Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Герцаївський район

Новини

29.07.2019 15:27

В рамках реалізації національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Герцаївське бюро правової допомоги інформує щодо реалізації права на вищу освіту та професійно-технічну освіту особами з інвалідністю. |  Повідомлення Герцаївського бюро правової допомоги
Для реалізації права на вищу освіту та професійно-технічну освіту особами з інвалідністю вищі навчальні заклади та професійно-технічні заклади зобов’язані створити їм необхідні умови для здобуття відповідної освіти.

🔸 Що таке інклюзивне навчання та як особі з особливими освітніми потребами отримати освіту у такий спосіб?
🔸 Якими є особливості інклюзивної освіти?
🔸 Як знайти та обрати інклюзивно-ресурсний центр (#ІРЦ)?

Про це - у буклеті "Освіта осіб з особливими освітніми потребами: інклюзивне навчання". Завантажити буклет можна за посиланням: http://bit.ly/2O91cn7

Цей буклет є шостим із серії з 10 буклетів, розроблених за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні" з метою захисту законних прав та інтересів осіб з інвалідністю в Україні.

Вже найближчим часом всю серію буклетів буде надруковано та направлено до центрів з надання #БВПД для використання під час тематичних правопросвітницьких заходів та розповсюдження серед партнерських організацій, які опікуються питаннями захисту осіб з інвалідністю.

Виникли питання, за юридичною консультацією звертайтесь до відділу «Герцаївське бюро правової допомоги», яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 14-А, м. Герца, телефон: (03740) 2-10-46.

Більше інформації за номером 0 800 213103(єдиний контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).


29.07.2019 15:19

ДФС БУКОВИНИ: ЯК ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ У БУХОБЛІКУ НЕУСТОЙКА (ШТРАФИ, ПЕНЯ) |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
У Головному управлінні ДФС Буковини інформують про те, що Листом Мінфіну від 11.07.2019р. № 35210-06-63/17879 надано роз’яснення щодо відображення в бухгалтерському обліку неустойки (штрафів, пені).
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон), який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.
Відповідно до Закону одним із принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип нарахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи — це документи, які містять відомості про господарську операцію (дію або подію, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства), які повинні мати обов’язкові реквізити, визначені Законом та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88.
Згідно з п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі — НП(С)БО) або міжнародними стандартами фінансової звітності (далі — МСФЗ), або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до законодавства.
Якщо підприємство для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності застосовує МСФЗ, то відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій щодо визнання неустойки (штрафів, пені) доходами здійснюється відповідно до вимог МСФЗ.
Листом Міністерства фінансів України від 24.09.2018 № 35210-06-5/24914 надано роз’яснення щодо тлумачення МСФЗ, яке розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в підрубриці «Бухгалтерський облік» рубрики «Дохідна політика» розділу «Бюджет».
У разі застосування підприємством для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності НП(С)БО для відображення господарських операцій, пов’язаних з нарахуванням та отриманням неустойки (штрафів, пені), застосовуються НП(С)БО І0 «Дебіторська заборгованість», 15 «Дохід», затверджені наказами Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 та від 29.11.1999 № 290 відповідно, та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 (далі — Інструкція).
Статтею 18 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що судові рішення, які набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.
Згідно з Інструкцією на субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» рахунку 71 «Інший операційний дохід» узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.
29.07.2019 15:17

ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА БУКОВИНИ: АКТУАЛЬНЕ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ ПРО ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Роботодавцем було видано наказ про прийняття працівника на роботу та подано повідомлення до ДФС. Після цього працівник повідомив, що на роботу не виходитиме і писати заяву на відкликання заяви про прийняття на роботу відмовився. Які дії роботодавця в такій ситуації?
Частиною третьою ст. 24 КЗпП визначено, що працівника не може бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.
Порядок повідомлення ДФС та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу затверджено постановою від 17.06.2015 р. № 413.
Пунктом 2 додатка до зазначеної постанови встановлено реквізити, які дають можливість подання уточнюючого повідомлення у разі допущення помилки роботодавцем або необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу (тип «початкове» або «скасовуюче»).
Отже, у разі якщо роботодавцем було подано повідомлення про прийняття працівника на роботу, але працівник так і не приступив до виконання обов’язків, то роботодавцем подається повідомлення про прийняття працівника на роботу типу «скасовуюче».
При цьому Постановою № 413 не визначено особливостей подання «скасовуючого» повідомлення. Тому його подають тоді, коли в цьому виникла потреба.
Штрафні санкції у розмірі мінімальної заробітної плати за порушення інших вимог трудового законодавства, передбачені ст. 265 КЗпП, застосовуються у разі неподання чи несвоєчасного подання повідомлення про прийняття працівника на роботу лише з позначкою «початкове».
Іноді трапляються ситуації, що новоприйнятий працівник не виходить на роботу. Причини цьому можуть бути різні (наприклад, передумав, знайшов інше місце роботи тощо). У цьому разі роботодавцю необхідно видати наказ про скасування наказу про прийняття такого працівника на роботу та подати до ДФС скасовуюче повідомлення.
Зверніть увагу, що наказ про скасування наказу про прийняття працівника на роботу видається на підставі заяви такого працівника або акта про відмову приступити до роботи.
Таким чином, у ситуації, коли працівник відмовляється писати заяву на відкликання заяви про звільнення, роботодавцю необхідно:
скласти акт про відмову приступити до роботи;
видати наказ про скасування наказу про прийняття на роботу;
подати до ДФС скасовуюче повідомлення (у графі 2 у рядку «Тип» поставити позначку «скасовуюче»).
У разі якщо працівник з якихось інших причин не вийшов на роботу і не повідомив роботодавця про своє бажання відмовитися від цієї роботи, трудові відносини з ним не припиняються і скасовуюча форма повідомлення не подається.
Чи можливо виплачувати зарплату один раз на місяць за заявою працівника?
Законодавством визначено вимогу щодо мінімальної кількості виплат заробітної плати на місяць (не менше двох), якої роботодавець зобов’язаний дотримуватися при встановленні строків виплати заробітної плати. Водночас роботодавець має право виплачувати заробітну плату і більше двох разів (наприклад, раз на тиждень).
Виплата заробітної плати мінімум двічі на місяць є обов’язком роботодавця, який він повинен виконувати незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць.
Встановлення роботодавцем у документах, що регламентують періодичність і строки виплати заробітної плати, умови про виплату зарплати один раз на місяць є неправомірним, оскільки згідно зі ст. 97 КЗпП роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством.
Тому навіть за наявності заяви працівника з проханням виплачувати заробітну плату раз на місяць виплата зарплати в такий спосіб є порушенням трудового законодавства. Оскільки в цьому випадку вимогу про виплату не менше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, буде порушено.
Якщо працівник з якихось причин відмовляється від отримання авансу, роботодавець все одно має розрахувати йому аванс, зняти суму авансу в банку, оприбуткувати в касі підприємства і, якщо працівник не отримав аванс після закінчення трьох робочих днів, скласти відомість депонованих сум і здати неодержану працівником суму авансу в банк, а потім виплатити його разом із сумою заробітної плати за другу половину місяця.
У випадку коли заробітну плату на підприємстві перераховують на зарплатні картки, то роботодавець зобов’язаний перераховувати її працівникові як мінімум двічі на місяць у дні, встановлені для виплати авансу та заробітної плати, незалежно від бажання працівника.


29.07.2019 15:15

В МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ БУКОВИНЦІ СПЛАТИЛИ 19,8 МЛН. ГРН. ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Розповідають у Головному фіскальному відомстві Буковини. Відтак, з початку 2019 року власники  об’єктів житлової та  нежитлової нерухомості області – фізичні та юридичні особи, у володінні яких перебуває майно, що підлягає оподаткуванню сплатили до регіональних скарбниць понад 19,8 млн. грн. податку.
Фіскали проаналізували, юридичні особи спрямували до бюджету свою долю за квадратні метри у розмірі майже 13,3 млн. грн., решта – 6,5 млн. грн. сплатили фізичні особи.
У розрізі районів розподіл сплати податку такий: Вижницький -  815,3 тис. грн., Герцаївський – 517,9 тис. грн., Глибоцький -  678,6 тис. грн., Заставнівський – 579,5 тис. грн., Кельменецький – 640,6 тис. грн., Кіцманський – 1,2 млн. грн., Новоселицький – 2,7 млн. грн., Путильський – 263,1 тис. грн., Сокирянський – 1 млн. грн., Сторожинецький – 819 тис. грн., Хотинський – 601,1 тис. грн., м. Чернівці -  9,5 тис. грн., м. Новодністровськ – 459,1 тис. грн.
У фіскальній службі наголошують, до 1 липня буковинці (крім юридичних осіб) - власники нерухомого майна, за яке необхідно сплатити податок вже отримали податкове повідомлення про нараховану суму податку. Відтак, впродовж 60 календарних днів з дня отримання повідомлення-рішення від органу ДФС такі платники зобов'язані перерахувати суму податку на вказані у повідомленні реквізити.
Слід знати, громадянам варто звернутися для звірки до фіскальної служби за місцем проживання у випадку, якщо хтось наразі не отримав податкове повідомлення-рішення. А також платникам, які вважають, що відомство неправомірно нарахувало суму податку до сплати, платникам, які не вважають себе такими, але отримали податкові повідомлення - рішення. При зверненні із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, документи про право власності на майно та податкове повідомлення - рішення.
Адреси територіальних ЦОПів на офіційному порталі «Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області» за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/.
У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області наголошують, останній день сплати податку на майно – 29 серпня 2019 року.25.07.2019 12:16

Товаро-транспортну накладну можна заповнити в електронній формі |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Головне управління ДФС у Чернівецькій області повідомляє, що 12 липня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 № 413 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21.06.2019 за № 649/33620) яким затверджено зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.
Зокрема, у новій редакції викладено  форму товарно-транспортної накладної (далі – ТТН) та запроваджено товарно-транспортну накладну в електронній формі (далі – Е-ТТН), яка підписується за допомогою електронного підпису водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача.
Уточнено визначення товарно-транспортної накладної - це єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов'язкові реквізити, передбачені Правилами.
Відповідно, вантаження і розвантаження вважаються закінченими після надання водієві належним чином оформлених ТТН у паперовій та/або електронній формі, на навантажений або вивантажений вантаж.
Суб’єкти господарювання можуть оформляти ТТН  без дотримання цієї форми за наявності в ній інформації про: назву документа; дату і місце його складання; найменування (прізвище, ім'я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача; найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж; автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер); пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.
Сторони перевезення можуть внести до ТТН будь-яку іншу інформацію, яку вважають необхідною. У разі оформлення Е-ТТН супровідні документи також додаються в електронній формі. У разі оформлення ТТН у паперовій формі супровідні документи додаються в паперовій формі за підписом відповідальних осіб.
Наказ опублікований у бюлетені «Офіційний вісник України» 12.07.2019 № 52.25.07.2019 12:15

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області акцентують, що відповідно до Цивільного кодексу України фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Відповідно до частини третьої статті 17 та частини другої статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) усі діючі юридичні особи та фізичні особи - підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, подають державному реєстратору заяву для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. При цьому Законом не визначено граничного строку для проведення такого включення та не встановлено відповідальності у разі неподання державному реєстратору документів для включення до Єдиного державного реєстру.
Крім того, у витягах з Єдиного державного реєстру зазначається, що Єдиний державний реєстр у стані формування, а інформація про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру, отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Отже, фізичні особи - підприємці зареєстровані до 01.07.2004, стосовно яких не проводилася державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (в тому числі до створення Єдиного державного реєстру), не втратили статусу фізичної особи - підприємця.
Державна фіскальна служба України здійснює адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 1 жовтня 2013 року. Інформацію про платників єдиного внеску, які були зареєстровані до 1 жовтня 2013 року та не зняті з обліку, отримано від Пенсійного фонду України як діючих та завантажено до реєстру страхувальників у 2013 році.
Згідно зі статтею 66 Податкового кодексу України підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема: інформація органів державної реєстрації; документально підтверджена інформація, що надається платниками податків; інформація суб’єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків; рішення суду, що набрало законної сили.
Враховуючи викладене, облікові дані фізичних осіб - підприємців, зокрема відомості про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та/або зняття з обліку платника єдиного внеску, можуть бути змінені на підставі:
відомостей з Єдиного державного реєстру про включення до Єдиного державного реєстру та/або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
документа, що підтверджує державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця до 01.07.2004, виданого органом виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація;
документально підтвердженої інформації органів Пенсійного фонду про зняття з обліку платника єдиного внеску в органах Пенсійного фонду до 01.10.2013р.


25.07.2019 12:13

На збереження довкілля буковинські платники сплатили понад 1,9 млн грн екологічного податку |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
У першому півріччі 2019 року  платники краю сплатили до зведеного бюджету більше 1,9 мільйона гривень еко податку. Показники минулого року перевищені на 0,6 млн. грн. – інформують в Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області.
В цілому, для компенсації негативного впливу на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів, які виникають у процесі ведення господарської діяльності, місцеві скарбниці поповнились на понад 1,4 млн гривень від сплати екологічного податку.
Зокрема, бізнесмени районів забезпечили сплату податку у наступних розмірах: Вижницький - 34,8 тис. грн., Герцаївський – 20,2 тис. грн., Глибоцький - 68,3 тис. грн., Заставнівський – 78,7 тис. грн., Кельменецький – 51,4 тис. грн., Кіцманський – 132,8 тис. грн., Новоселицький – 367,8 тис. грн., Путильський – 27,2 тис. грн., Сокирянський - 50,7 тис. грн., Сторожинецький - 68 тис. грн., Хотинський – 94 тис. грн., м. Чернівці – 456,7 тис. грн., м. Новодністровськ – 29,3 тис. грн.
Довідково: відповідно до п.п. 250.2.1 п. 250.2 ст. 250 ПКУ платники екологічного податку, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення складають Декларації та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують екологічний податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання Декларації – за місцем розміщення стаціонарних джерел.
Граничними термінами подання Декларацій та сплати податкових зобов'язань з екологічного податку за ІІ квартал 2019 року – 9 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно.


24.07.2019 16:02

Змінили податкову адресу – зареєструйте нову книгу обліку доходів  |  Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області
Новоселицьке управління ГУ ДФС у Чернівецькій області повідомляє, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість ведуть облік доходів у книзі обліку доходів. Порядок ведення книги обліку доходів, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579.
Книга обліку доходів (доходів і витрат) ведеться в паперовому або електронному вигляді. Якщо платник податку обрав ведення книги в паперовому вигляді, така книга прошнурована та пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою.
У випадку обрання платником ведення книги в електронній формі, контролюючий орган за основним місцем обліку реєструє заяву про обрання способу ведення книги в електронній формі у реєстрі поданих заяв та протягом 3-х робочих днів формує і надсилає платнику податку повідомлення про реєстрацію книги із зазначенням реєстраційного номера книги та дати її реєстрації.
Книга заповнюється у гривнях з копійками і використовуються платником для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
У разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, ФОП – платнику єдиного податку необхідно зареєструвати нову книгу у контролюючому органі за новим місцем обліку. У разі зміни податкової адреси (місця проживання) в межах одного адміністративного району ФОП – платник єдиного податку продовжує здійснювати записи наростаючим підсумком у зареєстрованій книзі.

Повідомляють працівники Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області.24.07.2019 16:01

Як громадянам отримати довідку у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання  |  Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області
У Новоселицькому управлінні ГУ ДФС у Чернівецькій області нагадують, що платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до фіскального органу Декларацію про майновий стан і доходи за три останні звітні податкові періоди та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої Декларації), а також заяву за встановленою формою.
Фіскальний орган упродовж 30 календарних днів після надходження Декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.
Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) надається безоплатно за формою, затвердженою наказом МФУ від 13.06.2017 № 568.
Заяву про видачу Довідки за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Довідка видається протягом тридцяти календарних днів після надходження Декларації та сплати належної суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору. Нагадаємо, Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.
У разі неподання платником податку Декларації та/або за наявності невиконаних зобов’язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору (для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання) фіскальний орган надає заявнику протягом десяти календарних днів вмотивовану відповідь щодо відмови в наданні Довідки. Зазначена норма передбачена п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 Податкового кодексу.24.07.2019 16:00

Фізичні особи – підприємці та члени фермерських господарств, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, звільняються від сплати єдиного внеску  |  Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області
Фізичні особи – підприємці, незалежно від обраної системи оподаткування, та члени фермерських господарств звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Відповідно до норм Протоколу про обмін інформацією Пенсійний фонд України надає Державній фіскальній службі інформацію щодо фізичних осіб (платників єдиного внеску) про те, що вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, із зазначенням дати встановлення пенсії або інвалідності, тому окремо повідомляти контролюючий орган про статус пенсіонера або особи з інвалідністю не потрібно.
Якщо фізична особа – підприємець або член фермерського господарства є особою з інвалідністю та отримує соціальну допомогу від Фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.
Водночас, звертаємо увагу, не звільняються від сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, які є пенсіонерами за віком та отримують пенсію згідно законодавства іншої країни, тому нараховують і сплачують єдиний внесок на загальних підставах.
24.07.2019 15:58

Не забудьте повідомити податкову у разі зміни прізвища або місце проживання  |  Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області
Відповідно до п.70.7 ст.70 Податкового кодексу України фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки платника податків або повідомлення. Відомості про зміну даних подаються платником податку протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою 5-ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, – до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.
Пунктом п.45.1 ст.45 ПКУ передбачено, що платник податків зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одну податкову адресу.
Шановні громадяни! Не відкладайте свій візит до контролюючого органу – приведіть свої документи у відповідність до чинного податкового законодавства.
24.07.2019 15:57

Новоселицькі фіскали проводять операцію «Урожай -2019»  |  Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області
У Новоселицькому управлінні фіскального відомства краю інформують, що від початку проведення комплексних заходів у форматі операції «Урожай -2019» юридичними особами – сільгоспвиробниками додатково оформлено 113 найманих осіб та зареєстровано приватними підприємцями 11 осіб, що здійснюють діяльність в аграрній галузі. Це на 392,3 тис.грн. збільшило надходження податків до бюджетів (ПДФО-169,8 тис.грн.; ЄСВ-207,5 тис.грн.; 14,9 тис. грн. військовий збір).
Також, додатково задекларовано 964,0 тис. грн. доходів громадянами які у 2018 році орендували земельні паї. Сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб – 122,0 тис. грн. та 9,9 тис. грн. військового податку.
В управлінні роз’яснюють, що метою організації зазначеної операції є упередження схем ухилення від оподаткування сільськогосподарськими товаровиробниками, проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства, яке регулює земельні відносини, виявлення необлікованих найманих працівників, легалізації заробітної плати в аграрному секторі.
Особлива увага буде приділена залученню до декларування та повноті сплати податків громадянами, які є власниками земельних ділянок площею понад 2 га та власними силами обробляють такі земельні ділянки для отримання доходу, а також надають послуги с/г технікою з обробітку землі та детінізації найманих працівників.24.07.2019 15:56

До бюджету країни спрямовано понад 6 мільйонів гривень «податку на армію»  |  Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області
За даними Новоселицького управління Головного управління ДФС у Чернівецькій області у січні-червні 2019 року державний бюджет від платників регіону отримав 6 млн. 542 тис.грн. військового податку, що на 16 відсотків перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.
У фіскальному відомстві акцентують увагу платників на необхідності відповідального ставлення до нарахування та сплати військового збору, адже цей збір використовують для реформування Збройних Сил України. Також, фіскали звертають увагу громадськості, що на збільшення його надходжень напряму впливає легалізація трудових відносин та заробітної плати. Тому питання «детінізації» залишається першочерговим упродовж 2019 року.
24.07.2019 15:54

З початку року розпочали власну справу 359 суб’єктів господарювання |  Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області
У першому півріччі в Новоселицькому та Герцаївському районах власну справу зареєстрували 359 платників податків, з них 23 юридичних осіб та 336 фізичних осіб – підприємців. Про це повідомили в Новоселицькому управлінні ГУ ДФС у Чернівецькій області.
Загалом станом на початок липня 2019 року на обліку в територіальних органах фіскальної служби регіону перебуває 4828 представників бізнесу, зокрема, 1324 юридичних осіб та 3504 фізичних осіб.
Нагадаємо, взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця здійснюється контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі, зокрема відомостей про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.
Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей про державну реєстрацію фізичної особи–підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб.
Підставою для зняття фізичної особи – підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.
Дата зняття з обліку фізичної особи – підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
При цьому, після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.
Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.24.07.2019 12:21

Громадяни мають сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у річній декларації не пізніше 31 липня 2019р. |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Головне управління ДФС у Чернівецькій області нагадує,  відповідно до п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.
Отже, за результатами 2018 року останній день сплати – 31 липня 2019 року.
Також в цей термін податок на доходи фізичних осіб та військовий збір мають сплатити приватні нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі та інші особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
Звертаємо увагу, що у зв’язку із введенням з 01.01.2019 у дію нових кодів бюджетної класифікації порядок сплати фізичними особами податкових зобов’язань, зазначених у податковій декларації, змінено.
Так, платник податку – фізична особа, який зобов’язаний подати податкову декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує їх за кодами платежу:
«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;
«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».
Реквізити рахунків для сплати податків та зборів платниками Чернівецької області розміщен на суб-сайті у рубриці "Бюджетні рахунки" за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
У фіскальній службі зазначають, що згідно з п.126.1 ст.126 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Крім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).


Tеми