Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Санковецька сільська рада

Документи

Рішення №120 від 26.01.2009. Про сільський бюджет на 2009 рік
завантажити документ

У К Р А Ї Н А

 

САНКОВЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

 

ХОТИНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

 

ОБЛАСТІ

 

від 26січня  2009р року       XV      сесія  V    скликання

 

 

                                  Р І Ш Е Н Н Я  120

 

Про сільський бюджет на 2009 рік.

 

           Керуючись п.1 ст.61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

    1.Встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2009рік   у   сумі       266.3        тис.грн.,у тому числі відповідно до рішення сесії районної ради від 21.01.2009 року № 1 “Про районний бюджет на 2009 рік” обсяг дотації вирівнювання у сумі  169.2   тис. грн, субвенції з районного бюджету в сумі  36.6т грн

 

      Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі  255тис.грн., ., спеціального фонду бюджету 11.3    тис. грн.

 

     2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2009 рік в сумі    266.3   тис.грн.,в тому числі загального фонду –255      тис. грн.,та спеціального фонду – 11.3  тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

 

     3.Встановити розмір оборотної касової готівки сільського бюджету в сумі   2600  .грн.

 

     4.Встановити,що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2009 рік належить:

-         прибутковий податок з громадян в частині, що належить сільському бюджету;

-         податок на промисел;

-         плата за землю в частині, що належить сільському бюджету;

-         плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

-         місцеві податки і збори;

-         фіксований сільськогосподарський податок в частині, що належить сільському бюджету;

-         єдиний податок для суб”єктів малого підприємництва в частині,що належить сільському  бюджету;

-         плата за оренду  цілісних майнових комплексів та іншого майна;

-         державне мито;

-         адміністративні штрафи та інші санкції;

-         дотація вирівнювання з районного бюджету;

-         додаткова дотація на зменшення фактичних диспропорцій через нерівномірність мережі бюджетних установ;

-         інші надходження;

-          

     5.Надати право виконкому сільської ради для покриття тимчасових касових розривів  ,що виникають у процесі виконання по загальному фонду сільського бюджету отримувати короткотермінові безпроцентні позички в органах державного казначейства,відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України та  ст.52 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”.

 

     6. Установити ,що у міжсесійний період зміни до сільського бюджету вносяться рішенням виконкому сільської ради з послідуючим затвердженням на сесі сільської ради.

 

     7. Дозволити виконкому сільської ради в процесі виконання сільського бюджету у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу.

 

    При цьому ,забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах:

       -оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

-         капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;

 

 

 

   8.Установити,що установи,які фінансуються з сільського бюджету,

утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату  лише в межах фонду заробітної плати,затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах доходів і видатків.

     Установити  ,що розпорядники коштів сільського бюджету  мають право приймати  зобов”язання  на здійснення  видатків або платежів  тільки в межах бюджетних асигнувань,затверджених їм на 2009 рік.

 

 

    9. Керівникам установ та організацій,які фінансуються з сільського бюджету передбачити  в кошторисах доходів і видатків на 2009 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,на проведення розрахунків за природний газ, електричну енергію,послуги зв”язку ,не допускаючи  будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат.Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень,затверджених розпорядниками   бюджетних коштів у рішенні про затвердження відповідного бюджету на 2009  рік(додаток № 4) При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами не допускаючи будь-якої просроченої заборгованості на оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам  забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення осягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків.

 

 

      10. Установити,що в тих випадках,коли бюджетні установи,депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових  асигнувань з сільського бюджету ,вони повинні одночасно подавати пропозиції ,спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків сільського бюджету.

 

 

     11. З метою покриття ризиків втрат бюджету ,пов”язаних з проведенням податкової реформи та досягненням реальності і збалансованості сільського бюджету ,не надавати підприємствам,установам і організаціям пільг по сплаті податків і зборів(обов”язкових платежів),що зараховуються до сільського бюджету,крім випадків зазначених пільг підприємствам,які виконують роботи життєзабезпечення відповідної території.

 

  

 

 

    12. Передбачити    субвенцію Клішковецькій сільській раді  в сумі 1700 грн. на утримання місцевої пожежної охорони.

     13. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2008 рік за економічною структурою видатків :

 

 

-         оплата праці працівників бюджетних установ (код 1111);

 

-         нарахування на заробітну плату  ( код 1120) ;

 

-         придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів (код 1132) ;

 

-         забезпечення продуктами харчування    ( код 1133 );

 

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв  (код 1160);

 

-         трансферти  населенню   (код 1340).

 

 

       14. Додаток № 1 – 4  до цього рішення є його невід”ємною частиною.

 

 

       15. Рішення сесії сільської ради “Про сільський бюджет на 2009рік” ввести в дію з 01 січня 2009 року.

 

 

 

 

 Сільський голова                            П.М.Лисюк