Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Герцаївський район

Новини району ( Повідомлення Новоселицького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області )

13.07.2020 15:55

Торгівля технічно складними побутовими товарами чи лікарськими та медичними виробами здійснюється із застосуванням РРО
Новоселицьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області звертає увагу, що платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) повинні застосовувати зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій. Місце проведення розрахунків - це місце, де здійснюються розрахунки з покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо (абз.28 ст. 2 Закону № 265). Господарська одиниця - стаціонарний або пересувний об’єкт, у т.ч. транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції. У разі, якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої – четвертої груп здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення лише в одній із господарських одиниць, то така особа зобов’язана проводити розрахункові операції за однаковим порядком на усіх структурних підрозділах, зокрема, застосовувати РРО або розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій на всіх інших господарських одиницях незалежно від асортименту товарів, оскільки законодавством передбачені вимоги до платника податків – суб’єкта господарювання, а не до його структурних підрозділів.


13.07.2020 15:53

ПДФО сплачується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням найманих працівників
Відповідно до п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають., одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ. Згідно зі ст. 55 ГКУ суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських справ та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. При цьому зазначені суб'єкти мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету передбачено ст. 168 ПКУ, відповідно до якої податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі - БКУ). Статтею 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються працівникам такого суб'єкта господарювання. Суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу (п.п. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ГЖУ). Якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (п.п. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 ПКУ). Пунктом 63.3 ст. 63 ПКУ встановлено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням (далі — об’єкти оподаткування), контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим у Мінюсті 14.05.2014 за №503/25280, зі змінами (далі - Порядок). Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ. Облік об’єктів оподаткування здійснюється на підставі поданого платником податків згідно з п. 8.4 розд. VIII Порядку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі — повідомлення за ф. № 20-01111), яке подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), який згідно з п. 15.1 ст. 15 ПКУ є платником податків, зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що знаходяться на його балансі, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за ф. № 20-ОПП. Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за ф. № 20- ОПП та інформує про всі об’єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких Згідно з абзацом другим п. 117.1 ст. 117 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень. У разі не усунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 680 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 2040 гривень.


13.07.2020 15:50

Куди звітувати з турзбору та збору за паркування?
У Новоселицькому управлінні ГУ ДПС у Чернівецькій області звертають увагу фізичних осіб-підприємців, зокрема, податкових агентів із сплати туристичного збору та платників збору за місцем для паркування транспортних засобів, на те, що подавати декларації та сплачувати місцеві збори необхідно за місцезнаходженням об’єкта оподаткування Варто звернути увагу на заповнення всіх реквізитів податкової звітності, зокрема, графи «місця проживання (ночівлі)» додатку до податкової декларації з туристичного збору та відповідно графи «вид об’єкта оподаткування» додатку до податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, форми яких затверджено наказом Мінфіну від 09.07.2015 р. №636 із змінами. Доречно також зауважити, що подавати декларації та сплачувати місцеві збори необхідно за місцезнаходженням об’єкта оподаткування з метою уникнення наявності одночасного боргу та переплати в інтегрованих картках платників податків за місцем реєстрації та місцем провадження діяльності.


13.07.2020 15:47

Реєстрація єдиного податку може бути анульована, якщо є податковий борг
Новоселицьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області нагадує, що ФОП – платник єдиного податку, у разі наявності у неї податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів, в останній день другого із двох послідовних кварталів або ж реєстрація платником єдиного податку може бути анульована за рішенням контролюючого органу шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку. Таке право надано контролюючим органам згідно з пп. 3 п. 299.10 ст. 299 ПКУ. Крім того, відповідно до пп. 8 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів. Одночасно повідомляємо, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» встановлено, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.


13.07.2020 15:29

Новоселицьке управління: Бізнес-спільнота спрямувала майже 17 млн.грн. єдиного податку до місцевих скарбниць Новоселиччини і Герцаївшини.
Протягом 1-го півріччя 2020 року малий бізнес Новоселицького та Герцаївського районів сплатили до місцевого бюджету 16966,2 тис. грн. єдиного податку. Проти того самого періоду минулого року такі надходження зросли на понад 1045,8 тис. грн., або на 6,5 відс. Про це повідомили у Новоселицькому управлінні управління ГУ ДПС у Чернівецькій області. Зокрема, фізичні особи – підприємці сплатили 13448,7 тис.грн. єдиного податку, юридичні особи - 1342,7 тис.грн. та сільськогосподарські товаровиробники – 2174,8 тис.грн. Нагадаємо, що спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється гл. 1 р. XIV Податкового кодексу.


13.07.2020 15:20

Понад 104 мільйона гривень єдиного внеску сплатили роботодавці та самозайняті особи Новоселиччини та Герцаївщини до соціальних фондів за 6 місяців 2020 року
У Новоселицькому управлінні ГУ ДПС у Чернівецькій області повідомили, що протягом січня - червня 2020 року платники Новоселицького та Герцаївського районів сплатили 104848,45 тис.. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у червні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 22483,3 тис. грн., що на 331,6 тис. грн., або на 25,7 % менше, ніж у тому ж місяці торік. Керівник податкової служби Яна Габовда зазначає, що єдиний внесок – це основа пенсійних виплат та інших соціальних гарантій. І тільки за умови офіційного оформлення найманого працівника та «білої» зарплати йому гарантуються право на відпустку, страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, оплата листків непрацездатності та нарахування пенсійного стажу.


08.07.2020 15:46

Віталій Шпак: буковинці сплатили до зведеного бюджету понад 2,5 мільярди гривень податків
У першому півріччі 2020 року платниками області до бюджетів усіх рівнів сплачено понад 2 млрд. 551 млн. грн. податкових платежів. - про це інформує начальник Головного управління ДПС у Чернівецькій області Віталій Шпак. Впродовж усього звітного періоду зберігається позитивна динаміка збору платежів до аналогічного періоду 2019 року – січень – червень 2020 (+ 84,0 млн. грн.). Такі показники сплати податків до бюджетів свідчать про зростання податкової відповідальності платників та поступове зниження податкових ризиків до мінімального рівня в багатьох сферах оподаткування. Податківцям області вдалося виконати індикативні показники щодо сплати податків до бюджету на 103,4 відсотки, і це в умовах «карантинних» обмежень - тимчасове звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску та інші «карантинні пільги», мораторію щодо проведення документальних та фактичних перевірок Загалом усі прогнозовані показники надходжень до державного бюджету виконано на 106,9 відсотків - надійшло 1043,5 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року додатково надійшло 67,3 млн. грн. Згідно аналітичних даних , основна частка надходжень - це податок на додану вартість, якого сплачено 414,2 млн. грн. Виконання планових показників на 115,7 відсотки, або + 56,0 млн. грн. Минулорічні надходження перевищено на 46,1 млн. грн. Серед ключових платежів також податок на доходи фізичних осіб – 352,2 млн. грн., податок на прибуток – понад 121,5 млн. грн. та військовий збір – понад 109,7 млн. грн. Щодо наповнення місцевих бюджетів області – продовжує Віталій Петрович – то впродовж січня – червня цього року надійшло понад 1млрд. 507,5 8 млн. грн. У порівнянні з минулим роком місцеві бюджети додатково отримали (+16,6 млн. грн.). Серед незмінних лідерів у наповненні місцевих бюджетів, залишається податок на доходи фізичних осіб – 1млрд.112,9 млн. грн. Другий за обсягом єдиний податок - майже 222,4 млн. грн., плати за землю сплачено майже 146,6 млн. грн.


25.06.2020 12:19

Податкові зміни для платників ЄСВ, передбачені нормами Закону України від 13 травня 2020 року № 592-ІХ
Новоселицьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області нагадує, що Законом України від 13.05.2020р. № 592-ІХ, внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI щодо усунення дискримінації за колом платників. Він набирає чинності з 01.01.2021 року, крім п.5 р.1 цього Закону, що набирає чинності 03.06.2020 року (з дня опублікування). Закон, зокрема, передбачає звільнення самозайнятих осіб – підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе ЄСВ за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, не менше мінімального розміру, - з 1 січня 2021 року. Крім того, скасовується обов’язок фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку). Ця норма також діє з 01.01.2021 року. Водночас, вже з 03.06.2020 року діє норма, якою дозволено у разі припинення підприємницької діяльності ФОП та незалежниками списувати суму недоїмки з ЄСВ, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, за період, починаючи з 2017 року, якщо у ці періоди не було отримано дохід (прибуток) від їх діяльності які оподатковуються ПДФО. Зверніть увагу! Списанню підлягає несплачена сума недоїмки з ЄСВ за умови подання протягом 90 календарних днів: а) ФОП (крім ФОП – платників єдиного податку), - державному реєстратору заяви про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу – звітності з ЄСВ за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності цим Законом. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше; б) особами, які провадять незалежну професійну діяльність,- до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника ЄСВ та звітності з ЄСВ за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності цим Законом, якщо така звітність не була подана раніше. Після виконання вищенаведених дій, податковий орган проводить камеральну перевірку за результатами якої приймається рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або мотивоване рішення про відмову. Нараховані та сплачені або стягненні за вказаний період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені не підлягають поверненню.


25.06.2020 12:11

Податкова служба: графік роботи Новоселицького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області змінено!
На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами) Новоселицьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області працює за наступним графіком: початок робочого дня - о 8 год. 00 хв., перерва на обід - з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., закінчення робочого дня - о 17 хв. 00 хв., у п’ятницю - о 15 год. 45 хв.


17.06.2020 12:06

Які документи потрібні для оформлення податкової знижки на навчання
Новоселицьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області нагадує, що в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року, та нагадує про можливість повернення частини сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, через реалізацію права на податкову знижку (ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). До переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, належать: - сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення; - частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 ПКУ; - сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 ПКУ;


17.06.2020 12:05

Працівник без офіційного оформлення трудових відносин позбавляє себе усіх соціальних гарантій
Новоселицьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області вже вкотре звертає увагу роботодавців на неприпустимість використання незадекларованої найманої праці, яка має негативні наслідки як для працівників, так і для роботодавців. Нагадаємо, що незадекларована праця найчастіше проявляється у таких формах: 1. Економічна діяльність без державної реєстрації; 2. Наймана праця без оформлення трудових відносин; 3. Приховування від державних органів частини відпрацьованого робочого часу та заробітної плати; 4 Маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності (цивільні відносини, фіктивна самозайнятість тощо). Це соціальне явище справляє значний негативний вплив на розвиток економіки країни та життєвий рівень людей. Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників. Крім того, працівник без офіційного оформлення на роботу позбавляє себе гарантованого державою розміру заробітної плати; виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, офіційної відпустки, відпустки по догляду за дитиною тощо; виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу; соціального страхування. До того ж неоформлений офіційно працівник втрачає трудовий та страховий стаж при розрахунку розміру пенсії. Тому, податківці наголошують, що укладання з працівником трудового договору, надання до державної податкової служби повідомлення про прийняття особи на роботу, своєчасна виплата заробітної плати та відрахування єдиного соціального внеску - гарантує працівникові гідні умови праці та соціальні гарантії.


17.06.2020 12:03

Про зміни термінів застосування РРО
Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533) було перенесено терміни набуття чинності відповідними нормами Закону № 128 і Закону № 129. Так, відповідно до пп. 4 та 5 розділу І Закону № 533 набрання чинності Законами № 128 та №129 відтерміновується: з 19.04.2020 до 01.08.2020 – можливість застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій і збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій; з 01.10.2020 до 01.01.2021 – запровадження механізму «Кешбек» та обов’язок застосування РРО фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп, які провадять ризикові види діяльності; з 01.01.2021 до 01.04.2021 – обов’язок застосування РРО усіма фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп.


17.06.2020 12:02

На соціальні видатки мешканці Новоселиччини та Герцаївщини спрямували понад 82 мільйона гривень ЄСВ
За оперативними даними фахівців Новоселицького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області, протягом п’яти місяців цього року платники Новоселиччини та Герцаївщини направили до Пенсійного та соціальних фондів 82 мільйони 365 тисяч гривень єдиного соціального внеску. Зокрема, лише у травні було забезпечено 15 мільйонів 291 тисяч. Очільник податкового органу двох районів Яна Габовда відмітила, що з 1 березня до 31 травня 2020 року тимчасово не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату ЄВ, за неповну або несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄВ (авансових платежів), а також за несвоєчасне подання звітності з ЄВ до податкових органів. Крім того, за цей період платникам єдиного соціального внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню. Це передбачено Законами України від 17.03.2020 р. №533-ІХ та від 30.03.2020 р. №540.


17.06.2020 12:01

Новоселицьке управління: До Державного бюджету спрямовано майже 48 мільйонів гривень.
47,9 млн. грн. податків спрямували до Державного бюджету України платники Новоселицького та Герцаївського районів протягом 5 місяців 2020 року. У відомстві запевняють «Попри невтішні сподівання, оскільки бізнес все ж переживає труднощі у зв’язку із карантинними обмеженнями, суб’єктам підприємництва нашого регіону все ж вдалося дотриматися принципу повноти сплати податків.» Приріст цьогорічних надходжень до січня-травня 2019 року склав 15,5 відсотків, або плюс 6,4 млн. гривень. У розрізі основних платежів найбільше надійшло податку на додану вартість – 20,46 млн. грн., податку на доходи з фізичних осіб – 18,05 млн.грн. та податку на прибуток підприємств – 2,96 млн. гривень. Таким чином, минулорічні показники надходжень по податку на додану вартість перевищено на 5,08 млн. грн., а податку з доходів фізичних осіб - на 1,6 млн.грн.. Загалом внесок платників Новоселицького та Герцаївського районів до Зведеного бюджету склав 134,56 млн. гривень упродовж січня-травня 2020 року. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 10 відсотків, або плюс 13,07 млн. гривень.


18.05.2020 11:52

Кампанія декларування доходів під час карантину
Як наголосив начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Новоселицького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області Дмитро Одажіу, Законом України від 17 березня 2020 року №533 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)», термін подання річної декларації про майновий стан і доходи подовжено до 01 липня 2020 року, а сплата податкових зобов’язань до 01 жовтня 2020 року. Тому, для безпечного виконання свого конституційного обов’язку, радимо скористатися сервісом ДПС України «Електронний кабінет платника», який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна. Зі слів посадовця, станом на 01 травня 2020 року, на території обслуговування Новоселицького управління 276 громадян вже задекларували свої доходи, отримані протягом 2019 року. Із них, 90 - скористалися правом на податкову знижку та за результатами підтверджуючих документів задекларували до повернення 278,1 тис. гривень раніше сплачених коштів. Решта, 186 - задекларували 16,3 млн. гривень доходу, з яких підлягає сплаті до бюджету 445,5 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб та 85,1 тис. гривень військового збору. В разі необхідності, ви маєте можливість отримати консультації фахівців Новоселицького управління ГУ ДПС у Чернівецькій області за номерами телефонів: (03733) 50967.


Tеми