Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Герцаївський район

Публікації

Розпорядження голови районної ради " Про проведення конкурсу " Краща посадова особа місцевого самоврядуванн"
Про проведення конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування » Керуючись ст..8 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування» та ст..55 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», а також з метою підвищення професіоналізму і творчої активності посадових осіб органів місцевого самоврядування Герцаївського району: 1. Організувати та провести з 22 по 26 жовтня 2012 року 1 тур обласного конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування» на базі районної ради. 2. Утворити організаційний комітет районної ради з проведення 1 туру обласного конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування» та затвердити ії склад згідно з додатку № 1. 3. Затвердити положення про організаційний комітет районної ради з проведення 1 туру обласного конкурсу « Краща посадова особа місцевого самоврядування» згідно додатку № 2. 4. Розмісти розпорядження «Про проведення конкурсу « Краща посадова особа місцевого самоврядування» в засобах масової інформації та на веб-сайті Герцаївської районної ради. 5. Організацію виконання цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради В.М. Чуклю. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Голова районної ради І.М. Чорней Аркуш погодження до розпорядження голови районної ради «Про проведення конкурсу «Краща посадова особа місцевого» № _____ від ______ 2012 року Виконавець Завідувач сектору правового забезпечення діяльності ради, кадрової роботи та прав людини районної ради Д.В. Гребенча Погоджено: Начальник відділу бухгалтерського обліку районної ради М.М. Сидор Начальник організаційного відділу районної ради Л.П. Апріутес Додаток 1. до розпорядження голови районної ради № ___ від 13.08.2012 року СКЛАД організаційного комітету з проведення І туру обласного Конкурсу "Краща посадова особа місцевого самоврядування". Чукля В.М. – заступник голови районної ради – голова організаційного комітету; Апріутес Л.П. – начальник організаційного відділу районної ради ,заступник голови організаційного комітету ; Гребенча Д.В. – завідувач сектору правового забезпечення діяльності ради, кадрової роботи та прав людини районної ради , секретар комісії; Тодерян А.І. – директор Куликівської ЗОШ, районний депутат, член організаційного комітету; Каланча В.В. – завідуючий сектору правового забезпечення апарату районної державної адміністрації , районний депутат, член організаційного комітету . Манолакі Л.М. – завуч Герцаївського ліцею, філолог; Бику В.М. – головний редактор районної газети « Газета де Герца». Додаток 2. до розпорядження голови районної ради № ___ від 13.08.2012 року Положення про Організаційний комітет з проведення І туру обласного Конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування» Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення І туру обласного Конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування» в Герцаївському районі. І. Загальні положення 1. Організаційний комітет утворюється розпорядженням голови районної ради. 2. Організаційний комітет очолює заступник голови районної ради, до його складу можуть входити представники громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти. 3. Чисельність Організаційного комітету становить 5 осіб, у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Організаційного комітету. II. Правові підстави діяльності Організаційного комітету У своїй діяльності Організаційний комітет керується:  розпорядженням голови районної ради «Про проведення І туру обласного Конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування в Герцаївському районі;  зазначеним Положенням. III. Організація роботи Організаційного комітету 1. Засідання Організаційного комітету проводяться по мірі необхідності. 2. Засідання Організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини складу Оргкомітету І туру. 3. Рішення Організаційного комітету приймаються більшістю від загального складу Оргкомітету І туру. 4. У випадку рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос голови Організаційного комітету. 5. За підсумками своїх засідань Організаційний комітет приймає рішення, які оформляються протоколом. IV. Повноваження Організаційного комітету 1. Розглядає подані претендентами документи на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо допуску їх до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову. 2. Згідно з рекомендаціями Оргкомітету ІІ туру Конкурсу затверджує перелік завдань І туру обласного Конкурсу та критерії оцінювання щодо: – рівня знань державної мови (диктант з творчим продовженням); – перевірки навиків складання ділових документів; – самопрезентації претендента. – 3. Приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців (І місце) і лауреатів (ІІ, ІІІ місце) І туру Конкурсу. 4. Зберігає оригінали протоколів та виконаних учасниками Конкурсу завдань. 5. Направляє Оргкомітету II туру Конкурсу копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з копією протоколу підведення підсумків та визначення переможців. 6. Вносить пропозиції керівникові органу щодо уточнення видатків, передбачених на організацію та проведення Конкурсу та заходів морального та матеріального стимулювання учасників, переможців та лауреатів І туру Конкурсу. 7. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації V. Повноваження голови Організаційного комітету 1. Здійснює загальне керівництво Організаційним комітетом. 2. Несе персональну відповідальність за проведення Конкурсу у районі. VI. Повноваження заступника голови Організаційного комітету 1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності. 2. Забезпечує присутність членів Організаційного комітету при виконанні учасниками І туру Конкурсу завдань. VII. Повноваження секретаря Організаційного комітету 1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до зазначеного Положення. 2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету. 3. Сповіщає та запрошує керівництво та членів Організаційного комітету на чергове його засідання, інформує про хід виконання затвердженого плану роботи Організаційного комітету, складає протоколи його засідань. 4. Здійснює прийом документів учасників Конкурсу. 5. Організовує збереження документів Конкурсу. VIII. Повноваження членів Організаційного комітету 1. Беруть участь у засіданнях Організаційного комітету та у проведенні усіх етапів І туру Конкурсу.