спеціалістами відділу надано в Кіцманській ОТГ 83 послуги, а в Мамаївській ОТГ – 104 послуги. Популяризуючи можливість отримання послуг на рівні громад, кількість звернень на віддалені робочі місця постійно зростає.

В районі надалі активно застосовуються дистанційні форми обслуговування громадян. В рамках спрощення доступу осіб до інформації в Кіцманському сервісному центрі змогли отримати консультації 163 особи через систему Skype-зв'язку та 920 осіб за допомогою «гарячої телефонної лінії».

Активно популяризується надання послуг через Веб-портал. В приміщенні сервісного центру для відвідувачів встановлено окрема робоча станція для отримання доступу до Веб-порталу Пенсійного фонду України та створено умови для реєстрації та користування можливостями, що надає зазначений ресурс. Так, упродовж 2018 року зареєстровано 2528 користувачів, що становить 8,43% від наявного населення Кіцманщини.

Спрямовувалась робота на підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення їх якості і своєчасного розгляду, попередження випадків повторних звернень та зменшення кількості громадян, які змушені звертатись до вищих органів влади. За 2018 рік до Кіцманського відділу надійшло 24 письмових звернення.

Впродовж 2018 року вживались заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо основних засад пенсійного забезпечення.

Обираються такі форми і методи доведення інформації до громадськості, які максимально сприяють наближенню послуг до громадян. За 2018 рік працівниками забезпечено 238 виступів фахівців на радіо. В друкованих виданнях забезпечено розміщення понад 12 публікацій.

Проведено 19 зустрічей з представниками ЗМІ у форматі брифінгів, прес-конференцій, інтерв’ю, 45 «круглих» столів з представниками громадських організацій та понад 115 зустрічей з трудовими колективами.

Упродовж звітного періоду проведено одну флешмоб-акцію  «Легальна зарплата – гідна пенсія в майбутньому». Також з метою привернення уваги суспільства до даної проблеми, на сторінці Головного управління Веб-порталу Пенсійного фонду України в рубриці «Відеоновини» розміщено відеоролики «Про важливість легальної зайнятості», «Скажи «STOP» зарплаті в «конверті». Працівниками сервісного центру взято участь в естафеті-челлендж «Я – за легалізацію праці!» з метою привернення уваги громадськості до негативних наслідків нелегальної зайнятості.

З метою залучення представників громадських організацій до заходів з  обговорення питань, що стосуються реалізації прав на пенсійне забезпечення конкретних категорій громадян, якими опікуються відповідні громадські організації, проведено 64 зустрічі з представниками ветеранських та інших громадських організацій. За результатами проведених заходів розміщено 67 матеріалів на інформаційній сторінці Головного управління, Веб-порталу Пенсійного фонду України та на інших електронних ЗМІ. На сайтах органів влади та місцевого самоврядування розміщено 148 інформаційних повідомлень.

 

21. ОСВІТА

Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та з утворенням Кіцманської і Мамаївської ОТГ в районі зменшилася кількість закладів освіти.

         До Кіцманської міської ради об’єднаної територіальної громади увійшло  8 закладів освіти: Кіцманський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Кіцманська районна гімназія, Кіцманський ОЗО (об’єднаний заклад освіти – НВК), Суховерхівський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Давидівський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Кіцманський ЗДО, Суховерхівський ЗДО, Давидівський ЗДО.

         До Мамаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади увійшло  5 закладів освіти: Мамаївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2, Мамаївський ОЗО № 1 (об’єднаний заклад освіти – НВК), Лужанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Мамаївський ЗДО, Лужанський ЗДО.

Станом на 01.12.2018 року в районі функціонував 31 заклад загальної середньої освіти  (14 - ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 12 – ЗЗСО І-ІІ ст., 5 – ЗНЗ І ст., в тому числі 1 школа-сад та НВК), 24 заклади дошкільної освіти та 2 позашкільні навчальні заклади.

У закладах загальної середньої освіти навчається 4989 учнів, з яких сформовано 310 класів.

На території району діють чотири освітні округи: Драчинецький, Киселівський, Реваківський та Мамаївський.

Створено два опорних навчальних заклади: Драчинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з філією - Новодрачинецький ЗНЗ І ступеня та Киселівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Кіцманського району Чернівецької області з філією - Борівецький ЗНЗ І-ІІ ступенів. У рамках проекту “Новий освітній простір” у Драчинецькому та Киселівському опорних ЗЗСО І-ІІІ ступенів створено належні умови сучасного освітнього простору. Для поліпшення їх матеріально-технічної бази використано 3,782 млн.грн.

У 24  закладах дошкільної освіти району виховувалося 1454 дитини у 67 групах. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (різними формами) віком від 3-х до 5-ти років  і від 5-ти до 6(7) – ми років становив відповідно 88% та 100%. На 100 місць припадало 98 дітей. В районі вирішено питання щодо 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку.

У 16 населених пунктах відсутні заклади дошкільної освіти, але на території сільських рад, до яких вони відносяться, діють дошкільні установи, і діти з цих населених пунктів їх відвідують.

В районі 5777 дітей було охоплено позашкільною освітою (3366 дітей без ОТГ). Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою до загальної кількості дітей шкільного віку становила 79% (67% без ОТГ).

Гуртковою роботою в Будинку дитячої творчості  було охоплено 896 дітей, що становило 12% від загальної кількості школярів району (без ОТГ - 490 дітей, що становить 9%). В групах ДЮСШ навчалося 510 школярів, що становило 7% (без ОТГ - 202 школяра, що становить 4%). В ЗНЗ гуртковою роботою було охоплено 4371 учнів, що становило 60% від загальної кількості дітей (без ОТГ - 2674 учні, що становить 53%).      

Талановиті та обдаровані діти постійно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських організаційно-масових заходах.

В закладах загальної середньої освіти району 672 учні та 64 педагоги, які потребували підвозу, всі підвозилися 9 шкільними автобусами, що становило 100%. (з ОТГ).

Станом на 01.09.2018 року 602 учні та 75 педагогів, які потребують підвозу, підвозяться 8  шкільними автобусами, що становить 100% (без ОТГ).

Значна увага приділяється соціального захисту дітей пільгових категорій. Педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів району ведеться облік  усіх категорій дітей.

Рішенням районної державної адміністрації призначено 10 стипендій  найкращим учням (за результатами участі в олімпіадах, конкурсах) та 10 стипендій – кращим спортсменам (за спортивні результати). 

Індивідуальну форму навчання було організовано 43 учням з особливими освітніми потребами, 32 школярам – за демографічною ситуацією. Інклюзивне навчання було організовано 5 учням (з ОТГ). Станом на 03.09.2018 року індивідуальну форму навчання  організовано 23 учням з особливими освітніми потребами, 16 школярам – за демографічною ситуацією. Інклюзивне навчання  організовано  16 учням (без ОТГ).

15 листопада 2018 року урочисто відкрито комунальний заклад «Кіцманський інклюзивно-ресурсний центр» метою діяльності якого є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти. Центр буде надавати послуги 1800 дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у районі.

У 2018 році на облаштування центру виділено 489, 633 тис. грн., зокрема:

-   200 тис. грн. субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (для оснащення кабінетів);

-   259,633  тис. грн. виділено з районного бюджету на функціонування ІРЦ, в тому числі 241,406 тис. грн. на поточний ремонт приміщення Центру;

-   крім того, з бюджету Кіцманської ОТГ виділено 30 тис. грн. субвенції. 

З освітньої субвенції передбачено 103 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями працівникам Центру.

Станом на грудень 2018 року за кошти районного бюджету харчувалось 440 учнів, з них: 217 – діти з малозабезпечених сімей, 26 – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, 66 – діти-інваліди та 6 дітей, яким організовано інклюзивне навчання, 118 дітей учасників АТО та 7 дітей учасників бойових дій в Афганістані. Вартість харчування на одну дитину становила 20 грн.

За кошти державного бюджету харчувалось 257 школярів 1-11 класів Киселівського опорного ЗНЗ І-ІІІ ступенів, які проживають і навчаються в зоні, постраждалій від наслідків Чорнобильської катастрофи. Середня вартість харчування на дитину становила  35,12 грн.

В закладах освіти забезпечено належний санітарно-технічний стан приміщень господарського призначення та джерел водопостачання. Заклади освіти  забезпечені дезінфікуючими засобами. З метою рівного доступу до здобуття освіти дітьми з особливими потребами в закладах освіти  облаштовано пандуси.

Протягом 2018 року проведено капітальні та поточні ремонти в ЗНЗ та ДНЗ району на загальну суму 2295,0 тис. грн.

Проведено поточні ремонти на суму 244,840 тис. грн., а саме: електромережі у Новодрачинецькому, Глиницькому ЗЗСО І-ІІ ступенів, Драчинецькому опорному ЗЗСО І-ІІІ ст. та Ошихлібськосу ЗДО; внутрішніх вбиралень у Драчинецькому ЗЗСО І-ІІІ ст.; пічок у Хлівищенському ЗЗСО І-ІІ ст.; пічок та водостічних труб у Стрілецькокутському ЗДО; Драчинецького та Кліводинського  ЗЗСО.

Проведено капітальні ремонти на суму 2050,160 тис. грн., а саме: даху, огорожі та вигрібної ями Стрілецькокутського ЗЗСО; басейну, приміщення басейну та приміщення роздягалень басейну Шипинського ЗЗСО; приміщень Драчинецького ЗЗСО та Стрілецькокутського закладу дошкільної освіти; кабінету хімії Брусницького ЗЗСО; покрівлі Верхньостановецького закладу дошкільної освіти; заміна вікон і дверей Валявського ЗЗСО; спортивного майданчика Реваківського ЗЗСО.

Проведено поточний ремонт приміщення районного методичного кабінету на суму 210,0 тис. грн.

У ЗЗСО району проведено поточне обслуговування котлів на суму 108,73 тис. грн., замінено вікна і двері на енергозберігаючі на суму 466,5 тис. грн., перевірку димових та вентиляційних каналів, технічне обслуговування вогнегасників, обслуговування газового обладнання, ремонт та повірку лічильників газу, повірку манометрів.

На ремонт  шкільних автобусів витрачено 133,333 тис. грн. Закуплено дизпаливо для  шкільних автобусів на суму 454,225 тис. грн.

Для придбання путівок в оздоровчі заклади для оздоровлення 51 учня використано 198,135 тис. грн.

Для покращення матеріально-технічної бази ЗЗСО району витрачено 960,55 тис. грн., було куплено:

-   інтерактивні мультимедійні комплекти для Киселівського опорного та Борівецького ЗЗСО; мультимедійні дошки для Стрілецькокутського та Ревнянського ЗЗСО; засоби навчання для класів інклюзивного навчання ЗЗСО; засоби навчання для кабінетів хімії та біології у Брусницькому і Неполоковецькому ЗЗСО; комп’ютери для Верхньостановецького ЗЗСО; комп’ютери (ноутбуки) для Нижньостановецького ЗЗСО; комплекти дитячих меблів для Шишківського закладу дошкільної освіти; комплекти меблів для Неполоковецького, Оршовецького, Іванківського ЗЗСО; комплект меблів для роздягальні басейну Шипинського ЗЗСО; газові котли для Брусницького та Шишківського ЗЗСО.

У зв’язку із запровадженням Концепції Нової української школи у закладах загальної середньої освіти І ступеня та Нового освітнього простору: придбано мультимедійне обладнання (мультимедійні проектори та екрани), ноутбуки та принтери на суму 1,292 млн.грн., 23 комплекти меблів (по 27 парт і 27 стільців у комплекті) на суму 763, 8 тис.грн.; засобів навчання закуплено на суму 1,1 млн.грн. Заклади загальної середньої освіти району отримали 774 ігрові набори LEGO Play Box та Six Bricksboxes.

 

22. КУЛЬТУРА

У Кіцманському районі протягом 2018 року функціонувало 85 установ культури (крім установ, які знаходяться на балансі ОТГ), а саме: 40 клубних установ; 37 бібліотек, з них -  34 сільських бібліотек, 2 центральні районні бібліотеки, 1 селищна; 4 школи естетичного виховання та 4 їхніх філії.

При клубних закладах району діє 308 гуртків художньої самодіяльності в яких беруть участь 3034 учасників, 28 любительських об’єднань, в яких беруть участь 294 учасники; 14 колективів носять почесне звання «народний аматорський» та 3 колективи носять звання «зразковий».

Пріоритетним напрямком роботи клубних закладів району є популяризація культурної спадщини, як національної культури у проведенні масових заходів із відзначенням знаменних дат, пов’язаних з історією держави, заходи, які спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді та заходи благодійного спрямування.

Робота галузі культури району була спрямована на виконання законодавчих актів, Указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної та районної адміністрації на подальший розвиток та збереження національної культури, забезпечення конституційних прав людини, на задоволення культурних потреб, формування національної свідомості, утвердження духовності в суспільстві.

Протягом 2018 року в районі здійснювалася робота щодо підтримки галузі, розвитку аматорського мистецтва, збереження існуючої мережі закладів культури та кадрового потенціалу. Культурно-мистецькі програми і проекти, що впроваджуються в районі, є свідченням високого рівня аматорського мистецтва Кіцманщини, утвердженням духовності та відродженням національних традицій.

Метою та основними завданнями роботи відділу культури, національностей та релігій спільно з органами місцевого самоврядування є створення умов для подальшого розвитку культури і мистецтва в  районі, збереження та повноцінне функціонування діючої мережі закладів культури і мистецтва. Одним із основних завдань є фінансування заходів з районного та місцевих бюджетів, дослідницька та видавнича діяльність, підготовка та видання збірників, вдосконалення інформаційного забезпечення закладів культури, зміцнення матеріально – технічної бази, технічне переоснащення установ культури, організація та проведення основних культурно-мистецьких заходів.

У 2018 році питання розвитку галузі культури розглядалися на засіданнях ради відділу, на засіданнях колегії районної державної адміністрації та сесіях районної ради.

Бібліотеки Кіцманської ЦБС включилися у проведення обласного конкурсу-огляду на кращу сільську бібліотеку. Також долучилися до написання проекту для участі в обласному ярмарку «Бібліотека і молодь: пошук нового стилю». Взяли участь у створенні віртуального каталогу книжково-ілюстративних виставок бібліотек району «Вічних імен немеркнуче світло» (до 1030 річчя хрещення Київської Русі – України). В поточному році при центральній районній бібліотеці створено клуб за інтересами «Берегиня», засідання якого проходять змістовно, цікаво та пізнавально.

Чимало цікавих та змістовних заходів відбулося в бібліотеках-філіях Кіцманської ЦБС.

Головними завданнями, що стоять перед бібліотеками району, є формування та збереження документних та інформаційних ресурсів, забезпечення доступу до мережі Інтернет, популяризація кращих літературних та мистецьких здобутків, підтримка та розвиток читання, задоволення інформаційних та дозвіллєвих послуг.

Книжковий фонд бібліотек району складають – 460668 примірників літератури, якою користується 20844 читачів, що становить 35% охоплення від загальної кількості населення.

На 2018 рік, згідно бюджетного запиту, потреба коштів становила 18467,906 тис. грн. Виділено було 14241,798 тис. грн., що становить 77,1% від загальних потреб. За поточний рік профінансовано: по загальному фонду – 13780,408 тис. грн., отримано по спеціальному бюджету від надання платних послуг, батьківської плати та оренди приміщень – 547,7 тис. грн., в тому числі – 166,3 тис. грн. - село (батьківська плата шкіл естетичного виховання та бібліотеки (районний бюджет) з яких: оренда приміщення – 70,5 тис. грн., батьківська плата – 468,7 тис. грн., послуги бібліотек – 8,5 тис. грн.

Отримано субвенцій на проведення ремонтних робіт та покращення матеріально-технічної бази закладів культури на загальну суму – 369,2 тис. грн.  з державного бюджету.

19 січня 2018 року, на свято Хрещення Господнього, відбулися урочистості з нагоди відкриття відремонтованого Будинку культури у Шипинцях. Загалом на капітальний ремонт будинку культури, який тривав з 2015 року, виділено більше 2 млн. грн. з державного та місцевих бюджетів. 

Протягом 2018 року відбулися культурно-масові заходи, які відображали мистецьке життя району: відзначення державних свят, пам’ятних дат, місцевих свят, проведено тематичні вечори, бесіди, усні журнали, присвячені річниці Повстанської Армії та Дню українського козацтва, мітинги-реквієми, вечори-пам'яті, вечори-спомини до Дня вшанування жертв голодомору та Революції Гідності.

26 квітня 2018 року, в день, коли відзначалася 32 річниця з дня аварії на Чорнобильській АЕС, в с.Нижні Станівці Кіцманського району відкрили пам’ятний знак ліквідаторам із цього села. 

21 вересня представники обласної, районної, міської влади, «чорнобильці» та громадськість взяли участь у відкритті пам’ятника учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у м. Кіцмань.

12 липня у Кіцмані відкрили пам’ятник Т.Г.Шевченкові.

В районі нараховується 14 громадських паспортизованих музеїв: Зеленівський музей природи, Чорторийський мистецько-меморіальний музей Івана Миколайчука, Валявський, Брусницький, Киселівський, Витилівський - музеї історії села, Малятинецький етнографічний, Дубівецький, мистецько-меморіальний музей братів Руснаків, історії школи: Лужанський, Оршівський, Реваківський, Ставчанський, Мамаївський музей творчого вчителя, Мамаївський музей Дмитра Гнатюка, Кіцманський музей В. Івасюка.

Загальна кількість пам’яток, які перебувають на державному обліку складає 188 об’єкти, з них: археології - 77 (1 – національного значення, 76 – місцевого значення), історії – 56 (місцевого значення), монументального мистецтва – 8 (місцевого значення), архітектури та містобудування – 47 (10 – національного, 37 - місцевого значення).

Загальна кількість об’єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених, становить 52 об’єкти.

23. ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Станом на 01.01.2019 року туристична інфраструктура району нараховує 176 об’єктів ресторанного господарства, 15 готелів, 1 заклад оздоровчо-рекреаційного призначення, 14 музеїв, 47 пам’ятків архітектури, які взяті на державний облік (церкви), 56 пам’яток історії району, 8 пам’яток мистецтва, 77 археології, 2 дендропарки та 3 ландшафтні парки.

В районі є один об’єкт туристичної галузі адаптований для людей з фізичними вадами, зокрема - ресторан «Під Липами» в с.Шипинці, вул.Н.Яремчука, 8.

Продовжується інвентаризація та паспортизація туристичних об’єктів району, яка є важливим завданням для впорядкування доступної інформації про туристичні об’єкти.

З метою покращання туристичної привабливості, відродження національних традицій, залучення туристичних потоків і створення святкової атмосфери відпочинку для мешканців та гостей Кіцманського району організовувались та проводились культурно розважальні заходи, такі як:

 

-       фестиваль "Фестини творчих родин на Юрія у кіцманчан";

-       районний фестиваль творчості “На гостини до Івана”, з нагоди 77-річниці від дня народження Івана Миколайчука, що відбувся у музеї-садибі І.Миколайчука в с.Чортория;

- районне обрядове свято "Ой на Івана, ой на Купала", яке проводилось 6-7 липня на території кінно-спортивного клубу «Буковинська Троя» с.Реваківці;

-       обласна агропромислова ярмарка «Буковинська осінь 2018», яка проходила на території кінно-спортивного клубу «Буковинська Троя» с.Реваківці.

 

 

Проводиться робота по створенню в районі структури відпочинкових зон з пропозиціями створення різних форм відпочинку на берегах річки Прут. Зокрема, в населених пунктах Дубівці, Берегомет, Глиниця, Лужани, Мамаївці, Стрілецький Кут.

 

24. ДІТИ, СІМ’Я ТА МОЛОДЬ

З метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім`ї запроваджується система підвищення рівня позитивної мотивації громадян на утворення сім`ї та повноцінного виховання дітей у родині.  

Плануються заходи, спрямовані на створення умов та гарантій для самореалізації особистості молодої людини, відродження національних традицій, виявлення та підтримки молодих талантів, виховання молодих людей на засадах патріотизму і духовності.

З метою забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям  молоді та участю її в усіх сферах життя суспільства і держави, відділом освіти, молоді та спорту щоквартально проводяться засідання Координаційної ради з питань молодіжної політики.

Впродовж року учнівська молодь взяла участь у проведенні фізкультурно-патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави», дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл"(Джура), у фестивалі-конкурсі «Розквітай писанко», у проведенні свята Дня вишитої сорочки, у районному святі "На гостини до Івана" в с. Чортория приуроченого до 77 річниці з дня народження Івана Миколайчука, у вересні 2018 року під час проведення обласного фестивалю «Буковинська осінь 2018» на території кінно-спортивного клубу «Троя» в с. Реваківці, діти презентували  виставку дитячих робіт під гаслом «Україна – єдина родина», на якій були представлені композиції з вишитих рушників, квіткові панно, вироби з природніх матеріалів, квіткові композиції. До Дня студента проведено захід серед студентської молоді "Твої таланти, першокурснику».          

На оздоровчу кампанію 2017 року в районному бюджеті заплановано кошти в сумі 190,00 тис. грн. на путівки в стаціонарні табори для дітей пільгової категорії. Фактично профінансовано 198,135 тис. грн.

В районі 4676 дітей шкільного віку. За час літньої оздоровчої кампанії 2018 року різними формами оздоровлення та відпочинку охоплено 2547 дітей або 55% від загальної кількості дітей шкільного віку. Оздоровленням в районі охоплено 311 дітей, що складає 7% та  відпочинком 2236 дітей, що складає 48%.

За кошти районного бюджету охоплено оздоровленням 51 дитину пільгової категорії в дитячому оздоровчому закладі «Вербиченька», с.Давидівка Сторожинецького району в І зміну.

Відділом освіти, молоді та спорту проведена робота щодо підбору та направлення 140 дітей пільгової категорії до оздоровчих закладів Чернівецької області за рахунок коштів обласного бюджету (путівки надані управлінням молоді та спорту облдержадміністрації), а саме: «Вербиченька», с. Давидівка, Сторожинецького району – 14 дітей; «Дністер плюс», с. Брідок, Заставнівського району – 40 дітей; «Вогник Буковини »,  с. В. Кузьмин Глибоцького району – 56 дітей; «Юність», смт. Берегомет Вижницького району – 18 дітей; «Зелені пагорби», с. Виженка Вижницького району – 12 дітей.

До державних підприємств Український дитячий центр «Молода гвардія» м. Одеса та  Міжнародний дитячий центр "Артек" м. Київ за кошти державного бюджету направлено 26 дітей. 

КНП «Кіцманська центральна районна лікарня» оздоровлено 17 дітей в санаторіях України. З них: 4 дитини - "Хаджибай" м. Одеса, 2 - "Джерело"       м. Трускавець, 1 – «Зелена гірка» м. Одеса, 1 – «Чкалова» м. Одеса, 4 – Солотвино та 5 - Затока. 

За кошти обласного бюджету 58 дітей-вихованців дитячо-юнацької спортивної школи оздоровлено в дитячому оздоровчому таборі "Буковинка" с.Репужинці Заставнівського району, 20 вихованців відпочили в м.Чорноморськ Одеської області за кошти батьків.

18 дітей-вихованців туристсько-краєзнавчих гуртків районного будинку дитячої творчості відпочили в пересувному наметовому таборі "Мандрівник Буковини".

З 29.05. по 04.06.2018 року на базі 31 навчального закладу району (без Мамаївської ОТГ) працювали мовні літні табори, в яких 705 дітей шкільного віку мали змогу удосконалити знання з іноземних мов, взяти участь у  цікавих заходах, вікторинах та конкурсах.

З 10.07. по 26.07.2018 року 10 дітей району мали змогу відпочивати на теренах Бєльсько-Бялому повіту Республіки Польща, знайомитися з її культурою, звичаями, пам’ятними місцями.

За даними керівників закладів загальної середньої освіти району оздоровленням та відпочинком з батьками охоплено 2207 дітей, з них: 19 дітей - оздоровленням, 2188 дітей – відпочинком.

Протягом 2018 року районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відвідано та здійснено оцінку потреб сім’ї в 198 сім’ях. В ході відвідування виявлено та взято на облік  17 сімей, що потрапили в складні життєві обставини. На обліку в центрі перебуває 47 сімей, що потрапили в складні життєві обставини.

Протягом 2018 року здійснено перевірку цільового використання державної допомоги при народженні дитини в  11 сім’ях.

З метою попередження негативних проявів до дітей та в дитячому середовищі за звітний період працівниками Центру спільно з службою у справах дітей, районною лікарнею,  інспектором поліції проведено 41 груповий захід, якими охоплено 1135 осіб, з них 829 дітей та 306 осіб віком до 44 років.

З метою забезпечення прав дітей в Кіцманському районі діє Програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Кіцманському районі на період до 2021 року, затверджена рішенням XІX cесії VІ скликання №323-19/17 Кіцманської районної ради від 08.12.2017 року. На реалізацію заходів, передбачених програмою на 2018 рік з районного бюджету виділено 30,0 тис. грн.  Протягом року кошти використано: 3,0 тис. грн. на проведення благодійної акції «Даруємо радість дітям»; 6,0 тис. грн. на проведення заходів до Дня захисту дітей; 10,0 тис. грн. на проведення благодійної акції «Школяр»; 6,0 тис. грн. на придбання бензину; 5,0 тис. грн. на проведення благодійної акції «Не забудь поздоровити».

Станом на 01.01.2019 року в районі нараховується 13488 дітей.

На обліку служби перебуває 26 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. В цих сім’ях виховується 58 дітей.

Протягом 2018 року службою проведено ряд заходів, зокрема:

- виявлено і поставлено на облік 19 дітей, знято – 17;

- обстежено умови проживання та виховання у всіх сім’ях даної категорії;

- виконання 12 батьками своїх обов’язків щодо виховання 23 дітей було заслухано на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини;

- 16 опікунів (18 дітей) отримали максимальну допомогу на дитину під опікою в сумі 3720,0 грн. щомісячно. Інші отримали допомогу за мінусом інших виплат (стипендій, аліментів, пенсії по втраті годувальника);

-       перевірено умови проживання 54 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 43 сім’ях опікунів, піклувальників;

-       припинено піклування над 2 дітьми, призначено опіку над 5 дітьми;

- 59 дітям надано допомогу речами б/к;

- 20 сімей СЖО, в яких виховується 51 дитина, отримали Пасхальні пакети з продуктами харчування на загальну суму 3,0 тис. грн.;

- 31 дитині надано набори шкільно-письмового приладдя;

- До Дня святого Миколая роздано 63 новорічних подарунки та сувеніри дітям даної категорії, надані службою у справах дітей ОДА;

- 57 дітей отримали Новорічні подарунки на загальну суму 3,8 тис. грн.

         Протягом  2018 року проведено 14 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, на яких було розглянуто 148 питань. По всіх зверненнях прийняті відповідні рішення, чим захищені права 362 дітей.

Протягом року службою у справах дітей подано до районного суду 5 позовів про позбавлення батьків батьківських прав відносно 8 дітей та 2 позови про відібрання 7 дітей в батьків без позбавлення останніх батьківських прав. З метою захисту прав та інтересів дітей працівниками служби протягом 2018 року взято участь у 122 судових засіданнях, з них: 58 - по кримінальних справах;  46 -  по цивільних справах, 18 – захист житлових та майнових прав дітей.

Станом на 01.01.2019 року на обліку служби перебуває 67 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 13 – дітей-сиріт, 54 – дитини, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року посиротіло 3 дітей. Їм надано статус «дитина, позбавлена батьківського піклування» та поставлено на первинний облік. Знято з обліку 13 дітей, з них: 11 - у зв’язку з повноліттям, 2 – у зв’язку з усиновленням.

11 дітям, що зняті з обліку у зв’язку із повноліттям надано одноразову допомогу при досягненні повноліття в сумі 1810,0 грн.

Станом на 01.01.2019 року в Кіцманському районі діє:

- 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 12 дітей: ДБСТ Рураків, с. Дубівці – 5 дітей; ДБСТ Марчуків, с. Брусниця – 7 дітей;

- 5 прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей: ПС Пундек М.Р., с.Мамаївці – 2 дітей; ПС Косован Г.І., с. Оршівці – 2 дітей; ПС Чуканових, м.Кіцмань – 1 дитина; ПС Зборовців, с. Кліводин – 2 дітей; ПС Скорейко, с.Киселів – 3 дітей.

Протягом року перевірено умови проживання та виховання всіх вихованців  дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Станом на 01.01.2019 року на первинному обліку служби з усиновлення перебуває 14 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2018 року кандидатами нашого району усиновлено 2 дитини та проведено 1 внутрісімейне усиновлення.

На обліку служби перебуває 17 усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд. Протягом року проведено 8 перевірок умов проживання 9 усиновлених дітей. Порушень прав дітей не виявлено.

Службою у справах дітей спільно з інспектором Кіцманського відділу поліції та РЦСССДМ протягом 2018 року проведено 36 профілактичних рейди, в ході яких виявлено 13 дітей. Відносно неповнолітніх працівниками Кіцманського ВП складено 43 адмінпротоколи. Протягом року в Кіцманському районі 7 неповнолітніми скоєно 5 злочинів. Аналогічно за 2017 рік 8 неповнолітніми скоєно 9 злочинів.      

Особлива увага приділялась правовому всеобучу дітей. Службою у справах дітей проводиться лекторій "Злочин та кара". Протягом року проведено 18 бесід в 18 навчальних закладах району, 5 бесід в Кіцманському коледжі Подільського ДАТу на теми: «Попередження дитячої злочинності», «Шкідливі звички та вплив шкідливих звичок на організм дітей», «Правова дисципліна серед дітей», «Насильство в школі», «Кримінальна відповідальність серед дітей», «Правова дисципліна серед дітей», «Безпека дітей в інтернеті».

Проведено зустріч з директорами дошкільних установ району, в ході якої обговорено теми профілактики домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми та виступ в Кіцманській районній бібліотеці з питань профілактики булінгу.

Спільно з РЦСССДМ та районним центром зайнятості проведено 3 виступи на семінарі з елементами тренінгу на теми: «Роль сім’ї у вихованні дитини», «Нові форми сімейного виховання: патронатна сім’я», «Сімейні форми виховання» та «Попередження насильства в сім’ї».

Відповідно до укладеної угоди про спільну діяльність Кіцманського РС філії державної установи «Центр пробації в Чернівецькій області» та службою у справах дітей проведено 4 групових заходи (тренінг-лекції) з неповнолітніми, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції на теми: «Насильство в сім’ї», «Обери життя», «Профілактика шкідливих звичок та залежностей».

25. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у 2018 році проводив роботу щодо реалізації заходів з розвитку фізичної культури і спорту.

В районі проведено:

- 73 спартакіаду учнівської молоді серед закладів загальної середньої освіти І-ІІ та І-ІІІ ст.;

- районні змагання «Веселі старти» серед школярів молодшого віку;

- ХІХ Міжобласний волейбольний турнір серед чоловічих команд на призи Героя України В.Івасюка;

- Міжобласний волейбольний турнір з дзюдо;

- XXVII районні сільські спортивні ігри серед ФСК І-ІІ групи з видів спорту – шахи шашки, теніс настільний, волейбол (чоловіки), баскетбол (чоловіки і жінки), міні-футбол;

- першу міську спартакіаду з видів спорту – шахи, шашки,  теніс настільний;

- IV районну спартакіаду серед голів та депутатів з видів спорту - шахи, шашки, теніс настільний;

- відкриту першість дитячо-юнацької спортивної школи ВФСТ «Колос» з дзюдо, настільного тенісу та з волейболу серед дівчаток;

 

- Міжобласний турнір з футболу «Буковинська весна - 2018» серед команд 2006-2007 р.н.;

- відкриту першість Кіцманської ДЮСШ (освіта) з тенісу настільного серед команд 2003-2005 років народження; відкриту першість відділення шахів серед команд ДЮСШ (освіта), районну спартакіаду школярів з легкоатлетичного чотириборства (ДЮСШ освіта);

- районні сільські спортивні ігри, районні змагання на приз «Краще спортивне село» з 5 видів спорту;

- спортивні заходи до свята Івана Купала та обласного фестивалю «Буковинська осінь - 2018» (КСК «Троя» с. Реваківці).

Збірні команди району успішно виступали в обласних та державних змаганнях. Команди району взяли участь у:

- чемпіонаті України з дзюдо серед ветеранів; у зимовому чемпіонаті області з легкої атлетики (м. Чернівці);

- чемпіонаті  області з легкоатлетичного кросу (м. Чернівці);

- чемпіонаті області з волейболу серед юнаків 2001-2002 р.н. та 2003-2005 р.н.;

- чемпіонаті  області з волейболу серед дівчат 2001-2002 р.н. та 2003-2005 р.н.;

- чемпіонаті  області з дзюдо; 

- чемпіонаті  області з шахів, в обласному турнірі з шахів на призи М.Глухова;

- міжнародних юнацьких змаганнях з легкої атлетики «Прикарпатська зима-2018» (м. Івано-Франківськ);

- міжобласному турнірі з міні-футболу серед команд ДЮСШ (освіта) 2004-2005 р.н. пам’яті арбітра М.Бреєва (м. Чернівці);

- турнірі з футболу серед команд 2006-2007 р.н. (м.Снятин), 2008-2009 р.н. (м.Снятин), 2003-2004 р.н. (м.Чернівці), 2005-2006 р.н. (м.Чернівці);

- міжобласному турнірі з футболу серед команд ДЮСШ (освіта) 2006 р.н. та команд 2007-2008 р.н. (м.Чернівці), у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі серед команд дівчат 2005 р.н. (м. Чернівці), 2006 р.н. (м.Рівне);

- чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків 2001 р.н. та молодші, а також, серед юніорів (м.Суми);

- відкритій обласній баскетбольній лізі «Мак-Авто» серед команд дівчат 2006-2007 р.н. (м.Чернівці);

- обласній спартакіаді серед депутатів обласної, районних, міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад (ІІ місце);

- обласній спартакіаді серед збірних команд державних службовців у 2018 році (ІІ загальнокомандне місце з тенісу настільного та шахів);

- чемпіонаті області з легкої атлетики серед команд 2002-2003 та 2004 і молодші р.н. (м. Чернівці);

- міжобласному турнірі з волейболу серед юнаків і дівчат м. Снятин (ІІ місце);

- Всеукраїнському турнірі з шахів (Вінницька обл.);

- Міжнародних змаганнях з гирьового спорту м.Ужгород (І місце);

- чемпіонаті області з легкої атлетики серед ветеранів м. Хмельницький (І місце);

- чемпіонаті Європи з рогейну (спортивне орієнтування) серед ветеранів (І місце);

- Всеукраїнському фестивалі з шахів (м. Борщів);

- Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики серед юнаків та дівчат «Хто ти майбутній олімпієць?» (м. Вінниця);

- Всеукраїнських змаганнях «Краще спортивне село» м. Ворохта (команда с.Шишківці посіла 8 загальнокомандне місце);

- обласних сільських спортивних іграх м. Сокиряни (І місце).

 

26. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Упродовж 2018 року медичну допомогу населенню в районі забезпечували: КНП «Кіцманська ЦРЛ» та КУ «Кіцманський центр первинної медико-санітарної допомоги».

КНП «Кіцманська центральна районна лікарня»  забезпечує амбулаторно – поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу населенню району.

Стаціонарну допомогу забезпечує 11 відділень із загальним ліжковим фондом 270 ліжко-місць. Забезпеченість складала 42 ліжко-місця на 10,0 тис. населення. Амбулаторно-поліклінічну допомогу надає 1 поліклінічне відділення КНП «Кіцманської ЦРЛ» з проектною потужністю 198 відвідувань в зміну.

Кадри за номенклатурою штатних посад:

- лікарі (без стоматологів) – 101,75;

- середні медичні працівники – 216,25;

- молодші медичні працівники – 104,15;

- інший персонал – 78.

Основні показники діяльності КНП «Кіцманська ЦРЛ» за 2018 рік: прийнято в поліклінічному відділенні – 271218 осіб, проліковано в стаціонарі – 9041 особу, проліковано в денному стаціонарі – 912 осіб, обстежено флюрографічно – 27691 особу.

В 2018 році в КНП «Кіцманська ЦРЛ» були проведені капітальні ремонти відділень на суму 2 610,74 тис. грн., а саме:

1.                 Відділення медицини невідкладних станів  загальною  площею  265  м2 повністю оновили згідно сучасних вимог та потреб медиків і пацієнтів.        Окрім палат, медсестринського і фельдшерського постів, оглядової, тут розміщенні кабінети УЗД та ендоскопії, працює лаборант, який бере аналізи, а також обладнано туалет для людей з інвалідністю, а для зручності пересування людей у візках доступ до кабінетів зробили безперешкодним, безпороговим. Проведено заміну дверей та встановлення енергозберігаючих вікон, встановлена нова сантехніка, замінили систему опалення та каналізацію,  проведена повна заміна електропроводки та вентиляції. Вхід облаштований пандусом.

2.        Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення: зроблені  мережі електро/водопостачання, каналізацію, встановлено плитку на стінах і підлозі, встановлено пожежну сигналізацію, замінили вікна і двері на нові енергозберігаючі, здійснено внутрішні оздоблювальні роботи, замінено сантехніку та систему електропостачання, відремонтовано покриття стін, підлоги та стелі, підлогу в коридорах покрито плиткою.        

 

3. Проведено капітальний ремонт буфетної кімнати терапевтичного відділення: замінено вікна і двері, стіни і підлога покриті плиткою, встановлено електричний бойлер з теплою водою.

4. Відремонтовано туалет в ЛОР відділенні. Встановлено вентиляційні труби, замінено водопостачання та сантехніку. Стіни і підлога покриті плиткою.

5. ТОВ «Укрспецтепло» здійснено роботи по очищенні опалювальної системи КНП «Кіцманська ЦРЛ».

Основні проблеми галузі пов’язані з недостатнім фінансуванням та застарілим матеріально – технічним забезпеченням, що не дозволяє в повній мірі проводити профілактично-лікувальну роботу.

Первинну медичну допомогу населенню в районі забезпечує КУ «Кіцманський районний ЦПМСД», в склад якого входять 18 амбулаторій ЗПСМ, 25 фельдшерсько – акушерських пунктів.

ЦПМСД складає 600 відвідувань за зміну.

Кадри за номенклатурою штатних посад:

-       лікарі - 50;

-       середні медичні працівники - 120;

-       молодші медичні працівники - 28;

-       інший персонал -25.

Основні показники діяльності КУ «Кіцманський районний ЦПМСД» за звітний період: прийнято в амбулаторіях - 266329 осіб; відвідування вдома - 60464 особи; проліковано в денному стаціонарі - 6605 осіб; проліковано в стаціонарі вдома - 4339 осіб; відвідування  ФАПів - 152158 особами, в тому числі  вдома - 54067 осіб.

В 2018 році Урядова програма «Доступні ліки» почала діяти з 01.02.2018 року. До реєстру препаратів, що підлягають повному або частковому відшкодуванню увійшли 23 МНН та 239 ТН. Договір на участь в програмі підписали 12 аптечних закладів району. Сума, яка була передбачена бюджетним розписом на 2018 рік та використана становить 1 787,2 тис. грн.

За 2018 рік, не дивлячись на недостатній рівень матеріально технічної бази, з лікарями первинної ланки заключили декларацію 41986 жителів району. 05.08.2018 року Центр підписав договір з НСЗУ. Також в поточному році закуплено медичну інформаційну систему «Медейр» та підключено 25 робочих місця.

Основні проблеми ланки пов’язані з недостатнім фінансуванням внаслідок якого продовжується відставання охорони здоров’я району в матеріально – технічному  забезпеченні.

Гостро постає проблема забезпечення лікувально – профілактичних закладів первинної мережі санітарним автотранспортом (при мінімальній 19 одиниць в цих закладах наявні всього 9 одиниць).

До кінця року вдалося забезпечити автоматизованими робочими місцями всіх сімейних лікарів.

Згідно з затвердженим планом створення в районі спроможної мережі 3 амбулаторії  (Борівці, Реваківці, Брусенки) реорганізовано в Пункти Здоров’я.

 

 

27. ТЕХНОГЕННА  БЕЗПЕКА

Протягом 2018 року проведено 16 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглядались і вирішувались ряд важливих питань, зокрема:  

-       про невідкладні заходи щодо безаварійного пропуску льодоходу, повені і дощових паводків;

-       про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах району;

-       про заходи щодо протидії масовим пожежам лісів і сільськогосподарських угідь;

-       про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Кіцманського району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.02.2018 №64  затверджено План основних заходів цивільного захисту Кіцманського району  на 2018 рік.

01 лютого 2018 року на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджено План дій органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2018 році.

Проведено обстеження русел річок району. За результатами обстеження проведено засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій дано доручення керівникам органів місцевого самоврядування щодо розчистки русел малих річок, водопропускних каналів для забезпечення водовідведення.

Районною комісією проведено обстеження берегоукріплень та гідротехнічних споруд на  водних об’єктах, складено відповідні акти та надіслані листи до Дністровсько-Прутського БУВР щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт частково зруйнованих та пошкоджених ділянок берегоукріплень та протиповеневих дамб. За інформацією басейнового управління низький рівень фінансування протипаводкових заходів не дає змоги проводити ремонтно-відновлювальні роботи та оперативно впливати на попередження та ліквідацію негативних наслідків повеней.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.11.2017 року №996-р «Про підготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців у сфері цивільного захисту в Чернівецькій області у 2018 році». На обласних курсах цивільного захисту протягом 2018 року за державним замовленням пройшли навчання 75 державний службовець, а за контрактом 26 осіб.

 

Захист населення

На території району заходиться 167 захисних споруд цивільного захисту, з них 4 сховища загально площею 473 кв. м., місткістю 350 чоловік та 164 протирадіаційних укриття загальною площею 22020,9 кв. м., місткістю 19735 осіб. В зв’язку з недостатнім фінансуванням більшість захисних споруд цивільного захисту є обмежено готовими до використання за призначенням.

На території району розташований 1 хімічно-небезпечний об’єкт який знаходиться в с. Біла, який використовує у виробництві понад 320 кг хлору. У зоні можливого хімічного ураження проживає 620 чоловік.

Протипожежне забезпечення

Протягом 2018 року в Кіцманському районі зареєстровано 79 пожеж проти 72 за 2017 рік, кількість пожеж зросла на 9,7%.

В рамках акції «Збережемо житло від пожеж» охоплено всі населені пункти району та перевірено 2625 житлових будинків громадян.

З метою підвищення протипожежної стійкості населених пунктів та об’єктів господарювання району основні зусилля служби зосереджені на виконанні наступних завдань: забезпечення контролю за виконанням основних і невідкладних протипожежних заходів на об’єктах господарювання, обробці вогнетривким розчино горючих конструкцій, влаштування під’їздів до штучних та природних водоймищ, створення профілактичної групи по виконанню інженерно-технічних заходів на об’єктах господарювання району, забезпечення обов’язкового навчання населення в частині попередження і гасіння пожеж.

Також, з метою попередження виникнення пожеж на районній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було розглянуто наступні питання:

-       про попередження виникнення пожеж та загибелі людей на території Кіцманського району;

-       про дотримання вимог пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей;

-       про попередження виникнення пожеж внаслідок спалювання сухої трави, сміття та відходів на території Кіцманського району;

-       про попередження виникнення пожеж у лісах та природних екосистемах на території Кіцманського району;

-       про попередження виникнення пожеж та загибелі людей в осінньо-зимовий період 2018-2019 років на території Кіцманського району.

Загальні висновки про стан цивільного захисту

У 2018 році завдання з підготовки цивільного захисту та план основних заходів цивільного захисту Кіцманського району, які затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.02.2018 №64 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Кіцманського району на 2018 рік», в основному виконано.

 

Проблемні питання

1. Відсутність фінансування для проведення берегоукріплюючих та руслорегулюючих робіт на річках та водних об’єктах району.

2. Відсутність фінансування для придбання засобів індивідуального захисту для працюючого та непрацюючого населення району.

 

28. ЗЕМЕЛЬНІ  РЕСУРСИ

Основними землекористувачами в районі є сільськогосподарські підприємства у користуванні яких перебуває 17780,6 га або 29 % від загальної кількості земель. У власності та користуванні громадян знаходяться земельні ділянки на площі 38351 га, в тому числі земельні частки (паї) – 25133 га. В районі створено 4 об’єднані територіальні громади –   Мамаївська ОТГ, Кіцманська ОТГ, Неполоковецька ОТГ, Ставчанська ОТГ. На даний час об’єднаним територіальним громадам передано земель запусу із державної власності у комунальну власність, з яких Мамаївській ОТГ- 85,50 га, Кіцманській ОТГ – 178,16 га. Землі Неполоковецькій ОТГ та Ставчанській ОТГ знаходяться у стадії передачі земельних ділянок.       На території району знаходиться 2173,5 га земель водного фонду, що становить 3,65% від загальної площі, з них ставки займають – 1077 га, річки, струмки та канали – 1084 га. Працює два лісогосподарських підприємства в користуванні яких 7477 га земель або 12%, зокрема в Кіцманському Держлісгоспі – 384 га, в міжгосподарському лісовому господарстві – 7093 га.

В процесі реформування сільськогосподарських підприємств створено на засадах власності на землю і майно 51 агроформувань нового типу, з яких 35 - сільськогосподарські товариства, які орендують сільськогосподарські угіддя на площі 13624 га, 2 - сільськогосподарські кооперативи відповідно 1438 га, 14 - інших недержавних сільськогосподарських підприємства – 1939 га.

В районі функціонує 138 селянських (фермерських) господарств, які обробляють 2190 гектарів землі, а також отримали можливість свого розширення за рахунок оренди земельних часток (паїв) у громадян. Громадянами району приватизовано 74094 ділянку загальною площею 38960 га.

Відділом проводиться прийом, підготовка та передача документів, щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту) громадянам та юридичним особам у власність та користування відповідно до наказу Головного управління від 23.05.2013р. про порядок взаємодії між головним управлінням та територіальними органами. Головним управлінням підготовлено 129 наказів, з них 65- учасникам бойових дій.

Значну увагу у відділі приділяється підготовці до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні юридичних та фізичних осіб для зайняття підприємницькою діяльністю, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які плануються продаватись на земельних торгах. Станом на 31.12.2018р. продано 16 земельних ділянок загальною площею 116855 м2 на суму 3665717 грн. А також 2 земельні ділянки було продано на земельних торгах, на площу 434727 м2, сума яких становить 216409 грн. На даний час підготовлено та виставлено на земельні торги ще 4 земельні ділянки.

По всіх населених пунктах проведена первинна та повторна нормативна грошова оцінка земель. В зв’язку з тим, що найближчим часом термін дії нормативної оцінки земель буде закінчено, Відділом надіслано рекомендаційні листи до органів місцевого самоврядування для того, щоб в бюджет було закладено кошти для проведення робіт із землеустрою для поновлення НГО. Також підготовлено та затверджено 9 рішень сесії районної ради про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки на окремі земельні ділянки за межами населених пунктів району, що в свою чергу збільшує плату за землю та відповідно наповнення місцевих бюджетів.

На даний час на бюджетах місцевих рахунків знаходиться 61,192 тис. грн. коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Впродовж 2018 року не здійснювалося вилучення із земель сільськогосподарського призначення. Використання коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва за попередні роки спрямовуються на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та охорону земель.

29. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ,

ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

Протягом 2018 року особовим складом Кіцманського ВП ГУНП проведено низку організаційних та практичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації, подальше зміцнення правопорядку, охорону прав і свобод громадян, більш активну протидію проявам організованої злочинності і корупції.

 

Так, протягом 2018 року на території Кіцманського району зареєстровано 436 кримінальних правопорушень, проти 459 у 2017 році, спостерігається зменшення загальної злочинності на 5,0% (по області зменшення становить 18,3%) 

Із зареєстрованих у 2018 році, особи встановлено по 256 кримінальних правопорушень, з яких 62 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. Всього за 2018 рік, із урахуванням злочинів, що були скоєні у минулих роках,встановлено 163 особи, які скоїли 287 кримінальні правопорушення.

Не допущено скоєння таких злочинів як нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельним наслідком, згвалтування та підпали.

 

Завдяки проведеній роботі на території Кіцманського району виявлено 31 кримінальне правопорушення пов’язане з незаконним обігом наркотиків, із них 1 факт збуту наркотиків, 18 - зберігання без мети збуту та 12 фактів вирощування снотворного маку чи конопель. Задокументовано 12 злочинів пов’язаних з незаконним поводженням зброї чи бойовими припасами та 8 порушень адміністративного нагляду.

В березні 2018 року відкрито поліцейську станцію в с.Брусниця. Приміщення для поліцейської станції виділила Брусницька сільська рада у будівлі місцевої лікарської амбулаторії практики сімейної медицини. Окрім дільничного офіцера, тут працюватимуть інспектори ювенальної превенції та чергуватиме група швидкого реагування патрульної поліції.

 

Tеми