Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Хотинський район

Новини

19.07.2018 11:25

Земля у «єдинника»: чи потрібно сплачувати земельний податок  |  Повідомлення податкової інспекції

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку використовує у своїй господарській діяльності земельну ділянку під належними йому на праві власності нежитловими будівлями. Чи потрібно в такому випадку сплачувати земельний податок?

Відповідно до ст. 81 Земельного кодексу громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі, зокрема, придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.

Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у межах повноважень або за результатами аукціону (ст. 116 Земельного кодексу).

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону № 1952 (ст. 126 цього Кодексу).

Відповідно пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

При цьому не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки,  загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, приміщення) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 м2(пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу).

Отже, якщо фізична особа – підприємець має земельну ділянку під належними йому на праві власності нежитловими будівлями та використовує її для провадження підприємницької діяльності, то така особа (платник єдиного податку першої – третьої груп) із урахуванням пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності із земельного податку.

У разі порушення спрощенцями I-II груп термінів сплати авансових внесків єдиного податку застосовуються штрафні санкції

Відповідно до п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Пунктом 295.1 ст. 295 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 300.1 ст. 300 ПКУ).

Згідно з п. 122.1 ст. 122 ПКУ несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ (платники єдиного податку першої і другої груп), авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ.

У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення – рішення (п. 116.1 ст. 116 ПКУ).

У разі застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати грошових зобов’язань складається податкове повідомлення-рішення за формою «Ш», згідно з вимогами, установленими Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204.

Відповідно до п. 86.8 ст. 86 ПКУ податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому ст. 58 ПКУ, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Пунктом 75.1 ст. 75 ПКУ передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 ПКУ (абзац другий п. 58.3 ст. 58 ПКУ).

Отже, у разі порушення платниками єдиного податку першої та другої груп строків сплати авансових внесків єдиного податку, нарахування штрафних санкцій здійснюється за результатами акта перевірки (камеральної або документальної) контролюючими органами, в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку, за кожний випадок несвоєчасної сплати або несплати авансових внесків єдиного податку та складаються податкові повідомлення-рішення за формою «Ш», в яких зазначається сума штрафної (фінансової) санкції.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 107. 11).

 Платники Новоселицької ОДПІ у першому півріччі 2018 року поповнили бюджет більш ніж на 194 мільйони гривень

За січень-червень 2018 року платники податків Новоселицької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області спрямували до бюджетів всіх рівнів 194536,8 тисяч гривень податків і зборів. Ця сума на 31057,6 тисяч гривень або на 19,0 відсотків перевищує річні податкові надходження січня-червня 2018 року.

Вдалося забезпечити позитивну динаміку надходжень з податків і зборів державного бюджету у порівнянні з січнем-червнем 2017 роком на 32,1 відс., тобто додатково забезпечено майже 17480,2 тисяч гривень.

З податку на додану вартість до загального фонду державного бюджету мобілізовано 31198,6 тисяч гривень, що на 10323,1 тисяч гривень або на 49,5 відс. більше, ніж за 6 місяців 2017 року. Слід відмітити, що у січні-червні 2018 року платникам відшкодовано 3275,4 тисяч гривень податку на додану вартість.

Від платників податку на прибуток  надійшло 2831,1 тисяч гривень, що на 839,6 тис. грн., або на 42,2 відс. перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

Податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету  за січень – червень 2018 року надійшло 26070,7 тисяч гривень, що на 4923,1 тис. грн.  більше аналогічного періоду минулого року.

З початку січні-червні 2018 року платники податків Новоселицької ОДПІ сплатили до бюджету 8571,9 тисяч гривень військового збору.

До місцевого бюджету мобілізовано 122554,4 тисяч гривень податків і зборів, що на 13577,4 тисяч гривень або на 12,5 відс. більше, в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За січень-червень 2018 року до місцевих бюджетів надійшло: 78210,0 тисяч гривень - податку на доходи фізичних осіб, 16056,3 тисяч гривень - плати за землю, зокрема, юридичними особами сплачено 7878,3 тисяч гривень, а фізичними особами та підприємцями 8178,0 тисяч гривень, єдиного податку – 20472,0 тисяч гривень, з них від фізичних осіб – підприємців надійшло 15493,4 тисяч гривень, від юридичних осіб – 1902,3 тисяч гривень, акцизу з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3775,4 тисяч гривень.

 «Стабільні надходження до бюджетів - це результат свідомого підходу платників податків до виконання свого громадянського обов’язку. На даний час органи Державної фіскальної служби та бізнес є стратегічними партнерами, які працюють заради однієї мети – розвитку підприємництва в країні та підтримання стабільної економіки» - зазначення .

 

 

 


  • Джерело: Повідомляє Новоселицька ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області .

Tеми