Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Кіцманський район

Новини

03.08.2012 16:42

Незабаром вибори народних депутатів України |  Вибори

Як відомо, 17 листопада 2011 року Верховна Рада України прийняла новий Закон "Про вибори народних депутатів", згідно якого чергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 28 жовтня цього року, а виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев'яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніш, як за дев'яносто один день до дня голосування.
Основною новацією цього Закону є те, що вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою, тобто 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій та 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. Кількісний склад Верховної Ради України не змінився і становить 450 депутатів.

Висування кандидатів у депутати партіями розпочинається за дев'яносто і закінчується за сімдесят дев'ять днів до дня голосування. Висування кандидатів, формування та затвердження виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному окрузі та висування кандидатів у депутати від партії в одномандатних округах здійснюється партією на з'їзді (зборах, конференції) у порядку, встановленому статутом партії. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного виборчого списку кандидатів у депутати від партії або висунута лише в одному з одномандатних виборчих округів. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за сімдесят п'ять днів до дня голосування.
Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або безпартійну особу, яка відповідно до цього Закону має право бути обраною депутатом. Партія може висунути:
- виборчий список кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному окрузі у кількості, яка не перевищує 225 осіб;
- по одному кандидату у депутати в кожному із 225 одномандатних округів.
Крім того, партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі двох тисяч мінімальних розмірів заробітної плати.
Кандидат у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування, від політичної партії вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Грошова застава, внесена партією, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, повертається у разі, якщо за підсумками виборів партія отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів. Грошова застава, внесена кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі в порядку самовисування, повертається у разі, якщо за підсумками виборів кандидат визнаний обраним в одномандатному окрузі .
В інших випадках грошова застава не повертається, а у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.
Для здійснення виборів відповідно до цього закону Центральною виборчою комісією не пізніш, як за шістдесят два дні до дня голосування утворюється окружна виборча комісія у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб. При цьому голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій — суб'єктів подання.
Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш, як за тридцять один день до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
Свою передвиборну агітацію партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати мають право розпочати з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Закінчується передвиборна агітація о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.
  • Джерело: Районна газета "Вільне життя"

Tеми