Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Хотинський район

Новини

13.07.2009 10:42

Цьогорічного врожаю краю вистачить |  Сільське господарство

Збирання зернових та зернобо­бових культур в області розпочи­нається відповідно до фізіологічно­го стану посівів. Першими розпо­чали жнива господарства Хотинсь­кого району. Про це на прес-кон­ференції на тему «Жнива-2009» розповів заступник голови облдержадміністрації Віталій Усик. На жнивах буде задіяно 527 ком­байнів. Середнє навантаження на 1 комбайн – 163 га. Враховуючи на­явність потужної іноземної техні­ки, збирання планується заверши­ти за 14 днів. Цьогоріч, констату­вав Віталій Усик, очікуваний збір зернових становить 450-455 тис. тонн. Такий урожай цілком забез­печить потребу краю у продоволь­чому та фуражному зерні.

Держава для проведення жнив виділяє пільгове пальне. Для Черні­вецької області виділено 304 тонни дизельного пального за орієнтовною ціною 4,30 грн/л та 398 тонн бензи­ну – 4,38 грн/л. Очікується надход­ження першої партії палива.

Позитивним є той факт, відзначив Віталій Усик, що вже чітко визначено поняття продовольчого і непродо­вольчого зерна. Зокрема, такі харак­теристики визначаються за вмістом білку для непродовольчого зерна, а для продовольчого ще й за вмістом клітковини. Підвищились вимоги і до якості клітковини, що, вважає заступ­ник голови облдержадміністрації, є безумовно позитивним і для товаро­виробників, і для споживачів про­дукції, якість якої покращиться.

  • Джерело: районна газета "Хотинські вісті"

Tеми