Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація
  • SiteHeart

Хотинський район

Новини

01.06.2011 15:31

Круглий стіл: Актуальні аспекти подолання корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування |  Діяльність органів виконавчої влади

31.05.2011 на базі Хотинської районної державної адміністрації, за участі начальника Управління державної служби в Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, першого заступника голови районної державної адміністрації Олександра Корнівського, голови Хотинської районної ради Дмитра Руденка, представників прокуратури, правоохоронних органів, сільських голів, представників установ та організацій, громадськості району відбувся круглий стіл «Актуальні аспекти подолання корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування».

Відкрив засідання «круглого столу» голова районної ради Дмитро Руденко, який зазначив про те, що питання ефективних запобігання та протидії корупції є однією із найважливіших проблем, які намагається вирішити сучасна Українська держава. Актуальність даного питання зумовлюється тим, що корупція провокує й поглиблює суспільні кризові явища, підриває імідж України на світовій арені, негативно впливає на мікро- та макроекономічні процеси, перешкоджає налагодженню конструктивного діалогу між владою та громадськістю, руйнує засади розбудови правової держави та громадянського суспільства. Тому розробка та впровадження заходів антикорупційного спрямування є одним із першочергових завдань державної влади.

 

На шляху до реалізації цього завдання зроблено чимало кроків: прийнято нове антикорупційне законодавство, низку нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; ведеться постійний діалог Української держави із світовою спільнотою щодо вироблення ефективних механізмів протидії та подолання корупції; здійснюються наукові дослідження з питань запобігання корупції та боротьби з нею; формується публіцистика антикорупційного характеру. Незважаючи на це, корупція продовжує залишатися однією із нагальних для вирішення проблем українського суспільства.

 

Державна служба характеризується як одна із найбільш сприятливих сфер для виникнення корупційних ризиків. З метою їх нейтралізації, що в кінцевому результаті має привести до посилення доброчесності влади в Україні, розробляються та пропонуються до впровадження різноспрямовані заходи, серед яких є:

-                     Приведення структури державної служби України у відповідність з рекомендаціями та стандартами країн-членів ЄС.

-                     Забезпечення прозорості прийняття рішень за допомогою конкурсів, тендерів.

-                     Створення прозорої системи найму та просування по службі державних службовців.

-                     Визначення переліку інформації, яку органи державної влади зобов’язані зробити доступною з метою розвитку громадянського суспільства та формування цивілізованого підприємницького середовища.

-                     Розробка та впровадження диверсифікованої системи громадського контролю за діяльністю органів державної влади.

-                     Мінімізація контактів чиновників з громадянами за допомогою використання мережі Інтернет.

-                     Створення системи ефективної протидії корупції, за якої вчинення корупційних діянь тягне неминучу відповідальність осіб, винних у їх вчиненні, з настанням негативних соціальних та службових наслідків (втрати пенсійного забезпечення, обмеження кар’єрного зростання, зайняття політичною діяльністю).

-                     Зменшення кількості “хабаромістких” функцій державної служби.

-                     Чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень.

-                     Оптимізація чисельності державних структур з метою уникнення паралелізму в роботі, зменшення кількості контрольних та наглядових інстанцій

 

Проте корупція своїми наслідками має не лише економічні та соціальні негаразди. Вона також впливає на суспільну мораль, руйнує духовні та культурні цінності індивіда й соціуму, перешкоджає формуванню ідейних орієнтирів нації та народу, деформує ментальність, призводячи до поглиблення в суспільстві морально-ідеологічної кризи. Така криза має всепроникний характер, вона охоплює всі суспільні й державні інституції, у тому числі державну службу.

 

Серед основних завдань, що стоять перед органами державної влади та місцевого самоврядування, є взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства. Лише за умови того, що державна влада та громадянське суспільство об’єднають свої зусилля щодо запобігання та протидії корупції, контроль за застосуванням морально-ідеологічних антикорупційних заходів може бути ефективним. Державні та громадські інституції у прагненні контролювати процес використання морально-ідеологічних заходів подолання корупції зобов’язані усвідомлювати спільну мету та працювати заради її досягнення в одному напрямі.

 

Для дослідження основних напрямів запобігання та протидії корупції на державній службі з метою подальшого напрацювання конструктивних пропозицій щодо вирішення проблеми корупції в Україні і є основним завданням сьогоднішнього круглого столу.


Під час роботи «круглого столу» обговорювались питання: подолання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні в контексті реформування державної служби, засад протидії корупції в діяльності органів прокуратури Чернівецької області, практичного застосування антикорупційного законодавства органами Служби безпеки України.

За підсумками проведення «круглого столу» відбулося обговорення гострих та актуальних проблем запобігання корупційним проявам серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Фотосесія

Tеми