Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Хотинська районна рада

Оголошення

20.01.2015 12:53
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗМІН В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 N° 1261 (даліЗакон) було розроблено на виконання Плану заходів з реалізації рекомендацій, які містяться у другій оцінці Європейської Комісії прогресу України у виконанні першої (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.

Це один із законів на виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії, на­даних у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, який удосконалює положення антикорупційного законодавства.

Відповідні зміни внесено Законом до низки законодавчих актів: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших.

Так, Законом імплементовано рекомендації Європейської Комісії щодо:

-  фінансового контролю:

запроваджується зовнішній контроль декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (на заміну існуючому логічному та арифме­тичному контролю). Здійснення перевірок достовірності зазначених у деклараціях відомостей покладатиметься на центральний орган виконавчої влади, що реалі­зує державну податкову політику;

встановлюється дисциплінарна та адміністративна відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях (стаття 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Зміни щодо порядку здійснення контролю за декларуванням набули чинності 1 січня 2015 року;

- підвищення санкцій за кримінальні корупційні правопорушення. Криміналізацїі корупції:

Законом встановлюються більш жорсткі види покарання за відповідні правопору­шення як стосовно фізичних, так і юридичних осіб.

На забезпечення виконання рекомендацій GRECO (Група держав протидії коруп­ції) у сфері криміналізації корупції Кримінальний кодекс України поширюватиме юрисдикцію України на іноземців та осіб без громадянства, які вчинили у співучас­ті зі службовими особами, які є громадянами України, злочини, пов’язані з актив­ним та пасивним хабарництвом, зловживанням впливом, або якщо вони вчинили зазначені злочини щодо вказаних службових осіб чи навпаки. Об’єктивну сторо­ну корупційних злочинів доповнено елементом «обіцянка» (з визначенням понять «обіцянка» та «пропозиція»). Встановлено кримінальну відповідальність за актив­ну та пасивну форми підкупу працівника підприємства, установи чи організації у приватному секторі (стаття 354 Кримінального кодексу України);

- запобігання корупції у діяльності юридичних осіб:

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначає, що юридич­ні особи забезпечують розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції, які є необхідними та обгрунтованими для запобігання корупції у діяльності юридич­ної особи та заохочення її працівників діяти відповідно до закону, нормативно- правових актів і встановлених підприємством правил та процедур щодо виявлен­ня й запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

Незабезпечення виконання уповноваженою особою обов’язків щодо вжиття захо­дів із запобігання корупції, що призвело до вчинення визначеного у Кримінальному кодексі України злочину, є підставою для застосування до юридичної особи захо­дів кримінально-правового характеру;

- захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення:

посилено гарантії захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії ко­рупції (так званих інформаторів). Зокрема, у Цивільному процесуальному кодек­сі України передбачено покладання на відповідача обов’язку доказування право­мірності прийнятих ним рішень щодо звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування заходів впливу до працівника у зв’язку із пові­домленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

Запроваджується порядок анонімних повідомлень про факти корупції, який визна­чається законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про звернення громадян»;

-  розмежування компетенції правоохоронних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією:

на узгодження із положеннями Закону України «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» щодо скорочення переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції внесені відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про Військову служ­бу правопорядку у Збройних Силах України», якими виключено повно­важення органів доходів і зборів та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення.

Оголошення

Пропозиція компанії CG International підприємствам та агроформуванням України продукцію високої якості глобального бренду СЕАТ

До уваги депутатів Хотинської районної ради VІІ скликання та керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл та міста Хотинського району для використання в діяльності виконавчим апаратом Хотинської районної ради підготовлено ряд документів щодо запобігання корупції, конфлікту інтересів, електронного декларування

До уваги депутатів Хотинської районної ради VІІ скликання та керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл та міста Хотинського району для використання в діяльності виконавчим апаратом Хотинської районної ради підготовлено ряд документів щодо запобігання корупції, конфлікту інтересів, електронного декларування

Відповідно до ч.1 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку – нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку – нерезидента.

Працівники Кельменецької місцевої прокуратури проводять особистий прийом громадян щоденно у робочі дні в період з 10 до 13 год. та з 14 до 17 год. за адресою вул. П. Сагайдачного, 39-6, смт. Кельменці. Усні звернення приймаються за телефонами «гарячої лінії»: в смт. Кельменці - (03732) 2-05-61. Електронні звернення приймати за офіційною адресою електронної поштової скриньки Кельменецької місцевої прокуратури: zvern_kelm@chrn.gp.gov.ua

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 11 листопада 2016 року переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оцінка-Інформ».

З 26 квітня 2015 року введений в дію Закон України «Про запобігання корупції». Згідно з пунктом 1 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону він набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. Вперше Закон України «Про запобігання корупції» був офіційно опублікований у виданні «Голос України» 25 жовтня 2014 року.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 N° 1261 (далі — Закон) було розроблено на виконання Плану заходів з реалізації рекомендацій, які містяться у другій оцінці Європейської Комісії прогресу України у виконанні першої (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму. Це один із законів на виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії, на¬даних у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, який удосконалює положення антикорупційного законодавства. Відповідні зміни внесено Законом до низки законодавчих актів: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших.

У Хотинській районній раді можна повідомити про порушення антикорупційного законодавства

На виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії корупції» доводимо до Вашого відома, що інформаційний ресурс Хотинської районної ради «Портал територіальних громад Чернівецької області» в мережі Інтернет постійно наповнюється інформацією про діяльність Хотинської районної ради, її склад, проектами рішень Хотинської районної ради, прийнятими рішеннями та розпорядженнями Хотинської районної ради, інформацією по антикорупційному законодавству тощо, з якою Ви можете ознайомлюватись за посиланням http://gromady.cv.ua/ht/.

Хотинська районна рада висвітлює свою роботу на Інтернет порталі територіальних громад Чернівецької області http://gromady.cv.ua, де Ви окрім новин та інформації про наш район також можете знайти відомості про депутатський корпус, виконавчий апарат районної ради та законодавчі акти, прийняті депутатами районної ради та багато іншого. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.