Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Тарашанська сільська рада

Новини

19.02.2010 14:39

Про передавання документів у випадку реорганізації або ліквідації установи |  Різне

Якщо установа ліквідується без правонаступників, її  справи, внесені до Національного архівного фонду, передаються в упорядкованому стані відповідному державному архіву. Всі справи і документи установи-фондоутворювача повинен  прий-няти відповідний державний або інший архів.
З метою збереження документів при проведенні приватизації державних підприємств визначено  порядок роботи: попередній власник підприємства забезпечує упорядкування всіх документів, створюваних у процесі його діяльності, з урахуванням затверджених номенклатурних справ. Але після  їх ліквідації залишаються документи з особового складу, які необхідно зберігати 75 років.
Сьогодні у випадку  ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності необхідно звертатися у Трудові архіви. Вони  тимчасово зберігають документи, які накопичились у процесі  службових, трудових або інших правовідношень юридичних  та фізичних осіб, а також  архівні документи, які не внесені до НАФ.
Ці установи приймають документи з особового складу, тимчасового та тривалого (понад 10 років) строку зберігання ліквідованих організацій різних форм власності; забезпечують збереженість прийнятих документів з дотриманням вимог архівної технології; проводять науково-технічну обробку, систематизацію, фондування та облік документів відповідно до діючих правил Держкомархіву України; видають архівні довідки, копії, виписки юридичним особам та громадянам. Сюди  ж  передають справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу. Їх передавання здійснюється тільки за описами справ.
Справи, які передають до архіву, оформляють відповідно  номенклатурі, яка  затверджена керівником установи. У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ працівники структурних підрозділів зобов’язані їх  усунути. Коли відсутні справи структурних підрозділів, що значаться в описах, здійснюється їх розшук. Якщо ж їх не знайдено, керівник установи за поданням експертної комісії та архіву затверджує акт про нестачу архівних справ, призначає службове розслідування і видає наказ про притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ. Приймає кожну справу працівник архіву в присутності працівника, який здає документи.  
 Після проведення ліквідаційних заходів та закінчення перевірки фінансово-господарської діяльності організації проводиться підготовка документів для подальшого зберігання та використання.         
У випадку банкрутства установи передача документів для подальшого зберігання здійснюється в порядку, встановленому законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з подальшими змінами до нього.
Під  час реорганізації або ліквідації установи кошти на упорядкування, дострокове прий-няття та подальше зберігання документів передбачаються в кошторисі комісії, створеної для реорганізації або ліквідації установи.
Якщо підготовка до передачі документів ліквідованої організації на подальше зберігання здійснюється власними силами організації, то необхідно дотримуватись  архівних вимог та порядку передачі документів.  
Передача документів ліквідованої організації  в державні архіви, Трудові архіви, архіви вищих організацій, архіви організації-правонаступника здійснюється за описами та оформляється актом прийому-передачі документів.
В разі ліквідації підприємств, організацій приватної форми власності без право-наступників може бути наступний примірний перелік документів, які можуть включати в опис справ з особового складу: протоколи про створення установи; статут; накази з особового складу; особові рахунки чи відомості нарахування зарплати; протокол про ліквідацію; ліквідаційний баланс; особові картки звільнених працівників.
Це можуть бути копії уставних документів (протоколи про створення установ, статут установи, накази та рішення вищих органів про створення, реорганізацію, перейменування організації) та копії ліквідаційних документів (протокол про ліквідацію установи).У випадках відсутності правонаступників або закінчення строків тимчасового зберігання документи Національного архівного фонду передають до відповідних державних архівів чи архівних відділів міських рад.
  • Автор:Світлана Томіленко, завідувач районного трудового архіву.