Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Хотинська районна рада

Оголошення

10.12.2015 11:04
Депутату Хотинської районної ради VІІ скликання

З 26 квітня 2015 року введено в дію Закон України «Про запобігання корупції». Згідно статті 3 Закону депутати місцевих рад є суб’єктами, на яких поширюється його дія. В зв’язку з чим, депутати районної ради зобов’язані повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів при розгляді, підготовці та прийнятті рішень.

Правовідносини, що охоплюються поняттям «конфлікт інтересів» розділено на два поняття – потенційний та реальний конфлікт інтересів. При цьому наявність потенційного конфлікту інтересів  (зацікавленості у чомусь) означає ймовірну загрозу для неупередженого виконання повноважень, тоді як реальний означає безпосередню наявність такої загрози.

Статтею 35 Закону України «Про запобігання корупції» передбачені певні особливості щодо врегулювання конфлікту інтересів окремих категорій суб’єктів відповідальності.

         Зокрема, правила врегулювання конфлікту інтересів голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

         Так, статтею 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

         Відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

         Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.

         Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься до протоколу засідання колегіального органу.

         І тільки якщо неучасть особи у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

         Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів є адмі­ністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, перед­баченим частиною першою статті 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу Укра­їни про адміністративні правопорушення (КУпАП), за яке перед­бачена відповідальність у вигляді штрафу від ста до двохсот неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн.). У разі вчинення цього ж правопорушення повторно протягом року до особи буде застосоване стягнення у вигляді штрафу від чоти­рьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян (від 6800 до 13600 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

 

На виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції» повідомляємо, що інформаційний ресурс Хотинської районної ради «Портал територіальних громад Чернівецької області» в мережі Інтернет постійно наповнюється інформацією про діяльність Хотинської районної ради, її склад, проектами рішень Хотинської районної ради, прийнятими рішеннями та розпорядженнями Хотинської районної ради, інформацією по антикорупційному законодавству тощо, з якою Ви можете ознайомлюватись за посиланням http://gromady.cv.ua/ht/.

Також повідомляємо, що головою Хотинської районної ради 26.12.2014 року прийнято розпорядження №110-рр «Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Хотинській районній раді на 2015 рік» та розпорядження від 29.12.2014 року №112-рр «Про організацію умов для повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства». З розпорядженнями та інформацією по антикорупційному законодавству можна ознайомитись на вищевказаному сайті в розділі «Документи» Хотинської районної ради Порталу територіальних громад Чернівецької області.

Оголошення

До уваги депутатів Хотинської районної ради VІІ скликання та керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл та міста Хотинського району для використання в діяльності виконавчим апаратом Хотинської районної ради підготовлено ряд документів щодо запобігання корупції, конфлікту інтересів, електронного декларування

До уваги депутатів Хотинської районної ради VІІ скликання та керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл та міста Хотинського району для використання в діяльності виконавчим апаратом Хотинської районної ради підготовлено ряд документів щодо запобігання корупції, конфлікту інтересів, електронного декларування

Відповідно до ч.1 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку – нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку – нерезидента.

Працівники Кельменецької місцевої прокуратури проводять особистий прийом громадян щоденно у робочі дні в період з 10 до 13 год. та з 14 до 17 год. за адресою вул. П. Сагайдачного, 39-6, смт. Кельменці. Усні звернення приймаються за телефонами «гарячої лінії»: в смт. Кельменці - (03732) 2-05-61. Електронні звернення приймати за офіційною адресою електронної поштової скриньки Кельменецької місцевої прокуратури: zvern_kelm@chrn.gp.gov.ua

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 11 листопада 2016 року переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оцінка-Інформ».

З 26 квітня 2015 року введено в дію Закон України «Про запобігання корупції». Згідно статті 3 Закону депутати місцевих рад є суб’єктами, на яких поширюється його дія. В зв’язку з чим, депутати районної ради зобов’язані повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів при розгляді, підготовці та прийнятті рішень.

З 26 квітня 2015 року введений в дію Закон України «Про запобігання корупції». Згідно з пунктом 1 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону він набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. Вперше Закон України «Про запобігання корупції» був офіційно опублікований у виданні «Голос України» 25 жовтня 2014 року.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 N° 1261 (далі — Закон) було розроблено на виконання Плану заходів з реалізації рекомендацій, які містяться у другій оцінці Європейської Комісії прогресу України у виконанні першої (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму. Це один із законів на виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії, на¬даних у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, який удосконалює положення антикорупційного законодавства. Відповідні зміни внесено Законом до низки законодавчих актів: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших.

У Хотинській районній раді можна повідомити про порушення антикорупційного законодавства

На виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії корупції» доводимо до Вашого відома, що інформаційний ресурс Хотинської районної ради «Портал територіальних громад Чернівецької області» в мережі Інтернет постійно наповнюється інформацією про діяльність Хотинської районної ради, її склад, проектами рішень Хотинської районної ради, прийнятими рішеннями та розпорядженнями Хотинської районної ради, інформацією по антикорупційному законодавству тощо, з якою Ви можете ознайомлюватись за посиланням http://gromady.cv.ua/ht/.

Хотинська районна рада висвітлює свою роботу на Інтернет порталі територіальних громад Чернівецької області http://gromady.cv.ua, де Ви окрім новин та інформації про наш район також можете знайти відомості про депутатський корпус, виконавчий апарат районної ради та законодавчі акти, прийняті депутатами районної ради та багато іншого. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.