Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Грушовецька сільська рада

Новини

23.03.2017 16:13

протокол виконкому сільської ради  |  Діяльність органів місцевого самоврядування
протокол виконкому сілсьької ради від 17.03.2017


16.06.2016 08:53

засідання виконкому сільської ради  |  Діяльність органів місцевого самоврядування
Засідання виконкому сілсьької ради відбудеться 0 9 год. 24 червня 2016 р. в приміщенні сільської ради


15.04.2016 11:15

засідання чергової сесії |  Діяльність органів місцевого самоврядування
пята сесія У11 скликання Грушовецької сільської ради відбудеться 25 квітня 2016 р. о 10 год в приміщенні сільської ради.


13.04.2016 15:08

засідання виконкому сільської ради |  Діяльність органів місцевого самоврядування
15 квітня 2016 року о 9 год. в приміщенні сільської ради відбудеться засідання виконкому сільської ради.
Порядок денний :
1.Про стан виконання дохідної частини бюджету сілсьької ради за 1 квартал 2016 року.
2. Про затвердження акту обстеження технолдогічного стану підвалу.
3. Про зрізування аварійних дерев.
4. Про заходи проведення місячника оборонно-масової роботи, присвяченого 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі.
5. Про відзначення на території сілсьької ради Дня памяті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.


01.04.2016 16:07

декларації про майно, доходи, витрати ізобовязання фінансового характеру за 2015 рік сільського голови Книша О.В. та секретаря ради Долгої Л.В.  |  Діяльність органів місцевого самоврядування

відомості про доходи


17.12.2011 10:58

Проекти рішень X сесії VI скликання |  Доступ до публічної інформації

ПРОЕКТ

ГРУШОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х сесія У1 скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 13 січня 2012 року.

Про встановлення правового режиму
щодо об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл Грушівці та
Нагоряни Кельменецького району


Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , для виконання повноважень щодо реалізації прав та обов’язків територіальної громади по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад сіл Грушівці та Нагорни , пов’язане з їх ефективним використанням і розпорядженням та з метою задоволення жителів територіальних громад в якісних громадських послугах, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Делегувати Кельменецькій районній раді функції управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл Грушівці та Нагоряни .
2. Надати районній раді право від імені та в інтересах територіальної громади , здійснювати правомочності у відповідності до законодавства України щодо володіння , користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, що належать до спільної власності територіальних громад сіл Грушівці та Нагоряни Кельменецького району, в тому числі вирішувати питання щодо :
- передачі у комунальну власність територіальних громад сіл Грушівці та Нагоряни окремих об’єктів спільної власності територіальних громад , які знаходяться на відповідній території і їх використання буде направлено для забезпечення потреб цих громад;
- передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл Грушівці та Нагоряни в оперативне управління та господарське відання;
- управління комунальними корпоративними правами в будь-яких органах управління.


Сільський голова Б.Д.НовоселецькийПРОЕКТ

ГРУШОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х сесія У1 скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 13 січня 2012 року.

Про встановлення ставок
єдиного податку на 2012 рік


Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР та на підставі ст.293.2 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності» від 04.11.2011р. № 4014-У1 , сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити та ввести в дію на території сільської ради ставки єдиного податку :
- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
( Мінімальна заробітна плата встановлюється законом на 1 січня податкового ( звітного ) року).
2. Секретарю сільської ради Долгій Л.В. копію цього рішення подати до ПДІ у Кельменецькому районі.
Сільський голова Б.Д.НовоселецькийАНАЛІЗ
регуляторного впливу до
проекту рішення сесії Грушовецької сільської ради
«Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 р. № 1160-1У «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності « та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 , та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Грушовецької сільської ради « встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік», як регуляторного акту.
1. Опис проблеми,
яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

Згідно норм Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення ставок єдиного податку. Ставки єдиного податку вирішуються місцевими радами самостійно.
Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності» з метою встановлення об’єктивних та обґрунтованих ставок єдиного податку та недопущення суперечливих ситуацій органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення про ставки єдиного податку .
Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив є :
- платники єдиного податку;
- Кельменецьке ДПІ, на яку покладені функції зі справляння місцевих податків та зборів,
- Органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися принципу верховенства закону.
2. Цілі ( мета ) регулювання.
Метою прийняття рішення Грушовецької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік» є :
- безумовне виконання норм чинного законодавства.
3. Опис механізмів та заходів ,що пропонується для вирішення проблеми.
Згідно Податкового кодексу України до повноважень місцевих рад належить прийняття рішення про встановлення ставок єдиного податку.
Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Грушовецької сільської ради . Тому вирішення проблем и щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території сільської ради пропонується шляхом прийняття рішення Грушовецької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік»
Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблем і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.
Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Грушовецької сільської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
4. Термін дії регуляторного акту.
Рішення Грушовецької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку» є загальнообов’язковим до застосування на території сіл Грушівці та Нагоряни і термін дії необмежений.
5. Визначення показників результативності рішення.
До показників результативності дії акту відноситься обсяг надходжень місцевих податків і зборів до бюджету сільської ради.
У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 р. № 1160-1У «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень
поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням на офіційному сайті Територіальні громади Чернівецької області. , отримають регуляторний акт на запитання до органів місцевого самоврядування.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту.

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднено проект рішення Грушовецької сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік» на сайті Грушовецької сільської ради з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщення Грушовецької сільської ради.Сільський голова Б.Д.Новоселецький


ПРОЕКТ


ГРУШОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х сесія У1 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 січня 2012 року.

Про надання згоди на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду

Розглянувши клопотання ФГ «Яніс-4» № 17 від 01.12.11р. , про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст.ст.12, 93, 116 Земельного кодексу України , сільська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Рішення У111 сесії У1 скликання від 30 вересня «Про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» ФГ «Яніс-4» відмінити.
2. Погодити надання згоди голові ФГ «Яніс-4» Чорному Анатолію Гнатовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 15 років :
-4,0 га для будівництва фруктосховища в урочищі « могилка, біля карєру » за межами населеного пункту с. Грушівці ;
3.Зобов’язати Чорного А.Г. звернутись в проектну організацію ,що має відповідну ліцензію.
4. Голові ФГ «Яніс-4» Чорному А.Г. . приступити до використання земельної ділянки після встановлення їх меж в натурі ( на місцевості) та укладення договорів оренди на землю і їх державної реєстрації.Сільський голова Б.Д.Новоселецький


ПРОЕКТ


ГРУШОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х сесія У1 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 січня 2012 року.

Про надання згоди на відведення
земельної ділянки для видобування
корисних копалин місцевого значення


Розглянувши колективну заяву голови ТОВ «Кельменці Агро» Ганжелюка В.І., голови СТ «Дністер» Білобрицького А.А., директора ТОВ «Онда» Боднаря В.В., голови ФГ «Каденюк» Каденюка В.Г., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ст.23 Кодексу України про надра , сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Погодити надання згоди голові ФГ « Каденюк » Каденюку Василю Галактіоновичу на відведення земельної ділянки для видобування корисних копалин місцевого значення (каменя-вапняка) розміром до 0.05 га в урочищі « Архіпова криниця » за межами населеного пункту с. Грушівці для ремонту доріг місцевого значення;
2. Зобов’язати Каденюка В.Г. звернутися в Кельменецьку райдержадміністрацію для надання дозволу на розробку .
3. Каденюку В.Г. даний дозвіл погодити з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області.
Сільський голова Б.Д.Новоселецький


ПРОЕКТ
ГРУШОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Х сесія У1 скликання


Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 січня 2012 року

Про сільський бюджет на 2012 рік та
звіт про його виконання за 2011 рік


Керуючись п.23 ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України « Про державний бюджет України на 2012 рік» , сільська рада
В и р і ш и л а :

1. Встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2012 рік в сумі 702650 гривень , в тому числі відповідно до ст.16 Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» обсяги дотації вирівнювання в сумі 438600 грн..
Обсяг власних доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 204400 гривень, по спеціальному фонду – 59650 грн. ( додаток № 1)
2. Встановити загальний обсяг видатків бюджету села на 2012 рік в сумі – 702650 гривень , в тому числі загального фонду – 643000 гривень , спеціального фонду – 59650 гривень за функціональною класифікацією ( додаток № 2)

3. Встановити розмір оборотної касової готівки сільського бюджету в сумі 0,6 тис. гривень.


ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

4. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету не надавати підприємствам , установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів ( обов’язкових платежів) , що зараховуються до сільського бюджету.
. Встановити що до доходів загального фонду бюджету села на 2012 рік належать :
- податок на доходи фізичних осіб в частині, що належить бюджету села;
- плата за землю в частині, що належить бюджету села,
- державне мито,- плата за оренду приміщень комунальної власності
- фіксований сільськогосподарський податок,
- адміністративні штрафи , накладені адмінкомісією при виконкомі сільської ради
- дотація вирівнювання з районного бюджету.

5. Встановити , що джерелами формування спеціального фонду бюджету села на 2012 рік, є:
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету села,
- надходження до цільових фондів;
- збір за першу реєстрацію транспортних засобів ,
- екологічний збір;
- цільові фонди ;
- грошові стягнення за шкоду , заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища .

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету села на 2012 рік за економічною структурою та за видами видатків :
- оплата праці працівників бюджетних установ – код 1110;
- нарахування на заробітну плату – код 1120
- трансферти населенню – код 1340
- трансферти місцевим бюджетам - код 1320
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - код 1160
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – код 1132
- продукти харчування – код 1133

8. . Встановити, що :
8.1. Керівники бюджетних установ села утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород , матеріальну допомогу лише в
межах фонду заробітної плати , затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах доходів і видатків.
8.2. Розпорядники коштів бюджету села мають право приймати зобов,язання по загальному фонду на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2011 рік.
8.3. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду перевищують відповідні витрати , затверджені цим рішенням , розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці , нарахувань на заробітну плату , комунальних послуг та енергоносіїв.Якщо така заборгованість відсутня , розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи , які здійснюються за рахунок відповідних надходжень , а 50 відсотків коштів – на заходи , які необхідні для виконання основних функцій , але не забезпечені коштами загального бюджету за відповідною бюджетною програмою.
У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.
8.4. За наявності просроченої заборгованості із заробітної плати , а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов»язаними з функціонуванням бюджетних установ ( крім захищених видатків бюджету) , до погашення такої заборгованості.

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

9. Установити , що в окремих випадках, а також з метою належного в своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно- правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України , зміни до сільського бюджету вносяться рішенням виконкому сільської ради , за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань економіки, бюджету і фінансів , з наступним затвердженням їх на сесії сільської ради.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10. взяти до відома, що відповідно до п.2,3 статті 73 Бюджетного кодекс України сільська рада має право отримувати :
10.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату , придбання продуктів харчування і медикаментів , оплату комунальних послуг та енергоносіїв , які в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах , без нарахування відсотків за користування цими коштами , з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10.2. Середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів сільського бюджету на 2012 рік, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів та передбачені у додатку № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік « за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.11. Виконком сільської ради у процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням розпорядника коштів сільського бюджету здійснює пере розподіл видатків за функціональною та економічною класифікаціями в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету.
12. Керівникам установ села, які фінансують ся з бюджету села: --
- передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2012 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за природний газ , теплову та електричну енергію , водопостачання , водовідведення та послуги зв’язку , не допускаючи при цьому будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат.
- встановити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі , виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2012 рік.
- забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань на 2012 рік.
- під час укладання угод ( договорів , контрактів тощо) щодо закупівлі товарів , робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів обов’язково передбачити однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
13. Погодити централізацію до районного бюджету:
- залишки коштів на 1 січня 2012 року та надходження поточного року по надходженню збору до фонду охорони навколишнього природного середовища , надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів , плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів та грошових стягнень за шкоду , заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища , збору за впровадження торговельної діяльності нафтопродуктами , збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
Централізацію проводити шляхом перерахування районному бюджету субвенцій на виконання власних повноважень.
14. Встановити, що в тих випадках , коли депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з бюджету села, вони повинні одночасно подавати пропозиції , спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків сільського бюджету

15 . Встановити загальну чисельність штатних працівників апарату сільської ради в кількості 5,5 одиниць з видатками в сумі 261060 гривень.


16. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „ Про упорядкування умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів , органів прокуратури, судів та інших органів” ( зі змінами внесеними згідно з Постановою КМ від 12.05.07 р. № 700 ) при відбутті у відпустку виплачувати голові ради, а також за його розпорядженням , працівникам виконавчого апарату , допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально- побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати та преміювати відповідно до Закону „ Про службу в органах місцевого самоврядування” сільського голову в розмірі 25 % межах затвердженої оплати праці по управлінню апарату сільської ради.
17. Встановити розмір батьківської плати в дитячому навчальному закладі – 30 % вартості харчування за рахунок батьків та 70 % - за рахунок бюджету села.

18. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Рішення сесії сільської ради „ Про сільський бюджет на 2012 рік” набирає чинності з 1 січня 2012 року і діє до 31 грудня 2012 року. .

Сільський голова Б.Д.Новоселецький

ПРОЕКТ

ГРУШОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
10 сесія У1 скликання


Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 січня 2012 року

Про програму соціально-економічного та
культурного розвитку сіл на 2012 рік.


Заслухавши та обговоривши доповідь сільського голови Новоселець кого Б.Д. по питанню «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сіл на 2012 рік» , враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради , керуючись ч.а.п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

В И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку сіл на 2012 рік ( додаються ).

2. Керівникам установ: Ткачук Р.О., Вовчук Л.В., Стаднійчук Л.В.., Бажан Я.С. ,Єленіч Н.П., Регульській Н.М. , спеціалісту – 2 категорії по землевпорядкуванню сільської ради Дрібному В.Ф. забезпечити виконання намічених завдань, вживати заходів щодо покращення ситуації на території сільської ради.

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування , фінансів та бюджету.
Сільський голова Б.Д.Новоселецький
09.08.2011 16:53

Проекти рішень У11 сесії У1 скликання Грушовецької сільської ради |  Діяльність органів місцевого самоврядування
Про ставки єдиного податку для фізичних осіб-суб»єктів
підприємницької діяльності.

Про встановлення збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання
платних послуг


Про ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
21.04.2011 15:15

Про ставки єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності  |  Діяльність органів місцевого самоврядування
Керуючись ст..26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” , відповідно до Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування , обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності « та п. 10.1.2. ст.10 Податкового Кодексу України від 02.12. 2010 р. № 2755-У1 , сесія сільської ради


30.09.2010 14:22

Податковий кодекс: спроба номер два Податковий кодекс: спроба номер два  |  Громадське життя
Проект Податкового кодексу цього тижня було внесено на розгляд парламенту.


09.09.2010 09:42

Чергова сесія сільської ради. |  Діяльність органів місцевого самоврядування
Відбулася чергова сесія сільської ради.


20.08.2010 08:43

Страда-2010 в Украине: будем с хлебом!  |  Сільське господарство
Страда-2010 подходит к концу. Несмотря на аномально жаркую и сухую погоду, по состоянию на 16 августа украинские аграрии собрали 28,7 млн т зерновых и зернобобовых с площади более чем 11,5 млн га, средняя урожайность составляет почти 25 ц/га.


11.08.2010 08:29

Підготовка до школи. |  Освіта
Президент В. Янукович доручив забезпечити повний асортимент шкільного приладдя та учнівської форми за доступними цінами.


22.07.2010 11:35

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення соцзахисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги. |  Громадське життя
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення соцзахисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги, понизивши поріг доходів для виплати субсидій.


11.05.2010 15:33

cвято-зустріч "зі сльозами на очах" |  Діяльність органів місцевого самоврядування

11.05.2010 13:33

збори представників громадян |  Діяльність органів місцевого самоврядування